Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Особливості використання арттерапевтичних технік у роботі з дошкільниками
»

Календарно-тематичне планування з хімії 11 клас на 2020/2021 навчальний рік

Хімія

Для кого: 11 Клас

22.08.2020

3196

312

0

Опис документу:
Календарно-тематичне планування з хімії 9 клас на 2020/2021 навчальний рік, складене на основі навчальної програми затвердженої Міністерством освіти і науки України, щодо викладання хімії. За підручником О. Григорович. Рівень стандарту.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

«ПОГОДЖЕНО»

__________________________________

__________________________________

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ

ПЛАНУВАННЯ

з хімії

на I-II семестр

2020/2021 навчальний рік

для 11 класу

Підмихайлівського ліцею

Флис Галини Богданівни

вчителя I категорії

Тема уроку

Домашнє завдання

Демонстрація та лабораторний дослід

Дата

Примітки

I СЕМЕСТР

(2 год на тиждень, разом 70 годин)

Тема 1. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів

1

Повторення основних питань про будову атома

Опрацювати §1 ст. 4

Вправа 3-6 ст. 7

Демонстрація

1. Різні варіанти періодичної системи хімічних елементів (довга і коротка форми, віртуальні 3D).

2

Електронні і графічні електронні формули атомів s-, p-, d-елементів. Принцип «мінімальної енергії».

Опрацювати §2 ст. 8

Вправа 20, 25 ст. 12

Навчальні проекти

1. Створення 3D-моделей атомів елементів.

2. Застосування радіонуклідів у медицині.

3. Використання радіоактивних ізотопів як індикаторів у тваринництві, археології

Демонстрації

2. Форми електронних орбіталей (у тому числі 3D-проектування).

3. Моделі атомів s-, p-, d-елементів (у тому числі 3D-проектування).

3

Збуджений стан атома. Валентні стани елементів. Можливі ступені окиснення неметалічних елементів 2 і 3 періодів.

Опрацювати §3 ст. 13

Вправа 37-39 ст. 18

4

Явище періодичної зміни властивостей елементів і їхніх сполук на основі уявлень про електронну будову атомів.

Опрацювати §4 ст. 19

Вправа 52, 56 ст. 24

Тести за посиланням

5

Захист навчальних проектів

Повторити вивчений матеріал

Учень/учениця:

Знаннєвий компонент

називає

s-, p-, d-елементи за їхнім місцем у періодичній системі;

пояснює

валентність і ступінь окиснення елементів 2 і 3 періодів у основному і збудженому станах атомів;

наводить приклади

s-, p-, d-елементів.

Діяльнісний компонент

складає

електронні і графічні електронні формули атомів s-, p-, d-елементів (Ферум) 1-4 періодів з урахуванням принципу «мінімальної енергії»;

атомів неметалічних елементів 2 і 3 періодів у основному і збудженому станах;

аналізує

відмінності електронних конфігурацій атомів s-, p-, d-елементів (Ферум) 1-4 періодів;

порівнює

можливі ступені окиснення неметалічних елементів 2 і 3 періодів, що знаходяться в одній групі, на основі електронної будови їхніх атомів.

Ціннісний компонент

обґрунтовує

періодичну зміну властивостей елементів і їхніх простих речовин на основі електронної будови їхніх атомів;

висловлює судження

щодо застосування періодичного закону для передбачення властивостей іще не відкритих елементів.

Наскрізні змістові лінії

Підприємливість і фінансова грамотність

Явище періодичної зміни властивостей елементів і їхніх сполук на основі уявлень про електронну будову атомів.

Тема 2. Хімічний зв’язок і будова речовини

6

Природа хімічного зв’язку. Йонний зв'язок

Опрацювати §5 ст. 25

Вправа 71, 72 ст. 28

7

Ковалентний зв'язок. Донорно-акцепторний механізм утворення ковалентного зв’язку (на прикладі катіону амонію).

Опрацювати §6 ст. 29

Вправа 84, 88 ст. 35

Демонстрація

5. Утворення амоній хлориду з амоніаку і гідроген хлориду.

8

Водневий зв'язок

Опрацювати §7 ст. 36

9

Металічний зв'язок

Опрацювати §8 ст. 42

10

Кристалічний і аморфний стани твердих речовин

Опрацювати §9 ст. 44

Демонстрація

6. Зразки кристалічних і аморфних речовин

11

Залежність фізичних властивостей речовин від їхньої будови

Опрацювати §10 ст. 46. Підготуватися до тематичного оцінювання.

Навчальні проекти

4. Застосування рідких кристалів.

5. Використання речовин із різними видами хімічних зв’язків у техніці.

6. Значення водневого зв’язку для організації структур біополімерів.

Демонстрація

4. Моделі різних типів кристалічних ґраток (у тому числі 3D-проектування).

12

Захист проектів

Підготуватися до тематичного оцінювання.

Тести за посиланням

13

Оцінювання знань з тем «Періодичний закон та періодична система хімічних елементів. Хімічний зв'язок і будова речовини»

(Тести)

ТЕМАТИЧНА 1

Повторити вивчений матеріал.

Учень/учениця:

Знаннєвий компонент

установлює

види хімічного зв’язку в речовинах за їхніми формулами;

наводить приклади

речовин із різними видами хімічного зв’язку;

аморфних і кристалічних речовин.

Діяльнісний компонент

пояснює відмінності

в механізмах утворення ковалентних зв’язків у молекулі амоніаку та йоні амонію;

між аморфними і кристалічними речовинами;

прогнозує

фізичні властивості речовин на основі їхньої будови та будову речовин на основі їхніх фізичних властивостей.

Ціннісний компонент

оцінює

на основі будови молекул води і спиртів можливість утворення водневого зв’язку між молекулами води, спиртів, води і спиртів;

висловлює судження

щодо залежності між використанням речовин та їхньою будовою і властивостями.

Наскрізні змістові лінії

Здоров’я і безпека. Екологічна безпека і сталий розвиток. Підприємливість і фінансова грамотність.

Залежність фізичних властивостей речовин від їхньої будови.

Тема 3. Хімічні реакції

14

Необоротні і оборотні хімічні процеси. Хімічна рівновага. Принцип Ле Шательє.

Опрацювати §11 ст. 52

15

Обчислення за хімічними рівняннями відносного виходу продукту реакції.

Опрацювати §12 ст. 62

Вправи 168-170 ст. 64-65

16

Розв’язування вправ та задач

Вправи 171-173 ст. 65

17

Кислотність розчинів солей. Гідроліз солей

Опрацювати §13 ст. 65

Лабораторний дослід

1. Визначення рН середовища водних розчинів солей за допомогою індикаторів.

18

Поняття про гальванічний елемент як хімічне джерело електричного струму.

Опрацювати §14 ст. 72

Навчальні проекти

7. Гальванічний елемент з картоплі, лимону.

8. Види і принципи роботи малих джерел електричного струму, утилізація їх.

19

Захист навчальних проектів

Підготуватися до тематичного оцінювання.

Тести за посиланням

20

Оцінювання з теми «Хімічні реакції»

ТЕМАТИЧНА 2

Повторити вивчений матеріал

Учень/учениця:

Знаннєвий компонент

пояснює

вплив різних чинників на зміщення хімічної рівноваги, на гідроліз солей;

принцип дії гальванічного елемента;

наводить приклади

необоротних і оборотних хімічних реакцій.

Діяльнісний компонент

складає

рівняння реакцій гідролізу солей;

розрізняє

необоротні і оборотні хімічні реакції;

характеризує

суть хімічної рівноваги, гідролізу солей;

прогнозує

можливість реакції гідролізу солей;

рН середовища водних розчинів солей;

добирає

умови зміщення хімічної рівноваги оборотних процесів на основі принципу Ле Шательє;

дотримується правил безпеки під час виконання хімічних дослідів;

експериментально визначає рН середовища водних розчинів солей за допомогою індикаторів;

обчислює за хімічними рівняннями відносний вихід продукту реакції, обґрунтовуючи обраний спосіб розв’язання.

Ціннісний компонент

висловлює судження про значення принципу Ле Шательє в керуванні хімічними процесами;

обґрунтовує

значення оборотних процесів у довкіллі, промислових виробництвах;

вплив гідролізу солей на рН грунтів;

оцінює негативний вплив на екологію відпрацьованих гальванічних елементів і дотримується правил їхньої утилізації.

Наскрізні змістові лінії

Підприємливість і фінансова грамотність

Поняття про гальванічний елемент як хімічне джерело струму.

Тема 4. Неорганічні речовини та їх властивості

21

Неметали. Загальна характеристика неметалів. Фізичні властивості.

Опрацювати § 15 ст. 74 М. Савчин

Демонстрація

8. Зразки неметалів.

22

Алотропія. Алотропні модифікації речовин неметалічних елементів.

Опрацювати § 16 ст. 77 М. Савчин

Демонстрація

9. Моделі кристалічних ґраток алотропних модифікацій Карбону і Сульфуру (у тому числі 3D-проектування).

23

Явище адсорбції.

Опрацювати § 17 ст. 85 М. Савчин

Лабораторний дослід

2. Дослідження адсорбційної здатності активованого вугілля та аналогічних лікарських препаратів.

24

Окисні та відновні властивості неметалів.

Опрацювати § 18 ст. 88 М. Савчин

25

Застосування неметалів. Біологічне значення неметалічних елементів.

Опрацювати § 19 ст. 91 М. Савчин

26

Сполуки неметалічних елементів з Гідрогеном. Особливості водних розчинів цих сполук, їх застосування.

Опрацювати § 21 ст. 102 М. Савчин

27

Оксиди неметалічних елементів, їх уміст в атмосфері.

Опрацювати § 20 ст. 96 М. Савчин

28

Кислоти. Кислотні дощі.

Опрацювати § 22 ст. 106 М. Савчин

29

Особливості взаємодії металів з нітратною і концентрованою сульфатною кислотами.

Опрацювати § 23 ст. 113 М. Савчин

30

Обчислення кількості речовини, маси або об’єму продукту за рівнянням хімічної реакції, якщо один із реагентів взято в надлишку.

Опрацювати § 24 ст. 116 М. Савчин

31

Розв’язування вправ та задач

Навчальні проекти

7. Штучні алмази у техніці.

10. Неорганічні речовини у фармації (або домашній аптечці) і харчовій промисловості.

11. Кислотні дощі.

32

Захист навчальних проектів

Повторити вивчений матеріал

33

Узагальнення та систематизація знань про неметалічні елементи та їх сполуки

Підготуватися до проміжного оцінювання з теми

34

Контрольна робота №1

ТЕМАТИЧНА 3

Повторити вивчений матеріал.

II СЕМЕСТР

35

Загальна характеристика металів. Фізичні властивості металів на основі їхньої будови.

Опрацювати § 25 ст. 125 М. Савчин

Демонстрація

7. Зразки металів і їхніх сплавів.

36

Алюміній: фізичні та хімічні властивості

Опрацювати § 26 ст. 128 М. Савчин

37

Залізо: фізичні та хімічні властивості

Опрацювати § 27 ст. 132 М. Савчин

38

Застосування металів та їхніх сплавів.

Опрацювати § 28 ст. 136 М. Савчин

39

Основи. Властивості, застосування гідроксидів Натрію і Кальцію.

Опрацювати § 29 ст. 142 М. Савчин

40

Біологічне значення металічних елементів

Опрацювати § 30 ст. 146 М. Савчин

41

Середні солі

Опрацювати § 31 ст. 149 М. Савчин

42

Кислі солі. Якісні реакції на деякі йони

Опрацювати § 32 ст. 152 М. Савчин

43

Солі, їхні поширення в природі та застосування

Опрацювати § 33 ст. 156 М. Савчин

44

Дослідження якісного складу солей

Опрацювати § 34 ст. 161 М. Савчин

Демонстрація

10. Виявлення у розчині катіонів Феруму (2+) (віртуально), Феруму (3+) (віртуально), Барію, амонію.

Лабораторні досліди

3-6. Виявлення у розчині катіонів Феруму (2+), Феруму (3+), Барію, амонію.

7, 8. Виявлення у розчинах силікат- і ортофосфат-іонів.

45

Практична робота

1. Дослідження якісного складу солей.

Повторити вивчений матеріал

46

Розв’язування вправ та задач

Розв’язати задачі

47

Узагальнення та систематизація знань про металічні елементи та їхні сполуки

Підготуватися до оцінювання

48

Контрольна робота №2

ТЕМАТИЧНА 4

Повторити вивчений матеріал

49

Поняття про жорсткість води та способи її усунення

Опрацювати § 36 ст. 170 М. Савчин

50

Мінеральні добрива. Поняття про кислотні та лужні ґрунти

Опрацювати § 37 ст. 173 М. Савчин

51

Сучасні силікатні матеріали

Опрацювати § 38 ст. 177 М. Савчин

52

Генетичні зв’язки між основними класами неорганічних сполук.

Опрацювати § 39 ст. 181 М. Савчин

53

Практична робота

2. Генетичні зв’язки між неорганічними речовинами.

Повторити вивчений матеріал

Навчальні проекти

8. Раціональне використання добрив та проблема охорони довкілля.

9. Запобігання негативному впливові нітратів на організм людини.

12. Дослідження рН ґрунтів своєї місцевості. Складання карти родючості.

13. Властивості і застосування карбонатів, нітратів і ортофосфатів лужних і лужноземельних металічних елементів, солей амонію.

14. Усунення тимчасової і постійної жорсткості води.

54

Захист проектів

Повторити вивчений матеріал

55

Узагальнення та систематизація знань з теми «Неметалічні елементи та їх сполуки

Підготуватися до оцінювання з теми

56

Оцінювання знань з теми «Неметалічні елементи та їх сполуки»

Повторити вивчений матеріал

Учень/учениця:

Знаннєвий компонент

називає

найпоширеніші у природі металічні й неметалічні елементи;

представників класів неорганічних сполук за систематичною номенклатурою;

пояснює

суть явища алотропії;

відмінності властивостей алотропних модифікацій Оксигену, Сульфуру, Карбону, Фосфору їхнім кількісним складом або будовою;

суть явища адсорбції; антропогенні і природні причини появи в атмосфері оксидів неметалічних елементів;

наводить приклади

алотропних модифікацій Оксигену, Сульфуру, Карбону, Фосфору; сполук неметалічних елементів з Гідрогеном (гідроген хлорид, гідроген сульфід, амоніак);

взаємозв’язків між речовинами.

Діяльнісний компонент

складає

рівняння, що підтверджують відновні властивості металів, зокрема алюмінію і заліза (реакцій з неметалами, водою, кислотами і солями в розчинах);

окисні властивості неметалів (кисень, сірка, вуглець, хлор) в реакціях з воднем і металами;

відновні властивості водню й вуглецю в реакціях з оксидами металічних елементів;

реакцій, які характеризують особливості водних розчинів гідроген хлориду (з основами), гідроген сульфіду (з лугами), амоніаку (з кислотами);

реакцій, які характеризують хімічні властивості та одержання оснόвних, кислотних та амфотерних оксидів;

кислот, основ, амфотерних гідроксидів (Алюмінію і Цинку), середніх і кислих солей;

реакцій нітратної і концентрованої сульфатної кислот з магнієм, цинком, міддю;

характеризує

метали і неметали, їхні фізичні властивості та застосування (у тому числі сплавів металів);

застосування гідроген хлориду, гідроген сульфіду, амоніаку;

фізичні та хімічні властивості (взаємодія з магнієм, цинком, міддю) нітратної і концентрованої сульфатної кислот;

застосування гідроксидів Натрію і Кальцію;

поширення солей у природі;

складає план дослідження та експериментально встановлює генетичні зв’язки між неорганічними і органічними речовинами;

порівнює

фізичні та хімічні властивості металів (алюміній і залізо) і неметалів, оксидів металічних і неметалічних елементів;

особливості водних розчинів гідроген хлориду, гідроген сульфіду, амоніаку;

основ (гідроксидів Натрію і Кальцію);

аналізує і тлумачить результати досліджень;

прогнозує рН середовища кислотних і лужних ґрунтів;

установлює генетичні зв’язки між основними класами неорганічних сполук;

проводить якісні реакції й визначає в розчинах йони: Феруму (2+), Феруму (3+), осаджуючи їх лугами, Барію, амонію, силікат- і ортофосфат-іони;

досліджує

якісний склад солей;

адсорбційну здатність активованого вугілля та аналогічних лікарських препаратів;

аналізує види жорсткості води і пропонує безпечні способи усунення жорсткості води у побуті;

дотримується правил безпеки під час виконання хімічних дослідів;

обчислює кількість речовини, масу або об’єм продукту за рівнянням хімічної реакції, якщо один із реагентів взято в надлишку, обґрунтовуючи обраний спосіб розв’язання.

Ціннісний компонент

робить висновки на основі спостережень;

обґрунтовує

значення алотропних перетворень;

причини існування кислотних і лужних ґрунтів;

оцінює

біологічне значення металічних (Кальцію, Калію, Натрію, Магнію, Феруму) і неметалічних (Оксигену, Нітрогену, Карбону, Фосфору, галогенів) елементів;

найважливіших представників основних класів неорганічних сполук;

доводить

практичну значущість явища адсорбції, металів і неметалів та сполук металічних і неметалічних елементів;

уплив жорсткої води на побутові прилади і комунікації;

висловлює судження

щодо біологічної ролі озону і його застосування, екологічних наслідків викидів в атмосферу оксидів Карбону, Нітрогену, Сульфуру;

кислотних дощів, парникового ефекту, нераціонального використання мінеральних добрив.

Наскрізні змістові лінії

Громадянська відповідальність

Кислотні дощі.

Поняття про жорсткість води та способи її усунення.

Здоров’я і безпека

Явище адсорбції.

Застосування водних розчинів гідроген хлориду, гідроген сульфіду, амоніаку.

Кислотні дощі.

Властивості і застосування гідроксидів Натрію і Кальцію.

Поняття про жорсткість води та способи її усунення.

Екологічна безпека і сталий розвиток

Явище адсорбції.

Застосування водних розчинів гідроген хлориду, гідроген сульфіду, амоніаку.

Кислотні дощі.

Підприємливість і фінансова грамотність

Фізичні властивості металів на основі їхньої будови.

Алюміній і залізо: фізичні і хімічні властивості.

Застосування металів та їхніх сплавів.

Застосування неметалів.

Застосування водних розчинів гідроген хлориду, гідроген сульфіду, амоніаку.

Властивості і застосування гідроксидів Натрію і Кальцію.

Поняття про жорсткість води та способи її усунення.

Обчислення кількості речовини, маси або об’єму продукту за рівнянням хімічної реакції, якщо один із реагентів взято в надлишку.

Тема 5. Хімія і прогрес людства

57

Роль хімії у створенні нових матеріалів, розвитку нових напрямів технологій

Опрацювати § 41 ст.186 М. Савчин

58

Роль хімії в розв’язанні продовольчої проблеми

Опрацювати § 42 ст.190 М. Савчин

59

Роль хімії в розв’язанні сировинної проблеми

Опрацювати § 43 ст.197 М. Савчин

60

Роль хімії в розв’язанні енергетичної проблеми

Опрацювати § 44 ст.202 М. Савчин

61

Роль хімії в розв’язанні екологічної проблеми

Опрацювати § 45 ст.206 М. Савчин

62

«Зелена» хімія: сучасні завдання перед хімічною наукою та хімічною технологією.

Опрацювати § 46 ст.209 М. Савчин

63

Вирішення проблеми утилізації різних видів електричних ламп.

Підготувати проект на дану тему: 15. Вирішення проблеми утилізації різних видів електричних ламп.

64

Підготовка есе іноземною мовою «Роль хімії у моєму житті».

Підготувати проект на дану тему: 16. Підготовка есе іноземною мовою «Роль хімії у моєму житті».

65

Захист проектів

Повторити вивчений матеріал

66

Розв’язування вправ та задач

Розв’язати задачі

67

Узагальнення та систематизація знань за I семестр

Повторити вивчений матеріал

68

Узагальнення та систематизація знань за II семестр

Підготуватися до підсумкового оцінювання

69

Підсумкова контрольна робота

Повторити вивчений матеріал

70

Підсумковий урок

Учень/учениця:

Знаннєвий компонент

наводить приклади застосування хімічних сполук у різних галузях та у повсякденному житті.

Ціннісний компонент

оцінює значення хімії у створенні нових матеріалів, розвитку нових напрямів технологій, розв’язанні продовольчої, сировинної, енергетичної, екологічної проблем;

усвідомлює

значення нової філософії у хімії і власної громадянської позиції для реалізації концепції сталого розвитку суспільства;

причинно-наслідкові зв’язки у природі та її цінність і цілісність;

право на власний вибір і прийняття рішення;

відповідальність за збереження довкілля від шкідливих викидів;

популяризує хімічні знання;

критично ставиться до хімічної інформації з різних джерел;

висловлює судження

щодо значення хімічних знань як складника загальної культури людини; про вплив діяльності людини на довкілля та охорону його від забруднень;

виробляє власні ставлення до природи як найвищої цінності.

Наскрізні змістові лінії

Громадянська відповідальність. Здоров’я і безпека. Екологічна безпека і сталий розвиток. Підприємливість і фінансова грамотність.

Роль хімії у створенні нових матеріалів, розвитку нових напрямів технологій, розв’язанні продовольчої, сировинної, енергетичної, екологічної проблем.

«Зелена» хімія.

Календарно-тематичне планування складено на основі навчальної програми для закладів загальної середньої освіти з хімії 10-11 класи Рівень стандарту Затверджено Міністерством освіти і науки України (наказ № 1407 від 23.10.2017 р.)

14

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.