Календарно-тематичне планування з хімії 10 клас

Хімія

Для кого: 10 Клас

02.09.2019

844

52

0

Опис документу:
Календарно-тематичне планування з уроку хімії для десятого класу. Календарно-тематичне планування на 2019-2020 н.р. (дві тисячі дев’ятнадцятий по дві тисячі двадцятий навчальний рік). Стане у пригоді вчителям.
Оберіть документ з архіву для перегляду:
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Календарно-тематичне планування з хімії

10 клас

Джерело: http://blog.himiya.in.ua/

з/п

Тема уроку

Дата

Примітки

Повторення початкових понять про органічні речовини

Інструктаж з БЖД. Склад, властивості, застосування окремих представників вуглеводнів (метан, етан, етен, етин)

Склад, властивості, застосування окремих представників оксигеновмісних сполук (метанол, етанол, гліцерол, етанова кислота)

Склад, властивості, застосування нітрогеновмісних органічних речовин на прикладі аміноетанової кислоти

Тема 1. Теорія будови органічних сполук

Теорія будови органічних сполук. Залежність властивостей речовин від складу і хімічної будови молекул

Навчальні проекти 1 – 3

Демонстрації 1, 2

Поняття про явище ізомерії та ізомери. Класифікація органічних сполук

Ковалентні карбон-карбонові зв’язки у молекулах органічних сполук: простий, подвійний, потрійний

Виведення молекулярної формули речовини за масовими частками елементів

Узагальнення та систематизація знань, умінь та навичок з теми. Навчальні проекти

Контрольна робота 1

Тематичне оцінювання №1

Тема 2. Вуглеводні

Класифікація вуглеводнів. Алкани. Загальна формула алканів, структурна ізомерія, систематична номенклатура. Хімічні властивості алканів.

Навчальні проекти 4 – 10

Демонстрація 3

Алкени і алкіни. Загальні та молекулярні формули алкенів і алкінів, структурна ізомерія, систематична номенклатура.

Виведення молекулярної формули речовини за загальною формулою гомологічного ряду та густиною або відносною густиною.

Хімічні властивості етену та етину.

Виведення молекулярної формули речовини за масою, об’ємом або кількістю речовини реагентів або продуктів реакції.

Арени. Бензен: молекулярна і структурна формули, фізичні властивості. Хімічні властивості бензену.

з/п

Тема уроку

Дата

Примітки

Методи одержання алканів, етену, етину, бензену. Застосування вуглеводнів

Узагальнення та систематизація знань, умінь та навичок з теми. Навчальні проекти

Контрольна робота 2

Тематичне оцінювання №2

Тема 3. Оксигеновмісні органічні сполуки

Спирти. Поняття про характеристичну (функціональну) групу. Гідроксильна характеристична (функціональна) група

Навчальні проекти 11 – 17

Насичені одноатомні спирти: загальна та структурні формули, ізомерія (пропанолів і бутанолів), систематична номенклатура. Водневий зв’язок, його вплив на фізичні властивості спиртів

Хімічні властивості насичених одноатомних спиртів. Одержання етанолу

Демонстрації 4, 6

Поняття про багатоатомні спирти на прикладі гліцеролу, його хімічні властивості

Фенол: склад і будова молекули, фізичні та хімічні властивості

Альдегіди. Склад, будова молекул альдегідів. Альдегідна характеристична (функціональна) група. Загальна та структурні формули, систематична номенклатура і фізичні властивості альдегідів

Хімічні властивості етаналю, його одержання

Карбонові кислоти, їх поширення в природі та класифікація. Карбоксильна характеристична (функціональна) група. Лабораторний дослід 1. Інструктаж з БЖД

Склад, будова молекул насичених одноосновних карбонових кислот, їхня загальна та структурні формули, ізомерія, систематична номенклатура і фізичні властивості

Хімічні властивості насичених одноосновних карбонових кислот. Реакція естерифікації

Обчислення за хімічними рівняннями кількості речовини, маси або об’єму за кількістю речовини, масою або об’ємом реагенту, що містить певну частку домішок.

Одержання етанової кислоти

Інструктаж з БЖД. Практична робота № 1. Розв’язання експериментальних задач

Узагальнення та систематизація знань, умінь та навичок з теми. Навчальні проекти

Тематичне оцінювання №3

з/п

Тема уроку

Дата

Примітки

Естери, загальна та структурні формули, систематична номенклатура, фізичні властивості. Гідроліз естерів

Демонстрація 7

Жири як представники естерів. Класифікація жирів, їхні хімічні властивості

Демонстрації 8, 9

Вуглеводи. Класифікація вуглеводів, їх утворення й поширення у природі. Глюкоза: молекулярна формула та її відкрита форма

Хімічні властивості глюкози.
Лабораторний дослід 2. Інструктаж з БЖД

Демонстрація 10

Тема 4. Нітрогеновмісні органічні сполуки

Насичені й ароматичні аміни: склад і будова молекул, назви найпростіших за складом сполук. Будова аміногрупи

Навчальні проекти 18 – 22

Аміни як органічні основи. Хімічні властивості метанаміну, аніліну. Одержання аніліну

Демонстрації 11, 12

Амінокислоти: склад і будова молекул, загальні і структурні формули, характеристичні (функціо-нальні) групи, систематична номенклатура. Пептидна група

Хімічні властивості аміноетанової кислоти. Пептиди

Білки як високомолекулярні сполуки. Хімічні властивості білків (без запису рівнянь реакцій). Лабораторні досліди 3, 4. Інструктаж з БЖД

Узагальнення та систематизація знань, умінь та навичок з теми. Навчальні проекти

Контрольна робота 3

Тематичне оцінювання №4

Тема 5. Синтетичні високомолекулярні речовини і полімерні матеріали на їх основі

Синтетичні високомолекулярні речовини. Полімери. Реакції полімеризації і поліконденсації

Навчальні проекти 23 – 28

Демонстрація 13

Пластмаси. Каучуки, гума. Найпоширеніші полімери та сфери їхнього використання

Вплив полімерних матеріалів на здоров’я людини і довкілля. Проблеми утилізації полімерів і пластмас в контексті сталого розвитку суспільства

Синтетичні волокна: фізичні властивості і застосування. Навчальні проекти

з/п

Тема уроку

Дата

Примітки

Тема 6. Багатоманітність та зв’язки між класами органічних речовин

Зв’язки між класами органічних речовин.
Загальні поняття про біологічно активні речовини (вітаміни, ферменти)

Навчальні проекти 29 – 30

Роль органічної хімії у розв’язуванні сировинної, енергетичної, продовольчої проблем, створенні нових матеріалів

Узагальнення та систематизація знань, умінь та навичок з теми. Навчальні проекти

Контрольна робота 4

Тематичне оцінювання №5

Навчальні проекти:

 1. Ізомери у природі.

 2. Історія створення та розвитку теорії будови органічних сполук.

 3. 3D-моделі молекул органічних сполук.

 4. Октанове число та якість бензину.

 5. Цетанове число дизельного палива.

 6. Ароматичні сполуки навколо нас.

 7. Смог як хімічне явище.

 8. Коксування вугілля: продукти та їх використання.

 9. Біогаз.

 10. Вплив на довкілля вуглеводнів та їхніх похідних.

 11. Екологічна безпечність застосування і одержання фенолу.

 12. Виявлення фенолу в екстракті зеленого чаю або гуаші.

 13. Вуглеводи у харчових продуктах: виявлення і біологічне значення.

 14. Натуральні волокна рослинного походження: їхні властивості, дія на організм людини, застосування.

 15. Штучні волокна: їхнє застосування у побуті та промисловості.

 16. Етери та естери в косметиці.

 17. Біодизельне пальне.

 18. Натуральні волокна тваринного походження: їхні властивості, дія на організм людини, застосування.

 19. Анілін – основа для виробництва барвників.

 20. Синтез білків.

 21. Збалансоване харчування – запорука здорового життя.

 22. Виведення плям органічного походження.

 23. Синтетичні волокна: їх значення, застосування у побуті та промисловості.

 24. Рециклінг як єдиний цивілізований спосіб утилізації твердих побутових відходів.

 25. Переробка побутових відходів в Україні та розвинених країнах світу.

 26. Перспективи одержання і застосування полімерів із наперед заданими властивостями.

 27. Дослідження маркування виробів із полімерних матеріалів і пластмас.

 28. Виготовлення виробів із пластикових пляшок.

 29. Найважливіші хімічні виробництва органічної хімії в Україні.

 30. Доцільність та шкідливість біологічно активних добавок.

Лабораторні досліди:

 1. Виявлення органічних кислот у харчових продуктах.

 2. Окиснення глюкози свіжоодержаним купрум(ІІ) гідроксидом.

 3. Біуретова реакція.

 4. Ксантопротеїнова реакція.

Демонстрації:

 1. Моделі молекул органічних сполук (у тому числі 3D-проектування ).

 2. Моделі молекул ізомерів (у тому числі 3D-проектування).

 3. Відношення насичених вуглеводнів до лугів, кислот.

 4. Окиснення етанолу до етаналю.

 5. Окиснення метаналю (етаналю) амоніачним розчином арґентум(І) оксиду (віртуально).

 6. Окиснення метаналю (етаналю) свіжоодержаним купрум(ІІ) гідроксидом (віртуально).

 7. Ознайомлення зі зразками естерів.

 8. Відношення жирів до води та органічних розчинників.

 9. Доведення ненасиченого характеру рідких жирів (віртуально).

 10. Окиснення глюкози амоніачним розчином арґентум(І) оксиду (за відсутності реагентів – віртуально).

 11. Взаємодія аніліну з хлоридною кислотою (віртуально).

 12. Взаємодія аніліну з бромною водою (віртуально).

 13. Зразки пластмас, каучуків, гуми, синтетичних волокон.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.