Урок, "СОЛІ. Фізичні властивості солей. Поширеність у природі та використання."

Хімія

Для кого: 8 Клас

02.05.2019

1278

19

0

Опис документу:
Конспект уроку з хімії у 8 класі розроблений за методикою формування критичного мислення з теми: "СОЛІ. Фізичні властивості солей. Поширеність у природі та використання." Цілепокладання:  розширити знання про класифікацію неорганічних речовин на прикладі солей;  ознайомити учнів з номенклатурою солей;  закріпити знання про класифікацію солей  розвивати логічне мислення, пам’ять, вміння визначати та класифікувати солі, давати назви солям.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

ім. М.В. Остроградського

Відділ природничо-математичних дисциплін

Конспект уроку з хімії у 8 класі

розроблений за методикою

формування критичного мислення з теми:

СОЛІ. Фізичні властивості солей. Поширеність у природі та використання.

Вчитель біології, хімії, основ здоров’я

Карлівської загальноосвітньої

школи І-ІІІ ступенів № 4

Шевченко Людмила Миколаївна

Полтава 2019

СОЛІ . Фізичні властивості солей. Поширеність у природі та використання.

Девіз: Якщо необхідно запам’ятати, то забудеш

Якщо необхідно зрозуміти, то запам’ятаєш.

Цілепокладання:

 • розширити знання про класифікацію неорганічних речовин на прикладі солей;

 • ознайомити учнів з номенклатурою солей;

 • закріпити знання про класифікацію солей

 • розвивати логічне мислення, пам’ять, вміння визначати та класифікувати солі, давати назви солям.

Очікувані результати.

Після цього уроку зможуть:

 • Формулювати визначення солі;

 • Складати формули солей;

 • Класифікувати та давати назву солям.

Наскрізні змістові лінії:

здоров’я і безпека (заходи безпеки під час роботи з кислотами і лугами);

екологічна безпека і сталий розвиток (безпечне поводження з речовинами).

Компетентності: Спілкування державною мовою -  використовувати в мовленні хімічні терміни, поняття, символи, сучасну українську наукову термінологію і номенклатуру; формулювати відповідь на поставлене запитання; основні компетентності у природничих науках і технологіях – пояснювати фізичні та хімічні властивості солей, вміти складати відповідні рівняння реакцій; уміння вчитися впродовж життя - спостерігати, аналізувати, робити висновки; інформаційно-цифрова - вміння осмислювати й використовувати інформацію з різних джерел (мовлення вчителя, однокласників, робота з мультимедійними засобами навчання, таблицями, результати експериментальних досліджень); комунікативна – вміння вільно висловлюватися, оптимально використовувати власні знання та навчальну інформацію уроку для результативної комунікації; дотримання учнями норм наукового мовлення та вимог хімічної номенклатури: соціальна та громадянська – вміння продуктивно співпрацювати з однокласниками, вчителем, приймати рішення, добирати раціональні шляхи розв’язання навчальних проблем; здійснювати самооцінку та взаємооцінку.

Мета: дослідити фізичні та хімічні властивості середніх солей; з’ясувати умови проходження реакцій за участю середніх солей; продовжити формувати вміння складати різноманітні рівняння реакцій; на основі аналізу причинно-наслідкових зв’язків сприяти формуванню в учнів елементів наукового світогляду; розвивати вміння спостерігати, міркувати, робити висновки; виховувати соціальні компетенції, продовжувати формувати ключові та предметні компетентності.

Тип: урок засвоєння нових знань.

Форми роботи: Розповідь вчителя, бесіда, робота в парах та малих групах, інтерактивні ігри: «вірю не вірю», «хрестики –нулики», робота з таблицею..

Обладнання та матеріали: підручник, Періодична система хімічних елементів Д.І.Менделєєва, таблиця розчинності, ряд активності металів, зразки кристалічних солей, розчини речовин CuSO4, FeSO4 , NaOH, КОН, Na2CO3, BaCl2, HCl, залізні цвяхи, мідна стружка, мультимедійні засоби навчання: презентація «Властивості солей», «Фізкультхвилинка».

Хід уроку

І. Розминка. 3хв-5 хв

Привітання учителя, налаштування учнів на плідну та успішну роботу.

Інтерактивний прийом «Я вітаю»

«Я вітаю тих, хто »

Ключове слово уроку, із літер якого учні мають створити нові слова. Наприклад: «Якими ми будемо на сьогоднішньому уроці?».

С – самостійні, сміливі

І – ініціативні

Л - лідери

ь

ІІ. Виклик (вступна частина, актуалізація знань). 10 хв

Учні пригадують вивчений матеріал. Вчитель застосовує такі інтерактивні вправи.

«Мозкова розминка»

 • На які групи поділяють речовини в залежності від кількості елементів, які входять до складу речовини?

 • На які класи поділяються складні речовини?

 • Дайте визначення оксидам.

 • Дайте визначення кислотам.

 • Дайте визначення гідроксидам.

 • Як класифікують оксиди?

 • Як класифікують кислоти?

 • Як класифікують гідроксиди?

Інтерактивна гра «Вірю не вірю»

 • Речовини утворені двома або кількома елементами називаються простими.

 • Оксиди – це бінарні сполуки.

 • Кислоти бувають оксигеновмісні і безоксигенові.

 • Всі складні речовини, які містять в складі Оксиген є оксидами.

 • В складі кислот обов’язково є Оксиген.

 • Кислоти відносяться до простих речовин.

Гра «Хрестики- Нолики»

Чотири пари учнів працюють біля дошки, всі інші виконують завдання в робочих зошитах. Пари учнів отримують завдання зіграти «хрестики –нулики», з переліку формул вибрати оксиди та кислоти, оксиди та гідроксиди, інші варіанти … за принципом гри.

CaO, SO2, H3PO4, NaOH, K2O, CO2, H2SO4, Mg(OH)2, P2O5, BaO, H2S, SO3, MgO, HCl, Al2O3, H2CO3 , Ca(OH)2, N2O3, Li2O, HNO3, Ba(OH)2, Al(OH)3.

ІІІ. Осмислення ( Основна частина уроку). до 20 хв

Учитель звертає увагу учнів на зображення після чого, розгадують загадку , відповідь якої і є темою уроку.

Кришталиночки тверді, 

Світлі — аж іскряться. 

Народились у воді, 

А води бояться. (Сіль) 

Повідомлення теми та цілей уроку.

Вчитель: Діти, скажіть, які асоціації викликає у вас слово «СІЛЬ»? Де ви зустрічали застосування даного терміну?

Методика «Асоціативний кущ» Методика «АСОЦІАТИВНИЙ КУЩ» - цей метод залучає власний досвід учнів, має високий рівень зацікавленості, проводиться фронтально.

СОЛІ

Вправа «Слова за хвилину»

Учням пропонується написати і озвучити якомога більше слів з поданої теми за одну хвилину.

Відбувається бесіда з учнями. Можливо знаєте назви солей?

Вчитель на дошці записує формули : NaCl, CaCO3, Na2HCO3, учні аналізують формули та намагаються скласти своє визначення кислотам.

Розповідь вчителя.

Назва «солі» походить від латинського слова sol – сонце. Осідання солі з морської води під дією сонячних променів у давні часи пояснювали  , як  народження цієї речовини під впливом сонячної енергії. Назвою «сіль» колись називали лише натрій хлорид, а пізніше – цілий клас речовин. «Сіль» буквально означає «сонячна речовина». Сьогодні на уроці  ми ознайомимося з ними.

Подивіться, будь ласка, на дошку. Скажіть, що спільного ви побачили?

NaCl K2 CO3 CaSO4 MgSO4

( На першому місці – метал, на другому – кислотний залишок )

А тепер, дайте визначення, що ж таке сіль?

Солі – це складні речовини, утворені атомами металів і кислотними залишками.

А тепер перевіримо визначення солі у підручнику.

Зачитаємо

Атоми металу і кислотного залишку повязані один з одним відповідно до їхніх валентностей.

Алгоритм складання формули солі.

Назви солей складаються з двох слів: перше – назва металу у називному відмінку, друге – назва кислотного залишку.

Як же скласти формулу солі?

Зачитуємо алгоритм.

Солі – це тверді речовини, переважно білого кольору, без запаху. Подивимось на зразки деяких солей на інтерактивній дошці.

Фізичні властивості солей.

Для нас сіль з дитинства щось солоне.

Солоні солі – натрій хлорид, калій хлорид, натрій сульфат

(«глауберова сіль»), яка ще досі використовується як послаблюючий засіб.

Але є гіркі – магній сульфат. Її також використовують у медицині як послаблюючий та заспокійливий засіб.

Є також і солодкі. Це, наприклад берилій хлорид.

На сьогоднішньому уроці ми дамо визначення солям, навчимося складати формули солей за валентностями металу і кислотного залишку.

Солі бувають розчинні у воді та нерозчинні. Дивимось на таблицю розчинності речовин. BaSO4 та CaCO3 (крейда) практично не розчиняються у воді.

BaSO4 використовують при рентгенівському обстеженні шлунка.

Для того, щоб повністю розчинити дрібку порошку кальцій карбонату та барій сульфату знадобиться ціла цистерна води.

Формування уважності та спостережливості учнів, уміння логічно мислити на основі операцій аналізу й синтезу.

Вправа «Мікрофон»: користуючись таблицею розчинності, вкажіть формули та назви розчинних солей (нерозчинних солей).

ІІІ. Вивчення нового матеріалу з елементами дослідження

Фізичні властивості солей

Презентація «Властивості солей»

Демонстрація Зразки солей

Учні знайомляться зі зразками деяких солей, роблять висновок про їх агрегатний стан, колір, наявність запаху, розчинність у воді; наводять приклади солей, які використовуються в побуті (кухонна сіль, сода, мідний купорос та ін.), переглядають матеріали вчительської презентації «Властивості солей», розповідають про безпечність чи небезпечність солей для нашого організму, роблять узагальнюючі висновки.

Вчитель: Учні, ви на сьогоднішньому уроці отримали інформацію про термінологію, номенклатуру та класифікацію солей, а тепер давайте послухаємо про поширення цих речовин в природі з повідомлень, які підготували ваші однокласники.

Фізкультхвилинка

IV Рефлексія. ( закріплення та узагальнення знань) 15 хв

Вчитель: Учні, ми вже опрацювали достатньо інформації і для кращого засвоєння, узагальнення та запам’ятовування, ви попрацюєте в групах.

Створення динамічних груп, робота в групах.

Кожна група отримує завдання, для виконання якого надається 10 хв. Завдання полягають: 1) з переліку формул вибрати формули кислот, солей та оксидів, дати формулам назву та зобразити з них «квіти»; 2) з вибраних у попередньому завданні формул солей скласти ланцюжок в такому порядку : хлориди, карбонати, нітрати, сульфати, сульфіди, сульфіти, ортофосфати.

Метод «Спочатку було слово...» 
Учитель. Зараз ви уважно прослухаєте казку й випишете всі хімічні речовини, які почуєте. 
КАЗКА ПРО ДРУЖНУ СІМ'Ю 
В одному великому будинку жили брат і се¬стра. Брата звали хлороводень, а сестру — хлоридна кислота. 
Хлороводень мав різкий характер: коли він потрапляв під дощ, то складалося враження, що він «димить» від люті. Хлоридна кислота — спо¬кійнішої вдачі, але вона також дуже не любить дощової погоди. З'явилися вони на світ у хімічній лабораторії завдяки зустрічі простого спокійного хлопця — натрій хлориду й вельможної сульфат¬ної кислоти. 
Брат і сестра заснували фірму «Дивовижна хімія». Працювали дружно. Хлоридна кислота одержувала солі, працювала в галузі медицини й харчової промисловості. Вона мала дуже багато друзів: цинк, купрум(ІІ) оксид, алюміній гідро¬ксид, аргентум нітрат, амоніак, які сподівалися на прихильність із її боку й хотіли б із нею одру¬житися, але вона не знала, кому ж надати пере¬вагу, бо вони всі досить важливі для неї. 
У фірмі працювали досвідчені й відповідальні працівники, які сприяли її процвітанню. 
Натрій хлорид — відповідав за виготовлення приправ до їжі, за сировину для одержання на¬трій гідроксиду, соди й допомагав консервувати харчові продукти. 
Калій хлорид — керував цехом, що виготов¬ляв калійні добрива. 
Цинк хлорид — просочував деревину, щоби запобігти її руйнуванню. 
Барій хлорид — досить суворий інженер. Його цех відповідав за виготовлення отруйних речовин, які застосовують для боротьби зі шкідника¬ми сільського господарства (буряковим довгоно¬сиком, лучним метеликом). 
Кальцій хлорид — керував цехом медицини. 
Аргентум хлорид — був начальником цеху проявлення фотографії. 
Меркурій(П) хлорид — протравлював насіння, дублив шкіру. 
Хлоридна кислота — акціонер фірми «Анатомія людини», входить до складу шлункового соку людей і тварин. Вона необхідна для процесу травлення. У медицині кислоту вживають хворі, які мають знижену кислотність шлункового соку. 
Брат і сестра стали досить популярними в хімії, біології, медицині. 
їхні батьки можуть пишатися ними, а друзі залишилися друзями. 

Поділ учнів на групи методом розрахунку на «День – Ніч»

Дві динамічні групи учнів мають завдання :

Група 1. Прийом – складання тексту телеграми про речовину СІЛЬ, де в стислій формі відбувається рефлексія отриманих знань.

Група 2. Метод «Складання сенканів» («п'ятирядок») про речовину сіль.

V. Етап підбиття підсумків. 3 хв.

Вправа «Незакінчене речення».

«Найцікавішим на цьому уроці для мене було…»

Стратегія “Самооцінка”

Картка самооцінювання

Прізвище ім’я ______________________

 1. «Мозкова розминка» (2 б.)( відповідали на питання, були активні)______

 2. Інтерактивна гра «Вірю не вірю» (1б.) ________________________

 3. Гра «Хрестики- Нолики» участь у грі (1 б.)-------------------------------

 4. Вправа «Слова за хвилину» (2 б.)________________________

 5. Метод «Спочатку було слово...» (4 б.)________________________

 6. Робота в динамічній групі (ви вносили вдалі пропозиції, ви надавали підтримку іншим членам групи)(2 б.)_________________

Підсумковий бал (сума)___________

Оцінка________

V. Домашнє завдання

Опрацювати параграф, відповісти на запитання .

Творче завдання. Підготувати повідомлення про використання солей.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Вітаємо зі святом працівникі́в осві́ти

та даруємо 100 грн

кешбеку!

Кешбеком можна оплатити 50% вартості будь-яких цифрових товарів та послуг на порталі «Всеосвіта»

Отримати кешбек можна з 1 до 14 жовтня 24 жовтня та використати протягом всього місяця.