Залік за тему « Елементи VI-A групи» в 10 класі профіль біолого-хімічний

Опис документу:
Залік за тему « Елементи VI-A групи» в 10 класі профіль біолого-хімічний створений в 2-х варіантах в форматі тестів ЗНО.Може використовуватись для підготовки учнів до ЗНО.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Залік за тему « Елементи VI-A групи».

І варіант У завданнях 1-13 оберіть правильну відповідь

Формула простої речовини кисню:А. О3; Б. О; В. О2; Г. 2О.

2. У промисловості кисень добувають: А. шляхом розкладу калій перманганату; Б. з рідкого повітря; В. розкладаючи гідроген пероксид; Г. розкладаючи нітрати лужних металів

3. Позначте формулу сульфатної кислоти: А. H2SО3; Б. H2SО4; В. H2S; Г. S.

4. Позначте правильне твердження:

А. Кисень добре розчиняється у воді; Б. Оксиген утворює три прості речовини;

В. озон – стійка речовина; Г. у лабораторії озон добувають за допомогою озонатору.

5. Позначте продукт взаємодії сульфур (ІV) оксиду з надлишком натрій гідроксиду.

А. натрій сульфід; Б. натрій гідроген сульфат; В. натрій сульфат; Г. натрій сульфіт.

6. Позначте метал, який не розчиняється в концентрованій сульфатній кислоті:

А. Hg; Б. Pt; В. Cu; Г. Ag.

7. Позначте екологічно небезпечну речовину, що утворюється під час добування сульфатної кислоти: А. амоніак; Б. фенол; В. водень; Г. сульфур (ІV) оксид.

8. Позначте властивості сірководню: А. безбарвний газ із різким запахом, розчиняється у воді з частковою хімічною реакцією; Б. дуже активний, блакитного кольору; В. утворюється при електричному розряді у повітрі; Г. безбарвний газ із запахом тухлих яєць.

9. Позначте реактив, за допомогою якого можна провести якісну реакцію на сульфіт-йон:

А. амоній карбонат; Б. барій хлорид; В. хлоридна кислота;Г. купрум(ІІ)хлорид.

10. Визначте речовину, з якою взаємодіє сульфур (VІ) оксид:

А. водень; Б. фосфор(V)оксид; В. барій оксид; Г. Хлор.

11. Позначте ступінь окиснення Сульфуру у сульфатній кислоті: А. +2; Б. -2; В. +3; Г. +6.

12. Метиловий оранжевий у сульфатній кислоті набуває забарвлення:

А. рожевого; Б. не змінює; В. червоного; Г. жовтого.

13. Позначте реагенти, що можна використовувати в лабораторії для добування сірководню:

А. купрум(ІІ)сульфід і сульфатна кислота; Б. магній та розведена сульфатна кислота;

В. кальцій карбонат та сульфатна кислота ; Г. карбонатна кислота та натрій нітрат.

14. Сульфур (ІV)оксид у хімічних реакціях є: А. лише окисником; Б. лише відновником;

В. і окисником, і відновником; Г не проявляє окисно-відновних властивостей.

Завдання 15 -16 мають на меті встановити відповідність.

15. Установіть відповідність між речовинами Х, Y, Z, K, які беруть участь у реакції та

поданими речовинами.

 1. 2X + O2 = 2SO3 A. S;

 2. Y + O2 = SO2 Б. SO3;

 3. 2Z + 3O2 = 2SO2 + 2H2O В. Н2S;

 4. K + H2O = H2SO4 Г. SO2.

16. Установіть відповідність між формулами сульфатів та їх назвами:

 1. CuSO4∙5H2O A. гіпс;

 2. FeSO4∙7H2O Б. мідний купорос;

 3. CаSO4∙2H2O В. глауберова сіль;

 4. Na2SO4∙10H2O Г. сульфат натрію;

Д. залізний купорос.

17. Установіть відповідність між продуктами та реагентами реакції:

 1. KOH + H2SO4(надлишок) → А. K2SO4 + CO2 + H2O;

 2. Cu + H2SO4конц. → Б. K2SO4 + H2O;

 3. K2CO3 + H2SO4 → Г. KНSO4 + H2O;

 4. KOH + H2SO4 В. СuSO4 + H2O;

Д. СuSO4 + SO2 + H2O

18. Здійснити перетворення. Для рівняння №2 скласти електронний баланс, вказати окисник, відновник. KMnO4 → O2 SO2H2SO3H2SO4 → HgSO4

NaHSO3

19. Обчисліть масу карбон(ІV) сульфіду, що може утворитися під час взаємодії надлишку

вуглецю із сіркою масою 120 г, що містить 20% домішок.

Залік « Елементи VI-A групи». ІІ варіант У завданнях 1-13 оберіть правильну відповідь

1.Формула простої речовини озону: А. О3; Б. О; В. О2; Г. 2О.

2. Укажіть хімічну реакцію, за допомогою якої можна добути кисень: А. прожарювання води; Б. розклад купрум(ІІ)оксиду; В. розклад калій перманганату; Г. розклад амоній нітрату.

3. Позначте формулу сульфітної кислоти:А. H2SО3; Б. H2SО4; В. H2S; Г. S.

4. Позначте правильне твердження. Алотропія – це явище існування хімічного елемента у вигляді…:А. двох або кількох речовин; Б. двох або кількох речовин різних за властивостями; В. простих речовин; Г. двох або кількох простих речовин, різних за властивостями.

5. Позначте продукт взаємодії сульфур (VІ) оксиду з надлишком натрій гідроксиду.

А. натрій сульфід; Б. натрій гідроген сульфат; В. натрій сульфат; Г. натрій сульфіт.

6. Позначте метал, який не розчиняється в концентрованій сульфатній кислоті:

А. Ag; Б. Cu; В. Au; Г. Hg.

7. Виберіть правильне твердження. Олеум – це…А. безводна сульфатна кислота; Б. розчин сульфатної кислоти; В. розчин SO3 у сульфатній кислоті; Г. розчин SO2 у сульфатній кислоті.

8. Позначте властивості сульфур (ІV) оксиду:А. безбарвний газ із різким запахом, розчиняється у воді з частковою хімічною реакцією;Б. дуже активний, блакитного кольору; В. утворюється при електричному розряді у повітрі;Г. безбарвний газ із запахом тухлих яєць.

9 . Позначте реактив, за допомогою якого можна провести якісну реакцію на сульфат-йон:

А. амоній карбонат; Б. барій хлорид; В. хлоридна кислота; Г. купрум(ІІ)хлорид.

10. Визначте речовину, з якою взаємодіє сульфур (ІV) оксид:

А. мідь; Б. фосфор(V)оксид; В. натрій оксид; Г. водень.

11. Позначте ступінь окиснення Сульфуру у сульфітній кислоті:А. +2;Б. -2;В. +4; Г. +6.

12. Фіолетовий лакмус у сульфатній кислоті набуває забарвлення:

А. синього; Б. не змінює; В. червоного; Г. жовтого.

13. Позначте реагенти, що можна використовувати в лабораторії для добування сірководню:

А. ферум(ІІ)сульфід і сульфатна кислота; Б. цинк та розведена сульфатна кислота;

В. кальцій карбонат та хлоридна кислота ; Г. карбонатна кислота та калій нітрат.

14. Сульфур (VІ)оксид у хімічних реакціях є:А. лише окисником; Б. лише відновником;

В. і окисником, і відновником; Г не проявляє окисно-відновних властивостей.

Завдання 15 -17 мають на меті встановити відповідність.

15. Установіть відповідність між речовинами Х, Y, Z, K, які беруть участь у реакції та поданими речовинами.

 1. 2Х + 3O2 = 2SO2 + 2H2O A. Н2S;

 1. Y + H2O = H2SO4 Б. SO2;

 2. 2Z + O2 = 2SO3 В. S;

 3. K + O2 = SO2 Г. SO3.

16. Установіть відповідність між формулами сульфатів та їх назвами:

 1. CаSO4∙2H2O A. сульфат натрію;

 2. MgSO4∙7H2O Б. гірка сіль;

 3. CuSO4∙5H2O В. глауберова сіль;

 4. Na2SO4∙10H2O Г. гіпс;

Д. мідний купорос.

17. Установіть відповідність між продуктами та реагентами реакції:

1. NaOH + H2SO4(надлишок) → А. Ag2SO4 + H2O;

 1. Ag + H2SO4конц. → Б. Ag2SO4 + SO2 + H2O;

 2. Na2CO3 + H2SO4 → Г. NaНSO4 + H2O;

 3. NaOH + H2SO4 В. Na2SO4 + CO2 + H2O;

Д. Na2SO4 + H2O

18. Здійснити перетворення. Для рівняння №3 скласти електронний баланс, вказати окисник, відновник. H2O2 → O2 SO2SO3H2SO4 → CuSO4

NaHSO4

19. Обчисліть та укажіть об’єм сірководню, що можна одержати під час взаємодії технічного алюміній сульфіду масою 60 г, що містить 12,5% домішок, з хлоридної кислотою.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Сертифікат від «Всеосвіти» відповідає п. 13 постанови КМУ від 21 серпня 2019 року № 800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133)

Обрати Курс або Вебінар.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.


Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!