Компетентнісний підхід у початковому навчанні математики учнів з порушеннями інтелектуального розвитку

Безкоштовний перегляд

Як додати вебінар у підвищення кваліфікації?

Ознайомитись

з програмою підвищення кваліфікації педадогічних та науково-педагогічних працівників для роботи в закладахосвіти

Роздрукувати

пропозицію на підвищення кваліфікації та подати її директору навчального закладу

Замовити

Сертифікат про підвищення кваліфікації тривалістю 2 академічні години Замовити

Вебінар відбувся в четвер, 10 вересня о 18:00 Нагадати про вебінар
59 грн.
за умови замовлення сертифікату до 10 вересня включно
70 грн.
за умови замовлення сертифікату з 11 вересня

Сертифікат підтверджує Вашу участь у вебінарі
У ньому вказується тривалість 2 академічні години

Всеосвіта є суб`єктом підвищення кваліфікації

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.
Співпраця із закладами освіти. Дізнатись більше про сертифікати.

Онлайн тестування Безкоштовно

Після перегляду вебінару, Ви маєте можливість безкоштовно пройти додаткове тестування для перевірки якості отриманих знань. Якщо Ви успішно склали тест, на Вашому свідоцтві під зазначенням кількості академічних годин буде додано інформацію «та успішно склав(ла) тестування з теми вебінару». Інформація не відображатиметься, якщо Ви набрали недостатню кількість правильних відповідей.

Буде доступно після перегляду вебінару

Нагадати про вебінар
Отримайте переваги:
За 70 грн:
 • Перегляд
 • Обговорення
 • Запис вебінару
 • Проходження тестування
 • Сертифікат
 • Матеріали в текстовому форматі
 • Додатковий рейтинг (+20 одиниць)
Замовити Сертифікат
Безкоштовно
 • Перегляд
 • Обговорення
 • Запис вебінару
 • Проходження тестування
 • Сертифікат
 • Матеріали в текстовому форматі
 • Додатковий рейтинг (+20 одиниць)
Зареєструватися на вебінар

Інформація про спікера

Гладченко Ірина Вікторівна. Кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу освіти дітей з порушеннями інтелектуального розвитку Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України. Автор та співавтор понад 80 опублікованих наукових та навчально-методичних праць.

До кола наукових інтересів входять проблеми раннього втручання, навчання та виховання дітей з порушеннями психофізичного розвитку, зокрема, формування здоров’язбережувальної компетентності, формування навичок музично-ритмічної діяльності. математична освіта й інноваційні освітні технології в системі спеціальної освіти дітей із порушеннями психофізичного розвитку та в умовах освітньої інклюзії.

Особиста сторінка спікерки: https://vseosvita.ua/user/id54746

Інформація про вебінар

Оволодіння дитиною математичними уявленнями, знаннями і вміннями є важливим фактором її успішної соціалізації.

Поетапне формування математичної компетентності сприяє корекції найбільш слабких сторін психічної діяльності учнів, розвиває сприйняття, мислення та мовлення, уяву та увагу, отже, пізнавальну сферу в цілому.

Математична підготовка учнів з порушенням інтелектуального розвитку має виняткову практичну важливість, оскільки будь-якій людині в повсякденному житті постійно доводиться оперувати арифметичними виразами, здійснювати підрахунок та різні операції з числовими величинами.

Царина корекційної педагогіки має певний досвід роботи з формування математичних уявлень у школярів зазначеної категорії. В рамках вебінара ми розповімо про навчально-методичне забезпечення математичної освіти (3-4 класи) та особливості компетентнісно спрямованого навчання математики учнів з інтелектуальними порушеннями.

Мета

Сформувати професійні компетентності педагогічних працівників у здійсненні навчально-корекційної діяльності в умовах освітньої інклюзії.

Завдання:

 • ознайомити учасників із структурою, змістовим наповненням оновленої математичної галузі Типової освітньої програми для дітей з порушеннями інтелектуального розвитку (3-4 кл.) та особливостями компетентнісно спрямованого процесу навчання математики;

 • розвивати вміння використовувати сучасні підходи та технології корекційної роботи з учнями з інтелектуальними порушеннями в напрямі формування у них математичної компетентності;

 • сформувати здатність ефективно застосувати запропонований інформаційний матеріал у власній педагогічній практиці.

Очікувані результати:

 1. ознайомлення з сучасними підходами, основними поняттями та навчально-методичним забезпеченням початкового навчання математики дітей з порушеннями інтелектуального розвитку.

 2. узагальнення та систематизація методичних знань з формування математичної компетентності учнів з інтелектуальними порушеннями згідно Концепції НУШ.

 3. вміння використовувати запропонований навчально-методичний інструментарій в педагогічній практиці.

 4. дотримання деонтологічних норм стосунків між усіма учасниками освітнього процесу.

Цільова аудиторія

Фахівці спеціальних закладів загальної середньої освіти та закладів із інклюзивною формою навчання, педагоги інклюзивно-ресурсних центрів, викладачі та студенти закладів вищої освіти.

Після перегляду Ви зможете замовити сертифікат про участь у вебінарі «Компетентнісний підхід у початковому навчанні математики учнів з порушеннями інтелектуального розвитку» та додати його у свій план підвищення кваліфікації. Тривалість: 2 академічні години
59 грн.
за умови замовлення сертифікату до 10 вересня включно
70 грн.
за умови замовлення сертифікату з 11 вересня

Сертифікат підтверджує Вашу участь у вебінарі У ньому вказується тривалість 2 академічні години

Сертифікат про підвищення кваліфікації від «Всеосвіта»

 1. Обліковий запис сертифікату. Перевірити офіційність документу можна за посиланням
 2. Повне найменування та код ЄДРПОУ суб`єкта підвищення кваліфікації
 3. Зображення логотипу освітнього проекту «Всеосвіта»
 4. Прізвище, ім`я та по-батькові особи, яка підвищила кваліфікацію
 5. Посада та місце роботи особи, яка підвищила кваліфікацію
 6. Тема підвищення кваліфікації
 7. Обсяг (тривалість) підвищення кваліфікації у годинах та ЄКТС
 8. Опис досягнутих результатів навчання
 9. Прізвище, ініціали та інформація про автора вебінара
 10. Підпис автора вебінара
 11. Печатка ТОВ «Всеосвіта»
 12. Прізвище, ініціали, найменування посади особи яка підписала сертифікат від імені суб`єкта підвищення кваліфікації
 13. Підпис особи. яка підписала сертифікат від імені суб`єкта підвищення кваліфікації
 14. Дата видачі сертифіката
 15. Інформація про необхідність визнання результатів підвищення кваліфікації
 16. Посилання на сайт освітнього проекту «Всеосвіта»