Сьогодні відбулась
онлайн-конференція:
«
Роль закладів освіти у формуванні нульової терпимості до корупції та вихованні доброчесності в Україні
»
Взяти участь Всі події

Календарно-тематичне планування з хімії 10 клас 2018-2019 н.р. (за новою програмою)

Хімія

Для кого: 10 Клас

10.01.2019

1450

59

0

Опис документу:
Документ представляє календарно-тематичне планування з хімії для 10 класу за новою програмою, затвердженою Міністерством освіти і науки України (наказ № 1407 від 23.10.2017 р.). Зміст тематичного планування охоплює шість основних тем з органічної хімії та очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ ХІМІЇ

10 КЛАС

Затверджено Міністерством освіти і науки України

(наказ № 1407 від 23.10.2017 р.)


з\п

Дата

Тема уроку

Очікувані результати навчально-
пізнавальної діяльності

Домашнє завдання

Повторення початкових понять про органічні речовини

1.

Склад, властивості, застосування окремих представників вуглеводнів (метан, етан, етен, етин),

Називати десять членів гомологічного ряду алканів, розуміти належність речовин за їхнім складом до вуглеводнів.

2.

Склад .оксигено- (метанол, етанол, гліцерол, етанова кислота) і нітрогеновмісних (аміноетанова кислота) органічних речовин.

Вміти складати молекулярні, структурні формули метанолу, етанолу, гліцеролу, етанової та аміноетанової кислот; рівняння реакцій горіння вуглеводнів, приєднання для етену й етину, хімічні властивості етанової кислоти

Тема 1. Теорія будови органічних сполук

3.

Теорія будови органічних сполук. Залежність властивостей речовин від складу і хімічної будови молекул.

Залежність властивостей речовин від складу і будови їхніх молекул.

4.

Поняття про явище ізомерії та ізомери.

Пояснювати суть явища ізомерії.

5.

Ковалентні карбон-карбонові зв’язки у молекулах органічних сполук: простий, подвійний, потрійний.

Наводити приклади органічних сполук із простими, подвійними, потрійними карбон-карбоновими зв’язками.

6.

Виведення молекулярної формули речовини за масовими частками елементів.

Навчитися розв’язувати задачі на виведення молекулярної формули речовини за масовими частками елементів, обґрунтовуючи обраний спосіб розв’язання.

7.

Класифікація органічних сполук. Моделі молекул органічних сполук (у тому числі 3D-проектування ), моделі молекул ізомерів.

Значення теорії будови органічних сполук для розвитку органічної хімії;

8.

Тематична робота з теми «Теорія будови органічних сполук»

Багатоманітність органічних сполук на основі теорії хімічної будови.

Тема 2. Вуглеводні

9.

Алкани. Загальна формула алканів, структурна ізомерія, систематична номенклатура.

Називати алкани, алкени і алкіни за систематичною номенклатурою.

10.

.Хімічні властивості алканів.

Відношення насичених вуглеводнів до лугів, кислот.

Навчитися розв’язувати рівняння реакцій, які описують хімічні властивості алканів.

11.

Розв’язок задач на тему:Виведення молекулярної формули речовини за загальною формулою гомологічного ряду та густиною або відносною густиною.

Учень(учениця) розв’язує задачі на виведення молекулярної формули речовини за загальною формулою гомологічного ряду та густиною або відносною густиною;

12.

Алкени і алкіни. Загальні та молекулярні формули алкенів і алкінів, структурна ізомерія, систематична номенклатура. Виведення молекулярної формули речовини за масою, об’ємом або кількістю речовини реагентів або продуктів реакції.

масою, об’ємом або кількістю речовини реагентів або продуктів реакції, обґрунтовуючи обраний спосіб розв’язання.

13.

Арени. Бензен: молекулярна і структурна формули, фізичні властивості.

Характеризувати хімічні властивості бензену, способи одержання їх;

14.

Хімічні властивості бензену.

Дотримуватися правил безпечного поводження з вуглеводнями і їхніми похідними у побуті;

15.

Методи одержання алканів, етену, етину, бензену. Застосування вуглеводнів.

Усвідомлювати необхідність збереження довкілля під час одержання і застосування бензену і його похідних.

16.

Тематична робота з теми «Вуглеводні».

17.

Природні джерела вуглеводнів.

Усвідомлювати необхідність збереження довкілля під час одержання і застосування вуглеводнів.

18.

Повторення та узагальнення знань з теми «Вуглеводні».

19.

Захист навчальних проектів.

20.

Генетичний зв'язок між вуглеводнями. Повторення та узагальнення знань з теми «Вуглеводні».

Взаємозв’язок між вуглеводнями.

21.

Контрольна семестрова робота № 1.

Тема 3. Оксигеновмісні органічні сполуки

22.

Спирти. Поняття про функціональну групу. Гідроксильна група. Насичені одноатомні спирти: загальна та структурні формули, ізомерія, систематична номенклатура. Водневий зв’язок, його вплив на фізичні властивості спиртів.

Називати загальні формули та характеристичні (функціональні) групи спиртів, пояснювати вплив характеристичної (функціональної) групи на фізичні і хімічні властивості спиртів.

23.

Хімічні властивості насичених одноатомних спиртів. Одержання етанолу.

Характеризувати хімічні властивості одноатомних насичених спиртів.

24.

Поняття про багатоатомні спирти на прикладі гліцеролу, його хімічні властивості.

Складати молекулярні і структурні формули багатоатомних спиртів, визначати їх хімічні властивості.

25.

Фенол: склад і будова молекули, фізичні та хімічні властивості.

Порівнювати будову і властивості одноатомних спиртів і фенолу.

26.

Альдегіди. Склад, будова молекул альдегідів. Альдегідна група. Загальна та структурні формули, систематична номенклатура і фізичні властивості альдегідів.

Прогнозувати властивості альдегідів на основі знань про властивості характеристичних (функціональних) груп.

27.

Хімічні властивості етаналю, його одержання.

Складати рівняння реакцій, які описують хімічні властивості етаналю (часткове окиснення і відновлення).

28.

Карбонові кислоти, їх поширення в природі та класифікація. Карбоксильна характеристична (функціональна) група.

29.

Склад, будова молекул насичених одноосновних карбонових кислот, їхня загальна та структурні формули, ізомерія, систематична номенклатура і фізичні властив.

Наводити приклади карбонових кислот за тривіальними назвами

30.

Хімічні властивості насичених одноосновних карбонових кислот. Реакція естерифікації. Лабораторний дослід №1.

Виявлення органічних кислот у харчових продуктах

Характеризувати хімічні властивості насичених одноосновних карбонових кислот.

31.

Одержання етанової кислоти.

Дотримується правил безпечного поводження з органічними речовинами;

32.

Естери, загальна та структурні формули, систематична номенклатура, фізичні властивості. Гідроліз естерів.

Характеризує хімічні властивості, естерів.

33.

Жири як представники естерів. Класифікація жирів.

Оцінює біологічне значення жирів,відмінність в будові та властивостях рослинних та тваринних жирів.

34.

Хімічні властивості жирів.

Характеризує хімічні властивості жирів.

35.

Біологічне значення жирів для харчування людини; раціональне співвідношення вживання рослинних та тваринних жирів

Розв’язує проблему власного раціонального харчування на основі знань про жири.

36.

Розв’язок задач за хімічними рівняннями, кількістю речовини, масу або об’єм за кількістю речовини, масою або об’ємом реагенту, що містить певну частку домішок,

Розв’язує задачі на визначення кількості речовини реагентів або продуктів реакції, обґрунтовуючи обраний спосіб розв’язання.

37.

Розв’язок задач виробничого напрямку.

Вплив продуктів органічного синтезу на здоров’я людини та екологічний стан довкілля; Розв’язує задачі, обґрунтовуючи обраний спосіб розв’язання.

38.

Вуглеводи. Класифікація вуглеводів Утворення й поширення вуглеводів у природі.. Лабораторний дослід :
Окиснення глюкози амоніачним розчином арґентум(І) оксиду.

Дотримується правил безпечного поводження з хімічними речовинами.

Усвідомлює взаємозв’язок складу, будови, властивостей, застосування глюкози.

39.

Глюкоза: молекулярна формула та її відкрита форма. Хімічні властивості глюкози.

Взаємозв’язок складу, будови, властивостей, застосування оксигеновмісних органічних речовин і їхнього впливу на довкілля.
Прогнозує хімічні властивості оксигеновмісних органічних сполук на основі знань про властивості характеристичних (функціональних) груп.

40.

Лабораторний дослід №2.
Окиснення глюкози свіжоодержаним купрум(ІІ) гідроксидом.

Дотримується правил безпечного поводження з органічними речовинами.

41.

Сахароза, крохмаль і целюлоза: молекулярні формули. Гідроліз сахарози і крохмалю.

складає молекулярні і структурні формули вуглеводів.

Тема 4. Нітрогеновмісні органічні сполуки

42.

Насичені й ароматичні аміни: склад і будова молекул, назви найпростіших за складом сполук. Будова аміногрупи.

Називає загальні формули та характеристичні (функціональні) групи амінів та амінокислот.

43.

Аміни як органічні основи. Хімічні властивості метанаміну, аніліну. Одержання аніліну.

Розрізняє насичені й ароматичні аміни.

44.

Амінокислоти: склад і будова молекул, загальні і структурні формули, характеристичні (функціональні) групи, систематична номенклатура. Пептидна група. Хімічні властивості аміноетанової кислоти. Пептиди.

Прогнозує хімічні властивості амінокислот, зумовлені особливостями будови їхніх молекул. Складає рівняння реакцій, які описують хімічні властивості аміноетанової кислоти (взаємодія з натрій гідроксидом, хлоридною кислотою, утворення дипептиду) .

45.

Білки як високомолекулярні сполуки. Хімічні властивості білків.
Лабораторні досліди

3. Біуретова реакція.

4. Ксантопротеїнова реакція.

Дотримується правил безпечного поводження з органічними речовинами.
Оцінює біологічне значення амінокислот і білків.

Практична робота

1. Розв’язування експериментальних задач.

Установлює причинно-наслідкові зв’язки між складом, будовою, властивостями оксигеновмісних органічних сполук;

Тема 5. Синтетичні високомолекулярні речовини і полімерні матеріали на їх основі

46.

Синтетичні високомолекулярні речовини. Полімери. Реакції полімеризації і поліконденсації. Пластмаси. Каучуки, гума. Найпоширеніші полімери та сфери їхнього використання.

Пояснює суть поняття полімер; реакцій полімеризації і поліконденсації як способів добування полімерів.

47.

Вплив полімерних матеріалів на здоров’я людини і довкілля. Проблеми утилізації полімерів і пластмас в контексті сталого розвитку суспільства.

Дотримується правил безпечного поводження з синтетичними матеріалами.

48.

Синтетичні волокна: фізичні властивості і застосування.

Описує та порівнює порівнює природні, штучні і синтетичні волокна.

49.

Контрольна семестрова робота № 2

Тема 6. Багатоманітність та зв’язки між класами органічних речовин

50.

Зв’язки між класами органічних речовин.

Пояснює причини багатоманітності органічних речовин.

51.

Загальні поняття про біологічно активні речовини (вітаміни, ферменти).

Усвідомлює необхідність знання властивостей речовини для встановлення її впливу на власне здоров’я і довкілля.

52.

Роль органічної хімії у розв’язуванні сировинної, енергетичної, продовольчої проблем, створенні нових матеріалів.

Усвідомлює роль органічної хімії у розв’язуванні сировинної, енергетичної, продовольчої проблем, створенні нових матеріалів.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.