Виступ на педраді "Підсумки роботи вчителя математики за навчальний рік та завдання на наступний.

Опис документу:
Особливістю організації освітнього процесу в сучасній школі є організація на досягнення всіма учнями обов’язкового рівня математичної підготовки і створення умов навчання на більш високому рівні тим учням, які мають здібності, інтерес до предмета. Ця вимога дотримувалася на протязі навчального року і в результаті немає учнів, які мають початковий рівень навчальних досягнень з математики. Контроль навчальних досягнень учнів здійснювався у вигляді поточного, тематичного, семестрового, річного .

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Виступ на педраді «Підсумки роботи вчителя математики за навчальний рік та завдання на наступний».

Ночевчук Марія Володимирівна, вчитель математики та фізики, класний керівник 9 класу.

Математика є обов’язковим навчальним предметом базової і повної загальної середньої освіти, зміст якого сприяє реалізації основних цілей чинного Державного стандарту. Курс математики у 2017-2018 н.р. сприяв не лише розвитку математичної компетентності учнів, а й інших девяти компетентностей та завданням покладеним на математику для їх розвитку. Відповідна навчальна програма з математики була виконана у цьому навчальному році в повному обсязі. Особливістю організації освітнього процесу в сучасній школі є організація на досягнення всіма учнями обов’язкового рівня математичної підготовки і створення умов навчання на більш високому рівні тим учням, які мають здібності, інтерес до предмета. Ця вимога дотримувалася на протязі навчального року і в результаті немає учнів, які мають початковий рівень навчальних досягнень з математики. Контроль навчальних досягнень учнів здійснювався у вигляді поточного, тематичного, семестрового, річного оцінювання та ДПА. Також значна увага приділялась вивченню наскрізних ліній, а саме: «Громадянська відповідальність», «Екологічна безпека та сталий розвиток», «Здоров’я та безпека», «Підприємливість фінансова грамотність». Ці наскрізні лінії є засобом інтеграції ключових і загальнопредметних компетентностей, навчальних предметів та предметних циклів, розвивають в учнів здатність застосовувати отримані знання у різних ситуаціях. Це здійснювалося через навчальний матеріал, вибір задач, практичні та графічні завдання, а також за рахунок виконання навчальних проектів (один проект на семестр у кожному класі), під час виконання яких учні вчились взаємодіяти в колективі, шукати та аналізувати інформацію, презентувати власні наробки. Забезпеченню високого рівня викладання математики, підвищенню рівня навчальних досягнень учнів сприяє наявність різноманітного обладнання кабінету, запровадження в навчальний процес інформаційно-комунікативних технологій. З цією метою на уроках використовувала презентації до тем, які брала з Інтернет - ресурсів, відеофільми про застосування математичних закономірностей у практичному житті та природі, мережних ресурсів,… За власні кошти придбала комплект таблиць з математики для 6 класу. Проводячи уроки, по мірі можливості, впроваджувала у навчання елементи STEM-освіти, тобто навчання через власні дослідження учнів. Особливістю зазначеної технології є формування уміння учня використовувати набуті знання не тільки у галузі математики, а й у інших споріднених предметах, що є необхідним фактором для формування важливих життєвих компетенцій. При викладанні математики у наступному році, згідно рекомендацій, буду ставити на перше місце очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів (компоненти компетентностей та їх складники - знання, діяльність та цінності), а на друге - зміст навчального матеріалу, який необхідний для їх досягнення, значно більше уваги приділяти якості математичної освіти та проектному підходу, крім навчальних проектів, розробляти STEM-проекти. Основним орієнтиром для мене, як для вчителя, у виконанні програми мають бути зазначені в програмі очікувані результати. Це означає, що основною метою навчання є не самі знання і розв’язування всіх вправ підручника, а формування якісної предметної компетентності учнів, яка матиме застосування у різних життєвих ситуаціях. З метою формування стійкого рівня навченості з математики буду більш активніше в систему навчання вводити тестові технології. Вважаю основним у 2018-2019 н.р. компетентнісний підхід до навчання математики через чотири змістові лінії ключової компетентності. Керуючись «Методичними рекомендаціями щодо розвитку STEM-освіти в закладах загальної середньої та позашкільної освіти України у 2018-2019 н.р.», продовжуватиму залучати учнів до участі в олімпіадах з математики та фізики, Міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру», Всеукраїнському фізичному конкурсі «Левеня», Всеукраїнському інтерактивному конкурсі «МАН-Юніор Ерудит» у номінації «Технік». Щоб відповідати вимогам сучасного освітнього процесу, то підвищую свій професійний та освітній рівень: освоюю навики роботи з комп’ютером та отримання інформації у мережі Інтернет із різних джерел; була учасником афілійованої (не) конференції mini-EdCamp у м.Бердичеві на тему «Формування ключових компетентностей на уроках природничо-математичних дисциплін» та пройшла навчальний тренінг при КІБІТ на тему «Інформаційно-компютерні технології в освіті» для педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів; курси підвищення кваліфікації у ЖОІППО учителів(викладачів) фізики і математики; пройшла 7 модулів із 9 онлайн-курсів на тему «Недискримінаційний підхід у навчанні» на освітній платформі EdEra; цікавлюся новинами методичної та педагогічної літератури. По організації колективу 9 класу в більш організований та згуртований будемо працювати над проблемою «Вплив духовності на діяльність особистості і виконання моральних принципів суспільства». Перший урок у 2018-2019 н.р планую провести у форматі Всеукраїнського уроку-проекту «Діти об’єднують Україну».

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»