Сьогодні о 11:00
онлайн-конференція:
«
Освіта проти насильства: методи профілактики та алгоритми реагування
»
Взяти участь Всі події

Календарно-тематичне планування з хімії для 7 класу (І семестр)

Хімія

Для кого: 7 Клас

24.06.2019

411

20

0

Опис документу:
Календарно-тематичне планування складене відповідно до вимог чинної навчальної програми та методичних рекомендацій МОН України. Воно включає очікувані результати освітньої діяльності учнів та наскрізні змістові лінії для кожної теми. Тема "Початкові хімічні поняття" для зручності викладу матеріалу та оцінювання розділена на 2 підтеми, кожна з яких передбачає узагальнюючий урок. Таким чином за перший семестр учень отримує 3 тематичних оцінки. Передбачено також 1 контрольну роботу.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Календарно-тематичне планування з хімії

7 клас

з/п

Дата

Тема уроку

Вступ

1

Хімія – природнича наука. Речовини та їх перетворення у навколишньому світі. Демонстрація 1. Взаємодія харчової соди (натрій гідрогенкарбонату) з оцтом (водним розчином етанової кислоти). Демонстрація 2.  Зміна забарвлення природних індикаторів у середовищі побутових хімікатів і харчових продуктів.

2

Короткі відомості з історії хімії.

3

Правила поведінки учнів у хімічному кабінеті. Ознайомлення з лабораторним посудом та обладнанням кабінету хімії, маркуванням небезпечних речовин. Лабораторні досліди

1. Дослідження будови полум’я.

2. Ознайомлення з маркованням небезпечних речовин (на прикладі побутових хімікатів).

4

Практична робота

1. Прийоми поводження з лабораторним посудом, штативом і нагрівними приладами. Виконання найпростіших лабораторних операцій.

5

Узагальнення і систематизація знань з теми «Вступ» Навчальні проекти

1. Хімічні речовини навколо нас.

2. Історичне значення вогню.

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності

Знаннєвий компонент

називає лабораторний посуд і основне обладнання кабінету хімії;

знає і розуміє правила поведінки учнів у хімічному кабінеті та правила безпеки під час роботи з лабораторним посудом і обладнанням кабінету хімії;

пояснює призначення лабораторного посуду та обладнання кабінету хімії.

Діяльнісний компонент

виконує найпростіші лабораторні операції з використанням обладнання кабінету хімії за вказівкою вчителя;

дотримується правил поведінки учнів у хімічному кабінеті та правил безпеки під час роботи з лабораторним посудом та обладнанням кабінету хімії.

Ціннісний компонент

висловлює судження про застосування хімічних знань та історію їхнього розвитку; доцільність марковання небезпечних речовин, які входять до складу харчових продуктів і побутових хімікатів;

робить висновки щодо безпечного використання речовин, з урахуванням їхнього марковання;

усвідомлює право на власний вибір і прийняття рішення.

Наскрізні змістові лінії

Здоров’я і безпека. Громадянська відповідальність. Екологічна безпека і сталий розвиток.

Правила поведінки учнів у хімічному кабінеті. Ознайомлення з маркованням небезпечних речовин.

Початкові хімічні поняття

6

Фізичні тіла. Матеріали. Речовини. Молекули.

7

Спостереження й експеримент у хімії. Фізичні властивості речовин. Лабораторні досліди

3. Ознайомлення з фізичними властивостями речовин. Опис спостережень. Формулювання висновків.

8

Чисті речовини і суміші (однорідні, неоднорідні). Способи розділення сумішей.

9

Практична робота 2. Розділення сумішей.

10

Атоми. Маса атома. Атомна одиниця маси.

11

Хімічні елементи, їхні назви і символи. Поширеність хімічних елементів у природі.

12

Ознайомлення з Періодичною системою хімічних елементів.

13

Хімічні формули речовин. Прості та складні речовини. Багатоманітність речовин.

14

Прості та складні речовини. Багатоманітність речовин.

Лабораторний дослід 4. Ознайомлення зі зразками простих і складних речовин.

15

Метали й неметали. Металічні та неметалічні елементи.

16

Валентність хімічних елементів. Складання формул бінарних сполук за валентністю елементів.

17

Визначення валентності елементів за формулами бінарних сполук.

18

Відносна молекулярна маса, її обчислення за хімічною формулою.

19

Узагальнення і систематизація знань з теми «Початкові хімічні поняття»

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності

Знаннєвий компонент

називає хімічні елементи (не менше 20-ти) за сучасною науковою українською номенклатурою, записує їхні символи; найпоширеніші хімічні елементи в природі;

наводить приклади простих і складних речовин, хімічних явищ у природі та побуті;

пояснює зміст хімічних формул, сутність закону збереження маси речовин, рівнянь хімічних реакцій.

Діяльнісний компонент

розрізняє фізичні тіла, речовини, матеріали, чисті речовини і суміші, прості й складні речовини, металічні та неметалічні елементи, використовуючи періодичну систему; метали й неметали, атоми, молекули;

описує якісний і кількісний склад речовин за хімічними формулами;

використовує Періодичну систему як довідкову для визначення відносної атомної маси елементів;

складає формули бінарних сполук за валентністю елементів,

визначає валентність елементів за формулами бінарних сполук;

обчислює відносну молекулярну масу речовини за її формулою; масову частку елемента в складній речовині та масу елемента в складній речовині за його масовою часткоюдотримується правил поведінки учнів у хімічному кабінеті та правил безпеки під час роботи з лабораторним посудом і обладнанням кабінету хімії;

усвідомлює необхідність збереження власного здоров’я і довкілля при використанні хімічних речовин;

висловлює судження про багатоманітність речовин та значення закону збереження маси речовини;

виробляє власні ставлення до природи як найвищої цінності;

робить висновки на основі спостережень (за допомогою вчителя).

Наскрізні змістові лінії

Здоров’я і безпека

Безпечне поводження з речовинами.

Підприємливість і фінансова грамотність

Закон збереження маси речовин під час хімічних реакцій.

Розв’язування розрахункових задач за темою «Масова частка елемента в складній речовині».

Початкові хімічні поняття

20

Фізичні й хімічні явища. Хімічні реакції та явища, що їх супроводжують.

21

Хімічні властивості речовин. Лабораторні досліди 5-9. Дослідження хімічних реакцій, що супроводжуються виділенням газу, випаданням осаду, зміною забарвлення, появою запаху, тепловим ефектом.

22

Закон збереження маси речовин під час хімічних реакцій. Схема хімічної реакції. Хімічні рівняння.

23

Хімічні рівняння.

24

Практична робота 3 Дослідження фізичних і хімічних явищ на прикладах побутових хімікатів і харчових продуктів.

25

Узагальнення і систематизація знань з теми «Початкові хімічні поняття»

Навчальні проекти

3. Хімічні явища у природі.

4. Хімічні явища у побуті.

5. Використання хімічних явищ у художній творчості й народних ремеслах.

6. Речовини і хімічні явища в літературних творах і народній творчості.

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності

Знаннєвий компонент

наводить приклади простих і складних речовин, хімічних явищ у природі та побуті;

пояснює зміст хімічних формул, сутність закону збереження маси речовин, рівнянь хімічних реакцій.

Діяльнісний компонент

розрізняє фізичні тіла, речовини, матеріали, фізичні та хімічні явища, фізичні та хімічні властивості речовин, чисті речовини і суміші, прості й складні речовини, металічні та неметалічні елементи, використовуючи періодичну систему; метали й неметали, атоми, молекули;

спостерігає хімічні й фізичні явища;

описує якісний і кількісний склад речовин за хімічними формулами; явища, які супроводжують хімічні реакції;

використовує Періодичну систему як довідкову для визначення відносної атомної маси елементів;

складає формули бінарних сполук за валентністю елементів, план розділення сумішей;

дотримується правил поведінки учнів у хімічному кабінеті та правил безпеки під час роботи з лабораторним посудом і обладнанням кабінету хімії;

виконує найпростіші лабораторні операції з нагрівання речовин, розділення сумішей;

Ціннісний компонент

усвідомлює необхідність збереження власного здоров’я і довкілля при використанні хімічних речовин;

висловлює судження про багатоманітність речовин та значення закону збереження маси речовини;

виробляє власні ставлення до природи як найвищої цінності;

робить висновки на основі спостережень (за допомогою вчителя)

Наскрізні змістові лінії

Здоров’я і безпека

Безпечне поводження з речовинами.

Підприємливість і фінансова грамотність

Закон збереження маси речовин під час хімічних реакцій.

Кисень

26

Повітря, його склад.

27

Оксиген. Поширеність Оксигену в природі. Кисень, склад його молекули, поширеність у природі. Фізичні властивості кисню.

28

Добування кисню в лабораторії (на прикладі гідроген пероксиду і води) та промисловості. Демонстрації 6. Добування кисню з гідроген пероксиду.

7. Збирання кисню витісненням повітря та витісненням води.

8. Доведення наявності кисню.

29

Контрольна робота

30

Практична робота 4.  Добування кисню з гідроген пероксиду з використанням різних біологічних каталізаторів, доведення його наявності.

31

Хімічні властивості кисню.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.