Тренувальні завдання до теми «Спирти і феноли»

Опис документу:
Рорзробка містить тренувальні завдання з теми "Спирти". Виконанння завдань допоможе учням підготуватись до контролюзнань з теми, може узагальнити знання чи використана як діагностика знань з теми.Завдання пропонуються різного характеру: тестові, на встановлення відповідності чи розвязок задач і ланцюгів перетворень

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Тренувальні завдання до теми «Спирти і феноли»

Варіант 1

 1. Функціональною групою спиртів є:

а)кратний зв'язок б)гідроксогрупа

в)карбоксильна група в)альдегідна

 1. Не розчиняються у воді:

а) гліцерол в)пентанол

б)фенол г)метанол

 1. Для насичених спиртів НЕхарактерна ізомерія:

а) геометрична в)положення функціональної групи

б) оптична г)структурна

 1. Написати структурну формулу сполуки:

3, 4-диметилпентан-2-ол

4-бромо-3-метилгексан-1,2-діол

 1. Написати 4 гомологи пентанолу, назвати їх, написати всі можливі ізомери для них

 2. Виведіть формулу насиченого одноатомного спирту, якщо масова частка Оксигену становить 0,2667

7. Визначити масові частки елементів у сполуці С2Н5ОН та С2Н4(ОН)2, порівняти вміст Карбону в цих сполуках.

8. Встановити відповідність:

Пентанол Багатоатомний спирт

Фенол Одноатомний спирт

Етиленгліколь Ароматичний спирт

 1. Здійснити перетворення :

етан→етен→етанол→етилетаноат.

Написати структурні формули.

 1. Здійснити перетворення:

бутан→?→бутанол→бутоксибутан→бутановоетиловий естер→оцтова кислота

 1. Який об’єм етилену потрібний для виробництва 4т етилового спирту, якщо масова частка виходу становить 85%? Яку масу етилового етеру можна з нього добути?

 2. Скільки грамів гліцерину вступає в реакцію з 0,75л розчину азотної кислоти, густина якої 1,085г/см3, з масовою часткою розчиненої кислоти 15%, якщо при цьому утворюється моно гліцерин? Скільки грамів моно гліцерину при цьому утворюється?

 3. Обчисліть, скільки хлорбензену і розчину натрій гідроксиду з масовою часткою 0,1 потрібно для виробництва 188т фенолу, якщо масова частка виходу фенолу становить 90%.

 4. Проаналізуйте склад мила, крему, туалетної води, зубної пасти та лікарських препаратів. Випишіть які спирти входять до їх складу.

Тренувальні завдання до теми «Спирти і феноли»

ІІ варіант

1. Виберіть серед формул насичені багатоатомні спирти:

Метан, етиленгліколь, пентан, бензол, фенол, ацетилен, гліцерин, сорбітол, пропанол, пропендіол

 1. Не розчиняються у воді:

а) етиленгліколь в)бутанол

б)фенол г)етанол

 1. Для насичених спиртів характерна ізомерія:

а) міжкласова в)положення функціональної групи

б) оптична г)структурна

 1. Написати структурну формулу сполуки:

3, 4-диметилпентан-1-ол

3-бромо-4-метилоктан-1,2,3-триол

 1. Написати 4 гомологи пропанолу, назвати їх ,написати всі можливі ізомери для них

6.Виведіть формулу насиченого одноатомного спирту, якщо масова частка Оксигену становить 0,1818.

7. Визначити масові частки елементів у сполуці С3Н7ОН та С3Н5 (ОН)3,

порівняти вміст Карбону в цих сполуках.

8. Встановити відповідність:

Етанол Багатоатомний спирт

Фенол Одноатомний спирт

Гліцерол Ароматичний спирт

 1. Здійснити перетворення :

етанол→етен→Карбон (ІІ)оксид→метанол.

Написати структурні формули.

 1. Здійснити перетворення:

метан→метанол→метаналь→метанова кислота→оцтовоетиловий естер→етанол

 1. Який об’єм етилену потрібний для виробництва 3,5т етилового спирту, якщо масова частка виходу становить 88%?Скільки можна добути грушевої есенції з цього спирту?

 2. Скільки грамів гліцерину вступає в реакцію з 3,5л розчину азотної кислоти, густина якої 1,085г/см3, з масовою часткою розчиненої кислоти 25%, якщо при цьому утворюється дигліцерин? Скільки грамів дигліцерину при цьому утворюється?

 3. Обчисліть, скільки хлоретану і розчину натрій гідроксиду з масовою часткою 0,18 потрібно для виробництва 32т етанолу, якщо масова частка виходу фенолу становить 94%.

 4. Проаналізуйте склад мила, крему, туалетної води, зубної пасти та лікарських препаратів. Випишіть які спирти входять до їх складу.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»