Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Критика і розвиток. Як не знищити мотивацію
»
Взяти участь Всі події

Збірник Комплексних кваліфікаційних завдань - "Муляр - 2,3 розряд"

Опис документу:
Будівництвом називається процес спорудження будівель і споруд різного призначення. Будівництво тісно пов'язано з промисловістю, транспортом, сільським господарством, наукою, обороною і невиробничими сферами.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Будівництвом називається процес спорудження будівель і споруд різного призначення.

Будівництво тісно пов'язано з промисловістю, транспортом, сільським господарством, наукою, обороною і невиробничими сферами.

Значний внесок внесло будівництва у невиробничу сферу. Житлові будинки, нові мікрорайони зі своїми школами й дитячими закладами, підприємствами, торгівлі, культурно-побутовими центрами - все це споруджено будівельниками.

Таким чином, будівництво відіграло значну роль у житті суспільства. Воно є матеріальною основою безперервного розвитку народного господарства, вирішення житлових проблем, підвищення матеріального і культурного рівня нашого народу.

Міністерство освіти і науки України

Департамент освіти і науки

Полтавської обласної державної адміністрації

ДНЗ «Гадяцьке вище професійне аграрне училище»

Комплексно-кваліфікаційних

завдань з професії «Муляр»

2,3 - розряд

20__ р.

ДЛЯ НОТАТОК

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Міністерство освіти і науки України

Департамент освіти і науки

Полтавської обласної державної адміністрації

ДНЗ «Гадяцьке вище професійне аграрне училище»

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор

________ О. М. Мигаль

«__» _________ 20 __ р.

Комплексно-кваліфікаційних

завдань для виробничого навчання з професії:

7122 «Муляр»

2,3 – розряд

20__ р.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 • Нікуліна А. «КАМЯНІ РОБОТИ». 1- частина –

К – 2000.

 • Нікуліна А. «КАМЯНІ РОБОТИ». 2-частина –

К – 2001.

 • Гребенюк Є. «АРХИТЕКТУРА та ТЕХНОЛОГІЯ БУДІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА» -

М - 1996.

 • Шехтман Ю. «СПРАВОЧНИК СТРОИТЕЛЯ» -

К – 1979.

 • Васильчук М. «ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ» -

К – 2005.

Укладач: Йоник Іванна Михайлівна, майстер виробничого навчання ДНЗ «Гадяцьке ВПАУ» м. Гадяч, Полтавської області.

Збірник комплексних кваліфікаційних завдань для перевірки освоєння практичних навиків розроблено у відповідності до навчального плану для підготовки кваліфікованих робітників за спеціальністю Муляр 7122 та навчальної програми виробничого навчання.

Розглянуто і схвалено на засіданні методичної комісії викладачів та майстрів в/н за професією «Муляр» 7122.

Розглянуто і схвалено на засіданні методичної ради Протокол № __ від «__» _____________ 20__ р.

ПОГОДЖЕНО

Методист училища

__________ Т. М. Мельник

«__» ___________ 20__ р.

ПОГОДЖЕНО

Заступник директора НВР

_________ В. М. Треба

«__» ___________ 20__ р.

Орфографія, стилістика і пунктуація залишається за автором __________

(підпис)

Пояснювальна записка

Виробниче навчання вивчається протягом навчального року в об’ємі 144 години (2,3 розряд) і передбачає освоєння теоретичного матеріалу практичними навиками.

Курс виробничого навчання має на меті сформувати в учнів систему умінь та навиків.

Мета виробничого навчання полягає у:

 • формування, закріплення і розвиток умінь та навичок

 • застосування знань, умінь та навичок для розв'язання
  завдань

 • формування готовності до оволодіння сучасними технікою та технологією виробництва

 • формування раціонального мислення та творчості

 • формування уваги, спостережливості

 • формування критичного, аналітичного та логічного мислення

 • формування поваги до праці, обраної професії

 • відточення робочих рухів, дій, прийомів, операцій

Комплексні кваліфікаційні завдання для виробничого навчання – це, насамперед, методичне видання для майстра, яке сприяє більш ефективній підготовці до виробничого навчання. Також надання можливості

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Рівні навчальних досягнень

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів

І. Початковий

Учень розкриває зміст навчального матеріалу фрагментарно; фрагментарно охарактеризовує відповіді на елементарні запитання при опитуванні з теоретичних питань; допущені грубі помилки при виконанні практичних завдань.

ІІ. Середній

Учень розкриває основний зміст навчального матеріалу, але його викладено фрагментарно, не завжди послідовно; наведені прості приклади; визначення понять недостатньо чіткі, не використані як приклади думки мулярів; зроблені висновки не відповідають змісту поставленого питання.

ІІІ. Достатній

Учень розкриває основний зміст навчального матеріалу; визначення понять повні; допущені незначні порушення послідовності виконання практичних занять, незначні неточності при висвітленні навчального матеріалу; чітко сформульовані висновки.

IV. Високий

Учень повністю розкриває зміст навчального матеріалу програми; охарактеризовує різноманітні питання та процеси будівництва; чітко та правильно дає визначення й розкриває зміст понять, доцільно застосована наукова термінологія; здійснено аналіз та порівняння будівельних дисциплін з практикою; зроблені обґрунтовані висновки; відповідь повна з використанням між предметних зв’язків; допускає незначні помилки, але виправляє їх без наголосу на них майстра виробничого навчання.

Професійно-практична підготовка

Комплексне кваліфікаційне завдання №50

з професії 7122 «Муляр»

Ви працюєте муляром третього розряду і вам пропонується виконати роботи згідно із запропонованими варіантами:

Варіант

Вид роботи

Обробка поверхні

Розмір

Матеріали

1

Колодязне полегшене мурування кута в 2 цегли

Затирання та розшивання швів

Довжина 1,4м, висота

1,2м

Цегла, розчин

2

Мурування перетинів основна стіна 1,5 цегли, перетинаюча в 1 цеглину

Під штукатурку

Довжина 1,2м, висота

0,8м

Цегла, розчин

3

Декоративне мурування стіни в 2 цегли з суцільними вертикальними швами на фасаді

Затирання та розшивання швів

Довжина 1,2м, висота

0,7м

Цегла, розчин

Термін виконання завдання - 6 годин

перевірити засвоєння практичних процесів, може бути корисним учням у підготовці до виробничої практики.

Тривалість виконання ККЗ складає 6 годин.

Анотація

Збірник для учнів та майстрів виробничого навчання будівельного напрямку.

Автор: Йоник Іванна Михайлівна, майстер виробничого навчання , ДНЗ «Гадяцьке ВПАУ» м. Гадяч, Полтавської області.

Збірник комплексно кваліфікаційних завдань складається з 50 завдань.

Кожне завдання містить 3 варіанти виконання практичних робіт та критерії оцінювання їх.

Збірник дає можливість учням та студентам самостійно виконувати виробничі процеси застосовуючи теоретичні знання, засвоїти правильність виконання вправ та закріпити їх виконуючи завдання за різними варіантами. Повністю освоїти виробничі процеси з 2,3 розрядів

Професійно-практична підготовка

Комплексне кваліфікаційне завдання №49

з професії 7122 «Муляр»

Ви працюєте муляром третього розряду і вам пропонується виконати роботи згідно із запропонованими варіантами:

Варіант

Вид роботи

Обробка поверхні

Розмір

Матеріали

1

Декоративне мурування стіни в 1,5 цегли з перетинаючи ми вертикальними швами на фасаді

Затирання і розшивання швів

Довжина 1,2м, висота 0,7м

Цегла, розчин

2

Мурування кута в 2 цегли за ланцюговою системою перев’язування швів

Затирання та розшивання швів

Довжина 1,2м, висота 0,7м

Цегла, розчин

3

Мурування простінки в 2 цегли за багаторядною системою перев’язування швів

Під штукатурку

Довжина 1,2м, висота 0,9м

Цегла, розчин

Термін виконання завдання - 6 годин

Рецензія

на збірник комплексно-кваліфікаційних завдань

з виробничого навчання

для підготовки кваліфікованих робітників

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 7122 «Муляр».

Збірник відповідає вимогам програми, охоплює навчальний матеріал з усіх виробничих питань, що відповідають 2,3 розряду.

Завдання, що ставляться на виробничому навчанні, передбачають реалізацію знань, умінь і навиків учнів, використовуючи теоретичні знання.

Основна мета збірника передбачає та реалізує принцип самостійного набуття умінь, знань та навичок. Завдання у збірнику охоплюють усі виробничі процеси за навчальний курс 2,3 розрядів і спрямовані на удосконалення знань, умінь та практичних навичок учнів. Такі вправи сприятимуть поглибленому засвоєнню учнями виробничих процесів, наближаючи учнів до умов роботи на підприємстві.

Навчальний збірник є актуальним, може бути використаний учнями ПТНЗ будівельного напрямку, майстрами.

Викладач: _______ Р. А. Різніченко

Професійно-практична підготовка

Комплексне-кваліфікаційне завдання № 1

з професії 7122 «Муляр»

Ви працюєте муляром другого розряду і вам пропонується виконати роботи згідно із запропонованими варіантами:

Варіант

Вид роботи

Обробка поверхні

Розмір

Матеріали

1

Мурування цегляних стовпчиків під лаги підлоги розміром 1 х 1 цеглину, 5 стовпчиків висотою 4 ряди

З повним заповненням швів розчином

0,25 м х 0,25 м

Цегла, розчин

2

Мурування глухої стіни в 1,0 цеглину по ланцюговій системі

Під штукатурку

Довжина 1м, висота 0,4 м

Цегла, розчин

3

Приготування розчину вручну

Глиняно-пісчаний розчин для мурування цегли

0,25м3

Пісок, глина, вода

Термін виконання завдання - 6 годин

Професійно-практична підготовка

Комплексне кваліфікаційне завдання №48

з професії 7122 «Муляр»

Ви працюєте муляром третього розряду і вам пропонується виконати роботи згідно із запропонованими варіантами:

Варіант

Вид роботи

Обробка поверхні

Розмір

Матеріали

1

Декоративне мурування стіни в 2,5 цегли з перетинаючи ми вертикальними швами на фасаді

Затирання та розшивання швів

Довжина 1,2м, висота 0,7м

Цегла, розчин

2

Мурування простінка з четвертями в 2 цегли за ланцюговою системою перев’язування швів

Затирання та розшивання швів

Довжина 1,2м, висота 0,7м

Цегла, розчин

3

Мурування стіни з нішою. Стіна в 2 цегли, ніша в 1 цеглу

Затирання та розшивання швів

Довжина 1,2м, висота 1м

Цегла, розчин

Термін виконання завдання - 6 годин

Професійно-практична підготовка

Комплексне кваліфікаційне завдання №47

з професії 7122 «Муляр»

Ви працюєте муляром третього розряду і вам пропонується виконати роботи згідно із запропонованими варіантами:

Варіант

Вид роботи

Обробка поверхні

Розмір

Матеріали

1

Мурування прилягання основної стіни в 2 цегли, прилягаюча в 1,5 цегли за багаторядною системою перев’язування швів

Під штукатурку

Довжина 1,2м, висота 0,9м

Цегла, розчин

2

Мурування кута в 1,5 цегли за ланцюговою системою перев’язування швів

Затирання та розшивання швів

Довжина 1,2м, висота 0,8м

Цегла, розчин

3

Колодязне полегшене мурування стіни в 2 цегли

Під штукатурку

Довжина 1,4м, висота 1,2м

Цегла, розчин

Термін виконання завдання - 6 годин

Професійно-практична підготовка

Комплексне-кваліфікаційне завдання № 2

з професії 7122 «Муляр»

Ви працюєте муляром другого розряду і вам пропонується виконати роботи згідно із запропонованими варіантами:

Варіант

Вид роботи

Обробка поверхні

Розмір

Матеріали

1

Мурування глухої стіни в 2 цеглини за багаторядною системою

Впустошовку

Довжина 1м., висота 0,4 м.

Цегла, розчин

2

Розбирання цегляної кладки вручну, стіни в одну цеглину

Без обробки поверхні

Довжина 0,8 м,

висота 0,6м

Цегла

3

Мурування цегляних стовпчиків під лаги підлоги 5 стовпчиків висотою 4 ряди.

З повним заповненням швів розчином

0,25м х

0,25м

Цегла, розчин

Термін виконання завдання - 6 годин

Професійно-практична підготовка

Комплексне-кваліфікаційне завдання № 3

з професії 7122 «Муляр»

Ви працюєте муляром другого розряду і вам пропонується виконати роботи згідно із запропонованими варіантами:

Варіант

Вид роботи

Обробка поверхні

Розмір

Матеріали

1

Мурування глухої стіни в 1,5 цегли за ланцюговою системою перев’язування швів

З повним заповненням швів

Довжина 1м,

висота 0,5м

Цегла, розчин

2

Мурування стовпчиків під лаги підлоги розміром 1,0 х 1,5 цеглини – 5 стовпчиків висотою 5 рядів

З повним заповненням швів

0,25м х 0,38м

Цегла, розчин

3

Приготування глиняного розчину вручну

Без обробки

0,25 м3

Цегла, розчин

Термін виконання завдання - 6 годин

Професійно-практична підготовка

Комплексне кваліфікаційне завдання №46

з професії 7122 «Муляр»

Ви працюєте муляром третього розряду і вам пропонується виконати роботи згідно із запропонованими варіантами:

Варіант

Вид роботи

Обробка поверхні

Розмір

Матеріали

1

Мурування стіни в 2 цегли з димовими та вентиляційними каналами розміром 1 х 1 цегли

Шабрування каналів

Довжина 1,2м, висота 1,2м

Цегла, розчин

2

Мурування простінка з четвертями в 1,5 цегли за багаторядною системою перев’язування швів

Затирання та розшивання швів

Довжина 1,2м, висота 0,8м

Цегла, розчин

3

Мурування кута в 2 цегли за ланцюговою системою перев’язування швів

Затирання та розшивання швів

Довжина 1,2м, висота 0,7м

Цегла, розчин

Термін виконання завдання - 6 годин

Професійно-практична підготовка

Комплексне кваліфікаційне завдання №45

з професії 7122 «Муляр»

Ви працюєте муляром третього розряду і вам пропонується виконати роботи згідно із запропонованими варіантами:

Варіант

Вид роботи

Обробка поверхні

Розмір

Матеріали

1

Декоративне мурування стіни в 2 цегли з суцільними вертикальними швами на фасаді

Затирання і розшивання швів

Довжина 1,2м, висота 0,7м

Цегла, розчин

2

Мурування простінка в 1,5 цегли за багаторядною системою перев’язування швів

Затирання та розшивання швів

Довжина 1,2м, висота 0,7м

Цегла, розчин

3

Мурування кута в 2 цегли за ланцюговою системою перев’язування швів

Під штукатурку

Довжина 1,2м, висота 0,7м

Цегла, розчин

Термін виконання завдання - 6 годин

Професійно-практична підготовка

Комплексне-кваліфікаційне завдання № 4

з професії 7122 «Муляр»

Ви працюєте муляром другого розряду і вам пропонується виконати роботи згідно із запропонованими варіантами:

Варіант

Вид роботи

Обробка поверхні

Розмір

Матеріали

1

Мурування глухої стіни в одну цеглу за багаторядною системою перев’язування швів

Впустошовку

Довжина 1м., висота 0,4 м.

Цегла, розчин

2

Розбирання цегляного мурування стіни в 1,5 цегли вручну

Очищення поверхні

Довжина 0,8м.,

висота 0,6м

Цегла

3

Мурування цегляних стовпчиків під лаги підлоги 1х1,5 цегли, - 5шт.

З повним заповненням швів

0,25м х 0,38м

Цегла, розчин

Термін виконання завдання - 6 годин

Професійно-практична підготовка

Комплексне-кваліфікаційне завдання № 5

з професії 7122 «Муляр»

Ви працюєте муляром другого розряду і вам пропонується виконати роботи згідно із запропонованими варіантами:

Варіант

Вид роботи

Обробка поверхні

Розмір

Матеріали

1

Приготування цементного розчину вручну

Без обробки поверхні

0,25 м3

Пісок, цемент, вода

2

Мурування глухої стіни в 1,5 цегли за ланцюговою системою перев’язування швів

З повним обробленням швів

Довжина0,6м, висота 0,4 м

Цегла, розчин

3

Засипання каналів порошкоподібним

матеріалом

Без обробки поверхні

Довжина 2 м, висота 2,5 м

Порошко-подібний матеріал

Термін виконання завдання - 6 годин

Професійно-практична підготовка

Комплексне кваліфікаційне завдання №44

з професії 7122 «Муляр»

Ви працюєте муляром третього розряду і вам пропонується виконати роботи згідно із запропонованими варіантами:

Варіант

Вид роботи

Обробка поверхні

Розмір

Матеріали

1

Мурування стіни в 2 цегли з димовими та вентиляційними каналами розміром 0,5 х 1,0 цегли

Шабрування швів

Довжина 1,2м, висота 1,2м

Цегла, розчин

2

Мурування кута в 2 цегли за багаторядною системою перев’язування швів

Затирання та розшивання швів

Довжина 1,2м, висота 0,7м

Цегла, розчин

3

Полегшене цегельно-бетонне мурування стін з діафрагмами в шахматному порядку в 2 цегли

Під штукатурку

Довжина 1,3м, висота 1,2м

Цегла, розчин

Термін виконання завдання - 6 годин

Професійно-практична підготовка

Комплексне кваліфікаційне завдання №43

з професії 7122 «Муляр»

Ви працюєте муляром третього розряду і вам пропонується виконати роботи згідно із запропонованими варіантами:

Варіант

Вид роботи

Обробка поверхні

Розмір

Матеріали

1

Мурування кута в 2 цегли за ланцюговою системою перев’язування швів

Під штукатурку

Довжина 1,2м, висота 0,7м

Цегла, розчин

2

Мурування простінка з четвертями в 1,5 цегли за ланцюговою системою перев’язування швів

Затирання та розшивання швів

Довжина 1,2м, висота 0,7м

Цегла, розчин

3

Мурування стіни з нішами. Стіна в 1,5 цегли, ніша 0,5 цеглини

Під штукатурку

Довжина 1,2м, висота 1м

Цегла, розчин

Термін виконання завдання - 6 годин

Професійно-практична підготовка

Комплексне-кваліфікаційне завдання № 6

з професії 7122 «Муляр»

Ви працюєте муляром другого розряду і вам пропонується виконати роботи згідно із запропонованими варіантами:

Варіант

Вид роботи

Обробка поверхні

Розмір

Матеріали

1

Приготування цементно–вапняного розчину вручну

Без обробки поверхні

0,25 м3

Вапняне тісто, пісок, цемент

2

Мурування глухої стіни в 2 цегли за ланцюговою системою перев’язування швів.

Під штукатурку

Довжина 1м, висота 0,4м

Цегла, розчин

3

Пробивання гнізд в цегляному муруванні, 6 шт.

Під штукатурку

0,25х 0,25х0,07

Цегляна стіна

Термін виконання завдання - 6 годин

Професійно-практична підготовка

Комплексне-кваліфікаційне завдання № 7

з професії 7122 «Муляр»

Ви працюєте муляром другого розряду і вам пропонується виконати роботи згідно із запропонованими варіантами:

Варіант

Вид роботи

Обробка поверхні

Розмір

Матеріали

1

Мурування стовпчиків під лаги підлоги 1х1 цегли, 5 шт.

З повним заповненням швів розчином

0,25 х 0,25 х 0,25

Цегла, розчин

2

Розбирання вручну бутових фундаментів товщиною 40см.

Без обробки поверхні

Довжина 0,8, висота 0,5

Бутовий камін

3

Приготування цементного розчину вручну

Без обробки поверхні

0,25м3

Цемент, пісок, вода

Термін виконання завдання - 6 годин

Професійно-практична підготовка

Комплексне кваліфікаційне завдання №42

з професії 7122 «Муляр»

Ви працюєте муляром третього розряду і вам пропонується виконати роботи згідно із запропонованими варіантами:

Варіант

Вид роботи

Обробка поверхні

Розмір

Матеріали

1

Мурування стіни в 2 цегли за ланцюговою системою перев’язування швів

Під штукатурку

Довжина 1,2м, висота 0,8м

Цегла, розчин

2

Мурування простінка в 1,5 цегли за багаторядною системою перев’язування

Затирання та розшивання швів

Довжина 1,2м, висота 0,7м

Цегла, розчин

3

Полегшене цегляно-бетонне мурування стіни в 2 цегли з горизонтальними діафрагмами

Затирання та розшивання швів

Довжина 1,3м, висота 1,2м

Цегла, розчин

Термін виконання завдання - 6 годин

Професійно-практична підготовка

Комплексне кваліфікаційне завдання №41

з професії 7122 «Муляр»

Ви працюєте муляром третього розряду і вам пропонується виконати роботи згідно із запропонованими варіантами:

Варіант

Вид роботи

Обробка поверхні

Розмір

Матеріали

1

Декоративне мурування стіни в 1,5 цегли з перетинаючими вертикальними швами на фасаді

Затирання та розшивання швів

Довжина 1,2м, висота 0,7м

Цегла, розчин

2

Мурування стіни в 1,5 цегли з димовими та вентиляційними каналами з розмірами 0,5 х 0,5 цегли

Шабрування каналів

Довжина 1,3м, висота 1,2м

Цегла, розчин

3

Мурування простінка з четвертями в 2 цегли за ланцюговою системою перев’язування швів

Затирання та розшивання швів

Довжина 1,2м, висота 0,7м

Цегла, розчин

Термін виконання завдання - 6 годин

Професійно-практична підготовка

Комплексне-кваліфікаційне завдання № 8

з професії 7122 «Муляр»

Ви працюєте муляром другого розряду і вам пропонується виконати роботи згідно із запропонованими варіантами:

Варіант

Вид роботи

Обробка поверхні

Розмір

Матеріали

1

Мурування глухої стіни в 2,5 цеглини за багаторядною системою перев’язування швів

Під штукатурку

Довжина 1м, висота 0,35м

Цегла, розчин

2

Засипання каналів мінеральною ватою в стіні в 1,5 цегли

Без обробки поверхні

Довжина 2м, висота 3м

Мінеральна вата

3

Мурування стовпчиків під лаги підлоги 1х 1,5 цегли – 5 шт.

З повним заповненням швів

0,25 х 0,38 х 0,25

Цегла, розчин

Термін виконання завдання - 6 годин

Професійно-практична підготовка

Комплексне-кваліфікаційне завдання № 9

з професії 7122 «Муляр»

Ви працюєте муляром другого розряду і вам пропонується виконати роботи згідно із запропонованими варіантами:

Варіант

Вид роботи

Обробка поверхні

Розмір

Матеріали

1

Складання цегли на піддони, 6 шт. по 100 цеглин

Без обробки поверхні

Піддон розміром 1 х 0,8

Піддон, цегла

2

Мурування глухої стіни в 1,5 цегли за ланцюговою системою з розшиванням швів

Затирання та розшивання швів

Довжина 1м., висота 0,4 м

Цегла, розчин

3

Бутобетонне мурування

З повним заповненням швів

Довжина 5м., висота 0,8 м

Бетонна суміш, бутовий камінь

Термін виконання завдання - 6 годин

Професійно-практична підготовка

Комплексне кваліфікаційне завдання №40

з професії 7122 «Муляр»

Ви працюєте муляром третього розряду і вам пропонується виконати роботи згідно із запропонованими варіантами:

Варіант

Вид роботи

Обробка поверхні

Розмір

Матеріали

1

Мурування простінків в 2 цеглини за багаторядною системою перев’язування швів

Затирання та розшивання швів

Довжина 1,2м, висота 0,9м

Цегла, розчин

2

Колодязне полегшене мурування кутів в 1,5 цегли

Затирання та розшивання швів

Довжина 1,4м, висота 1,3м

Цегла, розчин

3

Мурування стіни в 1 цеглу за ланцюговою системою перев’язування швів

Затирання та розшивання швів

Довжина 1,2м, висота 0,8м

Цегла, розчин

Термін виконання завдання - 6 годин

Професійно-практична підготовка

Комплексне кваліфікаційне завдання №39

з професії 7122 «Муляр»

Ви працюєте муляром третього розряду і вам пропонується виконати роботи згідно із запропонованими варіантами:

Варіант

Вид роботи

Обробка поверхні

Розмір

Матеріали

1

Декоративне мурування стін в 2 цегли з суцільними вертикальними швами на фасаді

Затирання та розшивання швів

Довжина 1,2м, висота 0,7м

Цегла, розчин

2

Колодязне полегшене мурування стіни в 1,5 цегли

Під штукатурку

Довжина 1,4м, висота 1,3м

Цегла, розчин

3

Мурування простінка з четвертями в 1,5 цегли за ланцюговою системою перев’язування швів

Затирання та розшивання швів

Довжина 1,2м, висота 0,7м

Цегла, розчин

Термін виконання завдання - 6 годин

Професійно-практична підготовка

Комплексне-кваліфікаційне завдання № 10

з професії 7122 «Муляр»

Ви працюєте муляром другого розряду і вам пропонується виконати роботи згідно із запропонованими варіантами:

Варіант

Вид роботи

Обробка поверхні

Розмір

Матеріали

1

Мурування цегляних стін товщиною в 1 цеглину за ланцюговою системою перев’язування швів

Затирання і розшивання швів

Довжина 1 м, висота 0,5 м

Цегла, розчин

2

Влаштування горизонтальної гідроізоляції фундаменту товщиною в 1,5 цеглини

Цементна стяжка верхнього ряду

Довжина 10 м., ширина 0,4 м.

Розчин марки 100, рубероїд

3

Закладка гнізд у стіні цеглою – 10 шт

Затирання швів

0,25 х 0,25 х 0,14

Цегла, розчин

Термін виконання завдання - 6 годин

Професійно-практична підготовка

Комплексне-кваліфікаційне завдання № 11

з професії 7122 «Муляр»

Ви працюєте муляром другого розряду і вам пропонується виконати роботи згідно із запропонованими варіантами:

Варіант

Вид роботи

Обробка поверхні

Розмір

Матеріали

1

Мурування глухої стіни в 1,5 цегли за багаторядною системою з розшиванням швів

Розшивання швів

Довжина 1м, висота 0,4

Цегла, розчин

2

Очищення цегли від розчину та складання його в штабель

Без обробки поверхні

Штабель 1м на 0,77м

Цегла

3

Розбирання стовпів з мурованої цегли

Без обробки поверхні

0,51 х 0,51, висота 1м

Цегла

Термін виконання завдання - 6 годин

Професійно-практична підготовка

Комплексне кваліфікаційне завдання №38

з професії 7122 «Муляр»

Ви працюєте муляром третього розряду і вам пропонується виконати роботи згідно із запропонованими варіантами:

Варіант

Вид роботи

Обробка поверхні

Розмір

Матеріали

1

Декоративне мурування стін в 1,5 цегли з перетинаючи ми вертикальними швами на фасаді

Затирання та розшивання швів

Довжина 1,2м, висота 0,7м

Цегла, розчин

2

Мурування простінка в 2 цегли за ланцюговою системою перев’язування швів під штукатурку

Впустошовку

Довжина 1,2м, висота 0,8м

Цегла, розчин

3

Мурування прилягаючої стіни в 1,5 цеглини за ланцюговою системою перев’язування швів

Під штукатурку

Довжина 1,2м, висота 0,9м

Цегла, розчин

Термін виконання завдання - 6 годин

Професійно-практична підготовка

Комплексне кваліфікаційне завдання №37

з професії 7122 «Муляр»

Ви працюєте муляром третього розряду і вам пропонується виконати роботи згідно із запропонованими варіантами:

Варіант

Вид роботи

Обробка поверхні

Розмір

Матеріали

1

Мурування стін в 1,5 цегли з димовими і вентиляційними каналами розміром 0,5 х 0,5 цегли

Шабрування каналів

Довжина 1,2м

Цегла, розчин

2

Мурування кута в 1,5 цегли за ланцюговою системою перев’язування швів

Затирання та розшивання швів

Довжина 1,2м, висота 0,8м

Цегла, розчин

3

Мурування простінка з четвертями в 2 цегли за багаторядною системою перев’язування швів

Затирання та розшивання швів

Довжина 1,2м, висота 0,8м

Цегла, розчин

Термін виконання завдання - 6 годин

Професійно-практична підготовка

Комплексне-кваліфікаційне завдання № 12

з професії 7122 «Муляр»

Ви працюєте муляром другого розряду і вам пропонується виконати роботи згідно із запропонованими варіантами:

Варіант

Вид роботи

Обробка поверхні

Розмір

Матеріали

1

Мурування глухої стіни в 2,5 цегли за багаторядною системою перев’язування швів

З повним заповненням швів

Довжина 1 м

висота 0,35м

Цегла, розчин

2

Заповнення пустот каналів мінеральною ватою

Без обробки поверхні

Довжина 3 м

висота 2м

Мінеральна вата

3

Приготування цементно-вапняного розчину вручну

Без обробки поверхні

0,25 м3

Цемент, вапняна рідина, пісок, вода

Термін виконання завдання - 6 годин

Професійно-практична підготовка

Комплексне-кваліфікаційне завдання № 13

з професії 7122 «Муляр»

Ви працюєте муляром другого розряду і вам пропонується виконати роботи згідно із запропонованими варіантами:

Варіант

Вид роботи

Обробка поверхні

Розмір

Матеріали

1

Стропування піддонів з цеглою інвентарними стропами за монтажні петлі, 20 піддонів

Без обробки поверхні

Піддони з цеглою

2

Мурування стовпчиків під лаги 1х 1 цегли, 5 шт

З повним заповненням швів розчином

0,25 х 0,25 х 0,25

Цегла, розчин

3

Розбирання цегляного мурування стіни в 1,5 цеглини вручну

Без обробки поверхні

Довжина 1м, висота 0,6,

Цегла

Термін виконання завдання - 6 годин

Професійно-практична підготовка

Комплексне кваліфікаційне завдання №36

з професії 7122 «Муляр»

Ви працюєте муляром третього розряду і вам пропонується виконати роботи згідно із запропонованими варіантами:

Варіант

Вид роботи

Обробка поверхні

Розмір

Матеріали

1

Колодязне полегшене мурування простінка в 2 цегли

Затирання та розшивання швів

Довжина 1,2м, висота 0,8м

Цегла, розчин

2

Мурування кута в 2 цегли за ланцюговою системою перев’язування швів

Затирання та розшивання швів

Довжина 1,2м, висота 0,8м

Цегла, розчин

3

Мурування простінка в 2 цегли за багаторядною системою перев’язування швів

Затирання та розшивання швів

Довжина 1,2м висота 1м

Цегла, розчин

Термін виконання завдання - 6 годин

Професійно-практична підготовка

Комплексне кваліфікаційне завдання №35

з професії 7122 «Муляр»

Ви працюєте муляром третього розряду і вам пропонується виконати роботи згідно із запропонованими варіантами:

Варіант

Вид роботи

Обробка поверхні

Розмір

Матеріали

1

Мурування стіни в 2 цегли з димовими та вентиляційними каналами розміром 0,5 х 1,0 цегли

Шабрування каналів

Довжина 1,2м

Цегла, розчин

2

Колодязне полегшене мурування стіни в 2 цегли

Затирання та розшивання швів

Довжина 1,4м, висота 1,3м

Цегла, розчин

3

Мурування кута в 1,5 цегли за багаторядною системою перев’язування швів

Затирання та розшивання швів

Довжина 1,2м, висота 0,8м

Цегла, розчин

Термін виконання завдання - 6 годин

Професійно-практична підготовка

Комплексне-кваліфікаційне завдання № 14

з професії 7122 «Муляр»

Ви працюєте муляром другого розряду і вам пропонується виконати роботи згідно із запропонованими варіантами:

Варіант

Вид роботи

Обробка поверхні

Розмір

Матеріали

1

Мурування стіни в 1,5 цегли за ланцюговою системою з розшиванням швів

Затирання та розшивання швів

Довжина 1м., висота 0,4 м

Цегла, розчин

2

Розбирання мурування стовпів в 1,5 х 2 цегли вручну

Без обробки поверхні

0,38 х 0,51, висота

1 м

Цегла

3

Влаштування горизонтальної гідроізоляції стіни фундаменту в 2 цегли

Цементна стяжка

Довжина 10 м

ширина 0,5 м

Вода, пісок, розчин марки 100

Термін виконання завдання - 6 годин

Професійно-практична підготовка

Комплексне-кваліфікаційне завдання № 15

з професії 7122 «Муляр»

Ви працюєте муляром другого розряду і вам пропонується виконати роботи згідно із запропонованими варіантами:

Варіант

Вид роботи

Обробка поверхні

Розмір

Матеріали

1

Мурування стіни в 1,5 цегли за ланцюговою системою з розшиванням швів

Затирання та розшивання швів

Довжина 1 м, висота 0,4

Цегла, розчин

2

Розбирання мурування стовпів в 1.5 х 2 цегли вручну

Без обробки поверхні

0,38 х 0,51,

висота

1 м

Цегла

3

Влаштування горизонтальної гідроізоляції стіни фундаменту в 2 цегли

Цементна стяжка

Довжина 10м, ширина 0,5 м

Вода, пісок, розчин марки 100

Термін виконання завдання - 6 годин

Професійно-практична підготовка

Комплексне кваліфікаційне завдання №34

з професії 7122 «Муляр»

Ви працюєте муляром третього розряду і вам пропонується виконати роботи згідно із запропонованими варіантами:

Варіант

Вид роботи

Обробка поверхні

Розмір

Матеріали

1

Колодязне полегшене мурування кута в 1,5 цегли

Затирання та розшивання швів

Довжина 1,4м, висота 1,3м

Цегла, розчин

2

Мурування простінка з четвертями в 1,5 цегли за багаторядною системою перев’язування швів

Затирання та розшивання швів

Довжина 1,2м, висота 0,8м

Цегла, розчин

3

Мурування простінка в 2 цегли за ланцюговою системою перев’язування швів

Затирання та розшивання швів

Довжина 1,2м, висота 0,8м

Цегла, розчин

Термін виконання завдання - 6 годин

Професійно-практична підготовка

Комплексне кваліфікаційне завдання №33

з професії 7122 «Муляр»

Ви працюєте муляром третього розряду і вам пропонується виконати роботи згідно із запропонованими варіантами:

Варіант

Вид роботи

Обробка поверхні

Розмір

Матеріали

1

Мурування кута в 2 цегли за багаторядною системою перев’язування швів

Затирання та розшивання швів

Довжина 1,2м, висота 0,7м

Цегла, розчин

2

Мурування стін в 2 цегли з димовими та вентиляційними каналами розміром 1,0 х 1,0 цегли

Шабрування каналів

Довжина 1,2м

Цегла, розчин

3

Декоративне мурування стін з перетинаючи ми вертикальними швами на фасаді з товщиною в 2 цегли

Затирання та розшивання швів

Довжина 1,2м, висота 0,7м

Цегла, розчин

Термін виконання завдання - 6 годин

Професійно-практична підготовка

Комплексне-кваліфікаційне завдання № 16

з професії 7122 «Муляр»

Ви працюєте муляром другого розряду і вам пропонується виконати роботи згідно із запропонованими варіантами:

Варіант

Вид роботи

Обробка поверхні

Розмір

Матеріали

1

Закладання цеглою гнізд в стіні – 10 шт

З повним заповненням швів

0,25 х 0,38 х 0,25

Цегла, розчин

2

Мурування глухих стін в 1,5 цеглини за ланцюговою системою перев’язування швів

Затирання та розтирання швів

Довжина 1 м., висота 0,4 м.

Цегла, розчин

3

Зачіплювання контейнерів інвентарними стропами за монтажні петлі – 20 шт.

Без обробки поверхні

1м х 0,8

Контейнер з матеріалом

Термін виконання завдання - 6 годин

Професійно-практична підготовка

Комплексне-кваліфікаційне завдання № 17

з професії 7122 «Муляр»

Ви працюєте муляром другого розряду і вам пропонується виконати роботи згідно із запропонованими варіантами:

Варіант

Вид роботи

Обробка поверхні

Розмір

Матеріали

1

Мурування стовпчиків під лаги 1 х 1,5, цегли – 5 шт

З повним заповненням швів розчином

0,25 х 0,38 х 0,25

Цегла, розчин

2

Пробивання борозд в цегляному муванні – 2 шт

Змочування водою

Довжина 1м., висота 0,85

Цегла, розчин, вода

3

Розбирання бутового фундаменту киркою

Без обробки поверхні

Довжина 2м., висота 0,3 м

Бутовий камінь

Термін виконання завдання - 6 годин

Професійно-практична підготовка

Комплексне кваліфікаційне завдання №32

з професії 7122 «Муляр»

Ви працюєте муляром третього розряду і вам пропонується виконати роботи згідно із запропонованими варіантами:

Варіант

Вид роботи

Обробка поверхні

Розмір

Матеріали

1

Декоративне мурування стін в 2 цегли з суцільними вертикальними швами на фасаді

Затирання та розшивання швів

Довжина 1,2м, висота 0,7м

Цегла, розчин

2

Полегшене цегельно-бетонне мурування стін з діафрагмами в шахматному порядку товщиною в 2 цегли

Затирання та розшивання швів

Довжина 1,3м, висота 1,2м

Цегла, розчин

3

Мурування простінка з четвертями в 2 цегли за ланцюговою системою перев’язування швів

Затирання та розшивання швів

Довжина 1,2м, висота 0,8м

Цегла, розчин

Термін виконання завдання - 6 годин

Професійно-практична підготовка

Комплексне кваліфікаційне завдання №31

з професії 7122 «Муляр»

Ви працюєте муляром третього розряду і вам пропонується виконати роботи згідно із запропонованими варіантами:

Варіант

Вид роботи

Обробка поверхні

Розмір

Матеріали

1

Полегшене цегляно-бетонне мурування в 2 цеглини з діафрагмами в шахматному порядку

Впустошовку

Довжина 1,2м, висота 1м

Цегла, розчин

2

Мурування кута в 2 цегли за ланцюговою системою перев’язування швів

Затирання та розшивання швів

Довжина 1,2м, висота 0,7м

Цегла, розчин

3

Мурування простінка в 1,5 цегли за багаторядною системою перев’язування швів

Затирання та розшивання швів

Довжина 1,2м, висота 0,8

Цегла, розчин

Термін виконання завдання - 6 годин

Професійно-практична підготовка

Комплексне-кваліфікаційне завдання № 18

з професії 7122 «Муляр»

Ви працюєте муляром другого розряду і вам пропонується виконати роботи згідно із запропонованими варіантами:

Варіант

Вид роботи

Обробка поверхні

Розмір

Матеріали

1

Мурування глухої стіни в 1,5 цегли за ланцюговою системою під штукатурку

Впустошовку

Довжина 1м., висота 0,4м

Цегла, розчин

2

Розбирання цегляного муруванні вручну

Без обробки поверхні

Довжина 1 м., висота 0,85

Вода, цегла

3

Закладання цеглою гнізд в стіні, 10 шт.

З повним заповненням швів

0,25 х 0,38 х 0,25

Цегла, розчин

Термін виконання завдання - 6 годин

Професійно-практична підготовка

Комплексне-кваліфікаційне завдання № 19

з професії 7122 «Муляр»

Ви працюєте муляром другого розряду і вам пропонується виконати роботи згідно із запропонованими варіантами:

Варіант

Вид роботи

Обробка поверхні

Розмір

Матеріали

1

Засипання каналів гранульованим шлаком

Без обробки поверхні

0,2 м3

Гранульований шлак

2

Мурування глухої стіни в 1,5 цегли за ланцюговою системою під штукатурку

Кладка впустошовку

Довжина 1м., висота 0,4м

Цегла, розчин

3

Виконання складування плит перекриття

Очищення від інших матеріалів

Довжина 6 м, ширина 1м

Плити перекриття

Термін виконання завдання - 6 годин

Професійно-практична підготовка

Комплексне кваліфікаційне завдання №30

з професії 7122 «Муляр»

Ви працюєте муляром третього розряду і вам пропонується виконати роботи згідно із запропонованими варіантами:

Варіант

Вид роботи

Обробка поверхні

Розмір

Матеріали

1

Мурування простінка з четвертями в 2 цегли за ланцюговою системою перев’язування швів

Затирання та розшивання швів

Довжина 1,2м, висота 0,8м

Цегла, розчин

2

Мурування стіни в 2 цегли за багаторядною системою перев’язування швів

Впустошовку

Довжина 1,2м, висота 0,8м

Цегла, розчин

3

Декоративне мурування стіни в 1,5 цегли з суцільними вертикальними швами на фасаді

Затирання та розшивання швів

Довжина 1,2м, висота 0,7м

Цегла, розчин

Термін виконання завдання - 6 годин

Професійно-практична підготовка

Комплексне кваліфікаційне завдання №29

з професії 7122 «Муляр»

Ви працюєте муляром третього розряду і вам пропонується виконати роботи згідно із запропонованими варіантами:

Варіант

Вид роботи

Обробка поверхні

Розмір

Матеріали

1

Колодязне полегшене мурування кута в 2 цегли

Затирання та розшивання швів

Довжина 1,4м, висота 1,2м

Цегла, розчин

2

Мурування кута в 2 цегли за ланцюговою системою перев’язування швів

Під штукатурку

Довжина 1,2м, висота 0,8м

Цегла, розчин

3

Декоративне мурування стіни в 2 цегли з суцільними вертикальними швами на фасаді

Затирання та розшивання швів

Довжина 1,2м, висота 0,7м

Цегла, розчин

Термін виконання завдання - 6 годин

Професійно-практична підготовка

Комплексне-кваліфікаційне завдання № 20

з професії 7122 «Муляр»

Ви працюєте муляром другого розряду і вам пропонується виконати роботи згідно із запропонованими варіантами:

Варіант

Вид роботи

Обробка поверхні

Розмір

Матеріали

1

Мурування стіни в 2 цегли способом „впритиск” під розшивку швів

Затирання і розшивання швів

Довжина 1 м, висота 0,4 м

Цегла, розчин

2

Очищення цегли від розчину

Без обробки поверхні

200 шт.

Цегла

3

Мурування стовпчиків під лаги підлоги розміром 1,5х 1,5 - 4 шт.

З повним заповненням швів розчином

0,38х 0,38 х 0,24

Цегла, розчин,

Термін виконання завдання - 6 годин

Професійно-практична підготовка

Комплексне-кваліфікаційне завдання № 21

з професії 7122 «Муляр»

Ви працюєте муляром другого розряду і вам пропонується виконати роботи згідно із запропонованими варіантами:

Варіант

Вид роботи

Обробка поверхні

Розмір

Матеріали

1

Мурування стіни в 1 цеглину способом „впритиск” без розшивання

Впустошовку

Довжина 1 м, висота 0,4м.

Цегла, розчин

2

Розбирання цегляного мурування стіни в 1 цеглу вручну

Без обробки поверхні

Довжина 1 м., висота 0,8м

Цегла

3

Стропування піддонів із цеглою інвентарними стропами за монтажні петлі, 20 шт. піддонів

Без обробки поверхні

Довжина 1 м., висота 0,8м

Піддони з цеглою

Термін виконання завдання - 6 годин

Професійно-практична підготовка

Комплексне кваліфікаційне завдання №28

з професії 7122 «Муляр»

Ви працюєте муляром третього розряду і вам пропонується виконати роботи згідно із запропонованими варіантами:

Варіант

Вид роботи

Обробка поверхні

Розмір

Матеріали

1

Мурування стіни в 1 цеглу за ланцюговою системою перев’язування швів під штукатурку

Впустошовку

Довжина 1м, висота 0,8м

Цегла, розчин

2

Мурування кута в 2 цегли за багаторядною системою перев’язування швів

Затирання та розшивання швів

Довжина 1,2м, висота 0,7м

Цегла, розчин

3

Мурування стіни з димовим та вентиляційним каналами в 2 цегли. Канали 1 х 0,5

Шабрування каналів

Довжина 1,2м

Цегла, розчин

Термін виконання завдання - 6 годин

Професійно-практична підготовка

Комплексне кваліфікаційне завдання №27

з професії 7122 «Муляр»

Ви працюєте муляром третього розряду і вам пропонується виконати роботи згідно із запропонованими варіантами:

Варіант

Вид роботи

Обробка поверхні

Розмір

Матеріали

1

Мурування стіни з димовими та вентиляційними каналами. Товщина стіни в 1,5 цегли, канали 0,5 х 0,5 цегли

Шабрування каналів

Довжина 1,2м

Цегла, розчин

2

Мурування стіни в 1,5 цегли за ланцюговою системою перев’язування швів

Затирання та розшивання швів

Довжина 1,2м, висота 0,8м

Цегла, розчин

3

Полегшене цегляно-бетонне мурування з горизонтальними діафрагмами в 2 цегли

Затирання та розшивання швів

Довжина 1,2м, висота 1м

Цегла, розчин

Термін виконання завдання - 6 годин

Професійно-практична підготовка

Комплексне-кваліфікаційне завдання № 22

з професії 7122 «Муляр»

Ви працюєте муляром другого розряду і вам пропонується виконати роботи згідно із запропонованими варіантами:

Варіант

Вид роботи

Обробка поверхні

Розмір

Матеріали

1

Мурування стіни в 2 цегли способом „впритиск” з підрізкою

Без розшивки швів

Довжина 1 м, висота 0,4 м

Цегла, розчин

2

Приготування цементного розчину розчинозмішувачем

Без обробки поверхні

0,5 м3

Цемент, пісок, вода,

3

Мурування стовпчиків під лаги підлоги розміром 1х 1 цеглу, 5 шт.

З повним заповненням швів розчином

0,25х 0,25х0,25

Цегла, розчин,

Термін виконання завдання - 6 годин

Професійно-практична підготовка

Комплексне-кваліфікаційне завдання № 23

з професії 7122 «Муляр»

Ви працюєте муляром другого розряду і вам пропонується виконати роботи згідно із запропонованими варіантами:

Варіант

Вид роботи

Обробка поверхні

Розмір

Матеріали

1

Мурування стіни в 1,5 цегли способом „впритиск”

Без розшивання швів

Довжина 1 м, висота 0,4 м

Цегла, розчин

2

Складування цегли на піддони – 6 шт. по 100 цеглин

Без обробки поверхні

Довжина 1 м, висота 0,8 м

Цегла, піддони

3

Виконання бутобетонного мурування в опалубці

Влаштування фундаментів

1 м3

Бутовий камінь, бетонна суміш

Термін виконання завдання - 6 годин

Професійно-практична підготовка

Комплексне кваліфікаційне завдання №26

з професії 7122 «Муляр»

Ви працюєте муляром третього розряду і вам пропонується виконати роботи згідно із запропонованими варіантами:

Варіант

Вид роботи

Обробка поверхні

Розмір

Матеріали

1

Мурування стіни в 2 цегли за ланцюговою системою перев’язування швів

Затирання та розшивання швів

Довжина 1,2 м, висота 0,8 м

Цегла, розчин

2

Мурування кута в 1,5 цегли за багаторядною системою перев’язування швів

Затирання та розшивання швів

Довжина 1,2 м, висота 0,7 м

Цегла, розчин

3

Мурування простінка в 2 цегли за ланцюговою системою перев’язування швів

Затирання та розшивання швів

Довжина 1,2 м, висота 0,6 м

Цегла, розчин

Термін виконання завдання – 6 годин.

Професійно-практична підготовка

Комплексне-кваліфікаційне завдання № 25

з професії 7122 «Муляр»

Ви працюєте муляром другого розряду і вам пропонується виконати роботи згідно із запропонованими варіантами:

Варіант

Вид роботи

Обробка поверхні

Розмір

Матеріали

1

Мурування стіни в 1,5 цегли способом „впритиск» з підрізанням розчину

Без розшивання швів

Довжина 1 м, висота 0,4 м

Цегла, розчин

2

Очищення цегли від розчину

Без обробки поверхні

200 шт

Цегла

3

Мурування стіни в 0,5 цегли способом «впритиск» з підрізанням розчину

Без розшивання швів

Довжина 1,2м, висота 0,8м

Цегла, розчин

Термін виконання завдання - 6 годин

Професійно-практична підготовка

Комплексне-кваліфікаційне завдання № 24

з професії 7122 «Муляр»

Ви працюєте муляром другого розряду і вам пропонується виконати роботи згідно із запропонованими варіантами:

Варіант

Вид роботи

Обробка поверхні

Розмір

Матеріали

1

Мурування стіни в 2 цеглини за ланцюговою системою перев’язування швів

Без розшивання швів

Довжина

1 м,

висота

0,4 м

Цегла, розчин

2

Приготування цементно-вапняного розчину розчинозмішувачем

Без обробки поверхні

0,5 м3

Цемент, вапно, пісок, вода

3

Мурування стіни в 0,5 цегли способом „впритиск”

Затирання і розшивання швів

Довжина 1,2м, висота 0,6м.

Цемент, розчин

Термін виконання завдання - 6 годин

ДЛЯ НОТАТОК

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ДЛЯ НОТАТОК

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.