Завдання І етапу Всеукраїнських олімпіад з хімії

Опис документу:
Різнорівневі завдання для ІІ варіантів

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Завдання І етапу олімпіади з хімії

   Мета:   Визначити рівень навчальних досягнень, учнів з теми. Перевірити вміння використовувати теоретичні знання для виконання вправ і задач. Формувати вміння самостійної роботи на уроці. Створити умови для виділення в структурі знань наукових фактів, понять і законів та розглядати їх у взаємозв’язку .

Хід уроку

І. Організаційна частина.

ІІ. Мотивація навчальної діяльності.

Знання залишаються в пам’яті тоді, коли їх можна використати для практичного застосування: використання вправ різного рівня складності й розрахункових задач.

ІІІ. Повідомлення теми, мети і завдань уроку.

Метою уроку є контроль і корекція знань, вмінь та навичок.

І варіант

   І рівень

1. Кількість речовини визначають у:

а) грамах;  б) моль;  в) г/моль.

2. Формула для визначення молярної маси:

а) Vm ≥ V / V;     б) m = M · W;      в) M = m · V.

3. Число Авогадро становить:

а) 22,4 л;    б) 2,24 л/моль;   в) 6,02 · 10²³.

4. Структурними частинками є:

а) речовини;    б) атоми, молекули, йони;    в) молекули.

5. Молярна маса речовини чисельно дорівнює:

а) масі речовини;    б) відносній молекулярній масі речовини;

в) кількості речовини.

6. Молярний об’єм характеризує:

а) гази;   б) рідини;   в) тверді речовини.

ІІ рівень

  1. В якій кількості речовини кисню міститься 3,01 · 10²³

молекул?

а) 1 моль;   б) 0,25 моль;    в) 0,5 моль;    г) 2 моль.

2. Формула для визначення відносної густини будь – якого газу за повітрям?

а)  D = M / 2;    б) D = M / 32;     в) D = M / 29.

3. Молярний об’єм дорівнює відношенню:

а) маси речовини до її кількості;

б) об’єму до кількості речовини;

в) це об’єм 1 моль газу.

ІІІ рівень

1. Обчислити об’єм кисню масою 96г.

2. Що важче 5 моль сульфатної кислоти чи 5 моль крейди CaCO3?

3. Поясніть, яка з речовин займе більший об’єм:

1 кг меду чи 1 кг цукру. Чому?

ІV рівень

Якій масі та кількості речовини відповідає нітроген ( IV ) оксид об’ємом 8, 96 л? Скільки молекул там міститься?

ІІ варіант

  І рівень

1. Молярна маса речовини позначається:

а) V;     б) М;      в) Mr;     в) m.

2. Молярний об’єм будь-якого газу за нормальних умов дорівнює:

а) 6,02 · 10²³;     б) 22,4 л;   в) 22,4 л/моль.

3. Відносна густина одного газу за іншим позначається:

а) V;     б) ρ;   в) D;     г)  Mr.

4. Одиниця вимірювання кількості речовини:

а) літр;    б) грам;     в) г/моль;    г) моль.

5. 1 моль кисню містить:

а) 6,02 моль;    б) 6,02 · 10²³;    в) 22,4 л/моль.

6. Число Авогадро – це:

а) число, що вказує на кількість моль;

б) число, що вказує на кількість структурних частинах в 1 моль речовини;

в) число, яке вказує на масу 1 моль речовини.

ІІ рівень

  1. Молярна маса водню становить:

а) 2 г;    б) 2 моль;     в) 2 г/моль.

2. Формула, яка виражає залежність між масою і кількістю речовини:

а) M = m / V;      б) Vm  =  V / V;      в) W = m / M.

3. В якій кількості речовини азоту міститься 6,02 · 10²³ молекул:

а) 5 моль;     б) 10 моль;     в) 1 моль;    г) 2 моль.

ІІІ рівень

  1. Обчислити відносну густину нітроген ( ІV ) оксиду за повітрям.

  2. Обчислити молярну масу карбон ( ІV ) оксиду, якщо маса 1 л  ( н. у. ) дорівнює 1,96 г.

  3. Поясніть, яка з речовин важча:

а) CuSO4;        б) H2SO4;           в) H2O.

  IV рівень

Речовина складається з трьох атомів Калію, атома Фосфору, чотирьох атомів Окгисену. Написати формулу речовини. Яка кількість речовини відповідає масі

2, 18 г? Скільки молекул міститься в цій кількості речовини?

 

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»