Сьогодні о 16:00
Вебінар:
«
Природотерапія для дітей, що постраждали внаслідок воєнних дій
»
Взяти участь Всі події

Завдання для самостійної роботи з теми "Альдегіди".

Хімія

Для кого: 10 Клас

20.01.2022

323

20

1

Опис документу:

Матеріал містить два варіанти різнорівневих завдань для перевірки рівня навчальних досягнень учнів з теми "Альдегіди" при вивченні хімії в 10 класі: тестові завдання з вибором однієї та кількох вірних відповідей, встановлення відповідності, а також відкриті завдання з короткою та розгорнутою відповіддю.

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Самостійна робота з теми «Альдегіди»

Варіант І.

Завдання з вибором однієї правильної відповіді (0,5 балів)

1. Вкажіть формули продуктів реакції , що відбувається за схемою

СН3 - СНО + Сu (ОН)2 → ? +? +? :

А) СН3 СООН, Н2О, Сu; Б) С2Н6 ,Н2О, Сu2О ;

В) СН3 СООН, Н2О, СuОН; Г) С2Н4 2 О, Сu(ОН)2.

2. Вкажіть формулу реактиву, за допомогою якого можна розпізнати альдегід :

А) Сu; В) Ag2O; Б) Ag; Г) Cu2O .

3. Вкажіть суму коефіцієнтів у рівнянні реакції, схема якої С4Н8О + О 2

А) 29; Б) 13; В) 16; Г) 19.

4. Вкажіть загальну формулу для альдегідів:

А) СnН2nСООН; Б) СnН2n О; В) СnН2n+2 ОН; Г) СnН2n+1СНО.

5. Вкажіть формули продуктів реакції , що відбувається за схемою

СН3- СН2 – СНО + Аg2 O → ? +? :

А) СН3 - СH2 CООН, Аg; Б) С2Н5OH , Аg;

В) СН3 - СH2 ОН, Аg; Г) С2Н6, Аg О .

6. Вкажіть, продукт реакції відновлення пропаналю :

А) пропан; В) пропен; Б) пропан – 1 – ол; Г) пропанова кислота.Завдання на вибір кількох правильних відповідей, встановлення відповідності (1 бал)

7. Виберіть формули речовин з якими буде реагувати пропіоновий альдегід (дві правильні відповіді) :

А) Br2; Б) КМnO4; В) Ag2O; Г) Н2; Д) Н2О .

8. Вкажіть фізичні властивості етаналю за н.у. (дві правильні відповіді):

А) газ; Б) у воді розчиняється погано ; В) має специфічний запах;; Г)рідина .

9. Встановіть відповідність між літерами і формулами речовин у схемі перетворень:

СН4 А Д F:

  1. А A. НСОН ;

  2. Д Б. C2H5OН ;

  3. F В. C2Н2

Г. HCOOH
Завдання з короткою відповіддю (1,5 балів)

10. Закінчіть рівняння реакції, зазначте назви продуктів:

С3Н7СОН + Ag2O =

11. Складіть структурну формулу альдегіду, назва якого:

2,4-диметилпентаналь.

Завдання з розгорнутою відповіддю (3 бали)

12. Обчисліть обєм кисню, необхідний для спалювання 120г метаналю.Самостійна робота з теми «Альдегіди»

Варіант ІІ.

Завдання з вибором однієї правильної відповіді (0,5 балів)

1. Вкажіть суму коефіцієнтів у рівнянні реакції, схема якої С2Н4О + О 2

А) 15; Б) 13; В) 12; Г) 9.

2. Вкажіть формули продуктів реакції , що відбуваються за схемою

СН3 ОН + СuО → ? +? +? :

А) СН3 СООН, Н2О, Сu; Б) С2Н2 , Н2, Сu2О ;

В) НСОН, Н2О, Сu; Г) СН4 , Н2 О, Сu(ОН)2.

3. Вкажіть, продукт реакції відновлення метаналю:

А) метан; В) метил; Б) метанол; Г) метанова кислота.

4. Вкажіть, тип хімічної реакції, що називається реакцією Кучерова :

А) реакція обміну; Б) гідратація ацетилену;

В) реакція окиснення; Г) реакція заміщення.

5. Вкажіть, тип реакції, отримання кислоти із альдегіду:

А) реакція гідрування; Б) гідратації;

В) часткове окиснення; Г) повного окиснення.

6. Встановіть реагент, який використовують для якісного визначення альдегідів:

а) розчин КМnO4; б) натрій карбонат; в) бромна вода;

г) амоніачний розчин арґентум (І) оксиду.


Завдання на вибір кількох правильних відповідей, встановлення відповідності (1 бал)

7. Вкажіть фізичні властивості метаналю за н.у. (дві правильні відповіді):

А) газ; Б) у воді розчиняється погано ; В) має специфічний запах;; Г)рідина .

8. Виберіть галузі застосування етаналю (дві правильні відповіді):

А) розчинник; Б) виробництво волокон; В) виробництво ліків;

Г) добування етанової кислоти; Д) лікування алкоголізму.

9. Встановіть відповідність між літерами і формулами речовин у схемі перетворень:

С2H6 А Д F М:

  1. А A. С2Н4;

  2. Д Б. C2H5OН ;

  3. F В. CН3COOH

  4. M Г. CH3OH;

Д. СН3COH;

Е. C2Н2Завдання з короткою відповіддю (1,5 балів)

10. Закінчіть рівняння реакції, зазначте назви продуктів:

НСОН + О2 =

11. Складіть структурну формулу альдегіду, назва якого:

2-етил-2-метилбутаналь.

Завдання з розгорнутою відповіддю (3 бали)

12. Обчисліть обєм водню, необхідний для відновлення 132г етаналю.Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.