Активізація навчального процесу методом фреймових структур

Опис документу:
У сучасному світі при постійному збільшенні обсягу інформації, необхідності швидко орієнтуватися у ній, виникає потреба у тому, щоб студенти навчилися орієнтуватися в потоці інформації, видокремлювали головне, краще запам’ятовували навчальний матеріал та вміли його використовувати в подальшому житті. У статті наводяться приклади методу фреймового структурування навчального матеріалу, за допомогою якого можна стиснути та компактно записати надану інформацію.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Активізація навчального процесу методом фреймових структур

У сучасному світі при постійному збільшенні обсягу інформації, необхідності швидко орієнтуватися у ній, виникає потреба у тому, щоб студенти навчилися орієнтуватися в потоці інформації, видокремлювали головне, краще запам’ятовували навчальний матеріал та вміли його використовувати в подальшому житті. Українські та зарубіжні педагоги вважають, що під час навчання однакову за змістом інформацію можна подати різними формами і представити по-різному. Так, О.М. Михайлов зазначає, що «часто те, на виклад чого сто років тому назад потрібно було цілий курс лекцій, тепер можна пояснити за декілька хвилин за допомогою двох-трьох написаних на дошці формул». 

Це призводить викладача до пошуку нових форм подання знань, нових методів навчання. Дієвими у цьому контексті науковці називають такі способи викладу навчального матеріалу: опорні конспекти, фреймове структурування, візуалізацію, застосування мультимедіа.

На мій погляд, стиснути та компактно записати надану інформацію можна шляхом використання фреймових структур. Цей метод дозволяє великий обсяг навчального матеріалу подавати за декілька хвилин і записати у вигляді опорних схем, що дає можливість стискати інформацію, використовуючи зоровий канал, через який надходить до 90% усіх даних.

Це дає можливість виробити у студентів уміння виділити з тексту основний зміст, зрозуміти матеріал, що вивчається, збільшити швидкість запам’ятовування, так як мозок активно сприймає образну інформацію та схеми. Студенти не просто пасивно сприймають представлену інформацію та картинку, а й є учасниками навчального процесу, доповнюючи зміст як на занятті, так і вдома. Навчальний матеріал стає доступним і швидко запам’ятовується.

Наприклад, вивчаючи повість І.Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я», характеризуючи образи головних персонажів твору, схематично записуються позитивні та негативні риси характеру старих Кайдашів, а продовженням роботи є домашнє завдання: самостійне створення фреймової структури рис характеру молодого покоління за зразком аудиторної роботи.

«Кайдашева сім’я». Іван Нечуй-Левицький

При вивченні теми «Українська література 20-30-х років ХХ ст.» на занятті студенти під керівництвом викладача створюють фреймову структуру за літературними стилями та угрупуваннями цього періоду. Домашнє завдання: продовжити запис представників літературних угрупувань, що дає змогу ще раз закріпити вивчений матеріал як на мисленнєвому рівні, так і зорово, що дає змогу підвищити показники успішності та зацікавити дисципліною.

Українська література 20-30-х років ХХ ст.

На заняттях української мови вважаю за необхідне використання фреймових структур для кращого запам’ятовування матеріалу. Повторюючи правило вживання апострофа, студенти створюють фрейм разом із викладачем. Самостійно за зразком підбирають приклади вживання апострофа, що дає змогу ще раз закріпити знання, вміння та навички за даним правилом.

Уживання апострофа

При повторенні теми «Синтаксис простого та складного речення» для кращого засвоєння знань теж можна використати фреймову структуру, що дає можливість при підготовці до зовнішнього незалежного оцінювання швидко пригадати типи простих та складних речень.

Складне речення

ГОЛОВНИЙ ЧЛЕН РЕЧЕННЯ

Вважаю, що метод фреймових структур простий у використанні, дає позитивний результат у навчанні, особливо при підготовці до незалежного зовнішнього оцінювання, дає можливість з потоку численної інформації відокремити основне, схематично зобразити інформацію та запам’ятати, використавши не тільки словесно-логічну пам’ять, а й зорову.

Сучасний викладач в умовах змісту програми і часом, відведеним на вивчення матеріалу, має володіти різними способами структурування інформації з метою оптимізації навчання і вироблення здатності студентів самостійно здобувати,  структурувати і використовувати інформацію для забезпечення власних навчальних і життєвих потреб.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Всеосвіта дарує

Три iPhone 12

+20 крутих призів з нашого фірмового магазину

до закінчення залишилось
00
00
00
00