і отримати безкоштовне
свідоцтво про публікацію
Предмети »

Тестові завдання з хімії 7 клас

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Тестові завдання з хімії 7 клас

ТЕСТИ

з теми “Початкові хімічні поняття”

І варіант

Завдання, що передбачають вибір однієї правильної відповіді з групи запропонованих варіантів відповідей.

І рівень складності

 1. Вказати речовину:

а) олівець;

б) графіт;

в) вода;

г) сіль.

 1. Вказати, які з наведених нижче речовин є сумішшю:

а) сірка;

б) молоко;

в) мідь;

г) ртуть.

ІІ рівень складності

 1. Виберіть твердження щодо предмета хімії:

а) вивчає склад та будову речовин;

б) вивчає форми руху;

в) вивчає природні й штучні матеріали;

г) вивчає речовини та їх перетворення.

 1. Властивість атомів хімічного елемента з'єднуватися з певним числом атомів того самого або інших хімічних елементів називається:

а) валентність;

б) індекс;

в) коефіцієнт;

г) відносна атомна маса.

ІІІ рівень складності

Завдання з короткою відповіддю у вигляді числа, букв, слова тощо.

 1. Оберіть символ елемента 2 періоду IV групи:

а) Алюміній;

б) Карбон;

в) Магній;

г) Сіліцій.

 1. У скільки разів два атоми Оксигену важчі або легші за три атоми Нітрогену:

Завдання на встановлення відповідності (логічних пар) між елементами двох списків.

 1. Встановіть відповідність:

Назва простої речовини

Назва хімічного елемента

а) Кисень

1. Меркурій

б) Срібло

2. Карбон

в) Вуглець

3. Аргентум

г) Ртуть

4. Оксиген

8. Установіть відповідність:

а) два атоми Гідргену

1. 7Н2О

б) сім молекул води

2. 2Н

в) дві молекули водню

3. 2Н2

г) шість атомів Оксигену

4. 6О

Завдання на визначення правильної послідовності дій, подій, об’єктів тощо.

 1. Установіть послідовність зростання відносної атомної маси хімічних елементів:

а) Купрум;

б) Алюміній;

в) Гелій;

г) Платина.

 1. Установіть послідовність збільшення валентності азоту N в сполуках з киснем.

а) N2O3;

б) NO2;

в) N2O5;

г) N2O.

ТЕСТИ

з теми “Початкові хімічні поняття”

ІІ варіант

Завдання, що передбачають вибір однієї правильної відповіді з групи запропонованих варіантів відповідей.

І рівень складності

 1. Вказати тіло:

а) маятник;

б) крейда;

в) скло;

г) кисень.

 1. Вказати, яка з наведених нижче речовин є чистою:

а) сірка;

б) молоко;

в) вода;

г) крейда.

ІІ рівень складності

 1. В яких твердженнях йдеться про хімічний елемент:

а) карбон міститься в усіх органічних речовинах;

б) кисень - складова частина повітря;

в) алюміній дуже легкий метал;

г) алюміній за вмістом у земній корі посідає третє місце.

 1. У формулах бінарних сполук сумарна валентність усіх атомів одного елемента і сумарна валентність усіх атомів другого елемента:

а) дорівнюють одна одній;

б) дорівнюють нулю;

в) не впливають на формулу;

г) мають різне значення.

ІІІ рівень складності

Завдання з короткою відповіддю у вигляді числа, букв, слова тощо.

 1. Оберіть символ елемента 2 періоду VI групи:

а) Алюміній;

б) Карбон;

в) Магній;

г) Оксиген.

 1. У скільки разів атом Натрію важчий або легший за атом Сульфуру:

Завдання на встановлення відповідності (логічних пар) між елементами двох списків.

 1. Встановіть відповідність:

Назва простої речовини

Назва хімічного елемента

а) Мідь

1. Нітроген

б) Водень

2. Купрум

в) Золото

3. Гідроген

г) Азот

4. Аурум

8. Установіть відповідність:

а) два атоми Нітрогену

1. 2N2

б) три молекули води

2. 2Cl

в) дві молекули азоту

3. 3Н2O

г) два атомів Хлору

4. 2N

Завдання на визначення правильної послідовності дій, подій, об’єктів тощо.

9. Установіть послідовність зменшення відносної атомної маси хімічних елементів:

а) Аргентум;

б) Карбон;

в) Ферум;

г) Оксиген.

 1. Установіть послідовність зменшення валентності хлору в сполуках з киснем.

а) Cl2O3;

б) Cl2O5;

в) Cl2O7;

г) Cl2O.

ТЕСТИ

з теми “Початкові хімічні поняття. Молекулярна маса. Масова частка”

І варіант

Завдання, що передбачають вибір однієї правильної відповіді з групи запропонованих варіантів відповідей.

І рівень складності

 1. Позначити назву металічного елемента:

а) Натрій;

б) Сульфур;

в) Оксиген;

г) Гідроген.

 1. Позначте формулу складної речовини:

а) К;

б) CO2;

в) Ca;

г) O3.

ІІ рівень складності

 1. З переліку явищ, виберіть хімічне явище:

а) скисання молока;

б) танення снігу;

в) утворення роси вранці;

г) висихання білизни після прання.

 1. Виберіть правильне твердження. Коефіцієнт – це число, яке показує:

а) кількість атомів в молекулі;

б) масу атома;

в) заряд ядра атома;

г) кількість атомів чи молекул.

ІІІ рівень складності

Завдання з короткою відповіддю у вигляді числа, букв, слова тощо.

 1. Визначте масову частку Оксигену у сполуці Аl2(SO4)3.

 2. За звичайних умов мінерал корунд є безбарвною кристалічною речовиною без запаху, не розчиняється у воді та має температуру плавлення 2010° С. Цей мінерал складається з атомів Алюмінію та Оксигену і на кожні 100 атомів Алюмінію припадає 150 атомів Оксигену. Визначити хімічну формулу корунда та знайти відносну молекулярні масу.

Завдання на встановлення відповідності (логічних пар) між елементами двох списків.

 1. Встановіть відповідність:

  Склад речониви

  Формула сполуки

  а) два атоми Оксигену;

  1. 2O

  б) три молекули кисню, кожна з яких складається з двох атомів Оксигену;

  2. Na3PO4

  в) молекула, що складається з двох атомів Карбону, шести атомів Гідрогену та одного атома Оксигену;

  3. 3O2

  г) формульна одиниця, що складається з трьох атомів Натрію, одного атома Фосфору та чотирьох

  атомів Оксигену.

  4. C2H6O

 2. Установіть відповідність:

Хімічна формула Масова частка Оксигену

а) Глюкоза C6H12O6;

1.40,5%;

б) Крейда CaCO3;

2.53.5%;

в) Калій перманганат KMnO4;

3.55,8%;

г) Гіпс CaSO4*2H2O.

4. 48%

Завдання на визначення правильної послідовності дій, подій, об’єктів тощо.

 1. Установіть послідовність зростання молекулярної маси речовин:

а) Хлоридної кислоти HCl;

б) Питної соди NaHCO3;

в) Кухонної солі NaCl;

г) Вуглекислого газу CO2;

д) Води H2O.

 1. Установіть послідовність зменшення валентності Мангану в сполуках з киснем.

а) Mn2O7;

б) MnO2;

в) MnO3;

г) MnO.

ТЕСТИ

з теми “ Початкові хімічні поняття. Молекулярна маса. Масова частка ”

ІІ варіант

Завдання, що передбачають вибір однієї правильної відповіді з групи запропонованих варіантів відповідей.

І рівень складності

 1. Позначити назву неметалічного елемента:

а) Алюміній;

б) Нітроген;

в) Калій;

г) Кальцій.

 1. Позначте формулу простої речовини:

а) КОН;

б) CO2;

в) CaО;

г) O3.

ІІ рівень складності

 1. З переліку явищ, виберіть фізичне явище:

а) іржавіння заліза;

б) плавлення цукру;

в) горіння спирту;

г) гниття деревини.

 1. Виберіть правильне твердження. Хімічне рівняння – це умовний запис:

а) радіоактивного розпаду;

б) утворення суміші;

в) фізичного явища;

г) хімічного явища.

ІІІ рівень складності

Завдання з короткою відповіддю у вигляді числа, букв, слова тощо.

 1. Визначте масову частку Оксигену в сполуці KMnO4.

 2. За звичайних умов оцтова кислота є безбарвною рідиною з характерним запахом, добре розчиняється у воді. Її молекула складається з 2 атомів Карбону, 4 атомів Гідрогену та 2 атомів Оксигену. Запишіть хімічну формулу оцтової кислоти та розрахуйте її молекулярну масу.

Завдання на встановлення відповідності (логічних пар) між елементами двох списків.

 1. Встановіть відповідність:

  Склад речовини

  Формула сполуки

  а) чотири молекули водню, кожна з яких складається з двох атомів Гідрогену;

  1. К2SO4

  б) три атоми Гідрогену;

  2. C3H8O3

  в) молекула, що складається з трьох атомів Карбону, восьми атомів Гідрогену та трьох атомів оксисену;

  3. 4Н2

  г) формульна одиниця, що складається з двох атомів Калію, одного атома Сульфуру та чотирьох атомів Оксигену.

  4. 3H

 2. Установіть відповідність:

Хімічна формула Масова частка Оксигену

а) Малахіт (CuOH)2CO3;

1. 56.5%;

б) Натрієва селітра NaNO3;

2. 34.8%;

в) Питна сода Na2CO3;

3. 36%;

г) Етиловий спирт C2H6O.

4. 45.3%.

Завдання на визначення правильної послідовності дій, подій, об’єктів тощо.

9. Установіть послідовність зростання молекулярної маси речовин:

а) Ортофосфорної кислоти H3PO4;

б) Поташу K2CO3;

в) Мідного купоросу CuSO4;

г) Чадного газу CO;

д) Пероксиду водню H2O2.

10.Установіть послідовність збільшення валентності Нітрогену в сполуках з киснем.

а) N2O3;

б) NO2;

в) N2O5;

г) N2O.

ТЕСТИ

з теми “Кисень”

І варіант

Завдання, що передбачають вибір однієї правильної відповіді з групи запропонованих варіантів відповідей.

І рівень складності

 1. Вказати просту речовину Оксигену:

а) кисень;

б) озон;

в) вода;

г) азот.

 1. Кисень в лабораторії добувають розкладанням:

а) KMnO4;

б) CO2;

в) CaO;

г) CaCO3.

ІІ рівень складності

 1. Виберіть правильне твердження. Коефіцієнт – це число, яке показує:

а) кількість атомів в молекулі;

б) масу атома;

в) заряд ядра атома;

г) кількість атомів чи молекул.

4. Взаємодія речовин з киснем супроводжується:

а) зниженням температури реагентів;

б) виділенням світла;

в) утворенням водню;

г) утворенням води.

ІІІ рівень складності

Завдання з короткою відповіддю у вигляді числа, букв, слова тощо.

 1. Визначте масову частку Оксигену у сполуці Аl2(SO4)3.

 2. Складіть рівнянні взаємодії кисню з сульфуром.

Завдання на встановлення відповідності (логічних пар) між елементами двох списків.

 1. Встановіть відповідність:

  Назва оксиду

  Формула сполуки

  а) Силіцій оксид

  1. Al2O3

  б) Сульфур (VI) оксид

  2. N2O

  в) Алюміній оксид

  3. SO3

  г) Нітроген (І) оксид

  4. SiO2

 2. Установіть відповідність:

Хімічна реакція Рівняння реакції

а) повне окиснення

метану;

1. 2Н5ОН + 5О2 4CO2 + 6Н2О;

б) взаємодія кисню з гідроген сульфідом;

2. СН4 + 2О2 CO2 + 2Н2О;

в) взаємодія кисню з глюкозою;

3. С6Н12О6 + 6О2 → 6СО2 + 6Н2О + енергія;

г) взаємодія кисню з етиловим спиртом.

4. Н2S + 2О2 SO2 + Н2

Завдання на визначення правильної послідовності дій, подій, об’єктів тощо.

 1. Установіть послідовність збільшення суми коефіцієнтів в рівняннях реакцій:

а) Li + O2Li2O;

б) H2OH2 + O2 ;

в) Fe + O2 Fe3O4;

г) N2+ O2 NO/

 1. Складіть рівняння реакцій за схемою

КМnO4O2SO2SO3H2SO4:

а) S;

б) O2;

в) Н2O;

г) температура.

ТЕСТИ

з теми “Кисень”

ІІ варіант

Завдання, що передбачають вибір однієї правильної відповіді з групи запропонованих варіантів відповідей.

І рівень складності

 1. Вказати молекулу кисню:

а) Н2;

б) О2;

в) О;

г) О3.

 1. Кисень в лабораторії добувають розкладанням:

а) H2O2;

б) CO;

в) NaOH;

г) CaCO3.

ІІ рівень складності

 1. В переліку властивостей виберіть такі, що відповідають кисню:

а) газ без кольору, запаху, смаку;

б) найлегший газ;

в) добре розчиняється у воді;

г) газ синього кольору, з різким запахом.

 1. Виберіть правильне твердження. Хімічне рівняння – це умовний запис:

а) радіоактивного розпаду;

б) утворення суміші;

в) фізичного явища;

г) хімічного явища.

ІІІ рівень складності

Завдання з короткою відповіддю у вигляді числа, букв, слова тощо.

 1. Визначте масову частку Оксигену в сполуці KMnO4.

 2. Складіть рівнянні взаємодії кисню з алюмінієм:

Завдання на встановлення відповідності (логічних пар) між елементами двох списків.

 1. Встановіть відповідність:

  Назва оксиду

  Формула сполуки

  а) Манган (ІІ) оксид

  1. Na2O

  б) Ферум (ІІІ) оксид

  2. MnO

  в) Карбон (ІІ) оксид

  3. Fe2O3

  г) Натрій оксид

  4. CO

 2. Установіть відповідність:

Хімічна реакція Рівняння реакцій

а) взаємодія кисню з вуглецем;

1. 2Mg + O2 → 2MgО;

б) взаємодія кисню з сіркою;

2. С + O2 → СO2;

в) взаємодія кисню з магнієм;

3. 3Fe + 2О2Fe3О4;

г) взаємодія кисню з залізом.

4. S + O2SO2.

Завдання на визначення правильної послідовності дій, подій, об’єктів тощо.

9. Установіть послідовність збільшення суми коефіцієнтів в рівняннях реакцій:

а) Zn + S → ZnS;

б) P + O2 → P2O5;

в) Fe + O2 Fe2O3;

г) KClOKCl + O2.

10.Складіть рівняння реакцій за схемою: Н2О О2 СО СО2 Н2СО3:

а) температура;

б) O2;

в) Н2О;

г) C.

ТЕСТИ

з теми “Вода”

І варіант

Завдання, що передбачають вибір однієї правильної відповіді з групи запропонованих варіантів відповідей.

І рівень складності

1.Правильне твердження щодо воді:

а) формула води Н2О2;

б) при кімнатній температурі вода рідка;

в) температура плавлення води - 100° С;

г) вода здатна розчиняти всі речовини в природі.

2. Визначити формулу оксиду, який взаємодіє з водою:

а) Fe2O3;

б) SO3;

в) Al2O3;

г) CrO3.

ІІ рівень складності

 1. Чиста вода за стандартних умов:

а) безбарвна прозора рідина, не має ні запаху, ні смаку;

б) газ без кольору, запаху, смаку;

в) добре розчиняється у воді;

г) рідина синього кольору, з різким запахом.

4. Розчинник – це:

а) компонент розчину, який перебуває у твердому агрегатному стані;

б) компонент розчину, який перебуває у рідкому агрегатному стані;

в) компонент розчину, який перебуває в газоподібному агрегатному стані;

г) компонент розчину, який перебуває у тому самому агрегатному стані, що і розчин.

ІІІ рівень складності

Завдання з короткою відповіддю у вигляді числа, букв, слова тощо.

 1. Визначте масову частку Оксигену у сполуці Н2O.

 2. Визначити суму коефіцієнтів в рівнянні реакції взаємодії води з Нітроген (V) оксидом.

Завдання на встановлення відповідності (логічних пар) між елементами двох списків.

 1. Встановіть відповідність:

Маси речовини у розчині

Масова частка солі в розчині

 1. 95 г води та 5 г NaCl

а) 0,20

2. 20 г води та 5 г NaCl

б) 0,05

 1. 9 г води та 1 г NaCl

в) 0,10

 1. 75 г води та 25 г NaCl

г) 0,25

8. Установіть відповідність:

1. Взаємодія води з металами;

а) 202↑ + О2

2. Взаємодія води з оксидами металів;

б) Р2О5 + Н20 2НРО3

3. Взаємодія води з оксидами неметалів;

в) СаО + Н20 Са(ОН)2

 1. Розкладання води.

г) 2Na+2Н20→2NaОН+Н2

Завдання на визначення правильної послідовності дій, подій, об’єктів тощо.

9.Установіть послідовність збільшення кількості молекул води при взаємодії з оксидами:

а) Na2O + H2ONaOH;

б) Mn2O7 + H2OHMnO4;

в) P2O5 + H2OH3PO4.

10. Установіть послідовність розчинів в порядку зменшення маси розчиненої речовини:

а) 100 г розчину з масовою часткою 20 %;

б) 180 г розчину з масовою часткою 10 %;

в) 50 г розчину з масовою часткою 5 %;

г) 10 г розчину з масовою часткою 3 % .

ТЕСТИ

з теми “Вода”

ІІ варіант

Завдання, що передбачають вибір однієї правильної відповіді з групи запропонованих варіантів відповідей.

І рівень складності

1. Правильне твердження щодо воді:

а) формула води Н2О;

б) при кімнатній температурі вода тверда;

в) температура плавлення води - 100° С;

г) вода здатна розчиняти всі речовини в природі.

2. Визначити формулу оксиду, який не взаємодіє з водою:

а) СаО;

б) SO3;

в) СО2;

г) CrO3.

ІІ рівень складності

3. Розчинена речовина може перебувати:

а) в рідкому агрегатному стані;

б) в твердому агрегатному стані;

в) в газоподібному агрегатному стані;

г) в будь – якому агрегатному стані.

4. Розчин – це:

а) це однорідна система змінного складу, що містить два або кілька компонентів;

б) це однорідна система постійного складу;

в) це однорідна система змінного складу, що містить тільки два компонента;

г) це неоднорідна система змінного складу, що містить два або кілька компонентів.

ІІІ рівень складності

Завдання з короткою відповіддю у вигляді числа, букв, слова тощо.

 1. Визначте масову частку Гідрогену у сполуці Н2O

 2. Визначити суму коефіцієнтів в рівнянні реакції взаємодії води з Манган (VІІ) оксидом.

Завдання на встановлення відповідності (логічних пар) між елементами двох списків.

 1. Встановіть відповідність:

Маси речовини у розчині

Масова частка солі в розчині

 1. 190 г води та 10 г NaCl

а) 10 %

2. 4 г води та 1 г NaCl

б) 20 %

3.30 г води та 10 г NaCl

в) 5 %

4.9 г води та 1 г NaCl

г) 25 %


8. Установіть відповідність:

1. Взаємодія води з металами;

а) SО3 + Н20 Н2SО4

2. Розкладання води.

б) 202↑ + О2

3. Взаємодія води з оксидами металів;

в) MgО +20Mg(ОН)2

4. Взаємодія води з оксидами неметалів.

г)2К+2Н20→2КОН+Н2

Завдання на визначення правильної послідовності дій, подій, об’єктів тощо.

9.Установіть послідовність зменшення кількості молекул води при взаємодії з оксидами:

а) CO2 + H2OH2CO3;

б) B2O3 + H2OH3BO3

в) P2O5 + H2OH4P2O7.

10. Установіть послідовність розчинів в порядку збільшення маси розчиненої речовини:

а) 50 г розчину з масовою часткою 10 %;

б) 80 г розчину з масовою часткою 2 %;

в) 90 г розчину з масовою часткою 5 %;

г) 100 г розчину з масовою часткою 3 %.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу

Опис документу:
Пропоновані тести з хімії для 7 класу призначені для перевірки знань учнів. Тести підготовлені відповідно до чинної програми з хімії Міністерства освіти та науки України. Матеріали можна використовувати для поточних та підсумкових перевірок знань учнів.
 • Додано
  26.02.2018
 • Розділ
  Хімія
 • Клас
  7 Клас
 • Тип
  Інші методичні матеріали
 • Переглядів
  8688
 • Коментарів
  0
 • Завантажень
  98
 • Номер матеріала
  BW558492
 • Вподобань
  2
Курс:«Мовленнєва майстерність педагога Нової української школи. Вербальний і невербальний імідж»
Вікторія Вікторівна Сидоренко
36 годин
1400 грн
590 грн

Бажаєте дізнаватись більше цікавого?


Долучайтесь до спільноти

«Методичний
тиждень 2.0»
Головний приз 500грн
Взяти участь