і отримати безкоштовне
свідоцтво про публікацію

Соціальна інклюзія в Новій українській школі


Опис:

Останнім часом питання інклюзивної освіти набувають вагомої значущості у процесі реформування й модернізації сфери освіти як найбільш масового соціального інституту формування й розвитку людських ресурсів. Інклюзивна освіта зарекомендувала себе в усьому світі як важливий елемент в дослідженнях у сфері освіти, оскільки значна увага до соціальної та освітньої інтеграції осіб з особливими освітніми потребами узгоджується зі світовим загальним прагненням до соціальної справедливості.

Що собою являє інклюзивна освіта? Перш за все, це введення учнів з особливими потребами до загального освітнього середовища. У вебінарі ми розглянемо її сутність, передумови виникнення, основні принципи, покладені в основу інклюзивної інтеграції. Зосередимо увагу на функціях та проблемах, які спрямована подолати соціальна інклюзія.

Зупинимось на питанні як діагностувати обдарованість в сучасному інклюзивному середовищі. Та звернемо особливу увагу саме на формування інклюзивного середовища, яким воно має бути, його як педагогічне, психічне так і матеріальне забезпечення.

Сьогодні на допомогу педагогам та дітям з особливими потребами держава відкриває інклюзивно-ресурсні центри. Розглянемо, що це таке і навіщо вони створені, як вони допоможуть покращити процес введення інклюзивної освіти.

 У другій частині вебінару переключимо свою увагу на педагогічний аспект інклюзивної освіти.  Якими є вимоги до сучасного педагога? Які проблеми та страхи постають перед вихователями від впровадження нової концепції освіти та як з ними варто боротися. Також розглянемо введення на допомогу вчителю посади асистента вчителя. Які його функції та повноваження? На що саме буде спрямована його діяльність? 

І в заключній частині вебінару ми звернемося до досвіду зарубіжних країн, які вже досить давно практикують інтегроване навчання у своїй системі освіти. Зупинимось на дослідженнях американських вчених, розглянемо висновки європейських практик та нормативно-правовий захист людей з обмеженими можливостями італійської держави.

Все це дасть нам можливість визначити, що інтегрована освіта – це освіта для всіх, яка дає позитивний результат для всього суспільства загалом.


  • Частина І. Інклюзивна освіта як світова модель соціалізації осіб з обмеженими можливостями
  1. - Історичний аспект спеціальної освіти та інклюзії, передумови її виникнення
  2. - Правовий аспект впровадження інклюзивної освіти
  3. - Поняття, принципи та функції інклюзивної освіти
  4. - Діагностика обдарованості в умовах інклюзивного підходу
  5. - Особливості організації інклюзивного освітнього середовища в Новій українській школі
  6. - Інклюзивно-ресурсні центри – допомога в реалізації інклюзивної освіти
  • Частина ІІ. Інклюзивна освіта: педагогічний аспект

2.1. Інклюзивна педагогіка та готовність майбутніх вихователів до інклюзивної освіти

2.2.   Робота асистента вчителя в інклюзивній освіті

  • Частина ІІІ. Зарубіжний досвід інклюзивної освіти