і отримати безкоштовне
свідоцтво про публікацію
! В а ж л и в о
Предмети »

Типологія уроків

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

ТИПОЛОГІЯ УРОКІВ

Будь-який урок характеризується цілями і змістом, методикою проведення, особливостями школи, учителя й учнів. З метою чіткої організації навчального процесу уроки необхідно класифікувати, виявити їх особливості і функціональні можливості. Основною класифікаційною одиницею уроків є поняття “тип”. Уроки класифікують на типи в залежності від тих чи інших ознак.

В основі класифікації уроків за С. Івановим – основні етапи навчального процесу:

1) підготовка до вивчення теми;

2) первинне сприйняття навчального матеріалу;

3) осмислення навчального матеріалу;

4) закріплення знань шляхом повторення;

5) закріплення через застосування знань на практиці;

6) формування навичок в процесі вправ і тренування;

7) контроль і перевірка;

8) підведення підсумків, узагальнення результатів навчання.

Відповідно до названих етапів С. Іванов виділяє такі типи уроків:

 • вступні;

 • первинного ознайомлення з матеріалом;

 • формування понять, засвоєння законів і правил;

 • застосування знань на практиці;

 • формування навичок (тренувальні уроки);

 • повторення та узагальнення;

 • контрольні;

 • комбіновані.

І. Казанцев обґрунтовує типологію уроків за основним способом їх проведення і виділяє такі типи:

 • урок з різними видами занять;

 • урок-лекція;

 • урок-бесіда;

 • урок-екскурсія;

 • кіноурок;

 • урок самостійної роботи учнів у класі;

 • лабораторне і практичне заняття.

Найбільш поширеною у педагогічній теорії і практиці є класифікація уроків за дидактичною метою (В. О. Онищук, М. А. Сорокін, М. І. Махмутов). За цією ознакою виділяють такі типи уроків:

 • урок формування (засвоєння) знань;

 • урок формування (засвоєння) і вдосконалення навичок та вмінь;

 • урок застосування (закріплення) знань, умінь та навичок;

 • урок узагальнення та систематизації знань;

 • урок контролю та коригування знань, умінь, навичок;

 • комбінований урок.

Така класифікація є найзручнішою для планування, прогнозування діяльності вчителя, обгрунтування методики кожного уроку.

Коротко зупинимося на характеристиці кожного типу уроків.

Уроки вивчення нового навчального матеріалу. Метою цього типу уроків є оволодіння учнями новим матеріалом та новими способами діяльності. Найбільш ефективно процес засвоєння нових понять, умінь і навичок здійснюється учнями під час активної діяльності, зумовленої застосуванням учителем різнома­нітних методів, засобів навчання та технологій.

Уроки формування і вдосконалення вмінь та навичок. На уроках цього типу вирішуються такі дидактичні завдання:

 • повторення і закріплення засвоєних раніше знань із застосування вже сформованих умінь та навичок;

 • формування нових умінь та навичок;

 • контроль за вивченням нового навчального матеріалу і вдосконаленням знань, умінь та навичок.

Уроки закріплення та застосування знань, умінь та навичок передбачають наявність в учнів певної кількості попередньо засвоєних знань, умінь та навичок, які шляхом послідовного розв'язання учнями навчальних завдань ведуть до досягнення дидактичної мети.

Уроки узагальнення та систематизації знань. Уроки цього типу спрямовані на вирішення двох основних дидактичних завдань:

 • перевірку і встановлення рівня оволодіння учнями основами теоретичних знань і способами пізнавальної діяльності;

 • повторення, корекцію і більш глибоке осмислення навчального матеріалу.

Уроки контролю та корекції знань, умінь і навичок. Уроки цього типу призначені для:

 • контролю за рівнем засвоєння учнями теоретичного матеріалу, сформованістю вмінь та навичок;

 • корекції засвоєних учнями знань, умінь та навичок.

Тип уроку визначає особливості його структури (наявність, послідовність і взаємозв'язок елементів).

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу

Опис документу:
Типологія уроків.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Емоційна ефективність учителя: теорія і практика»
Швень Ярослава Леонідівна
36 години
590 грн
295 грн

Бажаєте дізнаватись більше цікавого?


Долучайтесь до спільноти