Упровадження програми «Афлатот» - один із шляхів формування у дітей старшого дошкільного віку соціальної та фінансової грамотності

Опис документу:
Матеріали методичного посібника містять теоретичний та практичний матеріал, перспективне планування та рекомендації, де обґрунтовується проблема формування у дошкільнят основ економічних знань, матеріали практичного спрямування для роботи з педагогами, дітьми та їх батьками.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Упровадження програми

«Афлатот» - один із шляхів формування у дітей старшого дошкільного віку соціальної та фінансової грамотності

(з досвіду роботи закладу дошкільної освіти №57 «Берізка» (комбінованого типу) управління освіти, молоді та спорту Смілянської міської ради)

м. Сміла

2018

Упровадження міжнародної програми «Афлатот»

- один із шляхів формування у дітей старшого дошкільного віку соціальної та фінансової грамотності

(з досвіду роботи педагогів закладу дошкільної освіти №57 «Берізка» (комбінованого типу) управління освіти, молоді та спорту Смілянської міської ради)

Авторський колектив: творча група педагогів закладу дошкільної освіти за загальним керівництвом директора закладом дошкільної освіти Мельник Л.А., вихователя-методиста Макарікової С.А.

Упровадження міжнародної програми «Афлатот»

- один із шляхів формування у дітей старшого дошкільного віку соціальної та фінансової грамотності

(з досвіду роботи педагогів закладу дошкільної освіти №57 «Берізка» (комбінованого типу) управління освіти, молоді та спорту Смілянської міської ради)

Матеріали методичного посібника допоможуть сформувати у дітей первинне економічне мислення, розвинути базові якості дошкільників, реалізуючи завдання міжнародної програми соціально-фінансової освіти «Афлатот» та Базового компонента дошкільної освіти.

Посібник містить теоретичний та практичний матеріал, перспективне планування та рекомендації, де обґрунтовується проблема формування у дошкільнят основ економічних знань, матеріали практичного спрямування для роботи з педагогами, дітьми та їх батьками.

Використання матеріалу посібника сприятиме розвитку особистості дитини, інтересу до навколишнього світу, забезпечить максимальну активність дітей в процесі формування соціально-фінансової освіти.

Посібник рекомендований для працівників закладу дошкільної освіти, дітей та їх батьків

І.

Теоретичні основи міжнародної програми «Афлатот» як інструменту формування соціальної та фінансової освіти дітей старшого дошкільного віку………………………………………..

9

1.1.

Особливості прояву соціальної та фінансової грамотності дітей старшого дошкільного віку…………………………………………

16

1.2.

Організація освітньої роботи шодо формування соціальної та фінансової освіти дітей старшого дошкільного віку ……...........

18

1.3.

Створення предметно-розвивального середовища………………

22

ІІ.

Сучасні підходи до розвитку професійної компетентності педагогів закладу щодо впровадження програми соціальної та фінансової освіти «Афлатот»……………………………………

24

2.1.

Сприяння усвідомленню педагогів етапів формування економічної досвідченості дітей старшого дошкільного віку…….

25

2.2.

Анкетування педагогів із метою виявлення їхньої позиції щодо впровадження основ соціально-фінансової освіти дітей старшого дошкільного віку за програмою «Афлатот»…………………….

26

2.3.

План роботи творчої групи педагогів закладу дошкільної освіти «Соціальний розвиток та фінансова освіта дошкільнят»……………………………………………………………

32

2.4.

План семінару-практикуму «Формування економічної грамотності дітей дошкільного віку засобами інтегрованої освітньої діяльності»………………………………………………….

36

2.5.

Майстер – клас для вихователів «Формування соціальної та фінансової освіти дошкільників»……………………………………

39

2.6.

Педагогічний тренінг «Формування соціально-фінансової освіти, та економічних уявлень у дітей дошкільного віку………………..

46

2.7.

Ділова гра з педагогами «Формування економічних задатків, здібностей у дошкільників»…………………………………………

51

2.8.

Поради педагогам щодо організації та проведення занять із дітьми………………………………………………………………….

56

2.9.

Матеріали проведення консультацій……………………………..

57

ІІІ.

Досвід упровадження програми «Афлатот» як інструмент формування соціальної та фінансової освіти дошкільників………

81

3.1.

Матеріали діагностики економічних знань у дітей дошкільного віку……………………………………………………………………

83

3.2.

Програма соціально-фінансової грамотності для дітей старшого дошкільного віку «Абетка Афлатунчика для малюків»…………..

97

3.3.

Перспективний план занять формування соціально-фінансової грамотності дітей старшого дошкільного віку………………….

115

3.4.

Конспекти занять…………………………………………………..

124

3.5.

Цікаві завдання від Афлатунчика малюкам……………………..

281

3.6.

Гра, як засіб формування соціально-фінансової грамотності дошкільників………………………………………………………..

291

3.7.

Основні позиції в організації та керівництві іграми економічної спрямованості………………………………………………………..

293

3.7.

Дидактичні ігри з економічного виховання……………………….

295

3.8.

Сюжетно-рольові ігри……………………………………………….

344

IV.

Підготовка батьківської громадськості до формування соціальної та фінансової освіти дітей в умовах родинного виховання ……………………………………………………………

381

4.1.

Анкетування батьків з метою виявлення рівня досвідченості батьків з питання формування соціальної та фінансової освіти дошкільників………………………………………………………..

382

4.2.

План роботи з батьками «Соціально-фінансова освіта малюкам»…………………………………………………………….

388

4.3.

Матеріали батьківських зборів «Виховуємо у праці майбутнього матеріально-забезпеченого громадянина разом»………………..

390

4.4.

Педагогічний практикум для батьків ……………………………

395

4.5.

Матеріали консультацій для батьків ……………………………..

397

V.

Висновки ……………………………………………………………

412

VІ.

Додатки………………………………………………………………

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Електронні додатки

VІ.

Використані джерела ……………………………………………

ВСТУП

Марнотратство снідає з надмірністю, обідає з недоліком, вечеряє з убогістю та лягає спати з ганьбою.

Бенджамін Франклін

Поняття «економіка» і «дитина» лише на перший погляд здаються надто далекими одне від одного. Якщо ж сприймати економіку як сферу «розумного» домашнього господарства, мистецтво його ведення, можна в доступній формі донести дітям елементарні базові знання з цієї галузі, роз'яснити зміст економічних взаємозв'язків.

Аналізуючи отримані результати упровадження проекту, ми переконалися у необхідності надання дошкільникам первинного економічного досвіду. На наш погляд необхідно переосмислити систему формування економічних якостей у дітей, взявши за основу діяльнісний підхід. На перший план повинно вийти не збільшення словникового запасу економічної спрямованості, який у більшості випадків залишається в пасивному мовленні дітей, а формування первинного економічного досвіду у процесі власної діяльності дітей.

Проте щоб досягти результативності ,потрібно дотримуватися принципу системності, послідовності та цілісності у раціональному плануванні пізнавального матеріалу, а також логічної послідовності під час його подання.

Інноваційна ідея досвіду формування соціально-фінансової освіти з дітьми старшого дошкільного віку на філософії міжнародного проекту «Афлатун» (складовою частиною упровадження якого є проект «Афлатот»

Актуальність досвіду.

Сучасна соціально-економічна ситуація в Україні характеризується радикальними змінами у всіх сферах економічного, політичного, соціокультурного життя. Зміна ціннісних орієнтацій, соціальних і моральних норм, міжособистісних стосунків, соціально-економічних стереотипів поведінки в умовах ринкових взаємин призводить до зміни способу мислення особистості та підвищення значущості таких її якостей, як активність та ініціативність, ощадливість, відповідальність, діловитість і підприємливість, бережливість і здатність до самостійного аналізу життєвих реалій, у тому числі екстремальних, готовність до захисту своїх соціально-економічних прав і свобод.

Економічна ситуація, яка склалася сьогодні в нашій країні, обумовила об’єктивну необхідність формування у старших дошкільників соціальну та фінансову грамотність.

Базовий компонент дошкільної освіти, орієнтує педагогів на формування у дітей дошкільного віку предметно-практичної компетенції, яку визначає як обізнаність дитини з предметним світом, його особливостями, уміння застосовувати елементарні економічні поняття, ощадливого ставлення до речей та грошових коштів. Відтак, у сучасних умовах входження нашої держави у світовий економічний простір, коли дитину вже з перших років оточує економічне середовище, наповнене різноманітними економічними поняттями і процесами, актуалізується необхідність і важливість економічного виховання дітей дошкільного віку.

Аналіз психолого-педагогічних джерел переконав нас у тому, що економічні знання потрібні всім і діти старшого дошкільного віку не є винятком. Таким чином, проблема свідомого залучення дітей до економічного простору в умовах сучасного розвитку освіти є вкрай важливим напрямком педагогіки. Актуальність і необхідність її очевидна.

То ж керуючись наказом МОН України від 22.01.2016 №46 «Щодо упровадження основ соціальної і фінансової освіти дітей дошкільного віку» та розуміючи важливість формування у дітей дошкільного віку первинного економічного досвіду, що стане основою економічного виховання особистості у процесі їх подальшої економічної соціалізації, педагоги закладу дошкільної освіти №57 «Берізка» своє завдання вбачають у впровадженні міжнародної програми соціальної та фінансової освіти «Афлатот» у роботу з дітьми старшого дошкільного віку.

Технологія досвіду. Результативність.

Формування економічного світогляду дітей як наукова проблема є об’єктом міждисциплінарного наукового дослідження та перебуває сьогодні у центрі уваги дослідників. Об’єктивність змін у економічних відносинах у сучасному соціумі все частіше визначає змістовий спектр питань про розвиток соціальної та фінансовї освіти дошкільників.

В умовах сьогодення з’являються нові реалії, виникають нові форми взаємодії із соціально-економічною дійсністю і діти краще адаптуються в економічній галузі життєдіяльності.

Головною метою педагогів закладу дошкільної освіти є формування базових знань, умінь і навичок організації освітньої роботи з дітьми в умовах закладу дошкільної освіти на філософії міжнародного проекту «Афлатун» (складовою частиною упровадження якого є проект «Афлатот»

Методична робота у закладі організовувалася за принципом систематичної аналітико-діагностичної діяльності та спрямовувалася на удосконалення освітнього процесу шляхом упровадження програми соціальної та фінансової освіти «Афлатот» на засадах особистісно орієнтованого навчання і виховання дошкільників.

Пріоритетними завданнями педагогів закладу дошкільної освіти є:

 • залучення дітей до світу елементарних уявлень про економічні процеси й об’єкти економічної сфери життя через ознайомлення з навколишнім світом речей, людей, природи на регіональному матеріалі;

 • формування у дітей навичок самопізнання через спілкування з людьми та практичну взаємодію зі світом;

 • розширення уявлення дітей про різні потреби, обмеженість можливостей і задоволення потреб; про ресурси, як і для чого вони використовуються, які ресурси потрібні людині; про вироби, про те, як їх отримують; про обмін товарами й послугами, про гроші та їх значення;

 • виховання інтересу до економічних знань на основі всіх видів дитячої діяльності та розвитку: екологічного виховання, математичного розвитку, художньо – мистецької діяльності, соціально – естетичного виховання;

 • створення сприятливих умов для взаємодії з батьками, проведення просвітницької роботи з питань формування соціально-фінансої освіти дошкільників, залучення їх до процесу формування економічних знань дітей в умовах закладу дошкільної освіти та сім’ї.

Під час поглибленої роботи над проектом педагоги закладу розробили систему роботи щодо реалізації завдань програми соціальної та фінансової освіти «Афлатот» із врахуванням усіх видів дитячої діяльності.

Вся робота щодо засвоєння дітьми кожного модуля програми «Афлатот» була побудована за єдиним планом:

 • Досліджуй! На цьому етапі проводилося «зіткнення» дитини з проблемою – набуття нею знань про існування соціальної проблеми.

 • Думай! Даний етап був спрямований на формування у старших дошкільників потреби щодо вирішення виявленої ним проблеми - формування ціннісного ставлення до проблеми та її вирішення.

 • Вивчай! Етап присвячений збору опорної інформації для вирішення проблеми, виробленню задуму щодо її вирішення.

 • Дій! Етап направлений безпосередньо на вирішення проблеми – набуття старшими дошкільниками досвіду діяти.

РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МІЖНАРОДНОЇ ПРОГРАМИ «АФЛАТОТ» ЯК ІНСТРУМЕНТУ формування соціальної та фінансОвої освіти ДІТЕЙ старшОГО дошкільнОГО ВІКУ

Проблема економічного виховання культури цікавила науковців в усі часи – наприклад, ще Аристотель вказував на духовні та моральні передумови господарської діяльності.

Видатний англійський економіст Адам Сміт вважав, що в основі виробництва та ринкового обміну є моральне начало, «невидима рука», що гармонізує економічні відносини.

Економічна соціалізація дітей як наукова проблема, об’єкт міждисциплінарного наукового дослідження перебуває і сьогодні у центрі уваги дослідників. Дослідження вченими кола питань, пов’язаних із розвитком економічної освіти в умовах ринкових відносин, є досить широкими (В. Кочетков, В. Геєць, В. Семиноженко, О. Сидоренко та ін.).

Вивчення економічної соціалізації дітей старшого дошкільного віку, розглядалися зарубіжними економістами і психологами і спочатку будувалися в рамках стадіальної теорії Ж.Піаже.

Початок сучасних досліджень покладено роботами А.Страуса, де показано стадійність у засвоєнні грошей в дитинстві. Учений виявив 9 стадій ставлення дітей до грошей (вік 4,5–11,5 року). Це дослідження мало пошуково-констатувальний характер – без аналізу факторів, що впливають на перехід від однієї стадії до іншої. Пізніше К. Данзінгер виділив 4 стадії розвитку уявлення дитини в галузі Економіки. Зауважимо, що він охопив лише незначний віковий діапазон: від 5 до 8 років. В 1982 Б.Стейсі зробив огляд основного становища в цьому напрямі за попередній період та визначив основні області дослідження (гроші, власність, соціальні відмінності, соціально-економічні поняття), виділивши вікові стадії економічної соціалізації дітей і підкресливши умовність розподілу в залежності від дій різних факторів. Хронологічний вік дітей, які прийняли участь у експерименті – від 4 до 15 років. Більшість робіт, у якому вивчалося різне розуміння дітьми економічних понять, охоплювали віковий діапазон від 4–5 до 12–13 років.

Окрім робіт, у яких вивчалася стадійність економічного виховання, існує чимало досліджень, присвячених вивченню факторів, що впливають на цей процес. Особливо значущими для нашого дослідження є роботи, в яких розглядаються такі фактори, як приналежність до певного класу, регіональні та національні особливості, вік, стать. Як зазначає А.Щедріна, у дослідженнях Г.Маршалла і Л. Магрудера була встановлена залежність розуміння дітьми функцій грошей від безпосереднього досвіду використання грошей у сім’ї з різним соціально-економічним статусом. Автори доходять висновку, що діти із сім’ї робітників засвоюють прямий асоціативний зв’язок між грошима і задоволенням, тоді як діти із середнього класу здебільшого накопичують гроші на майбутні витрати. Інші автори (А.Фьонем, П.Томас) показали, що, як правило, батьки середнього класу починають видавати кишенькові гроші дітям починаючи з молодшого віку, на відміну від батьків-робітників. Автори припускають, що ранній досвід користування власними грошима повинен обумовлювати більш ранню соціалізацію, раціональну їх застосуванням. Однак дослідженнями цих авторів істотної різниці в економічних уявлення дітей не було виявлено.

Отже, було зроблено висновок, що класово різниця між дітьми з різних сімей відчувається, проте вона ніби розмивається і навчанням, і різнорідністю складу шкільних класів у загальноосвітніх школах [144, c. 288].

Розмаїттям теоретичних розробок економічного виховання як важливого засобу формування правильного ставлення до суспільної власності у підростаючого покоління першими займалися такі провідні економісти як Л.Пономарьов, Л.Епштейн. Проблеми економічного виховання досліджувалися у працях вчених: А.Аменда, Ю.Васіль’єва, Б.Вульфова, Е.Землянської, М.Рамазова, Н.Толстого, Л. Фридмана та ін., які стверджували, що економічне виховання доцільно починати як можливо раніше. Широта і різноманіття наукових підходів учених дозволяє простежити діяльний, динамічний, логічний, науковий інтерес науковців до дослідження проблеми економічної освіти, економічної соціалізації, виховання і мислення. Дошкільна педагогіка сьогодні зосереджує увагу на проблемах економічного виховання дітей в дошкільному навчальному закладі у взаємодії з родиною та потребує ґрунтовного вивчення, а отже, особливо, виховання економічних якостей особистості дошкільника у закладі дошкільної освіти та родині, які забезпечать активне пристосування дітей до нових для них соціальних умов життєдіяльності.

Процес економічного виховання підростаючого покоління в різних аспектах досліджували філософи, економісти, соціологи, психологи, педагоги. Зокрема, досліджувалися загальнопсихологічні закономірності входження особистості в соціальне життя (І.Бех, Л. Виготський, О.Леонтьєв, С.Рубінштейн); ступінь виховного впливу праці (З. Зайченко, Г.Могилевська); зміст і методи економічного виховання дітей (А.Аменд, І.Барило, Л.Горкіна, Н.Грама, Г.Григоренко, М.Єрмоленко, Р.Жадан, І.Іткін, А.Кітов, В.Кондратьєв, Н. Кулакова, Т.Любимова, І.Мельничук, Л.Пономарьов, В.Попов, І.Прокопенко, І.Сасова, В.Чічканов, О.Шпак), які довели, що дітям дошкільного віку доступне розуміння окремих економічних понять.

Багатопланових проблем економічного виховання підростаючого покоління торкалися з певною повнотою їх розкриття у своїх дослідженнях філософи, економісти, соціологи, психологи, педагоги (Г.Аврех, А.Абрамова, А.Аменд, А.Бірман, Ю.Васильєв, В.Жамін, Н.Клепач, В.Попов, В.Шубінський). Цьому значною мірою сприяли дослідження: загальносоціальних закономірностей динаміки зовнішньої діяльності та розвитку матеріальних і духовних цінностей (М.Туган-Барановський, Н.Смелзер, П.Струве); загальнопсихологічних закономірностей входження особистості у соціальне життя (Л.Виготський, М.Доналдсон, О.Леонтьєв, С.Рубінштейн); виховного впливу праці (Р.Зайченко, Г.Могилевська, І.Первін); змісту й методів економічного виховання дітей (С.Балабанов, О.Кульчицька, А.Кузнєцова, В.Розов, І.Прокопенко, Б.Шемякін).

На необхідності ранньої економічної освіти також наголошував К.Ушинський. Він націлював педагогів на добір завдань для дітей, які б могли б стати першими уроками у домашньому господарстві та політичній економії. У педагогічній спадщині А.Макаренка багато уваги приділялось економічному вихованню дітей у колективі. Він повною мірою розкрив господарювання дитячого закладу як педагогічний фактор. В.Сухомлинський вважав, що розподіл праці за загальними ознаками (праця навчальна та виробнича, короткострокова та довготривала, платна та безкоштовна тощо) може бути педагогічною основою для економічного виховання дітей.

Сучасні дослідження вчених (А.Богуш, Н.Гавриш, Н. Грама, Н. Побірченко, І. Рогальська, Г. Григоренко, Р.Жадан, Л. Кларін, Е. Курак, А. Шатова, А.Смолєнцева), свідчать про необхідність упровадження економічної освіти саме з дошкільного віку та вказують на роль і значимість формування економічного світогляду: знайомства дітей з ринковими відносинами, економічними уявленнями (про працю, про гроші, про професії, про бюджет сім’ї, про якості людини-господаря), економічними поняттями (категоріями) та безпосереднім застосовуванням їх у різних видах діяльності.

Н. Гавриш, зазначала що: «Дітям дошкільного віку притаманне прагнення мати одночасно багато яскравих іграшок, отримані ними у соціальному довкіллі враження повсякчас породжують нові бажання. Позиція дітей у таких ситуаціях залежить від рівня сформованості в них культури бажань. Її розвитку сприяє розмірковування дитини разом із дорослим над цими бажаннями, метою якого є усвідомлення нею власних бажань, розуміння наявності бажань у інших людей, які теж слід враховувати; залежності реалізації бажань від їх змісту, реальності, важливості; різниці між бажаннями, мріями та капризами тощо. Вирішенню означених завдань допомагає читання літературних текстів з духовно-моральним змістом, а також використання мовленнєвих ігор та вправ за їх змістом, полілогу, експериментальної діяльності (досліди з іграшками), створення іграшок-саморобок, ігрового поля власними руками тощо» [1].

На думку Н.Кривошеї, ознайомлення дітей з працею дорослих як засобом економічного виховання, одним із перших завдань визначається озброєння дошкільників елементарними економічними знаннями. Автор наголошувала, що під час відбору змісту знань необхідно враховувати рівень інформативності для дитини, емоціогенності, пов’язаної з наявним соціальним досвідом,спонукання до реалізації цих знань у власній діяльності.

Вивчення проблеми економічного виховання в умовах закладу дошкільної освіти провела Р.Жуковська [6, с. 217]. Її праця була спрямована на пошук способів, прийомів формування ощадливості як однієї з важливих сторін виховання дитини, виховання колективіста. При цьому у дітей виховувалося вміння зберігати потрібні речі для себе й для інших, не стаючи при цьому «рабом» речей. Вона вказувала, що формувати якість ощадливості у дітей потрібно тільки спільно з родиною.

Г.Шатова обґрунтувала мету економічного виховання як формування у дітей доступних економічних понять, виховання з дитячих років свідомого користувача всім, що надається дітям для їх щасливого дитинства, виховання поваги до тих, хто проявляє турботу про них [7].

На думку Н.Грами, засвоєння економічної грамоти забезпечується єдністю змісту, поступовим розвитком елементарних економічних знань, умінь, навичок з постійним ускладненням їх відповідно до віку дітей [1].

У первинному економічному досвіді дітей старшого дошкільного віку А.Сазонова виокремлювала такі складові: мотиваційна (наявність у дитини інтересу до економічної сфери життя з наявними знаннями і вміннями у цій галузі), інформаційна (наявність економічних уявлень, володіння елементарними економічними поняттями, розуміння основних економічних процесів та законів), операційна (сформованість економічних дій, елементарних умінь та навичок економічної діяльності, уміння орієнтуватись у нестандартних соціально- економічних ситуаціях). Засобом формування понять економічного досвіду дошкільників науковець визначала ігрову діяльність [4]. А.Смолєнцева [6], О.Богданов [3] вважали, що формування соціальної та фінансової освіти може бути відображено в п’яти основних темах: «Моя сім'я» (сімейна економіка), «Світ грошей» (гроші, ціна), «Моє місто» (виробництво корисних товарів), «Світ товарів»(основи маркетингу), «Моя країна» (ресурси).

У зв’язку з переходом економіки країни до ринкових відносин змінилися й вимоги до економічної підготовки підростаючого покоління, з’явилися нові програми економічної підготовки дошкільників. Авторами декількох з них є Л.Дрозденко, Л.Книшова, І.Ліпсіц, Л.Любімов, О.Меньшикова, О.Прутченков, тощо. В усіх зазначених програмах автори передусім зосереджують увагу на відборі доступних для дошкільників знань з галузі економіки.

Проте, на нашу думку, більш доцільним є не стільки засвоєння відірваних від реального життя сучасного дошкільника економічних знань, скільки забезпечення первинного економічного досвіду, формування якого починається, коли дитина виконує самостійні вольові дії, будує взаємодію з іншими суб’єктами соціальної дійсності та вже на цій основі освоює певні знання та вміння.

Економіка – це, перш за все, вирішення двох ключових питань: звідки беруться засоби (не обов'язково гроші) і як ними розпорядитися, при цьому відсутність одного з них робить недієздатним другий, вважає А.Валіцкая [10,с.31]

Економічне виховання, на думку Н.Струніліна [11, с. 44], має яскраво виражений прикладний характер і тому прийоми і методи його здійснення необхідно вичленувати із загального арсеналу педагогічних прийомів і методів. Вони повинні носити характер «занурення» і, більшою мірою, активний. Це, перш за все, на кожному кроці спонукання до дискусії і висловлювання своєї позиції з будь-якого порушеного на занятті питання, це обов'язкове підведення підсумків вихователем з оцінкою правильності і помилковості суджень і рішень дітей.

Результати економічного виховання, на думку Е.Курак [12, с. 40], будуть виявлятися в усвідомленому ставленні дітей до праці власної, батьків і взагалі до будь-якої праці; у їх поведінці під час вирішення питань ефективності витрачання всіх ресурсів: грошових, одягу і взуття, електроенергії і води, їжі і відходів, часу і здоров'я, свого і всіх членів сім'ї, вихователів, майна дитячого садка; у здатності зробити правильний вибір в певній ситуації, яка пов'язана з економічною діяльністю; у вмінні відчувати себе господарем нарівні зі старшими членами родини, а також відповідального відношення до свого дитячого садочка, до товаришів; у прагненні до підвищення доходів сім'ї.

Аналіз психолого-педагогічної, науково-економічної літератури й досліджень у галузі економічного виховання та освіти дозволяє констатувати наявність значної кількості робіт з цієї проблеми, що розкривають початкову, середню й вищу ланку системи освіти. Водночас проблеми економічного виховання дітей дошкільного віку недостатньо вивчені, незважаючи на значний інтерес дослідників дошкільного дитинства, практичних працівників до цієї проблеми, про що свідчать публікації, які з’явилися останнім часом на сторінках журналів «Дошкільне виховання», «Палітра педагога», «Заклад дошкільної освіти», «Дитячий садок», «Методична скарбничка вихователя, «Вихователь-методист», де розглядаються можливості економічного виховання дітей дошкільного віку.

  1. Особливості прояву соціальної та фінансової освіти дітей дітей старшого дошкільного віку

У Базовому компоненті дошкільної освіти передбачено формування в дітей елементарних споживчих уявлень, зокрема про товари, послуги, гроші. В освітній лінії «Дитина у світі культури» у частині «Предметний світ» зазначено, що дитина 6(7) років має «уявлення про ощадливе ведення домашнього господарства,вміє ощадливо ставитися до речей,грошей. Розрізняє соціальні ролі: «покупець», «продавець», поняття: «товар», «гроші», «ощадливий», «недбайливий».

У старшому дошкільному віці доречно сформувати в дітей такі економічні знання та уявлення:

 1. про товари та послуги;

 2. про людей, які виробляють товари та надають послуги;

 3. про те, яким має бути товар (якісним,корисним,безпечним,відповідної ціни);

 4. про необхідність вдумливого підходу до вибору потрібних товарів (промислових і продовольчих);

 5. про правила безпечного та бережливого користування речами;

 6. про необхідність послуг, якими користується сім'я та заклад дошкільної освіти;

 7. про гроші;

 8. про рекламу;

 9. про правила раціонального харчування та культуру поведінки.

Увесь процес формування економічного досвіду дошкільнят відбувається за двома напрямками:

 1. Дитина засвоює досвід попередніх поколінь у вигляді сталих економічних законів та понять (через телебачення, гру з друзями, батьками). Сформований досвід є необхідним надбанням людини для орієнтації та участі в соціально - економічній сфері життєдіяльності.

 2. Елементарний економічний досвід дитини формується у різних видах діяльності і є результатом її власної економічно доцільної поведінки. Це може бути спостереження за економічними процесами, виконання соціально - економічних ролей, участь у налагодженні найпростіших економічних взаємозв’язків між різними людьми (обмін, продаж, купівля).

Формування соціально-фінансової грамотності дітей починається з формування елементарних уявлень з економічної сфери життя. Для взаємодії та спілкування необхідна наявність лексичного запасу економічної спрямованості (поняття про економічні дії: придбати, обміняти; особисті якості: щедрий, добрий; властивості, що характеризують товар: якісний, дешевий, дорогий, сучасний). Запас мінімальної економічної лексики може бути як в активному, так і в пасивному стані.Слід дотримуватися принципів:

Суб'єктності. Спрямованість педагогічного процесу на виховання дошкільнят як активних діячів, які перетворюють навколишнє середовище та самих себе. Діти перестають бути об’єктами впливу і стають учасниками спільної з дорослими діяльності.

Орієнтації на цінності. Формування первинного економічного досвіду відбувається через систему загальнолюдських цінностей та особистісних якостей, необхідних для спілкування з людьми і успішної економічної діяльності майбутньому.

Свідомості. Використання методів навчання, які відкривають дітям можливість бути самостійними, активними, реальними суб’єктами процесу пізнання (творчі проекти, ігрова діяльність, спостереження)

Системності. Раціональне, послідовне та цілісне планування пізнавального матеріалу, дотримання логічної послідовності під час його подання.

Доступності. Використання в освітньому процесі економічних понять, доступних для сприйняття дошкільнятами.

Доцільності. Спрямування зусиль дитини на досягнення конкретної мети її діяльності,результатів,проектування дій, зміну їх відповідно власних прагнень і конкретних обставин.

Інтегрованість завдань економічного виховання в усіх видах творчої діяльності.

Дошкільнят потрібно знайомити з правилами поведінки у різних ситуаціях, пов’язаних з економічними відносинами, спонукати змінювати свою діяльність залежно від зміни умов і вимог, вчити контролювати себе та узгоджувати свої дії з діями інших людей.

Формування первинного соціально-фінансового досвіду здійснюється під час організованих занять, спостережень, трудової діяльності, дидактичних, сюжетно-рольових, рухливих ігор.

Аналіз праць сучасних дослідників показав, що такі основні характеристики особистості як ощадливість, економність, працелюбність, вважаються звичайним стилем, манерою поведінки й ставлення до предметного світу. Якщо їх своєчасно не сформувати, в поведінці дітей можуть проявитися негативні якості, а саме: недбальство, неохайність, байдужість до пошкоджених речей, книжок, іграшок.

1.2. Організація освітньої роботи шодо формування соціальної та фінансової освіти дітей старшого дошкільного віку

Педагоги закладу розуміють, що набуття та збагачення первинного економічного досвіду не лише забезпечить дошкільникам опанування елементарними економічними знаннями, готовність до адекватних ситуацій дій, формування базових якостей, але й стане підгрунттям для подальшого самостійного збагачення власного економічного досвіду.

У системі роботи над проектом педагоги творчої групи закладу виділили основні функції що сприяють формуванню соціально-фінансової освіти старших дошкільників які взаємопов'язані із освітньою діяльністю та спрямовані на досягнення поставлених пізнавальних завдань.

Пропонуємо з ними ознайомитися.

Функції, що сприяють формуванню соціальної

та фінансової освіти у дітей:

  турбота про збереження будівель, майданчиків, надання їм ладу, участь їх у збереженні;

  турбота про економне використання води,електроенергії;

  організацію господарсько - побутової, ручної, навчальної праці дітей та самообслуговування;

  турбота про охорону довкілля в місцях, які розташовані біля дошкільного закладу, їх житла;

  бережливе ставлення до іграшок, книжок, посібників через виконання конкретних завдань, що спонукають до самостійного дотримання встановлених правил;

  організацію діяльності в атмосфері доброзичливих взаємин, що виявляються в шанобливому ставленні до людей, тварин та рослин.

Педагогам закладу дошкільної освіти потрібно пам’ятати, що бережливе ставлення до особистих та суспільних речей має здійснюватися у зв’язку із формуванням таких якостей як:

  охайність, навички складати речі на своє місце;

  працелюбність (бажання та вміння полагодити поламані речі);

  розуміння того,що люди багато працюють, щоб створити речі, які потрібно берегти.

Використання різноманітних форм дає вихователю можливість проявити творчість, індивідуальність і в той же час, що особливо важливо, зробити процес пізнання економіки цікавим, доступним. Головне - говорити дитині про економіку на мові, їй зрозумілій.

У процесі формування соціальної та фінансової освіти у старших дошкільників ми використали методи, розроблені В.Логінової, П.Саморукова, Г.Щукіної, Ю.Бабанським, А.Смирновим:

Це найпростіша і доступна класифікація, що широко застосовувана на практиці:

Група методів

Види методів

Джерела передачі змісту

I група

Словесні методи

Розповідь, читання, слухання, бесіда, інструктаж тощо.

II група

Практичні методи

Вправи, ігри, прості досліди, моделювання.

III група

Наочні методи

Спостереження, показ, демонстрація тощо.

Тому пріоритет закріплюється за такими формами як:

 • гра (інтелектуальна, сюжетно-рольова, дидактична);

 • вирішення проблемних ситуацій;

 • заняття;

 • читання художньої літератури;

 • розігрування економічних ситуацій;

 • розваг, драматизації економічних казок, вечорами дозвілля тощо.

Вирішення проблемної ситуації. Вирішуючи проблемну ситуацію (економічного, математичного, екологічного, соціального змісту) діти залучаються до економічної дійсності, навчаються розмірковувати, орієнтуватися в тому, що оточує, проявляти ініціативу, висловлювати власну думку і приймати чужу позицію, зростає і реалізується їх творчий потенціал.

Читання художньої літератури. Казка – літературний жанр з величезними дидактичними можливостями. Цікаві і вдалі авторські казки, кожна з яких представляє як би міні-програму ознайомлення дітей з економічними поняттями. Читання художньої літератури сприяє розумінню мотивації і вчинків героїв, характеристиці їх дій, формує словник дітей, а головне – дає пояснення багатьом незрозумілим економічним явищам.

Логічні та арифметичні завдання, завдання-жарти, виконання завдання за малюнком оживляють шлях пізнання складних економічних явищ. Вони поєднують в собі елементи проблемної ситуації і цікавості, змушують працювати розум і доставляють радість, розвивають фантазію, уяву і логічне мислення. Вирішення таких завдань підвищує інтерес дитини до економічних знань, вчить бачити за назвами і термінами життя, красу світу речей, природи, людей.

Економічні заняття розширюють економічний кругозір, уточнюють раніше сформовані уявлення, знайомлять з новими престижними професіями, дозволяють зрозуміти роль праці в житті людини, специфіку товарно-грошових стосунків і реклами, вчать розумно витрачати гроші, дбайливо відноситися до речей (іграшок, одягу, взуття) і природних ресурсів.

Заняття математичного спрямування направлені на освоєння дітьми наочно-специфічного (математичного) змісту, формування пізнавальних і творчих здібностей. Математика озброює дітей засобами раціонального пізнання світу. Рахунок, вимірювання, елементарні обчислення — це ті способи, які дошкільнята використовують під час вирішення різних завдань, у тому числі і економічного змісту. Використання цих способів в пізнавальній і практичній діяльності стимулює пошукову діяльність, відкриває дитині шлях до творчості. Математичні знання можна розглядати як основу розвитку у дошкільників елементарних економічних уявлень. Природне з'єднання математичних і економічних знань слід здійснювати вже на початковому рівні їх вивчення.

Заняття з ручної праці є важливою складовою економічного виховання, оскільки у продуктивних видів діяльності є великі можливості для формування основ економічного мислення.

Ознайомлення дітей із певними економічними поняттями та категоріями відбувається під час організованої освітньої діяльності із різних освітніх ліній. Для того ж, щоб систематизувати й розширити знання дошкільників, раз на тиждень проводимо спеціальне заняття з економіки, яке може бути побудоване у будь-якій формі. Дуже цікаво проходять заняття-подорожі, заняття-екскурсії, заняття-бесіди, економічні вікторини тощо. Важливим елементом таких занять є ігрова імпровізація, адже саме гра забезпечує органічне практичне входження дитини в економічні відносини.

Розглядаючи методи й засоби економічного виховання, не можна забувати й про спеціальну роботу з формування в дітей корисних навичок і звичок. Чимало з них пов'язані з вихованням культури поведінки в побуті й загальною вихованістю: вимкнути світло, коли виходиш з приміщення; закрити кран після того, як помив руки тощо. Водночас із застосуванням різноманітних форм роботи залучали дітей до ігрової діяльності. Безумовно, ігрова діяльність є провідною в дошкільному віці. Через гру дитина пізнає навколишній світ, розглядає складні суспільні процеси та явища, надає дитині можливість не лише отримати нові знання, а й використати вже сформовані знання у процесі власної діяльності.

  1. Створення предметно-розвиваЛЬНОГО середовища.

Організація роботи щодо формування соціальної та фінансової освіти дошкільників буде успішною, якщо створити відповідне предметно-розвивальне середовище.

Предметно-розвивальне середовище включає в себе різноманітність предметів, об'єктів соціальної дійсності (в нашому випадку економічної, соціальної).

Створення такого середовища необхідно дітям перш за все тому, що воно виконує інформативну функцію кожен предмет несе певні відомості про економіку, фінанси, довкілля, стає засобом передачі соціального досвіду, що впливаючи на емоції дітей, спонукає їх до діяльності [9, с. 407].

Спираючись на дослідження В.Петровського, при побудові предметно-розвивального середовища необхідно дотримуватися наступних завдань:

 • статичність та рухливість предметного оточення (з одного боку, необхідна сталість і незмінність елементів середовища, а з іншого в проекті середовища повинна бути закладена можливість її змінити, щоб педагог міг заздалегідь змоделювати ситуацію сюжетно-дидактичних ігор, надати набір функціонально ігрових предметів, які допомагають малюку реалізувати прагнення до творчого моделювання ігрової ситуації, навколишнього середовища);

 • гнучкість ізолювання предметно-розвивального оточення (середовище будується так, щоб діти могли вільно, легко трансформувати обладнання, предмети з умовно виділених куточків в будь-яку частину групового приміщення);

 • комфортність предметно-просторового середовища (оточення і планування повинні бути такими, щоб кожна дитина могла знайти місце, зручне для занять. Безпека досягається завдяки використанню м'якого будівельного матеріалу з поролону, обшитого шкірою, інструментів з гуми і м'якого пластику);

 • відкритість-закритість предметно-розвивального середовища (допомагає заглянути в розмежування зовнішнього і внутрішнього світу);

 • здатність предметно-розвивального середовища забезпечити розвиток статевих відмінностей (необхідні предмети, що стимулюють належність дитини до певної статі).

Виходячи з цих положень предметно-розвивальне середовище повинне включати предмети, що відображають зміст різних сфер економіки: соціально-економічної, виробничо-технологічної, товарно-грошової, бізнес, морально-етичної, юридичної тощо [2,с. 32].

Зони предметно-розвивального середовища:

 • інформаційна зона (твори художньої літератури економічного змісту для дітей дошкільного віку, економічні казки, герої художніх творів, економічні «всезнайки», економічні приказки, прислів'я, моделі товарів, послуг, бюджету, витрат тощо);

 • цікава економічна зона (кросворди, лабіринти, головоломки, піктограми, мнемо таблиці, цікаві економічні завдання, ребуси тощо);

 • практично-економічна зона (дидактичні ігри з економічним змістом, іграшки-предмети для організації таких сюжетно-рольових ігор, як «Банк», «Аукціон», «Біржа», «Іграшкова фабрика», «Універсам», «Рекламне агентство» тощо; набори різних матеріалів інструментів, ігрові модулі (для приготування їжі, ремонт одягу, виготовлення іграшок тощо); моделі грошових знаків, різних видів валюти тощо) [4, с. 58].

Предметно-розвивальне середовище є необхідною умовою для успішного формування соціально-фінансової грамотності дошкільників.

РОЗДІЛ ІІІ. Сучасні підходи до розвитку професійної компетентності педагогів закладу щодо впровадження програми соціальної та фінансової освіти «Афлатот»

Анкетування педагогів із метою виявлення їхньої позиції щодо впровадження основ соціально-фінансової освіти дітей старшого дошкільного віку за програмою «Афлатот»

Із метою виявлення готовності педагогів закладу дошкільної освіти до впровадження програми соціальної та фінансовї освіти «Афлатот», проведено анкетування педагогів.

АНКЕТИ ДЛЯ ВИХОВАТЕЛІВ

Мета: отримання реальних даних щодо ставлення вихователів до впровадження соціально-фінасової грамотності в дошкільному навчальному закладі, уточнення конкретного розуміння опитуваними певних економічних понять.

АНКЕТА

 1. Як ви розумієте поняття «економіка»? Це, на ваш погляд:

- господарське життя суспільства;

- мистецтво ведення домашнього господарства;

- особлива сфера життя суспільства;

- сукупність заводів, фабрик, різних підприємств;

 1. Чи пов’язуєте ви свою професійну діяльність з економікою? (Так. Ні). Якщо ви відповіли «так», то яким чином пов’язуєте свою професійну діяльність з економікою? Поясніть.

 2. Чи відображаєте Ви в планах освітньої роботи завдання з економічного виховання дітей?

 3. Чи вважаєте Ви за необхідне починати економічну освіту з дошкільного віку?

 4. Який зміст ви вкладаєте в поняття «Економічна освіта»?

 5. З якими економічними поняттями треба, на ваш погляд, знайомити дітей дошкільного віку?

 6. Що таке потреби? Які вони бувають?

 7. Як ви можете пояснити термін «розумні потреби»?

27

АНКЕТА

 1. Чи потрібно вивчати економіку у закладі дошкільної освіти?­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

 2. Чи вважаєте Ви необхідним упровадження програми соціально фінансової грамотності «Афлатот»?

 3. Хто з педагогів минулого приділяв велику увагу економічному вихованню дітей?

 4. Назвіть сучасних педагогів, які займаються проблемою економічного виховання?

 5. Якими повинні бути заклади дошкільної освіти —державними чи приватними?

 6. На вашу думку, чи доступне дітям тлумачення економічних термінів?­­

 7. Що таке економіка?Як ви розумієте: економність —якість культури?

 8. Чи вважаєте ви себе людиною економною?

 9. Які підприємства нашого селища ви знаєте?

 10. Чи потрібно дітей дошкільного віку знайомити з грішми?

 11. Що таке бережливість?

 12. Як ви бережете свій час на роботі?

 13. На вашу думку,  з  якого віку потрібно привчати дітей до праці?

 14. Як розподілити сімейний бюджет, коли він складає всього 1000 гривень?

 15. Що, ви вважаєте, вам допоможе у роботі з дітьми з питань економічного виховання?

 16. З якими новими професіями слід познайомити дітей дошкільного віку?

 17. Якщо ви одержите велику суму грошей, на що ви їх витратите?

 18. Які форми роботи ви використаєте з питань економічного виховання, працюючи батьками?

 19. Що таке потреба та доход сім’ї і від чого він залежить?

 20. На вашу думку, з чого потрібно починати роботу з дітьми  з даної проблеми?

ЕКОНОМІЧНА ВІКТОРИНА 

1. Хто, згідно прислів'ю, платить двічі?

а) Добрий; б) Щедрий;

в) Скупий; г) Забудькуватий.

2. Яким нагороджують епітетом високі ціни?

а) Нечувані; б) Анекдотичні;

в) Поетичні; г) Билинні.

3. Як називається певну кількість товару?

а) Блок; б) Партія;

в) Секта; г) Банда.

4. Закінчите народну мудрість: «Хто знецінює товар, хоче його ...

а) Придбати; б) Продати;

в) Викинути; г) Красиво упакувати.

5. Продовжте прислів’я: «Гарний товар сам себе ...».

а) Закуповує; б) З'їдає;

в) Рекламує; г) Доставляє.

6. Що народжує попит?

а) Слово; б) Пропозиція;

в) Фразу; г) Абзац.

7. Що в кінці кожного кварталу здає бухгалтер?

а) Складання; б) Офіс;

в) Баланс; г) Іспити.

8. Що дешевшає під час інфляції?

а) Хліб; б) Електрика;

в) Нафта; г) Гроші.

9. Як кажуть про розореного бізнесмена?

а) Стрибнув у вікно; б) Звалився в сміттєпровід;

в) Вилетів в трубу; г) крізь землю Провалився.

10. Про придбанні якої власності мріяв отець Федір з «Дванадцяти стільців»?

а) Іконописна майстерня; б) Свічковий завод;

в) Похоронне бюро; г) Кроляча ферма.

 11. Що тримає в руках ведучий аукціону?

а) Пилу; б) Молоток;

в) Сокиру; г) Щипці. (Все пішло з молотка.)

 12. Від якого латинського дієслова походить слово «реклама»?

а) Викрикувати; б) Нав'язувати;

в) Обманювати; г) Заманювати.

(«Reklamare» - «викрикувати».)

13. В ролі якого автомобільного пристрою виступає по відношенню до торгівлі реклама?

а) Двигуна; б) Запалення;

в) Гальма; г) Глушника.

14.Як називають друковану рекламу або торговий каталог з описом товарів та умов їх придбання?

а) Бульвар; б) Проспект;

в) Тракт; г) Магістраль.

15. Який податок був введений Петром I?

а) На вуса; б) На бороди;

в) На бакенбарди; г) На лисини (був скасований тільки імператрицею Катериною II).

16. В який колір «забарвлена» найвища ціна, яку можна дати за щось?

а) Білий; б) Жовтий;

в) Червоний; г) Зелений. (Червона ціна.)

17. Яку деталь одягу дуже не люблять всі банкіри?

а) Краватка; 

б) Панчіх;

в) Шарф; г) Фартух. (Адже саме там зберігають гроші ті, хто не йде до ним у банк.)

18.  Іменем якої комахи названий ринок, де торгують старими речами та дрібними товарами з рук?

а) Муха; б) Клоп;

в) Блоха; 

г) Тарган. (Блошиний ринок.) 

19. З чого, згідно прислів'ю, роблять гроші підприємливі люди?

а) З пилу; б) З води;

в) З повітря; 

г) З природного газу.  

в) Хімія; г) Фізика.

(Економічна географія, що вивчає територіальну організацію суспільного виробництва, особливості формування територіально-економічної структури господарства різних країн і районів.)

Аналіз анкетних даних показав, що вихователі переконані у важливості економічного виховання дітей старшого дошкільного віку і мотивують таку необхідність важливістю адаптації дітей у сучасному ринковому світі.

Позитивно, що, що майже 80% педагогів закладу вважають необхідним впровадження програму соціально фінансової грамотності «Афлатот». Попри це, 52% не вбачають її організацію реальною. 60% вихователів правильно розуміють економічне виховання. Щодо проведення різних форм роботи з формування соціальної та фінансової освіти, лише 50% педагогів систематично проводять заняття економічного спрямування; 40% педагогічних працівників віддають перевагу сюжетно-рольовим іграм економічного спрямування. Варто зазначити, що 70% педагогів вказали, що вони тісно співпрацюють із батьками вихованців із питань формування у дітей первинних економічних уявлень: піднімають ці питання на батьківських зборах, проводять індивідуальні консультації, оформляють матеріали для інформаційних куточків. На запитання анкети «Чи відображаєте Ви в планах освітньо-виховної роботи завдання з економічного виховання дітей?» 70% педагогів вказали, що постійно планують таку роботу і приділяють увагу проблемі формування в дітей первинних економічних уявлень, проте лише 30% педагогів назвали спостереження та економічні прогулянки. Переважна більшість (80%) педагогів вважають, що в закладі дошкільної освіти створене розвивальне середовище щодо успішного формування економічного виховання дітей.

Проаналізувавши результати анкетування педагогів, ми спланували свою подальшу роботу щодо методичного супроводу впровадження програми соціальної та фінансової освіти «Афлатот».

Насамперед була створена творча група педагогів закладу дошкільної освіти, розроблено план роботи творчої групи на 2016-2017 р.р., із планом роботи якої ми пропонуємо ознайомитися.

ПЛАН РОБОТИ творчої групи

«Соціальний розвиток та фінансова освіта дошкільнят»

Мета: упровадження програми «Афлатот», як інструмент формування соціальної та фінансової освіти дітей старшого дошкільного віку.

 Завдання:

 • ознайомлення педагогів закладу дошкільної освіти із програмою соціально-фінансової освіти «Афлатот»;

 • підвищення професійної компетентності педагогічних працівників закладу дошкільної освіти щодо формування у дітей дошкільного віку основ соціальної і фінансової грамоти;

 • розкриття ключових понять із даної теми, добір методів та прийомів, які навчать дітей диференціювати ці поняття та адекватно діяти в межах своїх вікових можливостей;

 • здобуття умінь і навичок для успішного розв’язання завдань соціально-фінансової освіти дітей, стимулювання творчих пропозицій педагогів;

 • створення інструментарію для роботи з дошкільниками;

 • вироблення єдиного педагогічного підходу з боку педагогів та батьківської громадськості до формування соціальної та фінансової освіти дітей в умовах родинного виховання.

Очікувані результати:

 • оволодіння педагогами знаннями щодо організаційно-педагогічної роботи по питанню економічного виховання дітей дошкільного віку;

 • створення умов щодо впровадження програми соціальної та фінансової освіти дітей дошкільного віку від 3 до 6 років «Афлатот»;

 • створення у дошкільному навчальному закладі предметно-розвивального середовища для формування соціально-фінансової освіти дітей дошкільного віку;

 • вміння раціонально, конструктивно та професійно підходити до організації економічного виховання дошкільників;

 • вміння педагогічно взаємодіяти з батьками, проводити просвітницьку роботу з питань економічної освіти дошкільників та активно їх залучати до процесу формування економічних знань дітей в умовах дошкільного закладу та сім’ї.

з/п

Зміст роботи

Термін

Виконавці

1

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16.

17.

18.

19.

Ознайомити педагогів із планом роботи творчої групи

Опрацювати нормативно-правову та інструктивно-методичну базу яка забезпечує формування основ соціальної і фінансової освіти дітей дошкільного віку:

- наказ Міністерства освіти і науки України від 22.01.2016 року № 46 «Щодо упровадження основ соціальної і фінансової освіти дітей дошкільного віку»

- Програму соціальної та фінансової освіти дітей дошкільного віку від 3 до 6 років «Афлатот»

- Н.А.Побірченко «Методичні вказівки до зошита із сенсомоторики» – К: “Освіта” 1997 – 32с.

Н.А.Побірченко «Економіка родини для батьків та для дитини» – К: “Науковий світ” 2002р.

Н.А.Побірченко «Розвивальна економіка» – К: “Науковий світ” 2004р.

Т. Гільберг, О. Юхимович «Подорож у світ економіки» – Камянець – Подільський: “Абетка – НОВА” 2004р.

Діденко Л.М., «Вчимося рахувати гроші», В: «Країна мрій», 2008 р

Іванова А. В. Педагогічний огляд проблеми економічного виховання дошкільників // Наукова молодь: Матеріали І Міжнар. наук. -практ. конф. − Луганськ: Знання, 2006. − С. 43-45

Створити інформаційно-довідковий куточок і підібрати літературу за проблемою.

Створити банк інтерактивних технологій, які сприятимуть формування основ соціальної і фінансової освіти дітей дошкільного віку.

Підібрати оптимальні інтерактивні технології для формування основ соціальної і фінансової освіти дітей дошкільного віку.

Розробити програму закладу дошкільної освіти із соціально-фінансової освіти дітей старшого дошкільного віку

Розробити методичні рекомендації для вихователів старших груп «Соціально-фінансова освіта дошкільників.

Розробити орієнтовний перелік тематичних занять із соціально-фінансосовго виховання для дітей старшого дошкільного віку.

Розробити ігри з економічного виховання для дітей старшого дошкільного віку.

Розробити сюжетно-рольові ігри з економічного виховання старших дошкільників

Виготовити наочні таблиці, навчальні презентації: «Афлатунчик подорожує Україною»

Провести конкурс лепбуків «Афлатунчик подорожує Україною»

Зробити добірку прислів’їв, приказок, загадок та літературних творів.

Розробити тематичний план та конспекти знять із урахуванням індивідуального та диференційного підходудо дітей.

Розробити тематику бесід із формування соціально-фінансової освіти дітей старшого дошкільного віку

Розробити рекомендації, поради вихователям щодо організації співпраці закладу і родини для формування основ соціальної і фінансової освіти дітей дошкільного віку.

Систематизувати та узагальнити матеріали творчої групи

Заключне засідання творчої групи

 • Висновки роботи за рік (самоаналіз)

 • Оформлення матеріалів

 • Плани на майбутнє

Лютий, 2016

До 01.09.2016

Лютий, 2016

Березень, 2016

Квітень, 2016

Травень, 2016

Травень, 2016

Травень, 2016

До 01.09.2016

Жовтень, 2016

Листопад, 2016

Січень, 2017

Лютий, 2017

Березень, 2017

Квітень, 2017

Квітень, 2017

Травень, 2017

Травень, 2017

Члени ТГ,

директор,

вихователь-методист.

Члени ТГ,

педагоги

Члени ТГ

Члени ТГ, вихователі груп

Члени ТГ

Члени ТГ

Члени ТГ

Члени ТГ

вихователь-методист

вихователь-методист

Члени ТГ

Члени ТГ

Члени ТГ

Члени ТГ

Керівник ТГ

Члени ТГ

Члени ТГ

Члени ТГ

Члени ТГ

Члени ТГ

Керівник ТГ,

Члени ТГ

І як результат, творчою групою були розроблені заходи щодо упровадження програми «Афлатот», тематичний план для роботи з дітьми старшого дошкільного віку, дидактичні ігри економічної спрямованості, сюжетно-рольові ігри тощо, сформували рекомендації щодо взаємодії педагогів із родинами вихованців за розділами проекту АФЛАТОТ.

Розуміючи, що впровадження програми соціальної та фінансової освіти «Афлатот» потребує нових знань, умінь, навичок із педагогами закладу були проведені такі форми методичної роботи, як семінар-практикум «Формування економічної грамотності дітей дошкільного віку засобами інтегрованої освітньої діяльності», ділова гра «Формування економічних задатків, здібностей у дітей старшого дошкільного віку», майстер – клас «Формування соціально-фінансової грамотності дошкільників», педагогічний тренінг«Формування соціально-фінансової грамотності та економічних уявлень у дітей дошкільного віку», під час яких педагоги ознайомилися з науковими дослідженнями з даної проблеми, з нормативно-правовою базою, яка регламентує роботу із формування основ соціальної і фінансової освіти дітей дошкільного віку; з методично-дидактичним забезпеченням програми «Афлатот»; засвоїли зміст, форми та методи з економічного виховання, основні економічні терміни; підвищили власну педагогічну компетентність; отримали знання щодо проведення ефективних форм роботи з дітьми та батьками.

Пропонуємо розглянути вище перераховані форми методичної роботи з педагогами закладу.

ПЛАН СЕМІНАРУ-ПРАКТИКУМУ

Тема: «Формування економічної грамотності дітей дошкільного віку засобами інтегрованої освітньої діяльності»

«Джерело бажання вчитися - в самому характері дитячої розумової праці, в емоційному забарвленні думки, в інтелектуальних переживаннях»

В.О.Сухомлинський

Проблема: впровадження в роботу закладу дошкільної освіти програму соціальної та фінансової освіти дітей дошкільного віку від 3 до 6 років «Афлатот»

Мета: ознайомлення учасників із програмою соціальної і фінансової освіти дітей від 3 до 6 років «Афлатот»; формування у них базових знань, умінь і навичок організації освітньої роботи з дітьми в умовах закладу дошкільної освіти; вправляння у використанні активних методів взаємодії з дітьми та батьками під час реалізації змісту програми соціальної та фінансової освіти дітей дошкільного віку.

Завдання:

 • вчити педагогів ефективно використовувати можливості різних форм організації освітньої діяльності, з метою впровадження програми соціально-фінасвової освіти «Афлатот», правильно планувати освітню роботу з дошкільниками;

 • розробити рекомендації щодо створення економічної ігротеки, тематичної бібліотеки, сюжетно-рольових та дидактичних ігор соціально-економічного спрямування;

 • познайомити з технологією створення мультимедійних презентацій як ефективного засобу у роботі з дошкільниками;

 • створити організаційні умови для безперервного вдосконалення фахової освіти і кваліфікації педагогічних працівників закладу.

Очікувані результати:

 • Створення умов щодо впровадження програми соціальної та фінансової освіти дітей дошкільного віку від 3 до 6 років «Афлатот»

 • Оволодіння педагогами знаннями щодо організаційно-педагогічної роботи по питанню економічного виховання вихованців закладу дошкільної освіти.

 • Вміння в раціонально, конструктивно та грамотно підходити до організації економічного виховання дошкільників.

Засідання І.

 1. Ознайомлення учасників семінару з планом роботи.

 2. Нормативно-правові база,яка забезпечує формування основ соціальної і фінансової освіти дітей дошкільного віку ( Е-презентація)

 3. Ознайомлення учасників семінару з авторською програмою економічного виховання дітей старшого дошкільного віку «Абетка Афлатунчика для малюків»

 4. Концепція програми «Афлатун». Ключові моменти (Е-презентація)

 5. Основи системи роботи щодо формування економічної грамотності дітей дошкільного віку.

 6. Створення сучасного економічного середовища в закладі дошкільної освіти (презентація з досвіду роботи педагогів)

 7. Хіт-парад методичних ідей на тему: «Розвивальне предметне середовище, що сприяє формуванню економічних умінь і навичок у дітей дошкільного віку».

Домашнє завдання:

 • опрацювати програму соціально-фінансової освіти дітей дошкільного віку від 3 до 6 років «Афлатот»;

 • підготувати конспекти занять для дітей старшого дошкільного віку на тему: «Економіка в казках».

Засідання ІІ.

 1. Педагогічні дебати «Практично-діяльнісний підхід до формування економічних понять у дошкільників»

 2. Обмін досвідом на тему: «Формування первинного економічного досвіду старших дошкільників за допомогою сучасних методів та прийомів».

 3. Перегляд презентації на тему: «Художнє слово, як засіб економічного виховання дошкільників».

 4. Практичний показ на тему: «Економіка в казках».

 5. Обговорення перегляду занять.

 6. Відкритий мікрофон «Я маю зауваження і побажання» (підбиття підсумків семінару)

Домашнє завдання: підготувати відеоматеріали «Сучасні підходи щодо організації та проведення різних форм роботи з батьками щодо економічного виховання дошкільників».

Засідання ІІІ.

 1. Співпраця закладу дошкільної освіти та родини з соціально-економічного виховання дошкільників – консультація-бесіда, банк ідей.

 2. Перегляд відеоматеріалів з досвіду роботи на тему: «Сучасні підходи щодо організації та проведення різних видів роботи з батьками що стосуються економічного виховання дошкільників».

 3. Обмін думками на тему: «Єдність сім’ї та закладу дошкільної освіти – умова успішного економічного виховання дошкільників».

 4. Підведення підсумків роботи семінару-практикуму. Анкетування учасників.

Матеріали майстер –класу для вихователів

«формування соціальної та фінансової освіти дошкІльників»

Тривалість майстер-класу: 30-35 хвилин

Мета:розширити та уточнити знання педагогів про актуальність соціально-фінансової грамотності дітей старшого дошкільного віку, його мету і завдання; познайомити педагогів із найважливішою умовою формування соціально-фінансової освіти дітей дошкільного віку – застосуванням ігор економічної спрямованості; формувати уявлення про створення тематичних мультимедійних презентацій, що мають на меті глибше розкрити дітям сутність економічних понять та відносин; викликати бажання впроваджувати систематичну організовану роботу щодо виховання соціально-фінансової освіти у дошкільників.

Завдання: розширити знання педагогів про методи і прийоми соціально-фінансової освіти; сформувати уявлення про роль ігор економічної спрямованості в системі роботи над формуванням соціально-фінансової грамотності дошкільників; познайомити з технологією створення мультимедійних презентацій як ефективного засобу у роботі з дошкільниками;

викликати зацікавленість до впровадження соціально-фінансової освіти у дошкільному навчальному закладі.

Обладнання: проектор, презентації з досвіду роботи педагогів.

Роздатковий матеріал: інформаційна довідка про майстер-клас,Афлатунчик, картки з назвами казок за кількістю учасників, папір, ножиці, клей, кольорові олівці, вирізки з журналів, зразки віршів, слоганів, текстів,

Хід майстер-класу:

 1. Вступна частина. Ознайомлення з планом роботи майстер-класу, метою та завданням (2 хвилин)

 2. Розминка: мозковий штурм (3хв.)

 3. Основна частина (30 хвилин)

  1. Презентація досвіду роботи щодо формування соціально-фінансової грамотності старших дошкільників.

 4. Заключна частина. Підсумок. (5 хвилин).

 1. Вступ.

Сучасного дошкільника вже з перших років життя оточує економічна сфера, наповнена складними економічними поняттями та процесами. Реклама по телебаченню, розмови політиків, купівля, продаж, розподіл сімейного бюджету – ось далеко не повний перелік того, з чим доводиться стикатися дитині щодня.

Чи потрібне дошкільнику економічне виховання? Розмірковуючи над цією проблемою, ми говоримо лише про початки економічного виховання, які включають в себе доступні дітям знання і деякі економічно значущі якості особистості, що беруть свій початок у дитинстві: ощадливість, працьовитість, економність тощо.

Поняття «економіка» і «дитина» лише на перший погляд здаються надто далекими одне від одного. Якщо ж сприймати економіку як сферу «розумного» домашнього господарства, мистецтво його ведення, можна в доступній формі донести дітям елементарні базові знання з цієї галузі, роз'яснити зміст економічних взаємозв'язків.

Базовий компонент дошкільної освіти (нова редакція), освітня лінія «Дитина в світі культури», наголошує на тому, що дитина має усвідомлювати, що довколишній предметний світ ― рукотворний, створений для задоволення потреб людини та завдяки людській праці, мати елементарні знання про виробництво різних предметів ужитку, технічних приладів та знарядь, засобів пересування та зв’язку; виявляти ціннісне ставлення до результатів людської праці, розуміти її необхідність і мотивацію, зв’язок із життєвими потребами, станом здоров’я, знати про професійну зайнятість батьків, найближчих родичів; багатоманітність професій у різних сферах діяльності людини, називати найпоширеніші; розуміти відмінність між власною діяльністю і виробничою діяльністю дорослої людини; мати уявлення про заощадливе ведення домашнього господарства, вміти ощадливо ставитися до речей, грошей; розрізняти соціальні ролі «покупець», «продавець», поняття «товар», «гроші», «заощадливий», «недбайливий»; використовує різні предмети за призначенням, дбайливо до них ставиться, дотримується умов догляду і зберігання; застосовувати елементарні економічні поняття; ощадливо ставитися до речей, грошових коштів.

В умовах сьогодення одне з основних завдань зосвітньогопроцесу полягає не в накопиченні навчальної інформації з окремих галузей знань, а насамперед у формуванні готовності до самостійного пошуку способів пізнавальної інформації, налагодження людських стосунків, взаємодії, спілкування й уже на цій основі збагачення власного запасу знань і досвіду. Особливості життя в сучасному соціумі вимагають зниження вікових меж для початку економічного виховання й соціалізації дітей як фундаментальної бази для подальшої економічної освіти, що є невід’ємною умовою успішної соціалізації взагалі.

 1. Розминка: «Мозковий штурм»

 • Овочевий еталон дешевизни - це... (Дешевше пареної ріпи.)

 •  Зоологічний еталон бідності - це... (Церковна миша. Бідний як церковна миша.)

 • Наведіть фольклорний приклад невдалого бартеру. (Шило на мило.)

 • «Ділити шкуру невбитого ведмедя» в бізнесі - це... Що? (Планування.)

 • На якому базарі найбільший шум? (На пташиному базарі.)

 • Чим відрізняється пташиний базар від пташиного ринку? (На ринку торгують птахами та іншими тваринами, а пташиний базар - це масове колоніальне місце гніздування морських птахів.)

 • Спосіб отримати знижку - це... Що? (Торг.)

 •  Що коштує дешево, а цінується дуже дорого? (Ввічливість.)

 • Про який улюблений дітьми продукт економісти кажуть: «це вміння продати одну картоплину за ціною кілограма»? (Чіпси.)

 •  Головний рекламний агент болота - це... Хто? (Жаба «Кожна жаба своє болото хвалить».)

 •  «Економічна порода собак - це... Яка? (Такса, адже такса - це ще і встановлена розцінка.)

 • Які банки створюються тільки біологами, медиками та програмістами? (Банк генів, банк крові, банк органів, банк даних тощо)

 • Професіонал з працевлаштування грошей - це... Хто? (Банкір, змушує гроші працювати.)

 • Які знаки уваги воліють банкіри? (Водяні.)

 • Яку країну називають «банкіром» усього світу? (Швейцарія.)

 • Назвіть захід, де ціну набивають молотком. (Аукціон.)

 • Яка «боргова книжка», яка прийшла до нас з Риму, є в кожному будинку? (Календар, це буквальний переклад)

 • У нас з вами - «заначка». А у держави - саме цей фонд. Який? (Стабілізаційний.)

 •  Французи називають цим словом ваги, а бухгалтери - річний звіт. Назвіть слово.(Баланс.)

 • «Кока-кола» по відношенню до «Пепсі-кола» - це... Хто? (Конкурент.) 

 1. Основна частина Презентація досвіду роботи щодо формування соціально-фінансової освіти старших дошкільників.

  1. Перегляд авторських презентації педагогів «Формування соціально-фінансової освіти дітей старшого дошкільного віку».

  2. Ознайомлення з методами і прийомами формування у дітей соціально- та фінансової освіти.

Водночас із застосуванням різноманітних форм роботи відбувалося залучення дітей до ігрової діяльності, що є одним із найефективніших практичних методів економічного виховання. Безумовно, ігрова діяльність є провідною в дошкільному віці. Через гру дитина пізнає навколишній світ, розглядає складні суспільні процеси та явища. Ігрова діяльність надає дитині можливість не лише отримати нові знання, але й використати вже сформовані знання в процесі власної діяльності. Ось чому найважливішою умовою формування соціальної та фінансової грамотності дитини було обрано застосування ігор економічної спрямованості.

Спочатку використовувалися дидактичні ігри як самостійна форма організації навчання і як частину заняття під час ігрової апробації матеріалу. Кожна проведена дидактична гра мала своє навчальне завдання, але в більшості випадків головною метою гри було закріплення знань, набутих дітьми під час занять.

Дидактичні ігри економічної спрямованості проводилися з метою подальшого розширення, узагальнення, систематизації та доповнення вже сформованих знань з економічної сфери. У подальшому ці знання виступали як необхідна термінологічна підтримка на заняттях і в процесі ігрової діяльності дітей.

Разом з продовженням роботи над збагаченням знань за допомогою дидактичних ігор відбувалось формування певних способів соціально-економічної поведінки за допомогою ситуативних ігор економічної спрямованості.

Ситуативна гра становить собою елемент або частину сюжетно-рольової гри. У ній наявна конкретна ситуація, що потребує певних дій від її учасників. Дітям пропонується соціально-економічна ситуація, яку вони мають, по-перше, проаналізувати, по-друге, розглянути різні варіанти її розв’язання та різні способи дій і поведінки всіх учасників, по-третє, кілька разів обіграти різні варіанти й наприкінці зробити конкретні висновки щодо поведінки в схожій ситуації на майбутнє.

Подальша робота була спрямована на формування в дітей активного способу поведінки в життєвих соціально-економічних ситуаціях. З цією метою продовжували проводити ситуативні ігри і застосовували різноманітні сюжетно-рольові ігри.

Ще одним важливим наочним методом навчання є застосування мультимедійних презентацій. Необхідність застосування комп'ютерної техніки в освітньому процесі регламентовано нормативно-правовою базою. у «Національній доктрині розвитку освіти», у статті IX наголошено, що «пріоритетом розвитку освіти є впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, які забезпечують: подальше удосконалення зосвітньогопроцесу, доступність та ефективність освіти, підготовку молодого покоління до життєдіяльності в інформаційному суспільстві». Цей документ регламентує створення індустрії сучасних засобів навчання, що відповідають світовому науково-технічному рівню і є важливою передумовою реалізації ефективних стратегій досягнення цілей освіти.

У зв'язку з цим набуває актуальності проблема впровадження нових інноваційних та інформаційних засобів і методів навчання. Саме таким засобом і є мультимедійні презентації з використанням комп'ютерної графіки (Microsoft Power Point). «Краще один раз побачити, ніж 100 разів почути». Це українське прислів’я якнайкраще ілюструє використання презентацій, як у роботі з дорослими, так і при організації освітнього процесу з дітьми.

Мультимедійні презентації та слайди викликають у дошкільників живий інтерес, є прекрасним наочним посібником і демонстраційним матеріалом, що сприяє гарній результативності освітнього процесу. Використання комп’ютерних засобів навчання також допомагає розвивати у малюків допитливість, зібраність, зосередженість. Для повноцінного розвитку дітям необхідно проявляти творчі здібності в діяльності, яка іх охоплює, бути зацікавленими у виконанні завдань та отримання позитивних результатів.

Особливістю використання дидактичного матеріалу економічної спрямованості полягає у тому що, наявні друковані засоби наочності не можуть в повному обсязі продемонструвати економічні терміни та зв’язки, через їх специфічність. Тому виникла додаткова потреба у створенні мультимедійних демонстраційних матеріалів, наочних посібників економічної тематики власноруч.

Під час створення презентації для роботи з дітьми слід дотримуватися певних вимог.

Усі слайди презентації повинні бути виконані в єдиному стилі, тобто у єдиній кольоровій гамі, з використанням однотипних ілюстрацій. Дуже важливо правильно обрати кольори для створення презентації. Колір має найбільший вплив на емоційний стан дитини. Для створення нашого мультимедійного продукту було обрано жовтий колір, який викликає в дітей радість і щастя, стимулює психіку до зосередженості, гармонії і послуху, а також зелений, що пробуджує інтерес до навколишнього світу та навчання, відтінки зеленого кольору піднімають самооцінку і впевненість у собі, вселяючи сміливість. Текст має бути відсутнім, через те, що діти дошкільного віку ще не оволоділи читанням.

Не слід заповнювати слайд значним об’ємом інформації. Не треба лякатися вільного простору, адже він сам собою є важливим елементом дизайну. Об’єкти на слайді необхідно гарно скомпонувати і правильно розташувати залежно від того, як глядач сприймає певні ділянки екрану. Найбільш важливу інформацію розташовують у лівому верхньому кутку слайда. Уся інформація на слайдах має бути науковою, логічно структурованою, доступною цільовій аудиторії і повно висвітлювати тему презентації.

 1. Практичне заняття з моделювання учасниками особистих стилів роботи

- Дидактична гра (презентація) «Відгадай казку – назви потребу» (див. електронний додаток)

- «Впізнай товар та послугу за мімікою, жестами» (див. електронний додаток)

- Творче завдання «Реклама» (див. електронний додаток)

5. Заключна частина.

Отже, протиріччя, що виникло між економічною допитливістю дитини, готовністю пізнавальної сфери до засвоєння економічних знань, наявністю літературних творів з економічним змістом, адресованих дошкільникам, з одного боку, і відсутністю цілеспрямованого формування соціально-фінансової освіти дошкільників з іншого, спричинює необхідність вивчення й розробки підходів, спрямованих на спеціально організоване економічне виховання дошкільника як базис для поглибленого вивчення економіки в школі й адаптації дітей до нових умов життя й діяльності всіх вікових категорій нашого суспільства.

Підсумок. Запитання до аудиторії: «Навіщо дітям соціально-фінансова освіта?»

Під час педагогічного тренінгу педагоги переконалися в тому, що навчати дітей основ економіки потрібно цілеспрямовано і розпочинати слід вже з раннього  дитинства.

ПЕДАГОГІЧНИЙ  ТРЕНІНГ

Тема: формування соціальної та фінансової освіти, економічних уявлень у дітей дошкільного віку.

Мета: поглибити знання педагогів щодо використання сучасних методів навчання. Здобути уміння і навички для успішного розв’язання завдань економічного виховання дітей, стимулювати творчі пропозиції педагогів. Визначити розділи й модулі програми «Афлатот», крізь які проходитиме ідея формування соціально-фінансової освіти дитини.

План проведення педагогічного тренінгу

 1. Привітання. Ознайомлення з планом проведення тренінгу.

 2. Дискусія «Чи потрібно вивчати економіку в дитячому садку?» 

 3. Ігрова вправа «Так чи ні?»

 4. Практична робота: Порівняти освітні лінії Базового компонента дошкільної освіти та програми соціально-фінансової освіти «Афлатот»

 5. Ігрова вправа «Що слово значить?»

 6. Мозковий штурм: Які форми роботи доцільні в економічній освіті дошкільників?

 7. Інтелектуальне завдання.

  1. «Які бесіди можна провести дітьми про бережливе ставлення до природи та раціональне використання природних ресурсів?»  

  2. «Які бесіди можна провести дітьми про бережливе ставлення до природи та раціональне використання природних ресурсів?»  

 8. Творче завдання «Які казки можна розповісти дітям про працю та бережливість?» 

 9. Підсумок.

Хід тренінгу

Доброго дня, шановні колеги! Тема сьогоднішнього  засідання «формування соціально-фінансової освіти та економічних уявлень у дітей дошкільного віку».              

Сучасна соціально-економічна програма розвитку України направлена на поліпшення життя людей і пов’язана з формуванням нової економічної моделі. Тому це питання є важливим для працівників освіти. Головним завданням є прищепити підростаючому поколінню навички діяльності в реальному житті, навчити його мислити і діяти за законами економіки.

Дискусія «Чи потрібно вивчати економіку у закладі дошкільної освіти?» (відповіді вихователів,обговорення)

Висновок:

 Основа майбутньої особистості закладається в ранньому віці. Знання та вміння, набуті в дитинстві – це коріння. Чим воно міцніше, тим впевненіше почувається людина в житті.

Елементарні економічні знання не формуються на порожньому місці, визначальним тут є конкретні умови, в яких росте й виховується дитина: сімейне середовище,ставлення до оточення, її духовний світ мають великий вплив на формування особистості майбутнього громадянина.

Саме в дошкільному закладі малюк навчається гуманному ставленню до природи, поваги до людей праці, доброзичливості, взаємодопомоги. У тому дитина, яка виховується там, де панують ще чесноти, в майбутньому завжди буде бережливою і економною в своїй виробничої діяльності.

Економне, бережливе ставлення до природних ресурсів, продуктів праці людей – важлива вимога сучасного життя. І чим раніше діти усвідомлять те, тим більше берегтимуть  дари природи і весь рукотворний світ. А це означає готовність до практичного життя, набуття важливої складової життєвої компетентності, формування якої – один з пріоритетів Базового компонента дошкільної освіти.

Дошкільнята здатні засвоїти елементарні економічні знання та категорії і те, що ці знання їм потрібні. Дошкільний віковий період найсприятливіший  до формування різних якостей особистості, насамперед бережливості та економності як структурних елементів процесу соціалізації. Вирішальна роль у формуванні елементарних економічних знань належить вихователеві. Від його духовних, моральних якостей, професійної підготовки залежить, якою сформується особистість майбутнього громадянина нашої держави. Тому педагогові слід бути у постійному пошуку нових технологій.

Які початкові економічні уявлення доступні розумінню дітей дошкільного віку?

Ігрова вправа «Так чи ні?»

Пропоную заслухати відповіді і погоджуючись з варіантом відповіді, необхідно підняти зелену картку, якщо ні – червону.

Відповіді:

 • уявлення про те, що всі речи та предмети, які оточують нас  - це результат праці  людей;

 • поняття бережливість, економність;

 •  уявлення про бізнес, як діяльність,що спрямована на отримання прибутку;

 • розуміння різних форм власності;

 •  уявлення про торговельні осередки;

 •   уявлення про товар (це коли речі та предмети купуються або продаються);

 •  етика економічних стосунків;

 •  уявлення про різні професії людей, взаємодію між різними професіями, які слугують  створенню матеріальних та духовних благ для людей;

 • нових професій підприємницької діяльності;

 • гроші та їх використання;

 •  банк як фінансова установа, його функції;

 • знання про суспільний характер праці,  розуміння того , за свою працю люди  отримають заробітну плату;

 •  призначення реклами, різні види реклам;

 • призначення комп'ютера.

Завдання: порівняти освітні лінії Базового компонента дошкільної освіти та програми соціальної та фінансової освіти «Афлатот», крізь які проходитиме ідея формування соціально-фінансової грамотності дошкільників (робота з програмами, відповіді вихователів).                

Ігрова вправа «Що слово значить?»

Пропоную розглянути листочки зі словом – економічним терміном і пояснити його значення.

Мета: забезпечити розуміння педагогами тлумачення ключових слів  економічної термінології.

Ключові слова:

економіка – наука про ведення господарства;

бізнес –        діяльність, що спрямована на отримання прибутку;

бізнесмен – людина, яка має свою  справу;

гривня – грошова одиниця України;

товар – речі,предмети, які купуються або продаються;

банк – установа, де находяться, зберігаються та видаються гроші;

валюта –грошова одиниця інших держав;

ярмарок -це місто, де можна купити і продати товар, відрізняється від ринку тим,що тут ведуться великі торги;

реклама –повідомлення та відомості про товар, його якість, можливість придбання, запорука успішного бізнесу;

бережливість, економність – раціональне використання ресурсів природи та держави.

Ми знаємо, які економічні уявлення доступні розумінню дітей і зараз сформулюємо основні завдання економічної освіти  дошкільників.

Гра «Мікрофон»

Мета: активізувати знання вихователів про основні завдання соціально-фінансової освіти дошкільників.

1. Уточнити та розширити уявлення дітей про навколишній світ речей та предметів, якими користується людина і які є результатом праці.

2. Дати знання про працю – джерело добробуту. Виховувати бережливе ставлення до людської праці.

3. Розширювати розуміння поняття «бережливість», «економність».

4. Дати елементарні економічні знання, формувати уявлення про поняття «економіка», «бізнес».

5. Познайомити з грошовою одиницею України та грішми інших держав.

6. Поглибити знання про торговельні пункти, про банк, його функції, про товарно-грошові відносини.

7.Залучати дітей до посильної праці. Виховувати працьовитість, бережливість, економність, ініціативність.

8.Ознайомити з комп’ютером, вчити гратися в економічні ігри.

9.Здійснювати корекційно-профілактичну роботу спрямовану на залучення дітей дошкільного віку до сфери економічної діяльності. 

Мозковий штурм: Які форми роботи найбільш доцільні щодо формування соціально-фінансової освіти дошкільників?(заняття, спрямовані на знайомство з працею дорослих, з раціональним використанням природних ресурсів та ін., екскурсії у природу, до підприємств міста, об'єктів культурно-побутового обслуговування населення; розгляд картин, ілюстрації, плакатів; дидактичні ігри; бесіди; сюжетно-рольові ігри; читання   творів художньої літератури; художня праця; вікторини, розваги; малювання)

Інтелектуальне завдання «Які бесіди можна провести дітьми про бережливе ставлення до природи та раціональне використання природних ресурсів?»   (Тепло взимку у садку», «Природа – наш друг», «Чарівна вода-всім потрібна вона», «Повітря повинно бути чистим».)

 Творче завдання «Які казки можна розповісти дітям про працю та бережливість?» Картки з зображенням казкових героїв, на яких педагоги пишуть назви казок)

Підсумок.

ДІЛОВА ГРА
«Формування економічних задатків, здібностей у дітей»

 Мета: вчити учасників ділової гри приймати економічні рішення, обирати найбільш вдалу з альтернатив і на цій основі формувати власну позицію в сфері економіки;  економічні якості особистості, які є необхідними для успішного економічного виховання  дітей; сприяти розвитку  упевненості в собі, креативного мислення, уміння визначати  мотиви власної діяльності. Виховувати  вміння працювати в колективі.

Матеріал: мольберт, сигнальні картки, ручки, аркуші паперу.

Учасники: педагогічний колектив закладу дошкільної освіти.

Попередня робота: підбір та вивчення методичної літератури, складання плану ділової гри, оформлення виставки методичної літератури, консультації педагогів щодо  підготовки до ділової гри, розроблення методичних рекомендації, приготування роздавального матеріалу.

Хід гри:
1. Ознайомлення з темою та метою гри

Вихователь-методист: Сьогодні шановні колеги ми з Вами зібралися щоб розпочати заняття з такої цікавої теми, як «Формування економічних задатків та здібностей»

 Мені хотілося б, щоб, спілкуючись тут,  ми глибше пізнали світ економічної соціалізації дошкільників,  навчились приймати економічні рішення, формувати власну позицію в сфері економіки, щоб намагалися креативно мислити будучи впевненими в собі та через спілкування з іншими колегами, друзями. Те, якої людина про себе думки, залежить від того, наскільки вона себе приймає, вірить у себе та свої можливості.
     
 Сьогодення ставить нові вимоги до дошкільної освіти й до кожного вихователя, зокрема з економічного виховання. Педагоги мають бути творчими особистостями, новаторами ідей, постійно підвищувати свою професійну майстерність. Як ви вже напевно здогадались, що всі завдання нашої гри будуть економічного змісту.

 1. Вправа «Прорекламуй партнера»

Мета: налаштувати педагогів на тему, допомогти у подальшому виконанні
завдань.

Завдання: охарактеризувати свого партнера за професійними якостями. Скласти рекомендацію для прийому на роботу (вихователі обирають партнера, час 1хв.)

 1. Вправа « Правила роботи в групі»

Мета: регламентувати роботу в групі, удосконалювати фахову майстерність, взаємодію педагогів.

 • Кожна думка важлива.

 • Ми всі – партнери!

 • Обдумав, сформулював, висловив!

 • Говорити чітко, ясно, красиво!

 • Тільки обґрунтовані докази!

 • Вмій погодитися і не погодитися!

 • Важлива кожна роль.

 • Бережи час кожного.

 • Правила прийняти, тож попрошу їх дотримуватись. Та ще цікаво мені знати, чого очікуєте ви від нашого засідання.

Вправа «Пісочний годинник» 

(Учасники висловлюють свої очікування, записують їх  на кольорових піщинках)

Мета:  визначити сподівання та очікування учасників від заняття.

Матеріал: великий аркуш із зображенням пісочного годинника;  паперові «піщинки» (стікери)  для кожного учас­ника, ручки.

Роздати  учасникам паперові «піщинки». Учасники пишуть на них свої сподівання, за­читують їх уголос і приклеюють паперові «піщинки» до аркуша із зображенням пісочного годинника

А зараз потренуємо нашу пам'ять за допомогою вправи (швидко і чітко відповідати на поставлене запитання, використовуючи сигнальні картки)
4. Вправа «Мозковий штурм»

Мета: отримання реальних даних щодо розуміння вихователями певних понять, пов’язаних з економічною освіту дошкільників.

 • Що таке економічне виховання?

 • Метою економічного виховання є?

 • Завданням економічного виховання є?

 • Формування економічної компетентності поділяється на три етапи:

 • Назвіть форми роботи з дітьми що можуть включати економічне виховання.

 • Економічна соціалізація- це…?

 • Що таке сімейний бюджет?

 • Які бувають витрати?

 • Що таке гроші?

 • Економічна культура –це…?

 • Чи слід економити воду, електрику, тепло?Чому?

 • Нерідко економіка замінюється такими заняттями, як?

(природа, дитина в соціумі, дитина в сенсорно-пізн. просторі)
5. Міні лекція «Формування економічних здібностей задатків в закладі дошкільної освіти»

6. Вправа «Придумай прислів’я» (робота в парах) -1 хв.

7. Фізхвилинка

8. Презентація формули «Хочу – Можу – Потрібно»  (сам за себе)
ведучий малює три кола, які перетинаються та пояснює значення кожного компоненту . Хочу – це простір бажань, цілей, інтересів, прагнень. 

Можу – це простір можливостей, здібностей, талантів, стану здоров’я. 

Потрібно – це що потрібно зробити, щоб навчити дітей економічно мислити та діяти, не вдаючись до шаблонів бездумного копіювання. Оптимальний вибір стратегії економічної поведінки знаходиться на перетині трьох просторів (трьох кіл).

Учасникам пропонується перелік незакінчених речень, які необхідно продовжити.

 • Я бачу свою економічну мету в тому, щоб..

 • Я прагну...

 • Я можу досягнути економічного успіху...

 • Я абсолютно впевнений, що я хочу....

 • Мій економічний успіх пов’язаний ...

 • У мене є те, що потрібно для...

Висновок: встановлення зв’язку між своїми бажаннями та майбутньою роботою або навчанням.

9. Вправа «Асоціації за Друдлами» (Креативність мислення, робота підгрупами)
Намалювати на аркуші паперу різні предмети, що асоціюються у вас  з економічним вихованням (намальованими предметами групи обмінюються та знаходять асоціації)

10.Вправа«Конкуруючі садочки»

Мета:  дати уявлення про командний стиль роботи і можливість спробувати себе в бізнес-плануванні (на елементарному рівні).

Матеріал: аркуші паперу і ручки.

Завдання: Група поділяється на декілька команд, наприклад, на три - чотири (не обов'язково дотримуватися однакової чисельності гравців у команді). Учасники гри займають свої місця за столами. У них повинні бути аркуші паперу і ручки.

Ігрова ситуація. Ви – дорослі люди, бізнесмени, що процвітають. У вас є достатній капітал, щоб вкласти його в організацію сучасного приватного садочка. Ваше завдання – не просто організувати звичайний садок зі
стандартним набором правил, предметів і послуг, але вигадати таку, за навчання в якій батьки погоджувалися б віддавати гроші, можливо, чималі. Крім того, ваш садок  повинен бути привабливий для дітей, давати
успішно виживати в умовах конкуренції. Тому кожна команда пропонує і
презентує свій проект садочка.

Ви повинні розробити наступні пункти:

1) Які основні предмети будуть у вашому садочку?

2) Які додаткові курси, факультативи, привабливі для дітей, будуть у вашому садочку?

3) Які додаткові форми освіти дадуть вам переваги (гуртки, секції тощо)?

4) Які додаткові послуги, привабливі для дітей, буде робити ваш садок (у тому числі з організації відпочинку дітей)?

5) Як буде організований ваш садок (режим, правила, керування)?

6) Скільки ви плануєте платити (на місяць) педагогам і яка система оплати?
11. Рефлексія. Вправа «Пісочний годинник»

Час підбивати підсумки роботи за допо­могою вправи «Пісочний годинник».

Завдання: Висловити  свої думки та враження від  сьогоднішньої зустрічі та продовжити речення  «Мені сьогодні...» (на кольорових піщинках)
 12. Вправа «Аплодисменти»

Ми з вами добре попрацювали. І на завершення я пропоную уявити на одній долоні посмішку, а на іншій – радість. А щоб вони не втекли від нас, їх треба міцно-міцно поєднати в аплодисменти.
13. Вправа «Ярмарок»

Мета: розвивати вміння позитивно оцінювати особистісні якості учасників тренінгу та визначати шляхи подальшого саморозвитку та самовдосконалення особистості.

Розроблені педагогами цікаві педагогічні ситуації, педагогічні задачі доцільно були використані під час проведення педагогічних годин, тренінгів, ділових ігор тощо.

Поради педагогам щодо організації

та проведення занять із дітьми

Перед початком кожного заняття прочитайте модуль і хід заняття. Пам'ятайте про базові поняття дитячої психології. Це основа вашої взаємодії. Пам'ятайте про роль розвивального середовища.

Завчасно підготуйте групу та наочність, необхідну для кожного виду діяльності. Будьте для дітей зразком для наслідування у мовленні, зовнішності і поведінці. Сідайте з дітьми в коло якомога частіше, особливо коли читаєте казку або обговорюєте її. Залучайте дітей до обговорення, ставлячи питання «як» і «чому». Не засуджуйте і не критикуйте, коли дитина висловлює думку, з якою ви не погоджуєтесь. Говоріть простою мовою. Наводьте приклади і показуйте картинки, реальні об'єкти і рухи, щоб пояснити певні терміни та поняття. Створіть дітям безпечні умови під час будь-яких видів діяльності. Якщо дітей багато, розділіть їх на маленькі підгрупи та виконуйте завдання одночасно за допомогою помічника вихователя. Спонукайте дітей до зберігання поробок.

Складайте їх в коробку для подорожей з Афлатуном. Ставтеся до роздаткового матеріалу творчо і економно. Будь ласка, переробляйте, перебирайте і повторно використовуйте підручні матеріали. Працюйте в команді. Спілкуйтеся, смійтеся, грайтеся і виконуйте всі завдання разом з дітьми. Позиціонуйте себе як частину дитячого колективу, але в той же час як дорослого товариша і приклад для наслідування. Отримуйте задоволення!

Рекомендації для педагогів: Пам'ятайте, що діти вчаться краще, коли: Вони активно навчаються, беруть активну участь в навчальному процесі. Вони отримують задоволення від навчання і нових відкриттів. Їм більше подобається творити, ніж отримувати готове. Коли до них ставляться, як до людей, здатних думати і міркувати.

Для педагогів були проведені консультації «Знайомимося з програмою «Афлатот», «Створюємо майбутнє відповідально й ощадливо», «Формування економічної досвідченості дошкільників засобами гри», «Економічне виховання дітей дошкільного віку», «Формування соціальної та фінансової грамотності дітей дошкільного віку в умовах закладу дошкільної освіти», «Шляхи забезпечення економічної спрямованості освітнього процесу», «Соціально-фінансова грамотність дошкільників», методичні рекомендації «Формування соціально-фінансової грамотності дошкільників», які сприяли розумінню якими вміннями має володіти вихователь, щоб забезпечити достатній рівень керівництва заходами з даної проблеми.

Пропонуємо ознайомитися із матеріалами консультацій.

Консультації

Консультація 1. «Знайомимося з програмою «Афлатот», створюємо майбутнє відповідально й ощадливо!» 

Майбутнє кожної людини у її власних руках. Очевидним є те, що виховання соціально-відповідальних та освічених у фінансовій сфері дітей робить їх спроможними змінити власне життя та світ довкола на краще, тим самим збільшуючи шанси на успішне й щасливе майбутнє. Саме тому МОН України спільно з Міжнародною фундацією «Aflatoun International»(Нідерланди) розпочало впровадження програми соціальної та фінансової освіту дітей 3-7 років «Афлатот». Дана програма, яка впроваджується в 85 країнах світу, допомагає дошкільнятам усвідомити, хто вони є і як слід взаємодіяти з іншими людьми, надихає дітей вивчати свої права і обов'язки, вчить планувати бюджет, раціонально використовувати ресурси, оцінювати наявні можливості, формує підприємницький дух, а також акцентує увагу на ролі сім’ї та сімейних цінностей у вихованні.

Запропонований проект соціально-фінансової освіти й виховання побудовано на пріоритетах і методичних ідеях всесвітнього руху із соціальної та фінансової освіти дітей у віці 3–18 років і втілюється у програмах:

 • «Афлатот» (3– 6 років);

 • «Афлатун» (6–14 років);

 • «Афлатін» (15–18 років).

Ці програми пояснюють дітям основи бюджетування власних коштів, вчать бути ощадливими та приймати виважені рішення. Навчаючись за цими програмами, діти отримують рекомендації й навички як правильно розпорядитися своїми грошима, подолати складні фінансові й матеріальні обставини, у яких дехто з них та їхні родини перебувають, а також зможуть досягти добробуту в майбутньому.

Майбутнє кожної людини у її власних руках. Очевидним є те, що виховання соціально – відповідальних та освічених у фінансовій сфері дітей робить їх спроможними змінити власне життя та світ довкола на краще, тим самим збільшуючи шанси на успішне й щасливе майбутнє. Допомогти дітям усвідомити їх потенціал для того, щоб зробити світ кращим за допомогою освіти – ось основна місія «Афлатуна». Особлива необхідність фінансового навчання постає все більш очевидною в останні роки. Незважаючи на те, що ми живемо у світі з швидко перемінними економічними умовами, діти і дорослі у всьому світі мають дуже низький рівень фінансової грамотності, школи і вчителі часто не мають можливостей для вирішення цієї проблеми. Внаслідок недостачі знань у сфері фінансів, діти та молодь часто стають жертвами соціально, екологічно та економічно нестійких моделей споживання.

Міжнародний проект «Афлатун» вирішує ці проблеми шляхом створення програм комплексного соціального та фінансового навчання для дітей, щоб допомогти їм протистояти подібного роду труднощам. Саме тому міністерство освіти і науки України спільно з Міжнародною фундацією «Aflatoun International» розпочало упровадження програми соціальної та фінансової освіти дітей дошкільного віку «Афлатот». Дана програма допомагає дошкільнятам усвідомити, хто вони є і як слід взаємодіяти з іншими людьми, надихає дітей вивчати свої права і обов’язки, вчить планувати бюджет, раціонально використовувати ресурси, оцінювати наявні можливості, формує підприємницькі здібності, а також акцентує увагу на ролі сім’ї та сімейних цінностей у вихованні.     

Програма «Афлатот» заснована на п'яти ключових елементах. Особливий наголос робиться на першому з ключових елементів -  на особистісному розумінні і  вивченні,  використовується як самодостатня програма. Особистісне розуміння відіграє провідну роль у формуванні самосприйняття до того, як дитина пройде далі у вивченні соціальних і фінансових складових. Таким чином ефективність програми «Афлатот» передбачає включення модулів з п'яти розділів. Ми добираємо модулі, які найбільш доречні для кожної вікової групи.

Розділи та модулі

Програма «Афлатот» розділена на п'ять основних розділів. Це:

Розділ 1: Ти, Я і Афлатун: Розвиток позитивного і сприятливого сприйняття своєї особистості

Розділ 2: Я і моя сім'я: Турбота про людей, яких ми любимо

Розділ 3: Я і мої друзі: Допомагаючи один одному

Розділ 4: Я і суспільство: Живемо і працюємо разом

Розділ 5: Я і гроші: Витрачаємо, накопичуємо і ділимося

Програма  «Афлатот» розглядається як додатковий навчальний курс до до Базового компонента України та чинних програм, з упором на вміння і навички у сфері соціальної та фінансової освіти.

У зв'язку з цим ми гармонійно включаємо розділи та модулі програми «Афлатот» в освітньо-виховний процес закладу. Цей курс допомагає дітям усвідомити, хто вони і як взаємодіяти з іншими людьми; він акцентує увагу на ролі сім'ї та сімейних цінностей; він надихає дітей вивчати свої права і обов'язки; він допомагає дітям ознайомитися з поняттями «гроші» і «можливості», використовуючи методику активної участі, відходячи від стандартних способів навчання дітей.

17 березня є днем народження вогняної кульки з космосу на ім’я Афлатун. Саме він, веселий, добрий та кмітливий герой спонукає дітей досліджувати навколишній світ та взаємодіяти з ним.

Девізом Афлатуна є: «Досліджуй, думай, вивчай та дій». 

консультація 2. «Формування економічної досвідченості дошкільників засобами гри»

Гра має надзвичайно важливе значення для цілісного розвитку дітей. В ігровій діяльності розвиваються мовлення й мисленню кожної дитини, формуються її почуття й сприймання світу, збагачується емоційна сфера.

Саме у грі діти наслідують форми суспільних відносин людей, поступово опановують моральні норми й починають керуватися ними у своїх стосунках з дорослими й іншими дітьми. Через гру дошкільники освоюють та пізнають світ. Вона є тим механізмом, що перетворює зовнішні вимоги соціального середовища на власні потреби дитини. Саме тому гра — найліпша підготовки до майбутнього життя. Завдяки грі діти вправляються та розвивають низку здібностей, які знадобляться їм у майбутньому.

Діти з раннього віку опиняються у вирі різноманітної економічної інформації, спостерігаючи за веденням домашнього господарства, разом з батьками купуючи продукти та інші товари, переглядаючи чи чуючи рекламу тощо. Щоб допомогти вихованцям розібратися у сутності економічних відносин пропонують дидактичні, сюжетно-рольові та ситуативні ігри економічної спрямованості. Ці ігри дають змогу зробити економіку зрозумілою для дошкільників, забезпечують органічне практичне входження дітей в економічні відносини.

Тематична спрямованість початкових економічних знань

Орієнтовний зміст початкових економічних знань відображено в п’яти основних темах:

 • Я і мій друг Афлатун;

 • Я і моя сім’я сім'я: турбота про людей, яких ми любимо;

 • мої права та обов’язки;

 • Я і місто в якому я живу;

 • Я та гроші: витачаємо, накопичуємо, ділимося.

Засвоюючи кожну з тем, дошкільники ознайомлюються із сімейною економікою, закріплюють набуті знання в іграх, отримують уявлення про розмаїття та вичерпність природних ресурсів, починають розуміти, звідки і як з'являється продукт, якими способами реалізовують товар. Діти вчаться оперувати грошима, знають, що вони потрібні для купівлі та продажу.

Багаторазово виконуючи різні економічні дії, дошкільники вчаться реалізовувати свої вміння в різних умовах, з різними об'єктами, що сприяє усвідомленню та міцнішому засвоєнню знань.

Усі ігри економічної спрямованості можуть бути як частиною спеціальних занять з економіки, математики, ознайомлення з навколишнім світом і природою, так і використовуватися в повсякденні. Вдома діти із задоволенням грають у такі ігри з батьками.

Види ігор економічної спрямованості.

Гратися можна як усією групою чи підгрупою, так і індивідуально. У процесі ігрової діяльності кожна дитина отримує змогу практично застосовувати набуті знання, розширюючи власний досвід. Залежно від поставленої пізнавальної мети, у роботі з дітьми педагоги використовують такі види ігор економічного спрямування, як-от: ігри-стратегії.

Сюжетно-рольові ігри передбачають моделювання реальних життєвих ситуацій операції купівлі — продажу, виробництва та реалізації готової продукції. Під час розгортання цих ігор дорослі створюють найсприятливіші умови для розвитку в дітей інтересу до економічних знань, адже ігрові ситуації моделюють з максимальним наближенням до реальних. При цьому ситуації спілкування, у яких діти активно використовують економічні терміни, моделюють адекватно віковим психологічним особливостям вихованців.

Розвивально-дидактичні та ситуативні ігри надають вихователю унікальну можливість сприяти процесу збагачення соціального досвіду дітей, формуванню їхніх ціннісних пріоритетів, адекватному прояву особистісних якостей у непростих, наближених до реального життя ситуаціях. Вихователь може оцінити здатність кожної дитини до конструктивних рішень, самостійного вибору тощо.

Особливе значення мають ігри-стратегії. Вони є складною різнобічною діяльністю, яка передбачає не лише усвідомлення ігрового задуму, сюжетної лінії, а й послідовність сукупних дій усіх учасників гри.

Формування економічної компетентності дошкільників

на різних вікових етапах

Обираючи форми роботи з дітьми, спрямовані на формування їх економічної компетентності, вихователю слід враховувати вікові особливості сприймання дошкільниками матеріалу.

Так, основною метою проведення ігор економічного спрямування з дітьми молодшого дошкільного віку є ознайомлення їх з найпростішими економічними поняттями, формування уявлень про основні види суспільно-економічних відносин. Скажімо, ознайомлюючи молодших дошкільників з темою «Гроші», вихователі проводять з ними дидактичні ігри, що сприяють формуванню уявлень про грошову одиницю, прибутки і витрати, вихованню ощадливого ставлення до грошей .

Збагачення економічних знань дошкільників відбувається поступово.

Формування економічної компетентності старших дошкільників:

На кожному з цих етапів діти поглиблюють отримані раніше знання, набувають корисного досвіду та вчаться застосовувати його на практиці, розв'язуючи різнобічні життєві ситуації під час різних видів ігор економічної спрямованості .

Поглибленню економічних знань дітей старшого дошкільного віку найліпше сприяють різні види ігор-стратегій, що містять чітко визначену ціль, передбачають розподіл обов'язків між дітьми та спільну покрокову реалізацію мети. Такі ігри:

 • сприяють — усвідомленню суспільних відносин; формуванню економічного досвіду;

 • навчають — планувати дії; передбачати можливі наслідки;

 • розвивають — самоконтроль; вміння взаємодіяти та колективно мислити.

Система роботи з економічного виховання сприяє формуванню в кожної дитини економічного мислення, уміння орієнтуватись у нестандартних ситуаціях, проявляти ініціативу та самостійність, бути в майбутньому активними та свідомими учасниками соціально-економічних відносин. Набуття первинного економічного досвіду є підґрунтям для подальшого самостійного його збагачення.

Консультація 3. «ЕКОНОМІЧНЕ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ»

В умовах сьогодення одне з основних завдань зосвітньогопроцесу полягає не у накопиченні навчальної інформації з окремих галузей знань, а, насамперед, у формуванні готовності до самостійного пошуку способів пізнавальної інформації, налагодження людських стосунків, взаємодії, спілкування й уже на цій основі збагачення власного запасу знань і досвіду.

Сьогодні наша країна йде шляхом ринкової економіки. Тому про бережливість та економію ми говоримо як про суспільно-державну мету.

Особливості життя в сучасному соціумі вимагають зниження вікових меж для початку економічного виховання й соціалізації дітей як фундаментальної бази для подальшої економічної освіти, що є невід’ємною умовою успішної соціалізації взагалі.

На сучасному етапі процес економічної соціалізації дошкільників характеризується відсутністю єдиного погляду на її необхідність. Про це свідчать постійні дискусії, що тривають серед теоретиків та практиків дошкільної галузі освіти, педагогів, психологів, щодо необхідності та можливості економічного виховання дітей.

Але у сучасному українському суспільстві з переходом до ринкової економіки виникає протиріччя між обсягом економічної інформації та можливістю людей її отримувати, осмислювати та використовувати за власним розсудом. Прірва, що виникає між бажанням людини бути забезпеченим та її економічним досвідом, починає виникати ще з дошкільного віку. Отже, відомо, що саме у дошкільному дитинстві формуються основні індивідуально-психологічні особливості дитини, закладається фундамент для подальшого формування соціально-моральних якостей особистості.

Сучасне життя дуже непередбачуване, але й цікаве своєю швидкозмінністю. Можливе, саме тому складні економічне процеси так приваблюють малюків та свої перші елементарні знання вони здобувають самостійно: з бесід із однолітками, перегляду телевізора, зі спостережень за батьками.

Поява принципово нових технологій, виникнення неіснуючих раніше професій, необхідність кілька разів у житті змінювати професію − все це сприяє зміні змісту умов освіти й засобів економічного виховання вже на етапі дошкільного дитинства.

У запропонованій програмі розкриті таки положення:

− з’ясована сутність поняття «економічна освіта» та його місце в системі економічного виховання та соціалізації дошкільників;

− встановлено рівні сформованості первинного економічного досвіду в дітей старшого дошкільного віку на основі спеціально розроблених критеріїв оцінювання та показників;

− описані педагогічні умови формування  економічного досвіду старших дошкільників в ігровій діяльності;

− окреслено інформаційний банк ігор економічного змісту, творчих завдань для дітей старшого дошкільного віку.

Отже, сформований  економічний досвід вказує на компетентність дитини в економічній галузі життєдіяльності. Чим більш досвід дитини, тим легше їй орієнтуватися у повсякденному житті, стикаючись із різноманітними елементарними економічними поняттями, беруть участь у ситуаціях, що склалися та виконують різноманітні соціально-економічні ролі.

консультація 4. «Формування соціальної та фінансової освіти дітей дошкільного віку в умовах закладу дошкільної освіти»

Сьогодні, у час ринкових відносин й інформаційного суспільства, з самого дитинства людині необхідно мати хоча б елементарні економічні уявлення й навички відповідної поведінки. Економіка пронизує все наше життя, тому так важливо змалку вводити дітей в її світ, формувати економічну компетентність, що є невід'ємною складовою життєвої компетентності.

Нова філософія освіти, нові моделі навчання відповідають новому періоду розвитку інформаційних технологій, епохи технологічної культури, відповідального ставлення до довкілля.

Інтеграція і глобалізація соціальних ,економічних і культуро творчих процесів у суспільстві породжують у сучасної людини нові потреби, ставлять нові завдання. Зокрема, це пристосування до життя у ринкових відносинах. При цьому розуміння елементарних економічних понять і володіння «ринковими» навичками поведінки – вимога, яку ставить час не тільки перед дорослими громадянами, а й перед дітьми. Тому сьогодні в світлі освіти вкрай актуально і важливо формувати економічну компетентність дітей, починаючи з дошкільного віку.

Комплекс питань, пов’язаних з визначенням завдань, методів, прийомів ознайомлення дошкільнят з основами економіки розглядається у сучасних дослідженнях і свідчить про необхідність упровадження економічної освіти з дошкільного віку, коли дитина отримує первинний досвід (Грама Н., Лохвицька Л., Сазонова А., Шатова А. та ін.).

Систему освітньої роботи з економічного виховання дітей дошкільного віку розроблено згідно концепції особистісно-орієнтованого підходу до виховання на основі вимог Базового компонента дошкільної освіти України.

У новій редакції Базового компонента дошкільної освіти передбачено формування у дітей елементарних споживчих уявлень, зокрема про товари, послуги, гроші. В освітній лінії «Дитина у світі культури» у частині «Предметний світ» зазначено, що дитина 6(7) років має «уявлення про ощадливе ведення домашнього господарства, вміє ощадливо ставитися до речей, грошей. Розрізняє соціальні ролі: «покупець», «продавець», поняття: «товар», «гроші», «ощадливий», «недбайливий».

У старшому дошкільному віці доречно сформувати в дітей такі економічні знання та уявлення:

– про товари та послуги;

– про людей, які виробляють товари та надають послуги;

– про те, яким має бути товар (якісним, корисним, безпечним, відповідної ціни);

– про необхідність вдумливого підходу до вибору потрібних товарів (промислових і продовольчих);

– про правила безпечного та бережливого користування речами;

– про необхідність послуг, якими користується сім'я та дитячий садок;

про гроші; про рекламу;

– про правила раціонального харчування та культуру поведінки.

Увесь процес формування економічного досвіду дошкільнят відбувається за двома напрямами.

По - перше, дитина засвоює досвід попередніх поколінь у вигляді сталих економічних законів та понять (через телебачення, гру з друзями, батьками).

Сформований досвід є необхідним надбанням людини для орієнтації та участі в соціально - економічній сфері життєдіяльності.

По - друге, елементарний економічний досвід дитини формується у різних видах діяльності і є результатом її власної економічно доцільної поведінки. Це може бути спостереження за економічними процесами, виконання соціально - економічних ролей, участь у налагодженні найпростіших економічних взаємозв’язків між різними людьми (обмін, продаж, купівля).

Організація освітньої роботи з формування економічної компетентності дітей відбувається за певними принципами: (робота з картками)

Суб'єктності. Спрямованість педагогічного процесу на виховання дошкільнят як активних діячів, які перетворюють навколишнє середовище та самих себе. Діти перестають бути об’єктами впливу і стають учасниками спільної з дорослими діяльності.

Орієнтації на цінності. Формування первинного економічного досвіду відбувається через систему загальнолюдських цінностей та особистісних якостей, необхідних для спілкування з людьми і успішної економічної діяльності майбутньому.

Свідомості. Використання методів навчання, які відкривають дітям можливість бути самостійними, активними, реальними суб’єктами процесу пізнання(творчі проекти, ігрова діяльність, спостереження).

Системності. Раціональне, послідовне та цілісне планування пізнавального матеріалу, дотримання логічної послідовності під час його подання.

Доступності. Використання в освітньому процесі економічних понять, доступних для сприйняття дошкільнятами.

Доцільності. Спрямування зусиль дитини на досягнення конкретної мети її діяльності, результатів, проектування дій, зміну їх відповідно власних прагнень і конкретних обставин.

Завдання економічного виховання в дошкільному закладі реалізуються за такими основними тематичними розділами: «Наші потреби», «Праця багатство народу», «Ресурси, природні ресурси, блага», «Купівля, гроші, товар», «Ми – господарі».

Формування економічної компетентності дітей починається з формування елементарних уявлень з економічної сфери життя. Для взаємодії та спілкування необхідна наявність лексичного запасу економічної спрямованості (поняття про економічні дії: придбати, обміняти; особисті якості: щедрий, добрий; властивості, що характеризують товар: якісний, дешевий, дорогий, сучасний). Запас мінімальної економічної лексики може бути як в активному, так і в пасивному стані.

Дитину слід ознайомлювати з правилами поведінки у різних ситуаціях, пов’язаних з економічними відносинами, спонукати змінювати свою діяльність залежно від зміни умов і вимог, вчити контролювати себе та узгоджувати свої дії з діями інших людей. Налагодженню контакту, по - перше, сприяє сформованість базових особистісних якостей (самостійність, працелюбність, розсудливість, відповідальність), по - друге, наявність вольових якостей (цілеспрямованість, наполегливість, рішучість, ініціативність, самовладання) та по - третє, інтелектуальні здібності дитини. Для цього забезпечують психологічну та соціальну адаптацію старших дошкільників до нових умов життя, виховують такі особистісні якості дітей, що так чи інакше можуть бути пов’язані з економічною діяльністю (працьовитість, ощадливість, бережливість, раціональність; формують навички і звички, пов’язані із загальною вихованістю дітей, та , такі, що мають економічну основу (вчасно вимикати світло й економити воду, дотримувати чистоти і порядку в приміщенні, утримувати в порядку власний одяг, взуття, іграшки, книжки); розвивають творчі здібності та логічне мислення дітей.

Під час яких форм роботи відбувається формування економічного досвіду дошкільників? (Здійснюється під час організованих занять, спостережень, трудової діяльності, дидактичних, сюжетно-рольових, рухливих ігор)

Економічною діяльністю для дітей може бути спостереження за економічним процесами, виконання соціально - економічних ролей, участь в економічних взаємозв’язках між людьми. Для дошкільників це стає можливим саме в процесі ігрової діяльності, оскільки гра починається з перетворення реальної соціально - економічної ситуації в уявну. Саме тому дорослим слід звернути увагу на основні позиції в організації ігор економічного спрямування.

Арсенал педагогічних засобів – невичерпний. Як їх ефективно трансформувати та використовувати з метою соціально-економічного виховання дошкільників – вирішувати вам. І саме від вашого вміння перетворити, наприклад, звичайну екскурсію на захопливу й пізнавальну подорож залежить те, чи зацікавляться діти пропонованою темою.

У роботах сучасних дослідників такі основні характеристики особистості, як ощадливість, економність, працелюбність, вважаються звичайним стилем, манерою поведінки й ставлення до предметного світу. Якщо їх своєчасно не сформувати, в поведінці дітей можуть проявитися негативні якості: недбальство, неохайність, байдужість до пошкоджених речей, книжок, іграшок.

Виділяються головні функції, які сприяють вихованню економічної культури дітей:

 • турбота про збереження будівель, майданчиків, надання їм ладу, участь їх у збереженні; турбота про економне використання води, електроенергії;

 • організацію господарсько - побутової, ручної, навчальної праці дітей та самообслуговування;

 • турбота про охорону довкілля в місцях ,які розташовані біля дошкільного закладу, їх житла;

 • бережливе ставлення до іграшок, книжок, посібників через виконання конкретних завдань, що спонукають до самостійного дотримання встановлених правил;

 • організацію діяльності в атмосфері доброзичливих взаємин, що виявляються в шанобливому ставленні до людей, тварин та рослин.

Важливою проблемою сучасного суспільства є збереження чистоти рідного міста. Тому дітей необхідно ознайомлювати з правилами поводження з побутовим сміттям як на вулиці, так і вдома. Формувати у дітей уявлення про виробництво паперу, потрібно сприяти розвиткові усвідомлення ними необхідності його повторного використання. Розв'язання конкретних проблемних ситуацій допоможе навчити робити правильний вибір і приймати відповідні рішення.

Бережливе ставлення до особистих та суспільних речей має здійснюватися у зв’язку із формуванням таких якостей, як охайність, навички складати речі на своє місце; працелюбність(бажання та вміння полагодити поламані речі); розуміння того, що люди багато працюють, щоб створити речі, які потрібно берегти.

Наприкінці передшкільного віку діти навчаються бережливо використовувати речі для ігор, по-господарськи поводитися в дитячому садку, вдома, на вулиці, у природному оточенні; ощадливо ставитися до грошей, економно й раціонально їх витрачати, розповідати про необхідність грошей; бережно ставитися до води, електроенергії; розв’язувати проблемні ситуації, аналізувати їх, оцінювати свої вчинки.

Набуття та збагачення первинного економічного досвіду не лише забезпечить дошкільникам опанування елементарними економічними знаннями, готовність до адекватних ситуацій дій, формування базових якостей, але й стане підгрунтям для подальшого самостійного збагачення власного економічного досвіду.

консультація 5. «Шляхи забезпечення економічної спрямованості освітнього процесу»

Економічне виховання – це організована педагогічна діяльність, спеціально продумана система роботи, спрямована на формування економічної свідомості. У процесі її здійснення діти опановують поняття про організовану й ефективну економіку, розвиток продуктивних сил і виробничих відносин.

Економічне виховання дошкільників – це, перш за все, знання про працю та все, що з нею пов'язане. Однак реалізація завдань економічного виховання можлива за умови повноцінного вирішення завдань трудового виховання в усіх вікових групах дитячого садка, адже праця – провідна категорія економічної науки. Сучасного дошкільника вже з перших років життя оточує економічна сфера, наповнена складними економічними поняттями та процесами. Реклама по телебаченню, розмови політиків, купівля, продаж, розподіл сімейного бюджету – ось далеко не повний перелік того, з чим доводиться стикатися дитині щодня. Саме тому основними завданнями економічного виховання є ознайомлення сучасного дошкільника з основами економіки, способами соціально-економічної поведінки, розвиток особистісних якостей, необхідних для успішної економічної діяльності.

Формування економічної грамотності дітей дошкільного віку відбувається за таких педагогічних умов: забезпечення комплексного підходу до процесу економічного виховання; формування елементарних економічних знань, умінь, навичок, особистісних якостей, необхідних для успішної економічної діяльності; надання пріоритету ігровій діяльності серед інших засобів формування економічної грамотності; поступове впровадження ігор економічної спрямованості.

Процес економічного виховання реалізується через різні форми його організації. Вирішення проблемної ситуації. Вирішуючи проблемну ситуацію (економічного, математичного, екологічного змісту) діти залучаються до економічної дійсності, навчаються розмірковувати, орієнтуватися в тому, що оточує, проявляти ініціативу, висловлювати власну думку і приймати чужу позицію, зростає і реалізується їх творчий потенціал.

Читання художньої літератури. Казка – літературний жанр з величезними дидактичними можливостями. Цікаві і вдалі авторські казки, кожна з яких представляє як би міні-програму ознайомлення дітей з економічними поняттями. Читання художньої літератури сприяє розумінню мотивації і вчинків героїв, характеристиці їх дій, формує словник дітей, а головне – дає пояснення багатьом незрозумілим економічним явищам.

Логічні і арифметичні завдання, завдання-жарти, виконання завдання за малюнком оживляють шлях пізнання складних економічних явищ. Вони поєднують в собі елементи проблемної ситуації і цікавості, змушують працювати розум і доставляють радість, розвивають фантазію, уяву і логічне мислення. Вирішення таких завдань підвищує інтерес дитини до економічних знань, вчить бачити за назвами і термінами життя, красу світу речей, природи, людей.

Економічні заняття розширюють економічний кругозір, уточнюють раніше сформовані уявлення, знайомлять з новими престижними професіями, дозволяють зрозуміти роль праці в житті людини, специфіку товарно-грошових стосунків і реклами, вчать розумно витрачати гроші, дбайливо відноситися до речей (іграшок, одягу, взуття) і природних ресурсів.

Заняття математичного спрямування направлені на освоєння дітьми наочно-специфічного (математичного) змісту, формування пізнавальних і творчих здібностей. Математика озброює дітей засобами раціонального пізнання світу. Рахунок, вимірювання, елементарні обчислення — це ті способи, які дошкільнята використовують під час вирішення різних завдань, у тому числі і економічного змісту. Використання цих способів в пізнавальній і практичній діяльності стимулює пошукову діяльність, відкриває дитині шлях до творчості. Математичні знання можна розглядати як основу розвитку у дошкільників елементарних економічних уявлень. В той же час ознайомлення з економічною сферою дійсності сприяє переходу дитини від формального засвоєння математичних знань до їх усвідомленого використання в новій області. Природне з'єднання математичних і економічних знань слід здійснювати вже на початковому рівні їх вивчення.

Важливе значення в економічному вихованні відіграє ручна праця (гурткова робота по виготовленню музичних іграшок, ікебано, подарунків для мам, тат, гостей…). У груповій кімнаті можна створити «Скриньку бережливих та економних», в яку б діти збирали клаптики тканини, нитки, хутро, цікавий папір, а потім використовували б це все для оздоблення музичних іграшок, ікебано… Таким чином, малюки отримують хороші уроки економії.

Праця взагалі являється провідною економічною категорією, але за умови, якщо дошкільнята вчитимуть не лише вирізняти трудові дії з інших видів діяльності, розуміти послідовність трудових операцій, але й вчитимуть бережливо ставитись до результатів своєї праці та праці дорослих.

Важливим питанням у плані економічного виховання дітей є організація господарсько-побутової праці в закладі дошкільної освіти. Ця праця має бути раціонально організована, тобто корисна, ефективна, якісна. Її варто планувати в рамках кожного дня (допомога у прибиранні кімнати, складання іграшок на місця, організація чергування по їдальні).

Ознайомлення дітей із певними економічними поняттями та категоріями відбувається на заняттях із різних розділів програми. Для того ж, щоб систематизувати й розширити знання дошкільників, раз на тиждень проводимо спеціальне заняття з економіки, яке може бути побудоване у будь-якій формі. Засвоїти складні економічні поняття дітям допомагають казкові персонажі. Вони — часті гості на заняттях. Та й самі казки просто незамінні у вихованні таких якостей особистості, як працелюбність, бережливість, практичність. З досвідом прийшло розуміння того, що майже в кожній казці можна знайти «економічний» підтекст. Під час вивчення нових та закріплення пройдених тем активно використовуємо елементи теорії розв'язання винахідницьких задач. Казкові сюжети перебудовуємо так, аби вони розгорталися перед дітьми у вигляді проблемних «економічних» ситуацій, розв'язання яких розвиває логіку, нестандартність, самостійність мислення, комунікативно-пізнавальні навички, здатність орієнтуватися у складних життєвих ситуаціях. Основний принцип реалізації завдань економічного виховання —діяльнісний підхід до нього.

Залежно від змісту знань обираємо провідний вид діяльності. Наприклад, засвоєння знань зі сфери фінансів (гроші, ціна, вартість, обмін, продаж тощо) ефективніше відбувається під час проведення різних ігор — дидактичних, настільно-друкованих, рольових тощо. Знання про те, чому слід берегти, економити результати праці людей, діти найуспішніше засвоюють у процесі продуктивної діяльності (трудової, образотворчої).

Працюючи з різними матеріалами, дошкільнята вчаться бути ощадливими. Роз'яснюємо їм, що суть раціональності (розумності) — в умінні планувати процес діяльності, застосовувати найбільш оптимальні рішення (за прислів'ям «Сім разів відміряй — один раз відріж»).

Розглядаючи методи й засоби економічного виховання, не можна забувати й про спеціальну роботу з формування в дітей корисних навичок і звичок. Чимало з них пов'язані з вихованням культури поведінки в побуті й загальною вихованістю: вимкнути світло, коли виходиш з приміщення; закрити кран після того, як помив рук.

консультація 6. «Соціальна та фінансова освіта дошкільників».

Під час організації роботи щодо соціально-фінансової освіти старших дошкільників педагогам варто продумувати  різні форми організації їх життєдіяльності.

Заняття за даною програмою апробовуються  з дітьми  старших груп з лютого місяця 2016 року. А щоб малюкам було цікавіше, на заняття приходить казковий  герой  - зірочка Афлатун.

Вихователі спрямовують свою  діяльність на  формування з дитячих років економічного мислення, поваги до людей, які вміють працювати в бізнесі, уміння орієнтуватися в рекламі, правильно, ощадливо, за призначенням витрачати кишенькові гроші, не купувати непотрібних речей, не заздрити придбанням однолітків, розраховувати на свої можливості. 

Роботу з соціально-фінансової освіти дошкільнят слід упроваджувати в освітній процес не фрагментар­но, а системно, що передбачало б поступовий перехід від засво­єння найпростіших до складніших понять.

Під час вивчення нових слів та складних термінів доцільно використовувати технологію мнемотехніки, практикувати опра­цювання з дітьми літературних творів. Знайомі дітям казки змінювати так, щоб вони «ставили» перед малюками проблемні економічні ситуації, розв'язання яких сприяли б розвитку логіки та комунікативних здібностей дітей. Майже в кожній казці наявний «економічний» підтекст.

Під час освітнього процесу засвоїти складні економічні поняття дітям допомагає казковий персонаж - Аф­латунчик, який є постійним гостем на всіх заняттях з соціально-фінансової освіти, бесід з дітьми, дидактичних та настільних ігор.

Залежно від поставлених завдань вихователі обирають відповідний вид діяльності з дошкільниками: ігрову, тру­дову чи художньо-продуктивну.

З метою засвоєння знань із теми «Гроші», зокрема озна­йомлення з поняттями «ціна», «вартість», «обмін», «продаж» тощо, вихователям доцільно планувати та проводити з дітьми у ІІ половину дня (як закріплення) дидактичні, настільно-друковані та сюжетно-рольові ігри.

Ознайомлення дітей з працею та професією дорослих, виховання поваги до результатів людської праці, доцільно планувати та проводити під час процесу тру­дової та різних видів художньо-продуктивної діяльності.

Найефективнішими щодо соціально-еконо­мічної освіти є такі форми роботи з дітьми, як-от:

 • тематичні заняття різних видів; екскурсії;

 • дидактичні та сюжетно-рольові ігри; ігрові імпровізації;

 • ігри-стратегії;

 • презентації індивідуальних проектів;

 • драматизація казок; художньо-продуктивна діяльність.

Провідною формою організації роботи з соціально-фінасносої освіти дітей є заняття.

Особливо продуктивними та цікавими для дітей є:

 • заняття-подорожі, заняття-екскурсії, заняття-бесіди, економічні вікторини тощо.

На різних етапах формування соціально-фінансової грамотності старших дошкільнят, заняття має різну структуру. Проте основними його структурними частинами є такі:

 • вступ — підготовка до сприймання матеріалу;

 • термінологічна частина — розкриття основних понять, які будуть використані на занятті;

 • ігрова апробація матеріалу;

 • варіативна частина — проведення різних форм роботи з дітьми на вибір вихователя: завдання з образотворчої ді­яльності, вправи на формування математичних уявлень, ознайомлення з довкіллям тощо;

 • заключна частина — підбиття підсумків, оголошення до­машнього завдання.

На кожному етапі заняття вихователі проводять різні ігри економічно­го спрямування залежно від віку та рівня економічної компе­тентності дошкільників.

Через гру дошкільник освоює та пізнає світ, саме гра, ігрова діяльність вихованців є тим механізмом, що перетворює вимоги соціального середовища на власні потреби дитини. Саме під час ігрової діяльності малюки наслідують форми суспільних відносин людей, опановують моральні норми по­ведінки й навчаються керуватися ними у своїх стосунках з дорослими й іншими дітьми.

Під час різних ігор дошкільники обмінюються іграшками чи іншими предметами, продають їх, купують, працюють з ними, тим са­мим збагачуючи власний економічний досвід.

Активна участь дошкільників у спеціально організованих іграх економічного спрямування — це чудова можливість закріпити отри­мані знання на практиці та розширити власний досвід методом спроб та помилок.

  Діти разом з вихователями виготовили  коробки:  «Подорож з  Афлатуном», «Скарбничка Афлатуна», де складають  виготовлені ігри, поробки.

Батьки вихованців також ознайомлені з програмою «Афлатот» і залучаються до  виконання  певних завдань. Важливо також налагодити активну співпрацю з батьками. Адже саме на прикладі різних побутових ситуацій, що відбуваються в кожній сім'ї, можна дуже наочно ознайомити вихованців з різними еконо­мічними поняттями, як-от: «товар», «продукт», «послуга», «дохід», «витрати», «гроші», «банк», «інфляція», «податок», «ціна» тощо. При цьому вкрай важливо, щоб до­шкільник усвідомив себе не лише членом сім'ї, родини, а й суспіль­ства, громадянином своєї держави; щоб він зрозумів залежність між своєю поведінкою та її можливими наслідками для власної родини та держави в цілому.

Консультація 7. «ВЗАЄМОДІЯ ПЕДАГОГІВ І БАТЬКІВ У ВИРІШЕННІ ЗАВДАНЬ ІЗ ЕКОНОМІЧНОГО ВИХОВАННЯ

ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ»

Вирішальна роль сім'ї у вихованні дітей загальновизнана. У багатьох дослідженнях, присвячених проблемам сім'ї і родинного виховання переконливо розкриті специфіка сім'ї, особливості її впливу на виховання і розвиток особистості дитини дошкільного віку. Специфіка цього впливу в тому, чого не може дати суспільне виховання. Одна з визначальних функцій сім'ї – економічна. До неї примикає господарчо-побутова. У реальному житті вони переслідують мету – сприяти матеріальному благополуччю сім'ї, всіх членів, і, в першу чергу, дітей. Педагогічний потенціал сім'ї багато у чому залежить від матеріальних умов, які він може створити для її існування: житло, живлення, одяг, іграшки, дозвілля та інше. Важливо і те, як сім'я вміє розпорядитися тими благами, які вона має у своєму розпорядженні, хто є розпорядником, господарем сім'ї. Переконливим показником актуальності економічного виховання дошкільників є залучення батьками дітей до домашнього господарювання.

Звичайно, наголошуються деякі особливості позицій батьків (інтенсивність залучення до домашньої роботи залежно від статі дитини, типу сім'ї, рівня освіти), але тенденція залучення дітей до домашніх господарських справ батьками посідає значну частину їх спільного життя. У «Базовому компоненті дошкільної освіти в Україні» в розділі «Родинне мешкання» вказується на те, що дитина виконує правила спільного мешкання сім'ї.

Розрізняє і поважає обов'язки кожного члена сім'ї, старанно виконує обов'язки, підтримує порядок в будинку, розуміє, що кожний член сім'ї вносить посильний вклад до благополуччя і миролюбної атмосфери сім'ї. Прагне полегшити працю дорослих. Своєчасно надає допомогу членам родини.

Турбується і приділяє свою увагу хворим, помічає їх стан здоров'я. Любить і поважає родинні традиції, бере активну участь в організації родинних свят. Що підтверджує необхідність залучення дітей до домашніх справ батьків і націлює їх до залучення дітей до спільної діяльності. Важливим питанням економічного виховання дітей у сім’ї є формування в них ощадливого ставлення до бюджету часу, вміння його планувати, економити, аналізувати його витрати. Дітей слід привчати шукати шляхи економії часу. Цьому має сприяти організація навчальної і побутової діяльності учнів у сім’ї. У домашніх умовах це передбачає раціональне і суворе дотримання режиму дня, доцільного порядку на робочому місці. Починаючи роботу з економічного виховання дошкільників, педагогу слід із самого початку повідомити батьків цих дітей про майбутню роботу, забезпечити себе їх підтримкою.

Робота з дітьми і батьками не повинна носити насильницького характеру. Необхідно переконливо довести батькам зв'язок економічного виховання з етично-трудовим, без чого економічне виховання безперспективне і втрачає свій педагогічний ефект. Взаємодія педагогів і батьків може бути реалізована в різних формах: розповідь батьків про те, що було, коли не було грошей, знайомство з грошима, які зараз в ходу, з їх художнім оформленням, пояснення, чому люди прагнуть багато працювати і заробляти, з чого складається родинний бюджет, куди йдуть основні і не основні витрати, на чому можна економити, для чого це необхідно. Ідея даної частини програми полягає у наступному: люди багато працювали, зробили потрібні речі, товари. Заробили гроші, щоб купити товар; за допомогою реклами довідалися, де його можна купити; придбали потрібну річ і вона стала частиною господарства, тепер потрібно знати, як користуватися нею, щоб вона слугувала людям

Процес виховання, у тому числі і економічного, вимагає переліку закономірностей статевого розвитку. Інакше кажучи, проблема статевої соціалізації має пряме відношення до специфіки економічного виховання хлопчиків та дівчаток. Так, наприклад, дівчаткам більш подобається гра, пов’язана з купівлею та продажем («Крамниця»), а хлопців можна залучити як водіїв, які привозять товар. Вирішення проблеми залучення дітей до економіки – це ефективна дорога підготовки дитини до життя, його соціальної адаптації у суспільстві, до формування з дошкільного віку образу майбутньої сім'ї.

Економічну вихованість дитини старшого дошкільного віку ми розуміємо як результат засвоєння дитиною доступних елементарних економічних понять, сформованих якостей раціонального споживача, зорієнтованого на ощадливе ставлення до власних і громадських ресурсів, та доцільної поведінки в економічній галузі життєдіяльності.

РОЗДІЛ ІІІ.

Досвід упровадження програми «Афлатот»

як інструменту формування соціальнОї та фінансовОї освіти дошкільників

Наступним кроком було проведення діагностики рівня економічної вихованості дітей із використанням методів спостереження та аналізу різних видів діяльності дітей старшого дошкільного віку та блоку практичних завдань. Із цією метою було проведено індивідуальне опитування дітей, діагностика.

З метою визначення розуміння дітьми економічних понять було проведено інтерв’ювання дітей та запропоновано завдання, пов’язані з групуванням малюнків економічного змісту (отримані результати заносилися до протоколу).

Результати показали, що переважна кількість дітей не розуміють змісту поняття «дохід», поняття «витрати». Діти розуміють як процес, «коли тратять гроші»; поняття «гроші» виявилося найбільш знайоме дітям і найбільш правильно потрактоване («папірці, за які щось купують», «їх заробляють і купують за них» тощо). Проте, найменш зрозумілим для дітей виявилося поняття «валюта». Поняття «реклама» знайоме всім опитаним дітям, переважна більшість мають певні уявлення про першочергові потреби людей, працю батьків. Більшість дітей розуміє як процес, завдяки чому заробляють гроші, основними природними ресурсами діти називали «усе те, що є в природі і розуміють, що їх треба берегти, водночас третина дітей не назвала жодного ресурсу та не дала відповідь на це запитання.

За результатами опитування дітей визначено, що рівень обізнаності дітей щодо економічних понять, а саме – повнота і міцність − мають приблизно одинаковий відсоток середнього та нижче середнього рівня.

Наведемо приклади пропонованих дітям завдань та вправ.

Макарікова С.А., вихователь-методист закладу дошкільної освіти

Діагностика економічних знань дітей дошкільного віку є однією із важливих складових процесу формування економічної освіти.

На основі аналізу психолого-педагогічної літератури з досліджуваної проблеми, виходячи з розуміння формування первинних економічних знань дошкільників, виділено критерії та показники, що характеризують рівень економічних знань вихованців. До них належать обізнаність (точність, повнота, обсяг), усвідомленість (переконаність, логічність), дієвість (активність), вмілість (застосування отриманих знань в ігровій діяльності).

Відповідно до класифікації К.Ісаєвої, В.Логінової, нами було виділено такі рівні сформованості економічних знань у дітей старшого дошкільного віку:

Високий рівень: дитина має уявлення про гроші, товар і товарно-грошові відносини (товар – товар, товар – гроші; обізнана з вимогами використання грошей ( не рвати, не м’яти, не кидати, зберігати їх у гаманці); має уявлення про те, що люди зберігають гроші не лише вдома, а й в банку; знає про сімейний бюджет, його розподіл на різні витрати; вміє розрізняти поняття «потреби» і «прибутки» сім’ї; знає та називає першочергові потреби людини та свої особисті потреби; знає про основні ресурси, їх обмеженість та про працю дорослих; має інтерес до економічної сфери життя; уміє орієнтуватися в світі товарів за допомогою реклами; уміє визначати першочергові потреби своєї сім’ї; порівнювати і оцінювати товари за якістю та ціною, може пояснити результати праці людей різних професій; використовує набуті економічні знання в ігровій, трудовій, продуктивній діяльності.

Середній рівень: у дитини сформовані уявленням про першочергові потреби людини, проте за допомою дорослого називає власні потреби, має фрагментарне уявлення про основні ресурси; не виявляє інтерес до економічної сфери життя; здатна орієнтуватися в світі товарів за допомогою реклами; виявляє ощадливість, відповідальність; лише при нагадуванні бережливо ставиться до природних ресурсів, речей, побуту, продуктів праці людей; частково називає першочергові потреби своєї сім’ї; вміє порівнювати і оцінювати товари, пояснити результати праці людей різних професій; під керівництвом дорослого мож організовувати свою діяльність, своєчасно виконує доручення; сумлінно ставиться до матеріальних цінностей, більшу турботу проявляє лише до речей особистого користування; використовує набуті економічні знання при нагадуванні та намагаються використати їх в ігровій, трудовій, продуктивній діяльності; бере участь у грі, проте не прагне до лідерства; втрачає інтерес до будь-якої діяльності, якщо не отримує від цього задоволення або не бачить у кінцевому результаті власної вигоди; власні бажання й інтереси ставить вище за досягнення спільної мети.

Низький рівень: дитина не володіє економічними поняттями («сімейний бюджет» (дохід і витрати), «гроші», «ціна», «валюта різних країн», «реклама» та інші); має несформовані уявленнями про першочергові потреби людини та про особисті потреби самої дитини; уявлення про основні ресурси, їх обмеженість та про працю дорослих; не виявляє інтерес до економічної сфери життя; не здатна орієнтуватися у світі товарів; не виявляє ощадливості, відповідальності, діловитості і підприємливості; не береже природні ресурси, речі, продукти праці людей; не вміє визначати першочергові потреби своєї сім’ї; відсутня здатність адекватно порівнювати й оцінювати товари (якість, ціна), не може пояснити результати праці людей різних професій; не користоється набутими економічнми знаннями в ігровій, трудовій, продуктивній діяльності.

Діагностика містить 9 серій завдань.

Форма проведення діагностики  індивідуальна, педагог пропонує кожній дитині відповісти на поставлене запитання або виконати завдання.

 1. Визначення розуміння дітьми основних економічних понять.

Запитання до дітей:

 1. У кого з твоїх батьків зарплата більша? Чому саме?

 2. Як ви думаєте, хто повинен отримувати більшу зарплату:

 • Той, хто збиває шухляди для деталей, чи той, хто виготовляє ці деталі?

 • Той, хто узимку в теплому приміщенні нові дороги наносить на карти, чи той, хто ці дороги будує?

 1. Що таке гроші? Навіщо люди заощаджують гроші?

 2. Навіщо потрібна реклама?

 3. Чим базар відрізняється від магазину?

 4. Навіщо потрібні заклади під назвою банки?

 5. Що можна економити?

 6. Навіщо всім дорослим необхідно працювати?

 7. Завдання: Згрупувати ті картинки, на яких зображені дії, що пояснюються як суспільно корисна праця та оплачуються (лікар слухає пацієнта, продавець відпускає товар покупцеві).

 8. Як називаються гроші, що отримують твої бабуся й дідусь за свою працю? (пенсія)

Примітка: Кожна позитивна відповідь оцінюється двома балами.

Процедура проведення. Опитування проводиться індивідуально. Якщо дитина з першого разу не зрозуміє запитання, його слід прочитати ще раз.

Методичний коментар. За кожну відповідь дитина отримує певний бал залежно від точності: 2 – повна, конкретна відповідь; 1 – правильна відповідь; 0 – нелогічна відповідь або відповідь відсутня. (Максимальна кількість отриманих балів – 20).

Високий рівень: 15 – 20 балів; середній рівень:10 – 15 балів; низький рівень – 10 балів і менше.

 1. Праця людини

Мета: виявити наявність у дітей уявлень про професії та працю людей.

Матеріал: 10 картки з малюнками.

Завдання для дітей:

 1. Покажи банкіра (картинки: банкір, банк, хліб, машина).

 2. Назви «грошові» місця (Д/гра «Грошові місця)

 3. Що таке гроші. Які гроші в Україні? (Д/гра «Потяг банкнот і копійок»

 4. Покажи скарбничку (картинки: скарбничка, каса, шафа, шкарпетка)

 5. Що таке гроші (Д/гра «Визнач ціну»)

 6. Що кому потрібно для роботи? (лото «Професії та їх речі»)

 7. Назвати ланцюговий процес виготовлення товарів (Д/г «Виробничі ланцюжки)

 8. Покажи працюючу людину (картинки: людина, що працює; людина, що відпочиває; людина, що читає; дівчина, що грає з лялькою)

 9. Що можна придбати за гроші, а що ні (Д/гра «Що можна придбати за гроші, а що ні»)

 10. Що таке доходи? (Д/гра «Які бувають доходи»)

Загальна кількість – 20 балів.

Методичний коментар. За кожний правильно вказаний малюнок дитина отримувала 2 бали (максимальна кількість отриманих балів – 20).

Високий рівень: 15 – 20 балів; середній рівень:10 – 15 балів; низький рівень – 10 балів і менше.

 1. Визначення засвоєння дітьми основних економічних термінів

Запитання до дітей:

 1. Що отримують твої батьки за свою працю? (зарплату, гроші)

 2. Як можна назвати людину, у якої багато грошей? (багатий, мільйонер)

 3. Хто керує автобусом? (водій)

 4. Як можна назвати дитину, яка постійно гасить зайве світло та закриває воду? (економна, ощадлива)

 5. Що люди роблять у магазині? (купують, продають)

 6. Як називаються залізні гроші? (монети)

 7. Якщо черевички коштують менше, ніж куртка, то як можна назвати черевички за вартістю? (недорогі, дешеві)

 8. Хто продає продукти та товари на ринку? (продавець)

 9. Як можна назвати дитину, яка завжди вживає ввічливі слова (ввічлива, культурна)

 10. Що нам дають при копупці товару у магазині? (чек)

 11. Якщо ти віддаси товаришу свій альбом, а він тобі іграшку, то що ви з ним зробили? (обмінялися, бартер)

 12. Як називаються гроші, що отримують твої бабуся й дідусь за свою працю в молодості? (пенсія)

 13. Як можна назвати дитину, яка завжди допомагає своїм батькам по господарству? (працелюбна) \

 14. Що показує вартість товару? (ціна, вартість, цінник)

 15. Що необхідно зробити продавцеві, щоб продати рівно шість цукерок? (зважити їх)

 16. Як можна назвати дитину, яка завжди миє руки, вдягає чисті речі? (охайна)

Загальна кількість – 32 бали.

Методичний коментар. За кожну правильну відповідь дитина отримувала 2 бали (максимальна кількість отриманих балів – 32).

Високий рівень: 15 – 20 балів; середній рівень:10 – 15 балів; низький рівень – 10 балів і менше.

 1. Потреби людини: які вони?

Мета: Виявити розуміння дітей про потреби людини, вміння виділяти першочергові потреби (їжа, вода, повітря, житло, одяг, взуття, безпека тощо).

Запитання до дітей:

 1. Що потрібно людині для життя?

 2. Що потрібно тобі? (татові, мамі, брату)

 3. Назви речі, які задовольняють твої особисті потреби. (Іграшки, цукерки, одяг, взуття…)

 4. Які речі задовольняють потреби всієї сім’ї? (холодильник,квартира, телевізор, газова плита, вода…)

 5. Що людині потрібно для життя? (Вода, повітря, їжа…)

 6. Назви першочергові потреби людини.

 7. Поміркуйте, що важливіше: мати житло чи іграшки? Житло чи одяг? Житло чи їжу, воду?

 8. Чому так кажуть: «Як хочеш здоров’я мати, мусиш рано вставати, а звечора рано лягати»?

 9. Чому людям потрібне спілкування? (Д/гра «Як вчинити?»)

 10. Для чого нам потрібні дерева? Чим вони корисні? (Дають нам свіже повітря, прохолоду влітку, захищають від вітру, дощу, дарують нам красу, плоди та ягоди.)

Загальна кількість – 20 балів.

Методичний коментар. За кожний правильно вказаний малюнок дитина отримувала 2 бали (максимальна кількість отриманих балів – 20).

Високий рівень: 15 – 20 балів; середній рівень:10 – 15 балів; низький рівень – 10 балів і менше.

 1. Природні ресурси. Які вони.

Мета: виявити уявлення дітей про ресурси та дарові блага, про їх раціональне використання, вміння екологічно грамотно вирішувати проблемні ситуації.

Завдання для дітей:

 1. Що таке природні ресурси? (природні ресурси — те, що нам дає природа: дерева, квіти, гриби, ягоди, овочі тощо)

 2. Які ти знаєш природні ресурси? (Д/г «Природні ресурси)

 3. Визнач відповідну групу ресурсів (природні, матеріальні) (Д/гра «Назви правильно»)

 4. Що, на вашу думку, потрібно робити, щоб зберігати «дари природи»?

 5. Що можна робити з природного ресурсу — дерева? (Зошити,книжки, газети, столи…)

 6. Чому треба дуже дбайливо ставитися до природи?

 7. Де береться сміття?

 8. Що може зробити кожен із вас, щоб у нашому місті було чисто? (Д/гра «Посортуй сміття)

 9. Вирішення проблемної ситуації: «У перукарні зібралося багато сміття (флакони, пляшки). Що треба робити»:

 • скласти все в один пакет і віднести на смітник?

 • скласти в окремі пакети пластикові й скляні банки, викинути їх у спеціальні контейнери?

 1. Які ресурси потрібні для:

 • приготування вареників? (Природні —вода, продукти (яйця, молоко, сіль, пшениця, з якої роблять борошно…); капітальні — плита, каструля, тарілки, миска,ложка, сірники та ін.; трудові — праця людини, яка готує страву…)

 • Щоб зварити суп? ((Вода, картопля, сіль, цибуля, сало, риба, морква; каструля, сковорідка, ніж, кухоль, плита, газ або інше паливо, електрика; праця господині.)

Загальна кількість – 20 балів.

Методичний коментар. За кожний правильно вказаний малюнок дитина отримувала 2 бали (максимальна кількість отриманих балів – 20).

Високий рівень: 15 – 20 балів; середній рівень:10 – 15 балів; низький рівень – 10 балів і менше.

 1. Мої права та обов’язки.

Мета: виявити рівень теоретичної готовності дитини до варіативних дій у життєвих ситуаціях вибору.

 1. Тебе попросили сходити до крамниці за хлібом, але його немає. Що ти робитимеш у такому випадку?

 2. Ти взяв погратися чужу іграшку та випадково зламав її. Що ти робитимеш у цьому випадку?

 3. Якщо ти знайдеш на вулиці гроші, що ти з ними робитимеш? Навіщо? Чому?

 4. Дітям пропонується продовжити речення: «Я особливий тому, що...»

 5. Що таке права? (Права дитини — це певні можливості, які потрібні для того, щоб жити та доросліша­ти)

 6. Назвіть, які ви знаєте права?

 7. Назвіть ,які ви знаєте обов’язки? Чим обов'язок відрізняється від права?

 8. Для чого потрібні обов'язки?

 9. Як ти гадаєш, для кого ти найдорожчий на світі?

 10. Чи можуть бути матеріальні цінності дорожчі, ніж життя людини? Чому?

Загальна кількість – 20 балів.

Методичний коментар. За кожну правильну відповідь, дитина отримувала 2 бали (максимальна кількість отриманих балів – 20).

Високий рівень: 15 – 20 балів; середній рівень:10 – 15 балів; низький рівень – 10 балів і менше.

 1. Я і моя сім’я. Турбота про людей, яких ми любимо.

Мета – виявити рівень знань дітей про ведення домашнього господарства, розуміння важливості таких якостей, як економність та бережливість.

Запитання до дітей:

 1. Хто є у твоїй сім’ї?

 2. Ким і де працюють твої батьки?

 3. Чи знаєш ти, скільки грошей отримують твої батьки за свою працю?

 4. На що витрачають гроші у вашій родині?

 5. Яку допомогу ти надаєш батькам у домашньому господарстві?

 6. Про кого можна сказати  економний, а про кого  ощадливий?

 7. Що складає бюджет вашої родини?

 8. Як допомогти батькам заощадити кошти

 9. Що ви робите вдома, як допомагаєте батькам? Чи існує у вашій сім’ї поділ праці?

 10. Відбери товари першої необхідності та предмети розкоші для твоєї родини (предметні картинки)

Загальна кількість – 20 балів.

Методичний коментар. За кожний правильно вказаний малюнок дитина отримувала 2 бали (максимальна кількість отриманих балів – 20).

Високий рівень: 15 – 20 балів; середній рівень:10 – 15 балів; низький рівень – 10 балів і менше.

 1. Я і місто, в якому я живу.

Завдання дітей — пригадати все, що вони знають про рідне місто.

Запитання до дітей:

 1. Як називається наше місто?

 2. Скільки років нашому місту?

 1. На якому підприємстві працюють ваші батьки?

 2. Де знаходиться фонтан у нашому місті?

 1. Яка вулиця є центральною?

 1. На якій вулиці розміщений наш дитячий садок?

 2. Скільки років нашому дитячо­му садочку?

 3. Коли ми святкуємо День міста?

 4. Що намальовано на гербі на­шого міста?

 5. Що намальовано на гербі на­шого садочка?

Загальна кількість – 20 балів.

Методичний коментар. За кожний правильно вказаний малюнок дитина отримувала 2 бали (максимальна кількість отриманих балів – 20).

Високий рівень: 15 – 20 балів; середній рівень:10 – 15 балів; низький рівень – 10 балів і менше.

діагностика дітей

Потреби

Володіє поняттям «потреба»

Вміє виділяти види потреби (матеріальні, духовні, соціальні)

Називає першочергові потреби людини (їжа, вода, житло, безпека тощо)

Праця

Має уявлення про працю, її види

Уміє виділяти послідовність трудової діяльності

Має уявлення про значення праці дорослих в житті людей

Має уявлення про знаряддя праці, визначає предмети та засоби праці; знає про роль машин та механізмів в праці людини.

Товар

Має уявлення про виробничий цикл виготовлення товарів

Вміє порівнювати й оцінювати товари (якість, ціна)

Має уявлення про форму збуту товару

Гроші

Знає для чого людям потрібні гроші;

Розрізняє та називає купюри, монети, хто зображений на них; Назвиває валюту України; вміє їх порахувати до 20

Знає, що гроші - універсальний засіб обміну

Може пояснити поняття слова «бюджет» та його складові (зарплата, пенсія, стипендія);

Має уявлення про доходи та витрати

Потреби

1) Мета: виявити знання дітей про потреби рослин, тварин, людини у світлі, воді, їжі.

Матеріал: Д/ігри «Що потрібно для життя», «Бажання та необхідність», «Виробничі ланцюжки», «Природні ресурси»; таблиці, ілюстрації із зображенням рослин, тварин, людини, потреби у світлі, воді, їжі.

2) Мета: виявити знання дітей першочергові та другорядні потреби.

Матеріал: Д/ ігри «Що потрібно для життя», «Бажаю та треба», «Природні ресурси – 2», «Потреби моєї родини», «Економним я росту»; картки із зображенням матеріальних потреб (іграшки), духовних (книги, музичні інструменти тощо), соціальних.

Праця

1) Мета: виявити знання дітей про працю і її види.

Матеріал: Д/ ігри «Ланцюжок виробників», «Хто де працює», Дидактична гра «Допоможи казковому герою обрати ПРОФЕСІЮ», «Професії та їх речі», «Кому що треба для роботи», «Хто краще знає інструменти», «У мене з’явилася скринька», «Ферма», «У бабусі на подвір’ї», презентації, набір сюжетних картинок із зображенням знарядь праці і різних професій, знаряддя для сільськогосподарської, домашньої праці тощо.

2) Мета: виявити знання дітей про послідовність трудових дій.

Матеріал: Д/ ігри «Як зробити краще і швидше», «Маршрут праці», алгоритми, схеми із зображенням трудових дій.

3) Завдання. Мета: виявити знання дітей про роль праці в житті людей

Матеріал: бесіда «Праця в житті людей», ілюстрації із зображенням трудових дій, знаряддя праці, виробу, товари, речі.

Товар

1) Мета: виявити знання дітей про виробничий цикл товарів

Матеріал: Д/ігри «Експорт і імпорт», «Ланцюжок виробників», «Ланцюжок виробників» «Товарний склад», Подорож в країну товарів», «Відгадай».

Матеріал: народні іграшки, підставки з металу, вази, коробочки, фарфорові іграшки.

2) Мета: виявити знання дітей про залежність ціни товару від його якості і кількості

Матеріал: Д/ ігри «Опт і роздріб», бесіда «Як зробити краще та швидше», матеріал для виготовлення книжок - маляток різними способами.

Запитання до дітей: Який спосіб кращий, чому? Оцініть свій товар залежно від його якості.

3) Мета: виявити знання дітей про збут товару.

Матеріал: «Пропозиція і попит», «Знайди вивіску до магазину», «Сировина і товар. Що куди везуть вантажівки?», «Де продають і купують?»; картки - картинки із зображенням різних речей, продуктів харчування і схеми його доставки до покупців, план району, де продають і купують (ринок, супермаркет, магазин)

Гроші

1) Мета: виявити знання дітей про гідність купюр, уміння рахувати, порівнювати.

Матеріал: Д/ігри «Магазин», «Банк», «Грошові місця», «Потяг банкнот і копійок», гроші.

2) Мета: виявити знання дітей про сімейний бюджет і його складові (зарплата, пенсія, стипендія)

Матеріал: Модель «Сімейний бюджет», «Копійка гривню береже», «Бажаю та треба», картки із зображенням членів сім'ї і результатів їх праці, гроші.

3) Мета: виявити знання дітей про дохід та його динаміку, про витрати та їх різноманіття

Матеріал: Дидактичні ігри, казка – презентації «Економне лисеня», «Доходи сім'ї Афлатуна», «Витрати моєї родини» (модель сімейного бюджету), картинки із зображенням казкових героїв і їх діяльності, картки-схеми із зображенням доходів та витрат.

Протокол діагностики рівня компетентності дошкільників з економіки:

Високий рівень - 3 бали

Достатній рівень – 2 бали

Середній рівень - 2 бали

Низький рівень - 0

№ з/п

ПІ дитини

Потреби

Праця

Товар

Гроші

Рівень компетентності

 1. Спостереження за поведінкою в процесі гри.

Також було проведене спостереження за дітьми під час сюжетно-рольових ігор. Спостерження показало, що дошкільникам подобається економічна сфера життєдіяльності, вони охоче грають в ігри економічної спрямованості, самостійно їх організовують, проте в більшості випадків тематика цих ігор дуже одноманітна: «Магазин», «Транспорт», «Базар», «Лікарня».

Мета: виявити вміння дитини поводитися в різних життєвих ситуаціях, пов’язаних з економічними стосунками.

Педагог упродовж тижня спостерігає за дітьми у процесі гри, фіксуючи в бланку результати спостереження. Кожного дня дітям пропонуються різні економічні ігри.

Матеріал: бланк спостереження.

Бланк спостереження

Заклад дошкільної освіти

Група

Прізвище, ім’я дитини

Повний вік

Дата спостереження

Спостереження за діяльністю дітей у процесі ігор

Ярмарок

Уміння проводити бартер (оцінка попиту й виконання пропозиції)

Адекватна оцінка обсягу праці та якості продукту

Уміння вести переговори (ввічливе спілкування)

Уміння виконувати економічну дію (купувати – продавати)

Виконання соціально-економічної ролі (водій, продавець тощо)

Овочевий ринок

Уміння проводити бартер (оцінка попиту й виконання пропозиції)

Адекватна оцінка обсягу праці та якості продукту

Уміння вести переговори (ввічливе спілкування)

Уміння виконувати економічну дію (купувати – продавати)

Виконання соціально-економічної ролі (водій, продавець тощо)

Транспорт

Уміння проводити бартер (оцінка попиту й виконання пропозиції)

Адекватна оцінка обсягу праці та якості продукту

Уміння вести переговори (ввічливе спілкування)

Уміння виконувати економічну дію (купувати – продавати)

Виконання соціально-економічної ролі (водій, продавець тощо)

Магазин

Уміння проводити бартер (оцінка попиту й виконання пропозиції)

Адекватна оцінка обсягу праці та якості продукту

Уміння вести переговори (ввічливе спілкування)

Уміння виконувати економічну дію (купувати – продавати)

Виконання соціально-економічної ролі (водій, продавець тощо)

Аналіз проведення діагностики, інтерв’ювання, бесіди та спостереження за дітьми дозволив виявити проблеми, визначити основні напрямки роботи та організаційно-методичні заходи для реалізації завдань формування соціальної та фінансової освіти малюків. Результати були враховані нами при розробленні програми економічного виховання дітей старшого дошкільного віку «Абетка Афлатунчика для малюків». Дана програма допоможе дошкільнятам усвідомити, хто вони є і як слід взаємодіяти з іншими людьми, надихає дітей вивчати свої права і обов’язки, вчить планувати бюджет, раціонально використовувати ресурси, оцінювати наявні можливості, формує підприємницькі здібності, а також акцентує увагу на ролі сім’ї та сімейних цінностей у вихованні.  

Пропонуємо ознайомитися із програмою «Абетка Афлатунчика для малюків»

Програма розроблена на ОСнові:

 • Базового компонента дошкільної освіти

 • Програми соціально-фінансової грамотності «Афлатот»

«Складність полягає не у сприйнятті нових ідей, а у відмові від старих стереотипів».

Джон М. Кейнс, англійський економіст

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Майбутнє кожної людини у її власних руках. Очевидним є те, що виховання соціально – відповідальних та освічених у фінансовій сфері дітей робить їх спроможними змінити власне життя та світ довкола на краще, тим самим збільшуючи шанси на успішне й щасливе майбутнє.

Ситуація, що склалася в економіці нашої країни, характеризується радикальним перетворенням всіх сфер суспільного життя. Сьогодні кожен з нас розуміє, що доля держави залежить від економічної, правової, політичної та моральної грамотності молодого покоління. Незважаючи на те, що ми живемо в світі з швидко перемінними економічними умовами, діти і дорослі у всьому світі мають дуже низький рівень фінансової грамотності.

Внаслідок недостачі знань у сфері фінансів, діти та молодь часто стають жертвами соціально, екологічно та економічно нестійких моделей споживання. Тому економічне виховання - порівняно новий напрямок у дошкільній педагогіці, який на даний час, актуальний.

В умовах відродження української державності, національної культури, орієнтація на творчий розвиток малого українця останнім часом набуває нового значення.

Це не данина часу і не виконання держзамовлень. Базовий компонент дошкільної освіти трактує виховання як залучення малого українця до системи вироблених людством цінностей, формування ціннісного ставлення до дійсності.

Економічні зміни в суспільстві обумовлюють потребу формування передумов економічної освіти в єдності з моральною освітою, опанування дітьми економічних знань і практичних умінь у доступній формі. Старші дошкільники вже здатні засвоїти елементарні економічні поняття та категорії.

Економіка і дошкільник лише на перший погляд здаються далекими один від одного. Проте насправді, дітей із перших років життя оточує економічна сфера, наповнена складними економічними поняттями та процесами. Малюки рано включаються в економічне життя сім'ї, стикаються з грошима, рекламою, ходять з батьками в магазин, беруть участь у куплі - продажу, опановуючи таким чином економічною інформацією на життєвому, часто спотвореному рівні. Неправильно і небезпечно покладатися на стихійне засвоєння знань про навколишнє життя, наприклад, дуже вразливі з етичної сторони поняття: гроші, багатство, бідність, реклама, кредит, борги тощо..

Реклама на телебаченні, розмови політиків, купівля, продаж, розподіл сімейного бюджету – ось далеко не повний перелік того, з чим доводиться зустрічатися малюку щодня. Сучасне життя дуже непередбачуване, але й цікаве своєю швидко змінністю. Можливо, саме тому складні економічні процеси приваблюють дошкільника, та свої перші економічні знання він здобуває самотужки: з бесід з однолітками, спостережень, що відбувається довкола. Треба сказати, що частіше вони мають негативний характер.

Оскільки знання, вміння та навички, сформовані у дошкільному віці мають стати фундаментом для становлення громадянина – людини, щиро зацікавленої в розвитку та економічному розквіті своєї держави, дуже важливою є продумана та послідовна робота з економічної освіти самих маленьких громадян нашого суспільства. Крім того, дошкільний віковий період найсприятливіший для формування різних якостей особистості, насамперед бережливості та економності, як структурних компонентів процесу соціалізації. Дитина бере участь в економічних процесах. Вона разом з батьками ходить в магазин, іноді сама робить покупки, хочемо ми чи не хочемо, вона все рівно отримує економічний досвід. Тому завдання педагога не тільки дати який-небудь об’єм економічних знань, але й що дуже важливо, навчити правильно користуватися цими знаннями, тобто виховувати економіста, господаря, хазяїна свого життя.

Економіка і дошкільник лише на перший погляд здаються нам далекими один від одного. Трактування економіки, як області «розумного ведення домашнього господарства», мистецтво його ведення може бути подано дітям у формі елементарних відомостей: навчання їх правильному відношенню до грошей, методам їх отримання та розумного використання; за допомогою ігор, економічних завдань, ситуацій, змісту казок, ввести дітей в складний світ предметів, речей, людських взаємовідносин, доступних пояснень взаємозв’язку між економічними та етичними категоріями: труд, товар, гроші, вартість, ціна з однієї сторони, і моральними – бережливість, чесність, економічність, гідність, щедрість, ощадливість – з другої. Навчати дітей правильно відноситись до реклами, розбиратися в ній, вести себе адекватно в реальних ситуаціях, розвивати розумні потреби;формувати у дитини економічну культуру.

Основним складовим елементом економічної освіти та економічного виховання є формування в дошкільному віці поважного відношення до праці оточуючих людей та її результатів. Дитина з перших своїх кроків повинна усвідомлювати, що всі оточуючі її – матеріальні та духовні цінності, створені працею багатьох людей, які витрачали великі зусилля на благо всього суспільства.

Варто також підкреслити, що в роботі з дітьми щодо економічної освіти може йти мова про можливості формування лише передумов економічної освіти. Складність економічних законів та категорій, на яких будується зміст економічної освіти, віддаленість дітей від сфери продуктивної праці, вікові можливості дошкільників потребують обережності при доборі, як змісту, так методів економічної освіти змалку.

У закладі дошкільної освіти діти не приймають ніякої участі у розподіленні благ. Їм дано все для щасливого дитинства. Засвоєння економічних знань выдбувається відбуватися у створюваних реальних ігрових ситуаціях; дидактичних іграх економічної спрямованості; іграх-занять, під час яких дошкільники вчаться мають зрозуміти, звідки і як з'являється продукт, що таке послуги, економічні ресурси, що гроші потрібні для купівлі, обміну товарами, навчитися оперувати грішми тощо. Дитячий садок – це ситуація, в якій дитина реалізує придбаний у сім’ї в соціумі «економічний досвід».

Важко оцінити, який з цих шляхів більш ефективний, але одне важливо: батьки і педагоги повинні працювати разом.

Відповідно до наказу МОН України від 22.01.2016 № 46 «Щодо упровадження основ соціальної і фінансової освіти дітей дошкільного віку» наш дитячий садок працює над втіленням в практику роботи з дітьми програми «Афлатот», педагоги закладу дошкільної освіти розробили Програму, яка складена на основі принципової доступності та послідовності: містить теми занять, конкретні завдання, способи їх розв’язання, зв'язок з іншими видами дитячої діяльності; передбачає всебічний (економічний, трудовий, моральний, естетичний, екологічний) розвиток дитини.

Основна мета та завдання програми.

3'ясувати з дітьми, що, на їхню думку, означає бути економним і бережливим. Визначити схожість та відміну між цими поняттями.

Розвинути у дітей уміння помічати в казках прості економічні явища, виділяти слова і дії, що відносяться до економіки, давати етичну оцінку вчинкам героїв.

Вчити грати в економічні ігри.

Дати дітям первинні уявлення про взаємообмін товарами між країнами, про експорт і імпорт.

Розширити знання дітей про натуральний обмін товарів (бартер), як операцію взаємообміну товарами, підвести до розуміння значення виразу рівноцінний обмін (справедливий, вигідний).

Розкрити дітям необхідність обміну продуктами праці між людьми, показати, що людина постійно потребує яких-небудь товарів.

Ознайомити в доступній для дітей формі з історією виникнення грошей (товар - товар, товар - гроші).

Познайомити з валютою як грошовою одиницею країни, дати визначення про різноманітність грошових знаків в різних країнах.

Розкрити дітям купівельну силу грошових знаків, їх розмаїття та міру вартості.

Дати уявлення про ціни в різних місцях продажу товарів, про залежність ціни від попиту

Показати, що кожна річ коштує грошей, навчити зіставляти ціну товару з наявною готівкою.

Дати уявлення про джерела надходжень грошей, залежність їх кількості від певних умов, вкладеної людиною праці.

Виховувати ощадливість у використанні грошей - не рвати , не м'яти, не кидати, зберігати їх у гаманці чи у шухлядці.

Розширити уявлення дітей про економічні категорії (товар, ціна, гроші і ін.) навчити формулювати питання економічного змісту.

Розкрити дітям залежність ціни товару від кількості вкладеної в нього праці.

Поглибити уявлення дітей про різноманітність товарів, розкрити процес їх виготовлення, виховати дбайливе відношення до речей.

Розвивати уміння виробляти операції купівлі-продажу, уточнити уявлення про ціну товару в магазині.

Розвивати уміння визначати призначення речей в житті людини.

Розкрити специфіку купівлі – продажу товарів на ринку.

Поглибити уявлення дітей про дохід, його динаміку (збільшення/зменшення).

Дати уявлення про суть витрат, показати їх різноманіття.

Показати дітям, що бувають обов'язкові (основні) витрати і необов'язкові (не основні), підвести до розуміння суті поняття заощадження (накопичення).

Розкрити дітям суть поняття прибуток, борг, залежність між якістю товару і одержуваним прибутком при його продажу

Формувати уявлення дітей про різновиди професій, вчити розрізняти їх. Визначати чим вони корисні. Виховувати повагу до людей праці. Розвивати позитивне ставлення до будь - якої трудової діяльності.

Продовжувати вчити дітей самостійно здійснювати процес купівлі-продажу згідно з етичними вимогами до продавця й покупця, вступати в діалог. Сприяти прояву творчих здібностей.

Познайомити дітей з рекламним агентством. Розширити уявлення дітей про професії, пов'язані з роботою в рекламному агентстві

Розповісти про необхідність використовування реклами для реалізації продуктів праці, розвивати мовну творчість в процесі виготовлення рекламної продукції.

Уточнити знання дітей про банк (приймає гроші на зберігання, видає гроші вкладникам, пропонує гроші займи); про людей, які працюють в ньому.

Дати уявлення про те, що люди зберігають гроші не лише вдома, а в ощадній касі, банку.

Формувати у дітей уявлення про заводи і фабрики міста: місцезнаходження (району), що випускається ними продукція, товарний знак.

Продовжувати знайомити дітей з приміщенням установ громадського користування (кінотеатр, банк, бібліотека, дитячий садок, школа), з торговельними об’єктами міста – кіоском, базаром, крамницею – як пунктами продажу товару.

Закріпити правила поводження в громадських місцях.

Познайомити дітей з деякими складовими сімейного бюджету: заробітна плата, пенсія, стипендія, прибутки від підсобного господарства, від підприємницької діяльності, від власності.

Розширити уявлення про доходи та витрати родини, першочергові потреби сім’ї.

Виховувати поважне відношення до людей, що заробляють гроші.

Розвивати правову культуру особистості, основ громадянськості.

Продовжувати знайомити дітей з правилами лю­дини, тобто їхніми особистими правами як основою соціалізації, підготовки до дорос­лого життя.

Формувати у дітей моральні уявлення про права людини, гуманістичне ставлення до навколишнього світу.

Вчити аналізувати ситуації з власно­го життя та пригоди казкових персонажів щодо прав дитини.

Заохочувати дітей спиратися на свої права в реальному житті, захищати себе, своїх друзів.

Виховувати та закріплювати прави­ла культури поведінки в суспільстві, проя­ву доброзичливості, чесності в спілкуванні з людьми.

Розвивати навички правової пове­дінки.

Вчити знаходити правильне вирішення ситуацій, що не принижує гідність інших, ви­ховувати співчуття, взаємодопомогу.

Формувати у дітей уявлення про природні ресурси: що означає слово «ресурси», що належить до природних ресурсів.

Вчити економити предмети побуту - папір, посуд, особисті речі. Роз'яснювати сутність духовної цінності окремих з них.

Виховувати дбайливе ставлення до природних ресурсів та інших матеріальних цінностей. Розповісти про їх значення в житті людини.

Виховувати культуру розумного споживання енергії та води, зменшення марних витрат сировини, кількості відходів.

Формувати культуру здоров’я дошкільників на засадах розуміння єдності природи та людини, залежності здоров’я людини від стану довкілля.

Показати, що покупка речі для подарунка виробляється з урахуванням інтересів, бажань іменинника, виховувати бажання розділяти радість друга.

Розширювати знання про продукти харчування та можливість їх раціонального використання. Ознайомити дітей з рецептами виготовлення нескладних страв.

Організація педагогічного процесу.

Основний вид діяльності дошкільників – гра. В зв'язку з цим завдання економічної освіти вирішується через ігрову діяльність, ігрові прийоми, за допомогою яких закладаються основи економічного образу мислення у дитини – дошкільника, пізнання ним того, який «Я» у світі економічних цінностей і як себе вести в ньому, а також через навчальний процес.

6 рік життя. старша група.

Основні теми: «Потреби», «Природні ресурси та блага», «Дари природи», «Капітальні та трудові ресурси», «Вибір», «Ціна вибору», «Виробник», «Банк», «Бізнес», «Фермер», «Економічні процеси та об'єкти», «Виробництво», «Гроші», «Бартер», «Товари та послуги», «Професії», «Сім’я», «Права та обов’язки» тощо.

Заняття проводиться один раз на тиждень, будується в ігровій формі, використовуються вирішення різноманітних ситуацій із повсякденного життя, казок, літературних творів; проводяться спільні ігри, інсценування, сюжетно-дидактичні та дидактичні ігри.

Показники компетенції дитини

Знає:

 • про першочергові потреби людини (їжа, вода, житло, безпека тощо);

 • про особисті потреби самої дитини, людей, що її оточують, рослин, тварин, птахів;

 • про основні ресурси та їх обмеженість;

 • чому людина не може мати все, що бажає;

 • чому необхідно робити вибір;

 • для чого людям потрібні гроші;

 • що значить «дорого» чи «дешево»;

 • про бюджет сім’ї (дохід і витрати);

 • про працю дорослих: кожна людина повинна працювати на роботі і вдома;

 • чому потрібні всі види праці;

 • чому необхідні й корисні різні продукти і страви;

 • про правила культури поведінки.

 • правила лю­дини, тобто особистими правами як основою соціалізації, підготовки до дорос­лого життя;

 • прави­ла культури поведінки в суспільстві, проя­ву.

 • поняття «люд­ство»; поважає людей різних національ­ностей.

Вміє:

 • виділяти першочергові потреби своєї родини;

 • пояснювати причину існування обмежень;

 • робити вибір;

 • порівнювати й оцінювати товари (якість, ціна), зіставляти потреби і можливості родини;

 • вибирати товари у відповідній крамниці;

 • орієнтуватись у світі товарів за допомогою реклами;

 • визначати предмети та засоби праці;

 • пояснювати результати праці людей різних професій (товар чи послуга);

 • правильно вирішувати ситуації, що не принижують гідність інших.

Розуміє:

 • що людина повинна постійно працювати (на роботі й удома);

 • людина не може мати все, чого бажає;

 • вибираючи, від чогось треба відмовитися;

 • економія та бережливість потрібні як родині, так і дитячому

 • садку;

 • природа має дари, які віддає людям (красу, блага, природні ресурси) і до неї треба ставитися дбайливо;

 • що в різних країнах люди розмовляють різни­ми мовами, але ма­ють однакові права.

До програми вихователі розробили тематичний план занять із дітьми, що передбачає включення модулів з п'яти розділів програми, які найбільш доречні для даної вікової групи.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЗАНЯТЬ ДЛЯ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

І. «Ласкаво просимо у світ афлатуна»

Тема

Основні поняття й категорії

Тематика занять

Попередня робота

Я і мій друг Афлатун

Знайомство з Афлатунчиком

Афлатун,система, економити, коробка-Скарбничка Афлатуна, потреба, бажання, ярмарок, суспільство

«Я і мій друг Афлатунчик»

Розвага «День народження Афлатунчика»

«Подорож із Афлатуном»

«Малюємо Афлатунчика»

«Ярмарок Афлатунчика»»

Дітям пропонується намалювати контур зображення Афлатун і своєї руки на аркуші, вирізати.

Порівнює контур своєї руки з однолітками з метою виявлення індивідуальних відмінностей і спільних рис.

Бесіда «Кожна людина є індивідуальна»

Дидактична гра – пазли «Збери Афлатунчика»

Команда «Друзі Афлатуна».

«Пісня Афлатуна»;

«Коробка для подорожі з Афлатуном»

Розфарбовує картинки, що відображають добрі справи в альбомі.

Будемо вчитися разом з Афлатунчиком думати наперед

Одна причина може визвати різні наслідки, а один наслідок може бути викликане різними причинами. Причина і наслідок не одне і те саме. Необдумані дії часто призводять до небажаних наслідків, за що можна заплатити велику ціну.

Вміти передбачати наслідки необдуманих дій, встановлювати причинно-наслідкові звязки.

Як ви розумієте вираз «За кожне задоволення треба платити»?

Вправа «Пробачення»

Хвилинка роздумів

Вправа «Що є причиною»

Оповідання М.Канончука «Гірке морозиво»

ІІ. Я і моя сім’я сім'я: турбота про людей, яких ми любимо

Тема

Основні поняття й категорії

Тематика занять

Попередня робота

Прибутки сім’ї

Заробітна плата, пенсія, стипендія, прибутки від підсобного господарства,від підприємницької діяльності,від власності.

«Економіка. Що це?»

«Бюджет сім’ї» «Прибутки. Витрати»

«Потреби людини»

«Як співвідносити потреби та можливості»

«Заощадження»

«Грошовий прибуток і борг»

«Потреби і можливості моєї сім’ї»

«Мій бюджет як члена родини»

«Як допомогти батькам заощадити кошти»

«Товари першої необхідності, предмети розкоші»

«Ресурси. Економія»

Проведення творчих ігор «Сім'я», «Магазин», під час яких діти роблять і купують товари і послуги, встановлюють ціни на них, користуються «грошима».

Для продажу і купівлі в ігровій формі діти вивчають попит і пропозицію, приймають «замовлення» на товари і послуги.

Залучення дітей до виробництва реклами, дослідження разом з ними дієвості реклами. Включення в підготовчу роботу занять з математики (прості підрахунки: чи досить, більше - менше), малювання і аплікації (реклама, виготовлення «грошей», вивісок тощо), конструювання.

Перебування дітей в «безгрошовому» суспільстві – ігор.

Розфарбовування малюнків, що відповідають тій роботі, яку дитина виконує вдома.

Виготовити подарунок із покидькового матеріалу для членів своєї сім’ї

Витрати сім’ї

Харчування, одяг, житло.

Освіта, газети, журнали.

Податки та обов’язкові платежі.

Свята, подарунки

Відпочинок

Придбання предметів тривалого користування

Нерозумні трати

Придбання предметів розкоші.

Поточний та перспективний бюджет

Бюджет, бюджет сім’ї, бюджет дошкільника і школяра.

Сімейні заощадження та їх використання

Заощадження, банк, скарбничка, цінні папери

іІІ. мої права та обов’язки

Тема

Основні поняття й категорії

Тематика занять

Попередня робота

Право на життя, здоров'я, медичну допомогу

Право на медичну допомогу

Цінність життя, здоров'я та його залежність від природ­ного оточення. Пізнання самого себе та стану здоров'я;. Аналізування зміцнення свого здоров'я;

право на медич­ну допомогу та турботу дорослих про здоров'я дітей

«Бережи здоров’я змолоду»

«Подорож в Королівство Зубної щітки»

Найбільше ба­гатство — здо­ров'я» (всі діти ма­ють право на ме­дичну допомогу);

«Дітям про їх права»;

«Подорож у правову країну»; «Усі, хто є на білім світі, мають право бути й жити»;

«Сонцем зігріті зростають наші діти»;

«Без гілочок – не дерево, без діточок – не сім’я»;

«Я та моє ім’я»;

«Буду я навчатись мови золотої»;

«Права я знаю, про обов’язки не забуваю»

«Бережне ставлення до своїх речей»

«Повага почуттів інших людей»

Рольове програвання бажаної поведінки в життєвих ситуаціях.

Читання художньої літератури Сюжетно-рольова гра «Сім'я».

Дидактичні ігри:

«Кож­на дитина має право на ім'я, піклування, лю­бов»; «Ким я хочу бути?»; «Професії»; «Чарівні слова»; «Поспілкуймося»; «Подо­рож у казку»; «Не­безпека»; «Скла­ди квіточку». Розігрування ситуацій. Настільні ігри.

Ство­рення ігрових ситуацій

Малювання

За картинками складають розповідь які хороші вчинки дитина робить / може зробити. Назвати дії, які малюк може зробити самостійно, а які за допомогою дорослих.

Права, правила, обов'язки

Поняття «пра­ва», «правила», «обов'язки».

У різних народів імена відрізняються за звучанням, але є й схожі.

Ніколи не можна за­бувати свою Батьківщину, треба любити її, пишати­ся нею.

Батьки оберігають дітей, а діти, коли виростуть, — батьків.

Іv. Я і місто в якому я живу

Тема

Основні поняття й категорії

Тематика занять

Попередня робота

Довкілля

Природні ресурси: повітря, вода. енергія,світ рослин і тварин

Познайомити дітей з різними видами ресурсів (природними, капітальними, людськими), різноманітністю природних ресурсів, різними способами їх застосування.

Розширити уявлення про (людські та природні ресурси) та їх використання для виготовлення товарів.

Познайомити дітей з поняттям " природа", пояснити, що відноситься до природного світу.

Розширення уявлень: про різноманітність природних і капітальних ресурсів і способи їх використання.

«Наш спільний дім-природа;

«Вони дарують людям радість»

«Потреби рослин і тварин»

«Природа та рукотворний світ»

«Збереження елек­троенергії та води»

«Збережемо природу сьогодні — завтра вона допоможе нам»

«Потре­би природного світу»

«Хто збудував будинок»

«Звідки хліб прийшов»

«Виробництво товарів», «Машини,обладнання»

«Ланцюжок виробників»

«Веселий ярмарок»

«Ощадливі малята

Організація спостереження, бесід, читання художніх творів підвести дітей до підсумку: одні матеріали, з яких роблять товари, можна знайти в природі, а інші зроблені людьми.

Екскурсія «Моя вулиця»

Д/гра «Кому що потрібно для роботи»
Бесіда – роздум, як можна виявити подяку людям, що допомагають нам у задоволенні потреб.

Підприємства –виробники. Підприємства торгівлі, підприємства з надання послуг, заклади культури, державні заклади

Підприємництво, бізнес, шоу-бізнес, аукціон

Розширити уявлення: про взаємозв'язки людей різних професій; про способи задоволення їх потреб. Обговорення з дітьми питання про те, звідки беруться продукти харчування (з природи - ліс, море, поле), хто робить товари, люди яких професій роблять товари, які капітальні ресурси потрібні для їх виробництва.

V. Я та гроші: витРачаємо, накопичуємо, ділимося

Тема

Основні поняття й категорії

Тематика занять

Попередня робота

Система відносин: товар-гроші-товар

Гроші, товар, бартер, інфляція, продукт, послуга, ціна, реклама, гурт, роздріб

Екскурсія до магазину

«З чим ми йдемо до магазину (гроші)»

Гра-заняття «Ми йдемо за покупками»

«Вчимося спілкуватися»

«Подорож «економчиків» по казках»

«Кожен товар –праця багатьох»

«Подорож товарів»

Розповідь про історію виникнення скарбнички, презентація «Скарбнички різних країн».

Бесіда «Навіщо людині потрібно збирати / відкладати гроші». Читання казки Б.Грімм Вигідне діло», Г.Х.Андерсена «Срібна монетка»

Намалювати свою скарбничку.

Вдома з батьками виготовляють скарбничку із покидькового матеріалу.

Організація «ринку» обміну товарами і послугами, щоб кожен міг отримати бажане. Пояснення декількох значень слова «ринок».

Вигадування з дітьми грошей, їх назви, форми.

Проведення конкурсу на краще зображення грошей.

Використання придуманих грошей в іграх по обміну.

Проведення бесіди про функцію і значення грошей.

Щоб прищепити дітям навички діяльності в реальному житті, педагоги закладу дошкільної освіти навчали вихованців мислити та діяти за законами економіки, виховуючи у дітей такі риси, як: хазяйновитість, економність, бережливість.

Однією з умов успішного формування соціальної та фінансової освіти дітей ми вбачаємо в організації педагогічного процесу, спланованого із врахуванням змісту, форм і методів освітньої діяльності заснованого на взаємодії «педагог-дитина-батьки».

Саме із врахуванням цих вимог педагоги розробили перспективний план роботи, визначили зміст, обрали методи і прийоми для реалізації завдань щодо формування соціальної та фінансової освіти дітей старшого дошкільного віку.

Пропонуємо ознайомитися із перспективним планом.

перспективний план виховання СОЦІАЛЬНОї та ФІНАНСОВОЇ освіти дітей старшого дошкІльного віку

з/п

Тема заняття

Мета

Я і мій друг Афлатун

1

Знайомство з Афлатуном

Познайомити дітей з Афлатуном, розказати, що він - дуже особливий друг, який прилетів з Космосу, щоб погратися та навчити їх дивовижним речам. Читання казки про Афлатуна («Афлатот» програма соціальної та фінансової освіти дітей дошкільного віку від 3 до 6 років, заняття 1)

2

Коробка Афлатуна

Вчити дітей ділити альбомний аркуш на 16 клітинок шляхом згинання, згладжуючи згини, закріпити вміння правильно склеювати деталі удосконалювати дрібну моторику пальців; збагачувати уявлення малят про предметний світ; підтримувати прагнення малюків бути вправними та умілими, отримувати задоволення від конструктивної творчості.

3

Подорож із Афлатуном до країни Економії

Дати дітям початкові відомості про економіку на конкретних прикладах, показати економічне використання часу, тепла, води; виховувати дбайливе ставлення до навколишніх предметів; корекція моторики рук, аналіко-синтетична діяльність, зорово-слухового сприйняття, корекція рухової активності. Виховувати економність, бережливість, хазяйновитість.

4

Розповімо Афлатунчику що таке потреби

Формувати у дітей елементарні економічні уявлення; узагальнювати знання про потреби людини; продовжити знайомити дітей з поняттями: «потреби», «товари», «послуги», навчати визначати, від чого вони залежать. Розвивати інтерес до економічної сфери життєдіяльності, формувати у дітей уміння зіставляти свої бажання зі своїми можливостями. Виховувати ощадливість, бажання брати участь в економії бюджету, виховувати культуру поведінки на занятті, вміння працювати в парах і групах.

5

Що таке потреби? Які бувають потреби?

Закріпити уявлення дітей про економічну категорію «потреби»; продовжувати формувати в дітей уявлення про те, що необхідно в різних ситуаціях самій дитині, близьким людям; учити виділяти першочергові потреби (їжа, вода, повітря, житло, одяг, взуття, безпека тощо). Розвивати економічне мислення на основі використання ігрових ситуацій. Виховувати повагу до людей-трудівників.

6

Потреби головні і другорядні

Розширювати знання дітей про потреби в житті людей і тварин. Продовжувати вчити розрізняти потреби головні та другорядні, матеріальні та нематеріальні, корисні та шкідливі. Розвивати спостережливість, уяву, кмітливість. Виховувати любов до природи, допитливість.

7

Ярмарок Афлатуна (для дітей та батьків)

Розширити знання дітей про ярмарок як один з різновидів місця, де торгують товарами; розвинути уміння користуватися грошима як засобом оплати за товар; сприяти гарному настрою, бажанню грати разом.

Я і моя сім’я сім'я: турбота про людей, яких ми любимо

1

Піклування про здоров'я в сім'ї

Знайомити дітей з поняттям «сім’я», розширити уявлення про сім’ю, розповісти дітям, як члени родини піклуються про здоров’я; розвивати вміння піклуватися про здоров’я родини, розвивати мислення мовлення, увагу, пам’ять, спостережливість; виховувати повагу до старших членів сім’ї.

2

Я знаю, як бути здоровим

Продовжуватизнайомити дітей з різними видами рухової активності, розкрити значення фізичних вправ для здоров’я людини, розучити вправи для ранкової зарядки; розвивати прагнення займатися фізкультурою і спортом; формувати навички комунікації і групової роботи; виховувати організованість, дисциплінованість, створити дружню атмосферу.

3

Бюджет моєї сім’ї

Дати уявлення про бюджет сім’ї; ознайомити дітей з поняттями ―доходи і ―витрати, їх значенням в житті людини. Особливу увагу звернути на невеликі, але цінні доходи пенсіонерів, студентів, дітей. Виховувати тактовне ставлення одне до одного незалежно від рівня доходів, а також вдумливе ставлення до витрат, ощадливість.

2

Бюджет сім’ї. Економимо електрику

Дати уявлення про електрику, її значення в житті людини; закріпити знання дітей про електроприлади, вміння користуватися ними; учити економити електроенергію; виховувати в дітей ощадливість.

4

Заняття – драматизація «Вчимося бути економними»

Формувати у дітей елементарні економічні уявленя, уміння зіставляти свої бажання з можливостями батьків; узагальнити знання про потреби людини, закріпити вміння вирішувати задачі, викладати числовий ряд. Розвивати інтерес до економічної сфери життєдіяльності, вміння передавати характер персонажів у театралізованих іграх. Виховувати ощадливість, бажання брати участь в економії бюджету, виховувати культуру поведінки на занятті, вміння працювати в группах

Мої права та обов’язки

1

Знай свої права, дитино

Закріпити знання дітей про права дітей (ім’я, родину, навчання, лікування); познайомити дітей із новим правом – на захист від злих людей; розвивати у дітей творче, образне мислення, сприяти розумінню загальних норм моральної поведінки; активізувати зв’язки і словник дітей; виховувати бажання навчатися, допомагати іншим, чуйність, доброзичливість, уміння оцінювати поведінку людей.

2

Правова академія Афлатунчика-економа

Закріпити знання дітей про поняття «економіка» і «право»; знання про права, які має кожна дитина; учити дітей проводити операції з грошима, відкривати, свою справу, закріпити отримані екологічні знання в різних видах діяльності; виховувати пошану до людей різних видів професій, пробуджувати інтерес і бажання знати про зміст їх діяльності; формувати уявлення про те, що важка праця почесна, важлива та необхідна.

3

Дім, в якому я живу

Розвивати прихильність і любов до своєї оселі, підводити дітей до розуміння, що кожна дитина має право на власний дім, будинок, житло, в якому живуть тато і мама; розширити уявлення про рідне місто, рідку Україну; познайомити дітей із різними видами будинків та їх призначенням (дитячий садок, школа, лікарня); виховувати любов до рідного дому, почуття патріотизму, відчувати себе громадянином України.

4

Людей люби, добро і ласку їм твори

Розширювати знання дітей про людські чесноти; з’ясовувати зміст понять – доброта, співчуття, допомога; познайомити дітей із правом на любов, доброту та турботу з боку дорослих; виховувати почуття самоповаги, власної гідності, любові до героїв казки; аналізувати ситуації, які характеризують порушення прав героїв, вчити порівнювати добрі і погані вчинки; виховувати почуття творити добро, чуйність.

5

Ми маленькі люди

Привернути увагу дітей до власної особистості;дати поняття, що люди – це дорослі і діти, і вони мають право на любов та піклування з боку дорослих, і кожна дитина повинна жити в мирі та безпеці; розвивати вміння мислити, передавати свої думки; виховувати почуття шанобливого ставлення до себе та оточуючих.

6

У кожної дитини є права, правила, обов'язки

Учити дітей через драматизацію казки виявляти свої права та обов’язки кожної людини; закріпити уміння оцінювати поведінку казкових героїв; учити самостійно робити висновки, відповідати на запитання; виховувати почуття взаємодопомоги, доброту милосердя.

7

Вітаміни вживаю – здоров`я маю

Формувати у дітей уявлення про право дітей на харчування, здоровий спосіб життя про те, як впливає на здоров'я людини рухова активність, загартовування, правильне, збалансоване харчування, дотримання гігієни; уточнити знання дітей про корисні властивості повітря; розвивати мовлення, уяву, логічне мислення; виховувати бажання піклуватися про своє здоров'я; вчити керуватися своїми емоціями; формувати позитивну самооцінку.

8

Граюся і відпочиваю

Формувати у дітей знання про право на гру, відпочинок, дозвілля; залучати до творчого використання здобуті знання; вчити регулювати свій емоційний стан під час гри

Всі люди рівні в своїх правах

Вчити оцінювати поведінку та вчинки однолітків та дорослих людей, засуджувати жорстоке поводження з дітьми, ознайомлювати з правами на медичну допомогу, що всі люди рівні в своїх правах, закріплювати знання про права вивчені раніше, розвивати увагу, уяву, мислення, пам`ять, виховувати шанобливе ставлення до людей, вчити обирати важливі життєві цінності.

Я і місто в якому я живу

1

Розповімо Афлатунчику про працю дорослих у нашому місті

Формувати в дітей уявлення про підприємства (заводи, фабрики) рідного населеного пункту, їх розташування, продукцію, яку вони виробляють; дати уявлення про працю дорослих, про її розподіл (люди різних професій виконують кожен свою частину роботи, а разом отримують готову продукцію); закріпити знання про ресурси; формувати уявлення про культуру праці дорослих на всіх етапах виробництва; ощадливе, раціональне використання матеріалів і часу; виховувати дбайливе ставлення до результатів праці дорослих.

2

Афлатун і я - бізнесмени

Дати дітям уявлення про бізнес; пояснити, хто такий бізнесмен (підприємець); знайомити з основними рисами підприємця; показати значення розвитку бізнесу для покращення добробуту сім’ї, держави; розвивати вміння міркувати, самостійно знаходити рішення; сприяти зануренню дитини до світу елементарних уявлень про економічні процеси й об’єкти, через ознайомлення з сімейною економікою, продуктами праці та їх виробниками; виховувати інтерес до економічних знань на основі всіх видів діяльності й розвитку: економічного виховання, математичного розвитку, художньо-мистецької діяльності, соціально-етичного виховання.

3

Зустріч із Майстром своєї справи

Продовжити знайомство дітей з різними видами праці (фізична та розумова) у різних сферах (виробнича й невиробнича); показати взаємозалежність різних видів праці, їх кінцевий результат; виховувати повагу до людей, що працюють.

4

У світі професій

Закріпити знання дітей про працю дорослих. Уточнити уявлення про найбільш доступні й необхідні для розвитку їх соціального досвіду види праці дорослих. Простежити взаємозалежність у роботі людей різних професій; необхідність виконання своїх трудових обов′язків для отримання потрібного результату. Активізувати словник дітей назвами професій; стимулювати вживання прислів′їв про працю. Удосконалювати вміння складати творчі розповіді за темою. Розвивати у дітей фонематичний слух, творчі здібності; інтерес до праці конкретних працівників тих чи інших професій; вміння співпрацювати. Формувати навички спілкування із знайомими та незнайомими людьми; виховувати почуття радості за свої та чиїсь успіхи, підбадьорювати та підтримувати у різних ситуаціях своїх товаришів. Розвивати логічне мислення, вміння висловлювати та доводити свою думку. Виховувати відчуття гордості за своїх батьків, повагу до праці дорослих, бажання наслідувати їх у посильних справах.

5

Як хліб на стіл прийшов

Продовжити знайомити дітей із тер­міном «економіка». Формувати уявлення дітей про те, який шлях проходить зерно, щоб   стати хлібом. Розвивати спостережливість. Вчити добирати прислів'я, приказки, що описують економічне життя. Виховувати любов та бережне ставлення до хліба, пошану до хліборобської праці.

7

Перегляд відеофільму «Ціна однієї хвилини»

Вчити дітей цінувати час. Дати знання про те, що раціонально використовуючи час, мож­на досягти значних результатів у трудовій діяль­ності. Вчити малят, як потрібно планувати свою ді­яльність протягом дня. Формувати в них переко­наність у тому, що маємо цінувати й берегти кож­ну хвилину.

8

Бережи тепло і воду - бережи життя й природу

Формувати у дітей розуміння єдності людини і природи; уявлення дітей про екологію, можливості економії тепла, предметів вжитку; про шляхи добування, збереження, транспортування тепла, води. Виховувати повагу до результатів праці людей, завдяки яким всім дітям тепло і затишно взимку не тільки в садочку, а й і вдома; економне ставлення до тепла та води.

9

Без води нема життя

Розширити знання дітей про значення води в житті людей, тварин, рослин; про раціональне використання водних ресурсів нашої країни; про залежність стану водойм від відношення людей; про необхідність берегти природу, як багатство, яке нічим не можна замінити; активізувати словник дітей назвами найбільших річок України, морів, формувати у дітей показники економічного виховання. Сприяти розвитку у дітей мислення. Виховувати шанобливе ставлення до водоймищ, екологічно-грамотне вирішення проблемних ситуацій

10

Подорож Афлатуна на планету Сміттєвію

Продовжувати знайомити дітей із проблемою забруднення навколишнього середовища (природне та промислове сміття); підвести до розуміння необхідності охорони навколишнього середовища; усвідомлення того, що збереження природних ресурсів, являється збереженням навколишнього середовища. Формувати вміння робити елементарні висновки, уміння міркувати. Виховувати дбайливе ставлення до природи.

11

Гори, ріки і моря – наша з тобою Земля!

Ознайомити дітей з проблемою забруднення навколишнього середовища (природне та промислове сміття); підвести до розуміння необхідності охорони навколишнього середовища; переробки сміття на корисні речі. Вчити правильно оцінювати дії та вчинки людей у повсякденні. Розвивати зв`язне мовлення, пам`ять, уяву, активізувати словник (сміття, екологічні знаки, переробка відходів). Формувати вміння робити елементарні висновки, уміння міркувати. Виховувати дбайливе ставлення до природи.

12

Знайомимо Афлатунчика з Підземними скарбами Землі

Поповнювати знання дітей про природний та рукотворний світ. Знайомити дітей із поняттям «природні ресурси»; з корисними копалинами (вугілля, газ,торф, пісок, глина). Розширити уявлення про їх різноманітність та раціональне використання. Формувати екологічно-доцільну поведінку в побуті та природі. Розвивати вміння розмірковувати. Виховувати цікавість до нових економічних понять.

13

Потреби тваринного й рослинного світу

Знайомити дітей з потребами тваринного та рослинного світу, формувати дбайливе й економне ставлення до довкілля, розвивати увагу, мислення, уяву.

Я та гроші: витрачаємо, накопичуємо, ділимося

1

Півник і бобове зернятко

Обґрунтувати, що люди торгують товарами і послугами, коли очікують одержати від цього вигоду; Охарактеризувати бартер як найбільш просту форму обміну, тобто прямий обмін товарами і послугами; Аналізувати, як гроші допомагають здійснювати обмін, коли їх використовують для придбання товарів і послуг.

Гроші, купюра, монети

Розкрити суть понять «гроші», «монета», «купюра»; закріпити знання дітей про зовнішній вигляд сучасних грошей;вчити знаходити відмінні та подібні ознаки між монетою і купюрою, між купюрами різного номіналу; допомогти дітям усвідомити роль грошей у житті людей

2

Готівкова сума, ціна, здача, вартість

Закріпити поняття «ціна», «товар», дати поняття «здача», «вартість»; продовжувати вчити дітей практично виконувати дії з придбання товарів; встановлювати зв'язок між ціною, готівковою сумою та здачею.

3

Для чого людям потрібні гроші?

Закріпити уявлення дітей про гроші, їх значення для людей. Розвивати мислення, пам’ять, увагу, мовлення, комунікативні здібності. Виховувати ощадливість, адекватне ставлення до грошей, розширювати уявлення про гроші України та інших країн. Довести, що за гроші можна купити лише товари й послуги, і аж ніяк не дружбу, любов, повагу, безпеку тощо. Учити зіставляти ціну товарів з кількістю наявних грошей під час закупів у магазині чи на ринку.

4

Магазин. Які є магазини

Уточнити у дітей уявлення про різні види магазинів; вчити розподіляти предмети для продажу за різними видами магазинів. Ввести в активний словник поняття: «продуктовий магазин», «промтоварний магазин».

5

Магазин

Продовжувати знайомити дітей із торгівельними об’єктами – магазинами; дати уявлення про різні магазини, необхідність вибору; закріплювати вміння порівнювати і оцінювати товари, зіставляти потреби і можливості; розвивати вміння вибирати товари у відповідному магазині; вправляти в умінні домовлятися, переконливо доводити власну думку решті, терпляче сприймати позицію, що відрізняється від власної; показати дітям особливості праці продавця. Виховувати культуру поведінки, діловитість, ощадливість, самостійність.

Казкова подорож юних економістів

Дати дітям елементарні уявлення про економічні процеси й об’єкти через ознайомлення з сімейною економікою, продукцією праці та їх виробниками; уточнити та розширити уявлення дітей про обмін товарами та послугами; про послуги, про гроші, їх значення; учити робити прості припущення з приводу дій, необхідних для вирішення тих чи інших проблем; виховувати інтерес до економічних знань на основі всіх видів дитячої діяльності й розвитку: екологічного виховання, математичного розвитку, художньо-мистецької діяльності, соціально-етичного виховання.

6

Навіть малятам про гроші

Уточнити явлення дітей про банки, способи заощадження коштів. Закріплювати вміння точно називати адресу дитсадка. Продовжувати вчити зв’язно відповідати на поставлене запитання. Розвивати зв’язне мовлення, увагу, творче та логічне мислення, пам’ять дітей. Виховувати повагу до людей праці різних професій.

7

Гроші та їх використання

Уточнити та розширити знання дітей про гроші, їх заощаджування, використання та шляхи надходження. Вчити ними користуватися та закрі­пити знання про те, як виконуються прості фінан­сові операції. Узагальнити уявлення малюків про грошову одиницю України та інших держав (грив­ні, рублі, долари, марки). Закріпити знання дітей про банк, його функції та професії людей, що там працюють (директор, економіст, бухгалтер, інка­сатор, поліцейський). Розвивати логічне мислення, пам'ять, уяву, зв'язну мову. Виховувати діловитість, ощадливість, економність у витраті грошей

8

Виставка товарів та послуг

Розповісти дітям, хто такі споживачі; охарактеризувати товари та послуги; проаналізувати, чим відрізняються товари від послуг.

9

Економічний КВК «Економіку знаємо, бо ми її вивчаємо»

Узагальнити та систематизувати знання дітей про загальновживані економічні терміни: «бартер», «валюта», «товар», «штраф», «бізнесмен», «фермер», підвести дітей до свідомого розуміння цих слів, закріпити знання про виникнення грошей, уточнити уявлення про грошові одиниці іноземних держав (долари, марки, рублі), про рекламу, її призначення та різні види, про стиль одягу ділової жінки та ділового чоловіка. Розвивати логічне мислення, пам’ять, зв’язне мовлення, уяву, ініціативу. Виховувати діловитість, організованість, самостійність, відповідальність, вміння працювати разом.

10

Економічний тренінг із Афлатуном

Уточнити та розширити знання дітей про загальновживані економічні терміни: бартер, кон­куренція, економіка, кредит, прибуток. Підвести ді­тей до свідомого розуміння цих слів. Сприяти роз­витку в малюків творчості та ініціативи. Розвивати мислення, пам'ять, зв'язну мову. Виховувати куль­туру економічних стосунків.

Конспекти занять з дітьми старшого дошкільного віку

Упроваджуючи програму «Афлатот» педагоги усвідомили, що економічні знання потрібні всім, і діти дошкільного віку не є винятком. Із проблемами економіки їх зіштовхує сучасне життя. Уже в дошкільному дитинстві зі звичної ролі безтурботного споживача дитина спочатку стає свідомим споживачем, а пізніше - творцем предметів споживання.

Тому, проблема свідомого залучення дітей до економічного простору в умовах сучасного розвитку дошкільної освіти є вкрай важливим напрямком педагогіки. Актуальність її очевидна.

В системі роботи основною формою організації формування соціальної та фінансової освіти був пізнавальний процес, який поєднував розвивальний і виховний ефект освітньої діяльності, формував у дітей уміння активно засвоювати знання й творчо використовувати їх за безпосередньої участі педагога, сприяв набуттю досвіду спільної діяльності з дорослими й однолітками. Щотижня проводилося одне заняття з формування економічної освіти старших дошкільників.

На допомогу вихователям педагоги творчої групи розробили структуру конспекту заняття із формування економічної освіти дітей, та пропозиції до його проведення.

Структура занять на кожному етапі формування економічної обізнаності:

1. Вступна частина (готує до сприймання матеріалу).

2. Термінологічна частина (розкриваються основні поняття, що будуть використовуватися на занятті).

3. Ігрова апробація матеріалу (на першому етапі – дидактичні ігри, на другому – ситуативні, на третьому – рольові).

4. Варіативна частина(проводиться на вибір вихователя: завдання з образотворчої діяльності, формування математичних уявлень, ознайомлення з довкіллям).

5. Заключна частина (підсумок, домашнє завдання для самостійного спостереження над екологічними процесами).

На кожному етапі проводяться різноманітні ігри економічної спрямованості.

В системі роботи над упровадженням програми «Афлатот» ми зрозуміли що заняття з формування соціальної та фінансової освіти повинні носити характер «занурення» Це, перш за все:

 • на кожному кроці спонукати дітей до дискусії і висловлювання своєї позиції з будь-якого порушеного на занятті питання;

 • обов'язкове підведення підсумків вихователем із оцінкою правильності чи помилковості суджень і рішень дітей.

Тому розробляючи конспекти занять, ми особливу увагу звертали на використання диференційованого та індивідуального підходу, застосування інновацій освітніх методик та технологій, різних форм роботи з вихованцями, що в результаті значно підвищило ефективність та результативність освітнього процесу щодо формування економічних якостей дошкільників.

В основі кожного заняття - ігрова діяльність, що дозволяло природним шляхом дитині освоювати та пізнавати економічний простір, улюблений персонаж дошкільнят вогняна зірочка з Космосу на ім’я Афлатун спонукав дітей досліджувати навколишній світ та взаємодіяти з ним, допомагав зрозуміти чому треба бути бережливим, заощадливим та розумно витрачати гроші, любити природу тощо.

Пропонуємо конспекти занять розроблені педагогами закладу за розділами (модулями):

 • Я і мій друг Афлатун;

 • Я і моя сім’я сім'я: турбота про людей, яких ми любимо;

 • Мої права та обов’язки;

 • Я і місто в якому я живу (праця людей, довкілля);

 • Я та гроші: витрачаємо, накопичуємо, ділимося.

Заняття, які ми пропонуємо допоможуть дошкільнятам зрозуміти, що таке потреби, чому потрібно економити, берегти книжки, не ламати та не псувати іграшки тощо.

Я і мій друг Афлатун.

«розповімо афлатунчику що таке потреби»

Пишна Т.О., вихователь закладу дошкільної

освіти

Мета: формувати у дітей елементарні економічні уявлення; узагальнювати знання про потреби людини; продовжити знайомити дітей з поняттями: «потреби», «товари», «послуги», навчати визначати, від чого вони залежать. Розвивати інтерес до економічної сфери життєдіяльності, формувати у дітей уміння зіставляти свої бажання зі своїми можливостями. Виховувати ощадливість, бажання брати участь в економії бюджету, виховувати культуру поведінки на занятті, вміння працювати в парах і групах.

Матеріал: іграшка Афлатунчик, «чарівна скринька», предметні картинки, дидактичні ігри «Визнач номер», «З’єднай людину та її потребу», «Докажи ввічливе слівце», «Що є важливішим?», «Що можна придбати за гроші, а що ні?», ІКТ, прислів’я.

Хід заняття

Привітання:

Доброго ранку, сонечко рідне,

Доброго ранку, чиста вода,

Доброго ранку, небо блакитне,

Ранок добрим буде нехай завжди!

Вихователь: Нехай наша добра посмішка зігріє всіх своїм теплом, нагадає нам, як важливо в житті ділитися щастям і добром! Я бажаю вам, щоб ваш добрий і сонячний настрій супроводжував вас упродовж всього заняття.

Сьогодні до нас у гості прийшов Афлатунчик, він приніс чарівну скриньку.

Д/гра «Чарівна скринька»

Афлатунчик: Я приніс вам чарівну скриньку. З неї кожен з вас зможе дістати те, що підніме вам настрій. Тільки речі в скриньці невидимі, тому ви повинні розповісти нам, що ви дістали.

(Вихователь демонструє роботу сриньки: Я дістаю хорошу музику, вона піднімає мені настрій).

 • Діти, у кожного з вас були різні бажання, які виконувала чарівна скринька. Але разом з бажаннями у кожної дитини і дорослого є свої потреби.

Бесіда.

- Що означає це слово «потреби»? (Потреби - це те, без чого людина не може жити і все те, що він хоче мати)

- Про це піде мова на занятті, ви дізнаєтеся, на які групи діляться потреби, від чого вони залежать.

- Діти, подумайте і назвіть свої потреби, те без чого ви не зможете жити?

Висновок: їжа, вода, сон, сонце, повітря, тепло, будинок, одяг (картка з картинками на дошку) - це фізіологічні потреби, без яких людина обійтися не може.

Вихователь: Що станеться, якщо людина не буде задовольняти якісь з цих потреб?

 • Чи не буде спати, їсти, буде дихати забрудненим повітрям, відчувати брак води або пити забруднену воду? (Захворіє)

 • Чи всі люди хочуть бути здоровими?

Вихователь: Отже, які ще потреби людини можемо назвати? (Збереження здоров'я, безпеку життя)

 • Що роблять люди для безпеки життя і збереження здоров'я?

(Люди вживають якісну, різноманітну їжу, п’ють очищену воду тощо. Медичні працівники стежать за здоров'ям, проводять огляд людей; лікують. Потрібно дотримуватися правил гігієни, правил безпечної поведінки в дитячому садку, на вулиці, в природі, дома).

Вихователь: Дійсно, кожна людина потребує безпеки і збереження здоров'я. Тому існують такі служби, які допомагають людям в складних ситуаціях. Це пожежна допомога, поліція та швидка допомога.

Д/ гра «Визнач номер»

Вихователь: Давайте пригадаємо номери, за якими потрібно дзвонити у разі небезпеки.

- 101 - пожежна допомога, служба порятунку, 102 - поліція, 103 - швидка допомога).

Робота з картками в парах. Дидактична гра «З’єднай людину та її потребу»

Вихователь: Малята, вам потрібно з'єднати попарно потребу людини з предметом, що допоможе задовольнити їй ці потреби.

Після виконання завдання діти пояснюють, наскільки важливо задоволення цих потреб для збереження здоров'я.

Афлатунчик просить вас довести, що задоволення цих потреб важливо для збереження здоров'я і життя. (Відповіді дітей)

Висновок: Збереження здоров'я, безпека життя (вихователь показує слайд на комп’ютері) - це першочергова потреба людини.

- Діти, давайте з вами проведемо експеримент «Мовчанка».

Висновок: Яку потребу ви відчували? (Потреба в спілкуванні)

Людина не може довгий час перебувати без спілкування. Ми всі хочемо мати друзів. А які якості і вміння потрібні, щоб було багато друзів?

 • Доброта, вміння спілкуватися, знання ввічливих слів ...

Д/ гра «Докажи ввічливе слівце»:

 • Хлопчик ввічливий і уважний каже при зустрічі (здрастуйте).

 • Вдень при зустрічі мені не лінь сказати знайомим: ... «Добрий день!»

 • А ввечері при зустрічі скажу я: «Добрий вечір!»

 • А Настю знаю змалечку, їй весело скажу: ... «Привіт!»

 • Розтане навіть брила кам'яна, від слова теплого ... (спасибі, дякую, будь ласка)

Висновок: Потреба в спілкуванні, дружбі, любові необхідна кожній людині.

Вихователь: В дитячому саду спілкуєтеся, вчитеся дружити, дізнаєтеся багато нового, цікавого.

 • Для чого людині потрібні знання? (Щоб добре навчатися в школі, отримати хорошу професію)

 • Людина завжди вчиться чомусь. Тобто відчуває потребу в освіті.

 • Де здобувають освіту? (В освітніх закладах: дитячому садочку, школі, технікумі, гімназії, університеті, коледжі)

 • А зараз малята, ви дізнаєтеся, від чого ж залежать потреби?

Д/гра «Що є важливішим?»

Мета: закріпити вміння орієнтуватися в поняттях «предмети розкоші» та «життєво необхідні предмети»; вчити диференціюва­ти предмети за ступенем їхньої значущості, роблячи логічні висновки.

(Гра проводиться підгрупами дітей. Кож­ній підгрупі Афлатунчик дає картки із зображенням предметів, які використовуються людьми у різних життєвих ситуаціях).

Завдання 1.

Закрити фішками предмети, які не є жит­тєво необхідними для людини та які можна назвати предметами розкоші.

Завдання 2.

Пояснити призначення предметів, зобра­жених на малюнках, що залишилися. Обґрун­тувати їх необхідність для людини.

Завдання 3.

Закрити фішками зображення речей, найбільш важливих для життєдіяльності лю­дини, предметів, без яких важко обійтися. Запропонувати обґрунтувати своє ставлення до предметів розкоші, зображення яких за­лишилися закритими).

Підгрупова робота з картками.

Вихователь: Подумайте і розділіть предмети на 2 групи, якісь предмети будуть на перетині.

 • Поясніть, від чого залежать потреби?

(Брязкальце, соска, повзунки, плаття, лялька, кубики, робот, ліжечко; капелюх, чобітки на підборах, праска, пральна машина, мило, зубна паста, гребінець, окуляри)

 • Потреби залежать від віку.

(Босоніжки, спідниця, сарафан, плаття, бігуді, ножівка, кувалда, молоток, кашкет, штани)

 • Від статі.

(Лижі, санки, ковзани, шуба, рукавиці, шарф, кепка, сандалі, купальник, надувний круг, сонячні окуляри, парасольку, кофта, джинси)

 • Від пори року

Висновок: Від чого залежать потреби?

 • Потреби залежать від віку, статі, пори року, професії, стану здоров'я, клімату.

 • Потреби є постійними або вони змінюються? (Вони ростуть, змінюються, на зміну одним приходять інші).

Вихователь: Діти, для того, щоб задовольнити ваші та свої потреби, батьки купують різні речі в магазині або на ринку.

 • Які бувають товари? Товари бувають різні: дорогі і дешеві за ціною, великі і маленькі, їстівні і не їстівні. Іграшки, морозиво, торти, книги, одяг - все це одним словом називається «товар».

 • Коли людина купує товар, вона платить гроші.

 • Чи може людина купити все, що їй заманеться?

 • Що не можна купити ні за які гроші?

 • Картинки на дошці. Виберіть картинки, які не є товаром, що не можна купити за гроші.

Д/гра «Що можна придбати за гроші, а що ні?»

Вихователь. Малята, а ви знаєте, що таке послуги?

Послуги - це робота, яку виконують люди, щоб нам з вами було краще жити. Існують різні установи. Вони виконують послуги, якими ми користуємося. Наведіть приклади.

Наприклад, в перукарні нічого не продають, там нас стрижуть, миють голову, фарбують волосся - це послуги, якими ми з вами користуємося.

Ремонт в квартирі, ремонт апаратури, телефонні розмови, смс повідомлення, послуги довідкової служби, оголошення в газету, на радіо, на телебачення. Послуги можуть бути платними і безкоштовними.

Щоб задовольнити свої і ваші потреби, батьки платять гроші.

Робота в парах.

Вихователь: Помістіть на верхню сходинку те, на що потрібно витратити гроші в першу чергу, на нижню - те, що може почекати.

(Оплата за квартиру, за д/садок, солодощі, продукти, атракціони, одяг, іграшки, ліки)

Висновок: буває так, що бажань багато, а грошові можливості батьків не дозволяють виконати ці бажання, тому ви повинні пам'ятати про це, коли звертаєтеся до батьків з проханням щось купити. Спочатку купують те, що необхідно, а вже потім те, що хочеться.

Щоб узагальнити і закріпити отримані знання, пропоную вам переглянути мультик, який нам пропонує Афлатунчик про поведінку деяких дітей у крамниці.

Вихователь: Як ви гадаєте, хто з малят поводився у крамниці чемно, з розумінням до можливостей батьків. А хто ні?

 • А як ви вдома можете допомогти батькам заощадити гроші?

(Економити воду, світло, зробити щось потрібне для дому своїми руками).

Прислів'я:

- Бережливість — краще прибутку.

- Копійка гривну береже.

- Хлібу - міра, слову - віра, грошам - рахунок.

Підсумок.

Вихователь: Діти, сьогодні ми дізналися з вами, що у кожного з нас є свої потреби в їжі, воді, теплі, потреби в спілкуванні. Але ще кожній людині необхідна увага друзів. Давайте подаруємо усмішку один одному, щоб у вас протягом всього дня був гарний настрій.

 • Що ви сьогодні нового дізналися?

 • Яке завдання для вас було найважчим?

 • За кого ви сьогодні пораділи?

 • Що ви сьогодні зрозуміли?

 • Малята, Афлатунчик дуже задоволений, як ви добре виконали всі завдання. Він прощається з вами до наступного заняття.

 • Діти, багато хто з вас користуються комп'ютером і знає, що таке смайлик?

 • Якщо вам сподобалося заняття і ви дізналися щось нове, цікаве, намалюйте усміхнений смайлик, якщо було нецікаво і багато незрозумілого, то сумний смайлик.

Підсумок: Що таке потреба? (необхідність у чому-небудь, бажання мати що-небудь).

 • У чи всіх потреби однакові? (Ні). Наведіть приклади

 • Чи є потреби обмеженими і чому? (Ні. Вони постійно зростають).

 • Чи можна задовольнити всі потреби? (Ні. Потреби безмежні)

«Що таке потреби? Які бувають потреби?»

Пишна Т.О., вихователь закладу дошкільної

освіти

Мета: закріпити уявлення дітей про економічну категорію «потреби»; продовжувати формувати в дітей уявлення про те, що необхідно в різних ситуаціях самій дитині, близьким людям; учити виділяти першочергові потреби (їжа, вода, повітря, житло, одяг, взуття, безпека тощо). Розвивати економічне мислення на основі використання ігрових ситуацій. Виховувати повагу до людей-трудівників.

Матеріал: іграшка Афлатунчик, кольорові олівці, загадки, віршована казка «Зайчикова хатка», малюки до теми «Дикі тварини», вірші Г.Демченко «Білочка» та К.Перелісної «Зайчик».

Попередня робота: перегляд відео презентації «Що таке потреби», «Потреби моєї родини»

Хід заняття

Організаційний момент.

Афлатунчик: Я усіх дітей гукаю,
Та до себе закликаю!
Будемо ми разом грати, 
Заняття час вже починати.

Повідомлення теми та мети заняття

Вихователь: Діти, давайте разом із Афлатунчиком пригадаємо, що таке потреби? Вірно, людина прагне задовольнити якнайбільше своїх потреб. На задоволення потреб впливає рівень життя, стан здоров'я, вік людини, клімат, в якому вона проживає. Існують потреби, без яких людина не може жити. Ознайомитися з такими потребами нам допоможуть наші давні лісові друзі. А хто саме, ви дізнаєтесь, відгадавши загадки:

Червонясту шубку має,

По гілках вона стрибає,

Хоч мала сама на зріст,

Та великий має хвіст,

Як намисто оченята.

Хто це? Спробуй відгадати. (Білка).

Звірок маленький,

Взимку біленький.

По полях стрибає,

В кущах спочиває. (Зайчик).

Потреба у житлі.

— Їжачок та його друзі мешкають у красивому зе­леному лісі. Це їхній дім. Вони завжди допомагають один одному.

Читання вірша «Зайчикова хатка»

Бесіда за змістом.

- Хто будував собі хатку? Які лісові друзі йому допомагали?

- Для чого, на вашу думку, лісові мешканці допомагали зайчикові побудувати хатку?

Висновок: Звірі допомагали зайчикові задовольнити потребу у житлі.

Бесіда.

— Як ви думаєте, чи зручно було зайчикові жити в такій хатці?

— Яким повинно бути житло?

- Пригадаймо, де живуть лісові мешканці? (Бе­сіда за малюнками).

- Де живуть люди?

Фізкультхвилинка.

Сірі зайчики маленькі,

Вушка у них довгенькі.

В лісі грались, веселились,

Працювати вже втомились.

А щоб добре працювати,

Треба трішки пострибати.

Відпочили, розім'ялись —

Й до роботи знову взялись.

Потреба у безпеці.

Вихователь: За допомогою своїх хатинок звірі та люди задовольняють потребу у безпеці.

- Чому звірі ховаються у своїх домівках?

Читання вірша К.Перелісної «Зайчик».

- Від кого може ховатися зайчик у кущах?

- Поміркуйте, чи тільки добрі друзі оточують зайчика в лісі?

- Як рятується зайчик від своїх ворогів?

- Як рятується від своїх ворогів їжачок?

- Що може загрожувати людині?

Потреба в їжі.

Чим харчується їжачок?

Робота над віршем Г.Демченко «Білочка»

- За допомогою чого білочка задовольняє потре­бу в їжі? А в житлі?

- Підкресліть потрібні слова в тексті.

- Поміркуйте, що їдять люди?

Робота в парах.

Виберіть та розма­люйте продукти, які можуть вживати в їжу люди  

Підсумок заняття. Мікрофон. «Незакінчені речення»

 • На занятті мені було цікаво …

 • Потреби це

 • На занятті мені було складно…..

 • Я хочу порадіти за…

«Потреби головні і другорядні»

Пишна Т.О., вихователь закладу дошкільної

освіти

Мета: Розширювати знання дітей про потреби в житті людей і тварин. Продовжувати вчити розрізняти потреби головні та другорядні, матеріальні та нематеріальні, корисні та шкідливі. Розвивати спостережливість, уяву, кмітливість. Виховувати любов до природи, допитливість.

Матеріал: іграшка Афлатунчик, ілюстрації з зображенням лісових звірів, загадки, кольо­рові олівці.

Хід заняття 

Організація дітей:

Вушка прислухайтесь,

Очки - придивляйтесь,

Носик - глибше дихай,

Ротик - посміхнись.

Спинки розправляйтесь,

Ручки піднімайтесь,

Нумо до роботи

Дружно всі взялись!

Повідомлення теми та мети заняття.

Стук в двері. Заходить Афлатунчик, вітається з дітьми.

Вихователь: Діти, Афлатунчик нам щось приніс. Що це? (скринька)

- Давайте відкриємо її та подивимося, що там.

(дістає картинку люди та різні предметні картки, діти називають)

 • Як ви гадаєте, що це? Вірно це потреби людини.

Розповідь вихователя з елементами бесіди.

- Що таке потреби?

- Які потреби ви знаєте?

- Які потреби ви вважаєте корисними, а які — шкідливими?

- Розгляньте малюнки та вкажіть на шкідливі потреби.

Читання казки «Хто корисніший»

- Яку потребу задовольняє людина, використо­вуючи вовну вівці?

- Чому, на твою думку, для людини одяг важли­віший від смачного та корисного меду?

— Без чого не може прожити людина?

Розповідь вихователя: Люди мають і першочергові, і другорядні потре­би. Потреби у їжі, житлі та одязі — головні (першо­чергові) потреби. Без них людина не може жити, тому намагається задовольнити у першу чергу. Всі інші потреби - другорядні.

Звірята мають тільки першочергові потреби.

Робота в підгрупах. Афлатунчик нам пропонує виконати завдання:

На столах лежать картинки. Виберіть окремо, які нале­жать до першочергових – І підгрупа, а які — до другорядних, ІІ підгрупа, потреб: одяг, комп'ютер, взуття, житло, телевізор, зошит, пенал, мікрохвильова піч, відеокамера, фото­апарат, меблі, портфель, холодильник, праска.

Фізкультхвилинка.

Травичка низенько-низенько,

Дерева високо-високо.

Вітер дерева колише, гойдає,

То вправо, то вліво нахиляє,

То вперед, то назад.

Пташки летять, відлітають.

А діти тихенько за парти сідають.

Читання вірша «Білочка восени»

- За допомогою чого білочка задовольняє потре­бу у їжі та житлі?

- Люди, звірі не можуть жити без вірних друзів. Під час спілкування з друзями вони за­довольняють соціальні потреби. Людина прагне задовольнити якнайбільше своїх потреб. Чим різ­номанітніші потреби людини, тим багатший її внутрішній світ. Потреби, які ми задовольняємо за допомогою речей, — це матеріальні потреби. Вони роблять життя людини зручним і комфортним.

Крім матеріальних потреб, у людей виникають потреби в освіті, художній творчості, в медичному обслуговуванні, у відпочинку, у вільному часі.

Кращою, творчою, розумнішою, духовно багатшою роблять людину духовні потреби. 

Вихователь: А давайте назвемо для Афлатунчика, які ви знаєте духовні потреби:

 • Потреба в освіті

 • Потреба в творчості

 • Потреба у відвідуванні театру, цирку, концертів

Вихователь: які ви знаєте матеріальні потреби

 • Потреба в одязі

 • Потреба в їжі

 • Потреба в житлі та предметах побуту

Підсумок заняття.

Вихователь: Чим ми сьогодні займалися? 
- Що сподобалося найбільше? 

 • Що нового ви сьогодні дізналися? А ти про що нове дізнався, Афлатунчику.

Вихователь допомагає дітям підсумувати отримані знання про потреби та їх види. Афлатунчик дякує за цікаве заняття, прощається з дітьми.

«Коробка Афлатуна»

Пишна Т.О., вихователь закладу дошкільної

освіти

Мета: вчити дітей ділити альбомний аркуш на 16 клітинок шляхом згинання, згладжуючи згини, закріпити вміння правильно склеювати деталі удосконалювати дрібну моторику пальців; збагачувати уявлення малят про предметний світ; підтримувати прагнення малюків бути вправними та вмілими, отримувати задоволення від конструктивної творчості.

Матеріал: різнокольоровий папір, різний покидьковий матеріал, клей, картонні коробочки різного розміру, ножиці, серветки, пензлі, підставки для пензлів, МР3 аудіозапису пісні Афлатунчика, спокійна мелодія.

Хід заняття

Мотивація заняття. Звучить аудіо запис «Пісня Афлатунчика»

Стук, в гості приходить Афлатун, у нього в руках красива коробочка (пропонує дітям розглянути її)

Вихователь звертає увагу на коробочку, запитує:

 • Афлатунчик, що це у тебе?

 • А навіщо тобі ця коробочка? (Афлатунчик розповідає, що він туди збирає «цінні» для себе речі)

Вихователь: діти, а що ви любите найбільше? Що для вас є цінним?

 • Ви хочете, щоб і у вас була така коробочка.

 • Афлатунчик, розповіси нам, як її зробити?

Афлатун послідовно показує дітям покрокове створення коробки, нагадує про обережність під час користування ножицями.

Фізкультхвилинка – веселинка

Вушка прислухайтесь,

Очки – придивляйтесь,

Носик – глибше дихай,

Ротик – посміхнись.

Спинки розправляйтесь,

Ручки піднімайтесь,

пальчики розминайте.

Нумо до роботи

Дружно всі взялись!

Самостійна робота дітей.

Афлатун пропонує малятам прикрасити коробку різними знайденими матеріалами або нарізаними смужками журнальних сторінок або кольорового паперу, різним покидьковим матеріалом, обклеївши її навколо. Заохочує дітей на створення якомога більш яскравою і привабливою коробки.

Щоб кожен запам’ятав свою коробочку, запропонувати дітям з вирізаних завчасно літер наклеїти своє ім’я – Д/гра «Моє ім’я».

Вихователь звертає увагу на неповторність кожної коробочки.

Підсумок: Наші коробочки для подорожей будуть зберігати пам'ять про те, що ми робили на заняттях, місцем, куди будуть складатися малюнки та поробки, які будуть нагадувати про подорожі з нашим другом Афлатуном.

Афлатун дуже задоволений, дякує та прощається з малятами до наступної зустрічі.

«Подорож з Афлатуном до країни Економії».

Пишна Т.О., вихователь закладу дошкільної

освіти

Мета: дати дітям початкові відомості про економіку на конкретних прикладах, показати економічне використання часу, тепла, води; виховувати дбайливе ставлення до навколишніх предметів; корекція моторики рук, аналіко-синтетична діяльність, зорово-слухового сприйняття, корекція рухової активності. Виховувати економність, бережливість, хазяйновитість.

Хід заняття

Вихователь: Доброго дня, малята! Ми з вами багато займалися, а зараз прийшов час відправитися у подорож. (Чути дивні звуки) Цікаво, хто це?

Так, це наш друг Афлатун, він також бажає подорожувати з нами.

Вихователь: А тому підтягнулися, один одному посміхнулися,

            Залишили зараз і відразу

            В групі всі свої прокази!

            Та вирушаємо в цікаву подорож.

Навколо себе обернись, в Королівстві опинись. Це чарівне Королівство і називається воно Економіка.

А ви хочете там побувати? Для того, щоб потрапити туди, необхідно провести економічну розминку. Готові? Я говоритиму слова, а ви будете називати слова «навпаки».

Економічна розминка:

Дорого – дешево; доход – витрата; покупець – продавець; добро – зло; добре – погано; експорт – імпорт; працелюбний – ледачий. (Після розминки діти проходять і сідають на килимі.)

Вихователь: Діти, а ви знаєте, що таке економіка? (Ні) Хто ж нам допоможе?

Афлатун: Я вам допоможу. Економіка - це ціла наука, економіка – наука про господарювання за правилами. Цю науку повинні вивчати і дорослі, і діти. Дитина – для того, щоб стежити за своїми речами (іграшками, одягом, книжками). Скажіть, а у вас є власні речі? Як ви поводитеся зі своїми речами?

Д/гра «Два портфеля» (в одному портфелі речі складені охайно, а в другому брудні, пом'яті) Діти визначають господар якого портфеля добре стежить за своїми речами.

Вихователь: А щоб подорожувати далі, треба відгадати економічні загадки. Ви готові?

Щоб продукти споживати,

У сукнях модних хизуватися,

Щоб смачно їсти і пити

Потрібно все це ... (купити)

Вгадайте, як-то зветься,

Що за гроші продається.

Це не чудовий дар,

У магазині то ... (товар)

Щоб товар купити,

Треба гаманець відкрити

Там щось таке є

Що купувати змогу дає… (гроші)

Вихователь: Молодці, малята, добре впоралися с завданням. Подорожуємо далі…

Афлатун звертає увагу на красивий акваріум.

Афлатун: Діти, а що це за дивні створіння, які мешкають у воді? (Риби)

- Що потрібно рибам, щоб вони так щасливо жили?

- А що повинен робити людина, щоб вода була чистою в акваріумі і в усіх річках вашої планети. А ви в садочку і вдома, що можемо зробити, як повинні берегти воду і коли? Скажіть, хто вже здогадався. Економити - це що треба робити? ... Треба дбайливо витрачати воду вмиваючись, перучи і навіть коли п'єш. На нашій планеті про це знають усі.

Афлатун: Економити - дбайливо витрачати можна все і навіть простір-місце навколо себе. Ви засиділися, зараз будемо грати і берегти простір.

Гра «Струмочок».

Вихователь: Діти, ми вже назвали, що можна дбайливо витрачати воду, простір, а що ще можна економити? .. Світло - як його економити?.

Ось зараз відгадайте загадки. Тут предмети, пов'язані з електрикою.

Всю білизну позбирає

І старанно покупає.

Буде знову вся чистенька,

Незабруднена, гарненька. (пральна машина)

***

Зробить гарними гардини,

Сукні, светрики, кофтини.

Всі їх складочки знайде!

Розізлиться – пара йде!.. (праска)

***

Суп, морозиво, ковбаси,

Сало, м’ясо, яйця, кваси...

Все в животику ховає

І свіженьким зберігає. (холодильник)

***

Де кого нагородили,

Де супутник запустили,

Фільми, казочки, новини

Він транслює щохвилини. (телевізор)

***

Сміття все попідбирає

І пилинки позбирає

Наш надійний помічник,

Працьовитий робітник. (пилосос)

***

Функцій в нього є чимало:

Перемеле м'ясо й сало,

Може моркву покришити,

Свіжий сік для нас зробити. (кухонний комбайн)

***

Розморожувати вміє,

Що потрібно – розігріє.

Піцу зробить за хвилину,

Нагодує всю родину. (мікрохвильова піч)

Вихователь: Як же треба економно використовувати всі ці речі? Чи можна цими приладами користуватися без дорослих?. Чому?

Д/гра «Підбери картинки» (економне та не економне використання електроприладів)

Підсумок вихователя (доповнити відповіді дітей).

Афлатун: Які ви розумні, малята, багато всього знаєте знаєте.

Фізхвилинка

Афлатун: А ще можна економити тепло в будинку? (Обклеювати вікна, закривати двері, кватирки, топити)

Вихователь: Ми сьогодні з вами розібралися, що економіка - це дбайливе використання всього, що тебе оточує і тоді сонце буде ясним, а життя прекрасним. Давайте ми з вами складемо слова «Економіка» з великих букв на згадку про нашу подорож. (Діти збирають з великих букв слово.)

Вихователь: А зараз навколо себе обернись, у садочку опинись.

Давайте ще раз проигадаємо де ми подорожували і про що дізналися.

Гра – узагальнення «Усе це економіка».

Правила гри. Вихователь пропонує дітям усно визначити, чи є названі поняття предметом вивчення економіки. Відповідає дитина, що отримала м’ячик від вихователя (гроші – так, це стосується економіки; товар – так, вода, електрика, тепло, речі…).

кономічні пазли «Складові економіки».

Правила гри. Вихователь показує картки із зображенням різних предметів, а діти повинні визначити, чи відноситься предмет до вивчення економіки.

Скарбничка – так. Гроші – так. Квітка – ні (а якщо квітка з ціною, то так).

Підсумок заняття.

«Ярмарок Афлатуна»

(для дітей та батьків)

Пишна Т.О., вихователь закладу дошкільної

освіти

Мета: розширити знання дітей про ярмарок як один з різновидів місця, де торгують товарами; розвинути уміння користуватися грошима як засобом оплати за товар; сприяти гарному настрою, бажанню грати разом.

Матеріал: столи з товарами, костюм Aфлатуна, іграшки афлатунчики, гроші – монетки Афлатона, квитки для лотереї, призи.

Хід заняття-розваги:

Вихователь вітає гостей у залі.

Добрий день, вітаєм вас!

Малі й дорослі, посміхайтесь!

Байдужими не залишайтесь,

Чекають вас веселий сміх,

Пісні і танці завзяті,

Запрошуємо всіх на ярмарок Афлатуна, на свято!

– Сьогодні вашій увазі представлені різні товари: різні поробки, які ми виготовили самі, а гроші – це монетки Афлатуна. Усі товари в нас для вас за найнижчими цінами, а продають їх найуважніші, найпривабливіші продавці.

Продавці:

 • Ой, ну що ж ми стоїмо? Ярмарок уже відкрився, а в нас ніхто нічого не купує.

 • Давайте голосно пропонуватимемо свій товар покупцям.

Продавці рекламують свій товар.

 • Увага! Увага! Спішіть, поспішайте!

Господарі й гості, глядіть, не минайте.

На ярмарку нашім веселім, багатім

На будь-який смак щось можна придбати.

Тут речі умільців ні з чим незрівнянні:

Барвисті стрічки, рушники вишивані.

 • Кружки, ложки розписні,

Керамічні, глиняні.

Обереги для будинку,

 • Забавлянки для дитинки.

Амулети про запас,

Лиш сьогодні, лиш для вас!

Знижки, акції дивіться,

Швидше, швидше, не баріться!

 • А я іграшки продаю і не дорого візьму!

А коли буде потреба, так і зменшити зможу!

 • Продукція наша відома всюди

Великому, а головне малому люду:

Краще від наших робіт немає, об’їздь хоч весь світ!

Вихователь запрошує дітей та батьків купувати товар, при цьому пропонує торгуватися, щоб вистачило грошей на придбання більшої кількості товару.

Пісня-танок «Ой, там, на веселім базарі»

Продавці:

Ми славно потрудилися.

Ми ні хвилини не лінувалися.

Тепер доход рахувати почнемо разом з Афлатуном, надлишки в банк ми віднесемо.

Вихователь: Усі зараз із покупками, ніхто порожнім з ярмарку не піде. Справі час, розвагам година, купив товар, пускайся в танок.

Діти виконують танець разом з Афлатуном.

Вихователь оголошує дітям про те, що на ярмарку проходить презентація товару. Пропонує пограти в гру «Реклама»

Діти діляться на команди (можна за бажанням залучити і батьків дітей), кожна команда вибирає будь-який товар і придумують до нього свою рекламу, за краще рекламування свого товару команда отримує грошову винагороду – афлатончиками.

Вихователь: Афлатунчику, а ти з наєш, що на на ярмарку не тільки товар продають, а й веселяться, змагаються.

Д/ гра «Лотерея»

Дітям роздають квитки, потім крутиться барабан з кулями й оголошується номер квитка, на який «випав» виграш. Діти порівнюють номери квитків з номерами на табло. Лотерея безпрограшна.

Вихователь звертає увагу дітей на те, що ярмарок – це не тільки прибуток для країни, покупки для покупців, але й культурний центр. На ярмарках виступає багато відомих артистів.

Діти співають пісню, виконують танець.

На доброму ярмарку ми побували, одні продавали, другі купували!

Співали, сміялись та й жартували, гарні таночки вам танцювали!

З гарною піснею, по цьому повертаємось додому!

Я і моя сім'я: турбота про людей, яких ми любимо.

тема: «Піклування про здоров’я в сім’ї»

Безуглова М.Г., вихователь закладу дошкільної освіти

Мета: знайомити дітей з поняттям «сім’я», розширити уявлення про сім’ю, розповісти дітям, як члени родини піклуються про здоров’я; розвивати вміння піклуватися про здоров’я родини, розвивати мислення мовлення, увагу, пам’ять , спостережливість; виховувати повагу до старших членів сім’ї.

Обладнання: комп’ютер, презентація, картки, матеріали до дидактичних ігор, мікрофон, вірш О. Журливої «Маленька помічниця», прислів’я, загадки, сюжетні картинки про сім’ю.

Хід заняття

Привітання:

Сонце встало – запалало,

І дітей всіх привітало…

Доброго ранку, сонечко!

Доброго ранку, діточки!

Доброго ранку, квіточки!

Хай цвіте лужочок

І шумить гайочок…

Хай блищить ставочок…

Хай щебечуть пташечки,

Повзають комашечки…

Хай сміються діточки!

Доброго ранку ВСІМ!

На уроці підсумковім

Треба дружно працювати,

Щоб змогли на всі питання

Повні відповіді дати.

Вихователь: Малята, до нас у гості прийшов Афлатунчик, давайте йому розповімо про свою сім’ю, як члени сім'ї піклуються про здоров'я одне одного, розповімо я ми допомагаємо чле­нам родини, дбаємо про здоров'я рідних, слухаємося старших.

Вихователь пропонує поглянути дітям на екран: демонструє дітям будь-яке зображення сім'ї: фотографію, картину, малюнок тощо.

Що тут зображено? (Сім'я)

— Як ви здогадалися, що це сім'я?

— З кого складається сім'я?

Вихователь розповідає дітям про значення слова сім'я: це сім Я — дві ба­бусі, два дідуся, тато, мама і дитина. Це лише історія самого слова сім'я, а насправді склад сім'ї може бути іншим. Сім'ї — вони, як люди: всі різні.

Д/вправа «Мікрофон»

— Чи велика у вас сім'я?

— Назвіть членів своєї сім'ї.

— Чи дружна ваша сім'я?

Висновок: Сім'я — це найдорожчі люди, які тебе оточують. Умо­вами благополучного існування сім'ї є турбота і піклування одне про одного, любов, самопожертва, виконання своїх обов'язків.

Читання й обговорення вірша 0. Журливої «Маленька помічниця»

Хоч на зріст я ще маленька, В мене й кіска ще тоненька,

Та робити дещо вмію — Ось тарілочку помию,

Ось кімнату замітаю, Вранці квіти поливаю.

Всього я навчусь, Бо роботи не боюсь.

Я матусі помагаю: Пил із меблів витираю.

А як вариться обід, Підготую все як слід.

Принесу з комори мамі капустинку з бурячками.

Як прийде татусь з роботи, То поставлю йому воду,

Мило й щіточку подам. Ну, а вмиється він сам.

Бесіда за змістом вірша:

 • Чи сподобалася вам дівчинка Оля — героїня вірша?

 • Якщо так — поплескайте в долоні.

 • Чим саме вона вам сподобалася?

 • Чи приємно було б вам зустрітися з такою маленькою госпо­динею? Якщо так — поплескайте в долоні.

 • Хотіли б ви стати такими помічниками, як вона? Якщо так — поплескайте в долоні.

 • Кого з вас удома називають маленьким помічником (поміч­ницею)?

 • Чи приємно вам, коли вас так називають?

 • Що ви для цього робите?

Висновок: діти можуть

 • допомагати мамі на кухні;

 • допомагати у прибиранні квартири;

 • піклуватися про молодших братиків і сестричок;

 • доглядати за домашніми улюбленцями і квітами;

 • робити приємні сюрпризи;

 • створювати гарний настрій у сім'ї;

 • якими є ваші обов'язки у родині?

 • Про кого ви піклуєтеся?

Д/гра «Хто працює, а хто ледарює»

Фізкультхвилинка

Робота дітей в парах.

Розглянути картинки та дати відповіді на запитання:

— Чи є в тебе дідусь і бабуся?

— Як їх звуть?

— Як ти їм допомагаєш?

— Розкажи про те, чого навчили тебе дідусь чи бабця.

— Чи є у тебе прабабця і прадідусі? Що ти про них знаєш?

— Як ти про них піклуєшся?

Висновок: У кожній сім'ї дбають і піклуються одне про одного. І особ­лива турбота — дітям і людям похилого віку

Робота над загадкою

Ішло дві матері і дві дочки.

Знайшли три яблука.

Всім буде по одному.

Як вони поділилися?

(Баба, дочка, онука)

Гра «Що робили не скажемо, що робили покажемо»

Вихователь пропонує дітям показати (пантомімою), як він виконує якусь хатню роботу (замітає підлогу, миє вікна...). Діти по черзі показують, а всі решта відгадують. Далі вчи­тель пропонує всім дітям показати, як вони миють посуд, підміта­ють підлогу, витирають пил, поливають квіти тощо.

Якщо діти не зможуть самі придумати завдання для пантоміми, то можна підказати їм можливі варіанти (наприклад: поливати квіти, застеляти ліжко, мити підлогу, прати, складати речі, мити посуд, витирати пил тощо).

Вихователь запитує дітей про те, чи вони насправді вдома миють посуд, витирають пил тощо?

 • Чому вони це роблять? (Щоб в кімнаті було чисто, щоб особисті речі мали охайний вигляд, квіти не заги­нули; щоб допомогти мамі, татові, бабусі, дідусеві, братику, сес­тричці тощо.)

Д/гра «Продовж речення»

 • Вдома завжди зі мною гратиметься...

 • На мої запитання завжди відповість...

 • Завжди допоможе виконати завдання...

 • Завжди приготує смачну їжу...

 • Завжди зберігає мої секрети...

Висновок: Батьки забезпечують вас усім необхідним для життя: харчу­ванням, одягом, шкільним приладдям, дбають про ваше здоров'я, вчать вас бути вихованими і розумними. Діти повинні бути вдяч­ними батькам і слухатися їх.

Д/ вправа «Склади правила поведінки у сім'ї»

— Зафарбуйте кружечки біля правил, які ви виконуєте. Допов­ніть ці правила.

Картка 2.

 • До всіх у сім'ї я уважний і ласкавий.

 • Не завдаю прикрощів родичам.

 • Кажу тільки правду.

 • У дружній сім'ї дбають про здоров'я. Ваше здоров'я залежить також від здоров'я ваших рідних та родинних звичаїв.

 • Чи є тради­ції у вашій сім'ї? Розкажіть, які саме?

Робота над прислів'ям: Здоров'я дитини — багатство родини.

Підсумок заняття.

Вихователь: Афлатунчику, то ти зрозумів, як члени сім'ї піклуються про здоров'я одне одного, допомагають один одному, дбають про здоров'я рідних тощо.

А давайте ще раз пригадаємо, про що ми сьогодні говорили?

Що людині дає сім'я ? (Любов, піклування, турботу одне про одного, радість, спокій тощо)

— Як ви почуваєтеся у родинному колі?

— Якими мають бути стосунки між членами родини?

— Яку сім'ю можна назвати дружною?

— Про кого особливо турбуються у сім'ї?

— Як першокласник може піклуватися про здоров'я своєї сім'ї?

— Про кого ви піклуєтеся?

— Яку домашню роботу виконують ваші матусі?

— Яку домашню роботу виконують ваші татусі?

— Яку роботу вони роблять разом?

— Як тато допомагає мамі, а мама — йому?

— А чи є якась домашня робота, яку виконуєте тільки ви?

— Чи приємно батькам отримувати вашу допомогу?

тема: «Я знаю як бути здоровим»

Безуглова М.Г., вихователь закладу дошкільної освіти

Мета: продовжувати знайомити дітей з різними видами рухової активності, розкрити значення фізичних вправ для здоров’я людини, розучити вправи для ранкової зарядки; розвивати прагнення займатися фізкультурою і спортом; формувати навички комунікації і групової роботи; виховувати організованість, дисциплінованість, створити дружню атмосферу.

Матеріал: малюнок баскетбольного кільця, паперові м’ячики, картон для стін «Будинку здоров’я», віконця з написами видів рухової активності, картки зі словами для групової роботи, таблиця «Комплекс вправ для ранкової зарядки», мультимедійний супровід: мультфільм «Азбука здоров’я. Кому потрібна зарядка?», презентація «Рух - основа здорового життя», пісня «Разом краще» (серія «Піснезнайка»)

Хід заняття

Вихователь: Сьогодні у нас в гостях наш друг…. (Афлатунчик)

Афлатунчик: Добрий день, діти, я хочу побачити ваші посмішки. На попередньому занятті ми з вами домовились виконувати правила. Чи вдається вам їх дотримуватись? А давайте перевіримо, пограємо в гру «Починаємо так: «Я дотримуюсь правила «Бути позитивною». А ти?»

 • Я дотримуюся правила «Бути доброзичливим». А ти?

 • Я дотримуюся правила «Приходити вчасно». А ти?

 • Я дотримуюся правила «Говорити по черзі». А ти?

 • Я дотримуюся правила «Тут і тепер». А ти?

 • Я дотримуюся правила «Кожна думка має автора». А ти?

 • Я дотримуюся правила «Бути толерантним». А ти?

 • Я дотримуюся правила «Зберігати таємниці».

Діти по черзі виражають свою думку

Афлатунчик: Всі ви молодці. Правила знаєте і дотримуєтесь.

Афлатунчик: У мене в руках м’ячик. Ми будемо передавати його по колу і продовжувати речення. Починаємо з мене: «Я Афлатунчик. Щоб бути здоровим, я правильно харчуюсь». А ти?

Діти:

 • Я Артем. Щоб бути здоровим, я роблю ранкову зарядку. А ти?

 • Я Альона. Щоб бути здоровою, я дотримуюся режиму дня. А ти?

 • Я Денис. Щоб бути здоровим, я загартовуюсь. А ти?

Втихователь:Ми всі піклуємося про своє здоров’я, то ж давайте собі поаплодуємо.

Вихователь:Афлатунчик нам приніс картинки, розглянувши їх ми здогадаємося про що ми сьогодні з вами будемо говорити? (про зарядку, про фізкультуру, про спорт, про рух)

Вихователь: Отже, ми дізнаємося про значення фізкультури, фізичних вправ для здоров’я людини, ознайомимось з різними видами рухової активності, вивчимо комплекс вправ ранкової гімнастики. І сьогодні ми з вами постараємося довести, що займатися фізкультурою – це корисно. Перед вами на малюнку зображено баскетбольне кільце. А ось у цій коробочці – різноманітні паперові м’ячики. Зараз кожен із вас візьме м’ячик, який йому найбільше сподобався і прикріпить біля кільця. А в кінці заняття, коли очікування ваші здійсняться, ви переконаєтеся, що займатися фізкультурою – це корисно, то свій м’ячик ви вкинете у кільце.

Вихователь: Кого ви бачите на фото?

 • Тварин.

 • Що вони роблять? (Чайка летить. Зайчик стрибає. Кінь біжить)

Висновок:Людина теж не може жити без руху. Вона ходить, бігає, виконує різноманітну роботу.

Вихователь: Рухова активність забезпечує повноцінний ріст і розвиток, сприяє зміцненню здоров’я і запобігає виникненню хвороб. Якщо людина мало рухається, то стає млявою, слабкою, часто хворіє. Тому більше рухайся: ходи, бігай, плавай, танцюй, катайся на санчатах, велосипеді, роликах, на ковзанах і лижах, виконуй фізичну роботу.

 • Навіщо людині багато рухатися?

 • Щоб бути здоровим.

 • Щоб повноцінно рости і розвиватися.

 • Щоб не хворіти.

Вихователь: Подивіться на монітор та скажіть, що треба робити, щоб рости сильним, спритним, бути бадьорим та енергійним, мати гарний настрій?

 • Плавати.

 • Допомагати батькам.

 • Робити зарядку.

 • Грати в футбол.

 • Скакати на скакалці.

 • Бігати.

Висновок:

 • Щоб розвиватись, потрібно рухатись.

 • Ми ходимо, бігаємо, сидимо, виконуємо різноманітні рухи завдяки м’язам.

 • Щоб бути сильним, спритним, витривалим треба розвивати м’язи.

 • Щоб м’язи добре розвивались, в режимі дня треба передбачити якомога більшу рухову активність.

Д/вправа «Будинок здоров’я».

Вихователь: Афлатунчик, а зараз тобі разом з дітьми пропоную побудувати «Будинок здоров’я». Але спочатку об’єднаємося у групи: «Вдома», «В дитячому садочку», «На прогулянці».

Кожна група повинна буде розповісти, якими видами рухової активності можна займатися вдома, в дитячому садку, на прогулянці.

Вихователь роздає дітям 3 аркуші картону для поверхів,назви поверхів: «Вдома», «В школі», «Після школи», стікери у вигляді віконечок з картинками видів рухової активності: фізична праця, ранкова зарядка, фізкультхвилинки, рухливі ігри, зарядка, заняття з фізкультури, заняття танцями, ігри і розваги на свіжому повітрі.

Вихователь: Аркуш картону – це ваш поверх. Що обов’язково повинно бути на кожному поверсі?

 • Віконечка.

 • У мене на столі розкладені віконечка з картинками різних видів рухової активності.Кожна група повинна взяти тільки ті віконечка, які потрібні для їхнього поверху, назвати їх, прикріпити до будиночка і закликати займатися цими видами рухової активності.

Фізкультхивилинка. Афлатунчик, пропонуємо тобі з нами трішки відпочити.

Під фрагмент пісні «Разом краще» з посібника «Чарівний світ чисел» (серія «Піснезнайка») діти роблять фізичні вправи.

Як «один» не обернути

А йому самому бути… (Ноги нарізно, руки на пояс. Праву руку підняти доверху, показуючи великий палець)

А «один», і ще «один» –

Вийти мусить «два» завжди. (Руки за спину. Піднятись на носочки, обкрутитись).

«Три» складаєм одинички –

«Три» отримаємо звично. (Ноги нарізно,руки на пояс. Нахили три рази вправо, три рази вліво)

«Два» й «один» – так само «три»: (Ноги нарізно,руки на пояс. Дві руки вперед, нахилитись вперед,руки на пояс)

Добре милом руки три! (Терти долоньку об долоньку)

Знай: «один» – чотири рази –

Це «чотири» буде разом. (Ноги нарізно,руки на пояс. Підняти плечі, опустити)

«Два» та «два» – завжди чотири:

Приберем свої квартири! (Праву руку вгору, ліву вниз. Напівприсід. Зігнути руки,з’єднати пальці за спиною. Випрямитись. Те ж іншою рукою).

«Три» й «один» – ми бачим з вами –

Це «чотири» є так само. (Ноги нарізно,руки на пояс. Три пружинячих нахили вперед, руками торкнутись підлоги. Руки на пояс)

Вихователь: Молодці! Що ви відчули після фізкультхвилинки?

Перегляд мультфільму із серії тітоньки Сови «Азбука здоров’я. Кому потрібна зарядка».

Вихователь: Сподобався вам мультфільм?

 • Що робили всі звірята?

 • Хто не ходив на зарядку?

 • Чому?

 • Чим кролик весь час займався, поки звірята робили різні вправи?

 • Чому Крош не зміг догнати звірят?

 • А чому у нього не вистачило сил?

 • Діти, ви переконались, що зарядка потрібна.

 • А кому ж вона потрібна?

Висновок: Отже, зарядка допомагає зберегти і зміцнити здоров’я.

Відгадування загадок.

Я прокинусь рано – рано,

Разом із сонечком я встану.

І зроблю, як всі малятка,

Ну, звичайно, що … (зарядку).

Дві команди, як у футболі,

Та на крижаному полі,

І дорослих , і дітей

Позбирав на лід … (хокей).

Підсумок заняття: Ось і закінчується наше заняття тренінг. Якщо здійснилися ваші очікування, ви переконалися, що займатися фізкультурою – це корисно, то свій м’ячик вкиньте у баскетбольне кільце.

Зворотній зв’язок:

Вихователь: А зараз давайте проведемо вправу «Ти – молодець!». Кожен з нас по черзі вийде на середину кола і скаже, яким видом рухової активності йому найбільше подобається займатися, а ми всі його похвалимо. Починаємо з мене:

- Я люблю танцювати.

 • Ти – молодець!

 • Я люблю гратися в рухливі ігри на свіжому повітрі.

 • Ти – молодець!

 • Я люблю допомагати батькам на городі.

 • Ти – молодець!

Вихователь: Всі ми молодці! Давайте візьмемось за руки, піднімемо їх вгору і всі разом скажемо: «Займайтеся фізкультурою!»

«Бюджет моєї сім’ї»

Безуглова М.Г., вихователь закладу дошкільної освіти

Мета: дати уявлення про бюджет сім’ї; ознайомити дітей з поняттями «доходи» і 2витрати», їх значенням в житті людини. Особливу увагу звернути на невеликі, але цінні доходи пенсіонерів, студентів, дітей. Виховувати тактовне ставлення одне до одного незалежно від рівня доходів, а також вдумливе ставлення до витрат, ощадливість.

Матеріал: загальний малюнок із зображенням сім’ї; предметні картинки із зображенням кожного члена родини: мами, тата, бабусі, дідуся, старшого брата-студента, сестри-дошкільниці; предметні картинки на синьому картоні із зображенням доходів (гаманець із зарплатнею бабусі, дідусь із грошима, лотерейний квиток, мама й тато на роботі; бабуся й дідусь, які вирощують на дачі садовину й городину для консервуваня); витрати — предметні малюнки на червоному тлі (харчі, проїзний квиток, похід у театр, одяг, меблі, побутова техніка, іграшки тощо); дзвіночок; чарівна торбинка; скарбничка.

Хід заняття

Вихователь: Доброго дня, малята, як ваші справи? В наш садочок прийшла посилка з планети Афлатунія, подивимось, що там (Дістає з торбинки)

Подивіться, який незвичайний будиночок. Як ви думаєте, що це може бути?

Відповіді дітей.

Вихователь. Цей незвичайний будиночок зветься скарбничкою. А для чого потрібні скарбнички?

Діти: У ній можна накопичувати й зберігати гроші.

Вихователь: Коли монетка входить у скарбничку- це дохід або прибуток (прийшла), а коли виходить — це витрати (вийшла).

Але в нашій посилці ще є якісь картинки. Зараз я їх вам роздам.

Як ви думаєте навіщо тут ці картинки?

Відповіді дітей.

Вихователь: У вас на синіх картках зображено доходи сім’ї, а на червоних — витрати. Підійдіть до мене поодинці діти із синіми картками в руках і ми з вами подивимося, звідки ж у наші з вами родини надходять гроші?

Діти з синіми картками по черзі підходять до дошки і разом з вихователем пояснюють намальоване джерело сімейних надходжень та виставляють карточку на дошку.

Підсумок: Прибутками родини можуть бути:

 • заробітна плата;

 • стипендія;

 • пенсія.

Повідомлення вихователя.

Заробітна плата - це прибутки мами, тата, старших сестер чи братів, бабусі та дідуся, якщо вони працюють.

Ваші сестра чи брат, якщо вони навчаються в технікумі, інституті, університеті, отримують стипендію.

Якщо бабуся чи дідусь, які проживають з вами, літні люди і ніде не працюють - вони отримують пенсію.

Як ви гадаєте, чи може мама отримувати пенсію, стипендію?

Діти: Ні.

Вихователь: Чи може старший брат чи сестра отримувати і стипендію, і зарплату? Відповідь дітей.

Вихователь: Так, якщо він чи вона навчається і підробляє.

 • Чи можуть дідусь чи бабуся отримувати і пенсію, і зарплату?

 • Так, якщо вони пенсійного віку, але працюють.

Вихователь. Але окрім таких прибутків, сім’я може отримувати гроші і з інших джерел.

Наприклад, гроші від продажу овочів та фруктів, вирощених на дачі влітку; гроші, отримані як подарунок від рідних та друзів; виграш в лотерею тощо.

 • А для чого сім’ї потрібні гроші? (Щоб задовольнити свої потреби)

Вихователь: Гроші, які знаходяться в розпорядженні сім’ї складають сімейний бюджет. А зараз підійдіть до мене поодинці діти з червоними картками і ми з’ясуємо на що витрачаються сімейні гроші?

Діти з червоними картками по черзі підходять до дошки і разом з вихователем пояснюють, на що витрачаються сімейні гроші та виставляють карточку на дошку.

Вихователь: Потреби бувають різні. Вони залежать від уподобань сім’ї. Одна сім’я витрачає більше грошей на їжу, інша – на одяг. Витрати залежать від того, яка сім’я (велика чи мала), що вона має (квартиру, дачу, машину тощо).

В першу чергу сім’я витрачає гроші на найважливіші потреби. Як ви думаєте - які? (Їжа, одяг, квартира та комунальні платежі, меблі та посуд, господарчі товари, освіта, медицина, транспорт).

Вихователь. А є витрати, від яких можна відмовитись (дорогі іграшки, коштовності, ласощі, подорожі).

Проте буває й так, що для одних людей певні витрати є другорядними, а для інших ті ж самі витрати є першочерговими. Наприклад, якщо взимку у вашій квартирі тепло, то витрати на купівлю обігрівача для вас будуть другорядними, необов’язковими. Якщо ж у вашому будинку холодно, то купівля обігрівача є обов’язковою і необхідною.

Величина витрат сім’ї залежить від розміру сімейного бюджету: чим більше грошей отримують члени сім’ї, тим більше вони можуть витратити. Як, правило, чим більше грошей ми маємо, тим дорожчі речі ми купуєм.

Усі доходи і витрати сім’ї за певний період (місяць, рік) називають бюджетом сім’ї.

Вихователь: Щоб перевірити ваші знання Афлатунчик пропонує пограти в гру «Дохід чи витрати»:

 • Тато отримав зарплату

 • Бабуся виграла у лотерею

 • У Дмитрика порвалася куртка

 • Дідусь продав на базарі яблука з саду

 • Марійка розбила телефон

 • Оленка захворіла

 • Мама отримала премію

 • Сім’я вийшла з дому і не вимкнула світло

 • Андрійко забруднив футболку

Вихователь: Молодці, діти, завдання виконали правильно.

Гра «Плануємо бюджет»

Вихователь. А зараз пропоную вам утворити сім’ї.

Виберіть, хто у вас буде татом, мамою, дітьми і чи буде у вашій родині дідусь або бабуся. А тепер кожен подумайте і намалюйте, яким чином ваш персонаж може приносити дохід своїй родині.

Робота дітей.

Вихователь: А зараз покажіть своїй родині, яким чином ви збираєтесь покращувати сімейний бюджет.

Діти розглядають малюнки доходів.

Вихователь: Кожен з ваших персонажів приніс певний прибуток у сім’ю, і тепер разом ви маєте запланувати, на що буде витрачено ваш сімейний бюджет.

Діти планують на що сім’я витратить зароблені гроші.

Кожен голова уявної сім’ї (батько чи мати) представляє план сімейних витрат.

Вихователь: План витрат якої вважаєте складений найправильніше?

Відповіді дітей.

Вихователь підводить дітей до висновку, що спочатку треба задовольняти першочергові потреби, а потім вже другорядні.

Вихователь: На що найбільше грошей витратила ваша сім’я? Чому?

 • Чи кожного місяця ваша родина витрачає однакову суму грошей?

 • А як ви гадаєте, яким чином кожен з вас може внести в сімейний бюджет додаткові гроші? (Економити воду, електрику, берегти одяг, іграшки, вирощувати овочі на дачі тощо).

Висновок:Діти, сьогодні ми дізналися з вами, що у кожної сім’ї є свій бюджет. Гроші не просто з’являються з банкомату, їх потрібно заробляти та і кількість їх не дуже велика. А стільки всього потрібно батькам купити! Пам’ятаєте про це, коли просите своїх батьків купити вам що-небудь.

«Бюджет сім’ї. Економимо електрику».

Безуглова М.Г., вихователь закладу

дошкільної освіти

Мета: дати уявлення про електрику, її значення в житті людини; закріпити знання дітей про електроприлади, вміння користуватися ними; учити економити електроенергію; виховувати в дітей ощадливість.

Хід заняття

Дітям загадують загадки.

Ось загадка так загадка:

Де поїду - стане гладко.

Тільки пальцем не торкай

Обпечешся, так і знай.

А щоб взять мене тобі,

Маю ручку на горбі. (Праска)

Є цей прилад в кожній хаті.

Що це, можете сказати?

Для матусі серіал і футбол для тата

Може скринька ця чудова

Легко показати! (Телевізор)

Довгий носик, ручку має

Всіх нас чаєм пригощає! (Чайник)

Запитання до дітей:

 • Завдяки чому працюють ці прилади? (Електричному струму)

 • Для чого потрібен електричний струм?

Вихователь пропонує дітям уявити, що буде вдома або в дитячому садку, якщо не стане електрики?

(Не буде світла, не працюватимуть холодильник, телевізор, пральна машина)

Розповідь вихователя. У давні часи, коли люди ще не знали, що таке електрика, вони знаходили різні способи обігрівання житла - топили печі дровами, вугіллям, торфом.

Чим зараз можна обігріти житло? (Електрообігрівачем)

- Якщо раніше для зберігання продуктів використовували погріб, підвал, то зараз...(Холодильник)

- А білизну прали на річці, в кориті, мисці. А тепер це робить...(Пральна машина)

- Щодо таких речей як телевізор, комп'ютер, то вони взагалі з'явилися порівняно недавно.

 • А які види транспорту працюють завдяки електриці? (Трамваї, тролейбуси, тощо)

 • Де ж виробляється електричний струм?

Вихователь пояснює:

- Електричний струм виробляється на різних електростанціях. Теплові електростанції працюють на газу, вугіллі, нафті, торфі. Гідроелектростанції працюють завдяки воді, яка крутить турбіни. Найбільша гідроелектростанція України - Дніпрогес. Пригадайте, де вона розташована? Найпотужніші електростанції - атомні.

Продовжуючи розповідь, вихователь підкреслює, що дуже багато людей працюють, щоб отримати електроенергію. Це і шахтарі, і газовики, нафтовики та багато інших працівників. Чим більше ми споживаємо електроенергії, тим більше потрібно вугілля, газу, нафти. Усе це коштує грошей, і чималих. Ось чому ми повинні якомога економніше споживати електроенергію як вдома, так і в дитячому садку.

Вихователь пропонує дітям ознайомитися з роботою електричного лічильника. Вони спостерігають, які зміни відбуваються в лічильнику: коли світло вимкнено, цифри нерухомі, а коли світло ввімкнено, працюють електроприлади, цифри швидко змінюються. Вихователь разом з дітьми роблять висновок: чим більше електроенергії споживаємо, тим більше доводиться платити за неї.

 • Розкажіть, для чого треба берегти електроенергію?

 • А як ми бережемо електрику її вдома, у дитячому садку? (Розповіді дітей)

Узагальнюючи свої відповіді, діти формулюють правила щодо економії електроенергії:

 • вимикай світло вдень;

 • вимикай телевізор, коли його ніхто не дивиться;

 • не забувай вимикати світло у ванній кімнаті, туалеті, коридорі;

 • чергові в дитячому садку повинні вимикати світло в роздягальні.

(Діти розглядають картинки й визначають ситуації нераціонального використання електроенергії)

Вихователь звертає увагу дітей, що електричний струм може бути дуже небезпечним для життя людини, якщо пору­шувати правила користування електричними приладами.

Діти слухають вірш «Кип'ятильник»

Кип'ятильник увімкни І пожежі не минути!

Скип'ятить тобі води: Кожен прилад електричний

Чи на каву, чи на чай. Для дитини небезпечний.

Ти одне лиш пам'ятай: Щоб біди вам не зазнати,

Без дорослих не вмикай! Без дорослих –

Бо він може спалахнути Не вмикати! Михайло Яцків

Підсумок:

 • Що нового ви сьогодні дізналися?

 • Чому потрібно економити електроенергію?

 • Навіщо вона потрібна і кому?

 • Як треба поводитися з електроприладами, щоб не зазнати біди?

 • Як потрібно поводитися з електрикою, електричними приборами?

Діти розглядають картинки й визначають ситуації, які становлять небезпеку: не вмикати без догляду дорослих, торкатися вимикача лише сухими руками, не бавитися з ввімкненими електричними приладами.

«Житлово-комунальні послуги: вчимося економити змалку»

Сліпченко Л.І., вихователь закладу

дошкільної освіти

Мета: формувати у дітей старшого дошкільного віку основи економічної культури, дати знання про правила економного використання електроенергії, збереження тепла,ощадливого використання води. Підводити дітей до розуміння того, що раціональне використання електроенергії, води, газу заощаджує кошти сім`ї. Виховувати ощадливість.

Матеріал: іграшка Афлатунчик, предметні картинки, презентація «Оціни вчинок»

Хід заняття

У гості до дітей приходить Афлатунчик.

Він засмучений, у нього в руках багато неоплачених квитанцій за житлово-комунальні послуги.

Вихователь: Що з тобою трапилось, дорогий Незнайку? Чому ти такий засмучений?

Афлатунчик: Я прийшов до вас просити про допомогу. Не знаю в чому справа, але в моїй квартирі раптом зникли електроенергія, немає газу і води, відключений телефон та інтернет. Я нічого не ламав,тому не можу зрозуміти,що сталось. У моїй поштовій скринці я знайшов багато ось таких папірців. Але не знаю що це таке. Можливо ви допоможете мені?
Вихователь бере квитанції, дає подивитись дітям.

 • Діти, ви знаєте,що це таке? (Відповіді дітей. Якщо діти вміють читати

доцільно запропонувати прочитати квитанції. Квитанції краще виготовити самому).

Вихователь: Так, звичайно, це квитанції за послуги. Їх, Афлатунчику,потрібно оплачувати щомісяця.

Афлатунчик: Чому я повинен платити за ці папірці? Я нічого не купував. Коли я приходжу до магазину, то купую товари і завжди сплачую за них. А чому я повинен платити за ці папірці? Нічого не розумію…

Вихователь: Діти, давайте спробуємо пояснити Афлатунчику в чому тут справа. Отже, Афлатунчик,слухай уважно. Скажи, насамперед,чи тобі подобається зараз жити у твоїй квартирі без світла, води, газу?

Афлатунчик: Ні, дуже не подобається.

Вихователь: А чи думав ти, що за все це також треба платити?

Афлатунчик: Платити? За що? Коли я купую цукерки,то можу взяти їх в руки, з`їсти. А це? (показує на квитанції).

Вихователь: Діти, як назвати те, за що не хоче сплачувати Афлатунчик?

Діти: Послуги

Вихователь: Вірно,діти, це житлово-комунальні послуги. А щоб краще зрозуміти, що належить до житлово-комунальних послуг,давайте складемо ось цей пазл. Діти складають пазл, кожна частина якого зображає ЖКП, потім називають ці послуги (Подача води,газу,електроенергії, послуги телефонного зв`язку та інтернету, прибирання під`їзду, вивіз сміття…)

Афлатунчик: Що і за все це я повинен платити?

Діти: Так, щомісяця.

Афлатунчик:Але ж на це потрібно так багато грошей. Мені так не подобається.

Вихователь: Давайте поміркуємо разом, чи може Афлатунчик платити менше за ЖКП. Як ви думаєте, що для цього потрібно? Правильно, малята ощадливо використовувати воду, електрику, газ, зберігати тепло в домівках.

Д/ гра «Оціни вчинок»

За допомогою презентації діти оцінюють ситуаціі економно чи ні люди використовують газ, воду, електроенергію.

Вихователь: Молодці, діти,я думаю що Афлатунчик тепер краще розуміє що робити, щоб не оплачувати багато за ЖКП.

Афлатунчик, а давай тепер разом з нами спробуємо скласти правила ощадливості.
У нас є картинки, кожна з яких відповідає одному правилу.

Візьміть кожен по картинці і спробуйте скласти правило.

Правила ощадливості:

 • Добре закручувати крани.

 • Вчасно їх лагодити.

 • Виходячи з кімнати,вимикати світло.

 • Вимикати прилади,якими ніхто не користується.

 • Не вмикати багато приладів одночасно.

 • Щільно зачиняти двері та вікна,коли на вулиці холодно.

 • Вчасно лагодити вікна,двері,утеплювати їх.

 • Не залишати включеним газ без потреби.

Підсумок.

Вихователь: Бачиш, Афлатунчику, ці правила дуже прості. Але, якщо ти дотримуватимешся їх, то зможеш зекономити свої гроші.

Заняття - драматизація «Вчимося бути економними»

Пишна Т.О., вихователь закладу дошкільної

освіти

Мета: формувати у дітей елементарні економічні уявленя, уміння зіставляти свої бажання з можливостями батьків; узагальнити знання про потреби людини, закріпити вміння вирішувати задачі, викладати числовий ряд. Розвивати інтерес до економічної сфери життєдіяльності, вміння передавати характер персонажів у театралізованих іграх. Виховувати ощадливість, бажання брати участь в економії бюджету, виховувати культуру поведінки на занятті, вміння працювати в групах.

Привітання дітей:

Добрий день вам, гості щирі,

Хай живеться вам у мирі.

Хай вам щастя й доля буде!

Не на день і не на рік,

А на довгий, довгий вік

Вихователь:

Знов розвага кличе нас,

Тож збиратися вже час.

Малята, часу не гаймо,

Виставу скоріш починаймо.

Продавець 1:

Увага! Увага!

Спішіть, поспішайте!

Із лісу звірята

Глядіть не минайте.

В крамницю заходьте

Гуртом, поодинці,

Чекають на вас тут

Чудові гостинці

Продавець 2 :

Купуйте моркву добру, соковиту

Вітамінами налиту.

Їсти будете весь час,

Буде добрий зір у вас

Продавець 1:

Якщо купите капусту,

В животі не буде пусто,

Страви різні приготуйте

І знайомих почастуйте

Продавець 2 :

Знають всі дорослі й діти

Як не хочете хворіти

Требі з’їсти цибулину

Від застуди та ангіни

Ведучий :

У лісовій малій крамничці

Там де шишки й горобина,

І смачна солодка диня

Вередують зайченята

І кабанчик й ведмежата

Зайчик :

Мамо, мамо! Хочу грушку,

Хочу меду і пампушку,

Маски, казки і лопатку

І смачненьку шоколадку

Кабанчик :

Хочу я літак і ручку,

І машинку, і липучку

Танк, конячку й мандаринку

І для жолудів корзинку

Ведмедик :

Хочу меду і ожини,

І солодкої малини

Мама Зайчиха:

Ми вам, дітки, пояснили,

Що не все купити в силі

Мама Кабанчика:

А ви таки ж одно:

Хочу то і то, і то!

Ведучий:

Поруч мама Вовченяти

Вусом сірим повела

Мама Вовченяти:

Мені хліба, чаю, м’яти

І меліси три стебла

Вовченя:

Бачу я смачну вітчину:

І цукерки, і ожину.

Хоч і хочу та не буду –

Ми збираєм на машину !

Швидко на машині я

Покатаю білченя

Ведучий:

Плаксуни затихли враз,

Сльози литись перестали,

На Вовчиська повсякчас

Погляди перекидали

Зайчик (Каже Кабанчику):

Уяви, собі, як Вовчик

У авто новім сидить,

Пікавкою всім сигналить,

Світлом заднім миготить!

Кабанчик (Зайчику):

Захотілось, забажалось

І мені нове авто,

Вже не хочу купувати

Із вітрин і то, і то

Ведмедик:

Мамо, мамо та не треба

Ні цукерок, ні морквин

Краще будем економить

На машину і бензин!

Мами звірят:

Хто ж нам допоможе навчить маленьких лісових звірят заощаджувати кошти.

Вихователь :

Пропоную вам, малята, визначити хто ж нам допоможе; для цього треба вирішити задачі (презентація на комп’ютері)

 1. Якось бігли через ліс троє кіз.

Дві були з них білі-білі,

Ну, а інші – сірі-сірі.

Скільки бігло через ліс сірих кіз?

 1. Є в зайчихи п’ять малят –

Неслухняних зайченят.

На обід їх мати зве.

Три прийшли, а скільки ні?

 1. Чотири веселі киці

Гралися на травиці.

Враз одна сховалась.

Скільки киць зосталось?

 1. Кролик вуха нашорошив –

В нього дуже добрий слух.

Хто ж тепер нам скаже точно,

В двох кролів є скільки вух?

 1. На травиці біля хати

Метушаться цуценята.

Троє білих наче сніг,

Двоє чорних.

Скільки всіх?

 1. Каже мати-квочка:

В мене два синочка

І чотири дочки.

Скільки ж діток в квочки?

 1. Шість метеликів літають

І на квіточки сідають.

Прилетів іще один,

Сів на квіточку і він.

Полічимо швидше всіх –

Цих метеликів прудких.

1 2 3 4 5 6 7

А Ф Л А Т У Н

Ведучий :

Так, малята, і лісові звірята.

На вас чекає зустріч з Афлатунчиком

Афлатун:

Добрий день, малята,

І ви, лісові звірята.

Пропоную вам погратися

Про потреби посперечатися

Що треба невідкладно придбати,

А в чому можна відмовляти,

Або трішечки почекати.

Вихователь :

Афлатунчик нам приніс

Ось, погляньте-но, сюрприз.

До столів ставайте,

Гру розпочинайте.

Д/гра «Економним я росту»

Афлатун :

Ну що, малята, і ви лісові звірята, зрозуміли

Що є важливі необхідні трати

А є такі, що можуть почекати.

Вихователь: Дякуємо тобі, Афлатунчик, за допомогу. Малята, важливо запам’ятати: батьки не в змозі купити все те, що хочеться дитині. Є необхідні витрати, є такі, що можна відкласти на пізніше. В одних родинах грошей більше, а в інших – менше. Але це не головне. Головне – мати дружну родину, відчувати, що всі в цій родині люблять і поважають один одного.

мої права та обов’язки

«Знай свої права, дитино»

Коломієць Л.М., вихователь закладу

дошкільної освіти

Мета: закріпити знання дітей про права дітей (ім’я, родину, навчання, лікування); познайомити дітей із новим правом – на захист від злих людей; розвивати у дітей творче, образне мислення, сприяти розумінню загальних норм моральної поведінки; активізувати зв’язки і словник дітей; виховувати бажання навчатися, допомагати іншим, чуйність, доброзичливість, уміння оцінювати поведінку людей.

Словник: юридична консультація, юрист.

Матеріал: пелюстки квітів, паперове сердечко, родинне дерево, ілюстрації, дидактичні ігри, іграшка Афлатунчик.

Хід заняття.

Ігрова ситуація: В кімнату заходить Афлатунчик і вітається з дітьми:

Доброго ранку, доброго дня!

Вітаю усіх вас, мала дітвора!

Бажаю здоров’я, бажаю добра!

Доброго ранку, доброго дня!

Афлатунчик: Друзі, сьогодні я приніс вам листа від мого друга з лісу – Зайчика-Куцохвостика.

Вихователь читає листа: Добрий день, дорогі діти! Ми лісові мешканці, просимо допомоги. У нас трапилась біда: Вовк і Лисиця стали дуже злі, на всіх сваряться, ображають усіх звіряток, нікого не пускають до лісової школи, погрожують всім меньшим. Як нам бути? (Роздуми дітей).

 • Як ми можемо допомогти лісовим звірятам?

Діти, я пропоную організувати вам юридичну консультацію, в якій юристи-консультанти надають допомогу усім скривдженим. Ми з вами і будемо юристами і розповімо Зайчику, які права і обов’язки мають його друзі. Тож будьте уважні, я вас запрошую до праці.

На столі лежать листи із чарівними різнокольоровими пелюстками. Ви по черзі будете брати лист і розповідати про те, що зображено на малюнку пелюстки, а після цього ми всі пелюстки складемо в квітку-семицвітку, яка допоможе звірятам вивчити їхні права та обов’язки.

 • То ж, Афлатунчику, запрошуємо і тебе в нашу юридичну консультацію.

Хто хоче бути першим консультантом? (Запрошуємо одного із дітей). Давайте розглянемо першу пелюстку-картинку.

 • Як ти думаєш, яке право зображено на цій пелюстці? (Право на життя, ім'я).

 • Коли людина отримує право на життя? (Коли народжується)

 • Що ще отримує дитина , коли народилася? (Ім'я)

 • Кожний із вас має своє ім'я? – Так.

Вихователь. Діти, послухайте розповідь про одного хлопчика, який не мав імені – його мама просто називала синочком. Він завжди ходив засмучений, не мав друзів, ні з ким не грався, не спілкувався. Він був самотній.

 • Діти, чому він був засмучений? (Відповіді дітей)

 • Отже, кожна людина повинна мати своє ім'я, знати його.

Д/ гра «Як тебе звати».

Дитина бере в руки сердечко і пестливо проспівує своє ім'я: Андрійко, Марійка…

Після цього пелюстки прикріплюємо до середини квітки.

Хто хоче бути другим консультантом? Розглянь, будь ласка, іншу пелюстку і розкажи про право, яке зображено на малюнку (Право на родину).

 • Діти, погляньте і пригадайте, що ми з вами виготовляємо?

 • Так, це родинне дерево. Кожна дитина розглядає своє родинне дерево і називає своїх родичів. Ким являється для вас мама вашої мами? (Бабуся).

Вона дарує турботу всім:

І маленьким, і старим.

Тому від хати і до хати

Доброта іде шукати

Чесність і повагу,

Великим добрим наснагу.

Отож, діти, тепер ми знаємо:

«Що за добро платять добром»

(Прикріпити пелюстку до квітки)

Продовжуємо нашу роботу. Вибираємо наступного консультанта. Давайте розглянемо наступну пелюстку, картинку. Яке право зображено на малюнку? (Право на догляд за дітьми з боку дорослих.)

 • Хто доглядає за дітьми в дитячому садочку?

 • Хто доглядає за дітьми вдома?

 • Як діти повинні віддячити дорослим за їхню працю, догляд? (Зробити добрі вчинки)

Д/гра «Добре чи погано»

Вихователь називає добрі і погані вчинки, діти викладають сонечка і хмаринки. Вірш.

Живе у світі доброта –

Яскрава, чиста, золота.

 • Чи кожна людина має право на лікування?

 • Діиа, а що потрібно робити, щоб ніколи не хворіти? (Роздуми дітей)

Вихователь: Скоро ви підете до школи і щоб не потрапити в біду, потрібно дуже добре знати правила дорожнього руху та дорожні знаки.

Гра-пазли «Дорожні знаки»

Афлатунчик. Молодці, діти, тепер ви готові до навчання в школі.

Прикріплюємо пелюсточку до квіточки.

Фізкультхвилинка.

Раз, два, три, чотири, п’ять,

Час настав нам спочивать.

 • Хто хоче бути наступним консультантом?

 • Про яке право розповідає наступна пелюстка?

 • Правильно – право на освіту, навчання.

 • Хто має право навчатися?

 • Де навчаються діти? Ось тепер ми побачимо, чому ви навчилися в дитячому садочку.

Д/ гра «Склади речення».

Україна, ми, в, живемо.

Книга, читати, ми, любимо.

Як чудово все на світі знати,

Вміти читати, лічити, писати,

розумними дітьми зростати.

Права свої реалізувати.

Афлатунчик: Молодці, діти, як багато ви знаєте. Прикріплюємо пелюстку на середину квітки.

 • Ось і наступна пелюстка.

 • Про яке право розкаже нам картинка? (Право на лікування)

 • Ким являється для вас тато вашого тата? – Дідусь.

 • Ще є сестрички, брати, тьоті, дяді. І на цьому родинне дерево не закінчується, воно тільки розростається і стає сильнішим. І якщо ви будете в своїй родині любити один одного, поважати і берегти своїх рідних, то ваше родине дерево буде завжди живим і здоровим.

Діти читають вірш.

Я в великій родині зростаю,

Тато і мама нас щиро кохають.

Бабця і дід турботу дарують,

Сестрички-близнючки ніжно цілують.

Я у великій родині зростаю,

Родину шаную, люблю, поважаю.

Отже, діти, кожна дитина має право на сім'ю, родину. Давайте другу пелюстку прикріпимо до середини нашої квітки.

Наступну пелюстку, якщо можна, візьму я і дуже хочу розповісти вам про право, що зображене на картинці. Це право – захист від злих людей.
В житті діти є хороші, а є і злі та недобрі люди. Вони роблять погані вчинки, ображають дітей, людей. І захистити нас можуть тільки наші рідні – мама, тато.

А в лісі тварин можуть захистити їхні друзі та добрі люди – лісники.
Ось так, діти, ми сьогодні розповіли Афлатунчику, які ми знаємо права і як захиститись від злих людей та передати квітку Зайчикові, нехай і він навчить своїх друзів захищатися від ворогів.

Афлатунчик:

 • Про що ви сьогодні говорили на занятті?

 • Що вам найбільше запам’яталось?

 • Дякую, малята, за допомогу. До побачення.

 • Діти, яку справу ми з вами зробили сьогодні?

Ваше життя тільки починається і я хочу, щоб ви були добрими людьми і вміли захищати себе на протязі всього життя.

Ми дякуємо вам, шановні консультанти, за допомогу.

тема: «Правова академія Афлатунчика-економа»

Коломієць Л.М., вихователь закладу

дошкільної освіти

Мета: закріпити знання дітей про поняття «економіка» і «право»; знання про права, які має кожна дитина; учити дітей проводити операції з грошима, відкривати, свою справу, закріпити отримані екологічні знання в різних видах діяльності; виховувати пошану до людей різних видів професій, пробуджувати інтерес і бажання знати про зміст їх діяльності; формувати уявлення про те, що важка праця почесна, важлива та необхідна.

Матеріал: іграшка Афлатунчик, дидактичні ігри, вудочки, ілюстрації-рибки, будівельний матеріал; казки, олівці, папір.

Хід заняття

Афлатунчик:

Добрий день, малята –

Хлопчики й дівчатка!

Я в гості до вас завітав,

Багато цікавого вам приготував!

Діти, сьогодні ми з вами поговоримо про добрі і погані вчинки, права дітей. Отже, я вас запрошую в економіко-правову школу Афлатуна.

Добре живе той, хто багато працює і вчиться. І ми з вами будемо навчатися. Зараз я вам прочитаю казку «Рукавичка», а ви назвете добрі і погані вчинки казкових героїв.

Читання економічної казки «Рукавичка» на новий лад.

Обговорюємо і називаємо вчинки героїв, чи мають право вони так чинити?

Гра-заняття. Економіко-правова школа.

Ігровий момент. Відгадайте, в яку гру ми з вами пограємо. Для цього вам

треба буде відповісти на такі запитання:

 • Як називаються діти, які вчаться у школі?

 • Хто у школі веде уроки?

 • Хто має право ходити до школи?

 • Хто в садочку навчає дітей?

Сьогодні я буду учителем, а ви учнями. Наша школа економічно-правова. А це означає, що ми будемо вивчати економіку і право.

Урок 1. Мовлення дитини.

Ми пограємо у гру «Закінчи речення». Із ваших відповідей я дізнаюсь, чого ви прагнете навчитися у нашій школі.

Я хочу…

Я умію…

Я можу….

Я обов’язково навчуся…

Урок продовжується.

 • Діти, а що приніс нам Афлатунчик? Так, це казка «Троє поросят».

 • Які герої живуть у цій казці?

 • Що збудували поросята?

 • А що зробив Вовк?

 • Хто в цій казці скривджений?

 • Яке право порушив Вовк? (На життя і житло)

 • Що зрозуміли поросята, після того, як вовк зламав будиночки Наф-Нафа, Нуф-Нуфа і Ніф-Ніфа?

 • Поросята зрозуміли, що житло повинно бути надійним, міцним, зручним. А жити і працювати краще разом із родиною.

 • Малята, давайте розглянемо малюнки і скажемо, до якої казки вони? Так, «Вовк і семеро козенят».

 • Яке право порушив Вовк?

 • Право на житло, загроза життю козенят.

Економіка: свої потреби не можна задовольнити за рахунок інших.

Урок 2. Математика. Розв’язування економіко-правових завдань.

Однакові огірки продаються у 2 продавців за різною ціною, 5 і 6 гривень. У

кого швидше розкуплять огірки? Чому?

Гра «Що можна купити за гроші?».

Відповіді. Різні товари за дорогою або дешевою ціною купити можна.

 • А чи є ціна про дружбі, товариству, людині?

 • За що цінують людину?

 • За що товариші цінують тебе?

 • Для кого ти найдорожчий?

 • Хто найдорожчий для тебе? Чому?

Підсумок: Дитина має право на любов і турботу батьків, родини, суспільства.

Урок 3. Малювання. «Мій проект життя»

Школа - це будинок, де навчається багато дітей. А щоб потім було добре вчитися, відпочивати і комфортно себе відчувати, я пропоную вам збудувати таку школу. Але спочатку давайте намалюємо її проект.

Схематичне малювання школи.

А потім побудова школи із великого конструктора (підгрупове).

Звучить пісня «Навчаюсь в школі».

Підсумок: Сьогодні ми пригадаємо право на освіту, яке допоможе нам змінити навколишній світ, отримати знання з різних предметів: читання, математики, економіки, права.

Дидактична гра «Економічна рибалка»

Учасники ловлять рибу на вудочку магнітами і на звороті читають слова (праця, гроші, школа, вчитися, товар, дружба…)

Обговорення проблемних ситуацій.

«На фабриці «Ласунка» ми виготовили нові цукерки. Що потрібно зробити, щоб про них дізналися продавці та люди?

а) розвести по магазинах…;

б) придумати рекламу і показати по телевізору? (відповіді дітей)

Підсумок:

 • Про що ви сьогодні говорили на занятті?

 • Що вам найбільше запам’яталось?

 • За кого з дітей ви б хотіли порадіти? Чому?

Давайте подякуємо Афлатунчику за таке цікаве заняття.

«Дім, в якому я живу»

Коломієць Л.М., вихователь закладу

дошкільної освіти

Мета: розвивати прихильність і любов до своєї оселі, підводити дітей до розуміння, що кожна дитина має право на власний дім, будинок, житло, в якому живуть тато і мама; розширити уявлення про рідне місто, рідку Україну;
- познайомити дітей із різними видами будинків та їх призначенням (дит.садок, школа, лікарня); виховувати любов до рідного дому, почуття патріотизму, відчувати себе громадянином України.

Матеріал: ілюстрації будинків, малюнки до куки «Зайчикова казка», олівці, вірші, іграшка Афлатунчик.

Хід заняття.

Вправа - привітання.

Мета: створення позитивного емоційного настрою, атмосфери довіри та доброзичливості, зняття емоційного напруження.

Я всміхаюсь сонечку:

«Здрастуй золоте!»

Я всміхаюсь квіточці,

Хай вона цвіте

Всміхаюсь дощику:

«Лийся, мов із відра!»

І тобі всміхаюся,

Зичу я добра

Ігровий момент.

Сьогодні до нас завітав наш добрий друг – Афлатунчик. І хоче дізнатися:

 • Де ви проживаєте?

 • Як називається наше місто, наша Батьківщина?

 • Як називається будинок – куди все приводять кожного дня ваші батьки?

Отже, діти, сьогодні ми з вами згадаємо про дитячі права на можливість мати своїю родину, власний дім, житло, будинок, Батьківщину.
Давайте пригадаємо, як називається наша Батьківщина? – Україна.
- Наше місто? – Сміла. Наше місто, діти, і є частина України.
- А хто ж ми такі? – Ми українці.
- А ще можна сказати, що ми сміляни, тому що живемо в нашому рідному місті Сміла.
Кращого міста – ніж Сміла, нам не знайти!
Все рідне у місті: будинки, мости.
Вулиці, площі і мій дитсадок,

Щедрість і ласка – тут все для діток!
Місто стареньке дуже люблю,
Виросту – місто ще кращим зроблю!
Це найрідніше для нас місто, тому що ми в ньому народилися, отримали право на життя, ім’я, тут живе наша родина, наші друзі.
Місто наше з кожним роком воно молодіє, тому що в ньому будують нові красиві будинки, і мають вони різне призначення.
Афлатнучик пропонує пограти в гру «Назви правильно» (Поділ на дві підгрупи).
- Будинок, в якому навчаються діти? – Школа.
- В якому лікують людей? –
Лікарня.
- В якому продають цукерки?
- Де продають квитки на поїзд?
- Де виготовляють телевізори?
Так є будинки, в яких проживають люди. Ці будинки є різні за кількістю поверхів – 1,2,3,4,5.
А в будинках є квартири, в яких живуть люди, тобто ви зі своїми батьками, своєю родиною.
Д/гра «Підбери слово, близьке за значенням»
Мама- мамочка, матінка, матуся.
Тато – таточко, татусь.
Кожний із вас обов’язково повинен знати свою адресу, за якою проживаємо. А може ви мені підкажете для чого необхідно знати адресу? Давайте пригадаємо адресу, за якою ми проживаємо, хто може назвати адресу, за якою проживає.
Діти називають.
Афлатун: Молодці, діти. Ви добре знаєте свою адресу.
Афлатун: Чи любите ви свою домівку, свою кімнату?

- Як догляєдати за нею?

Як це ви робите?

Як допомагаєте мамі, татові? (відповіді дітей).

Всі люди, діти, тварини і птахи мають право на житло. І ніхто немає права забрати в нас нашу домівку, виселити нас із нашої квартири; білочку із дупла, собачку із будки, мишку із нірки, ведмедя із барлоги.
Д/гра «Хто де живе».

Люди – в будинку;

собачка – в будці;

білка – в дуплі;

мишка – в нірці;

жабка – в річці;

пташка – в гніздечку.

Вихователь: Діти, Афлатунчик приніс нам цікаві шапочки і пропонує нам пограти в казку «»Зайчикова хатка» (драматизація казки).

Запитання :

 • Хто образив Зайчика?

 • Хто порушив права зайчика?

 • Яке право порушила Лисичка?

 • Хто допоміг Зайчикові?

 • Які були звірі?

 • Який був півник?

 • А якби ви поступили, коли б зустріли Зайчика?

Афлатун: Молодці, діти. Діти, а тепер давайте вам звірятам намалюємо гарний будиночок, щоб всі в ньому жили дружно, і ніхто нікого не ображав.

Цікаві завдання для «слухняних» пальчиків

Мета: розвивати дрібну моторику

Оцей пальчик хоче спати,

А цей пальчик уже ліг,

Оцей пальчик лиш здрімнув,

А оцей - уже заснув.

Оцей міцно - міцно спить,

Тихо-тихо, не шуміть!

Сонце вранці зійде,

Ранок ясний прийде.

Будуть пташки щебетати,

Будуть пальчики вставати.

Самостійна робота дітей(Аплікація « будинок для Зайчика») .

Афлатунчик: Дякую вам, малята, за те, що ви так багато знаєте про свої права на житло, родину, рідну Батьківщину.

«Людей люби, добро і ласку їм твори»

Коломієць Л.М., вихователь закладу

дошкільної освіти

Мета: розширювати знання дітей про людські чесноти; з’ясовувати зміст понять – доброта, співчуття, допомога; познайомити дітей із правом на любов, доброту та турботу з боку дорослих; виховувати почуття самоповаги, власної гідності, любові до героїв казки; аналізувати ситуації, які характеризують порушення прав героїв, вчити порівнювати добрі і погані вчинки; виховувати почуття творити добро, чуйність.

Матеріал: ілюстрації до папки «Права дитини», кубик із ілюстраціями, «квітка Доброти», вірш, загадки, розрізні картинки.

Хід заняття.

Малята, кожного дня, приходячи в дитячий садок, ми зустрічаємо своїх і не помічаємо, що робимо комусь приємність, вітаючись з кимось, чи дякуючи за щось, чи просто усміхаючись до когось. То ж давайте привітаємось до всього, що нас оточує і один до одного.

Привітання

Ми всміхнулись сонечку, здраствуй, золоте;

Ми всміхнулись квіточці – хай вона цвіте!

Ми всміхнулись дощику: лийся, мов з відра,

Друзям посміхаємся: зичим їм добра!»

 • Що ми побажали своїм друзям? (Добра)

 • Де живе добро?

 • А якого кольору доброта? (Червоного)

 • Що таке доброта? (Це любов, ласка, допомога, щирість, ввічливість, чуйність)

 • Добра людина схожа на ясне сонечко, що всих вміє зігріти своєю любов’ю, турботою, щирістю, ласкою. Людина приходить у світ для добра. Та не кожна стає доброю, є і злі.

 • Ми з вами добрі діти, у нас багато доброти, і нею ми поділимось зі своїми друзями.

Д/гра «Поділися добротою». – обіймають один одного, і передають повітряний поцілунок.

 • Молодці, діти, ось тепер всі навкруги стануть добрими, як ви гадаєте?

(Відповіді дітей).
Стук у двері. Заходить Афлатунчик, вітаються із дітьми, і пропонує послухати вірш і пограти у гру «Квітка добрих справ».

«Врятує світ краса –

Завжди так говорили.

Тепер врятує світ лиш доброта.

Бо однієї вже краси занадто мало,

Бо стільки всюди зла –

Людина вже не та.

Тож люди на землі!

Спішіть добро творити,

Щоб нам не згинути у морі зла,

Щоб кожен міг серед краси прожити,

У царстві справедливості й добра!».

Афлатунчик: Чи можна в світі жити без добра? (Відповіді дітей).
Гра «Квітка добрих справ».

Діти викладають пелюстку і називають добру справу.

Вправа «Як би ти вчинив?» - розрізні картинки; 1 половинка – вчинок, 2 – якби поступила дитина.

Діти підбирають і коментують свій вчинок.

Фізкультхвилинка
Всі вдихніть на повні груди (
вдих)

Підтягніться до гори. (потягуються вгору)

Хай з вас вийдуть добрі люди,

1,2,3; 1,2,3. (видих)

Дид.гра «Закінчи речення»

Мама дала мені 2 яблука, і я ...

Тато купив мені велосипед, і я…

Маленький хлопчик плакав, і я…

Бабуся працювала на городі, і я…

Я зустрів голодне цуценя, і я…

Вихователь: Діти, а як ви думаєте, чи багато в світі добрих людей? (Відповіді дітей).

 • Так, діти. У світі є багато добрих людей, але є й погані, злі, сердиті, не добрі, не чуйні, не ввічливі. Дитина народилась в світ для добра, і ніхто немає права ображати маленького. Дитина має право на любов, доброту, та турботу з боку дорослих.

 • Про зло і добро існує багато казок, розповідей, різних історій. І я пропоную вам розглянути казку про «Білосніжку та 7 гномів»

 • Хто скривдив Білосніжку?

 • Яка була королева?

 • Що зробила зла королева?

 • Чи добрий вчинок зробила королева?

 • Яке право порушила королева відносно Білосніжки? – Образила Білосніжку.

 • Так, діти. Мачуха була зла, і образила Білосніжку, вигнала її із дому. Вона порушила право на добро, любов і повагу.

 • Діти, а зараз я вам пропоную зробити своє дерево доброти.

(Діти викладають ілюстрації з добрими справами, вчинками та портретами-фотографіями людей, які роблять добро для кожного із них)

Вихователь: Молодці, діти. Ось сьогодні ми з вами і пригадали, які добрі справи можна зробити для своїх знайомих рідних людей. І запам’ятали, що діти мають право на любов, добро та піклування.

Вірш «Людина починається з добра»

Сказав мудрець:

 • Живи, добро завершай!

 • Ти нагород за це не вимагай,

 • Хай оживає істина стара:

 • Людина починається з добра!

Підсумок.

Діти розповідають, що відбувалося на занятті, що вдалося і чим вони задоволені, що нового дізналися. За успіхи, всім дітям Афлатунчик дарує смайлики.

Вихователь: Ваше життя тільки починається і я хочу, щоб ви були добрими людьми на протязі всього життя.

«Ми маленькі люди»

Коломієць Л.М., вихователь закладу

дошкільної освіти

Мета: привернути увагу дітей до власної особистості; дати поняття, що люди – це дорослі і діти, і вони мають право на любов та піклування з боку дорослих, і кожна дитина повинна жити в мирі та безпеці; розвивати вміння мислити, передавати свої думки; виховувати почуття шанобливого ставлення до себе та оточуючих.

Матеріал: малюнки, ігри, шапочки героїв казок.

Хід заняття.

Вихователь:

Сонце рано-рано встало

І умилося в росі.

Землю радо привітало,

— «Добрий день!» — сказало всім.

Як прокинетесь, малята,

Умиватися ідіть.

Привітайте маму, тата,

«Добрий день!» їм говоріть.

Ці слова усім потрібні:

Людям, квітам, всій землі.

Тож до сонечка подібні

Будьте, діточки малі!

Надія Красоткіна!

Діти, ми вже з вами говорили про те, що кожна дитина, як і дорослий - особлива, має власну думку, має права та обов’язки. Давайте пригадаємо, які

права та обов'язки мають наші хлопчики та дівчата.

 • Так, це право – на ім'я, сім'ю, життя, родину, гру, навчання, лікування.

Стук у двері.

З'являється Афлатунчик із картинкою, на якій зображені діти та дорослі.

 • Діти, хто зображений на цьому малюнку?

 • Які люди зображені зліва? (Дорослі)

 • А з права?(Діти).

 • Чим схожа доросла людина на дитину? Що в них спільного? (Будова тіла, вміюння думати, розмовляти, схожі за характером).

 • А чим відрізняються? (Зростом, віком, зовнішністю, обов'язками).

Отже, сьогодні ми з вами познайомимось із новим правом, яке мають діти – це право на любов та піклування з боку дорослих, кожна дитина повинна житии в

мирі, безпеці, має бути забезпечена всим необхідним.

Діти, Афлатунчик запрошує вас у казочку.

Афлатунчик: Діти, я вам буду показувати картинки, а ви скажете мені, з якої казки ці герої, і які права ми порушуємо в цій казці:

 • казка «Коза і 7 козенят» - коза піклується про своїх козенят. Вовк порушив права козенят на життя;

 • казка «Котив і півник» - котик піклується про півника. Лисиця украла півника – порушується право на життя;

 • казка «Зайчикова хатка» - лисичка вигнала зайчика, порушила право на житло; півник допоміг зайчикові і піклувався про нього.

Д/гра «Які ми маємо права і обов'язки»

Розглядаємо картинки, називаємо права і обов'язки:

 • право на гру: обов'язок – складати іграшки;

 • право на навчання: обов’язок – добре вчитися, роюити уроки, не прогулювати…

Д/гра «Хто про кого піклується?» викладають картинки:

 • собака – про цуценят;

 • кішка – про кошенят;

 • курочка – про курчат;

 • білка – про білченят;

 • лисичка – про лисенят.

Вихователь: Діти, про вас піклуються ваші мами, тата, бабусі, дідусі, а також люди, що вас оточують. Мама і тато купують вам одяг, взуття, іграшки, книги, продукти харчування, цукерки, печиво. Забезпечують вам мир і безпеку, піклуються про вас, турбуються про ваше здоров’я.

«У кожної дитини є права, правила, обов'язки»

Коломієць Л.М., вихователь закладу

дошкільної освіти

Мета: продовжувати чити дітей через драматизацію казки виявляти свої права та обов’язки кожної людини; закріпити уміння оцінювати поведінку казкових героїв; самостійно робити висновки, відповідати на запитання; виховувати почуття взаємодопомоги, доброти милосердя.

Матеріал: шапочки героїв казок, дидактичні ігри, пелюстки до квітки щастя.

Хід заняття.

Вихователь: Малята, вітаю вас! Привітайтеся і ви одне з одним.

Діти, даю вам веселий м’ячик і хочу, щоб кожен із вас розповів будь-що

приємне, що трапилося з ним учора, сьогодні (або цього тижня). Доки ви говорите, ви тримаєте м’ячик у руках. Коли ви закінчите розповідати, передайте естафету гарних новин, тобто передайте м’ячик сусіду, й так

по колу.

Вихователь: Діти, сьогодні до нас завітав наш постійний гість Афлатунчик і розповів мені цікаву історію, а я розповім її вам.

 • В одній казковій країні жили люди, тварини і комахи, і жили вони

щасливо. Тому що у кожного з них було дуже багато прав: право на життя, свободу, відпочинок. А ще в цій країні був недзвичайний сад з квітучими квітами. І до однієї з них жителі країни відносились по-особливому дуже бережно. Оберігали її, тому що це була «квітка Щастя». У «квітки Щастя» були недзвичайні пелюстки, на зворотній стороні були записані права і обов’язки. Цих прав дотримувались всі жителі країни. І все було б у них добре, якби…

Одного разу над країною надвисла хмара, налетів злий, холодний вітер, і всі жителі країни заховали хто-куди, щоб переждати неоду. А коли вітер стих і хмара зникла, то всі побачили, що на квітці не залишилося жодної пелюстки. І наступили в країні тяжкі часи. Життя в країні перетворилося на жах.

До цих пір жителі цієї країни шукають пелюстки і надіються на те, що хто-небудь допоможе знайти їм пелюстки.

 • Діти, як по-вашому, потрібно допомогти людям, тваринам, птахам,

комахам, які потрапили в біду? Ми зможемо допомогти жителям цієї країни?

Я думаю, ми зможемо допомогти знайти пелюстки «квітки Щастя», а також знайдемо правила цієї країни. Але для того, щоб допомогти, ми повинні знати багато казочок. Давайте візьмемось за руки, і подаруємо один одному добру посмішку, адже добрі вчинки повинні починатися хорошим і добрим настроєм.

В країну правди ми підем.

Там «квітку Щастя» ми знайдем.

А допоможуть в цьому нам герої різних казок.

Сьогодні для нас буде така казка

«У кожної дитини є різні права».

А хто із вас згадає,

Які права дитина має?

Знать повинні і дорослі, й діти,

Про права, що захищатимуть нас на світі!

Вихователь: А ось і перша казка.

Драматизація казки «Котик і Півник».

 • Як називається ця казка?

 • Хто просив про допомогу?

 • Що можна сказати про лисицю?

 • Яка вона? Чому вона так поступає?

 • Яке право порушує Лисиця? Як це дізнатися?

Звучить голос: Знайдіть пелюстку червонного кольору, і дізнаєтесь відповідь на запитання.

Вихователь: Це ж голос «квітки Щастя». Давайте знайдемо швидко пелюстку червонного кольору і прочитаємо, яке правило на ній написано.
Діти знаходять.

Вихователь читає: «Кожна дитина має право на особисте життя, свободу, повинна бути почута і мати можливість виражати свої думки».

 • А от Лисиця порушила право Півня на життя і свободу. Давайте

повернемо «квітці Щастя» червону пелюстку, щоб жителі країни могли дотримуватись права на життя, свободу…

Крім того, що діти і люди мають право на життя, і берегти свободу, бути добрими друзями, я пропоную один одному говорити побільше добрих слів, щоб стати ще добрішими до своїх друзів.

Д/гра «Скажи другові комплімент».

Мета. Розвивати почуття спільності і створити психологічно комфортну атмосферу.

Діти по черзі говорять один одному компліменти.

Вихователь: А до нас спішить інша казка (з'являється хатинка, із якої лине пісня Лисиці).

Драматизація казки.

 • Хто живее в хатинці?

 • А чия це хатинка?

 • Де ж буде жити Зайчик?

Зайчик плаче.

Вихователь: Ми знаємо про твою біду. Діти, давайте відшукаємо синю пелюстку і відбудеться диво.

Діти відшуковують синю пелюстку і лисиця виїодить із хатинки.

Лисиця: Зайчику, проходь в свою хатинку, я просто пожартувала.

Вихователь:

Оце так диво! Ай да квітка!

Яке ж право тут написано?

«Кожна людина має право на житло».

Лисиця порушила право зайчика на житло.

В яких іще казках було порушено право на житло? («Теремок», «Троє поросят»).

У кожної тваринки повинно бути своє житло.

Д/гра «Хто де живе?»

Білка – у дуплі;

Собачка – у будці;

Їжачок – у нірці.

Д/гра «Хто із ким жити разом?» - викладають картинки.

Мишка

Жабка

Білочка

Їжачок

Вовк

Лисиця

Ведмедик

Кабан

Вихователь: Добре, віддамо пелюстку «квітці Щастя», а самі відправляємось до нової казки.

З'являється Баба Яга.

Б.Я.: Хто такі? Чому без дозволу по моєму лісі ходите?

Вихователь: Ой, баба Яга, яка ти сердита, голос у тебе не питливий.

Б.Я.: Досить розмовляти! Чому прийшли?

Вихователь: Баба Яга, а ти сьогодні в країну Правди літала?

Б.Я.: Ну літала! А вам що?

Вихователь: І пелюстки із «квітки Щастя» зірвала?

Б.Я.: Ну зірвала! Ви що, за ними прийшли?

Вихователь: Так, за ними! Це не просто пелюстки, на них записані права жителів країни Правди, без них їм буде тяжко жити. Б.Яга, поверни, будь ласка, пелюстки.

Б.Я.: Розфантазувалися! У вас теж ніяких прав на них немає! На всі права, які записали на пелюстках, мають право твльки діти і внуки царя Солтана, Солов’я-розбійника і Кощея Безсмертного, а ще діти, які вірять у Б.Ягу і одного кольору шкіри з Б.Ягою і однієї з нею національності. Ось так!

Вихователь: Як ви думаєте, справедливо те, про що говорить Б.Яга? Звичайно ні! Всі діти мають рівні права. І не важливо, хто ваші батьки, якого кольору в них шкіра, в кого ви вірите! Так, що Б.Яга, поверни нам пелюстки!

Б.Я.: Ой, ой! Розумні ви! Ану підійдіть до мене! (Роздивляється дітей).

Вихователь: Ну що, ви згідні, що всі діти однакові?

Б.Я.: Так.

Вихователь: А ще всі діти мають право на особисте ім’я!

Гра «Ехо»

Діти стають у коло, називають своє ім’я, а всі хором повторюють.

Б.Я.: Тепер поверну вам пелюстку! Поверну, якщо у кого-небудь із вас мама в бібліотеці працює.

Вихователь: А чому?

Б.Я.: Тому, що ці пелюстки можуть читати тільки діти бібліотекарів, в будинках жить тільки діти будівельників, а лікуватися тільки діти лікарів.

Вихователь: Звичайно, ж ні! Кожна дитина має право на житло, харчування, навчання, лікування.

Крім того, вони мають ще й обов’язки:

 • добре навчатися;

 • їсти корисну їжу;

 • складати свої іграшки вдома;

 • при лікуванні – пити пігулки, дотримуватись певного режиму, загартовуватися.

Б.Я.: Не віддам пелюстки! (сердиться та тупає ногами).
Вихователь: Мені чомусь так жалко Б.Ягу, може вона така сердита, бо її ніхто не любить, ніхто про неї не піклується? Адже всі малюки мають право на любов і піклування. Ви теє маєте право на піклування. Її навіть з днем народження ніхто ніколи не вітав.

Давайте ми це зробимо, зірвемо по квіточці і подаруємо їм. (Діти дарують Б.Я. квіти, Б.Яга дякує і повертає пелюстку).

Вихователь: Діти, ми зібрали всі пелюстки, давайте повернемо їх «квітці Щастя».

Голос квітки: Спасибі вам, добрі і сміливі діти! За вашу працю я хочу вас нагородити іще одним правом – правом на відпочинок. Ви вмієте відпочивати? І як? (Відповіді дітей).

Тоді я вам дарую веселу музику, потанцюйте і повеселіться.

Таночок.

Вихователь: А тепер пора нам повертатися у дитячий садочок.

«Ми «квітці Щастя» допомогли,

І пелюстки її знайшли.

Тепер нам в дит.садок пора,

До зустрічі, люба дітвора».

Підсумок заняття.

Вже закінчилися заняття. Світ довкола веселковий –

І час прощатися прийшов. Не забудь про це ніколи!

Ти був уважний та завзятий, Всіх я рада бачити!

Чимало знань в собі знайшов. Всім вам до побачення!

Діти розповідають, що відбувалося на занятті, що вдалося і чим вони задоволені, що нового дізналися. За успіхи, всім дітям Афлатунчик дарує смайлики.

«Вітаміни вживаю – здоров`я маю»

(Правове виховання. Право на харчування,родину, відпочинок,

щоб бути здоровим)

Вдовиця Т.О., практичний психолог закладу

дошкільної освіти

Мета: формувати у дітей уявлення про право дітей на харчування, здоровий спосіб життя про те, як впливає на здоров'я людини рухова активність, загартовування, правильне, збалансоване харчування, дотримання гігієни; уточнити знання дітей про корисні властивості повітря; розвивати мовлення, уяву, логічне мислення; виховувати бажання піклуватися про своє здоров'я; вчити керуватися своїми емоціями; формувати позитивну самооцінку.

Словник: права дітей, Конвенція ООН, дослід.

Попередня робота: вивчення пісень, приказок, які бувають види спорту, які є засоби особистої гігієни.

Матеріал: музичний супровід, показові малюнки прав дитини, іграшка – Афлатун, квітка – семицвітка.

Хід заняття.

Під музику діти заходять до зали.

Практичний психолог: Доброго дня, діти! А чи знаєте ви, що ми не просто вітаємося, а ми бажаємо один одному здоров'я. «Привіт» - здоров'я бажаю.

На наше заняття завітав гість, якого раніше в дитячому садочку не було. І ніхто про нього не знав. Тепер він є у нашому садочку, у кожній групі. Разом з нами навчається, грається і ми з ним дружимо і дуже його любимо.

Діти, хто це?

Правильно, це – Афлатун! Молодці!

 • То ж давайте, скоріш починати.

Повчальну казку я буду читати:

Читання казки. С. Катаєвої «Квітка - семицвітка».

Бесіда за змістом:

Практичний психолог:

Давайте згадаємо, чим закінчується казка ? Яке останнє бажання загадала дівчинка Женя?

Діти: Щоб хлопчик Вітя був здоровий.

Практичний психолог:А що значить бути здоровим?

Відповіді дітей.

Практичний психолог:Сьогодні ми з вами будемо говорити про право дітей на харчуваня, і що потрібно робити, щоб бути здоровими. А секрети здоров'я нам відкриють пелюстки квіточки - семицвіточки. Але всі пелюстки квітки розсипалися, коли дівчинка Женя загадувала бажання.

 • Діти, допоможіть мені, будь ласка, зібрати квітку - семицвітку. Адже ви знаєте, що потрібно робити, для того щоб бути здоровими?

Відповіді дітей.

Практичний психолог: (бере першу пелюстку на якій написано «Загартовування»)

 • Важлива умова міцного здоров'я - це загартовування.

 • Ви знаєте, як це робити? Давайте розкажемо , гостям, Афлатунчику як ми загартовуємося

Діти: Гуляти в будь-яку погоду, одягатися по погоді, спати з відкритою кватиркою, улітку бігати босоніж по траві, по гарячому піску, ходити по гладких камінцях; приймати прохолодний душ, полоскати горло відварами трав, обтиратися вологим рушником або рукавичкою, ходити на прогулянки… .

Практичний психолог: Молодці, діти. Як ви багато знаєте.

Фізкультхвилинка

А зараз давайте проведемо невеликий дослід, виконаємо вправу на дихання:

 • Глибоко вдихніть і закрийте ніс і рот долонями, затримайте дихання.

 • Дихайте.

 • Як ви думаєте, чому ми не змогли довго бути без повітря?

Відповіді дітей.

Практичний психолог:Так, діти, без повітря людина не може прожити навіть кілька хвилин. Для здоров'я дуже важливо, щоб повітря було чистим, тому його не можна забруднювати (бере до рук другу пелюстку з написом «Свіже повітря» і показує її гостям).

Практичний психолог (показує гостям і дітям третю пелюстку з написом «Їжа»).

 • Наступна важлива умова міцного здоров'я - здорове харчування. Діти мають право на повноцінне харчування. Про це пише закон у Конвенції ООН.

 • Скажіть, будь ласка, а що значить правильно харчуватися?

Відповіді дітей.

Практичний психолог: Так, правильно, треба більше їсти овочів та фруктів, в них міститься багато вітамінів, які так необхідні нашому організму. Про те, які вітаміни потрібні нашому організму я зараз вам розкажу:

Вітамін А дуже важливий для зору.

Пам'ятай істину просту -

Краще бачить тільки той,

Хто їсть моркву

Або морквяний сік п'є.

Вітамін В сприяє хорошій роботі серця.

Дуже важливо зранку

Їсти чоний хліб та вівсянку.

Вітамін D зміцнює тканини всього тіла.

Треба рибку їсти, там міститься риб`ячий жир.

Він рятує від хвороб.

Без хвороб краще жити!

Вітамін С зміцнює організм, оберігає від застуди.

Від застуди та ангіни

Їсти треба апельсини,

Пити чай з шипшини.

Практичний психолог:А які овочі і фрукти захищають наш організм від мікробів?

Відповіді дітей.

Практичний психолог:Ви абсолютно праві.

Дуже добре що придумали такий закон . І ви маєте право на повноцінне харчування, на те щоб бути здоровим. А коли, діти здорові, батьки - щасливі. Душа радіє, і хочеться співати. Давайте заспіваємо!

Пісня:(виконують діти разом з психологом , гості можуть підспівувати)

Танцювала риба з раком, риба з раком.

А петрушка – з пастернаком, з пастернаком.

А цибуля – з часником, з часником.

А дівчина – з козаком, з козаком!

Практичний психолог:Подивіться, у нашої квітки скільки вже є пелюсток.

А давайте пригадаємо , які прислів'я про здоров'я ми знаємо?

Діти:

Здоровому лікар не потрібен.

Здоров'я дорожче багатства.

Здоров'я дорожче грошей.

Здоровий буду - і грошей добуду.

Сміх і сон - найкращі ліки.

Менше болю - будеш здоровим.

Дав Бог здоров'я, а щастя - знайдемо.

Живи розумом, так і лікаря не треба.

Хворий - лікуйся, а здоровий - бережися.

Практичний психолог:Четверту пелюстку прикріплюємо до нашої квітки, Дуже важливе не тільки фізичне здоров`я дитини а й психічне також. Тому діти мають право на відпочинок ,повноцінне дозвілля (четверта пелюстка з написом «Відпочинок»).

 • А як ви, діти відпочиваєте?

Відповіді дітей

Для того, щоб людина була щасливою та здоровою – вона повинна бути доброю, уважною, піклуватися про тих, хто поруч, допомагати один одному.

Практичний психолог:Прикріплюємо п'яту пелюстку (з написом «Спорт»)

 • Скажіть, будь ласка, яку користь приносять заняття спортом?

 • Як заняття спортом допомагають здоров'ю?

Діти: зміцнюють м'язи, загартовують організм, дають нам бадьорий, гарний настрій, проганяють втому, спинки рівні, стан стрункий.

Практичний психолог:Які види спорту ви знаєте?

Відповіді дітей.

Завданняна листочках - обвести предмети для зимових видів спорту - синім кольором, для літніх видів спорту - червоним кольором.

Практичний психолог:Давайте з вами трохи відпочинемо.

Фізкультхвилинка:

Дуже я себе люблю, дуже поважаю. (діти обіймають себе)

Це тому, що я росту! (підіймають руки вгору)

Вночі — я сплю! (присідають, руки під щічку)

Вдень — я граю, (стрибають на місці)

Паваю та загораю, (імітують рухи з плавання)

Бігаю й стрибаю… (бігають на місці)

Маму з татом (вихователя) поважаю! (нахиляються вперед)

ВСЕ!

Практичний психолог:А зараз настала пора знайти шосту пелюстку. Ось вона (з написом «Чистота»)

 • Діти, а пригадуєте, ми вчили прислів`я «Чистота - запорука здоров'я»? Що це означає?

 • Навіщо потрібно вмиватися? Переодягатися?

Відповіді дітей.

П/Психолог нагадує правила гігієни:

 • Кожний ранок умивайся, а ввечері приймай ванну або душ.

 • Чисть зуби вранці і ввечері.

 • Стеж за чистотою нігтів.

 • Вуха мий кожен день.

 • Стеж за чистотою носа.

 • Обов'язково мий руки перед їжею.

 • Скажіть, будь ласка, які засоби необхідні для дотримання чистоти, особистої гігієни?Я загадаю вам загадки, а ви спробуйте їх відгадати!

Загадки:

Як мокре – слизьке.

В руках - не тримається,

В долонях - ховається.

(Мило)

Без мене помитися геть неможливо.

Мною труть руки, шию і спину.

(Мочалка)

Живу і працюю на кухні,

тарілочки, чашечки тру.

А також у ванні щоранку,

цілую у щічки Оксанку.

Я – старанний трудівник

Звісно, діти, я – рушник.

Прибиральниця мала

Зубки в роті догляда.

(Зубна щітка)

Практичний психолог: Знай, предмети гігієни повинні бути у кожного свої!

У нас залишилася остання пелюстка (з написом «Сім`я»). Давайте її прикріпимо до квітки.

Діти:  Сім'я, родина.

Практичний психолог:Вірно! Важливо не тільки фізичне, але й духовне здоров'я. Для того, щоб дитина була щасливою та здоровою – вона повинна жити в родині і відчувати любов і турботу своїх близьких, і сама повинна любити їх, піклуватися про них. Діти мають право на родину, захист і турботу. А що повинні робити ви?

Відповіді дітей: Допомагати батькам, бути вихованими, не жадібними, проявляти турботу, не ображати ні людей ні тварин, бути чесними.

Практичний психолог: Як ви думаєте: чи важко дитині без матері, або без тата? Чому? Будемо берегти свою сім`ю? Як? Любити будемо? А що означає любити7

Відповіді дітей

Пальчикова гімнастика

Мама, тато, брат, сестра, я –

Ось і вся моя сім`я.

Дідусі і бабусі –

Це,ще родичі, не всі.

Дуже добре, що діти мають право на родину.

Підсумок. Діти стають в коло. Рефлексія.

Ось, подивіться, діти, яка в нас гарна вийшла квітка – семицвітка. Тепер ви знаєте свої права, знаєте як бути здоровим і що потрібно для цього робити: треба загартовуватися, гуляти на свіжому повітрі, їсти здорову їжу, бути добрим, піклуватися один про одного, займатися спортом, стежити за собою, бути охайним., любити і піклуватися про свою родину.

Тобі, Афлатунчику, сподобалося наше заняття? Ти сьогодні багато дізнався корисного. Тож лети на свою планету і ділися своїми знаннями зі своїми друзями.

До побачення!

«Граюся і відпочиваю»

Вдовиця Т.О., практичний психолог закладу

дошкільної освіти

Мета: формувати у дітей знання про право на гру, відпочинок, дозвілля; залучати до творчого використання здобуті знання; вчити регулювати свій емоційний стан під час гри.

Матеріал: іграшка – Афлатун, килим, перинки – хмаринки,

Попередня робота: розучування віршів, танцювальних рухів, оформлення залу до заняття.

Словник:відпочинок, дозвілля, право, обов`язок, культура, традиції.

Хід заняття – розваги

(під музику діти заходять до зали)

Практичний психолог:

Я усіх дітей гукаю,

Та до себе закликаю!

Будемо ми разом грати,

Заняття час вже починати.

Сьогодні на нашому занятті будемо вчитися і гратися, одне одному – посміхатися.

До нас у гості, з іншої планети прилетів Афлатун. Це – яскравий промінчик, який мандрує по інших планетах, і вивчає правила життя, культуру і традиції жителів інших планет. Але до нас, він ще не прилітав, і нічого про нас не знає. Давайте, розповімо про дитячі права та обов`язки.

Тож слухай, Афлатунчику, і запам`ятовуй: всі діти мають право на гру, відпочинок, дозвілля…. І зараз, ми трішки пограємося.

Рухлива гра: «Шукаємо метеликів»

Мета:формувати у дітей уявлення про гру, морально-етичне ставлення, добрі вчинки, для чого потрібно дружити і хто такі друзі, вчити висловлювати свою думку, аналізувати свої вчинки та інших, виховувати уважність, послідовність, виховувати інтерес до гри.

Матеріал: яскраві паперові метелики, галявина з квітами.

Практичний психолог пояснює правила гри

 • Знайти метеликів. Потім обережно, двома долонями, перенести їх на галявину з квітами.

Умова:не штовхатися, з метеликами поводитися обережно.

 • Раз, два, три! Почали! (лунає ніжа музика)

Обговорення гри з дітьми.

Практичний психолог

 • Чи важко було знайти метеликів?

 • Чи допомагали ви один одному?

 • Чи дружно ви працювали, чи може ні?

 • Чому переносили метеликів обережно?

Молодці, діти! Гратися дружно навчилися. Дуже добре, що не посварилися.

Афлатун:«А коли б посварилися, то як би мирилися?»

Діти розповідають мирилки:

1 дитина:

Подивися просто в очі –

я сваритися не хочу.

Я образить не хотів,

неумисно зачепив.

Просто, в очі подивись,

І зі мною подружись.

2- дитина

Ти не плач, не плач, не плач.

І скоріш мені пробач.

І на мене ти не сердься,

Бо у тебе добре серце.

3- дитина

Ти - не ворог, я – не ворог.

Нам сваритись – просто сором.

Помирились, помирились,

Щоб ніколи не сварились.

4- дитина

Мирилка летіла,

на плечі сіла.

Сказала тихенько:

Миріться швиденько.

Афлатун:Які чудові мирилки, я обов`язково їх вивчу і розповім друзям.

Практичний психолог:Діти мають право виражати свої думки, і бути почутими, жити в мирі та злагоді. Мають право на відпочинок. От, саме зараз трішки і відпочинемо.

Фізкультхвилинка:

Гарно вчились, потомились.

Ми ж так старанно трудились.

Маєм право: відпочити,

Їсти, спати, погуляти,

Походити, пострибати.

Афлатун:Я бачу, що діти вміють розважатися, веселитися.

Практичний психолог:А чому ж їм сумувати?

Діти! А давайте запросимо Афлатуна на наші перинкики-хмаринки, і подамося у подорож (Лунає спокійна музика).

 • Зараз ми полетимо до своїх рідних домівок. Будемо радитися з батьками, як провести вихідні дні (кожна дитина, по черзі, розповідає як проводять дозвілля у її родині).

Афлатун: Як це добре, мати право на відпочинок.

Практичний психолог:Так, це дуже добре. Тому що, після відпочинку і діти і дорослі стають здоровими, сильними, жвавими, бадьорими, щасливими.

(Діти встають з перинок-хмаринок і стають у коло. Звучить не голосно жвава музика.)

Фізкультхвилинка:

Їжачок ходив у ліс.

Він грибочків нам приніс.

І сказав: - Хотів би з вами

Їсти борщик із грибами.

Підсумок:Діти, вам сподобалося, те що у законах для дітей є право на відпочинок?

Відповіді дітей

Підсумок

Сьогодні, ми добре попрацювали. Настав час прощатися.

Ось скінчилась наша гра.

Все, прощатись нам пора.

Будемо завтра зустрічатись,

В нові ігри будемо гратись

Практичний психолог дає можливість дитині висловитися про те, що їй сподобалося чи не сподобалося на занятті. Відмічає її успіхи, хвалить, зацікавлює до нового заняття.

Афлатун:А мені час летіти на свою планету. Вчити з друзями мирилки, фізкультхвилинки. З метеликами дружно грати, один одного оберігати.

До побачення!

«Всі люди рівні в своїх правах»

Вдовиця Т.О., практичний психолог

закладу дошкільної освіти

Мета: вчити оцінювати поведінку та вчинки однолітків та дорослих людей, засуджувати жорстоке поводження з дітьми, ознайомлювати з правами на медичну допомогу, що всі люди рівні в своїх правах, закріплювати знання про права вивчені раніше, розвивати увагу, уяву, мислення, пам`ять, виховувати шанобливе ставлення до людей, вчити обирати важливі життєві цінності.

Матеріал: іграшка – Афлатун, декорації сільського подвір`я.

Попередня робота:розучування віршів, танцювальних рухів, оформлення залу до заняття, слухання Конвенціїї ООН про права дітей,

Словник:право, обов`язок, життєві цінності.

Хід заняття

Під музику, спів пташок,діти заходять до зали. Далі лунають звуки(не голосно) із «пташиного двору».

Афлатун:Я сьогодні до вас у гості завітав, щоб вивчити кілька дитячих прав.

Практичний психолог: Сьогодні для всіх буде казка така :

«Кожна дитина має права» .

Які права дітей, ми знаємо?

Давайте ъх пригадаємо!

Відповіді дітей:На життя, на ім`я, на родину, на житло, навчання, лікування, харчування, відпочинок.

Практичний психолог:Правильно, молодці, пригадали. А зараз послухайте казку повчальну:

Театралізація казки

В мальовничому селі,

На пташиному дворі.

Тато- півень вже не спав.

Гарну пісеньку співав:

- Кукуріку, кукуріку!

Йдіть вмиватись на ріку.

Вмились? Добре. На зарядку!

А тепер – копати грядки.

Мама – квочечка: - Е, ні!

Йдіть мерщій сюди, усі!

Їжте черв`яків, жуків,пшеницю.

Пийте з криниці чисту водицю.

Виконали, ми тату-півнику,

Свій обов`язок і батьківське завдання.

Наші діти ростуть здорові,

Бо мають повноцінний догляд,

І харчування.

І, подякувавши, зграя курчат,

Побігли гуляти до каченят.

А бабуся- качка не пускає.

День і ніч качат робити заставляє.

Курчата:

Всі ми в правах рівні

Хочемо вірити і сподіватись.

Дозвольте, качечко – бабусю,

Нам вільно спілкуватись.

Бабуся – качка:

Чуєте. На увесь двір співають,

Що право на відпочинок та дозвілля мають.

Песик гратись захотів,

І побіг до дітлахів.

Раптом впав, схопивсь за лапу,

Почав плакать, скавучати.

Телефон бере курча.

Цифри: один, нуль, три – набира.

Курча:

Ало, швидка! Мерщій виїжджайте!

І нашому другу допомагайте.

Пишіть дату народження, прізвище та ім`я.

Адресу хворого –точно назвав я.

Ось. Приїхала швидка.

Лікар – киця:

Вийшла лікар – киця.

Та, до хворого песика не поспіша.

 • Я, цуценят, не лікую.

З ними, я – ворогую.

Тут, як розсердилися курчата,

Їхні друзі шипуни –каченята:

Разом:

Ви що, не вчили закон?

Не читали Конвенцію ООН?

«На медичну допомогу всі діти мають право»

А відмовити у лікуванні,

Не маєте, ви, права.

Лікар – киця:

Добре, добре. Полікую.

Я права усі шаную.

Обговорення казки.

Фізкультхвилинка

Теплий дощику, лий – лий.

Всі нам квіточки полий.

Щоб росли швиденько.

І були гарненькі.

(Лунає скрип воріт, і на сільське подвір`я починають заходити тварини, які живуть в джунглях: слон, тигр, мавпочка. Їхні обличчя сумні, і в кожного з них свій мішечок який вони міцно тримають своїми лапками)

Практичний психолог:У нас гості. А чому ви такі сумні. Розкажіть нам.

Слоненя: Ми загубилися. Шукаємо друзів.

Тигр: Нне знаємо де їх знайти. Сваримося, куди йти7

Мавпочка: Не вміємо ми дружити.

Практичний психолог:Давайте пригадаємо прислів`я про дружбу:

Один за всіх ….(і всі за одного)

Де дружніше……(там веселіше)

Друзі все …….(ділять порівну)

Один одного триматися ….(нікого не боятися).

Слоненя,Тигр, Мавпочка: Ми зрозуміли. Тепер ми стали друзями. Будемо іграшками ділитися і ніколи не будемо сваритися.

Афлатун: - Тепер, я справжній професор по праву. Дякую вам! Я хочу познайомитися, та з новими друзями помандрувати далі.

Підсумок. Рефлексія

Ось заняттю вже майже кінець.

Ти був справжній молодець!

Що сподобалось – хвалися,

Засмутило – пожалійся.

Діти, ви ще такі маленькі, але свої права треба починати учити вже зараз. Уміти себе захистити, і знати як це зробити, щоб не порушити закон.

До побачення.

Я і місто в якому я живу.

«Розповімо Афлатунчику про ПРАЦю ДОРОСЛИХ У НАШОМУ МІСТІ»

Приймак С.П., вихователь закладу

дошкільної освіти

Мета: формувати в дітей уявлення про підприємства (заводи, фабрики) рідного населеного пункту, їх розташування, продукцію, яку вони виробляють; дати уявлення про працю дорослих, про її розподіл (люди різних професій виконують кожен свою частину роботи, а разом отримують готову продукцію); закріпити знання про ресурси; формувати уявлення про культуру праці дорослих на всіх етапах виробництва; ощадливе, раціональне використання матеріалів і часу; виховувати дбайливе ставлення до результатів праці дорослих.

Матеріал: план міста, картки з зображенням різної продукції, фотографії підприємств міста, товарні знаки, іграшка Афлатун.

Хід заняття:

Вихователь: Вітаю вас! І ви, діти, привітайте одне одного, але не звичайним привітанням, а так, як я вам покажу.

Діти вільно пересуваються кімнатою, постійно змінюючи партнерів для вітання. А вітатися з дітьми вони повинні так, як говорить вихователь.

Приклади: руками, носами, ногами, усмішками тощо.

Лунає весела музика на вибір.

Вихователь: Малята, в гості до нас завітав Афлатунчик. Давайте його запросимо разом з нами у світ професій. Розповімо йому про працю людей у нашому місті.

Бесіда «Яка професія найкраща?»

Чи думали ви коли-небудь над тим, скільки людей працює, щоб ви були нагодовані, одягнуті, взуті, щоб вдома у вас було світло вечорами і тепло у холодну погоду, щоб у вас були книжки і зошити, щоб ви могли сидіти біля радіоприймача чи телевізора і слухати музику?

Якщо б ви задумали порахувати всіх цих людей то, мабуть, до вечора не порахували б.

Яка ж професія найкраща?

 • Хто потрібніший і найважливіший, - сперечалися діти, - яка професія?

 • Звичайно, лікар, сказав один. Я увесь минулий рік хворів та хворів, ангіна та ангіна, а лікар вирізав мені мигдалики. І от я тепер завжди здоровий.

 • Ні, сказав інший, найпотрібніший – учитель. Він нас навчає і читати, і писати.

 • А от і не вчитель. Найважливіші пожежники! – гарячкував третій. У нас якось ледь будинок не згорів. Мешканці бігають, метушаться, нічого не можуть зробити. А приїхали пожежники – враз вогонь погасили!

 • Хтось кричить: «Найважливіші льотчики», хтось розхвалює листонош. З усіх боків чути: «продавець!», «комбайнер!», «водолаз!».

Словом, сперечалися, аж захрипли, але так нічого не вирішили. Та це й не дивно, тому що немає на світі …

Висновок: Усі професії потрібні. Люди кожної професії повинні добросовісно виконувати свої обов'язки.

Д/гра «Допоможи казковому герою обрати свою казку»

Діти діляться на групи. Кожна група отримує малюнок або просто ім'я відомого казкового героя. Наприклад: Буратіно, Мальвіна, Кирило Кожум'яка тощо. Дітям треба вирішити, яку професію обере для себе в майбутньому казковий герой, довести свою думку. (Мальвіна стане учителькою, бо їй дуже подобалося вчити Буратіно. Попелюшка стане власницею хімчистки, їй дуже подобається роботи, щоб всі речі довкола були чистими, охайними. Буратіно стане мандрівником, бо любить все нове і нічого не боїться. Кирило Кожум'яка стане військовим, бо він дуже сильний, справедливий і добрий, і хоче всіх захищати.)

Вправа «Назви професії»

Дорослий пропонує дітям назвати всі відомі їм професії.

А тепер я пропоную вам пограти у цікаву гру. Ваше завдання — називати ті професії, які, на вашу думку, найбільше пасують характеристиці.

 • Найзеленіша професія — це... (садівник, лісничий, квіткар, декоратор квітів тощо).

 • Найсолодша професія — це... (пекар, кондитер тощо).

 • Найволохатіша професія — це... (ветеринар, дресирувальник тощо).

 • Найсмішніша професія — це... (клоун, гуморист тощо).

 • Грошова професія — це... (банкір, бізнесмен, фабрикант тощо).

 • Дитяча професія — це... (вчитель, вихователь, няня, гувернантка, дитячий лікар тощо).

 • Чоловіча професія — це... (військовий, шахтар, міліціонер, комбайнер, тракторист, моряк, космонавт, слюсар, токар тощо)

 • Жіночі професії — це... (повар, касир, швачка-мотористка тощо).

 • Людяна професія — це... (лікар, учитель, вихователь, пожежний, психолог тощо).

 • Найвища професія — це... (льотчик, космонавт, електромонтер, будівельник, кранівник тощо).

 • Балакуча професія — це... (журналіст, телеведучий, актор, диктор тощо).

Гра «Мрійники» Дітям пропонується помріяти про майбутнє, що зміниться через 20 років….

Рефлексія, перегляд презентації «Яка професія найкраща»

Підсумок. Усі професії потрібні. Люди кожної професії повинні добросовісно виконувати свої обов'язки.

Наша зустріч підійшла до закінчення, але подорож наша у світ професій продовжується , адже у світі ще стільки цікавого. До нових зустрічей!

«Хочемо жити в чистому місті»

ЛисенкоЛ.О., вихователь закладу дошкільної

освіти

Мета: ознайомлювати дітей з проблемою збереження чистоти міста, з правилами поводження з побутовим сміттям, учити підтримувати чистоту й порядок у довкіллі, підвищувати культуру побуту, формувати основи екологічної поведінки; виховувати дбайливе ставлення до навколишнього середовища, охайність.

Обладнання: презентація «», пісня Афлатуна мр3, галявинка, сміттєві відра різних кольорів.

Попередня робота: перегляд фільму «Сортуємо сміття»; дидактична гра «Сортуй сміття», бесіда.

Хід заняття

Діти заходять до зали, стають півколом, привітання (з рухами).

«Доброго ранку, рідний наш дім!
Доброго ранку гостям усім!
Доброго ранку сонечку ясному!
Доброго ранку місту прекрасному!»

Ігровий момент: лунає пісня:
Вихователь: Діти, а чия пісенька лунає?
Діти: Це пісенька Афлатунчика!
До зали з піснею заходить Афлатунчик.

Мотивація.
Афлатун: Доброго дня вам, шановні гості, любі малята! Ваше місто дійсно прекрасне, але всі ми хочемо, щоб всюди було чисто і гарно, і я запрошую вас до нашого кінозалу, щоб переглянути цікавий фільм про те, що потрібно робити, щоб все наше довкілля було гарним і чистим!
Діти сідають на стільчики.
Вихователь: Ну щож, мої хороші, сідайте рівненько, дивіться і слухайте уважно.

Перегляд фільму, бесіда.
Вихователь: Скажіть, будь ласка, через що вулиці, подвір’я, парки стають не дуже гарними? (П. в. Тому що люди викидають дуже багато сміття).
Вихователь: А звідки береться сміття?
П.в. Деякі люди викидають непотрібні речі просто там, де їх використали.
В-ль: А що треба робити, щоб його було менше?
П.в. Не розкидати.
В-ль: А що можете зробити ви, щоб у нашому місті було чисто?
П.В. Щоб у нашому місті було чисто, я не буду розкидати сміття.
- А я, якщо побачу, що хтось викинув папірці або інше сміття, то скажу, що цього робити не можна.
- А я разом з бабусею прибираю вулицю біля нашого будинку.
Афлатун: Молодці, малята! Ви зрозуміли, що потрібно робити, щоб довкілля було чистим і гарним!

Вихователь запрошує дітей на уявну прогулянку до парку (На галявині розкидані пластикові пляшки, папір, харчові відходи)
В-ль: Діти, а чи хотіли б ви відпочити і погратися на цій галявині?
Діти: Ні!
В-ль: Чому вам тут не подобається?
Діти: Тому що тут багато сміття.
В-ль: А що потрібно робити, щоб тут було чисто і гарно?
1. Щоб усюди було чисто, треба нам прибрати,
Все сміття і весь непотріб у відра зібрати.
2. Не тільки зібрати, а ще й сортувати,
Щоб на заводі все сміття переробили,
Нові, корисні речі зробили.
В-ль: Так діти, щоб сміття переробляти - його потрібно сортувати, тому що воно переробляється по-різному:
- в перше відро ми зберемо паперове сміття, з якого можна буде виготовити папір, нові паперові вироби;
- в друге відро ми зберемо пластик, пластикові відходи, їх розплавлять і зроблять нові речі, пакетик для сміття, стільці, столи;
- в третє відро природне сміття.

Дошкільнята разом з вихователем збирають сміття у різні пакети і складають у відповідні відра. Афлатун допомагає.
В-ль: А потім ці сміття потрібно винести в спеціальні контейнери, які стоять у відведених для цього місцях.

VI. Підсумок заняття.
- Що потрібно робити, щоб у світі було менше сміття? (П.в. Не смітити, прибирати).
- Куди потрібно дівати непотрібні речі? (П.в. Складати в окремі пакети, викидати в спеціальні контейнери).
- Для чого потрібно сортувати сміття? (П.в. Щоб його переробляти)
В-ль: Молодці, малята!
Афлатун:

Тепер буде чисто у вашому місті.
Галявина, вулиця – глянь, які чисті.
Будете на вулиці біля будинку,
Знаю, не кинете навіть смітинку!

«Зустріч із Майстром своєї справи»

Приймак С.П., вихователь закладу

дошкільної освіти

Мета: продовжити знайомство дітей з різним видами праці (фізична та розумова) у різних сферах (виробнича й невиробнича); показати взаємозалежність різних видів праці, їхні кінцеві результати; виховувати повагу до людей, що працюють.

Попередня робота: вихователь дає дітям домашнє завдання розпитати своїх батьків та інших членів сім’ї про їхні професії, місця роботи, про те, що вони виготовляють.

Матеріал: іграшка Афлатун, ілюстрації альбому «Моя професія»

Хід заняття

Гра «Відгадай професію Майстра»

Бесіда про власну професію запрошеного Майстра своєї справи.

Мета: закріпити в дітей знання назв професій і товарів, що їх виробляють люди цієї професії.

Вихователь пропонує дітям вибрати картинку з професією, що приніс нам на заняття Афлатунчик. .

 • Чому зробили саме цей вибір професії?

 • Які знання потрібно мати?

 • Чим є особливою ця професія?

 • Чи подобається?

Вправа «Заборонений рух».

Вихователь повідомляє дітям, що вони мають повторювати всі рухи, крім одного. Тільки-но руки ведучого опускаються вниз, усі повинні підняти вгору, тобто зробити навпаки. Той, хто помиляється, стає ведучим.

Вправа «Жіночі – чоловічі професії»

Робота підгрупах. Одна піднрупа вибирає «жіночі» професії, інша — «чоловічі». Після цього діти всі разом говорять професії, спільні для жінок і чоловіків.

Гра «Без труда нема плода».

 • Уявіть собі, що не вийшли на роботу водії автобусів і тролейбусів. Що трапилося б?

 • А якщо не працює електрик?

 • Якщо вчителі не вийдуть на роботу?

 • Що буде, коли перестануть працювати комп’ютери?

 • А коли шахтарі перестануть видобувати вугілля?

 • Яка професія найважливіша?

Висновок: Усі професії потрібні. Люди кожної професії повинні добросовісно виконувати свої обов'язки.

Вправа «Колобок»

Дітям пропонують пригадати казку «Колобок».

 • Усім відомо, що потім сталося з Колобком. Хто несе відповідальність за те, що Лисичка з'їла Колобка?

 • Спробуйте правильно розподілити відповідальність за те, що сталося між усіма казковими героями.

Вихователь: А тепер спробуймо зрозуміти, хто несе відповідальність за прийняття рішення, пов'язаного з вибором професії? Визначимося не тільки, «хто», а ще й у якому обсязі? (Батьки, інші люди, сама людина тощо.)

Рефлексія.

Практичне завдання:Афлатунчик пропонує дітям на малювати професію своїх батьків та прорекламувати її.

Інтегроване заняття «У світі професій»

(у формі гри «Що? Де? Коли?»)

Приймак С.П., вихователь закладу

дошкільної освіти

Мета: закріпити знання дітей про працю дорослих. Уточнити уявлення про найбільш доступні й необхідні для розвитку їх соціального досвіду види праці дорослих.

Простежити взаємозалежність у роботі людей різних професій; необхідність виконання своїх трудових обов′язків для отримання потрібного результату.

Активізувати словник дітей назвами професій; стимулювати вживання прислів′їв про працю. Удосконалювати вміння складати творчі розповіді за темою. Розвивати у дітей фонематичний слух, творчі здібності; інтерес до праці конкретних працівників тих чи інших професій; вміння співпрацювати. Формувати навички спілкування із знайомими та незнайомими людьми; виховувати почуття радості за свої та чиїсь успіхи, підбадьорювати та підтримувати у різних ситуаціях своїх товаришів. Розвивати логічне мислення, вміння висловлювати та доводити свою думку. Виховувати відчуття гордості за своїх батьків, повагу до праці дорослих, бажання наслідувати їх у посильних справах.

Матеріал: Дидактична іграшка «Афлатунчик», ігрове поле «Що? Де? Коли?»; Д/ігри: «Для кого будівельник побудував будинок?», «Знайди відмінності», «Склади будинок», мікрофон, чорний ящик.

Хід  заняття:

Привітання:

Доброго ранку, доброго дня!

Хай плещуть долоньки,

Хай тупають ніжки,

Кивають голівки

І сяють усмішки!

Вихователь: Щоб Афлатунчик краще познайомився з нами, розкажемо йому про себе.

1.Дитина. Не ледачі ростемо!

Руки в нас умілі,

Будем зміною батькам,

В кожнім добрім ділі.

2. Дитина. В країні нашій стільки справ,

І все таке цікаве,

А я ще досі не добрав

Яка найкраща справа.

3. Дитина. Літак між хмарами водить,

У шахті працювати,

Хліба ростить, сади садить,

Будинки будувати.

4. Дитина. Просторі стеляться шляхи,

Навкруг широкий обрій.

Нам все відкрито у житті,

Аби учились добре.

Вихователь: Кажуть, що вибір професії – це друге народження людини. Від того наскільки влучно ти обереш свій життєвий шлях, залежить , яке місце в суспільстві ти будеш посідати. І хоч зараз наші дітки ще зовсім невеличкі, але вони вже мріють про те ким стануть коли виростуть, яку професію оберуть.

- А що таке професія? (Професія - це робота, яку людина для себе обрала; справа, якою людина займається в житті ).

- Дізнавшись, якими питаннями ви переймаєтесь, Афлатунчик запрошує вас прийняти участь в інтелектуально – розвивальній грі «Що? Де? Коли?». Ви згодні прийняти запрошення?

- Тоді запрошую вас до гри (діти проходять; сідають за столи; в центрі стіл з полем розподіленим на сектори в яких розкладені конверти з завданнями; дзиґа зі стрілкою, мультимедійне обладнання ).

Перед початком гри проводиться психогімнастика.

- Ось зібралися ми в круг,

Я твій друг, і ти мій друг.

Міцно за руки візьмемось,

І друг другу посміхнемось!

Вихователь обертає дзиґу, обирається лист з завданням, яке діти виконують. На листах картинки з зображенням знаряддя праці тієї, чи іншої професії, завдяки яким діти мають змогу здогадатися від людини якої професії він надійшов.

1. Завдання: Лист від Афлатунчика, відгадайте, про кого мова йдеться:

- Рівно цеглу викладає,

Дах старанно покриває,

Каменяр і покрівельник,

Носять назву будівельник.

Д/гра «Для кого будівельник побудував будинок?» (Українець – хата; ескімос – юрта; росіянин – ізба; китаєць – пагода; індієць – вігвам. ( парні картинки ).

 1. Завдання. Лист від Афлатунчика: Відгадайте яку я професію загадав?

 - Прийдуть до школи діти малі,

Там їх зустрінуть учителі,

Будуть навчати читати ,писати,

І один одному допомагати.

-    Яким повинен бути вчитель? (відповіді дітей ).

Д/гра « Що переплутали діти?

 1. Завдання. Лист від Афлатунчика: Відгадайте яку я професію загадав?

 - Художник чудові картини малює,

В музеї милуюсь пейзажами я ,

Там рідна природа, річки і долини,

Лани золоті, Україно моя.

Що робить художник? Як називаються жанри картин, які намалював художник? ( натюрморт, пейзаж, портрет).

 1. Завдання. Вправа «Художник»

Мета: розвиток зорової пам’яті. (З групи обирають двох дітей. Один — «художник», а інший замовляє йому свій портрет. Решта — глядачі. Художник уважно дивиться на замовника 1,5—2 хв, а потім повертається до глядачів і по пам’яті описує його зовнішність).

 1. Завдання. Відео лист від Афлатунчика:

- Малята, сьогодні я вам розповім про професію поліцейського. Поліцейського всі бачать кожного дня на вулиці. У них особлива форма, суворий вигляд. Тому що вони стежать, щоб скрізь був порядок.

- Що роблять поліцейські? Яким треба бути , щоб стати поліцейським?

Д/гра «Допоможіть знайти злочинця».

 1. Завдання.

Лист від Афлатунчика: Відгадайте яку я професію загадав?

Лист від архітектора.

 - Треба знати, що без плану

     Не збудуєш і майдану,

Точно вирахує вектор,

Геніальний архітектор.

- Що робить архітектор? (Відповіді дітей ).

Д/гра « Склади будинок». (розрізні будинки школи, палацу, цирку, магазину музичних інструментів ). Діти працюють в групах, пояснюють, як ці будинки можна використовувати.

 1. Завдання від Афлатунчика.

Д/гра «Професії посварилися».  

Діти вибирають по дві ілюстрації із зображенням професії і розмірковують, яким чином вони пов′язані (Будівельник збудує пекарю будинок, а пекар спече будівельнику печиво тощо).

 1. Музична пауза (фізкультхвилинка «Професійні вміння»)

Педагог читає віршик. На перші рядки діти ритмічно плескають у долоні.

Діти виконують імітаційні рухи, показуючи відповідні до змісту дії.

Кожна праця — це уміння,

Вміння справжні, професійні:

Так працює в нас жонглер,

Так веде авто шофер,

Так фарбує дім маляр,

Так ось грає сопілкар,

Так працює в нас двірник,

Так — завзятий танцівник,

Так пливе спортсмен-плавець...

Кожний — справжній фахівець!

На останній рядок діти стають прямо, випроставши руки вгору.

 1. Завдання від Афлатунчика відгадай професію. Чорний ящик, в ньому мікрофон.

- Кому потрібен мікрофон? Хто першим дізнається новини і приносить їх в редакцію? (Журналіст).

Журналісти подорожують за новинами по всьому світу, беруть інтерв′ю,  розповідають найцікавіші новини. Пропоную  уявити себе поруч із журналістом і відвідати найцікавіші куточки світу. (Мультимедійна презентація).

 • А зараз я хочу взяти інтерв′ю увас.

Мовна гра – діалог « Інтерв′ю». Діти розповідають за запитаннями про обрану професію, місце роботи, які дії будуть виконувати, чому обрали дану професію.

 1. Завдання.Афлатунчик пропонує нам визначити, про які професії йдеться (відеоперезнтація) .

 • тварини, шприц, лікарня (ветеринар);

 • ручка, журнал, оцінка (вчитель);

 • комп’ютер, текст, програма (оператор, програміст);

 • корабель, штурвал, море (матрос, капітан, штурман);

 • хвороба, симптоми, термометр (лікар).

 1. Завдання від Афлатунчика. «Де я бував» (Проводиться за принципом вправи «Продовжте речення»)

 • Я бачив шприц — де я був? (Я був у…)

 • Я бачив гребінець —…

 • Я бачив хліб, цукерки —…

 • Я бачив багато ліків —…

 • Я бачив різний посуд —…

 • Я бачив багато книг —

Підсумок заняття.

Вихователь. Сподобались вам ігри? Які найбільше? Діти, ви всі гарно гралися, виконали всі завдання. Якщо в майбутньому будете старанно виконувати свої обов’язки, ви станете гарними працівниками.

Афлатунчик на згадку вам дарує медальки «Юні фахівці»

Вихователь: Спитай у тата і у мами, які професії у них?

Професій різних є чимало, сповна їх вистачить на всіх.

Та є одна з поміж професій, якої вчаться всі в житті.

Вона для кожного найперша, якої вчитимешся й ти!

Учитель, лікар чи геолог, письменник, слюсар чи кресляр.

Всі називають головною, одну професію - дошколяр!

Бо всім відомо, що без знань, не станеш у житті ніколи

Тим, ким в дитинстві мрієш буть!

 • Діти, я сподіваюсь, що коли ви виростете і оберете свою професію – станете гарними спеціалістами і працюватимете на благо  нашої держави.

Рефлексія.

Вихователь: Малята, Афлатунчик вам пропонує намалювати свій портрет у майбутньому. Цей малюнок покаже, ким ви себе уявляєте через багато років.

«Як хліб на стіл прийшов»

Безуглова М.Г., вихователь закладу

дошкільної освіти

Мета: продовжити ознайомлення дітей з тер­міном «економіка». Формувати уявлення дітей про те, який шлях проходить зерно, щоб   стати хлібом. Розвивати спостережливість. Вчити добирати прислів'я, приказки, що описують економічне життя. Виховувати лвиховувати любов та бережливе ставлення до хліба, пошану до хліборобської праці.

Матеріал: іграшка Афлатунчик, малюнки, ілюстрації до теми, книги з економіки, комп’ютер, оповідання І. Сенченко  «Хліб святий», прислів’я про хліб, таблиці, ілюстрації «Як хліб на стіл прийшов»

Хід заняття 

Організація дітей..

Вихователь: Діти, сьогодні у нас не звичайний урок. До нас прийшов Афлатунчик. Давайте щиро та сердечно привітаємо один одного.

Вихователь: Я всміхаюсь сонечку!

Вихователь: Здрастуй, золоте!

Вихователь: Я всміхаюсь квіточці!

Вихователь: Хай вона росте!

Вихователь: Я всміхаюсь дощику!

Вихователь: Лийся, мов з відра!

Вихователь: Друзям усміхаюся!

Вихователь: Зичу їм добра!

Вихователь: Тож поверніться і подаруйте посмішку своєму товаришеві, Афлатунчику. Щоб наше заняття було цікавим, змістовим, якими ви бажаєте бути на занятті?

Діти: Активними, уважними, розумними.

Повідомлення теми та мети заняття.

Вихователь: Що таке економіка?

- Для чого нам слід вивчати економіку?

- Афлатунчик пропонує дітям поглянути на комп’ютер.

 • Що це за казка?

- Вірно, казка про золоту рибку та сварливу бабу?

- Як ви вважаєте, чи потрібні були діду знання з економіки? Чому?

- Пригадайте назви казок, події в яких пов'язані з економікою («Про дідову дочку і бабину дочку», «Колобок», «Колосок», «Легкий хліб»).

Афлатунчик: Діти, відгадайте загадку:

В полі  ріс я, колосився

На стеблині уродився.

А тепер мене ви ріжте,

На здоров’я смачно їжте (хліб)

Розповідь про те, який шлях проходить зерно, щоб стати хлібом.

Розповідь із елементами бесіди.

Вихователь: Отже, діти, щоб хліб прийшов до  нас на стіл потрібно прикласти до цього багато зусиль. Спочатку землю потрібно зорати, потім посіяти зерно. Пшеницю сіють два рази на рік: восени – озиму, навесні – яру.

Ще сіють жито, ячмінь. Потім коли ці культури дозріють, їх косять. Починаються жнива.

 • Хто скаже  в яку пору року починаються жнива? (влітку)

 • Чим косять пшеницю? (комбайном)

 • Отже, люди яких професій працюють в полі? (трактористи, комбайнери, шофера)

 • Потім зерно везуть у зерносховище, де воно лежить до весни.

 • А частину зерна везуть до млина, де мелють із нього муку. Потім муку везуть на хлібозавод, де і печуть хліб. Дехто пече хліб вдома. Чи знаєте ви рецепт приготування хліба? Які продукти потрібно ще, окрім борошна? (вода, сіль, дріжджі, олія, яйця)

 • А чи знаєте ви, від чого залежить колір хліба? (Від зерна. Із пшениці – білий хліб, із жита – житній (чорний).

 • Але ж із борошна печуть не тільки хліб, а й інші вироби. І зараз ми пограємо у гру.

Афлатунчик: Я пропоную вам пограти в гру «Відгадай»

(Діти із зав’язаними очима беруть до рук вироби і називають їх: бублик, батон, кекс, пиріжок, булочка)

Фізкультхвилинка.

Слухати ми перестали

І тепер всі дружно встали.

Будем ми відпочивати,

Нумо вправу починати.

Руки — вгору, руки — вниз

І легесенько прогнись.

Покрутились, повертілись,

На хвилинку зупинились.

Пострибали, пострибали,

Раз — присіли, другий — встали,

Всі за парти посідали,

Вчитись знову ми почали.

Робота над прислів'ями і приказками.

Вихователь, діти а давайте ми розповімо Афлатунчику, які прислів’я ви знаєте про хліб?

 • Сила від хліба, хліб від землі.

 • Зима без снігу, літо без хліба.

 • Не страшна біда, коли є хліб та вода.

 • Лежачого хліба ніде нема.

 • Сій вчасно – вродить рясно.

 • Посій упору, будеш мати зерна гору.

 • Яка пшениця, така й паляниця.

 • Як ви їх розумієте

Вихователь пропонує дітям та Афлатунчику послухати оповідання  І. Сенченко  «Хліб святий».

Бесіда за прочитаним.

- Що Катруся сказала про хліб? Чому вона так сказала?

- А як Юрко поводиться із хлібом?

- Чому бабуся навчала внучку?

- Чи зрозуміла дівчинка свою помилку? З яких слів це видно?

- Чому оповідання носить таку назву?

Вихователь розповідає про значення хліба в житті людини.

Хліб з давніх – давен був у пошані. Недарма говорять: Хліб – всьому голова. З хлібом пов’язано багато традицій: народжується дитина – ідуть до неї із хлібом, щоб багата була; виряджає мати сина в дорогу – теж із хлібом; гостей вітаємо із хлібом – сіллю; на весіллі теж хліб має особливе значення; в нову хату – заходять господарі із хлібом. Тому хліб потрібно берегти, шанувати.

Давайте для Афлатунчика назвемо правила поведінки із хлібом.

 • Не можна хлібом гратися.

 • Не бери зайвого хліба.

 • Хліб потрібно доїдати.

 • Не залишай крихти на столі.

 • Черствий хліб віддай тваринам або птахам.

 • Можна посушити сухарі, зробити грінки тощо

Вихователь: Афлатунчик, пропонує з дітками програти в гру «Збери малюнок» .

Робота в парах (Малюнок із зображенням хліба розрізаний на 6 частин. Чия пара швидше складе малюнок)

Підсумок заняття

 • Про що ми сьогодні говорили на занятті?

 • Що люди говорять про хліб?

 • Люди яких професій задіяні в тому, щоб хліб потрапив до нас на стіл?

 • Які твори ви запам’ятали?

 • Які прислів’я про хліб ви знаєте?

 • Які хлібобулочні вироби ви знаєте?

 • Як потрібно поводитися із хлібом?

 • Які традиції і звичаї ви запам’ятали?

 • Отже, шануймо, діти, хліб , бо він – всьому голова!

Вихователь: Малята, Афлатунчик дякує вам за цікаве заняття, за вашу активність. Він багато чого сьогодні дізнався про хліб, хто його вирощує. Як його випікають. Він прощається з вами до нових зустрічей.

Афлатунчик:

Ось скінчилась наша гра.
Все, прощатись нам пора.
Будемо завтра зустрічатись,
В нові ігри будемо гратись.

«Бережи тепло і воду - бережи життя й природу»

ЛисенкоЛ.О., вихователь закладу

дошкільної освіти

Мета: формувати у дітей розуміння єдності людини і природи; уявлення дітей про екологію, можливості економії тепла, предметів вжитку; про шляхи добування, збереження, транспортування тепла, води. Виховувати повагу до результатів праці людей, завдяки яким всім дітям тепло і затишно взимку не тільки в садочку, а й і вдома; економне ставлення до тепла та води.

Матеріал: дидактичні іграшки Афлатунчик та Незнайко; сюжетна картина «Від хатини до сучасних будинків», ілюстрації «Звідки береться тепло».

Хід заняття

Привітання:
Сьогодні у нас незвичайний урок,

Сьогодні ми зробимо ще один крок

В країну цікаву, в країну чудову,

Де наша уява чекає нас знову.

Тож мерщій рушаймо в путь,

Щоб у неї зазирнуть.

Вступна бесіда.

Вихователь: Доброго ранку, діти! Так, наш садочок прекрасний. Тут нас оточують прекрасні, щирі люди, які піклуються про дітей. А ще нас оточує багато речей. Ми до них звикли і майже не помічаємо. Але, якщо уважно придивитись до них, то можна сказати, для чого вони призначені і з чого вони зроблені.

Але чи можна знати про все? Мабуть, ні. Але без знання слова «економіка» прожити неможливо.

Що це таке економіка? (Відповіді дітей).

Економіка – грамотне, бережне використання людиною необхідних благ (речей), бажання влашувати своє життя більш комфортно і красиво.

 • Ігровий момент (дзвенить дзвіночок).
  Хто там до нас прийшов?

 • Зараз подивимось (з'являється Афлатунчик).

Афлатунчик:

«Добрий день, малята!
В цей зимовий
(холодний) час
Завітав у гості, друзі я до вас.
Дуже всіх цікавить
Ось таке питання:
«Давайте разом вчитись
Теплозберіганню!»

(Стук у двері)
Афлатунчик
: Хто там?

Незнайко: це я, Незнайко! Ходив по вулиці, хотів нагрітись, бо в моєму будиночку дуже холодно.

Мотивація.
«Сонце літом світить
І тепло навкруг.
І людині влітку
Сонце добрий друг.
Та прийдуть морози,
Вітер, холода,
І без сонця теплого
Що тоді робить? »

Вихователь: Діти! Хто може розповісти про те, як люди обігрівають свої будинки?

Розповідь за сюжетною ілюстрацією «Від хатинки до сучасних будинків».
- Що придумали люди, щоб у великих будинках, школах, лікарнях, дитячих садочках було тепло?

- А як ви потрапляє тепло в багатоповерховий будинок, де немає печі? (Відповіді дітей).

Розповідь-бесіда про послідовність подачі тепла в будинки.

Вихователь узагальнює відповіді дітей: люди подубували великі котельні, в яких за допомогою газу прогрівають воду і пускають її то по трубах, та по батареях, щоб в квартирах, дитячих садочках, школах і лікарнях було тепло.

Тепло потрібно берегти, тому що на нього витрачають дороговартісне топливо: а в повітря потрапляють шкідливі речовини. Чим економніше ми будемо відноситись до тепла та води, тим чистіше буле повітря, яким дихає вся жива природа.

 • Чи завжди люди бережуть тепло? Чи помічали ви випадки, коли люди не бережуть тепло? Чи завжди ви зачиняєте за собою двері?

На жаль, зустрічаються діти і дорослі, які не зачиняють двері, коли заходять у під'їзд. А також не заклеюють рами вікон на зиму, не утеплюють стіни будинків. Про таких людей говорять: не економна, не дисциплінована, не бережлива людина.

Отже:

«Потрібно вікна клеїти, двері зачинити.

Щоб холодною зимою

Нам не замерзати»

Фізкультхвилинка «Взимку»

«Взимку віє завірюха (малята розмахують руками і дмухають),

І мороз щипає вуха (пощіпують свої вуха).

І кружляє снігопад (кружляють, плавно змахуючи руками – показують політ сніжинок),

Котрий день уже підряд.

На шибках з морозу квіти (імітують малювання квітів та візерунків),

Змерзли звірі, птахи, діти (малята обхвачуюють долоньками плечі, і присідають)».

Незнайко: Як у вас тепло, затишно, хоч і надворі і зима»

Афлатунчик: у хорошого господаря, навіть у лютий мороз, у будинку тепло. Потрібно тільки, як слід, будинок підготувати, тоді і холод не страшний. А ти, Незнайко, як свою квартиру утеплив?

Незнайко: Та ніяк! Думав: прийде зима, включать опалення, тепло буде.
А вийшло навпаки: прийшла зима, батареї як вогонь, а в квартирі холодно.

Афлатунчик: Зрозуміло, в твоєму будинку топити, це як у вогнища грітись. Дров використовується багато, а тепла немає. Давай підемо до тебе, Незнайко, допоможемо тобі.

Незнайко: І в мене буде тепло?

Афлатунчик: Буде, буде! (Ідуть).

Дидактична гра «Зима – добре, зима - погано». (Добре – плескають у долоньки, погано – тупають ногами).

Добре

Погано

  грати в сніжки;

  ліпити сніговика;

  ліпити сніговика;

  кататись на ковзанах;

  багато снігу;

  новорічні свята;

  катання на лижах….

  мерзнуть тварини, птахи;

  важко шукати їжу тваринам, птахам;

  витрачання грошей на теплий одяг, взуття;

  вибурування дерев на топливо;

  витрачання коштів на топливо;

  холодно…..

Підсумок:
- Про що ми з вами сьогодні дізналися нового?

 • Що вам найбільше сподобалося?

 • Тепер ми знаємо, звідки береться тепло, і як потрібно його економити. Ми всі разом будемо берегти тепло і воду – наше здоров'я і природу.

«Подорож Афлатуна на планету Сміттєвію»

ЛисенкоЛ.О., вихователь закладу

дошкільної освіти

Мета: познайомити дітей з проблемою забруднення навколишнього середовища (природне та промислове сміття); підвести до розуміння необхідності охорони навколишнього середовища; усвідомлення того, що збереження природних ресурсів, являється збереженням навколишнього світу. Формувати вміння робити елементарні висновки, уміння міркувати. Виховувати дбайливе ставлення до природи.

Матеріал: іграшка Афлатун; природне сміття (листя, гілки дерев, камінці); промислове сміття(папір, скло, шматки картону, бляшанки).

Хід заняття:

Психогімнастика:

Встало вранці ясне сонце-

Заглянуло у віконце.

Ми, до нього потяглися-

За промінчики взялися.

Ми, всміхнулись сонечку,

Здрастуй, золоте!

Ми, всміхнулись квіточці,

Хай вона росте!

Ми всміхнулись дощику,

Лийся, мов з відра !

Діткам посміхаємось,

Зичим всім добра!

Ігровий момент: В гості, до малят, завітав Афлатун. Вихователь пригадує разом з дітьми, що Афлатун –це вогняна куля, яка живе на небі, недалеко від Сонця. Він спостерігає за навколишнім середовищем, зі свого будиночка в небі. Він хоче знати все, що відбувається навколо.

Розповідь-бесіда: Одного разу Афлатун побачив маленьку планету, яка здалеку була схожа на маленьку шоколадку. Йому дуже захотілося роздивитися цю планету ближче. Він, від хвилювання, закружляв на місці (діти імітують рухи Афлатуна). Афлатун швидко полетів на невідому планету.

 • А, як ви гадаєте? Як називається ця планета?...

Коли Афлатун прилетів на планету, то побачив, що все навколо було дійсно зроблено з шоколаду. І не тільки. Там були всі види солодощів: і цукерки, і печиво, і морозиво. Стовбури дерев були зроблені із шоколадних батончиків, а листочки із цукрової глазурі. На деревах висіли лимонові, апельсинові, малинові фрукти-цукерки. Річки текли із молочного шоколаду, хмари із цукрової вати рожевого та блакитного відтінків.

 • Як відреагував Афлатунчик на те, що побачив?(Подив, захоплення, радість).

Афлатун познайомився із жителями планети Сміттєвія, і вирішив залишитися. Він упевнився в тому, що жителі цієї планети були працелюбними.

Вони зрубували шоколадні дерева, проводили водопровідні труби від молочно-шоколадної річки до своїх будинків. Збирали врожаї з мармеладних дерев, збирали хмарки із цукрової вати.

Не дивлячись на те, що жителі планети Сміттєвія були працьовитими, у них був один недолік: вони не робили нічого, щоб відновити те, що вони зрубали, зібрали.

Афлатун запитав: «Чому ви не садовите нових дерев, замість тих, що зрубали?»

На що жителі Сміттєвії відповіли: «А навіщо це потрібно? Ти що не бачиш, у нас і так багато дерев.»

Афлатун іще помітив, що жителі планети не все з`їдали, залишки викидали, сміття не збирали. І він зрозумів, чому планета має назву Сміттєвія. І скоро вже вся планета була закидана сміттям.

Афлатун полетів до свого дому. Він спостерігав за планетою, яка одного разу перетворилася в купу сміття і зникла.

 • Чому планета Сміттєвія залишилася без природних ресурсів?

 • Що потрібно було зробити, щоб врятувати планету? (Посадити дерева, квіти; не розкидати сміття)

 • Яке буває сміття? (природне, промислове).

Фізкультхвилинка:

Ми діти працьовиті – вирощуємо квіти.

Навесні діточки посіяли квіточки (малята присідають і імітують посів квітів).

Ми діти працьовиті – ми поливали квіти.

Залюбки діточки поливали квіточки (показують, як із лійки поливають клумбу).

Ми про квітник подбали, бур`ян повиривали.

Нумо, геть, бур`яни! Не потрібні, тут вони! (Показують виривання бур`яну).

Квітки, що тут зростають, голівками кивають.

Кажуть: «Дякуємо вам, старанним квіточкам!» (Діти стають прямо, і кивають голівками)

Д/ гра «Добре-погано» (Дорослий називає дію, а діти відповідають).

Добре: захистив, обігрів, допоміг, посадив, доглянув, зберіг, прибрав.

Погано: зруйнував, зрубав, зірвав,викинув, насмітив, затоптав.

Ми по вулиці йдемо,

На котрій ми живемо.

Сміття все збираємо.

У відро складаємо.

Як зробити все старанно,

Стане наше місто гарним.

Підсумок.

Вихователь: Афлатунчик зрадів, що планета Земля не перетвориться на планету Сміттєвію, бо діти зрозуміли, що таке ресурси, що їх потрібно берегти, піклуватися про природу, не смітити.

«Гори, ріки і моря – наша з тобою Земля!»

ЛисенкоЛ.О., вихователь закладу дошкільної

освіти

Мета: ознайомити дітей з проблемою забруднення навколишнього середовища (природне та промислове сміття); підвести до розуміння необхідності охорони навколишнього середовища; переробки сміття на корисні речі. Учити правильно оцінювати дії та вчинки людей у повсякденні.Розвивати зв`язне мовлення, пам`ять, уяву, активізувати словник (сміття, екологічні знаки, переробка відходів). Формувати уміння робити елементарні висновки, уміння міркувати. Виконувати дбайливе ставлення до природи.

Матеріал: грашка Афлатун; картки із зображенням добрих і поганих вчинків у природному довкіллі, конверти для карток чорного і зеленого кольору; природне сміття (листя, голки хвойних дерев, камінці); промислове сміття(паір, скло, шматки картону, бляшанки).

Хід заняття:

Психогімнастика:

Добро ранку, сонечко ясне!

Доброго ранку, небо прекрасне!

Доброго ранку, у небі пташки!

Доброго ранку, маленькі дубки!

Я вас вітаю, люблю, визнаю,

Бо живемо ми в одному краю!

Ігровий момент:

- Разом із промінчиками сонця до нас завітав Афлатун. Привітаємося з ним! Афлатун засмучений. Що трапилося, Афлатунчику?

Афлатун: Сьогодні, спостерігаючи зі свого будиночка в небі, за планетою Земля, я побачив цілу купу сміття на ігровому майданчику. Чого там тільки не було! Я зібрав це природнє сміття, адже на майданчику повинно бути чисто. Ви стежите за порядком, та й двірник вам прибирає.

Мотивація:

- Розкажемо Афлатунчику, що ми знаємо про сміття.

Розповідь-бесіда:

Сміття буває різним: природнього походження та зроблене людиною.

Назвіть природне сміття (гілочки, кора дерев, торішня права, камінці, листя).

Хто смітить природнім сміттям? (дерева, квіти, трава в`яне, осипається листя) тварини, птахи).

Природне сміття дуже корисне.

 • Як ви вважаєте, чим корисне природне сміття? (Торішнє листя, гілочки, насіння, шматочки кори – це все дім для проживання різних комах, і їжа для птахів узимку, і поживний грунт для зростання нових рослин навесні)

Але існує ще інше сміття. Звідки воно утворюється? На вашу думку, воно корисне чи шкідливе для природи? Чому? Яке сміття може призвести до травмування? Яке може стати причиною загибелі дерев, кущів, птахів чи тварин?

Д/ гра «Добре-погано»:

Вихователь пропонує дітям по черзі обрати картинку із зображенням добрих та поганих вчинків у природному довкіллі; описати його, оцінити дії героїв на малюнку.

Картинки із зображенням гарних вчинків діти складають у зелений конверт, а з поганими у чорний.

Фізкультхвилинка:

Раз, два, три, чотири, п`ять!

Час прийшов нам спочивать.

Тож, піднімем руки вгору,

І поглянемо на зорі.

А тепер, всі – руки в боки!

Як зайчата –скоки-скоки!

Десять, дев`ять, вісім, сім –

Час до праці нам усім.

Читання оповідання В.Сухомлинського «Смітник».

Бесіда за змістом:

- Як ви гадаєте, чи правильно поводилася дівчинка Марійка?

- Чому так поводитися шкідливо?

- А куди потрібно викидати сміття?

- Молодці, діти!

- Афлатунчику, наші діти, не шкодять природі. Дорослі також піклуються про безпеку природнього довкілля. Ми вже спостерігали, як двірники, і люди, які мешкають у будинках, складають сміття у спеціальні контейнери. Спеціальні машини – сміттєвози відвозять сміття на сміттєзвалища, де працюють спеціальні фабрики і заводи з переробки сміття на корисні речі. На контейнерах зображено спеціальні екологічні знаки для сортування.

- Зрозумів, Афлатунчику, як жителі планети Земля: і дорослі і діти піклуються про природне довкілля.

Вода, земля, повітря повинні бути чистими.

Підсумок: Гра «Сонечко»

Мета: створення доброзичливої атмосфери, налаштування на заняття. Діти стають у коло. Посередині кола слід покласти сонечко (жовте коло), кожна дитина отримує промінчики (смужки).

Завдання для дітей: свій промінчик можна прикласти до сонечка тільки після того, як дитина придумає побажання для всієї групи й озвучить його.

Вихователь: Чи можна поліпшити настрій іншому за допомогою побажань?

 • Чи можна сказати, що наше сонечко вийшло дуже гарним саме тому, що ми були привітними та доброзичливими одне до одного?

Афлатунчик:

Подякуйте, діти, мені за завдання.

А я вам подякую

За їх виконання.

А тепер скажіть мені,

Що нового дізналися?

Що сподобалось, що ні?

«Знайомимо афлатунчика

з Підземними скарбами Землі»

ЛисенкоЛ.О., вихователь закладу

дошкільної освіти

Мета: закріпити знання дітей про природний та рукотворний світ. Ознайомити дітей з поняттям «природні ресурси»; з корисними копалинами (вугілля, газ,торф, пісок, глина). Розширити уявлення про їх різноманітність та раціональне використання. Формувати екологічно-доцільну поведінку в побуті та природі. Розвивати уміння розмірковувати. Виховувати цікавість до нових економічних понять.

Матеріал:іграшка Афлатун; картки із зображенням корисних копалин; картки із зображенням предметного і рукотворного світу.

Словник: природний світ, рукотворний світ, природні ресурси, корисні копалини, цінності.

Хід заняття:

Читання вірша:

Ми, маленькі дошкільнята.

Любі хлопчики й дівчатка.

Дружно, цілий день працюємо.

Ні хвилинки не марнуємо.

Нам сонечко всміхається:

Радійте, дітвора!

Бо, знову починається

У нас, заняття-гра.

Ігровий момент:

Вихователь: Афлатунчик, друг веселий, поспішає вже до нас.

Афлатун:А, щоб ви побільше знали. Цікаві картинки приніс я для вас.

Розповідь-бесіда

Вихователь показує картинки і розповідає дітям про те, що всі предмети, які нас оточують відносяться до природного або рукотворного світу.

 • Що означає « природній світ?»

 • А «рукотворний»?

 • До якого світу належить: олівець, ножиці, пальто, яблуко, хліб, пшениця, пісок, будинок? Чому? (створено руками людини, природою).

Д/гра «Розклади картинки» Діти повинні розділити картки із зображенням різних предметів на дві групи: природний і рукотворний світ.

Перевірка і обговорення виконаного завдання. Вихователь бере карточки із зображенням рукотворного світу, наприклад:стіл, голка, чашка, сорочка, шуба, черевики, ваза, м`яч, зошит, книжка….

Діти визначають, із яких матеріалів виготовлені ці предмети (дерево, скло, глина, метал, вовна, хутро).

 • Діти, де людина бере ці матеріали? (в природі).

 • Все, що дає нам природа: сонце, повітря,вода,земля, рослини, тварини, корисні копалини які лежать під землею, називають природними ресурсами.

Природні ресурси – це значить природні запаси, природні багатства.

Вихователь пропонує дітям листки із зображенням різних предметів.

Завдання від Афлатунчика: обвести кружечком предмети, для виготовлення яких необхідне дерево :стілець, крісло, шапка, олівець, ложка, будинок, зошит, годинник, лінійка, вікно, каструля.

Обговорення виконаного завдання. Діти пояснюють свій вибір.

Фізкультхвилинка.

Справа – ліс, а зліва – поле, (діти тримають руки на поясі, потім повертаються вправо, вліво)

Унизу яскріє море, (нахиляються вперед)

В небі сонечко сіяє,

(підіймають руки вгору)

І за нами промовляє:

Раз, два, три, чотири, п`ять (підстрибують)

Будем дружними зростати (плескають в долоні)

Добре будемо навчатися (крокують на місці)

І не будемо лінуватися.

Презентація від Афлатунчика «Підземні багатства Землі» (використання ІКТ)

 • Тверді корисні копалини: вугілля, глина, торф, пісок, руда;

 • Газоподібні корисні копалини: газ;

 • Рідкі корисні копалини: нафта.

Вправа «Відгадай загадку від Афлатунчика:

Він потрібен дітворі,

Він на стежці і в дворі.

На будівництві він потрібен,

Для виготовлення скла,

І цегли необхідний. (Пісок)

Не дарма вона варилась

В доменній печі.

І на славу з неї вийшли:

Голки, ножиці, ключі. (Руда)

Він несе у дім тепло,

Навкруги від нього світло.

Допомагає розплавити сталь,

Робити фарбу та емаль. (Вугілля)

На болоті рослини виростали,

З часом допливом і добривом стали. (Торф)

По трубі тече – пиріжки пече? (Газ)

Афлатунчик: Молодці, малята! Тепер ви знаєте, що таке природні ресурси, корисні копалини яку користь вони приносять людям. А ще, запам`ятайте, що всі природні ресурси потрібно берегти і економити, щоб вони ніколи не вичерпувалися, і завжди слугували людям.

Підсумок.

 • Що сьогодні нового видізналися від Афлатунчика?

 • Що таке корисні копалини? Назвіть їх.

 • Що таке «рукотворний» світ? (природний)

 • Що таке природні ресурси? Як їх можна назвати іншим словом?

 • Що вам найбільше сподобалося?

 • Про що б ви хотіли дізнатися від Афлатунчика іще?

«

Потреби тваринного й рослинного світу»

ЛисенкоЛ.О., вихователь закладу

дошкільної освіти

Мета: ознайомити дітей з потребами тваринного й рослинного світу, формувати дбайливе й економне ставлення до довкілля, розвивати увагу, мислення, уяву.

Матеріал: зображення будки, вулика, курника, панцира, нори, зайця та інших тварин.

Хід заняття

Вступна частина.

Вихователь: Діти, подивіться у віконце. Яка сьогодні погода? Якщо на вулиці світить ясне сонечко, то й у всіх навколо чудовий настрій. А якщо погода похмура, то й на душі якось сумно. А давайте зараз ми створимо в нас у групі своє тепле сонечко. Для цього ми повинні стати в коло й міцно взятися за руки.

– Діти, подивіться, яке гарне сонечко у нас вийшло! Але щоб воно нас зігріло своїм теплом, давайте подивимося один на одного й подаруємо всім свою теплу веселу усмішку.

Вихователь розглядає з дітьми проблемну ситуацію.

Діти, сьогодні до нас у гості прийшов Афлатунчик із своїм другом маленьким зайченям. Річ у тому, що маленьке зайченя вирішило поміняти місце проживання й не знає, де йому краще оселитися, щоб було безпечно й тепло взимку. Афлатунчик запропонував йому такі варіанти житла: планета Афлатунія, дитячий садок, будка, вулик, курник, панцир, нора. Діти, давайте з вами поміркуємо. Який варіант більше всього підходить нашому зайченяті?

А що ще, крім житла, необхідно зайчикові для життя? (Їжа, вода, повітря, тепло, безпека.)

Діти, а як називається одним словом все те, чого потребує зайчик? (Потреби.)

Бесіда «Потреби тварин»

Діти, дійсно, у всіх тварин, як і в людей, є свої потреби у воді, житлі, повітрі, теплі, їжі. А зараз я загадаю вам загадку, а ви відгадайте, що це за тварина і назвете, які у неї є потреби.

Що за птах людей боїться.

Не літає високо, а співає «Ко-ко-ко»? (Півень.)

 • Діти, давайте з вами визначимо, як змінюються потреби тварин із зміною пори року?

 • Чи однакові потреби у тварин улітку й зимою? Чим вони відрізняються?

Вихователь розглядає з дітьми потреби рослин.

 • Діти, Афлатунчик просить розповісти нас які потреби є у росли?

Давайте подумаємо. Які потреби є у рослин? (Вода, світло, тепло, земля.)

 • А чи все необхідне є в нашому місті для життя рослин?

Фізкультурна хвилинка.

Економічне лото «Нагодуй тварин».

Правила гри. Вихователь пропонує дітям усно знайти слова, які позначають потреби певних тварин. Кожна дитина або група дітей отримує зображення тварини. Якщо названа потреба підходить – діти плескають у долоні.

Зображення: заєць, вовк, ведмідь, папуга, кішка. Перелік потреб: тепло, вода, морква, риба, мед, м’ясо, зерно, трава, житло, повітря, книги, світло.

Економічна майстерня «Будиночок для рибок»

Правила гри. Вихователь пропонує дітям придумати модель будиночка для золотої рибки. Діти повинні вказати форму, колір будиночка, матеріал, з якого він виготовлений. Вихователь радить дітям використовувати підручні засоби.

Робота над казками.Вихователь пропонує дітям пригадати казки, у яких йдеться про потреби тварин. Діти згадують, які саме потреби описуються в цих казках.

Зображення предметів.Дітям пропонуватися намалювати відповідь на лист жителям країни рослин. Діти зображають потреби рослин/тварин.

Зображення фантастичних предметів.Дітям пропонується намалювати рослину або тварину у якого немає потреб (робот).

Підсумок.

Вихователь: Діти, сьогодні ми з вами розповіли Афлатунчику, що всі рослини й тварини дуже схожі на нас. Вони, так само як і ми, потребують їжі, тепла, води, повітря. Рослини й тварини – наші менші брати. Тому ми повинні дбайливо до них ставитися. А коли настає зима, потрібно допомагати птахам і тваринам їжею, тому що сніг ховає всі запаси тварин. Будьте уважними до потреб тварин і рослин.

Учись любити все навколо себе.

Траву і квіти, кущик, деревце,

Жучка і пташку, і блакитне небо,

і синьооке чисте джерельце.

Усе прийшло на білий світ, щоб жити,

Щоб дарувати радість і красу.

Учися дивуватись і любити

Чистеньку, мов перлиночка, росу.

Яка земля! Чарівна, пречудова!

Вона нам мати, ми – її дитя.

Летить на землю різная обнова

Бурлить, вирує на Землі життя!

Шановні друзі, будьте друзями природі, і вона віддячить вам добром!

Загадки

Хто в зиму холодну ходить злий та голодний?... (Вовк.)

Волохата, вусата, їсть і п’є та пісеньки наспівує… (Кішка.)

Влітку медом ласував, досхочу малини мав.

А як впав глибокий сніг, позіхнув і спати ліг.

Бачив чи не бачив сни, а проспав аж до весни… (Ведмідь.)

Пара довгих вух, сіренький кожух, швидкий побігайчик, як він зветься?... (Зайчик.)

Я та гроші: витачаємо, накопичуємо, ділимося

«ПІВНИК І БОБОВЕ ЗЕРНЯТКО»

Сліпченко Л.І., вихователь закладу

дошкільної освіти

Мета: обґрунтувати, що люди торгують товарами і послугами, коли очікують одержати від цього вигоду; Охарактеризувати бартер як найбільш просту форму обміну, тобто прямий обмін товарами і послугами; Аналізувати, як гроші допомагають здійснювати обмін, коли їх використовують для придбання товарів і послуг.

Матеріал: набір карток для обміну, ножиці, слайд «Порядок здійснення угод при обміні», призи для переможців, картки «ОДИН АФЛАТУН» зеленого кольору – одна картка для кожного малюка, іграшка Афлатунчик.

Попередня робота: читання та бесіда казки «Півник і бобове зернятко»

Хід заняття

Гра « Створюємо настрій» 
Відчуємо себе часточками колективу, краю, держави, Всесвіту і скажімо собі: 
Я прийшов на урок для чого? …(
Учитися). 
Треба бути яким? …(
Спокійним). 
Зі мною хто? …(
Мої друзі). 
Вони мене що? …(
Поважають). 
Мені це як? …(
Приємно). 
Я готовий до чого? …(
До успішної роботи)

Вихователь: малята, Афлатунчик нам приніс які сь картинки, що це? Так, це картинки до казки «Півник і бобове зернятко». Афлатунчик, хоче вам поставити запитання. Згодні дати на низ відповіді?

Афлатунчик: Чому Курочка обмінювалася різними предметами з іншими? (Їй необхідно

було обмінюватися, щоб одержати масло та змазати Півнику горлечко).

 • Що на що вона міняла? (діти називають, вихователь виставляє картинки

обміну на дошці). (Курочка віддала Ковалю яйце в обмін на косу, віддала косу Господарю в обмін на свіжу траву, віддала траву Корові в обмін на молоко, віддала молоко Господині в обмін на масло).

 • Чому Господиня не погодилася обміняти масло на яйце? (Їй не потрібно

було куряче яйце).

 • Що потрібно було Господині? (Молоко).

 • Чому Корова не погодилася обміняти масло на яйце? (Їй не потрібно було

куряче яйце).

 • Що потрібно було Корові? (Свіжа трава).

 • Чому Господар не погодився обміняти траву на яйце? (Йому не потрібно

було куряче яйце).

 • Чому Господар погодився обміняти траву на косу? (Тому, що йому була

потрібна саме коса).

Висновок: Курочка обмінювалася за допомогою бартеру.

Вихователь: Бартер – це прямий обмін товарами і послугами без використання грошей. Всі персонажі казки були готові укласти бартерну угоду з Курочкою тільки тоді, коли вона могла запропонувати їм для обміну те, що їм самим було потрібно. Коли в одного учасника обміну є те, що потрібно іншому, а в іншого – те, що потрібно першому, то говорять, що відбулося співпадіння інтересів. Співпадіння інтересів необхідне для того, щоб обмін відбувся. Наприклад, у Курочки було яйце, а їй потрібно було молоко; у Корови було молоко, але яйце їй було не потрібно. Їхні інтереси не співпадали, і відразу обмінятися вони не могли

Вихователь: Діти, наведіть приклади бартерних угод, які ви будь-коли в своєму житті здійснювали, поясніть, чому вам довелося обмінюватися.

Афлатунчик нам пропонує дітям взяти участь у здійсненні бартерної угоди.

Підгрупова робота дітей.

Дітям видаються набори карток. Картка складається із двох частин.

Вихователь пояснює, що у верхній частині картки викладені картки, власником цього товару або послуги вони є, а в нижній частині – товар або послуга, яку б діти хотіли одержати в результаті обміну (пальчикова гімнастика)

Діти беруть ножиці. Вихователь нагадує правила роботи з ножицями, та інструкцію роботи: розрізати свої картки по пунктирних лініях.

Верхню частину картки можна обміняти усередині групи на будь-яку іншу верхню частину, що є в наявності в інших членів групи. Нижню частину картки діти повинні залишити собі – вона буде їм нагадувати, що вони хотіли б одержати в результаті обміну.

Фізкультхвилинка.

Дружно разом піднялись,

Вліво, вправо подивились.

Потім хутко повернулись,

Всім навколо посміхнулись.

Поплескали у долоні

І побігали, як поні.

Хай лунає всюди сміх,

Ми, малята, кращі всіх!

Самостійна робота дітей.

Вихователь нагадує, що обмінюватися із членами інших груп категорично заборонено! Діти обмінюються у своїх групах доти, поки кожний з них не одержить те, що хотів. Після обміну в кожного вихованця повинні бути обидві частини картки, позначені цяточками однакових кольорів. (Наприклад, в дитини повинні бути дві такі частини: «У вас є книга» і «Ви хочете одержати книгу»). Перевірте правильність результатів обміну кожної групи. (Пару чобіт обміняли на кишеньковий ніж; ніж на ковдру; ковдру на ліхтарик; ліхтарик на годинник; годинник на ляльку; ляльку на рюкзак; рюкзак на книгу).

Вихователь: Скільки обмінних угод було проведено в групі для того, щоб кожний одержав те, що хотів? (Сім).

 • Хто в групі почав (ініціював) обмін?

Звернути увагу, що кожна дитина брала участь у сімох угодах.

Вихователь показує слайд та просить дітей описати необхідні етапи успішного обміну.

Група, що першою завершила обмін, отримує приз від Афлатунчика.

Вихователь: Які існують проблеми, що пов'язані з використанням бартеру? (Для бартеру необхідне співпадіння інтересів, тому іноді доводиться проводити декілька актів обміну, щоб зрештою одержати те, що дійсно потрібно. Для бартеру може знадобитися дуже багато часу).

Вихователь пропонує дітям учням у групах повернути верхні частини своїх карток тому, у кого вони були на початку гри, або роздати нові.

Зараз ми разом з вами та Афлатунчиком пограємо іще в одну гру, візьмемо участь ще в одному виді обміну.

Дітям роздають по одній ЗЕЛЕНІЙ картці «ОДИН АФЛАТУН».

Вихователь пояснює, що ЗЕЛЕНА картка символізує гроші, які можна обмінювати на товари і послуги. Кожний товар коштує «ОДИН АФЛАТУН», тобто одну ЗЕЛЕНУ картку. Мета обміну та ж – одержати необхідну картку з назвою бажаного товару, проте тепер для досягнення цієї мети можна використати ЗЕЛЕНУ картку «ОДИН АФЛАТУН».

Робота дітей.

Група, що першою завершила обмін, отримує приз від Афлатуна.

Вихователь: Скільки обмінів відбулося у першому раунді гри із застосуванням бартеру? (Сім).

 • Скільки обмінів відбулося у другому раунді гри із застосуванням грошей?

(Вісім).

 • Для якого раунду гри треба було менше часу? (Для раунду з використанням грошей).

 • Чому на проведення бартерних операцій треба було більше часу? (Було

важко обміняти свій предмет саме на те, що було потрібно. Не всі хотіли брати те, що їм пропонувалося для обміну, тому доводилося проводити декілька обмінів. Існувала проблема розбіжності інтересів).

 • У чому полягала перевага використання грошей (ЗЕЛЕНИХ карток) при

обміні? (Не було більше необхідності здійснювати багато угод. Кожний міг використати гроші і відразу купити те, що йому було потрібно).

Висновок:

 • Ніхто не може зробити абсолютно всі товари й послуги для власного споживання. Тому необхідно обмінюватися (торгувати);

 • В результаті добровільного обміну обидва учасники обміну виграють. Якби це було не так, то люди б не обмінювалися;

 • Бартер - це прямий обмін товарами і послугами; це торгівля без використання грошей;

 • Бартер вимагає співпадіння інтересів тих, хто обмінюється. Якщо такого співпадіння немає, то може знадобитися цілий ряд етапів обміну;

 • Використання грошей спрощує і прискорює обмін.

Підсумок:

– Ось і заняттю кінець!

Хто працював, той молодець!

Що сподобалось вам,

Поділіться вдома.

Що сумним було,

Пожалійтесь вдома.

Всі дружні й активні

Були увесь час

То ж порадіємо за всіх нас!

 • Про що ми сьогодні з вами дізналися?

 • Що таке бартер?

 • Чому раніше люди обмінювалися? Чи зручно це було? Чому ні?

 • Що вам сподобалося на занятті?

 • Що було складним?

 • За кого ви хочете порадіти?

 • А як ми всі попрацювали сьогодні?

Вихователь: Малята, Афлатунчик просить вас придумати вдома із батьками «Історію про бартер» – розповідь про дівчинку, у якої є лялька, а їй дуже хочеться мати конструктор.

«Гроші, Купюра, Монети»

Нешко Н.В., вихователь закладу

дошкільної освіти

Мета: розкрити суть понять «гроші», «монета», «купюра»; закріпити знання дітей про зовнішній вигляд сучасних грошей;вчити знаходити відмінні та подібні ознаки між монетою і купюрою, між купюрами різного номіналу;допомогти дітям усвідомити роль грошей у житті людей.

Матеріал: скарбничка з набором різних монет і купюр; таблички зі схематичним зображенням купюр (прямокутні таблички) і монет (круглі таблички).

Хід заняття:

Привітання

Станьмо діти, станьмо в круг.

Ти мій друг і я твій друг.

- Ми взялися всі за руки,

Веселіше стало нам,

Бо у групі всі ми друзі:

Посмішки даруєм вам.

Теоретична частина.

Вихователь: Дітки, я йшла вранці сьогодні в садок і по дорозі зустріла Афлатунчика. Давайте привітаємося з ним. Подивіся, він щось приніс(скарбничку)

- Що це таке?

- Для чого ж потрібна ця скарбничка?

- Правильно, щоб збирати гроші.

- А от Афлатунчику буде дуже цікаво дізнатися, а навіщо людям збирати гроші? Що на них можна купити?

- Давайте зіграємо в гру «Для чого нам потрібні гроші?». Я називаю, для чого нам потрібні гроші, а ви продовжуєте. Отже, гроші нам потрібні:

 • для купівлі продуктів харчування;

 • для оплати побутових послуг;

 • для оплати розваг (вихователь уточнює у дітей, для яких розваг нам потрібні гроші?)

 • для оплати послуг. Яких?

 • для оплати проїзду на транспорті;

 • для покупки подарунків;

 • допомогу бідним (вихователь уточнює, що така діяльність називається благодійністю) тощо.

Вихователь опитує всіх дітей по черзі. Якщо діти вказують не всі значення грошей можна запропонувати вирішення цього питання у вигляді проблемних ситуацій:

 • Якщо ми їдемо на автобусі, ми платимо?

 • Якщо ми захотіли їсти і пішли в магазин, за що ми платимо? Тощо.

Висновок.

Вихователь пояснює дітям значення слова гроші.

Гроші — це засіб для здійснення обміну. Гроші обмінюють на різні товари та послуги.Наприклад, вам потрібна іграшка. Де її взяти? (У крамниці.) Але за неї треба віддати певну кількість грошей, тобто гроші обміняти на іграшку..

Практична частина

Вихователь: Молодці, дітки, добре впоралися із завданням. А вам цікаво дізнатися, що ж лежить в скарбничці, які гроші там є? Афлатунчик нам зараз покаже. Давайте подивимося.

Розглядаємо спочатку монети.

 • Це що таке? Правильно, монети. Яка монета? Якщо діти не називають всі ознаки, то вихователь допомагає їм.

 • Кругла, металева, дзвенить (можна взяти в руку кілька монет і продзвеніти ними і діти самі зможуть після цього назвати дану ознаку).

 • Які монети ви знаєте? (Діти називають монети різного номіналу, вихователь демонструє дану монету всім дітям і всі разом повторюють).

 • Дивіться, у нас в скарбничці ще щось залишилося. Давайте дістанемо (дістаємо купюри).

 • Як можна назвати ці гроші?

 • Правильно, купюри. А які вони?

 • Паперові, прямокутні, шарудять (можна продемонструвати шурхіт купюрою).

 • Які купюри ви знаєте?

Діти називають купюри, вихователь демонструє дітям, і потім повторюють разом.

Вихователь: Отже, діти, зараз ми разом з Афлатунчиком пограємо в гру, яка називається «Скажи навпаки». Я називаю вам ознаку монети, а ви мені називаєте протилежну ознаку купюри і навпаки.

 • Монета кругла, а купюра...

 • Купюра паперова, а монета...

 • Монета дзвенить, а купюра...

 • Монета металева, а купюра...

Вихователь: Добре, виконали і це завдання. Афлатунчик вами задоволений.

Гра «Поїзд монет і купюр»

 • До нас в гості приїхав «поїзд монет і купюр». Як ви думаєте, що за вантаж він везе?

 • Правильно, але монети в цьому поїзді розташовані в певному порядку. У першому вагоні їде монета найбільшого номіналу. Подивіться на свої монети, яка монета може їхати в першому вагоні?

 • Давайте помістимо в перший вагон монету в 5 копійок, у наступному вагоні яка поїде монета?

Далі діти розподіляють монети по вагонах у порядку спадання.

 • Яка монета їде в останньому вагоні? Значить, ця монета найменшого номіналу (1 копійка).

Можна задати дітям запитання по даному завданню: Яка монета знаходиться у вагоні між 1 копійкою і 10 копійками?

 • Діти, а можна розселити по вагонах купюри таким же чином (діти розселяють купюри по вагонах).

Висновок. Діти, покажіть мені:

 • монету

 • купюру

 • монету 5 копійок

 • монету в 1 копійку

Переглядвідеопрезентації «Навіщо людині гроші».

Вихователь розповідає і показує дітям, які бувають гроші: монети і купюри, різного розміру і кольору. Діти розглядають їх, звертають увагу на цифри (на купюрах і монетах). Вихователь звертає увагу дітей на зображення історичних діячів на українських банкнотах (Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Б. Хмельницький, І. Мазепа, Т. Шевченко, Леся Українка, І. Франко, М. Грушевський, Г. Сковорода); уточнює, що в різних країнах існують свої гроші: в Україні — гривня, у Польщі — злотий, у Росії — рубль, у США — долари, у країнах Європи — євро тощо.

Підсумок: Вихователь допомагає дітям узагальнити отриману інформацію.

Вихователь: Діти, наш гість Афлатунчик, дуже задоволений вами.

Давайте його запросимо і на наступне заняття.

«Готівкова сума, Ціна, Здача, Вартість»

Нешко Н.В., вихователь закладу

дошкільної освіти

Мета: закріпити поняття «ціна», «товар», дати поняття «здача», «вартість»; вчити дітей практично виконувати дії з придбання товарів; вчити дітей встановлювати зв'язок між ціною, готівковою сумою і здачею.

Матеріал: дрібні товари або ілюстрації із зображенням товарів, цінники; гроші на покупку товарів на кожну дитину, каталоги товарів, цінники.

Попередня робота: запропонувати дітям разом з батьками сходити в магазин і купити який–небудь товар, щоб дитина сам зміг розплатитися за нього. Дати дітям пограти з каталогами, навчити визначати ціни товару.

Хід заняття

Мотивація заняття.

Діти, наше заняття – незвичне,

Наше заняття – економічне,

Будемо з грішми справу мати,

Валюту в обличчя впізнавати,

Товар купляти і продавати,

Ази економіки вивчати.

Бесіда з дітьми.

 • Діти, а хто з вас ходив у магазин?

 • Хто з вас самостійно здійснював покупки?

 • Що саме ви робили? Давали продавцю гроші, продавець дав нам товар і здачу з товару.

 • Наш Афлатунчик хоче дізнатися, як можна дізнатися ціну товару?

 • На цінниках (демонструю цінники з магазину);

 • В каталозі (демонструю каталоги товарів);

 • Запитати у продавця;

 • По комп'ютеру;

 • Найчастіше звідки ми дізнаємося про ціну товару? Правильно, за цінниками.

 • Що таке вартість?

Вартість – це ціна товару. А ще по-іншому ціну називають вартістю товару. Наприклад, вартість хліба – 9 гривень, а можна сказати, що ціна хліба – 9 гривень.

Гра «Магазин»

 • Афлатунчик нам пропонує пограти в гру « Магазин».

 • Що нам для цього потрібно?

 • Правильно товар, прикріпити на товар цінники, розкласти йогопо полицях.

Визначаємо з дітьми ціни товарів, пишемо цінники, розкладаємо товар по полицях. Вибираємо продавця або цю роль на початку гри може зіграти сам вихователь. Вимагаємо від дітей в наступній послідовності запитання і відповіді:

 • Що ти хочеш купити?

 • Я хочу купити молоко.

 • Воно коштує 12 гривень.

 • В мене є 15 гривень.

 • Ось вам здача 3 гривні.

Опитуємо кілька дітей. Потім можна змінити продавця.

Гра «Аукціон» Всім дітям роздаються гроші для придбання товару.

 • Подивітьсядіти, у мене в руках є гарний плюшевий Ведмедик. Хто хоче його придбати?

 • Ведмедик коштує – 5 гривень.

 • Хто купить Ведмедика?

 • Багато бажаючих купити Ведмедика, тоді я додаю ціну. Ведмедик коштує – 6 гривень. У кого є така сума грошей?

Далі продаємо дітям ще кілька іграшок. Можна використовувати слово «Вартість» (Яка вартість Ведмедика?), щоб ввести його в активний словник дитини.

Розв’язування завдань.

 • Діти, Афлатунчик знову просить нашої допомоги. Цього разу йому потрібно допомогти розв’язати такі завдання.

Завдання 1.

Якщо хліб коштує 10 гривень, а продавцю дали 10 гривень, якою буде здача?

Завдання 2.

Білочка продавала горіхи по 8 гривенькілограм. Прийшов єнот і купив за 10 гривень. Скільки білочка дасть здачі єнотові?

Завдання 3.

Жуйка коштує 2 гривні. Сашко прийшов і купив 2 жуйки. Скільки він заплатить продавцеві?

Робота над прислів'ям.

 • Діти, як ви розумієте таке прислів'я, як «Дорого, та мило, дешево, так гнило».

 • «Дорого, та мило», як розумієте? Тобто те, що дорого не завжди можна придбати. Ти ходиш, дивишся, і тобі дуже хочеться придбати цю річ, а грошей недостатньо.

 • «Дешево, але гнило», як це? Те, що дешево продається, той товар не якісний. І варто подумати, перш, ніж купити цей товар. Мило значить якісно.

Підсумок

 • Що таке вартість товару?

 • Що таке здача?

 • Якщо ми дамо продавцю більше грошей, ніж коштує товар, то продавець дасть здачу?

 • Афлатунчик дякує вам за допомогу і отримані знання.

«Для чого людям потрібні гроші?»

Нешко Н.В., вихователь закладу

дошкільної освіти

Мета: закріпити уявлення дітей про гроші, їх значення для людей. Розвивати мислення, пам’ять, увагу, мовлення, комунікативні здібності. Виховувати ощадливість, адекватне ставлення до грошей, розширювати уявлення про гроші України та інших країн. Довести, що за гроші можна купити лише товари й послуги, і аж ніяк не дружбу, любов, повагу, безпеку тощо. Учити зіставляти ціну товарів з кількістю наявних грошей під час закупів у магазині чи на ринку.

Попередня робота: перегляд презентації казки «Гаманець», читання казки «Півник та бобове зернятко», організація разом з дітьми та батьками виставки грошей України та інших країн.

Хід заняття

Вихователь: Діти, а чи знаєте ви, що таке гроші? Для чого, вони потрібні? Ось наприклад ви хочете нову іграшку. Де її взяти? (у магазині). Щоб їх придбати треба віддати певну кількість грошей, тобто обміняти їх на іграшку. Тож гроші це засіб для здійснення обміну, гроші обмінюють на різні товари та послуги. Де вашій родині доводилось здійснювати таки обмін? (діти діляться власним досвідом).

Слухання та обговорення вірша А.Костецького «Неуважна сороканіжка».

Сороканіжка жила за містом

У дальнім лісі, в хатинці з листя.

Вставала рано, до сходу сонця,

І на роботу ішла босоніж.

Але ходити по травах росних

Недуже зручно, коли ти босий:

Так можна нежить за мить схопить!

То що ж робити? Взуття купить!

І от у Київ прийшла вона.

До магазину зайшла сумна,

Та й каже гірко: - нема життя!

Скоріше дайте мені взуття!..

Туфлі чудові - на всяку погоду,

Капці - для дому, кеди - для спорту,

Ще й ковзани, для злоїзими,

Глибокі калоші - носить восени.

Усе придбала сороканіжка

І зразу взула на кожну ніжку.

Запитання до дітей

 • Про кого йдеться у вірші?

 • Ким вона виступає?

 • А ще хто?

Висновок: Іде купівля — продаж — обмін товару на гроші:
як купівля для сороканіжки; як продаж - для продавця магазину.

Вихователь:

 • Товари – це речі, виготовлені людьми на продаж.

 • Послуги – це робота, яку виконують, щоб допомогти людям задовольнити свої потреби: в лікуванні, навчанні, подорожах, відпочинку, ремонті.

Бесіда «Купувати – продавати»

Запитання:

 • Що означає слово купувати?

 • Які продукти ваша родина купує в магазині?

 • Що купують бабусі а ринку?

 • Як оплачують ці покупки?

 • Чи можна отримати товари без грошей?

Слухання й обговорення української народної казки «Півник та бобове зернятко»

Запитання за змістом казки:

 • Чому курочка обмінювалась різними речами?

 • В якому порядку змінюється обмін?

 • Чому дівчинка не могла одразу дати нитку, а калачники гарячих калачів? Що їм для цього було потрібно?

 • Чи можна назвати такий обмін бартерним?

 • У чому полягає його незручність?

Вихователь: Тож аби полегшити обмін з’явились гроші. Спочатку за гроші продавали різні продукти : шкури звірів, зерно, худобу, потім люди стали карбувати золоті та срібні монети. Паперові гроші з’явились значно пізніше.

Педагог пояснює значення слова «бартер».

Слухання вірша Л.Яковенко «Гроші це - товар»

Колись товар міняли на товар:

На рибу – сир; на ягоди – тканину;

На східні спеції – сальце й узвар,

Й купці везли цю смакоту в чужину.

Та що ж робити тому продавцю,

Що має сир, а риба непотрібна?

Бо ж хоче курочку цибату він оцю

Або ж каблучку для дружини срібну.

А той, що з куркою, той сиру не бажав,

Сидів із нею на базарній площі,

За курку вишиванку він придбав…

Отак і народились гроші.

Бо гроші – це такий собі товар,

Що обміняти можна в будь-якій країні

На рибу, сир, ковбаску і узвар,

На книжку і на стрічку синю…

Так повелося в кожній стороні:

Без грошей ні продати, ні купити.

Та добре вам відомо, і мені,

Що цей товар потрібно заробити!

Фізкультурна хвилинка

Буратіно потягнувся,

Раз нагнувся, два нагнувся.

Руки в сторони розвів,

Монетки, видно не вглядів.

Щоб монетки нам дістати

Треба на носочки встати.

З кущика дістати монетку,

Закопати у полі рідко.

А зараз, діти, я хочу вам показати деякі бумажні гроші різних країн.

Запитання до дітей:

 • Якого вони кольору?

 • Що на них зображено?

 • Чим відрізняються один від одного? (гривня, долар, євро)

Висновок: Треба ощадливо витрачати гроші:

Дидактична гра «Що можна купити за гроші?»

Підсумок заняття

Афлатунчик: Прийшов час прощатися. Мені з вами було весело та цікаво.До побачення!

Вихователь: Діти, вам сподобалось наша подорож?

 • Що дізнались нового?

 • Що нового ви запам’ятали?

 • Що таке гроші?

 • Що можна купити за гроші?

«Магазин. які є магазини»

Нешко Н.В., вихователь закладу

дошкільної освіти

Мета: ввести в активний словник поняття: «продуктовий магазин», «промтоварний магазин», вчити розмежовувати поняття, знаходити схожі та відмінні риси; уточнити у дітей уявлення про різні види магазинів;вчити розподіляти предмети для продажу за різними видами магазинів.

Матеріал: ілюстрації із зображенням предметів представлених у різних видах магазинів (хлібні вироби, одяг, взуття, промислові товари), ватман з умовними зображеннями різних видів магазинів.

Попередня робота: до початку заняття можна провести гру з дітьми в «Магазин», де діти можуть використовувати предмети різних видів, щоб діти могли мати уявлення про різні види товарів.

Хід заняття.

Психологічна настанова  «До успіху»

Усміхніться один одному, подумки побажайте успіхів на цілий день. Для того, щоб впоратися занятті з завданнями, будьте старанними і слухняними.

Завдання наші такі

Не просто слухати, а чути.

Не просто дивитися, а бачити.

Не просто відповідати, а міркувати.

Дружно і плідно працювати.

Теоретична частина.

Вихователь: Діти, подумайте і скажіть, чому людина посміхається?

 • А коли потрібно посміхатися іншим людям?

Давайте зараз посміхнемося й подаруємо частинку свого гарного настрою один одному і нашому Афлатунчику.

- Діти, хто був у магазині?

- Що таке магазин?

- Що ви там робили?

- Що можна купити в магазині?

- Які магазини ви знаєте, чи часто відвідуєте?

Гра «Якщо..., то...»

- Діти, Афлатунчик і цього разу прийшов не з порожніми руками. Він нам приніс дуже цікаву гру « Якщо…,то…». Я вам буду говорити речення, а ви повинні будете продовжити це речення, наприклад, «Якщо піти в овочевий магазин, то, що там можна купити?». Овочі.

 • Якщо піти в взуттєвий магазин, що там можна купити?

 • Якщо піти в магазин одягу, що ми там купимо?

 • Якщо піти в меблевий магазин, що ми там купимо?

 • Якщо піти в продовольчий магазин, що там можна купити?

 • Якщо піти в промтоварний магазин, що там можна купити?

 • А чим відрізняються продуктовий і промтоварний магазин?

Підсумок: Узагальнити відповіді дітей і дати повне визначення різних видів магазинів. Продуктовий магазин – це магазин, в якому продаються продуктові товари, продукти харчування. Промтоварний магазин – це магазин, в якому продаються промислові товари: предмети побутової хімії, можуть продаватися різні будівельні товари.

Вихователь: Як ви уявляєте собі сучасний магазин?

 • Що в ньому повинно бути?

 • А як ви думаєте, чи є у нас магазини, схожі на сучасні магазини?

Перегляд відео презентації та розповідь «Які є магазини»

 • Діти допоможіть нашому другові Афлатунчику розібратися який товар, ів якому магазині продається.

Гра «Що де продається?»

Подивіться, діти, тут у нас багато товарів, які можна купити в магазині. В якому магазині ви можете купити ці товари?

Розглядаємо з дітьми картинки з зображенням товарів (хліб, батон, ковбаса, спідниця, шампунь, пральний порошок, зубна паста, кофта, та інші). Разом з дітьми визначаємо, в якому магазині продається представлений товар.

Робота з ілюстрацією.

 • А ось які малюнки приніс Афлатунчик. Давайте їх розглянемо.

Розглядаємо з дітьми ілюстрацію із зображенням вулиці магазинів, де присутні різні види магазинів.

М.: визначити, що може продаватися в даному магазині, перерахувати дані продукти. Інші діти уважно слухають дитину,яка відповідає і доповнюють відповідь.

 • Що ми бачимо на картині?

 • Які магазини є на цій вулиці?

 • Що продається в магазині одягу? Який одяг продається?

 • Що може продаватися в магазині продуктів?

 • Які продукти ви можете побачити на вітринах цього магазину?

 • Що ти можеш купити, прийшовши в магазин взуття?

Діти беруть зображення товарів і йдуть до магазину відповідного виду.

Встанови відповідність.

На дошці намальовані продукти. Вихователь називає види магазинів, а діти позначають ті товари, які продаються в цих магазинах.

Висновок. Де я купила ці речі?

Показую по одному характерному товару для будь-якого виду магазину .

 • Чим відрізняється продуктовий магазин від промтоварного магазину?

Малювання товарів.

Вихователь: Давайте, діти, намалюємо по одному предмету, а в якому магазині він може продаватися, ви розкажіть і, потім ми підпишемо ваші товари та вигляд магазину, в якому вони продаютьсяі подаруємо нашому Афлатунчику, адже він кожного разу приносить нам подарунки.

тема: «Магазин»

Безуглова М.Г., вихователь закладу дошкільної освіти

Мета: продовжувати ознайомлювати дітей з торгівельними об’єктами – магазинами; дати уявлення про різні магазини, необхідність вибору; закріплювати вміння порівнювати і оцінювати товари, зіставляти потреби і можливості; розвивати вміння вибирати товари у відповідному магазині; вправляти в умінні домовлятися, переконливо доводити власну думку решті, терпляче сприймати позицію, що відрізняється від власної; показати дітям особливості праці продавця. Виховувати культуру поведінки, діловитість, ощадливість, самостійність.

Матеріал: муляжі різних товарів, цінники, кошики, гроші.

Словник: продавці, покупці, касири, директора, банкір.

Хід заняття

Вихователь: Хто з вас відвідував магазин?

 • А навіщо люди ходять в магазин? (Щобкупити там товари).

 • А хто з вас хоча б раз у житті самостійно робив покупку в магазині? Розкажіть, що саме ви купували і як це відбувалося?

Розповіді дітей.

Вихователь: Які різновиди магазинів ви знаєте?

Коли будь-хто з нас заходить до магазину, то відразу стає учасником економічних відносин - покупцем - і вступає у відносини з продавцем.

Наші відносини - купівля-продаж товарів.

В залежності від того, що нам потрібно, ми йдемо в продуктовий чи в промисловий магазин.

Вихователь: А чому б нам з вами не відкрити власні магазини?

Розділіться на 4 групи і зберіть товар, який буде продаватися у вашому магазині – це може бути все, що є в нашій групі.

Не забудьте оцінити, кожен з товарів. У нас є товар для ваших магазинів, але хто буде в ньому працювати?

Давайте пригадаємо, люди яких спеціальностей працюють в магазині.

Відповіді дітей:

 • Продавець;

 • Я бачив охоронця;

 • А ще потрібно, щоб касир був.

Вихователь: А як ви вважаєте, хто керує магазином? (Директор)

 • Так, тому оберіть директорів ваших магазинів.

 • Як ви вважаєте, яким повинен бути директор? (Розумним. Добрим. Знати все-все. Щоб його всі слухали)

 • Оберіть у кожній групі людину, що відповідає всім вимогам і впоралась би з обов’язками директора. (Вибір і обговорення кандидатів на роль директорів магазинів)

 • А зараз директори оберуть продавця у магазин. Так як наші магазини маленькі, то всіх їх буде охороняти група поліцейських, яка складатиметься з 2-х чоловік.

Давайте оберемо 2-х дітей, які найбільше підходять на ролі поліції. Як ви вважаєте, яким повинен бути поліцейський?

Відповіді дітей та вибір міліціонерів.

Всі інші діти будуть покупцями.

Вихователь: Отже, наші магазини відкриті, тому пропоную покупцям зробити покупки. Для цього в банку треба взяти гроші (за гроші у грі використовуються фішки, наприклад, жовтого кольору).

Роль банкіра виконує вихователь. Кожна дитина отримує у банкіра, наприклад, по сім (п'ять, десять) фішок.

Вихователь: У магазині ви можете придбати товар за різними цінами — той, що коштує дорожче, і той, що коштує дешевше. Проте треба зважати не лише на цінність товару, а й на його значущість для самого покупця, запитати себе:

 • Чи мені це потрібно?

 • Якщо — ні, чи хочу я придбати це для моїх близьких або знайомих?

Вихователь: Зараз пропоную всім самостійно оглянути товар і зробити вибір, що ви можете та хочете купити.

Розглядання «товару» супроводжується обговоренням його вартості, можливостей його застосування, вікової належності тощо. Частина дітей спочатку орієнтується лише на «хочу», потім починає розуміти, що бажання має збігатися з можливостями, і починає шукати вихід з цього становища. Так поступово виникає складна, багатовекторна ситуація вибору:

 • вибрати те, що коштує дешевше, але мені не потрібне. І це буде тільки моя покупка;

 • домовитися з іншими, об’єднати гроші і придбати цінну, потрібну і цікаву річ, проте вона буде належати всім;

 • попросити у товаришів гроші, яких не вистачає на покупку;

 • випросити, обміняти на щось фішки, яких не вистачає або навіть забрати.

Дітям, які вирішили об’єднати свої кошти, треба домовитися, що вони будуть купувати. Бо разом зі зростанням купівельної можливості збільшується й варіативність вибору.

Вихователь: Всі покупки зроблені і тепер пропоную оцінити правильність вашого вибору. Розкажіть, хто що придбав і переконайте нас, що була придбана потрібна річ. Розповіді дітей.

Вихователь: Якщо не вистачає грошей на потрібну покупку, яким чином можна знайти гроші? (Домовитися з іншими, об’єднати гроші і придбати цінну, потрібну і цікаву річ, проте вона буде належати всім; попросити у товаришів гроші, яких не вистачає на покупку; випросити, обміняти на щось фішки, яких не вистачає, або навіть забрати).

Вихователь: Деякі продавці при виконанні своєї ролі припустилися помилки, якої? Відповіді дітей.

Вихователь: Вони не видавали покупцям чеки.

Підсумок

 • А чому треба вимагати у продавця чек?

 • Чи можуть гроші бути товаром ?

 • Як в вважаєте чи легко працювати продавцем? Чому?

 • Як називається одним словом усе, що продається в магазині?

 • Хто працює в магазині?

 • Які магазини є в нашому місті?

 • Тож давайте завжди, коли будемо приходити в магазин, пам’ятатимемо, як треба себе поводити, щоб і ви і продавці були задоволені співпрацею.

«Казкова подорож юних економістів»

Безуглова М.Г., вихователь закладу

дошкільної освіти

Мета: дати дітям елементарні уявлення про економічні процеси й об’єкти через ознайомлення з сімейною економікою, продукцією праці та їх виробниками; уточнити та розширити уявлення дітей про обмін товарами та послугами; про послуги, про гроші, їх значення; учити робити прості припущення з приводу дій, необхідних для вирішення тих чи інших проблем; виховувати інтерес до економічних знань на основі всіх видів дитячої діяльності й розвитку: екологічного виховання, математичного розвитку, художньо-мистецької діяльності, соціально-етичного виховання.

Матеріал: іграшка Афлатун; казкові герої: Муха-Цокотуха, Буратіно, Півник, Троє поросят, макет колодязя, одноразові стаканчики; золоте кільце, картина, грошові дерева, соснова шишка, коробка з чаєм; квітка-семицвітка з відривними пелюстками.

Хід заняття

Вихователь звертає увагу дітей на гостей:

«Сонечко на дворі сяє

А у нас гостей багато в залі.

Посміхніться, друзі, до гостей,

Привітайтесь щиро: «Добрий день!»

 1. Ігровий прийом: з’являється іграшка Афлатун. Він розповідає про те, що в Королівстві де він живе відбувається багато цікавого.

(З мультимедійної дошки).

-А ви хочете там побувати?

- Для того щоб потрапити туди, необхідно провести економічну розминку. Готові? Я говоритиму слова, а ви будете називати слова «навпаки».

Гра «Економічна розминка»:

Дорого – дешево;

Дохід – витрати;

Покупець – продавець;

Добро – зло;

Добре – погано;

Експорт – імпорт;

Працелюбний – ледачий.

(після розминки проходять і сідають а килим).

Афлатун розповідає дітям історію, яка відбулася в Королівстві.

Розповідь: «Жили-були Король і Королева і було в них багато-багато діток. Діти були розумні, ввічливі й дуже схожі на маму й тата. Короля звали Бізнес, а Королеву Валюта.

І от одного разу в них трапилося велике горе: пропала одна з улюблених дочок – принцеса Економіка. Усі жителі Королівства знали принцесу, як працелюбну, розумну, серйозну дівчину. Горю цьому не було ні кінця, ні краю. Король і півцарства обіцяв, і трон свій віддати наважився, а принцесу все не міг відшукати .

Мотивація: Чи допоможете ви відшукати принцесу Економіку?

(Стверджувальна відповідь дітей).

Сюрпризний момент: З’являється Злочинниця Інфляція.

 • Хто ви такі? Навіщо в моє Королівство прийшли?

 • Я – Злочинниця Інфляція. Хочете принцесу Економіку звільнити? Ха-ха-ха! Нічого в вас не вийде! У моєму Королівстві не так уже просто, кожен кущик, дерево, зберігають у собі таємниці і загадки. Розгадайте їх – відшукаєте принцесу. А якщо не зумієте подолати всі випробування , ви повинні будете назавжди покинути Королівство й забути про принцесу Економіку.

 • Ну що злякалися?(Ні)

 • Тоді візьміть цю карту «Шукай – свищи» і вирушайте на пошуки Принцеси. Тільки не забувайте мій наказ.

(Вихователь розгортає карту на якій позначена стежина і запрошує дітей вирушати в дорогу. Вихователь і діти йдуть стежкою.)

Подолання перешкод Злочинниці Інфляції .

На підлозі лежать соснова шишка, золоте кільце, пачка чаю, картина.

 • Це перше випробування Злочинниці Інфляції. Треба обирати той предмет , який можна використати замість грошей.(Чай, каблучка).

 • Чай був цінним засобом обміну в Монголії, Китаї, Індії. Минали часи і люди зрозуміли, що гроші повинні бути зручнішими. Такими грошима на багато століть стало золото. Воно не іржавіє, важке, а це означає, що навіть маленький шматочок має цінність.

 • Як називається обмін одного товару на інший? (Бартер).

Економічне лото «Обмін».

На карті зображене дерево. Що це за дерево? (Грошове). Що на нім висить? (гроші, валюта). Діти розповідають вірші про валюту.

 • Діти , чи насправді гроші ростуть на деревах?

 • А де ж можна збільшити кількість грошей? (відсотки в банку, можна заробити на виробництві).

 • Де виготовляють гроші?(монетний двір).

На карті зображена незвичайна квіткова клумба. На ній ростуть квіточки семикольорові. Напевно тут щось приховала Злочинниця Інфляція. Квіточки не прості на них є завдання. Відриваючи пелюстки ми дізнаємося про професії, які існують в Королівстві для задоволення потреб його жителів.(Кравець, швець, будівельник, садівник, пекар, лікар, музикант).

(Діти розповідають про професії або відгадують загадки).

Дидактична гра «Пазли. Кому що потрібно для роботи.»

 • Для чого в цьому Королівстві виготовляють так багато різних товарів і послуг? (Для того, щоб було більше хороших товарів. Чим більше товарів , тим більше люди можуть заробити , тим краще вони живуть. На зароблені гроші можуть купувати ті товари, які захочуть, користуватися різними послугами).

На карті позначена галявина з казковими героями.

Вихователь і діти йдуть стежиною.

На галявині розставлені іграшки. Вихователь пропонує дітям пояснити, чому Злочинниця Інфляція зібрала казкових героїв разом.

 • Як ви вважаєте, чому тут герої казки « Про трьох поросят?» (У цій казці тільки Наф-Наф не лінувався, трудився, побудував свій дім міцним – міцним..)

 • Чому тут Муха –Цокотуха? (Вона вдало вклала свої гроші, купила самовар, усіх пригощала. В майбутньому вона зможе відкрити свою справу – кафе для комах).

 • А це герой казки «Півник і бобове зернятко». (В цій казці курочка, щоб допомогти Півнику, здійснювала бартерні операції).

 • Що трапилося з Буратіно? (Він посіяв гроші і думав що виросте дерево з монетами замість листя).

Вихователь звертає увагу на чарівний колодязь , який зявився на галявині. Вода в колодязі чиста, прозора, прохолодна. У цьому користь для блага жителів, навіть стаканчики приготовані для подоро