Всеосвіта

Головне меню порталу

Головне меню порталу

Вебінар

Відбувся у вівторок 09 березня 2021 року о 18:00

«Використання ІКТ у процесі формування математичних уявлень у дітей з порушеннями інтелектуального розвитку»

Спікер/ка

кандидатка педагогічних наук, старша наукова співробітниця відділу освіти дітей з порушеннями інтелектуального розвитку Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи...читати все

2 академ. год
підвищення кваліфікації
Сертифікат
відповідає вимогам законодавства
Постійний доступ до запису
вебінару
+20 одиниць
рейтингу на вашій сторінці на «Всеосвіті»
Розіграші цінних
подарунків кожного ефіру

Актуальність

Використання інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі — це одна з актуальних проблем у педагогіці. Комп’ютерні технології постають невіддільною частиною цілісного освітнього процесу, значно підвищують його ефективність.

Система сучасної спеціальної освіти потребує постійного впровадження інноваційних технологій в освітній процес, що призводить до якісних змін у змісті та методах навчання.

Перед сучасним педагогом постає проблема пошуку нового педагогічного інструменту. На сьогодні перевагу має той педагогічний працівник, котрий не лише може дати базові знання дитині, а й спрямувати її на самостійне опанування ними. Задля цього педагог має зробити заняття/урок цікавим і насиченим корисною інформацією, яка спонукала б дітей до активної пізнавальної діяльності. Саме тому мультимедійна презентація — є одним з дієвих методів як візуалізації, так і практичної діяльності, а також потужним інструментом розвитку мотивації учнів. Діти із задоволенням працюють на таких уроках, активно включаються у виконання завдань.

Мета

Сформувати професійну компетентність педагогічних працівників у створенні та впровадженні комп’ютерно-орієнтованого освітнього середовища в процесі корекційно-розвиткової діяльності учнів з порушеннями інтелектуального розвитку в умовах освітньої інклюзії.

Завдання:

 • ознайомити учасників з новими підходами щодо використання ІКТ з опорою на використання мультимедійних презентацій та ігрових технологій формування математичної компетентності учнів з порушеннями інтелектуального розвитку;

 • розвинути вміння використовувати сучасні інформаційно-комунікаційні технології навчання та взаємодії з учнями з інтелектуальними порушеннями в напрямі формування у них елементарних математичних уявлень;

 • сформувати здатність ефективно застосувати запропонований інформаційний матеріал у власній педагогічній практиці.

Очікувані результати:

 1. ознайомлення з сучасними підходами та основними поняттями щодо впровадження в освітній процес ІКТ;

 2. узагальнення та систематизація методичних знань з використання ІКТ та взаємодії з учнями з інтелектуальними порушеннями в напрямі формування у них елементарних математичних уявлень;

 3. здатність використовувати запропонований навчально-методичний інструментарій в педагогічній практиці;

 4. дотримання деонтологічних норм стосунків між усіма учасниками освітнього процесу.

Цільова аудиторія

Фахівці спеціальних закладів загальної середньої освіти та закладів з інклюзивною формою навчання, педагоги інклюзивно-ресурсних центрів, викладачі та студенти закладів вищої освіти, батьки.

Реєстрація на вебінар

Безкоштовно

Сповіщення про початок

Перегляд

Обговорення

Запис вебінару

Проходження тестування

Сертифікат

Матеріали в текстовому форматі Презентація

Додатковий рейтинг (+20 одиниць)

Зареєструватися на вебінар
За 90 грн

Сповіщення про початок

Перегляд

Обговорення

Запис вебінару

Проходження тестування

Сертифікат

Матеріали в текстовому форматі Презентація

Додатковий рейтинг (+20 одиниць)

Замовити Сертифікат

Організаторка вебінарів

методистка з організації вебінарів на Всеосвіті, кандидатка педагогічних наук.
З питань співпраці звертайтеся в особисті повідомлення.

Зразок сертифікату про підвищення кваліфікації від «Всеосвіти»

 1. Обліковий запис сертифікату. Перевірити офіційність документу можна за посиланням
 2. Повне найменування та код ЄДРПОУ суб`єкта підвищення кваліфікації
 3. Зображення логотипу освітнього проекту «Всеосвіта»
 4. Прізвище, ім`я та по батькові/по матері особи, яка підвищила кваліфікацію
 5. Посада та місце роботи особи, яка підвищила кваліфікацію
 6. Тема підвищення кваліфікації
 7. Обсяг (тривалість) підвищення кваліфікації у годинах та ЄКТС
 8. Опис досягнутих результатів навчання
 9. Прізвище, ініціали та інформація про автора вебінару
 10. Підпис автора вебінару
 11. Печатка ТОВ «Всеосвіта»
 12. Прізвище, ініціали, найменування посади особи яка підписала сертифікат від імені суб`єкта підвищення кваліфікації
 13. Підпис особи. яка підписала сертифікат від імені суб`єкта підвищення кваліфікації
 14. Дата видачі сертифіката
 15. Інформація про необхідність визнання результатів підвищення кваліфікації
 16. Посилання на сайт освітнього проекту «Всеосвіта»