ВИЯВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ПЕРЕДУМОВ ОБДАРОВАНОСТІ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В УМОВАХ ДИТЯЧОГО САДУ

Опис документу:
Родовими рисами дошкільного віку є фантазія, творча уява, нестандартність мислення, крім цього, проявляється особлива чутливість, чуйність на навколишнє.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Хомяк Т.В. вихователь-методист

ВИЯВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ПЕРЕДУМОВ ОБДАРОВАНОСТІ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В УМОВАХ ДИТЯЧОГО САДУ

Родовими рисами дошкільного віку є фантазія, творча уява, нестандартність мислення, крім цього, проявляється особлива чутливість, чуйність на навколишнє. 

Найбільш сенситивним періодом для розвитку здібностей є раннє дитинство і дошкільний вік. Для дитини цього віку характерна висока пізнавальна активність, підвищена вразливість, потреба в розумовому навантаженні. У нього розвинена інтуїція, яскравість, конкретність подаються образів і легкість маніпулювання ними. Для розвитку творчих здібностей в освітніх закладах необхідно своєчасно виявляти дітей з передумовами обдарованості, проводити спеціальну роботу по збереженню і подальшому розвитку їх здібностей, спираючись на власну активність дітей, об'єднуючи зусилля педагога-психолога, вихователів, вузьких фахівців, родителей.Одним з пріоритетних напрямків роботи дошкільного закладу є робота з обдарованими дітьми, яка є невід'ємною частиною більш широкої проблеми реалізації творчого потенціалу особистості.

В даний час увага багатьох психологів і педагогів привертає проблема дитячої обдарованості, її природи, можливості виявлення і створення спеціальних освітніх програм для обдарованих дітей. При цьому діагностика обдарованості і робота з обдарованими дітьми базуються на тих даних, які були отримані в спеціальних дослідженнях. Ці дослідження виділили види обдарованості, які наведені нижче в таблиці №1

Таблиця №1.

Види відмінностей

Види обдарованості

По широті проявів

Загальна обдарованість (інтелектуальна, творча)

Спеціальна обдарованість

За типом обраній діяльності

творча;

академічна;

психомоторна

комунікативна

За інтенсивністю проявів

підвищена здатність до навчання (здатні);

обдаровані;

високообдаровані (талановиті)

За темпом психічного розвитку

З нормальним темпом психічного розвитку;

Зі значним випередженням вікового темпу розвитку

За віковим особливостям прояву

стабільна;

приходить (вікова)

 

Більш детально види обдарованості в залежності від виду обраній діяльності показано в таблиці 2.

Таблиця 2

Види

обдарованості

Складові

Як проявляються

Академічна

обдарованість

Мотиваційно-особистісні характеристики

Прагнення дитини до отримання знань і умінь, пізнавальна активність, прояв інтересу до нового

Здібності до навчання

Успішність у засвоєнні програмного матеріалу, широкий кругозір, високі показники розвитку психічних пізнавальних процесів

Творча

обдарованість

Художня обдарованість

Прояв фантазії у творчих художніх роботах, Висока якість і різноманітність творчих робіт згідно з віком (малюнки, поробки)

Вокальна обдарованість

Уміння розуміти і відтворювати мелодію, почуття ритму, гарний голос, музичний слух

Літературна обдарованість

Хороша мовна фантазія, вміння складати розповіді, казки, почуття рими, легке запам'ятовування віршів

Артистична обдарованість

Вміння «вжитися» в роль, триматися на публіці, бажання наслідувати вигаданим (або реальних) персонажам, рухова і мовна пам'ять

Конструкторська обдарованість

Розвинуте просторове мислення, любов до конструювання, генерування оригінальних ідей для різних конструкцій, здатність до винахідництва, раціоналізації

Психомоторна

обдарованість

Спортивна обдарованість

Високі спортивні показники у відповідності з віком, прагнення до руху, воля до спортивних досягнень, фізичні дані і витривалість

Хореографічна обдарованість

Почуття ритму, музичний слух, здатність копіювати рухи, хороша рухова пам'ять

Комунікативна обдарованість

Соціально-особистісна обдарованість

Уміння розуміти партнера по спілкуванню, відчувати його емоційний стан, гасити конфлікти

Лідерська обдарованість

Вміння організувати однолітків на яку-небудь спільну справу, гру, наполегливість у досягненні мети, вміння досягати результату, і прагнення контролювати ситуацію

Для отримання первинної інформації про характер і спрямованості інтересів, нахилів і здібностей дітей необхідно розробити систему виявлення обдарованості вихованців дитячого садка та виявити дітей з передумовами обдарованості.

Цей дослідницько-діагностичний етап ведеться в 3-х напрямках:

1. Робота з педагогами (бесіди, заповнення експертних листів на вихованців, аналіз результатів педагогічного моніторингу або індивідуальних карт розвитку)

2. Робота з дітьми (спостереження, тестування, аналіз продуктів дитячої творчості)

3. Робота з батьками (бесіди, анкетування)

Принципи тестування дітей:

1. Відповідність тестових методик віковим нормам;

2. Ігровий характер тестових методик;

3. Доброзичлива атмосфера під час тестування;

4. Психологічна готовність дитини до процесу тестування;

5. Згода батьків на психолого-педагогічний супровід дитини.

Підбір діагностичного інструментарію. Початковим етапом в роботі по розвитку дитячої обдарованості є дослідницько-діагностичний, що передбачає використання різнобічної інформації, що включає думку батьків, вихователів, тестування педагога-психолога, оцінки фахівців. Методики дослідження обдарованості дітей повинні забезпечувати принцип мінімальної достатності змісту методик для найбільш ефективного та адекватного відстеження розвитку внутрішнього потенціалу особистості вихованців, охоплювати пізнавальну і особистісну сферу розвитку, поведінкову характеристику дитини, що дозволяє визначити пріоритетну сферу його інтересів, а також рівень розвитку творчого мислення. Попереднє індивідуальне тестування з психологічними методиками повинно проводитися психологом дитячого садка. У той же час, тотально діагностувати кожну дитину по всім методикам не доцільно. Тому можна проводити діагностику дітей в обраному напрямку (психомоторна, артистична, вокальна, хореографічна обдарованість) за результатами заповнення експертних листів вихователями, фахівцями та батьками, а також за результатами власних спостережень психолога, вихователя або іншого специалиста. Потрібно мати на увазі, що здібності дитини виявляються нерівномірно і на різних ступенях розвитку не можуть бути виявлені за допомогою однакових методик. Тому комплект методик необхідно розділити на окремі вікові групи. За результатами психолого-педагогічної діагностики з дослідження обдарованості вихованців дитячого садка, визначиться банк дітей з особливими задатками і здібностями. Дані цього банку можна буде використовувати для розробки індивідуального маршруту дитини з подальшого розвитку її обдарованості, в т.ч., для її направлення у відповідний гурток чи секцію, за погодженням батьків.

Фахівці, що ведуть різні гуртки та секції, проводять самостійний моніторинг розвитку здібностей дітей в своєму напрямку за власними методиками (вхідні, проміжна і підсумкова діагностики, аналіз динаміки змін, висновки).

Якщо більшість показників за всіма результатами дослідження дитини перевищують середню норму вікового розвитку приблизно на 30%, то можна говорити про її загальну обдарованість.

Для батьків розроблюються питальники з виявлення загальної обдарованості дітей, адаптовані для різних вікових груп.

Вихідною передумовою для розвитку здібностей служать вроджені задатки.

Будь-які задатки, перш ніж перетворитися на здібності, повинні пройти великий шлях розвитку. Перші роки життя дитини - найцінніші для його майбутнього, і треба якомога повніше використовувати їх.

При створенні в дошкільному закладі сприятливих умов за період дошкільного дитинства дитина може пройти шлях від перших проявів схильності до яскравого розквіту здібностей, обдарованості, при яких розвиток обдарованості дитини буде проходити найбільш ефективно.

Такими умовами є:

  • наявність спеціально підготовлених висококваліфікованих педагогів додаткової освіти та вихователів;

  • наявність багатої предметно-розвивального середовища, стимулюючої найрізноманітнішу діяльність дитини;

  • створення атмосфери доброзичливості та піклування по відношенню до дитини, обстановки, що формує у дитини почуття власної значущості, заохочує прояв його індивідуальності;

  • наявність особистісно-орієнтованої виховно-освітньої системи, що включає в себе розвиваючі програми за різними напрямами дитячої обдарованості, враховують як особистісні, так і вікові особливості дитини;

  • введення системи психолого-педагогічного моніторингу, спрямованого на виявлення особливих здібностей дітей та відстеження їх подальшого розвитку;

  • використання в роботі педагогів різних нетрадиційних методів і прийомів, ігрових технологій,

  • заняття дітей у вільній діяльності розвиваючими іграми,

  • робота гуртків та секції, розвивають творчу спрямованість дитини;

  • участь дітей у різних святах, спортивних змаганнях, сюжетно-рольових іграх, виставках дитячої творчості

  • тісна співпраця з сім'єю з питань розвитку їх обдарованості дітей;

Здібності, на відміну від задатків - набута якість. Саме в роки дитинства (на відміну від зрілості) внутрішні умови формування вікового розвитку є одночасно і чинниками формування здібностей. Навіть слабкі здібності дитини можна розвинути, якщо цілеспрямовано і систематично займатися з ним. У той же час, гарні здібності, в т.ч. обдарованість, не отримують постійного підтвердження можуть стертися з часом: якщо життя дитини зведена до убогості біологічного існування, то реалізується лише невелика частина його можливостей, утворюється обмежене число зв'язків між клітинами мозку.

ЛІТЕРАТУРА

1. Баландіна Л.А., Гаврилова В.Г., Горбачова І.А., Захаревич Г.А., Марченко Г.М., Ничипорюк Е.А., Скрипкіна Н.М., Тарасова Н.Є., Чернецька Л.В., Шабельная Е. А. Діагностика в дитячому саду. Методичний посібник р. Ростов-на-Дону, 2004

2. Богоявленська М. "Проблеми обдарованої дитини" з/л "Обруч" 2005

3. Бурменская Г.В., Слуцький В.М. Обдаровані діти 1991. М.

4. Клименко В.В. "Психологічні тести таланту" С-Петербург 1996

5. Обдарованість дитини: розкрити, зрозуміти, підтримати. М., 1998.

6. Психологія обдарованості дітей і підлітків під редакцією Н.С.Лейтеса. 2000. М.

7. Савенков А.І. Обдаровані діти в дитячому садку і в школі, 2000. Москва.

8.Симановский А.Є. Розвиток творчого мислення дітей 1996. Ярославль.

Хомяк Тетяна Вячеславівна

Комунальний комбінований дошкільний навчальний заклад № 54

Вихователь-методист

(0564) 35 - 40 – 82, +38 - 097- 972 – 81 - 35

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з ІСТОРІЇ УКРАЇНИ залишилося:
0
2
міс.
0
2
дн.
1
9
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!