і отримати безкоштовне
свідоцтво про публікацію
Предмети »
 • Всеосвіта
 • Бібліотека
 • Тренінг для вчителів "Визначення рис обдарованості учнів. Організація роботи з обдарованими дітьми"

Тренінг для вчителів "Визначення рис обдарованості учнів. Організація роботи з обдарованими дітьми"

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Кашперо-Миколаївська ЗОШ І-ІІІ ступенів Баштанської районної ради

Засідання МО вчителів початкових класів

Засідання № 3

2017-2018 н.р.

Тема. ВИЯВЛЕННЯ РИС ОБДАРОВАНОСТІ УЧНІВ. СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ РОБОТИ З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ

Мета: напрацювати нові підходи у формуванні пізнавальної активності молодших школярів; активізувати творчі здібності вчителів; підвищити особистісну роль учителя.

Форма проведення: тренінг

ХІД ЗАСІДАННЯ

І. Розминка.

Мета етапу: створення доброзичливої атмосфери в групі, підґрунтя для подальшої співпраці. Методи: розминка «Я бажаю вам...».

Під час реєстрації учасникам засідання пропонується обрати собі половину геометричної фігури певного кольору. Керівник засідання також видає кожному учаснику кольорові смужки паперу з написаними на них незакінченими реченнями, які будуть використані на етапі рефлексії. Колір смужки відповідає кольору обраної фігури.

На початку заняття слухачі знаходять собі «пару», з'єднавши половинки в цілу геометричну фігуру.

Наступне завдання виконується вже після того, як учасники поспілкувалися та об'єдналися в пари.

Завдання. Кожна пара має поспілкуватися, подумати й скласти побажання для інших учасників засідання.

Для цього треба продовжити речення, що починається словами «Я бажаю вам...».

Представлення результатів роботи групи — учасник від кожної пари зачитує складені побажання.

У ході представлення побажань звучить легка спокійна музика.

II. Мотивація.

Мета етапу: демонстрація важливості вміння виявляти обдарованість та сприяти розвитку особистості. Методи: «ПРЕС».

Слухачі засідання на попередньому етапі були об'єднані в пари.

Завдання. Ознайомитися з текстом «Проблема виявлення обдарованих дітей та їх виховання». Дати відповідь на запитання, скориставшись поданою на плакаті схемою «Методика виявлення обдарованої дитини, всебічне сприяння розвитку особистості»

Текст для опрацювання

Проблема виявлення і наступного виховання обдарованої дитини існує стільки, скільки існує сама педагогіка. Кризові, застійні явища в українському суспільстві сьогодні, як і в інші історичні періоди, обумовлюють попит на обдаровану особистість, котра нестандартно мислить, наділена сильною волею і колосальною працездатністю.

Провідне завдання вихователя — виявити вподобання, прагнення, схильності дитини. Дійсно, обдарована дитина завжди виявляє глибокий інтерес до певних явищ, наполеглива у своїх діях, нерідко позначених рисами самовпевненості.

Природні нахили яскраво виявляються в іграх дітей. Якщо звичайним дітям під час гри запропонувати іншу гру, вони легко захопляться нею і забудуть попередню. Обдарована ж дитина завжди впевнена, що робить важливу справу, схильна займатися нею регулярно, не дозволяє нівелювати результати своєї праці.

У талановитої дитини відразу помітні спостережливість, зосередженість, посидючість, уміння наполегливо рухатись до поставленої мети, самостійність і незалежність у діяльності.

Обдаровані діти, як правило, мимоволі привертають до себе увагу. Проте надмірна увага до талановитої дитини у той час, коли їй необхідні повне невтручання, незалежність, шкодять обдарованості.

Примус нерідко викликає в обдарованих, нетрадиційно мислячих дітей неспроможність виявити себе навіть у тих видах діяльності, до яких вони мають схильність.

Занадто рання «спеціалізація» і «професіоналізація» збіднюють особистість, ускладнюють її подальше життя. Тому доцільно гармонійно розвивати сукупність тілесних, душевних і розумових сил людини, озброювати її знаннями і вміннями, які матимуть реальну користь для життя і допоможуть дитині посісти гідне місце в суспільстві.

Хист реалізується лише за умови вміння індивіда трудитися. Отже, завдання вихователя — розвивати в обдарованої дитини працьовитість, цілеспрямованість, вміння завершувати розпочату справу, силу волі.

Самовиховання й зміцнення волі базується на самоповазі особистості. Самоповага реальніше за найсуворіші заборони утримає дитину від деструктивних вчинків, найшвидше розвине вміння володіти собою. Довіра дорослих пробуджує в дитині самоповагу, підносить її у власних очах, спонукає бути гідною цієї довіри.

Потрібні для творчості барви, звуки, форми, рухи талановиті діти знаходять у спілкуванні з природою. Природа ж пробуджує мислення, уяву, фантазію. Проте творча думка, творча уява розвивається також і під впливом літератури.

Важливо не ігнорувати унікальності дитини, проте і не виказувати надмірного захоплення її обдарованістю. Не можна перетворювати життя дитини на інструмент задоволення батьківських амбіцій. Необхідно створити всі умови для розвитку таланту, але не нав'язувати дитині своїх захоплень та інтересів, не перевантажувати її, не змушувати постійно займатися улюбленою справою.

Бажано намагатися зменшити надмірну вразливість обдарованої дитини, вчити її програвати з гідністю і не сприймати невдачу як трагедію, володіти своїми емоціями; робити все, щоб дитина не занижувала своєї самооцінки і водночас не виставляла свою обдарованість напоказ. Завдання вихователя полягає в тому, щоб допомогти їй налагодити стосунки з дорослими та дітьми, створити доброзичливу атмосферу навколо неординарної особистості.

Кожна пара учасників розглядає специфіку прийомів, які разом становитимуть «спеціальну спрямованість виховання: розвиток обдарувань, виховання розуму, творчих здібностей учнів, які стануть у майбутньому вченими, мислителями, письменниками, художниками» (В.Сухомлинський).

Презентація.

Відповідь надається кожною групою відповідно до структури методу «ПРЕС» («Я вважаю, що... Тому що... Наприклад... Отже, таким чином...»).'

Після презентації кожною парою результатів роботи пояснюється сутність прийомів, сукупність яких створює систему роботи з обдарованими дітьми, формує творчу особистість.

III. Актуалізація.

Мета етапу: звернутися до досвіду провідних вчених для розуміння нових понять «діагностика обдарованості» та «виховання обдарованої дитини», усвідомлення мети заняття..

Методи: «Асоціативний кущ», «Есе».

Завдання 1. Створити «асоціативний кущ», ключове слово якого — «обдарованість».

Керівник пропонує слухачам визначення, запропоновані учасниками засідання.

Відкидаються запропоновані слухачами слова, які не відповідають визначенню поняття «обдарованість».

Завдання 2. Написати п'ятихвилинне есе на тему «Обдаровані діти».

Есе — жанр художньо-публіцистичної, науково-популярної творчості, що характеризується вільним, не обов'язково вичерпним, але виразно суб'єктивним вираженням власного розуміння теми.

Завдання 2. Написати п'ятихвилинне есе на тему «Обдаровані діти».

Презентація. Читання створених учасниками есе (за бажанням).

Одне з найголовніших завдань кожного вчителя — не дати згаснути жодному вогнику дитячої обдарованості, прагнути, щоб кожна маленька людина отримала рівні можливості для розвитку своїх здібностей.

У чому ж полягає методика розвитку дитячої обдарованості?

По-перше, це розвиток дискретної роботи мозку дитини, здатності зосереджувати думку на одному об'єкті, швидко переключати її на інший. Парадокс цього методу в тому, що чим більше перед малюком незрозумілого, чим більше речей вражає, дивує його, тим розумнішою стає маленька людина.

По-друге, це творча праця дитини, коли вона створює щось сама і може при цьому бачити результати своєї праці. Чим більше входить рука дитини у взаємодію з природою, із суспільною працею, тим більше спостережливості, пильності, уваги, здатності досліджувати з'являється у діяльності дитини.

По-третє, це створення такої атмосфери в колективі, щоб кожна дитина відчувала гордість від того, що вона у чомусь досягла визначних успіхів.

По-четверте, це виховання дорослості думки та «зрілості духу» дитини. Дуже важливо, щоб із приходом до школи діяльність дитини не перетворилася на односторонню — виконавську.

По-п'яте, це необхідність відкривати в кожній дитині її найсильнішу сторону. «Знайти золоту жилку» і добитися, щоб дитина досягала успіхів у тій справі, котра найбільше розкриває її природні задатки.

По-шосте, це створення таких умов, за яких у дитини щодня був би час для заняття улюбленою справою.

По-сьоме, це формування власної Я-концепції дитини, тобто системи уявлень про себе, на основі якої вона взаємодіє з іншими людьми. Тут велике значення для дитячої обдарованості мають соціальні контакти, в які дитина вступає з самого початку життя — з її батьками. Саме батьки та батьківська педагогіка мають величезний вплив на розвиток дитячої особистості.

По-восьме, дорослі не повинні ставити перед обдарованими дітьми нереальних завдань, спираючись тільки на, що вони не за віком розвинуті розумово. Вчителі обдарованих дітей мають застосовувати до них індивідуальний підхід. Мистецтво й майстерність навчання і виховання полягає в тому, щоб, розкривши сили та можливості кожної дитини, дати їй можливість пережити радість успіху. А це означає, що має бути індивідуалізація — і в характері завдань, і в часі.

Обдарована особистість, як правило, сама заявляє про себе, ускладнюючи життя самовпевнених консервативних дорослих, змушуючи їх шукати нестандартні підходи. В ідеалі ж кожна розумово повноцінна дитина по-своєму талановита, і вихователь має проникнути у внутрішній світ кожної дитини. Недоцільно підганяти всіх дітей під одну мірку. Це призводить до духовного рабства. Навіть за однакової любові до дітей не слід ігнорувати їх індивідуальність.

Релаксація.

Звучить ніжна спокійна мелодія. Всі учасники заняття об'єднуються в групи по 5—6 осіб, отримують запитання (на закритих аркушах).

Протягом 5 хвилин обмірковують відповідь.

Запитання.

 • Назвіть типи обдарувань, їх особливості.

 • Що мають спільного і чим відрізняються обдаровані діти від решти однолітків?

 • Чим відрізняється здібна дитина від обдарованої?

 • Як упізнати обдаровану дитину якнайшвидше?

Далі один учасник зачитує своє запитання, відповідає на нього. Якщо інші учасники заняття не погоджуються з відповіддю, вона виноситься на обговорення. Якщо не вдається знайти єдине рішення, на допомогу приходить керівник.

IV. Усвідомлення змісту.

На початку засідання кожен учасник отримав паперову смужку певного кольору із незакінченими реченнями.

Завдання, Продовжити твердження на розданих кольорових смужках, взявши за основу тему проведеного засідання. Скласти смужки в «рюкзак».

Презентація. Керівник засідання вибірково зачитує по кілька висловлювань зі смужок кожного кольору, які дістає з «рюкзака».

ДОДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ

Пам'ятка батькам обдарованих дітей

 • Створіть дитині в її пошуках безпечну психологічну атмосферу, куди вона могла б повернутись у випадку розчарувань і невдач.

 • Підтримуйте здібності дитини до творчості й проявляйте співчуття до ранніх невдач. Уникайте негативної оцінки творчих спроб дитини.

 • Будьте толерантні до несподіваних ідей, поважайте допитливість, питання та ідеї дитини. Намагайтеся відповідати на всі питання, навіть якщо вони здаються вам безглуздими.

 • Залишайте дитину на самоті й дозволяйте їй, якщо вона того бажає, самостійно займатися своїми справами. Надмірна опіка може обмежити творчість.

 • Допомагайте дитині вчитися вибудовувати власну систему цінностей, щоб вона могла поважати себе і свої ідеї поряд з іншими ідеями та їх носіями. Таким чином інші люди також будуть її цінувати.

 • Допомагайте дитині задовольнити основні людські потреби, оскільки людина, енергія якої скута незадоволеністю основних потреб, менше здатна досягти висот самовираження.

 • Допомагайте їй справлятися з розчаруваннями і і сумнівами, коли вона залишається сама в процесі незрозумілого ровесникам творчого пошуку: нехай

дитина збереже свій творчий імпульс, знаходячи винагороду в собі самій і менше переймаючись визнанням оточення. Воно нехай не одразу, але прийде.

 • Поясніть, що на багато її питань не завжди Можна відповісти однозначно. Для цього потрібен час, а з її боку — терпіння. Дитина має навчитися жити в інтелектуальному напруженні, не відмовляючись від ідей, які його створюють.

 • Допомагайте дитині цінувати в собі творчу особистість. Однак її поведінка не повинна виходити за рамки пристойності.

 • Допомагайте дитині глибше пізнати себе, щоб не пропустити жодної, на перший погляд незначної, ідеї. Підтримуйте її перші невпевнені спроби виразити таку ідею словами і зробити зрозумілою для оточення.

Пам'ятка для роботи з обдарованими дітьми

В.Сухомлинський наголошував, що дитина народжується біологічно і соціально з інтервалом у кілька років. І саме в ці кілька років «дозріває» її мозок. Це час «найвищої пластичності, найбільшої чутливості до того, що відбувається в зовнішньому світі. «В цей час, — пише Сухомлинський, — ми маємо справу не просто з дитиною, а з мозком, у якому закладається майбутнє людини — її людські здібності». Таким періодом є вік від З до 10 років. Щоб розвинулись природні здібності дитини (закладені ще в утробі матері), необхідно, щоб вона в цей час перебувала в стані інтенсивної діяльності. Творча, бажана життєрадісна праця, активне ставлення до навколишнього середовища — це пальне, чисте повітря, без яких вогник обдарованості згасає».

У своїй «Пам'ятці про розвиток творчих здібностей» В.Сухомлинський дав учителям надзвичайно цінні поради:

 1. Необхідно вивчати і виявляти розумові задатки та індивідуальні особливості дитини.

 2. Слід ураховувати індивідуальні особливості мислення в організації навчальної діяльності й розумового розвитку дітей.

 3. Талановиті, обдаровані діти не можуть працювати нижче своїх можливостей.

 4. Обдаровані діти в навчальній діяльності мають виходити за межі програм тих предметів, до вивчення яких вони мають великі задатки та інтерес.

 5. Варто частіше створювати атмосферу змагань, конкурсів, щоб діти могли застосувати і випробувати свої творчі здібності у складних завданнях.

 6. Щоб у дитини прокинувся потяг до вивчення якогось предмета, необхідно її здивувати і зацікавити.

Учитель має вчасно виявити:

 • сильні й слабкі сторони дитини, бо, маючи одні здібності, вона може зовсім не мати інших;

 • готовність дитини до здійснення самостійної пізнавальної та пошукової діяльності, тобто наявність відповідних інтелектуальних умінь і мотивів та сформованість елементів мнемонічної культури (увага, пам'ять, швидкість переключення від однієї логічної операції до іншої).

Рекомендації

 1. Реалізувати програму розвитку обдарованої дитини можна лише в тісній співпраці сім'ї та школи.

 2. Слід створити спеціальну навчальну програму, яка дасть можливість здібній дитині присвячувати більшу частину часу тим видам діяльності, до яких вона має найбільший інтерес.

 3. Необхідно більшу увагу приділяти результату діяльності, а не процесу.

 4. Слід усебічно розвивати здібності до мислення і сприйняття, пробуджувати дослідницький інтерес, так звану «енергію думки».

 5. Треба максимально задовольнити запити обдарованих і талановитих дітей, здійснюючи індивідуальне навчання.

 6. Варто пам'ятати, що обдарованість загалом — явище динамічне: іноді виявлені особливості можуть не дати очікуваного результату і залишитися нереалізованими.

 7. Для результативного проведення діагностики розвитку юного обдарування і прогнозування очікуваного результату найдієвішими є навчально-ігрові та психологічні тренінги. Вони допомагають розв'язати такі завдання:

 • виявити приховані здібності обдарованих дітей і можливості їх розвитку;

 • подолати емоційні, особистісні та індивідуальні психологічні бар'єри, які ускладнюють прояв творчої природи обдарованої дитини;

 • розвивати різні аспекти обдарованості.

Для роботи з обдарованими дітьми необхідна спеціальна підготовка фахівців.

Педагога треба підготувати професійно й особистісно, що передбачає:

 • формування знань (уявлень) про те, що таке обдарованість і обдаровані діти; які особливості їхнього навчання і розвитку; опанування методів та форм навчання і розвитку обдарованих дітей в різних умовах;

 • формування особистісного ставлення до обдарованого учня (як і до будь-якого іншого) не як до об'єкта педагогічного впливу, а як до суб'єкта спільно сконструйованого процесу навчання і розвитку учня (в ідеалі — й самого об'єкта);

 • практичне ознайомлення (відвідування) з роботою освітніх установ різних типів, які працюють з обдарованими дітьми.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу

Опис документу:
Тренінг допоможе ознайомити вчителів з видами обдарованості учнів та організацією роботи з обдарованими дітьми. Можна використовувати під час проведення засідань методичних об'єднань вчителів різних циклів
 • Додано
  02.03.2018
 • Розділ
  Педагогіка
 • Тип
  Інші методичні матеріали
 • Переглядів
  860
 • Коментарів
  0
 • Завантажень
  12
 • Номер матеріала
  ZY678313
 • Вподобань
  0
Курс:«Методична діяльність в умовах децентралізації освіти в Україні»
Вікторія Вікторівна Сидоренко
36 годин
1400 грн
590 грн

Бажаєте дізнаватись більше цікавого?


Долучайтесь до спільноти

«Методичний
тиждень 2.0»
Головний приз 500грн
Взяти участь