Використання інтерактивних технологій у навчанні та позаурочній діяльності

Інтерактивні методи навчання

Для кого: Дорослі

20.07.2021

72

1

0

Опис документу:
Сучасні педагогічні технології допомагають реалізувати особистісно-орієнтовний підхід у навчанні, забезпечуючи при цьому індивідуалізацію та диференціацію навчання з урахуванням особливостей кожного учня, їх рівня знань, створюють комфортні умови навчання, за яких кожен учень може відчути свою успішність та інтелектуальну спроможність.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Використання інтерактивних технологій

у навчанні та позаурочній діяльності

(з власного досвіду)

Головною метою навчання англійської мови є формування та розвиток комунікативної культури учнів, навчання практичного оволодіння іноземною мовою. Завдання викладача полягає в тому, щоб створити умови практичного оволодіння мовою для кожного учня, вибираючи такі методи навчання, які б дозволили кожному учню проявити свою активність та творчість. Сучасні педагогічні технології допомагають реалізувати особистісно-орієнтовний підхід у навчанні, забезпечуючи при цьому індивідуалізацію та диференціацію навчання з урахуванням особливостей кожного учня, їх рівня знань, створюють комфортні умови навчання, за яких кожен учень може відчути свою успішність та інтелектуальну спроможність. В основу такого навчального процесу закладено співробітництво і продуктивне спілкування, яке спрямоване на розвиток творчих здібностей учнів, спільне розв’язання проблем, здатність виявляти цілі, планувати діяльність, розподіляти функції, відповідальність, критично міркувати.

Тому у своїй педагогічній діяльності я використовую різноманітні технології. Використання нових інформаційних технологій дозволяє зробити урок цікавим, наглядним та інформативним, використовуючи нові технології викладач значно збагачує урок, роблячи його привабливим для учнів, підвищуючи його ефективність.

У своїй практичній діяльності активно використовую ІКТ на різних етапах уроку залежно від поставлених цілей та завдань, тобто на етапах ознайомлення, закріплення, повторення нового лексичного або граматичного матеріалу, роботи над аудіюванням, читанням, письмом або говорінням, а також на етапі контролю знань учнів по темі.

На основі особистого досвіду, використовуючи інформаційні технології, на уроках англійської мови були зроблені наступні висновки про переваги даного виду технологій:

- ІКТ збільшують мотивацію учнів при вивченні предмету;

- розвивають творчі здібності учнів, їх самостійність;

- розвивають та поглиблюють міжпредметні зв’язки;

- підвищують якість знань з предмету.

Метод проектних технологій також успішно використовується на уроках англійської мови. Проектна технологія – це виконання учнями дослідницьких та творчих проектів. Ця форма роботи створює сприятливі умови для розвитку в учнів самостійності та творчості. Для створення презентаційної роботи учням необхідно знайти доцільний матеріал, залучивши різні джерела інформації. Цей вид роботи вчить учнів вмінню правильно відбирати матеріал, орієнтуватися в потоці інформації, при цьому вони розвивають творчі здібності, самостійність, логічність та послідовність. Необхідно зазначити , що учні з великим захопленням ставляться до створення презентаційних проектних робіт. Ці проекти дають змогу формувати в учнів навички дослідницької діяльності, розвивають вміння працювати з джерелом інформації, допомагають аналізувати, порівнювати та систематизувати потрібну інформацію.

Одним з головних чинників є те, що учні працюють в малих групах, і це позитивно впливає на розвиток їх пізнавальних вмінь та навичок. Досвід роботи підказує, що при традиційній формі проведення занять завжди є учні, які намагаються відмовчуватися на уроках, а використовуючи проектні технології кожен учень вносить свою частку в реалізацію проекту і несе за неї відповідальність. Відбувається взаємодія учнів один з одним та з викладачем, який виступає не в ролі контролера, а є партнером чи консультантом.

Я використовую проектні технології під час закріплення чи систематизації теми, пропонуючи учням створити мультимедійну презентацію, використовуючи всі знання набуті під час вивчення теми. Так, наприклад, при вивченні розділу «Професійне спілкування у сфері послуг» у групі молодших спеціалістів ПМ 15-1, які навчаються за спеціальністю «Перукарське мистецтво», було запропоновано створити власні мультимедійні презентації на тему «Відкриття перукарського салону», враховуючи вивчені теми, а саме: «Структура компанії», «Персонал», «Інтер’єр перукарні», «Перукарське обладнання», «Інструменти перукаря».

У групах ПТУ я використовую окремі елементи проектної діяльності, наприклад, при вивченні теми «Я, моя сім’я та друзі» на завершальному етапі пропоную учням створити власний проект «Family tree», дослідити власний родовід, закріпити знання з теми. Або, наприклад, при вивченні теми «Культура харчування» пропоную учням створити проект «My restaurant», де учні повинні показати рівень володінням теми, творчий підхід до оформлення проекту.

Як ми бачимо, робота над проектом – творчий процес. Учні самостійно або під керівництвом викладача займаються пошуком ідей вирішення конкретних завдань, і для цього вони використовують не тільки знання іноземної мови, але й вдало оперують великим об’ємом предметних знань з інших дисциплін, показують творчі, комунікативні та інтелектуальні вміння та навички. Отже, істина отримана шляхом власних зусиль, має велику пізнавальну цінність.

Більшу частину у моїй практичній діяльності займають нетрадиційні форми уроку. Нетрадиційний урок – це відокремлений від традицій, зовсім новий за своїми компонентами урок. Окрім загальної навчальної мети я переслідую власну ціль, а саме: підняти інтерес учнів до навчання, тим самим покращити ефективність навчання. Для цього типу уроків характерний інший вид спілкування, позитивні емоції, відчуття себе у новому амплуа, такий тип уроків допомагає розвивати творчі здібності учнів, оцінювати роль знань та побачити їх застосування на практиці.

Нетрадиційні форми уроків я використовую під час узагальнення та систематизації знань учнів по вивченій темі. Це можуть бути уроки-подорожі, уроки-екскурсії, уроки-конференції і т.д. Проведення таких форм уроків визиває зацікавленість в учнів, підвищує рівень їх активності, дозволяє відчути впевненість у власних силах, зламати психологічні бар’єри, підвищити власну самооцінку.

За час викладання я провів такі нетрадиційні уроки як:

- «Порятунок навколишнього середовища – наше загальне завдання» урок-диспут

- «Жанри мистецтва» урок-екскурсія

- «Моя професія. У кухні-лабораторії»

- «Світова та національна кухні» урок-подорож

Одним з ефективних шляхів виховання в учнях інтересу до предмету є організація їх ігрової діяльності урочний та позаурочний час. Ігри, вікторини, брейн-ринги доповнюють традиційні форми навчання, допомагають активізувати процес навчання та пізнання. В купі з іншими методами та прийомами вони підвищують ефективність викладання, роблять процес навчання більш цікавим, сприяють успішному засвоєнню вивченого матеріалу, формують навики колективної роботи. Тому ігрові технології займають важливе місце на моїх уроках, особливо під час вивчення лексичних одиниць з тем програми.

Брейн-ринги:

- «Faces of London»

- «Світ як він є»

Вікторина:

- «Крокуючи Європою»

Виховні заходи:

- «Be my Valentine»

- «Сергій Єсенін – яскрава зірка поетичного безсмертного сузір’я»


Вважаю, що сучасні педагогічні технології, які я використовую на уроках, сприяють активізації пізнавальній діяльності учнів, допомагають реалізувати особистісно-орієнтовний підхід у навчанні, забезпечують індивідуалізацію та диференціацію навчання з урахуванням здібностей учнів і їх рівня пізнання.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Нещодавно завантажили