Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Особливості використання арттерапевтичних технік у роботі з дошкільниками
»

Календарно-тематичне планування з хімії 7 клас на 2020/2021 навчальний рік

Хімія

Для кого: 7 Клас

22.08.2020

4676

487

4

Опис документу:
Календарно-тематичне планування з хімії 7 клас. Рівень стандарту. Відповідає навчальній програмі, щодо викладання хімії у навчальних закладах загальної середньої освіти та рекомендаціям на 2020/2021 н. р.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

н/п

Тема уроку

Домашнє завдання

Демонстрація та

лабораторні роботи

Дата

Примітки

I СЕМЕСТР

(Усього 52 година, 1,5 год на тиждень)

(2 контрольні роботи, 5 практичних робіт, 10 лабораторних дослідів, 11 демонстрацій)

Вступ

1

Хімія – природнича наука. Речовини та їх перетворення у навколишньому світі.

§ 1 О. В. Григорович

Навчальний проект 1. Хімічні речовини навколо нас.

Демонстрації: 1. Взаємодія харчової соди (натрій гідрогенкарбонату) з оцтом (водним розчином етанової кислоти).

2. Зміна забарвлення індикаторів у різних середовищах.

2

Короткі відомості з історії хімії

§ 2 О. В. Григорович

Навчальний проект 2. Історичне значення вогню

3

Правила поведінки учнів у хімічному кабінеті. Ознайомлення з обладнанням кабінету хімії та лабораторним посудом, маркування небезпечних речовин. Правила безпеки під час роботи з лабораторним посудом та обладнанням кабінету хімії.

§ 3 О. В. Григорович

Лабораторні досліди: 1. Дослідження будови полум’я. 2. Ознайомлення з маркуванням небезпечних речовин (на прикладі побутових хімікатів)

4

Практична робота №1. Прийоми поводження з лабораторним посудом, штативом і нагрівальними приладами. Виконання найпростіших лабораторних операцій. Проведено інструктаж з БЖД.

Повторити правила поводження з лабораторним посудом, штативом і нагрівальними приладами.

Домашній експеримент 1. Взаємодія харчової соди з соком квашеної капусти, лимонною кислотою, кефіром.

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів:

Учень/учениця

Знаннєвий компонент

називає лабораторний посуд і основне обладнання кабінету хімії;

знає і розуміє правила поведінки учнів у хімічному кабінеті та правила безпеки під час роботи з лабораторним посудом і обладнанням кабінету хімії;

пояснює призначення лабораторного посуду та обладнання кабінету хімії.

Діяльнісний компонент

виконує найпростіші лабораторні операції з використанням обладнання кабінету хімії за вказівкою вчителя;

дотримується правил поведінки учнів у хімічному кабінеті та правил безпеки під час роботи з лабораторним посудом та обладнанням кабінету хімії.

Ціннісний компонент

висловлює судження про застосування хімічних знань та історію їхнього розвитку; доцільність марковання небезпечних речовин, які входять до складу харчових продуктів і побутових хімікатів;

робить висновки щодо безпечного використання речовин, з урахуванням їхнього марковання;

усвідомлює право на власний вибір і прийняття рішення.

Тема 1. Початкові хімічні поняття

5

Фізичні тіла. Матеріали. Речовини. Молекули. Атоми

§ 6 і § 4 О. В. Григорович

(ст.34-36)

6

Як вивчають речовини. Спостереження і експеримент у хімії

Вивчити конспект із зошита

7

Фізичні властивості речовини. Чисті речовини і суміші (однорідні, неоднорідні).

§ 5 (ст. 43-47)

О. В. Григорович

§ 4(ст. 36-39)

О. В. Григорович

Лабораторний дослід 3. Ознайомлення з фізичними властивостями речовин. Опис спостережень. Формулювання висновків.

8

Способи розділення сумішей.

§ 5 (ст. 47-50)

О. В. Григорович

9

Практична робота №2 Розділення неоднорідної суміші. Проведено інструктаж БЖД.

Тематична 1.

Повторити способи розділення суміші

10

Хімічні елементи, їхні назви і символи. Поширеність хімічних елементів у природі

§ 7 О. В. Григорович

Вивчити назви елементів та їх символи(перших 20)

11

Ознайомлення з періодичною системою хімічних елементів Д. І. Менделєєва.

§8 О. В. Григорович

Демонстрація 3. Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва.

12

Маса атома. Атомна одиниця маси. Відносні атомні маси хімічних елементів.

§ 10 (ст. 73-74) О. В. Григорович

Задачі.

13

Хімічні формули речовин. Прості та складні речовини. Багатоманітність речовин

§9 і §12 (ст. 81-83 і ст. 85-87)

О. В. Григорович

Лабораторний дослід 4. Ознайомлення зі зразками простих і складних речовин.

14

Метали та неметали. Металічні та неметалічні елементи.

§ 12 (ст. 83-84) О. В. Григорович

Підготуватися до проміжного оцінювання

Демонстрація 4. Зразки металів і неметалів

15

Проміжне оцінювання з теми «Початкові хімічні поняття»

Тематична 1

Повторити вивчений матеріал

16

Валентність хімічних елементів. Складання формул бінарних сполук за валентністю елементів

§ 13 О. В. Григорович

17

Визначення валентності елементів за формулою бінарних сполук

Розв’язування вправ

18

Відносна молекулярна маса, її обчислення за хімічною формулою

§ 10 (ст. 74-75) О. В. Григорович

19

Масова частка елемента в складній речовині. Обчислення масової частки елемента в складній речовині

§ 11 О. В. Григорович

Задача.

20

Обчислення маси елемента в складній речовині за його масовою часткою

Розв’язати задачі

21

Фізичні та хімічні явища. Хімічні реакції та явища, що їх супроводжують. Хімічні властивості речовин.

§ 14 О. В. Григорович

Навчальні проекти: 3. Хімічні явища у природі.

4. Хімічні явища у побуті.

5. Використання хімічних явищ у художній творчості й народних ремеслах

6. Речовини і хімічні явища в літературних творах і народній творчості

22

Практична робота №3. Дослідження фізичних та хімічних явищ на прикладах побутових хімікатів і харчових продуктів. Проведено інструктаж з БЖД

Повторити вивчений матеріал

23

Закон збереження маси речовин під час хімічних реакцій. Схема хімічної реакції. Хімічні рівняння

§ 16 О. В. Григорович

Урівняти рівняння реакції за поданою схемою

Демонстрація 5. Дослід, що ілюструє закон збереження маси речовини (реальний або віртуальний)

24

Узагальнюючий урок з теми «Початкові хімічні поняття»

Підготуватися до контрольної роботи

25

Контрольна робота №1 з теми «Початкові хімічні поняття»

Тематична 2

Повторити вивчений матеріал

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів:

Учень/учениця

Знаннєвий компонент

називає хімічні елементи (не менше 20-ти) за сучасною науковою українською номенклатурою, записує їхні символи; найпоширеніші хімічні елементи в природі;

наводить приклади простих і складних речовин, хімічних явищ у природі та побуті;

пояснює зміст хімічних формул, сутність закону збереження маси речовин, рівнянь хімічних реакцій.

Діяльнісний компонент

розрізняє фізичні тіла, речовини, матеріали, фізичні та хімічні явища, фізичні та хімічні властивості речовин, чисті речовини і суміші, прості й складні речовини, металічні та неметалічні елементи, використовуючи періодичну систему; метали й неметали, атоми, молекули;

спостерігає хімічні й фізичні явища;

описує якісний і кількісний склад речовин за хімічними формулами; явища, які супроводжують хімічні реакції;

використовує Періодичну систему як довідкову для визначення відносної атомної маси елементів;

складає формули бінарних сполук за валентністю елементів, план розділення сумішей;

визначає валентність елементів за формулами бінарних сполук;

обчислює відносну молекулярну масу речовини за її формулою; масову частку елемента в складній речовині та масу елемента в складній речовині за його масовою часткою, обираючи і обґрунтовуючи спосіб розв’язання;

дотримується правил поведінки учнів у хімічному кабінеті та правил безпеки під час роботи з лабораторним посудом і обладнанням кабінету хімії;

виконує найпростіші лабораторні операції з нагрівання речовин, розділення сумішей;

Ціннісний компонент

усвідомлює необхідність збереження власного здоров’я і довкілля при використанні хімічних речовин;

висловлює судження про багатоманітність речовин та значення закону збереження маси речовини;

виробляє власні ставлення до природи як найвищої цінності;

робить висновки на основі спостережень (за допомогою вчителя).

II СЕМЕСТР

Тема 2. Кисень

26

Повітря, його склад.

§ 15 О. В. Григорович

(частково)

27

Оксиген. Поширеність Оксигену в природі. Кисень, склад його молекули, поширеність у природі. Фізичні властивості кисню

§ 15 О. В. Григорович

( до кінця)

28

Добування кисню в лабораторії ( на прикладі гідроген пероксиду і води) та промисловості. Реакція розкладу. Поняття про каталізатор

§ 17 О. В. Григорович

Демонстрація 6. Добування кисню з гідроген пероксиду

29

Способи збирання кисню. Доведення його наявності.

Вивчити способи збирання кисню. Підготуватися до практичної роботи

Демонстрації:7. Збирання кисню витісненням повітря та витісненням води. 8. Доведення наявності кисню

30

Практична робота № 4. Добування кисню з гідроген пероксиду з використанням різних біологічних каталізаторів, доведення його наявності. Проведено інструктаж з БЖД

Повторити вивчений матеріал по темі «Кисень»

31

Хімічні властивості кисню: взаємодія з простими речовинами (вуглець, водень, сірка, магній, залізо, мідь). Реакція сполучення.

§ 18 О. В. Григорович

(частково)

32

Поняття про оксиди, окиснення (горіння, повільне окиснення, дихання).

§ 14 О. В. Григорович

(частково)

33

Взаємодія кисню зі складними речовинами (повне окиснення метану, гідроген сульфіду)

§ 18 О. В. Григорович

(до кінця)

Демонстрація 9. Спалювання простих і складних речовин

34

Умови виникнення і припинення горіння

§ 19 О. В. Григорович

35

Колообіг Оксигену у природі. Озон. Проблема чистого повітря. Застосування та біологічна роль кисню.

§ 20,21 О. В. Григорович

Навчальні проекти 6. Проблема забруднення повітря та способи розв’язання її.

7. Поліпшення стану повітря у класній кімнаті під час занять

36

Узагальнення та систематизація знань з теми «Кисень»

Підготуватися до контрольної роботи

37

Контроль знань з теми «Кисень»

Тематична 3

Повторити вивчений матеріал

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів:

Знаннєвий компонент

називає склад молекул кисню, оксидів, якісний та кількісний склад повітря;

наводить приклади оксидів, реакцій розкладу і сполучення;

пояснює суть реакцій розкладу і сполучення, процесів окиснення, колообігу Оксигену.

Діяльнісний компонент

розрізняє процеси горіння, повільного окиснення, дихання, реакції розкладу і сполучення;

описує поширеність Оксигену в природі; його фізичні властивості;

характеризує хімічні властивості кисню;

аналізує умови процесів горіння та повільного окиснення;

складає рівняння реакцій: добування кисню з гідроген пероксиду; кисню з воднем, вуглецем, сіркою, магнієм, залізом, міддю, метаном, гідроген сульфідом;

використовує лабораторний посуд для добування (з гідроген пероксиду) і збирання кисню;

визначає наявність кисню дослідним шляхом;

дотримується запобіжних заходів під час використання процесів горіння; інструкції щодо виконання хімічних дослідів та правил безпеки під час роботи в хімічному кабінеті.

Ціннісний компонент

обґрунтовує застосування кисню;

оцінює значення кисню в життєдіяльності організмів; озону в атмосфері; вплив діяльності людини на стан повітря;

усвідомлює наслідки небезпечного поводження з вогнем, відповідальність за збереження повітря від шкідливих викидів.

Тема 3 Вода

38

Вода, склад її молекули, поширеність у природі, фізичні властивості. Вода – розчинник.

§ 22 О. В. Григорович

39

Розчин і його компоненти: розчинник, розчинена речовина. Кількісний склад розчину.

§ 23 О. В. Григорович

(частково)

40

Масова частка розчиненої речовини.

§ 23 О. В. Григорович

(до кінця)

41

Обчислення масової частки, маси розчиненої речовини, маси і об’єму води в розчині

Розв’язати задачі

42

Обчислення маси води та маси речовини за заданими масовими частками розчинених речовин

Розв’язати задачі

43

Розв’язування задач

Розв’язати задачі

44

Виготовлення розчину

Домашній експеримент:2. Виготовлення водного розчину кухонної солі

Демонстрація 10. Виготовлення розчинів із певною масовою часткою розчиненої речовини

45

Практична робота №5 Виготовлення водних розчинів із заданими масовими частками розчинених речовин

Повторити все про розчини

46

Взаємодія води з оксидами. Поняття про кислоти і основи. Поняття про індикатори

§ 24 О. В. Григорович

Демонстрації 11. Взаємодія кальцій оксиду з водою. Випаровування водного розчину добутої речовини індикатором; 12. Взаємодія карбон(IV) оксиду з водою. Випаровування водного розчину добутої речовини індикатором.

Лабораторний дослід 10. Випробування водних розчинів кислот і лугів індикаторами

47

Значення води і водних розчинів у природі та житті людини. Кислотні дощі

Домашній експеримент 3. Очищення забрудненої води за допомогою власноруч виготовленого фільтру.

48

Проблема чистої води. Охорона водойм від забруднення. Очищення води на водоочисних станціях та в домашніх умовах

§ 25 О. В. Григорович

Навчальні проекти: 9. Дослідження якості води з різних джерел.

10. дослідження фізичних і хімічних властивостей води. 11. Способи очищення води в побуті. 12. Збереження чистоти водойм: розв’язування проблеми у вашій місцевості. 13. Еколого-економічний проект «Зберігаючи воду – заощаджуй родинний бюджет»

49

Узагальнюючий урок з теми «Вода»

Підготуватися до контрольної роботи

50

Контрольна робота №2 з теми «Вода»

Тематична 4

Повторити вивчений матеріал

51

Заслуховування проектів

Повторити вивчений матеріал

52

Узагальнення знань з курсу хімії 7 класу

Повторити вивчений матеріал

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Учень/учениця

Знаннєвий компонент

називає склад молекули води;

наводить приклади водних розчинів; формули кислот і основ.

Діяльнісний компонент

описує поширеність води у природі, фізичні властивості води;

розрізняє розчинник і розчинену речовину;

складає рівняння реакцій води з кальцій оксидом, натрій оксидом, фосфор(V) оксидом, карбон(ІV) оксидом;

обчислює масову частку і масу розчиненої речовини, масу і об’єм води в розчині, обираючи і обґрунтовуючи спосіб розв’язання;

виготовляє розчини з певною масовою часткою розчиненої речовини;

розпізнає дослідним шляхом кислоти і луги;

використовує здобуті знання та навички в побуті для раціонального використання води та збереження довкілля;

володіє елементарними навичками очищення води в домашніх умовах;

Ціннісний компонент

обґрунтовує значення розчинів у природі та житті людини;

оцінює роль води в життєдіяльності організмів;

висловлює судження про вплив діяльності людини на чистоту водойм та охорону їх від забруднень;

відповідально ставиться до збереження водних ресурсів

Календарно-тематичне планування складено на основі навчальної програми для загальноосвітніх навчальних закладів з хімії 7-9 класів. Затверджено Міністерством освіти і науки України від 07.06. 2017 №804.

10

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.