Технології формування елементарних математичних уявлень у дітей з інтелектуальними порушеннями на початковому етапі навчання

Сертифікат буде видано із зазначенням дати його замовлення
Перегляд безкоштовний
!

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

59 грн.
за умови замовлення свідоцтва до 27 червня включно
70 грн.
за умови замовлення свідоцтва з 28 червня
Замовити
свідоцтво
Додати у кошик

Після перегляду вебінару Ви маєте можливість безкоштовно пройти додаткове тестування для перевірки якості отриманих знань. Якщо Ви успішно склали тест, на Вашому свідоцтві під зазначенням кількості академічних годин буде додано інформацію «та успішно склав(ла) тестування з теми вебінару». Інформація не відображатиметься, якщо Ви набрали недостатню кількість правильних відповідей.

Свідоцтво підтверджує Вашу участь у вебінарі. У ньому вказується тривалість 2 академічні години.
Отримайте переваги:
За 70 грн:
 • Перегляд
 • Обговорення
 • Запис вебінару
 • Проходження тестування
 • Свідоцтво
 • Матеріали в текстовому форматі
 • Додаткові бали (+20 балів)
Замовити свідоцтво
Безкоштовно
 • Перегляд
 • Обговорення
 • Запис вебінару
 • Проходження тестування
 • Свідоцтво
 • Матеріали в текстовому форматі
 • Додаткові бали (+20 балів)

Гладченко Ірина Вікторівна. Кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу освіти дітей з порушеннями інтелектуального розвитку Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України. Автор та співавтор понад 80 опублікованих наукових та навчально-методичних праць http://lib.iitta.gov.ua/cgi/stats/report/authors/fc94b7abdfa315df2649e0d58d4c9ce8/

До кола наукових інтересів входять проблеми раннього втручання, навчання та виховання дітей з порушеннями психофізичного розвитку, зокрема, формування здоров’язбережувальної компетентності, формування навичок музично-ритмічної діяльності. математична освіта й інноваційні освітні технології в системі спеціальної освіти дітей із порушеннями психофізичного розвитку та в умовах освітньої інклюзії.

Життєве кредо: "Все можливо, на неможливе просто потрібно більше часу!"

Особиста сторінка спікера: https://vseosvita.ua/user/id54746

Інформація про вебінар

Математика має унікальний розвивальний ефект. Формування математичних знань та навичок сприяє розвитку в учнів пам'яті, мовлення, уяви, емоцій; формує наполегливість, творчий потенціал особистості. Саме в процесі математичної освіти відбувається математичний розвиток дитини, який у свою чергу є досить складним, комплексним та багатоаспектним.

Основним результатом (метою) математичної освіти є формування у дітей основ математичної культури та компетентності, що вкрай важливі для успішної соціалізації в сучасному суспільстві. Отже, необхідність здійснення цілеспрямованої та систематичної математичної освіти не піддягає сумніву.

Про корекційну спрямованість, навчально-методичне забезпечення та особливості початкової математичної освіти дітей з порушенням інтелектуального розвитку ми розповімо в рамках вебінару.

Мета

Формування професійної компетентності педагогічних працівників у здійсненні навчально-корекційної діяльності в умовах освітньої інклюзії.

Завдання

 • Ознайомити учасників із структурою, змістовим наповненням оновленої Програми з математики та корекційною спрямованістю процесу навчання математики учнів з порушеннями інтелектуального розвитку.
 • Розвивати вміння використовувати сучасні технології, які використовуються в роботі з дітьми з порушеннями інтелектуального розвитку.
 • Сформувати здатність ефективного застосування запропонованих корекційних прийомів в педагогічній практиці у відповідності до особливостей пізнавальної діяльності учнів з порушеннями інтелектуального розвитку.

Опис

 • Організація навчального процесу учнів з порушеннями інтелектуального розвитку.
 • Актуалізація понять «Математичний розвиток» та «Формування математичних уявлень».
 • Характерні ознаки початкової математичної освіти учнів з інтелектуальними порушеннями.
 • Корекційна спрямованість процесу навчання математики.
 • Структурна характеристика чинної Програми з математики для учнів з інтелектуальними порушеннями.
 • Труднощі при засвоєнні математичних уявлень.

Методи формування елементарних математичних уявлень у дітей. (інструкційне навчання, метод предметного рахунку, метод дії з числами (цифрами), метод рухового (моторного) образу цифри, метод конструювання цифри, метод класифікації, метод переказу сюжетних картинок, використання окремих елементів різних видів ігор, квесту).

Очікувані результати

 1. Ознайомлення з основними завданнями та навчально-методичним забезпеченням навчання математики дітей з порушеннями інтелектуального розвитку.
 2. Узагальнення та систематизація методичних знань з формування елементарних математичних уявлень.
 3. Здатність використовувати запропонований навчально-методичний інструментарій в педагогічній практиці.
 4. Дотримання деонтологічних норм стосунків між усіма учасниками освітнього процесу.

Цільова аудиторія

Педагоги інклюзивно-ресурсних центрів, вчителі початкових класів,  учителі-фахівці, батьки.

Якщо Ви бажаєте отримати свідоцтво про участь у вебінарі «Технології формування елементарних математичних уявлень у дітей з інтелектуальними порушеннями на початковому етапі навчання», оплатіть його вартість. Після сплати свідоцтво буде доступне для завантаження у вашому особистому кабінеті в розділі досягнення або на сторінці самого вебінару.

59 грн.
за умови замовлення свідоцтва до 27 червня включно
70 грн.
за умови замовлення свідоцтва з 28 червня
Замовити
свідоцтво
Додати у кошик