Сьогодні о 16:00
Вебінар:
«
Природотерапія для дітей, що постраждали внаслідок воєнних дій
»
Взяти участь Всі події

Урок "Кислоти. Кислотні дощі."

Хімія

Для кого: 11 Клас

27.01.2022

238

6

0

Опис документу:

Урок за новою програмою ( рівень стандарт) . розроблено з урахуванням максимальної самостійно- пізновальною діяльністю здобувачів освити протягом заняття. Містить посилання для перегляду тематичного відео. на етапі узагальнення пропонуються задачі екологічного змісту , що підвищує рівень екологічної освітченості і життєвої компетенції учнів.

Перегляд
матеріалу
Отримати код

11 клас Урок № Дата _______________

Тема : Кислоти. Кислотні до щі

Навчально-освітня мета: продовжувати розвивати уявлення учнів про оксигеновмісні сполуки неметалічних елементів, розглянути фізичні та хімічні властивості кислот — неокисників, продовжувати формувати вміння складати рівняння хімічних реакцій, повторити складання йонно-молекулярних рівнянь; зупинитися на екологічній проблемі, пов’язаній з кислотами — утворення кислотних дощів.

Обладнання: ментальні карти «Кислоти та їх класифікація», «Кислоти та їхні властивості». Вдео «Кислотні дощі»

Тип уроку: урок набуття нових знань.

Хід уроку

І. Організаційний момент

ІІ. Мотивація навчальної діяльності.

ІІІ. Актуалізація опорних знань

 • Які типи оксидів можуть утворювати неметалічні оксиди?

 • Перерахуйте несолетворні оксиди.

 • Які оксиди називаються кислотними?

 • Якими типами кристалічних ґраток утворені кислотні оксиди?

 • Як пов’язана молекулярна кристалічна ґратка, якою утворені кислотні оксиди, з їх фізичними властивостями?

 • Що утворюється при взаємодії кислотних оксидів з водою?

 • Який кислотний оксид не реагує з водою?

 • Якому кислотному оксиду відповідають дві кислоти?

 • Що утворюється при взаємодії кислотних оксидів з лугами?

 • Який кислотний оксид утворює одразу дві солі при взаємодії з лугом?

 • До якого типу реакцій належить взаємодія кислотних і основних оксидів?


ІV. Вивчення нового навчального матеріалу ( видати для учнів картки)

Назвіть відомі вам формули кислот.

І. За даною ментальною картою розподіліть кислоти відповідно до їхньої при-

належності до тієї чи іншої групи


ІІ. Складіть рівняння хімічних реакцій за участі хлоридної та ортофосфатної

кислот за такою ментальною картою.

Кислотний дощце всі види метеорологічних опадів: дощ, сніг, град,туман, дощ зі снігом, кислотність яких вища від нормальної.

Мірою кислотності є з рН (водневий показн). Нормальне pH у чистих дощах=5,6

Причини :

природні

Антропогенні

- виверження вулканів


- викиди заводами і фабриками

- теплові електростанції

- спалювання палива і вихлопні гази автомобілів

- переробка нафти

- тваринництво ( багато відходів)


Посилання на відео : https://youtu.be/W3WlRDDSpbc


Висновок :

Кислотний дощ утворюється в результаті реакції між водою і такими забруднюючими речовинами,

- діоксид Сульфуру SO2

- і різних оксидів Нітрогену NOx.

Вступаючи в реакцію з водою атмосфери, вони перетворюються на розчини кислот: сульфатної, сульфітної, нітратної та нітрітної. Потім, разом зі снігом чи дощем, вони випадають на землю.

2SO2 +O2 =2SO3

2SO2 + Н2O = Н 2 SO3

Сульфітна кислота у вологому повітрі поступово окиснюється до сульфатної:

2H2SO3 +O2 = 2H2SO4

взаємодії діоксину Нітрогену з водяною парою атмосфери:

2NO2 +H2O = HNO2 +HNO3


Об’єкти впливу: люди, тваринний і рослинний світ, водоймища, ґрунт, будівлі, пам’ятки культури, вироби з металу.


Наслідки :

- загибель сільско - господарських культур

- втрата родючості ґрунту

- забруднення водойм

- прискорює руйнування будівль , металевих конструкцій , мармурових скульптур

- скорочення площі лісів ( = загибель тварин) ( астма, алергії , онко , кожні,

- захворювання людей


Вирішення проблеми :

- скорочення викидів в атмосферу

- використання сучасних очисних фільтрів на підприємствах

- створення екологічно – безпечних виробництв

- електроавтомобілі


V. Закріплення матеріалу

Розв’язання задач екологічного спрямування.

1. Сульфур(ІV) діоксид є екологічно небезпечною сполукою оскільки спричиняє кислотні дощі. Складіть рівняння взаємодії цієї сполуки з водою і обчисліть масу сульфітної кислоти, що утворюється при цьому, якщо сумарні викиди сульфур (IV) оксиду у світі становлять близько 150 млн тонн/рік.

2. Підприємства чорної та кольорової металургії при переробці сульфідних руд утворюють до 15% загального обсягу викидів сульфур (IV) оксиду. Який об'єм сульфур (IV) оксиду потрапить в атмосферу при спалюванні 10 т піриту з масовою часткою Сульфуру 45%, якщо вихід сульфур(ІV) оксиду становить 95%?

3. Франція забезпечує свої потреби в сульфатній кислоті за рахунок сульфур(ІV) оксиду, що вловлюють з вихідних газів її ТЕС. Власних родовищ сірки у Франції немає. Обчисліть, яку масу сульфатної кислоти можна добути при спалюванні 100т вугілля, масова частка Сульфуру в якому становить 3 %, а масова частка виходу кислоти — 95 %.

4. Для добування електроенергії на ТЕС протягом години спалюють 1 т вугілля, в якому вміст сірки за масою становить 2,5 %. Яка маса сульфур(ІV) оксиду потрапить в атмосферу протягом доби?


V І. Домашнє завдання

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.