Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Методичні ігри для урізноманітнення уроків природничого циклу
»
Взяти участь Всі події

Загальна характеристика неметалічних елементів. Неметали як прості речовини.

Хімія

Для кого: 10 Клас

18.10.2019

4447

206

0

Опис документу:
В ході уроку використані інтерактивні вправи: «Асоціативний кущ», «Вправа мікрофон», пояснення, «Досьє на хімічні елементи», робота в парах, робота з таблицею, робота з підручником, бесіда, пояснення, тест – експрес.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Методична мета: Застосування інтерактивних технологій на уроках хімії

Дата

Група

Урок № 3

Тема: Загальна характеристика неметалічних елементів. Неметали як прості речовини.

Мета: поглибити знання учнів про неметалічні елементи (їх місце у періодичній системі та особливості будови атомів), явища алотропії та адсорбції; ознайомити зі значенням озонового шару для життя організмів на Землі, поширенням неметалічних елементів у природі та їх застосуванням; розвивати вміння учнів працювати самостійно та в колективі; виховувати спостережливість, акуратність, взаємоповагу.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань

Методи проведення: «Асоціативний кущ», «Вправа мікрофон», пояснення,

«Досьє на хімічні елементи», робота в парах, робота з таблицею, робота з підручником, бесіда, пояснення, тест – експрес.

КМЗ: періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва, зразки простих речовин (графіт, сірка), модель кристалічної ґратки графіту, відеоролик «Алотропія вуглецю», презентація «Загальна характеристика неметалів», портрети вчених.

Хід уроку

І. Організаційний етап.

- привітання, створення робочого настрою;

- перевірка відсутніх;

- перевірка санітарного стану кабінету та зовнішнього вигляду учнів.

ІІ. Актуалізація опорних знань

Проводиться за допомогою методу «Асоціативний кущ»

На дошці викладач записує слово «Неметали», а учні по черзі висловлюють свої думки, які фіксуються на дошці.

- Наведіть приклади неметалічних елементів та їх сполук, які зустрічаються у повсякденному житті.

- Що на сьогодні вам відомо про неметали?

Сформулюйте питання, на які ви протягом уроку хотіли б отримати відповіді, запишіть їх у зошит.

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності .

У VIII столітті група вчених вирішила визначити, з якого елемента складається алмаз. Вони зібрали гроші й купили його, помістили в герметичний циліндр, заповнений киснем, і прожарювали протягом доби на великому полумї. Потім вивчили склад газу в циліндрі. Як же вони здивувалися, коли зясували, що після згоряння алмазу в кисні утворився тільки вуглекислий газ. Отже, алмаз складався з Карбону, як графіт і сажа. Чому ж прості речовини, утворені атомами того самого хімічного елемента, мають такі різні властивості? За якими ознаками відбувається поділ елементів на металічні й неметалічні? Наскільки поширеними в природі є неметалічні елементи? Де застосовуються неметали?

Наше завдання – у процесі вивчення нового матеріалу дати відповіді на ці та інші запитання.

Запишіть план нашого заняття:

 1. Неметали як прості речовини.

 2. Явище алотропії

ІV. Вивчення нового матеріалу

  1. Неметали як прості речовини

Викладач:

Природа має лиш один секрет —

Чи тут, чи там, у Космосу глибинах,

Все: від малих піщинок до планет —

Із елементів складене єдиних.

С.Щипачов вірш «Читаючи Менделєєва»

Розповідь викладача.

Усе розмаїття оточуючої природи складається з поєднань порівняно невеликої кількості хімічних елементів.

Вивчивши періодичний закон та ознайомившись із періодичною системою хімічних елементів елементів, ви дізналися про більше ніж 110 хімічних елементів. Близько 90 з них існують у природі, а решту отримано штучно за допомогою ядерних реакцій. Вci елементи поділяються на металічні та неметалічні.

Загальна характеристика неметалічних елементів. Особливістю атомів неметалічних елементів є те, що кількість електронів на зовнішньому енергетичному рівні збігається з номером групи.

Робота з таблицею

Хімічний елемент

Формула простої речовини

Назва простої речовини

Н

Cl2

кисень

До неметалічних належать: Флуор, Хлор, Бром, Йод, Астат, Оксиген, Сульфур, Селен, Телур, Нітроген, Фосфор, Арсен, Карбон, Силіцій, Бор, Гідроген.

Окремо виділяють групу інертних газів: Гелій, Неон, Аргон, Криптон, Ксенон, Радон.

У молекулах простих речовин неметалів утворюється ковалентний неполярний хімічний зв'язок, що впливає на їх властивості. Ознайомимося з ними.

Запитання до учнів

В яких агрегатних станах можуть існувати елементи-неметали у природі?

Вислуховуються всі варіанти учнів

Без запису електронної формули атома, наприклад, неметалічного елемента VII групи Астату можна з упевненістю сказати, що з 85 електронів його електронної оболонки 7 містяться на зовнішньому енергетичному рівні. Карбон і Силіцій розташовані в IV групі в головній підгрупі періодичної системи хімічних елементів, тобто є елементами однієї групи й підгрупи.

А тепер, я пропоную вам, самостійно написати електронну та графічну електронну формули атома Силіцію:  (14Si 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 )

Скористаємося електронною й графічною електронною формулами атома Карбону порівняємо електронні формули атомів цих хімічних елементів. Результати порівняння вказують на те, що електронні оболонки їх атомів відрізняються кількістю енергетичних рівнів, проте на зовнішньому енергетичному рівні в них однакова кількість електронів і вона чисельно дорівнює номеру групи.  Електронні формули атомів Карбону і Силіцію свідчать, що неметалічні елементи IV групи головної підгрупи мають однакову будову зовнішнього енергетичного рівня і кількість електронів на ньому дорівнює половині електронів зовнішнього завершеного восьмиелектронного енергетичного рівня. 

Окисні властивості неметалів виявляються у реакціях з:

 1. металами;

 2. воднем;

 3. неметалами-відновниками (неметали з меншою електронегативністю):

0 + 5Cl02 = 2P+5Cl–15.

У цій реакції хлор – окисник, а фосфор – відновник, оскільки χР < χCl.

4. зі складними речовинами:

02 + 4N–3H+13 = N02 + 6H+12O–2,              Cl02 + Fe+2Cl–12 = Fe+3Cl–13,

5O02 + 2C–22H+12 = 4C+4O–22 + 2H+12O–2.

Відновні властивості:

1. У реакціях з більш електронегативними елементами можуть виявляти усі неметали, за винятком фтору, у якого електронегативність найвища:

S0 + O02 = S+4O–22,                            2Н02 + О02 = 2Н+12О–22.

2. у реакціях зі складними речовинам-окисниками:

S0 + 6HN+5O3 = H2S+6O4 + 6N+4O2 + 2H2O,

C0 + 2H2S+6O4 = C+4O2 + S+4O2 + H2O,

3P0 + HN+5O3 + H2O = 3H3P+5O4 + 5N+2O.

 1. Явище алотропії Викладач: (бесіда, пояснення)

Явище утворення елементом кількох простих речовин називають алотропією.

Цей термін ввів Йонс Якоб Берцеліус. Різні форми цього елементу називаються алотропами. Алотропія зумовлена різними ковалентними зв'язками атомів елементів.

Йонс Якоб Берцеліус

Викладач:

Перший, хто довів, що алмазце вуглець, був Лавуазьє. Він провів дослід де спалював алмаз. Виявилось, що алмаз горить при температурі 700°С, не залишаючи твердого залишку, як і звичайне вугілля.

Антуан – Лоран Лавуазьє

Алмаз – один з перших речовин, структура якого була досліджена за допомогою рентгеноструктурного методу Бреггом (1913). У його гратці кожен атом карбону оточений тетраєдрично, на рівних відстанях, чотирма іншими атомами. Кут становить 109°28′. Атоми перебувають у стані sp3-гібридизації. Вони зв'язані міцними ковалентними неполярними зв'язками. З цим пов'язані його властивості, особливо мінеральна твердість (має найвищу твердість за шкалою Мооса) і тугоплавкість (tпл.>4000°С). Але у той час алмаз дуже крихкий і його можна розтерти в порошок у металевій ступці. Має високу теплопровідність – проводить тепло краще за деяки метали (у 4 рази більше ніж Cu), але він не проводить струм. Зразки його у чистому вигляді сильно заломлюють світло. Ще він не розчиняється в розчиниках, бо для того, щоб забрати один атом карбону з поверхні гратки повинні розірватися дуже міцні ковалентні зв'язки.

А зараз я пропоную вам, переглянути короткий відеоролик «Алотропія вуглецю»

Робота в парах з таблицею і підручником «Алотропія Оксигену»(§4. Ст. 27 О.Г. Ярошенко) За допомогою підручника заповнити таблицю, яка пара впорається швидше, отримає бали.

Властивості

Кисень

Озон

Хімічна формула

Молярна маса

Будова молекули

Агрегатний стан

Запах

Фізіологічна дія

Реакційна здатність

Хімічні властивості

V. Узагальнення та систематизація знань

Викладач: багато чого нового ми з вами дізналися на сьогоднішньому уроці, зараз я вам пропоную відчути себе у ролі сищиком і скласти досьє на елемента Кисень.

Досьє на Кисень

Ім’я: кисень

Дата народження: 1774 рік

Місце народження: Швеція

Батьки: Джордж Прістлі, Карл Шеєле

Спосіб існування: молекулярний

Місце знаходження: в атмосфері (21% по об’єму), Оксиген - в складі води (88,9%), в складі складних речовин, що утворюють земну кору, в складі органічних речовин рослинного і тваринного походження

Зовнішній вигляд: газ без кольору і запаху, погано розчинний у воді

Риси характеру: дружелюбний, активно спілкується з усіма металами (крім золота і платинових металів) та неметалами (крім галогенів)

Вражаючі якості: сильний окисник.

Тест – експрес

1. Позначте місцезнаходження неметалічних елементів у періодичній системі:

А. тільки у головних пiдгрупах на початку малих і великих періодів;

Б. тільки у головних підгрупах у кінці малих і великих періодів;

В. тільки у побічних підгрупах великих періодів;

Г. у головних і побічних підгрупах малих і великих періодів.

2. Позначте формулу неметалу, який за н. у. є рідиною:

А. Br2; Б. О2; В. І2; Г. С.

3. Позначте умови утворення озону в природі:

А. при грозовому розряді;

Б. при окисненні смолистих речовин хвойних дерев;

В. у результаті фотосинтезу в рослинах.

4. Позначте правильне визначення вислову: «Адсорбція - це ... :

А. процес подрібнення твердих тіл;

Б. явище вивітрювання молекул рідких речовин;

В. процес активації вугілля;

Г. явище поглинання речовин із навколишнього середовища поверхнею твердого тіла або рідини.

5. Позначте назви алотропних видозмін Карбону:

А. кисень; Б. азот; B. озон; Г. алмаз; Д. графіт.

6. Позначте символ найбільш електронегативного елементу:

А. С; Б. N; В. О; Г. F.

VІ. Домашнє завдання

На 6 балів

Опорна схема, §2 с.12-13.

На 7-12 балів

Скласти досьє за зразком на наступні хімічні елементи:

Графіт і Сірка

Заповнити таблицю алотропні модифікації

Алмаз

Графіт

Фулерен

VІІ. Підсумок уроку

Вправа «Мікрофон»

  • чи вдалося одержати відповіді на питання, що були поставлені на початку уроку?

  • що сподобалося на уроці?

  • що було важким та незрозумілим?

10

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.