Узагальнення властивостей основних класів неорганічних сполук

Опис документу:
розробкамістить матеріалдля підсумкового заняття про основні класи нероганічних сполук.ПРопонується використати теоретичний блок і серію практичних завдань на знанння формул, валентностей, відповідність та розвязок задач.Окремим етапом виділено самостійна робота.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

План-конспект уроку №

Клас: І-М Дата:19.12.2011

Розділ : Основні класи неорганічних сполук

Тема уроку: Узагальнення властивостей основних класів неорганічних сполук

Мета уроку:

Навчальна:

Узагальнити й систематизувати знання учнів про будову, номенклатуру, класифікацію, фізичні та хімічні властивості основних класів неорганічних сполук. Продовжити формувати вміння складати формули хімічних сполук за назвами, складати хімічні реакції на основі хімічних властивостей оксидів, кислот, основ та солей. Продовжувати формувати уявлення про генетичні зв’язки між класами неорганічних сполук. Закріпити вміння визначати тип реакцій. Формувати вміння розв’язувати розрахункові задачі. Закріпити уявлення про індикатори та їх використання. Перевірити знання техніки безпеки при роботі з хімічними речовинами

Розвиваюча:

продовжити розвивати вміння порівнювати, аналізувати, узагальнювати, систематизувати, виконуючи завдання на уроці. Розвивати уявлення про класи неорганічних сполук та взаємозв’язки між ними.

Виховна:

Формувати уявлення наукового світогляду, різноманітності органічних речовин

Обладнання : періодична система хімічних елементів Д.І.Менделєєва, таблиця розчинності кислот, основ , солей у воді

Базові поняття та терміни:

Оксиди, кислоти, основи, солі, індикатори

Тип уроку: застосування знань, вмінь й навичок

Вид уроку: урок-змагання

Методи і методичні прийоми:

пояснювально-ілюстративні—бесіда, розповідь, пояснення, обговорення, узагальнення; практичні—розв’язування задач і вправ, хімічний експеримент

Хід уроку

п/п

Зміст уроку

Методи і методичні прийоми

І.

Організація учнів класу

Вкінці уроку Ви зможете:

 • Розрізняти й називати сполуки

 • Складати формули сполук за назвами й навпаки

 • Класифікувати речовини

 • Пояснювати фізичні та хімічні властивості оксидів, кислот, основ, солей

 • Складати хімічні рівняння, визначати їх тип

 • Розв’язувати експериментальні та розрахункові задачі

 • Робити висновки про застосування речовин

Постановка цілей уроку

ІІ.

Застосування знань, вмінь та навичок

Тема уроку: Розв’язування вправ та задач

Наш мозок по природі наділений

невтомною жагою пізнавати істину״
Ціцерон

Учні класу об’єднуються в групи по 4-5 осіб. В групі діти обирають капітана, який керує роботою всієї групи. Кожна команда отримує відповідне завдання. Перемогу отримає та команда, яка найкраще й найшвидше справиться з усіма завданнями. За кожний конкурс команда отримує бали від 1 до 5. За результатами гри визначають переможців і нагороджують оцінками

 1. «Ланцюжок»

FeFe2O3FeCl3Fe(OH)3Fe2(SO4)3Fe

2 .Хто швидше

Кожна команда отримує дві задачі. Це завдання учні виконують спільно. Задачі треба вирішити треба правильно й максимально швидко.

Задача 1.

48г барій оксиду взаємодіє з водою. Яку масу баритової води можна добути?

Задача 2.

Який об’єм повітря необхідний для спалювання 4,8г магнію?

3.Експеримент

В трьох пронумерованих пробірках міститься вода, розчин натрій гідроксиду та сульфатна кислота. Як експериментально розрізнити ці речовини?

4. Тест(один тест виконують кілька груп, а при обговорення одна—доповідає, а інша—контролює правильність виконаного завдання)

І варіант

 1. Кислотами називаються речовини, що складаються з :

а) атомів Гідрогену та гідроксидної групи;

б) атомів металу та кислотного залишку;

в) атомів Гідрогену та кислотного залишку;

г) атомів металу та гідроксидної групи.

 1. Визначте зайвий елемент:

а) скло; б) цвях; в) пластмаса; г) золото.

 1. Розрахуйте відносну молекулярну масу речовини, що складається з 2 атомів Калію, 1 атому Силіцію та 3 атомів Оксигену:

а) 164; б) 154; в) 145; г) 28.

 1. Яку валентність має атом Фосфору в сполуці Р2О5:

а) 1; б) 2; в) 4; г) 5.

 1. Визначити спільне і записати двома-трьома словами для кожного ряду:

а) алюміній, цукор, золото; б) Fe2O3, CO2, SO3;

в) Na, K, Ca; г) C + O2 → CO2, 3Na + P → Na3P;

д) фільтрування, відстоювання, дистиляція.

 1. Виконайте за зразком:

2Мg + O2 → 2MgO, S + O2 ?

а) SO3; б) H2SO4; в) H2S; г) SO2.

 1. Встановіть відповідність: А – оксиди, Б – кислоти, В – основи, Г – солі.

1.SO3 5.H3PO4 9. Al2S3

2.KOH 6.Fe(OH)3 10. S8

3.CaCO3 7. Na2O 11. HNO3

4.NH3 8. C6H6 12. O3

 1. Речовина складається на 32,4% з Натрію, 22,53% Сульфуру та Оксигену. Формула речовини: а) Na2S; б) Na2SO3; в) Na2S2O6; г) Na2SO4.

 2. Визначте зайве у кожному ряду:

а) NaOH, KOH, Al(OH)3, Ba(OH)2; б) СаO, Li2O, BaO, Cl2O7;

в) H2S, HCl, H2CO3, HBr; г)Na2CO3, NaCl, K2CO3, CaCO3.

 1. Встановіть відповідність між назвами і формулами сполук:

1. BaCl2 A. Кальцій гідроксид

2. FeO Б. Ферум (ІІІ) оксид

3. Ca(OH)2 В. Барій хлорид

4. Fe2O3 Г. Ферум (ІІ) оксид

 1. Маса 4моль вуглекислого газу дорівнює:

а) 174г; б) 176г; в) 44г; г) 17,6г.

 1. Який об’єм водню можна отримати при взаємодії 10моль магнію з сульфатною кислотою?

а) 224л; б) 22,4л; в) 112л; г) 10л.

 1. КОН – калій гідроксид, основа, луг;

Мg(ОН)2 - ?

 1. Оксид елемента ІІІ групи має відносну молекулярну масу 160. Визначте елемент.

ІІ варіант

 1. Солями називаються речовини, що складаються з :

а) атомів Гідрогену та гідроксидної групи;

б) атомів металу та кислотного залишку;

в) атомів Гідрогену та кислотного залишку;

г) атомів металу та гідроксидної групи.

 1. Визначте зайвий елемент:

а) нафта; б) повітря; в) сметана; г) золото.

 1. Розрахуйте відносну молекулярну масу речовини, що складається з 2 атомів Натрію, 1 атому Сульфуру та 4 атомів Оксигену:

а) 164; б) 142; в) 145; г) 28.

 1. Яку валентність має атом Феруму в сполуці Fe2О3:

а) 1; б) 2; в) 4; г) 3.

 1. Визначити спільне і записати двома-трьома словами для кожного ряду:

а) повітря, молоко, нафта; б) HNO3, HCl, H3PO4;

в)C, P, S; г) NH3 → N2 + H2, Fe3O4 → Fe + O2;

д) колір, запах, розчинність.

 1. Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2, Al + H2S → ? + H2

а) Al2S3; б) H2SO4; в) Al2(SO4)3; г) SO2.

 1. Встановіть відповідність: А – оксиди, Б – кислоти, В – основи, Г – солі.

1.SO3 5.H3PO4 9. Al2S3

2.KOH 6.Fe(OH)3 10. S8

3.CaCO3 7. Na2O 11. HNO3

4.NH3 8. C6H6 12. O3

 1. Речовина складається на 37,71% з Натрію, 22,95% Силіцію та Оксигену. Формула речовини: а) Na4Sі; б) Na2SіO3; в) Na2Sі2O6; г) SіO2.

 2. Визначте зайве у кожному ряду:

а) Mg(OH)2, KOH, Са(OH)2, Ba(OH)2; б) SO3, K2O, CO2, P2O5;

в) H2SО3, HNО3, H2CO3, H2SО4; г)Na2S, K2S, CaSO4, Fe2S3.

 1. Встановіть відповідність між назвами і формулами сполук:

1. Na2SiO3 A. Алюміній гідроксид

2. NO2 Б. Нітроген (ІV) оксид

3. Al(OH)3 В. Натрій силікат

4. H2S Г. Сульфідна кислота

 1. Маса 3моль сульфатної кислоти дорівнює:

а) 29,4г; б) 294г; в) 98г; г) 17,6г.

 1. Який об’єм водню необхідний для взаємодії з 16моль купрум(ІІ)оксиду для добування чистої міді?

а) 35,8л; б) 22,4л; в) 358,4л; г) 16л.

 1. HNО3 – нітратна кислота, одноосновна, оксигеновмісна;

H2CO3 – ?

 1. Оксид елемента V групи має відносну молекулярну масу 142. Визначте елемент.

Пояснення

Виконання завдань

Підведення підсумків виконаних завдань

ІV.

Контролююча частина

1

 1. Встановіть відповідність між оксидом і гідратом:

  1

  СаО

  А

  Н2СO3

  2

  P2O5

  Б

  NaOH

  3

  Na2O

  В

  Н2SO3

  4

  ZnO

  Г

  Ca(OH)2

  5

  SO2

  Д

  КОН

  6

  CO2

  Е

  Н2SO4

  Є

  Zn(OH)2

  Ж

  HРO3

  З

  H3РO4

 2. Складіть рівняння за схемою:

MgMg OMgBr2Mg(OH)2MgSO4 Mg

 1. Скільки потрібно взяти г міді, щоб при її взаємодії з киснем одержати 16 г купрум (II) оксиду?

2

1. Встановити відповідність між оксидами і його гідратом

1

Fe2O3

А

Н2СO3

2

P2O5

Б

NaOH

3

K2O

В

Н2SO3

4

FeO

Г

Fe(OH)2

5

SO3

Д

КОН

6

CO2

Е

Н2SO4

Є

Fe(OH)3

Ж

HРO3

З

H3РO4

 1. Записати рівняння реакцій таких перетворень:

CuCuOCuCl2Cu(OH)2CuOCu

 1. Скільки газу утвориться при взаємодії 2,3 г натрію з водою?

3.

1. Встановіть відповідність між оксидом і гідроатом:

1

СаО

А

Н2СO3

2

P2O5

Б

NaOH

3

Na2O

В

Н2SO3

4

ZnO

Г

Ca(OH)2

5

SO2

Д

КОН

6

CO2

Е

Н2SO4

Є

Zn(OH)2

Ж

HРO3

З

H3РO4

2.Здійснити перетворення, вказати тип реакцій

KK2OKOHK2CO3CaCO3CO2

3. Скільки купрум(ІІ) оксиду можна добути при термічному розкладі 4,9г купрум(ІІ)гідроксиду?

4

1.Встановити відповідність між оксидами і його гідратом

1

Fe2O3

А

Н2СO3

2

P2O5

Б

NaOH

3

K2O

В

Н2SO3

4

FeO

Г

Fe(OH)2

5

SO3

Д

КОН

6

CO2

Е

Н2SO4

Є

Fe(OH)3

Ж

HРO3

З

H3РO4

2. Здійснити перетворення, вказати тип реакцій

СО2→СаСО3→СаО→Са(ОН)2→СaSO4

3. Обчислити масу солі, що утвориться при взаємодії 40г натрій гідроксиду з хлоридною кислотою.

Письмова самостійна робота

V.

Повідомлення д/з

1.Повторити § 10-14, опрацювати конспект

2. Підготувати публікацію про застосування солей

Запис на дошці

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»