Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Критика і розвиток. Як не знищити мотивацію
»
Взяти участь Всі події

Збірник Комплексних кваліфікаційних завдань - "Муляр - 4 розряд"

Опис документу:
Будівництвом називається процес спорудження будівель і споруд різного призначення. Будівництво тісно пов'язано з промисловістю, транспортом, сільським господарством, наукою, обороною і невиробничими сферами.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Будівництвом називається процес спорудження будівель і споруд різного призначення.

Будівництво тісно пов'язано з промисловістю, транспортом, сільським господарством, наукою, обороною і невиробничими сферами.

Значний внесок внесло будівництва у невиробничу сферу. Житлові будинки, нові мікрорайони зі своїми школами й дитячими закладами, підприємствами, торгівлі, культурно-побутовими центрами - все це споруджено будівельниками.

Таким чином, будівництво відіграло значну роль у житті суспільства. Воно є матеріальною основою безперервного розвитку народного господарства, вирішення житлових проблем, підвищення матеріального і культурного рівня нашого народу.

Міністерство освіти і науки України

Департамент освіти і науки

Полтавської обласної державної адміністрації

ДНЗ «Гадяцьке вище професійне аграрне училище»

Комплексно-кваліфікаційних

завдань з професії «Муляр»

4 - розряд

20__ р.

ДЛЯ НОТАТОК

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Міністерство освіти і науки України

Департамент освіти і науки

Полтавської обласної державної адміністрації

ДНЗ «Гадяцьке вище професійне аграрне училище»

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор

________ О. М. Мигаль

«__» ________20__ р.

Комплексно-кваліфікаційних

завдань для виробничого навчання з професії:

7122 «Муляр»

4 – розряд

20__ р.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 • Нікуліна А. «КАМЯНІ РОБОТИ». 1- частина –

К – 2000.

 • Нікуліна А. «КАМЯНІ РОБОТИ». 2-частина –

К – 2001.

 • Нікуліна А. «КАМЯНІ РОБОТИ». 3-частина –

К – 2001.

 • Гребенюк Є. «АРХИТЕКТУРА та ТЕХНОЛОГІЯ БУДІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА» -

М - 1996.

 • Шехтман Ю. «СПРАВОЧНИК СТРОИТЕЛЯ» -

К – 1979.

 • Васильчук М. «ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ» -

К – 2005.

Укладач: Йоник Іванна Михайлівна, майстер виробничого навчання ДНЗ «Гадяцьке ВПАУ» м. Гадяч, Полтавської області.

Збірник комплексних кваліфікаційних завдань для перевірки освоєння практичних навиків розроблено у відповідності до навчального плану для підготовки кваліфікованих робітників за спеціальністю Муляр 7122 та навчальної програми виробничого навчання.

Розглянуто і схвалено на засіданні методичної комісії викладачів та майстрів в/н за професією «Муляр» 7122.

Розглянуто і схвалено на засіданні методичної ради Протокол № __ від «__» _____________ 20__ р.

ПОГОДЖЕНО

Методист училища

__________ Т. М. Мельник

«__» ___________ 20__ р.

ПОГОДЖЕНО

Заступник директора НВР

_________ В. М. Треба

«__» ___________ 20__ р.

Орфографія, стилістика і пунктуація залишається за автором __________

(підпис)

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Рівні навчальних досягнень

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів

І. Початковий

Учень розкриває зміст навчального матеріалу фрагментарно; фрагментарно охарактеризовує відповіді на елементарні запитання при опитуванні з теоретичних питань; допущені грубі помилки при виконанні практичних завдань.

ІІ. Середній

Учень розкриває основний зміст навчального матеріалу, але його викладено фрагментарно, не завжди послідовно; наведені прості приклади; визначення понять недостатньо чіткі, не використані як приклади думки мулярів; зроблені висновки не відповідають змісту поставленого питання.

ІІІ. Достатній

Учень розкриває основний зміст навчального матеріалу; визначення понять повні; допущені незначні порушення послідовності виконання практичних занять, незначні неточності при висвітленні навчального матеріалу; чітко сформульовані висновки.

IV. Високий

Учень повністю розкриває зміст навчального матеріалу програми; охарактеризовує різноманітні питання та процеси будівництва; чітко та правильно дає визначення й розкриває зміст понять, доцільно застосована наукова термінологія; здійснено аналіз та порівняння будівельних дисциплін з практикою; зроблені обґрунтовані висновки; відповідь повна з використанням між предметних зв’язків; допускає незначні помилки, але виправляє їх без наголосу на них майстра виробничого навчання.

Пояснювальна записка

Виробниче навчання вивчається протягом навчального року в об’ємі 72 години (4 розряд) і передбачає освоєння теоретичного матеріалу практичними навиками.

Курс виробничого навчання має на меті сформувати в учнів систему умінь та навиків.

Мета виробничого навчання полягає у:

 • формування, закріплення і розвиток умінь та навичок

 • застосування знань, умінь та навичок для розв'язання
  завдань

 • формування готовності до оволодіння сучасними технікою та технологією виробництва

 • формування раціонального мислення та творчості

 • формування уваги, спостережливості

 • формування критичного, аналітичного та логічного мислення

 • формування поваги до праці, обраної професії

 • відточення робочих рухів, дій, прийомів, операцій

Комплексні кваліфікаційні завдання для виробничого навчання – це, насамперед, методичне видання для майстра, яке сприяє більш ефективній підготовці до виробничого навчання. Також надання можливості перевірити засвоєння практичних процесів, може бути корисним учням у підготовці до виробничої практики.

Тривалість виконання ККЗ складає 6 годин.

Анотація

Збірник для учнів та майстрів виробничого навчання будівельного напрямку.

Автор: Йоник Іванна Михайлівна, майстер виробничого навчання , ДНЗ «Гадяцьке ВПАУ» м. Гадяч, Полтавської області.

Збірник комплексно кваліфікаційних завдань складається з 24 завдань.

Кожне завдання містить 3 варіанти виконання практичних робіт та критерії оцінювання їх.

Збірник дає можливість учням та студентам самостійно виконувати виробничі процеси застосовуючи теоретичні знання, засвоїти правильність виконання вправ та закріпити їх виконуючи завдання за різними варіантами. Повністю освоїти виробничі процеси з 4 розряду.

Рецензія

на збірник комплексно-кваліфікаційних завдань

з виробничого навчання

для підготовки кваліфікованих робітників

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 7122 «Муляр».

Збірник відповідає вимогам програми, охоплює навчальний матеріал з усіх виробничих питань, що відповідають 4 розряду.

Завдання, що ставляться на виробничому навчанні, передбачають реалізацію знань, умінь і навиків учнів, використовуючи теоретичні знання.

Основна мета збірника передбачає та реалізує принцип самостійного набуття умінь, знань та навичок. Завдання у збірнику охоплюють усі виробничі процеси за навчальний курс 4 розряду і спрямовані на удосконалення знань, умінь та практичних навичок учнів. Такі вправи сприятимуть поглибленому засвоєнню учнями виробничих процесів, наближаючи учнів до умов роботи на підприємстві.

Навчальний збірник є актуальним, може бути використаний учнями ПТНЗ та студентами ВНЗ будівельного напрямку, майстрами.

Викладач: _______ Р. А. Різніченко

Професійно-практична підготовка

Комплексне-кваліфікаційне завдання № 24

з професії 7122 «Муляр»

Ви працюєте муляром четвертого розряду і вам пропонується виконати роботи згідно із запропонованими варіантами:

Варіант

Вид роботи

Обробка поверхні

Розмір

Матеріали

1

Мурування стіни в 1,5 цегли з карнизом

Затирання та розшивання швів

Довжина 1,2м, висота 0,9м

Цегла, розчин, арматура

2

Мурування перегородки в 0,5 цегли з укладанням арматури

Повне заповнення швів

Довжина 2,5м, висота 1м

Цегла, розчин

3

Мурування простінку 2х4 цегли за трирядною системою перев’язування швів

Затирання та розшивання швів

0,51м х 1,03м х 0,6м

Цегла, розчин

Термін виконання завдання - 6 годин

Професійно-практична підготовка

Комплексне-кваліфікаційне завдання № 1

з професії 7122 «Муляр»

Ви працюєте муляром четвертого розряду і вам пропонується виконати роботи згідно із запропонованими варіантами:

Варіант

Вид роботи

Обробка поверхні

Розмір

Матеріали

1

Мурування стовпа в 1,5х2 цегли за трирядною системою перев’язування швів

Затирання та розшивання швів

0,38м х 0,51м х

0,8 м

Цегла, розчин

2

Мурування стіни в 1,5 цегли за ланцюговою системою перев’язування швів

Затирання та розшивання швів

Довжина 1,3, висота 1,2

Цегла, розчин

3

Монтаж залізобетонних балок у кам’яних будівлях

Без оброблювання поверхні

Згідно проекту

Залізобетонні балки і розчин

Термін виконання завдання - 6 годин

Професійно-практична підготовка

Комплексне-кваліфікаційне завдання № 2

з професії 7122 «Муляр»

Ви працюєте муляром четвертого розряду і вам пропонується виконати роботи згідно із запропонованими варіантами:

Варіант

Вид роботи

Обробка поверхні

Розмір

Матеріали

1

Мурування стіни з карнизом в 1,5 цегли по ланцюговій системі перев’язуванні швів

Затирання та розшивання швів

Довжина 1,2, висота 0,9 м

Цегла, розчин

2

Мурування стовпа 2х2 цегли за трирядною системою перев’язування швів

Затирання та розшивання швів

0,51 м х 0,51 м х 0,8 м

Цегла, розчин

3

Розбирання цегляних склепінь вручну

Без оброблювання поверхні

300 шт

Змуровані склепіння

Термін виконання завдання - 6 годин

Професійно-практична підготовка

Комплексне кваліфікаційне завдання №23

з професії 7122 «Муляр»

Ви працюєте муляром четвертого розряду і вам пропонується виконати роботи згідно із запропонованими варіантами:

Варіант

Вид роботи

Обробка поверхні

Розмір

Матеріали

1

Мурування перегородки в чверть цеглини з укладкою арматури

Повне заповнення швів

Довжина 2,5м, висота 1м

Цегла, розчин, арматура

2

Мурування стіни з карнизом «пилочкою» в 2 цегли

Затирання та розшивання швів

Довжина 1,2м, висота 0,9м

Цегла, розчин

3

Мурування стовпа 2х2,5 цегли

Затирання та розшивання швів

0,51м х 0,63м х 0,7м

Цегла, розчин

Термін виконання завдання - 6 годин

Професійно-практична підготовка

Комплексне кваліфікаційне завдання №22

з професії 7122 «Муляр»

Ви працюєте муляром четвертого розряду і вам пропонується виконати роботи згідно із запропонованими варіантами:

Варіант

Вид роботи

Обробка поверхні

Розмір

Матеріали

1

Мурування перегородок в 0,5 цегли з укладкою арматури

Повне заповнення швів

Довжина 2,5м, висота 2м

Цегла, розчин, арматура

2

Мурування стіни в 1,5 цегли з пілястром на четверть цеглини

Затирання та розшивання швів

Довжина 1,2м, висота 0,7м

Цегла, розчин

3

Мурування стовпа 1,5х1,5 цегли з укладанням арматури

Повне заповнення швів

0,38м х 0,38м х 0,7м

Цегла, розчин, арматура

Термін виконання завдання - 6 годин

Професійно-практична підготовка

Комплексне-кваліфікаційне завдання № 3

з професії 7122 «Муляр»

Ви працюєте муляром четвертого розряду і вам пропонується виконати роботи згідно із запропонованими варіантами:

Варіант

Вид роботи

Обробка поверхні

Розмір

Матеріали

1

Мурування кута в 2 цегли за багаторядною системою перев’язування швів

Затирання та розшивання швів

Довжина 1,3 м, висота 0,8 м

Цегла, розчин

2

Мурування простінків в 1,5 цегли за ланцюговою системою перев’язування швів

Затирання та розшивання швів

Довжина 1,2 м, висота 0,8 м

Цегла, розчин

3

Мурування перегородок в 0,5 цеглини з вкладанням арматури

З повним заповненням швів

Довжина 2,5 м, висота

1 м

Цегла, розчин, арматура

Термін виконання завдання - 6 годин

Професійно-практична підготовка

Комплексне-кваліфікаційне завдання № 4

з професії 7122 «Муляр»

Ви працюєте муляром четвертого розряду і вам пропонується виконати роботи згідно із запропонованими варіантами:

Варіант

Вид роботи

Обробка поверхні

Розмір

Матеріали

1

Мурування кута в 2 цегли з пілястрою в 1/5цегли

Затирання та розшивання швів

Довжина 1,2м, висота 0,7м

Цегла, розчин

2

Мурування простінка в 2 цеглини за ланцюговою системою перев’язування швів

Затирання та розшивання швів

Довжина 1,2м, висота 1 м

Цегла, розчин

3

Заповнення прорізів із склопрофіліту в кам’яних будовах

Розшивання швів

Довжина 1,2м, висота 1м

Склопрофіліт

Термін виконання завдання - 6 годин

Професійно-практична підготовка

Комплексне кваліфікаційне завдання №21

з професії 7122 «Муляр»

Ви працюєте муляром четвертого розряду і вам пропонується виконати роботи згідно із запропонованими варіантами:

Варіант

Вид роботи

Обробка поверхні

Розмір

Матеріали

1

Мурування стовпа в 1,5х1,5 цегли з укладанням арматури

З повним заповненням швів

0,38м х 0,38м х 0,8м

Цегла, розчин, арматура

2

Мурування стін з карнизом в 2 цегли

Затирання та розшивання швів

Довжина 1,2м, висота 0,9м

Цегла, розчин

3

Мурування простінків 2х4 цегли за трирядною системою перев’язування швів

Затирання та розшивання швів

Довжина 1,03 м, висота 1м

Цегла, розчин

Термін виконання завдання - 6 годин

Професійно-практична підготовка

Комплексне кваліфікаційне завдання №20

з професії 7122 «Муляр»

Ви працюєте муляром четвертого розряду і вам пропонується виконати роботи згідно із запропонованими варіантами:

Варіант

Вид роботи

Обробка поверхні

Розмір

Матеріали

1

Мурування стовпа в 1,5х2 цегли за трирядною системою перев’язування швів

Затирання та розшивання швів

0,38м х 0,51м х 0,7м

Цегла, розчин

2

Мурування стіни в 1,5 цегли з карнизом

Затирання та розшивання швів

Довжина 1,2м, висота 0,9м

Цегла, розчин

3

Мурування кута з пілястрою в 1,5 цегли

Затирання та розшивання швів

Довжина 1,2м, висота 0,7м

Цегла, розчин

Термін виконання завдання - 6 годин

Професійно-практична підготовка

Комплексне-кваліфікаційне завдання № 5

з професії 7122 «Муляр»

Ви працюєте муляром четвертого розряду і вам пропонується виконати роботи згідно із запропонованими варіантами:

Варіант

Вид роботи

Обробка поверхні

Розмір

Матеріали

1

Мурування простінка в 2 цегли за багаторядною системою перев’язування швів

Затирання та розшивання швів

Довжина 1,2м, висота 1м

Цегла, розчин

2

Мурування перегородок в ¼ цегли з вкладанням арматури

З повним заповненням швів

Довжина 2,5м, висота 1м

Цегла, розчин

3

Монтаж залізобетонних плит перекриття

Підготовка постелі

Довжина 1,2м, висота 6м

Залізобетонні плити перекриття і розчин

Термін виконання завдання - 6 годин

Професійно-практична підготовка

Комплексне-кваліфікаційне завдання № 6

з професії 7122 «Муляр»

Ви працюєте муляром четвертого розряду і вам пропонується виконати роботи згідно із запропонованими варіантами:

Варіант

Вид роботи

Обробка поверхні

Розмір

Матеріали

1

Мурування простінків з четвертями в 1,5 цегли за ланцюговою системою перев’язування швів

Затирання та розшивання швів

Довжина 1,2м, висота 0,8м

Цегла, розчин

2

Мурування круглого колодязя в 1 цеглину

З повним заповненням швів

Діаметр 1м, висота 0,7м

Цегла, розчин

3

Мурування стіни в 2 цегли з влаштуванням ніші в 1 цеглину

Затирання та розшивання швів

Довжина 1,2м, висота 1м

Цегла, розчин

Термін виконання завдання - 6 годин

Професійно-практична підготовка

Комплексне кваліфікаційне завдання №19

з професії 7122 «Муляр»

Ви працюєте муляром четвертого розряду і вам пропонується виконати роботи згідно із запропонованими варіантами:

Варіант

Вид роботи

Обробка поверхні

Розмір

Матеріали

1

Декоративне мурування простінка в 2 цегли з перетинаючи ми вертикальними швами на фасаді

Затирання та розшивання швів

Довжина 1,2м, висота 0,7м

Цегла, розчин

2

Мурування перегородок в 0,5 цегли

Повне заповнення швів

Довжина 2,5м, висота 1м

Цегла, розчин

3

Мурування стовпа 2х2 цегли за трирядною системою перев’язування швів

Затирання та розшивання швів

0,51м х 0,51м х 0,7м

Цегла, розчин

Термін виконання завдання - 6 годин

Професійно-практична підготовка

Комплексне кваліфікаційне завдання №18

з професії 7122 «Муляр»

Ви працюєте муляром четвертого розряду і вам пропонується виконати роботи згідно із запропонованими варіантами:

Варіант

Вид роботи

Обробка поверхні

Розмір

Матеріали

1

Мурування перегородок в 1/4 цегли з укладкою арматури

З повним заповненням швів

Довжина 2,5м, висота 1м

Цегла, розчин, арматура

2

Мурування простінка в 1,5 цегли з приляганням в 1 цеглу за ланцюговою системою перев’язування швів

Затирання та розшивання швів

Довжина 1,2м, висота 0,8м

Цегла, розчин

3

Декоративне мурування кутів в 2 цегли з перетинаючи ми вертикальними швами на фасаді

Затирання та розшивання швів

Довжина 1,2м, висота 0,7м

Цегла, розчин

Термін виконання завдання - 6 годин

Професійно-практична підготовка

Комплексне-кваліфікаційне завдання № 7

з професії 7122 «Муляр»

Ви працюєте муляром четвертого розряду і вам пропонується виконати роботи згідно із запропонованими варіантами:

Варіант

Вид роботи

Обробка поверхні

Розмір

Матеріали

1

Мурування стіни з бутового каменю

З повним заповненням швів

Довжина 1,2м, висота 1м

Цегла, бутовий камінь

2

Мурування стіни в 2 цегли з карнизом

Затирання та розшивання швів

Довжина 1,2м, висота 0,8м

Цегла, розчин

3

Мурування стовпа в 1,5х2 цегли за трирядною системою перев’язування швів

Затирання та розшивання швів

0,38м х 0,51м х 0,7м

Цегла, розчин

Термін виконання завдання - 6 годин

Професійно-практична підготовка

Комплексне-кваліфікаційне завдання № 8

з професії 7122 «Муляр»

Ви працюєте муляром четвертого розряду і вам пропонується виконати роботи згідно із запропонованими варіантами:

Варіант

Вид роботи

Обробка поверхні

Розмір

Матеріали

1

Мурування кута в 2 цегли за багаторядною системою перев’язування швів

Затирання та розшивання швів

Довжина 1,2м, висота 0,7м

Цегла, розчин

2

Мурування перегородки із склоблоків

Затирання

Довжина 1,2м, висота 1м

Склоблок, розчин

3

Мурування стіни в 2 цегли з влаштуванням димових та вентиляційних каналів розміром 1х0,5 цегли

Повне заповнювання швів і швабрування швів

Довжина 1,2м, висота 0,9м

Цегла, розчин

Термін виконання завдання - 6 годин

Професійно-практична підготовка

Комплексне кваліфікаційне завдання №17

з професії 7122 «Муляр»

Ви працюєте муляром четвертого розряду і вам пропонується виконати роботи згідно із запропонованими варіантами:

Варіант

Вид роботи

Обробка поверхні

Розмір

Матеріали

1

Декоративне мурування стіни в 2 цегли з суцільними вертикальними швами на фасаді

Затирання та розшивання швів

Довжина 1,2м, висота 0,8м

Цегла, розчин

2

Мурування стіни в 2 цегли з влаштуванням димових та вентиляційних каналів розміром 1х0,5 цегли

Повне заповнення швів і швабрування швів

Довжина 1,2м, висота 0,9м

Цегла, розчин

3

Мурування простінка в 1,5 цегли за ланцюговою системою перев’язування швів

Затирання та розшивання швів

Довжина 1,2м, висота 0,8м

Цегла, розчин

Термін виконання завдання - 6 годин

Професійно-практична підготовка

Комплексне кваліфікаційне завдання №16

з професії 7122 «Муляр»

Ви працюєте муляром четвертого розряду і вам пропонується виконати роботи згідно із запропонованими варіантами:

Варіант

Вид роботи

Обробка поверхні

Розмір

Матеріали

1

Мурування простінків в 2 цегли за трирядною системою перев’язування швів

Затирання та розшивання швів

Довжина 1м, висота 0,8м

Цегла, розчин

2

Мурування круглого каналізаційного колодязя з стінами товщиною в 1 цеглу з влаштуванням металевих скоб

З повним заповненням швів

Діаметр 1м, висота 0,7м

Цегла, розчин, металеві скоби

3

Мурування перегородки в 0,5 цегли з влаштуванням арматури

З повним заповненням швів

Довжина 2,5м, висота 1м

Цегла, розчин, арматура

Термін виконання завдання - 6 годин

Професійно-практична підготовка

Комплексне-кваліфікаційне завдання № 9

з професії 7122 «Муляр»

Ви працюєте муляром четвертого розряду і вам пропонується виконати роботи згідно із запропонованими варіантами:

Варіант

Вид роботи

Обробка поверхні

Розмір

Матеріали

1

Мурування простінків з четвертями в 1,5 цегли за ланцюговою системою перев’язування швів

Затирання та розшивання швів

Довжина 1,2м, висота 0,9м

Цегла, розчин

2

Мурування перегородок із гіпсоплит

З повним заповненням швів

Довжина 2м, висота 1м

Гіпсоплити,

гіпсовий розчин

3

Мурування стовпів 1,5х1,5 цегли за трирядною системою перев’язування швів

З повним заповненням швів

0,38м х 0,38м х 0,8м

Цегла, розчин

Термін виконання завдання - 6 годин

Професійно-практична підготовка

Комплексне-кваліфікаційне завдання № 10

з професії 7122 «Муляр»

Ви працюєте муляром четвертого розряду і вам пропонується виконати роботи згідно із запропонованими варіантами:

Варіант

Вид роботи

Обробка поверхні

Розмір

Матеріали

1

Мурування стіни в 1,5 цегли з пілястрою з виступом на 0,5 цегли

Затирання та розшивання швів

Довжина 1,2м, висота 1м

Цегла, розчин

2

Полегшене мурування кутів в 2 цеглини

Затирання та розшивання швів

Довжина 1,2м, висота 0,8м

Цегла, розчин

3

Мурування перегородки в 0,5 цегли з укладкою арматури

З повним заповненням швів

Довжина 2,5м, висота 1м

Цегла, розчин, арматура

Термін виконання завдання - 6 годин

Професійно-практична підготовка

Комплексне кваліфікаційне завдання №15

з професії 7122 «Муляр»

Ви працюєте муляром четвертого розряду і вам пропонується виконати роботи згідно із запропонованими варіантами:

Варіант

Вид роботи

Обробка поверхні

Розмір

Матеріали

1

Мурування стіни в 1,5 цегли з одночасним облицюванням в 0,5 цегли лицювальною цеглою

Затирання та розшивання швів

Довжина 1,2м, висота 1м

Цегла, розчин, лицювальна цегла

2

Декоративне мурування простінка в 2 цегли з суцільними вертикальними швами на фасаді

Затирання та розшивання швів

Довжина 1,2м, висота 0,8м

Цегла, розчин

3

Мурування стіни з бутового каменю

З повним заповненням швів

Довжина 1,2м, висота 0,8м

Бутовий камінь, розчин

Термін виконання завдання - 6 годин

Професійно-практична підготовка

Комплексне кваліфікаційне завдання №14

з професії 7122 «Муляр»

Ви працюєте муляром четвертого розряду і вам пропонується виконати роботи згідно із запропонованими варіантами:

Варіант

Вид роботи

Обробка поверхні

Розмір

Матеріали

1

Мурування кута в 2 цегли з пілястрою в ¼ цегли

Затирання та розшивання швів

Довжина 1,2м, висота 0,7м

Цегла, розчин

2

Декоративне мурування стіни в 1,5 цегли з суцільними вертикальними швами на фасаді

Затирання та розшивання швів

Довжина 1,2м, висота 0,8м

Цегла, розчин

3

Колодязне полегшене мурування простінка в 2 цегли

Затирання та розшивання швів

Довжина 1,2м, висота 1,3м

Цегла, розчин

Термін виконання завдання - 6 годин

Професійно-практична підготовка

Комплексне-кваліфікаційне завдання № 11

з професії 7122 «Муляр»

Ви працюєте муляром четвертого розряду і вам пропонується виконати роботи згідно із запропонованими варіантами:

Варіант

Вид роботи

Обробка поверхні

Розмір

Матеріали

1

Мурування стіни в 1,5 цегли з влаштуванням димових та вентиляційних каналів розміром 0,5х0,5 цегли

Повне заповнення швів і швабрування швів

Довжина 1,2м, висота 0,9м

Цегла, розчин

2

Мурування простінка в 2 цегли за багаторядною системою перев’язування швів

Затирання та розшивання швів

Довжина 1,2м, висота 0,7м

Цегла, розчин

3

Монтаж залізобетонних перемичок над прорізами в кам’яних будівлях

Без оброблювання поверхні

Ширина прорізу 0,8 м

Залізобетонні перемички і цементний розчин

Термін виконання завдання - 6 годин

Професійно-практична підготовка

Комплексне-кваліфікаційне завдання № 12

з професії 7122 «Муляр»

Ви працюєте муляром четвертого розряду і вам пропонується виконати роботи згідно із запропонованими варіантами:

Варіант

Вид роботи

Обробка поверхні

Розмір

Матеріали

1

Мурування стовпа 2х2 цегли за трирядною системою перев’язування швів

Затирання та розшивання швів

0,51м х 0,51м х 0,7м

Цегла, розчин

2

Мурування стіни в 1,5 цегли з карнизом

Затирання та розшивання швів

Довжина 1,2м, висота 0,7м

Цегла, розчин

3

Мурування простінка з четвертями в 1,5 цегли за ланцюговою системою перев’язування швів

Затирання та розшивання швів

Довжина 1,2м, висота 1м

Цегла, розчин

Термін виконання завдання - 6 годин

Професійно-практична підготовка

Комплексне кваліфікаційне завдання №13

з професії 7122 «Муляр»

Ви працюєте муляром четвертого розряду і вам пропонується виконати роботи згідно із запропонованими варіантами:

Варіант

Вид роботи

Обробка поверхні

Розмір

Матеріали

1

Мурування перегородки в ¼ цегли з укладанням арматури

Повне заповнення швів

Довжина 2,5м, висота 1м

Цегла, розчин, арматура

2

Мурування кута в 1 цеглу за ланцюговою системою перев’язування швів

Затирання та розшивання швів

Довжина 1,2м, висота 1м

Цегла, розчин

3

Мурування стіни в 1,5 цегли з облицюванням лицьовою цеглою в пів цегли

Затирання та розшивання швів

Довжина 1,2м, висота 1м

Цегла, розчин, лицьова цегла

Термін виконання завдання - 6 годин

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.