! В а ж л и в о
Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!

Заняття з хімії для студентів І курсу ВНЗ І р.а. "Насичені, ненасичені та ароматичні вуглеводні"

Опис документу:
Методична розробка заняття з хімії на тему "Насичені, ненасичені та ароматичні вуглеводні" складена з метою ознайомити студентів зі складом, фізичними та хімічними властивостями метану, етилену, ацетилену та ароматичних вуглеводнів; сформувати поняття про нові гомологічні ряди – алкени та алкіни; розвивати вміння складати структурні формули за назвами речовин; виховувати інтерес до вивчення дисципліни, відповідальність, взаємоповагу.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

ПЛАН ЗАНЯТТЯ

«____»______________20_____р.

Тема заняття. Насичені, ненасичені та ароматичні вуглеводні.

Мета заняття: ознайомити студентів зі складом, фізичними та хімічними властивостями метану, етилену, ацетилену та ароматичних вуглеводнів; сформувати поняття про  нові гомологічні ряди – алкени та алкіни; розвивати вміння складати структурні формули за назвами речовин;  виховувати інтерес до вивчення дисципліни, відповідальність, взаємоповагу.

Вид заняття: лекція

Тип заняття: вивчення й первинного закріплення нових знань.

Методи та форми роботи: бесіда, виконання вправ, розповідь.

Міжпредметні звязки:

Забезпечуючі предмети: біологія, географія.

Забезпечувальні предмети: матеріалознавство, ґрунтознавство.

Методичне забезпечення: періодична система хімічних елементів.

Література:

Обов’язкова:

 1. Ластухін Ю. О. Органічна хімія: Підручник для ВНЗ / Ю. О. Ластухін, С. А. Воронов. – Львів: Центр Європи, 2006. – 864 с.;

 2. Буринська Н. М. Хімія 11 клас. – Київ: Ірпінь: Перун, 2005. – 176 с.;

 3. Буринська Н. М. Хімія 11 клас. – Київ: Школяр, 2013. – 384 с..

Додаткова: Рудзітіс Г. Є. Хімія: Органічна хімія: Підруч. для 10 кл. серед. шк. / Г. Є. Рудзітіс, Ф. Г. Фельдман. – К.: Освіта, 1992. – 175 с.

ХІД ЗАНЯТТЯ

І. Організаційна частина заняття ___хв.

 • відмітка в журналі відсутніх;

 • перевірка готовності до заняття студентів, аудиторії, обладнання.

ІІ. Повідомлення теми, мети та основних завдань заняття ___ хв.

На сьогоднішньому занятті ми ознайомимось із насиченими, ненасиченими та ароматичними вуглеводами, їх складом, фізичними та хімічними властивостями.

ІІІ. Актуалізація опорних знань, перевірка домашнього завдання ___ хв.

 1. Завдання біля дошки.

 2. Складіть напівструктурні формули таких вуглеводнів:

а) 2,5-диметилгексану; б) 4-етил-2-метилгептану;

в) 2,2-диметилоктану; г) 3,4-диетил-2,5-диметилгексану;

д) 2,3,3-триметилгептану; е) 3-етил-3-метилепентану;

є) 3,3,4,4-тетраметигептану; ж) 2,2,3-триметилпентану;

з) 3-метилпентану; и) 4-етил-2,5,6-триметилоктану.

2. Фронтальна бесіда.

1. З яким гомологічним рядом ми познайомилися на попередньому занятті?

2. Дайте визначення, що таке гомологи?

ІV. Мотивація навчальної діяльності (тема, мета) ___хв.

Вуглеводні – це органічні сполуки, молекули яких складаються з атомів двох елементів: Карбону (вуглецю) і Гідрогену (водню). Від вуглеводнів походять різноманітні класи органічних сполук. Вуглеводні можуть відрізнятися між собою за будовою Карбонового ланцюга. Завдяки здатності атомів Карбону утворювати цикли і ланцюги різних розмірів і форм, різні типи хімічного зв’язку можливе існування величезної кількості вуглеводнів. Вуглеводні різних типів відрізняються між собою ступенем насиченості їх атомами Гідрогену. А тому атоми Карбону, утворюючи ланцюг, можуть зв’язуватися між собою за допомогою простих (одинарних), подвійних або потрійних зв’язків. Залежно від хімічної будови і пов’язаних із цим властивостей вуглеводні поділяють на групи, або ряди, головними серед яких є насичені вуглеводні, ненасичені вуглеводні та ароматичні.

V. План вивчення лекції ___хв.

1. Насичені вуглеводні.

2. Ненасичені вуглеводні.

3. Ароматичні вуглеводні.

VІ. Виклад нового матеріалу ___хв.

1. Насичені вуглеводні.

Насиченими вуглеводнями називаються сполуки із загальною формулою СnH2n+2 у молекулах яких атоми Карбону зв’язані між собою простим (одинарним) зв’язком.

У цих вуглеводнів усі чотири валентності атома Карбону максимально насичені атомами Гідрогену або атомами Карбону. Тому такі вуглеводні називають насиченими. За такої структури молекула має значну міцність, вона не здатна до приєднання, тому вуглеводні дістали ще й назву парафіни, що означає «малодіяльні».

Відповідно до сучасної номенклатури насичені вуглеводні називають алканами.

Найпростіший представник алканів – метан СН4. Це безбарвний газ, що не має запаху і майже не розчиняється у воді. Метан часто зустрічається у природі. Він є основною складовою частиною природного газу (до 98 %).

Фізичні властивості алканів:

Робота з текстом підручника

 1. Агрегатний стан: С1- С4 гази; С517 рідини; С18 … тверді речовини

 2. Нерозчинні у воді, але розчиняються в органічних розчинниках

 3. С1- С4 без запаху; С517 мають характерний «бензиновий запах»

 4. Ізолятори (діелектрики)

 5. С3 – С4 легко скраплюються. Суміш цих газів (балонний газ) використовується як паливо.

Проблемне питання: Метан, пропан, бутан – це гази без запаху. Чому, коли відбувається витік газу з газової мережі, ми відчуваємо його на запах?

Хімічні властивості алканів:

 1. За н.у. алкани досить інертні: (Демонстрація: відношення алканів до розчинів кислот, лугів, калій перманганату.)

 • не реагують з лугами і кислотами;

 • не окиснюються перманганат калію (KMnO4)

 • не знебарвлюють бромну воду (Вr2)

 1. Горіння – повне окиснення

СН4 + 2О2 →СО2 + 2Н2О; ∆Н = 890 кДж/моль

2Н 6+ 7О2 → 4СО2 + 6Н2О; ∆Н < 0

 • При нестачі О2 утворюється СО (чадний газ), С (сажа)

 • Суміш СН4 і О2 дуже вибухонебезпечна. Спричинює аварії в шахтах, може статися вибух в приміщенні. Саме тому, щоб своєчасно встановити виток газу до побутового газу додають метил меркаптан – речовина з характерним неприємним запахом.

Реакцією горіння можна скористатися, щоб довести якісний склад алканів (Демонстрація: горіння парафіну, визначення його якісного складу за продуктами горіння)

а) газ, що утворюється пропускають через вапняну воду – вона каламутніє СО2 + Са(ОН)2 → СаСО3 ↓+ Н2О

б) СuSO4 + Н2ОСuSO4 ·Н2О

білий синій

в) на холодному склі, що потримати над полум’ям – конденсується вода. Отже, до складу алканів входять С і Н

 1. Термічний розклад

t›1000°C t›1000°C t

а) СН4 → С + 2Н2 б) 2СН4 → С2Н2 + 3Н2 в) С2Н 6 → 2С + 3Н2

Н2 – для добування НСl , NH3

С – для добування гуми і фарб

 1. Реакції заміщення – галогенування

світло

СН4 + Cl2 CH3Cl + HCl

хлорметан − використовують в холодильних установках, в медицині для місцевої анестезії, в органічному синтезі

світло

CH3Cl + Cl2CH2Cl2+ HCl

дихлорметан − розчинник

світло

CH2Cl2+ Cl2CHCl3+ HCl

трихлорметан (хлороформ) розчинник, анестезуюча дія, раніше

використовували в медицині для знеболювання

У 1847 році акушер Симпсон уперше використав CHCl3 для наркозу під час пологів. Усі продукти хлорування алканів токсичні й руйнують озоновий шар.

 1. Ненасичені вуглеводні.

Алкени (або етиленові вуглеводні) – вуглеводні із загальною формулою СnН2n, в молекулах яких між атомами Карбону є один подвійний зв’язок. Щоб дати назву алкенам, у назві відповідного алкану суфікс -ан замінюють на –ен.

Алкіни (або ацетиленові вуглеводні) – вуглеводні із загальною формулою СnН2n-2, в молекулах яких між атомами Карбону є один потрійний зв’язок. Щоб дати назву алкінам, у назві відповідного алкану суфікс -ан замінюють на –ин або –ін.

Фізичні властивості етилену і ацетилену:

 1. Гази – прозорі. Безбарвні

 2. Майже без запаху (С2Н4 слабкий солодкуватий запах)

 3. Малорозчинні у воді

 4. Легші за повітря : М(С2Н4) = 28 г/моль

М (С2Н2) = 26 г/моль

М(повітря) = 29 г/моль

Хімічні властивості алкенів та алкінів:

1. Реакції окиснення

1) Горіння або повне окиснення

С2Н4 + 3О2 → 2СО2 + 2О +Q світне полум’я

2Н2 + 5О2 → 4СО2 + 2О +Q кіптяве полум’я

Проблемне питання: Чому етан горить майже безбарвним полум’ям, алкени – світнім, а алкіни – кіптявим? (Чим більша масова частка Карбону, тим більш кіптявим буде полум’я.).

2) Часткове окиснення

КMnO4

С2Н4 + Н2О + О → CH2CH2

| |

OH OH

Якісна реакція на кратний зв’язок. Фіолетовий колір калій перманганату знебарвлюється.

2.Реакції приєднання

1) Приєднання водню ( гідрування, гідрогенізація)

К

СН2 = СН2 + Н2 → СН3 – СН3

етен етан

К

СН ≡ СН + Н2 → СН2 = СН2

ацетилен етен

К

СН ≡ СН + 2 Н2 → СН3 – СН3

ацетилен етан

2) Приєднання галогенів (галогенування)

СН2 = СН2 + Br2 → СН2Br – СН2Br

СН ≡ СН + Br2 → СН2 Br = СН2 Br

СН ≡ СН + 2Br2→ СНBr2 – СНBr2

Якісна реакція на кратний зв’язок. Бурий колір брому знебарвлюється.

3) Приєднання галогеноводнів (гідрогалогенування, гідроген галогенування)

СН2 = СН2 + НBr → СН3 – СН2Br

СН ≡ СН + НBr → СН2 = СНBr

4) Приєднання води (гідратація)

СН2 = СН2 + Н2О → СН3 – СН2ОН

3. Ароматичні вуглеводні.

Ароматичними називають вуглеводні циклічної (замкненої) будови, загальна формула яких CnH2n-6. У молекулах ароматичних вуглеводнів немає простих і подвійних зв’язків. Електронна густина розподілена рівномірно, а тому всі зв’язки між атомами Карбону в молекулі рівні. Найточніше це відображає структурна формула у вигляді правильного шестикутника з колом усередині.

Для ароматичних вуглеводнів характерні і реакції заміщення, і реакції приєднання. Перший представник ароматичних вуглеводнів: С6Н6 – бензен

Фізичні властивості бензену.

 1. Безбарвна рідина.

 2. Із характерним запахом.

 3. tпл = 5,5°С; tкип = 80°С

 4. Нерозчинний у воді

 5. Легший за воду (ρ = 0, 88 г/см3)

 6. Є добрим розчинником.

 7. Вдихання парів бензену викликає головну біль, запаморочення. Подразнює слизові оболонки.

Хімічні властивості бензену.

1. Реакції окиснення:

1) Горіння.

6Н6 + 15О2 → 12СО2 + 6Н2О + Q

Горить бензен яскраво-червоним кіптявим полум’ям.

2) Розчин перманганату калію не знебарвлюється, тобто бензен стійкий до дії окисників.

2. Реакції заміщення (подібно до насичених вуглеводнів)

FeCl3

С6Н6 + Вr2 → С6Н5Вr + НВr

t

H2SO4

С6Н6 + HNO3 → С6Н5NO2 + Н2O

t

3. Реакції приєднання (подібно до ненасичених вуглеводнів)

t, K

С6Н6 + 3Н2 → С6Н12

Ni циклогексан

світло

С6Н6 + 3Сl2 → С6Н6Cl6

гексахлорциклогексан

VІІ. Закріплення нового матеріалу ___хв.

1. Фронтальне опитування.

 1. Виберіть реакції, характерні для алканів:

А. Повне окиснення;

Б. Каталітичне приєднання водню;

В. Приєднання брому;

Г. Окиснення розчином калій перманганату;

Д. Заміщення за участю хлору;

Ж. Термічний розклад.

2. Вам дано дві речовини. Одна з них етан, а інша – етилен. Запропонуйте, як можна розпізнати ці речовини.

2. Робота біля дошки.

 1. Обчисліть масові частки Карбону і Гідрогену в молекулі ацетилену.

 2. Визначити молекулярну формулу вуглеводню, густина його за воднем становить 39. Масова частка Карбону в сполуці 92,3%

Дано:

DН2 хНy) = 39 1) М(СхНy) = DН2∙М(Н2) = 39∙2 = 78г/моль

ω (С) = 92,3% 2) ω (Н) = 100% - 92,3% = 7,7%

3) Найпростіша формула:

СхНy - ? 92,3 7,7

Х : У = –––– : ––––– = 7,7 : 7,7 = 1:1

12 1

Найпростіша формула: СН

М(СН) = 13г/моль

78:13 = 6

Шукана формула: С6Н6 – бензен

 1. Масова частка Карбону в молекулі вуглеводню 85,7%. Густина речовини за повітрям – 1,45. Визначте молекулярну формулу сполуки.

Дано:

Dпов хНy) = 1,45 1) М(СхНy) = Dпов∙М(пов) = 1,45 ∙29 = 42 г/моль

ω (С) = 85,7% 2) ω (Н) = 100% - 85,7 % = 14,3%

3) Найпростіша формула:

СхНy - ? 85,7 14,3

Х : У = –––– : ––––– = 7,14 : 14,3 = 1:2

12 1

Найпростіша формула: СН2

М(СН2) = 14г/моль

42:14 = 3

Шукана формула: С3Н6 – бензен

VІІІ. Підбиття підсумків уроку, оцінювання студентів ___хв.

 • Що нового ви дізналися на занятті?

 • Чи задоволені ви результатом своєї роботи на занятті?

Учитель підбиває підсумки, оцінює роботу студентів.

ІХ. Домашнє завдання ___хв.

1.Опрацювати матеріал підручника [3] с. 60-77

2. Підготувати цікаву інформацію на тему: «Вуглеводні навколо нас»

9

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Створення та ведення власного блогу на платформі WordPress»
Левченко Ірина Михайлівна
24 години
490 грн
490 грн

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації (лист МОН № 4/2181-19 від 30.09.2019 р.).

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Підвищення кваліфікації: як створити дієвий механізм
Підвищення кваліфікації: як створити дієвий механізм
Підвищення кваліфікації: вчителі самі вирішуватимуть, де навчатись
Підвищення кваліфікації: вчителі самі вирішуватимуть, де навчатись