Бібліотека

Застосування комп`ютерних технологій в корекційно-розвивальній роботі дітей з особливими потребами

Опис документу:
Анотація. Дана стаття розглядає питання використання комп`ютерних технологій під час занять з дітьми з особливими освітніми потербами в умовах реабілітаційного центру. Ключові слова. Комп`ютерні технології, комп`ютерні ігри, особливі освітні потреби, корекційно-розвивальна робота.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

КУ Сумський обласний центр комплексної

реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю

вчитель інформатики та обчислювальної техніки

Каща Максим Миколайович

Застосування комп`ютерних технологій в корекційно-розвивальній роботі дітей з особливими потребами

Анотація. Дана стаття розглядає питання використання комп`ютерних технологій під час занять з дітьми з особливими освітніми потербами в умовах реабілітаційного центру.

Ключові слова. Комп`ютерні технології, комп`ютерні ігри, особливі освітні потреби, корекційно-розвивальна робота.

Актуальність теми. Одним з головних пріорітетів України, є прагнення побудувати орієнтоване на інтереси людей, відкрите для всіх і спрямоване на розвиток інформаційне суспільство, в якому кожен міг би створювати і накопичувати інформацію та знання, мати до них вільний доступ, користуватися і обмінюватися ними, щоб надати можливість кожній людині повною мірою реалізувати свій потенціал, сприяючи суспільному і особистому розвиткові та підвищуючи якість життя [14].

Одним з ефективних засобів розвитку, виховання і навчання особистості дитини з обмеженими можливостями є використання комп`ютерних технологій.

Треба зазначити, що комп`ютерні технології – це технології навчання із використанням комп`ютера, його програмного забезпечення та мультимедійних засобів, які розв`язують такі дидактичні завдання, без яких використання комп`ютера недостатньо ефективне.

Ці технології дозволяють знижувати дефекти слуху, зору, опорно-рухової і мовної діяльності. Адаптовані варіанти комп`ютерних програм прості в застосуванні і дозволяють розвиватися даній категорії дітей з задоволенням.

Мета дослідження. Визначити ефективність комп`ютерних технологій порівняно у корекційно-розвивальній роботі дітей з обмеженими можливостями.

В умовах ХХІ століття та входження України в простори Європейського Союзу реабілітаційний процес потребує реформування, виведення його на рівень розвинених держав світу, через впровадження комп`ютерних технологій для підвищення виховання корекційно-розвивального процесу [12].

Використання цих технологій у процесі роботи створюють додаткові умови та спричинить появу нових цілей та оновлення змісту корекційної програми, дасть змогу досягти значно більших результатів в розвиваючому процесі, забезпечить для кожного вихованця формування і розвиток його власної особистості. Це пов`язано з появою нових, практично необмежених педагогічних можливостей для індивідуалізації та диференціації корекційно-розвивального процесу, його гнучкої адаптації до індивідуальних особливостей, а також застосуванням у цьому процесі додаткових інформаційних ресурсів, широкого спектра педагогічних методів і технологічних варіантів навчання, розширення масштабу і змінами характеру навчальних комунікацій, посиленням процесуальних і мультимедійних характеристик засобів корекційно-розвивальної роботи, розширенням простору інноваційної педагогічної діяльності тощо.

Оскільки корекційно-розвивальний процес під час занять з інформатики тісно пов`язаний з навчальним процесом, то хочеться сказати, стосовно істотних переваг використання комп`ютера в навчанні перед традиційними заняттями:

 • інформаційні технології значно розширюють можливості презентації навчальної інформації. Застосування кольору, графіки, звуку, усіх сучасних засобів відеотехніки дозволяє відтворювати реальну обстановку діяльності.

 • комп`ютер дозволяє істотно підвищити мотивацію до навчання.

 • ІКТ залучає дітей до навчального процесу, сприяючи найбільш широкому розкриттю їх здібностей, активізації розумової діяльності.

 • використання ІКТ в навчальному процесі збільшує можливості постановки навчальних завдань та управління процесом їх вирішення.

 • ІКТ дозволяють якісно змінювати контроль, забезпечувати при цьому гнучкість управління навчальним процесом.

 • комп`ютер сприяє формуванню рефлексії.

Використання комп`ютера дозволяє розширити можливості педагога, створити базу для залучення дітей до комп`ютерних корекційно-розвиваючих програм. На сьогоднішній день комп`ютерні програми, ігри, завдання у своїй роботі можуть застосовувати всі педагогічні працівники: вихователі, музичні керівники, психолог, методист. У багатьох іграх та програмах присутні елементи новизни, сюрпризності, незвичності, в них використовують засоби заохочення, що так полюбляють діти.

Заняття дітей на комп`ютері мають велике значення не тільки для розвитку інтелекту, але й для розвитку їхньої моторики. У будь-яких іграх, від найпростіших до складних, діятм необхідно вчитися натискати пальцями на певні клавіші, що розвиває дрібну моторику. Учені зазначають, що чим більше ми робимо дрібних і складних рухів пальцями, тим більше ділянок мозку включається в роботу.

Під час комп`ютерних занять у дітей поліпшується пам`ять і увага. Діти в ранньому віці мають мимовільну увагу, тобто вони не можуть усвідомлено намагатися запам`ятати той або інший матеріал. Дитина мимоволі звертає увагу на матеріал якщо він є яскравим і цікавим.

Комп`ютерні ігри вчать дітей з обмеженими можливостями переборювати труднощі, контролювати виконання дій, оцінювати результати. Завдяки комп`ютеру стає ефективним навчання цілеспрямованості, плануванню, контролю і оцінки результатів самостійної діяльності дитини через сполучення ігрових і не ігрових моментів. Дитина входить у сюжет ігор, засвоює правила, відповідно діє і прагне досягнення результатів. Крім того, практично у всіх іграх є свої герої, яким потрібно допомогти виконати завдання. Таким чином, комп`ютер допомагає розвивати не тільки інтелектуальні здібності дитини,але й виховати вольові якості, такі як самостійність, зібраність, зосередженість, посидючість, спонукає дитину до співпереживання, допомоги героям ігор тощо, збагачуючи тим сами його ставлення до навколишнього світу.

Педіатри багатьох країн дійшли висновку, що діти з обмеженими можливостями, які користуються комп`ютером, краще сприймають нові знання. Як з`ясувалося діти, які користувалися комп`ютером набагато успішніше проходять тести на підготовку до школи в порівнянні з їхніми однолітками. У той же час, відеоігри не справляють подібного позитивного впливу на розвиток пізнавальних здібностей дітей, так як робота з персональним комп`ютером.

Комп`ютер підсилює мотивацію дітей, сприяє підвищенню зацікавленості. Новизна роботи з комп`ютером само по собі сприяє підвищенню інтересу до занять з інформатики, а можливість регулювати корекційно-розвиваючі завдання за ступенем складності позитивно позначається на мотивації.

Крім того, комп`ютер дозволяє повністю усунути одну з найважливіших причин негативного ставлення дітей до навчання – проблеми нерозуміння матеріалу. Працюючи на комп`ютері, діти з обмеженими можливостями отримують можливість виконати завдання до кінця, для цього у комп`ютерних іграх існує система стимулювання (підказка та заохочення на зразок: «Молодець», «Спробуй ще раз», «Подумай», «Чудово», які супроводжуються позитивними або негативними звуками).

Комп`ютерні ігри та вправи необхідно розглядати як особливий засіб, що стимулює творчу активність дітей. Вони цікаві та доступні, а закладені в них ігрові завдання містять не тільки корекційно-розвиваючий матеріал, способи та засоби для його вирішення, а ще мотив та мету, які стимулюють дитину. Дитина, працюючи за комп`ютером, має реальну можливість бачити на екрані результат своєї роботи.

Як ми з`ясували комп`ютерні ігри виконують наступні завдання:

 • допомагають дітям краще засвоювати матеріал, забезпечують досягнення дітьми певного рівня розвитку.

 • під час комп`ютерних ігор у дітей з обмеженими можливостями розвиваються позитивні емоційні реакції, що сприяє корекції і розвитку психічних процесів.

 • заняття з використанням комп`ютерних програм, розвивальних ігор стимулюють у дітей цікавість і прагнення досягати поставленої мети.

Разом з тим необхідно пам`ятати, що дитина граючись потрапляє в різні уявні ситуації, однак її емоції – реальні. Далеко не всі комп`ютерні ігри спроможні вирішити корекційно-розвивальні завдання. Візьмемо, наприклад ігри, де головним завданням є швидке натискання клавіш, такі ігри дають розвиток сенсорики та деяких параметрів уваги, але разом з тим стимулюють підвищення у дитини рівня тривожності, бажання сховатися від дійсності в уявному світі. Тому дуже важливо підбирати ігри, які б за змістом розвивали дитину.

Комп`ютерні ігри дозволяють організувати корекційно-розвиваючий процес в цікавій формі. Дитину постійно супроводжує гном, кролик, або інший казковий герой, який спонукає її до дій. Дитина попадає в різні незвичайні ситуації, сама собі ставить завдання, шукає засоби для їх вирішення, і при кожному успішному вирішенні отримує вагоме емоційне заохочення. При цьому у дитини формується установка на самостійний пошук, критичне ставлення до оточення і самого себе, бажання дізнатися нове [16].

Вітчизняні та закордонні дослідження з використання комп`ютера в роботі з дітьми з особливими потребами переконливо доводять не тільки можливість, але й доцільність використання комп`ютера, а також визначають його особливу роль в розвитку інтелекту і особистості дитини в цілому. І дійсно, комп`ютер, маючи величезний потенціал ігрових і навчальних можливостей, впливає на дитину. Проте, як і будь-яка техніка, він не є самодостатнім, і тільки у взаємодії педагога (вихователя), дитини і комп`ютера можна досягти позитивного результату. Те, яку мету ставить перед собою вихователь, якими шляхами домагається її досягти, визначає й той вплив, який спричиняє комп`ютер на дитину з особливими потребами.

Потрібно зазначити, що при роботі на комп`ютері організм людини відчуває певні навантаження, що характеризуються розумовою, зоровою і фізичною напругою. Широке використання комп`ютерів у системі реабілітації призвело до необхідності проведення спеціальних досліджень впливу комп`ютерної техніки на дитячий організм. Стан здоров`я і загальне самопочуття дітей під час роботи за комп`ютером значною мірою залежать від правильної організації занять, раціонального обладнання робочих місць, відповідності параметрів навчальних меблів зросту вихованців.

Узагальнюючи результати досліджень, можна привести наступні рекомендації:

 • Комп`ютерний зал розміщується в приміщенні, яке має природнє освітлення із обов`язковою орієнтацією вікон на північ або північний схід.

 • Стіни, стеля, підлога та обладнання (меблі, штори, шафи та ін.) повинні мати світлі поверхні з матовою фактурою. Не можна оздоблювати приміщення комп`ютерної зали дерево-стружковими плитами, плівковими або рулонними синтетичними матеріалами, синтетичним килимовим покриттям, миючими шпалерами, паперовим пластиком, а також іншими полімерними матеріалами, що можуть виділяти шкідливі хімічні речовини та сприяти підвищенню статичного електричного поля.

 • Площа комп`ютерної зали визначається з розрахунку 6 м2 на одне робоче місце. Таких робочих місць може бути 7-8 в одній залі. Робочі місця слід розміщувати по периметру приміщення, вздовж стін.

Дитині має бути зручно за робочим столом. Руки, при роботі, повинні опиратися на стіл або на підлокітники крісла. Спину потрібно тримати прямою. Відстань від очей дитини до екрана має бути від 50 до 80 см. Дитина повинна сидіти за комп`ютером так, щоб лінія погляду (від ока до екрана) була перпендикулярна екрану і спрямована на його центральну частину. За одним комп`ютером неприпустимо одночасно займатися двом і більше дітям.

Для зменшення зорової напруги важливо, щоб природнє світло падало з боку, а загальне - зверху. Штучне освітлення комп`ютерної зали має забезпечуватись системою загального освітлення люмінесцентними світильниками білого чи теплого білого світла, обрамлених спеціальною розсіюючою арматурою.

Отже, враховуючи те, що комп`ютер є досить потужним засобом в організації розвитку дітей, необхідно пам`ятати, що його використання в корекційно-розвиваючому процесі вимагає дотримання вимог щодо організації як самих занять, так і всього режиму в цілому.

Сьогодення вимагає перегляду питання щодо виховання та навчання дітей з обмеженими можливостями та їх місця у житті суспільства. Стрімкий розвиток медицини та техніки сприяв до створення широкого спектру засобів компенсації фізичної неповносправності, що, в свою чергу, забезпечило сприятливі умови для реабілітації та адаптації у соціумі даної категорії дітей. Одним зі шляхів досягнення цього є впровадження в систему реабілітації застосування комп`ютерних технологій для дітей з обмеженими можливостями.

Список використаних джерел

1.Дубровина И.В. Об индивидуальные особенности школьника / И.В.Дубровина. – М.: Академия, 1975.

2.Єщенко Г.А. Інформаційно-комп`ютерні технології в освітньому просторі дошкільного навчального закладу / Г.А.Єщенко, Л.В.Нимирська. – м.Артемівськ: міський відділ освіти, 2014 – 108с.

3.Кузнецова Л.В. Основы специальной психологии. / Л.В.Кузнецова. – М.: Издательский центр «Академия», 2003.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Сертифікат від «Всеосвіти» відповідає п. 13 постанови КМУ від 21 серпня 2019 року № 800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133)

Обрати Курс або Вебінар.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.