• Всеосвіта
 • Бібліотека
 • Хімія
 • Урок хімії в 11 класі (профіль біолого-хімічний) з теми "Сучасні уявлення про природу хімічного зв’язку."

Урок хімії в 11 класі (профіль біолого-хімічний) з теми "Сучасні уявлення про природу хімічного зв’язку."

Опис документу:
Урок хімії в 11 класі (профіль біолого-хімічний) з теми "Сучасні уявлення про природу хімічного зв’язку" має за мету формування вміння прогнозувати властивості сполук з огляду на природу хімічного зв’язку, формування предметної компетентністі.Містить завдання, що можна використовувати для підготовки до ЗНО.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

6

Урок № 153-154

Тема уроку: Сучасні уявлення про природу хімічного зв’язку. Ковалентний зв’язок, способи його утворення. Гібридизація електронних орбіталей атомів. Просторова будова молекул. Йонний зв'язок. Йонні кристали. Металічний зв'язок.

Мета уроку: повторити типи хімічного зв’язку, причини його виникнення, поняття про електронегативність, розрізняти типи хімічного зв’язку, розширити знання учнів про будову атомів металів і неметалів на прикладі утворення йонів; розвивати уміння аналізувати, порівнювати та робити висновки, навички складання електронних формул речовин, продовжити формувати вміння прогнозувати властивості сполук з огляду на природу хімічного зв’язку, формувати предметну компетентність, виховувати впевненість у власних знаннях.

Обладнання: підручник, ПСХЕ.

Хід уроку:

ММ№1 Установчо-мотиваційний

 1. Оргчастина-1 хв.

 2. Аналіз написання тестової роботи з теми «Основні закони й теорії », виявлення утруднень, обговорення їх.

Фронтальна бесіда:

1. Що називається хімічним зв’язком?

2. Які електрони називаються валентними?

3. Що таке електронегативність? Як періодична залежність поширюється на електронегативність?

4. Як перетворити зовнішній енергетичний рівень атомів на завершений? (Відповідь: елементи втрачають або набувають електрони, щоб на зовнішньому енергетичному рівні їх було 8)

5. Який зв'язок називається ковалентним полярним та ковалентним неполярним?

На дошці виписані формули речовин. HBr, N2, NH3, H2O, H2, NO2, O2, P2O5, НІ, Br2.

1. Виберіть із переліку: речовини з ковалентним полярним та з ковалентним неполярним зв’язком;

2. Укажіть, які електрони атомів Гідрогену і Брому беруть участь в утворенні хімічного зв’язку в молекулі HBr. Зобразіть електронну формулу цієї молекули.

3. Які електрони атомів Нітрогену й Фосфору беруть участь в утворенні хімічного зв’язку з атомами Гідрогену? Скільки ковалентних зв’язків може утворити кожен із цих атомів.

4. Використовуючи значення електронегативностей, поясніть, у якому напрямку будуть зміщатися спільні електронні пари.

5. Який із хімічних зв’язків: H - Cl, H - Br, H - І, H - P, H - S — є найбільш полярним? Скористаємося таблицею електронегативностей, знайдемо різницю електронегативностей атомів. Там, де ця різниця найбільша, зв’язок більш полярний.

6. Учні самостійно виконують завдання.

Оксиген утворює хімічні зв’язки з Літієм, Карбоном, Бором, Фосфором. Складіть молекулярні формули цих речовин, укажіть, використовуючи значення електронегативностей, який із цих зв’язків найбільш полярний, а який найменш полярний.

 1. Мотивація навчання.

Вчитель.

На сьогоднішньому уроці ми повторимо типи хімічного зв’язку, створимо схеми утворення даного зв'язку .

ІУ. Узагальнення знань.

Хімічний зв'язок – це поєднання атомів у молекули або кристалічні гратки в результаті дії між атомами електричних сил притяжіння.

1. Енергія хімічного зв'язку – та кількість енергії, яку необхідно затратити на її розрив. Тому енергія розриву зв'язку служить мірою її міцності. Виміряється в кдж/моль або в еВ на один зв'язок.

2. Довжина хімічного зв'язку – відстань між центрами ядер атомів, що взаємодіють. Довжина зв'язку вимірюється ангстремами Å (1 Å = 10-10 м = 10-4 мкм = 0,1 нм)

3. Полярність хімічного зв'язку виникає через нерівномірність розподілу електронної густини між атомами, що взаємодіють.

Хімічний зв'язок у будь-якій молекулі або речовині залежить від розподілу в ній електронної густини. По характеру цього розподілу хімічні зв'язки підрозділяють на ковалентні, іонні і металічні.

Ступінь зсуву електронної пари залежить від електронегативностей (ЕН) взаємодіючих атомів. Поняття ЕН було уведено в 1932 році Л. Полингом.

Електронегативність визначають як здатність атома перетягувати на себе загальну електронну пару при утворенні хімічного зв'язку. По шкалі Л. Полінга ЕН Флуора (найбільш електронегативного із всіх елементів) умовно прийнята 4,0; на другому місці перебуває Оксигена, на третьому - Нітроген і Хлор. Годень і типові неметали перебувають у центрі шкали; значення їх ЕН близькі до 2. Більшість металів мають значення ЕН, приблизно рівні 1,7 або менше. ЕН є безрозмірною величиною.

Таблиця 1. Значення ЕН за Полінгом

Таким чином, чим більше відрізняються ЕН атомів, що взаємодіють, тим більше загальна електронна пара зміщена до більше електронегативного атому. У той же час, якщо ЕН близькі, то загальна електронна пара рівною мірою належить кожному з атомів. У залежності від співвідношення відносних ЕН атомів, що утворюють зв'язок, розрізняють полярний і неполярний ковалентні зв'язки.

Якщо зв'язок утворений атомами з однаковою ЕН, загальні електронні пари будуть належати обом атомам в однаковій мірі, і утворений зв'язок буде неполярним. Наприклад, у гомоядерних (що утворені однаковими атомами) молекулах H2, О2, N2:

H : H O :: O N ::: N

Коли зв'язок утворюється атомами з різними ЕН, спільна електронна пара зміщується у бік атома більш електронегативного елемента, й утворений зв'язок стає полярним. На більш електронегативному атомі виникає деякий надлишок негативного заряду (δ-), а на менш електронегативному – його нестача (δ+), і двохатомна молекула являє собою диполь:

Відстань між центрами ваги позитивного і негативного зарядів називається довжиною диполя l. Кількісною мірою полярності зв'язку служить дипольний момент , що дорівнює добуткові довжини диполя l на його електричний заряд q, тобто = l · q. Одиниця виміру дипольного моменту зв'язків та молекул – дебай, позначається D (1D = 3,33·10-30 Кл·м). Кількісно про полярність зв'язку можна судити також по різниці електронегативностей атомів (ЕН). Чим вона більша, тим полярність зв'язку вища.

Приклад 3. Як змінюється полярність зв'язку в ряду: HF, HCl, HBr, HI?

Розв’язання. Оцінимо полярність зв'язку в кожній молекулі, обчисливши різницю електронегативностей атомів, що утворюють зв'язок:

H - F, H - Cl, H - Br, H - I

ЕН 2,1 4,0 2,1 3,0 2,1 2,9 2,1 2,6

Δ ЕН 1,9 0,9 0,8 0,5

Різниця ЕН у ряду зменшується, отже, полярність зв'язку в ряду HF, HCl, HBr, HI також зменшується.

Утворення йонного зв’язку.

Утворення металічного зв’язку.

ММ№2 Системно-узагальнюючий

 1. Складіть схему утворення молекул Li, HF, F2. Визначте вид хімічного зв’язку в утворених молекулах.

 2. Запишіть електронну конфігурацію атома Магнію й поясніть, чому Магній утворює йон із зарядом +2. (Відповідь: Mg 1s22s22р63s2; Mg2+ 1s22s22р63s0.)

 3. Поясніть механізм утворення йонного зв’язку в літій хлориді, калій йодиді. (Відповідь: LiCl, KI.)

 4. Укажіть сполуки з йонним типом зв’язку: калій бромід, нітроген(ІV) оксид, барій йодид, вуглекислий газ, кальцій фторид, цинк сульфід. (Відповідь: калій бромід, барій йодид, кальцій фторид, цинк сульфід.)

 5. Атом певного елемента має на три електрони більше, ніж йон Натрію. Запишіть електронну формулу цього елемента та його йона. (Відповідь: Al 1s22s22р63s23p1.)

 6. Вправи з підручника № …

 7. 1. Випишіть окремо формули речовин з ковалентним полярним та неполярним типом зв’язку: H2S, KCl, O2, Na2S, Na2O, N2, NH3, CH4, BaF2, LiCl, O3, CO2, SO3, CCl4, F2.

 8. 2. Визначити тип хімічного зв’язку: H2S, KCl, O2, Na2S, Na2O, N2, NH3, CH4, BaF2, LiCl, CCl4, F2

Вправа « Вірно - невірно» (усно):

1.Диполь — система з двох зарядів, однакових за величиною і про­тилежних за знаком. (Так.)

2.У молекулі води ковалентний неполярний зв'язок. (Ні.)

3.У сполуках із йонним зв'язком електронегативності елементів майже однакові. (Ні.)

4.Ковалентний зв'язок утворюється за допомогою спільних елект­ронних пар. (Так.)

5.Йонний зв'язок утворюється за допомогою електростатичної взаємодії між йонами. (Так.)

6.Молекули інертних газів у вільному стані двохатомні. (Ні.)

7.Йони — електонейтральні часточки. (Ні.)

8.Флуор — найелектронегативніший елемент. (Так.)

9.Електронегативність атома Натрію більша за електронегативність атома Калію. (Так.)

10. Вг2 — неполярна молекула. (Так.)

11.Хімічний зв'язок – взаємодія між структурними частинками речовини (вірю)

12.Відомо лише ковалентний полярний та ковалентний неполярний зв'язок (не вірю)

13.Йонний зв'язок – це взаємодія між молекулами речовини (не вірю)

14.Катіони та аніони – це йони (вірю)

15.Катіон – негативно заряджений йон (не вірю)

16.Аніон – негативно заряджений йон (вірю)

17.Хімічний зв'язок утворюється за рахунок валентних електронів (вірю)

18.Завершення зовнішнього енергетичного рівня може бути досягнуто приєднанням чи віддачею електронів (вірю)

19.Електронегативність у періодах зі збільшенням заряду ядра атомів зменшується (не вірю)

20.Електронегативність у групах зі збільшенням заряду ядра атомів зменшується (вірю)

21.Найбільш електронегативним є Флуор (вірю)

22.Найменш електронегативним є Оксиген (не вірю)

23.Йонний зв'язок характерний для йонних сполук (вірю)

24.У молекулі води ковалентний полярний зв'язок (вірю)

25.У молекулі кисню ковалентний полярний зв'язок (не вірю)

26.У молекулі питної соди ковалентний полярний зв'язок (не вірю)

Складіть схему утворення та визначте тип хімічного зв'язку в сполуках:

група 1 — С02; група 2 —I2; група 3 —N2; група 4 — LіСІ.

Вправа .Користуючись таблицею електронегативності, розташуйте речовини впорядку збільшення полярності зв'язку.

Варіант І НС1, СF4, N2, NH3, СС14, Н2S. Варіант II NаF, ОF2, РН3, РF5, SF6, F2.

ММ№3 Контрольно-ревізійний

Самостійна робота за варіантами з узаємоперевіркою.

Варіант І

Завдання 1. Сульфур утворює хімічний зв’язок з атомами: Калій, Гідроген, Карбон. Який зі зв’язків буде найбільш полярним?

Завдання 2. Складіть схему утворення молекули: NaF, H2O. Укажіть вид хімічного зв’язку. Які електрони беруть участь в утворенні хімічного зв’язку в цих молекулах?

Завдання 3. 1. Виберіть ковалентний полярний зв'язок ( 1б.) а) Cl2 б) BaO в) NaCl

2. Виберіть сполуку із йонним зв’язком (2 б.) а) H2O б) KCl в) NH3

3. Виберіть тип хімічного зв’язку, утвореного за рахунок спільної пари електронів, розташованої на однаковій відстані від обох атомів: (2 б.) а) йонний б) ков. непол.в) ковалентний полярний

4. Тип хімічного зв’язку у молекулі бромоводню: (2 б.) а) йонний б) к.н.п. в) к.п.

5. Виберіть молекулу, в якій є подвійний зв'язок: (2 б.) а) N2 б) O2 в) H2

6. Визначте, у якому ряду пари атомів розташовані в порядку від к.н.п., к.п., йонного зв'язку: (3 б.) а) F—F, Н—F, Nа—F б) F—F, Nа—F, Н—F в) Nа—F, F—F, Н—F

Варіант ІІ

Завдання 1. Оксиген утворює хімічний зв’язок з атомами: Магній, Силіцій, Сульфур. Який зі зв’язків буде найбільш полярним?

Завдання 2. Складіть схему утворення молекули: LiCl, H2S. Укажіть вид хімічного зв’язку. Які електрони беруть участь в утворенні хімічного зв’язку в цих молекулах?

Завдання 3. 1. Виберіть ковалентний полярний зв'язок ( 1б.)а) Br2 б) KCl в) CaO

2. Виберіть сполуку із йонним зв’язком (2 б.) а) N2O5 б) NaBr в) NH3

3. Виберіть тип хімічного зв’язку, утвореного за рахунок спільної пари електронів, який зміщений до атома з більшою електронегативністю: (2 б.) а) йонний б) ковалентний неполярний в) к.п.

4. Тип хімічного зв’язку у молекулі хлороводню: (2 б.)а) йонний б) к.н.п. в) к.п.

5. Виберіть молекулу, в якій є потрійний зв'язок: (2 б.) а) N2 б) O2 в) H2

6. Визначте, у якому ряду пари атомів розташовані в порядку від к.н.п.,к.п., йонного зв'язку: (3 б.) а) Cl—Cl, K—Cl, Н—Cl б) Cl—Cl, Н—Cl, K—Cl в) K—Cl, Cl—Cl, Н—Cl

V. Підбиття підсумків уроку

Після виконання самостійної роботи обговорюємо результати, коригуємо відповіді учнів, акцентуємо увагу на типових помилках, аналізуємо недоліки, ще раз повторюємо ключові моменти досліджуваної теми.

1. Які види хімічного зв’язку ви знаєте?

2. Чи можна стверджувати, що ковалентний зв’язок виникає між атомами неметалів?

3. Чи можна стверджувати, що йонний зв’язок можливий лише між атомами металів і неметалів?

4. Чи можуть метали утворювати негативні йони?

5. Чи можуть неметали утворювати позитивні йони?

 VІ.Підведення підсумку уроку.

VIІ. Домашнє завдання

Опрацювати відповідний параграф підручника й відповісти на запитання

Прийом «Закінчи речення»

На уроці мене вразило/зацікавило/здивувало…

Для мене було відкриттям/несподіванкою/неоднозначним/цікавим…

Мені здалося не дуже вдалим/нецікавим/незначним/недоцільним…

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з ХІМІЇ залишилося:
0
4
міс.
2
6
дн.
2
1
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!