ЗНО–2019: правильні відповіді

УЦОЯО оприлюднив відповіді до тестових завдань та критерії оцінювання власного висловлення з української мови і літератури.

Незалежне оцінювання з української мови і літератури містить 58 завдань. Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання, – 104. На виконання усіх завдань відведено 180 хвилин.

Робота складається з трьох частин:

 • Частина 1 «Українська мова» містить 33 завдання різних форм (відповіді заносяться до бланка відповідей А);
 • Частина 2 «Українська література» містить 24 завдання різних форм (відповіді на ці завдання заносять до бланка відповідей А);
 • Частина 3 «Власне висловлення» містить одне завдання відкритої форми (відповідь на це завдання треба записати в бланку відповідей Б).

Результат виконання завдань частин 1 і 3 буде зараховано як результат державної підсумкової атестації за освітній рівень повної загальної середньої освіти для учнів (слухачів, студентів) закладів освіти, які у 2019 році завершують здобуття повної загальної середньої освіти. 

Результат виконання всіх завдань буде використано під час конкурсного відбору до закладів вищої освіти.

Важливо! Зверніть увагу, який саме номер присвоєно вашому тестовому зошиту, адже від цього залежатиме, які відповіді будуть правильними.

Визначивши номер вашого зошита, ознайомтесь із таблицею й оберіть необхідну вам колонку, там і будуть написані правильні варіанти або приклади-відповіді, за які нараховується певна кількість балів. Наприкінці, підсумуйте усі набрані бали.

Правильні відповіді знайдете у документі:

Нагадаємо, як саме оцінюються правильні відповіді на кожен формат завдань:

 Завдання з вибором однієї правильної відповіді 
№1–23, №29–33, №34–53

До кожного завдання подано 4 або 5 варіантів відповіді, з яких лише один є правильним. Завдання вважається виконаним успішно, якщо учасник незалежного тестування обрав і вказав правильну відповідь у бланку відповідей А. У такому випадку правильна відповідь оцінюється в 1 бал. Якщо ж учасник вказав неправильну відповідь, зазначив більше однієї відповіді або не позначив її взагалі – відповідь оцінюється в 0 балів.


 Завдання на встановлення відповідності 
№24–28, №54–57

Виконання завдання передбачає утворення «логічних пар» між інформацією, позначеною цифрами та буквами. Таких завдань в незалежному оцінюванні з української мови і літератури усього дев’ять. Завдання вважається виконаним, якщо учасник незалежного тестування зробив позначки на перетинах рядків (цифри) і колонок (букви) у таблиці бланка відповідей А.

Завдання оцінюється в 1 бал за кожну правильно встановлену відповідність. Тож, за відповідь на це запитання ви можете отримати 0, 1, 2, 3 або 4 бали. 0 балів за відповідь отримують учасники якщо:

 • зроблено більше однієї позначки в рядку;
 • не вказано жодної правильної відповідності («логічної пари»);
 • відповіді на завдання не надано.

 Завдання з розгорнутою відповіддю 
№58 – власне висловлення

Критерії оцінювання власного висловлення (2019 рік)

Це завдання передбачає створення учасником зовнішнього незалежного оцінювання власного аргументованого висловлення на дискусійну тему. Твір-роздум варто записати до бланка відповідей Б.

Успішно виконаним вважається завдання, до якого в бланку відповідей А записано відповідь, згідно з вимогами та правилами. Правильну відповідь на кожну частину завдання оцінюють в 1 бал. У випадку, якщо відповідь вказано неправильно або не вказано зовсім – завдання оцінюють у 0 балів.

А як оцінюватимуть власне висловлення?

За власне висловлення учасник зовнішнього тестування може отримати від 0 до 20 балів, залежно від критеріїв змісту та мовного оформлення. Щоб розрахувати, скільки ви можете набрати балів за виконане завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю, скористайтесь таблицею критеріїв оцінювання. 

Важливо! Роботи, що не відповідають темам власного висловлення та твори, обсягом до 100 слів, будуть оцінені в 0 балів.

Мовне оформлення власного висловлення оцінюють за двома критеріями, як викладено в наступній таблиці. Негрубу орфографічну й негрубу пунктуаційну помилки не сумують і не зараховують як 1 (одну) грубуПід час оцінювання орфографічної й пунктуаційної нормативності роботи 2 (дві) негрубі помилки рахують як 1 (одну) грубу.

До негрубих зараховують такі помилки:

 • у написанні великої літери в складних власних назвах;
 • у випадках написання разом і окремо префіксів у прислівниках, утворених від іменників з прийменниками;
 • у випадках нерозрізнення не/ні (не хто інший / ніхто інший …);
 • у випадках, коли замість одного розділового знака поставлений інший;
 • у пропуску одного зі сполучуваних розділових знаків або в порушенні їхньої послідовності.

Як дізнатися свій орієнтовний результат?

У 2019 році результат виконання завдань №1–33 частини «Українська мова» та №58 частини «Власне висловлення» буде зараховуватися як державна підсумкова атестація з української мови. Максимальна кількість тестових балів, що може набрати випускник, якому за результатами ЗНО зараховуватимуть підсумкову атестацію, правильно виконавши всі завдання дорівнює 68 балам.

Для отримання результатів за 200–бальною шкалою, можна скористатися таблицею переведення тестових балів в рейтингову шкалу від 100 до 200 балів. Однак, цьогорічну таблицю УЦОЯО оприлюднить вже після перевірки правильності виконання завдань кожного учасника тестування та визначення порогового бала «складено/не складено». Теж саме стосується і переведення тестових балів в оцінку за шкалою 1–12 балів (таблицю опублікують до 14 червня). Проте, ви можете ознайомитися з торішніми офіційними таблицями.

Важливо! Визначення рейтингової оцінки за таблицями переведення тестових балів минулих років буде неточним. Бали можуть суттєво відрізнятися, враховуючи різні рівні тестів та фактичні результати виконання завдань учасниками.


Вас також може зацікавити:


Посилання на УЦОЯО: http://testportal.gov.ua/

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з НІМЕЦЬКОЇ МОВИ залишилося:
0
3
міс.
1
4
дн.
1
2
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!