Тести для діагностики обдарованості учнів

Опис документу:
Різні види тестів допоможуть виявити напрям обдарованості дитини

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

ДОСЛІДЖЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНЯ

ТЕСТ « ЗДІБНОСТІ УЧНЯ»

Мета: виявити схильності учня до того чи іншого роду занять, рівень творчого розвитку, соціальні здібності.

Обладнання: роздруковані контрольні аркуші, олівці чи ручки.

Інструкція: учню видають розграфлений контрольний аркуш з номерами запитань, поруч із якими школяреві потрібно вписати знак «+», якщо відповідь позитивна, і знак «-» , якщо відповідь негативна. Запитання зачитує вчитель.

Контрольний аркуш

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

Чи правда, що в дитинстві ти дуже любив:

 1. Подовгу грати в рухливі ігри?

 2. Придумувати ігри й верховоди вних?

 3. Грати в шашки, шахи?

 4. Ламати іграшки, щоб подивитися, що в середині?

 5. Читати вірші або співати пісні?

 6. Розмовляти з незнайомими або ставити запитання?

 7. Слухати музику й ритмічно танцювати під неї?

 8. Малювати або спостерігати, як малюють інші?

 9. Слухати або складати казки, історії?

Чи подобається тобі нині:

 1. Займатися на уроках фізкультури або в спортивній секції?

 2. Добровільно брати на себе обов'язки організатора справ?

 3. Допомагати друзям розв'язувати математичні завдання?

 4. Читати про відомі відкриття й внаходи?

 5. Брати участь в художній самодіяльності?

 6. Допомагати іншим людям розбиратися в їхніх проблемах?

 7. Читати або дізнаватися, щось нове про мистецтво?

 8. Займатися в ізостудії, мистецькому гуртку?

 9. Писати твори на вільну тему?

Чи одержуєш ти особливе задоволення:

 1. Від участі й боротьби в спортивних змаганнях?

 2. Свого вміння керувати людьми, розподіляти роботу?

 3. Розв'язування складних математичних завдань?

 4. Полагодження побутових електро-або радіоприладів?

 5. Гри на сцені?

 6. Спілкування з людьми?

 7. Знайомств із новими музичними інструментами, музичними творами?

 8. Відвідування художньої виставки?

 9. Переказу якоїсь події, прочитаного або побаченого?

Тебе часто тягне:

 1. До тривалих фізичних вправ?

 2. Справ у групі, що вимагають твоєї ініціативи або наполегливості?

 3. Розгадування математичних шарад?

 4. Виготовлення яких-небудь виробів (моделей)?

 5. Брати участь у постановці спектаклю?

 6. Допомогти людям, поспівчувати їм?

 7. Пограти на музичному інструменті?

 8. Помалювати фарбами або олівцями?

 9. Писати вірші, прозу або просто вести щоденник?

Ти можеш тривалий час:

 1. Займатися спортом або фізичною працею?

 2. Енергійно працювати разом з іншими?

 3. Займатися кресленням або шаховою комбінацією?

 4. Копатися в механізмах, приладах?

 5. Піклуватися про молодих, слабких або хворих людях?

 6. Думати про долі людей, героїв книг, що сподобалося?

 7. Виконувати музичні твори?

 8. Малювати, ліпити, фантазуючи при цьому?

 9. Готуватися до доповіді, повідомлення, твору?

Обробка отриманих результатів.

Кожний стовпчик контрольного аркуша характеризує один із напрямків розвитку здібностей особистості учня. При обробці даних підраховується сума позитивних відповідей у кожному стовпчику.

І – фізичні (спортивні) ( 1, 10, 19, 28, 37 );

ІІ – організаторські (2, 11, 20, 29, 38);

ІІІ – математичні ( 3, 12, 21, 30, 39);

ІV – конструкторсько-технічні (4, 13, 22, 31, 40);

V – емоційно-образотворчі (артистичні) ( 5, 14, 23, 32, 41);

VІ – комунікативні ( 6, 15, 24, 33, 42);

VІІ – музичні ( 7, 16, 25, 34, 43);

VІІІ – художньо-образотворчі (8, 17, 26, 35, 44);

ІХ – філологічні ( 9, 18, 27, 36, 45).

ТЕСТ «СЛУХОМОВНА ПАМ'ЯТЬ»

Мета: виявити рівень розвитку слухо-мовної пам’яті учня, його здатність відтворювати отриману інформацію.

Вік учнів: від 11 років

Обладнання: чисті аркуші паперу, ручки.

Інструкція: перед проведення тестування вчитель пояснює учням завдання: «Вам буде потрібно запам’ятати на слух і відновити (записати) на контрольному аркуші чотири набори по десять слів.

Спочатку я прочитаю вам першу групу слів. Постарайтеся їх запам’ятати. За командою «записати» ви маєте протягом 45 секунд записати на аркуші слова, які запам’ятали (у довільному порядку). За командою «стоп» покладіть олівці й приготуйтесь до прослуховування наступної групи слів.»

І набір слів

Береза, піднебіння, лампа, білка, сонце, двері, кіль, дощ, чобіт, ромашка.

ІІ набір слів

Сніданок, школа, північ, корова, серце, весна, сосна, хліб, відро, мужність

ІІІ набір слів

Вогонь, міст, газета, собака, війна, літо, мрія, брат, стіл, ніж.

ІV набір слів

Дорога, яблуня, поле, бджола, сад, здоров’я, вечір, сметана, хата, час.

Обробка отриманих результатів.

Обсяг пам’яті обчислюється як сума всіх записаних учнем слів, розділена на чотири. Отримане число – кількість балів, що відображає рівень розвитку слухово-мовної пам’яті учня.

Індексація:

10 балів – Високий рівень;

8 – 9 балів – Вище за середній;

5 – 7 балів – Середній рівень

3 – 4 бали – Нижче за середній;

1 – 2 бали – Низький рівень.

ТЕСТ «КОНСТРУЮВАННЯ ФРАЗИ ПО ПОЧАТКОВИХ БУКВАХ СЛІВ»

(за методикою Дж. Гілфорда)

Мета: виявити рівень мовленнєвого розвитку учня, багатство його словникового запасу.

Вік учнів: 9 – 12 років.

Обладнання: роздруковані бланки тесту.

Інструкція: учневі пропонується написати якнайбільше речень із чотирьох слів, у яких кожне слово починається з певної букви.

Фраза обов’язково повинна бути логічною, а слова в реченні – погодженими по родах, числах, особах та відмінках. Додавати інші слова або прислівники не дозволяється. Зазначені букви можна використати як прислівники. Час виконання завдання – 5 хвилин. Зразок бланка тесту

1-ше слово

2-ге слово

3-тє слово

4-те слово

В ____

В ____

В _____

М _____ .

В ____

В ____

В _____

М _____ .

В ____

В ____

В _____

М _____ .

В ____

В ____

В _____

М _____ .

В ____

В ____

В _____

М _____ .

В ____

В ____

В _____

М _____ .

В ____

В ____

В _____

М _____ .

В ____

В ____

В _____

М _____ .

В ____

В ____

В _____

М _____ .

В ____

В ____

В _____

М _____ .

В ____

В ____

В _____

М _____ .

В ____

В ____

В _____

М _____ .

В ____

В ____

В _____

М _____ .

В ____

В ____

В _____

М _____ .

В ____

В ____

В _____

М _____ .

Обробка отриманих результатів.

Для оцінювання творчих здібностей учня підраховується кількість правильно складених речень.

Вік дітей

Рівень розвитку здібностей

високий

середній

низький

9 років

3 речення й більше

1 речення

1 речення

10 років

4 речення й більше

2-3 речення

1 речення

11 років

5 речень і більше

3 речення

2 речення

12 років

6 речень й більше

4-5 речень

3 речення

ТЕСТ «ПАМЯТЬ»

Мета: виявити спосіб довільного запам’ятовування учня та характер його асоціацій (адекватність образів стимульним словам).

Вік учнів: від 15 років

Обладнання: чисті аркуші паперу, олівці чи ручки.

Інструкція: перед початком тестування учитель пояснює учням завдання: «Зараз я називатиму вам слова. Ваше завдання – запам’ятати якомога більше названих слів. Для полегшення запам’ятовування робіть до кожного слова замальовки, але записувати чи позначати слова літерами не можна. Дозволяється лише намалювати який-небудь малюнок, який нагадав би вам назване слово. Порядок запам’ятовування довільний.»

Налякане кошеня Урок

Краса Проблема

Подвиг Ясний день

Немовля Віхола

Щастя Любов

Перемога Сумнів

Ворожнеча Дружба

Багатство Справедливість

Диво Радість

Розум Очікування

Нудьга Космос

Щедрість Сила

Обробка отриманих результатів.

Після того, як учень проілюструє поняття, що подаються за списком, його просять за малюнками пригадати стимульні слова. З’ясовують, як допомагають малюнки пригадуванню. По малюнках-символах роблять висновки про характер довільного запам’ятовування та характер асоціацій: адекватність образів стимульним словам.

Отримані результати мають бути уважно й неквапливо осмислені, узагальнені, розставлені акценти. І вже на цій основі вчитель має планувати подальшу навчально-виховну роботу з конкретним учнем, враховуючи виявлені показники.

ТЕСТ «ДОМІНЮЧА СИСТЕМА СПРИЙНЯТТЯ»

Мета: виявити домінуючу систему сприйняття в учня, визначити його тип (аудіалістичний, візуалістичний чи кінестичний).

Вік учнів: від 13 років.

Обладнання: роздруковані бланки тесту, олівці чи ручки.

Інструкція: перед початком тестування, учитель пояснює учням завдання: « У кожного з нас серед органів чуття є провідний, який швидше й частіше від інших реагує на навколишні сигнали й подразники, найсуттєвіше впливає на наші почуття. Скориставшись наведеними нижче запитаннями, ви зможете виявити, який канал сприйняття найшвидше реагує під час ваших контактів з навколишнім світом».

Відповідати на запитання потрібно «так» або «ні».

 1. Люблю спостерігати за хмарами й зірками.

 2. Часто наспівую собі потихеньку.

 3. Не визнаю моду, яка незручна.

 4. Дуже полюбляю ходити в сауну.

 5. Купуючи річ, обов’язково звертаю увагу на її колір.

 6. Упізнаю по кроках, хто ввійшов до кімнати.

 7. Мені подобається наслідувати відомих людей.

 8. Багато часу приділяю своєму зовнішньому вигляду.

 9. Люблю приймати масаж.

 10. Коли є вільний час, люблю роздивлятись людей.

 11. Погано почуваюсь, коли змушений тривалий час сидіти на місці.

 12. Коли бачу одяг у вітрині, відразу визначаю, чи пасуватиме він мені.

 13. Коли почую знайому мелодію, відразу пригадую події мого життя, пов’язані із нею.

 14. Часто читаю під час прийому їжі.

 15. Дуже часто веду телефонні розмови.

 16. Я схильний до повноти.

 17. Мені більше подобається слухати, Як хтось читає, ніж читати самому.

 18. Після поганого дня мій організм у напруженні.

 19. Охоче й багато фотографую або фотографуюсь сам.

 20. Довго пам’ятаю, що мені сказали приятелі або знайомі.

 21. Охоче купую квіти, тому що вони є головною окрасою життя.

 22. Ввечері полюбляю приймати гарячу ванну.

 23. Намагаюся занотувати свої особисті справи.

 24. Часто розмовляю сам із собою.

 25. Після тривалої поїздки, потребую тривалого відпочинку.

 26. Тембр голосу людини багато говорить мені про неї

 27. Дуже часто оцінюю людей за манерою одягатись.

 28. Люблю потягуватися, розминати кінцівки.

 29. Занадто тверда або занадто м’яка постіль – кара для мене.

 30. Мені нелегко знайти зручне взуття.

 31. Дуже люблю ходити в кіно.

 32. Добре й надовго запам’ятовую обличчя людей.

 33. Люблю ходити під дощем, коли краплі стукають об парасольку.

 34. Вмію слухати те, що мені кажуть.

 35. Люблю танцювати, у вільну годину займаюсь спортом або гімнастикою.

 36. Коли поблизу цокає будильник, не можу заснути.

 37. Добре відрізняю якісну аудіоапаратуру від неякісної за звучанням музики.

 38. Коли чую музику – відбиваю такт ногою.

 39. У годину відпочинку полюбляю оглядати пам’ятники архітектури.

 40. Не виношу безладу.

 41. Не люблю синтетичні тканини.

 42. Вважаю, що атмосфера в кімнаті залежить від освітлення.

 43. Часто відвідую концерти.

 44. Потиск руки багато говорить мені про людину.

 45. Охоче відвідую галереї та виставки.

 46. Серйозна дискусія – це захоплююча поія.

 47. Дотиком можна висловити значно більше, ніж словами.

 48. Серед галасу я не можу зосередитись.

Обробка отриманих результатів.

Підрахувати кількість стверджень, з якими учень погодився, окремо для типів А (візуалістичний), Б (кінестичний) та В (аудіалістичний). Найбільша кількість позитивних відповідей в одному з типів визначає домінуючу систему сприйняття учнем навколишнього світу.

Тип А (бачити): 1, 5, 8, 10, 12, 14, 19, 21, 23, 27, 31, 32, 39, 40, 42, 45.

Тип Б (відчувати): 3,4,9, 11, 16, 18, 22, 25, 28, 29, 30, 35, 38, 41, 44, 47.

Тип В (чути): 2, 6, 7, 13, 15, 17, 20, 24, 26, 33, 34, 36, 37, 43, 46, 48.

Результати тестування доречно використати для визначення способу подання учням навчального матеріалу.

ТЕСТ «ТВОРЧІ СХИЛЬНОСТІ УЧНЯ»

Мета: визначити характер творчих здібностей учня.

Вік учнів: 7-12 років.

Обладнання: роздруковані бланки тексту, олівці чи ручки.

Інструкція: учень має уважно прочитати кожне ствердження, обвести слово «так», якщо він згоден, слово «ні», якщо написане не співпадає з його думкою.

Так Ні 1. Я люблю складати власні пісні.

Так Ні 2. Я люблю гуляти один.

Так Ні 3. Мої мама й тато люблять грати зі мною.

Так Ні 4. Я ставлю багато запитань.

Так Ні 5. Твір розповідей і казок – нікчемне заняття.

Так Ні 6. Я люблю, щоб у мене було один або двоє друзів.

Так Ні 7. Я нічого не маю проти, якщо іноді змінюються правила

гри.

Так Ні 8. У мене є кілька дійсно гарних ідей.

Так Ні 9. Я люблю малювати.

Так Ні 10. Я люблю справи, які важко робити.

Так Ні 11. Сонце на малюнку повинне бути завжди жовтим.

Так Ні 12. Я люблю розбирати прилади та іграшки, щоб зрозуміти,

як вони працюють.

Так Ні 13. Мені більше за все подобається розфарбовувати малюнки

розмальовок, ніж малювати самому.

Так Ні 14. Легкі загадки – найцікавіші.

Так Ні 15. Іноді тато або мама займаються чим-небудь разом зі мною.

Так Ні 16. Я люблю дізнаватись нове про тварин.

Так Ні 17. Мій тато любить робити що-небудь по господарству.

Так Ні 18. Я не люблю, коли інші діти ставлять багато запитань.

Так Ні 19. Важко знайти собі заняття, коли перебуваєш на самоті.

Так Ні 20. Мій тато вважає, що я зазвичай чиню правильно.

Так Ні 21. Я люблю розповіді про давнину.

Так Ні 22. Я охочіше граю в старі ігри, ніж у нові.

Так Ні 23. Якщо те, що я хочу зробити виявляється важким, я

відмовляюся від цієї ідеї й беруся за що-небудь інше.

Так Ні 24. Я завжди граю з друзями, один я не люблю грати.

Обробка отриманих результатів.

За кожну позитивну відповідь (обведене слово «так») нараховується 1 бал, за негативні відповіді (обведене слово «ні») – 0 балів.

Увага! У пунктах 5, 6, 11, 13, 14, 18, 19, 22, 23, 24 оцінювання проводиться у такий спосіб: за відповідь «так» нараховується 0 балів, а за відповідь «ні» - 1 бал. Це робиться тому, що у зазначених пунктах затверджується ознака, протилежна тій, що визначається. Схильність дитини до творчості складається з таких його якостей, як розмаїття інтересів, незалежність і гнучкість розуму, допитливість, наполегливість. Нарешті, істотне значення має й обстановка в родині дитини. Проаналізуємо ці якості.

 1. Розмаїття інтересів.

Підрахувати загальну суму балів учня в пунктах 1, 5, 9, 16, 21. Кількість набраних балів відповідає ступеню виразності розмаїтості інтересів дитини:

І ступінь – 0-1 бал (слабко виражений);

ІІ ступінь – 2-3 бали (виражений середньо);

ІІІ ступінь – 4-5 балів (явно виражена).

 1. Незалежність.

Підрахувати загальну суму балів за відповіді дитини в пунктах 2, 8, 11, 13, 19, 24. Кількість набраних балів відповідає рівню незалежності дитини:

І ступінь – 0-1 бал (слабко виражений);

ІІ ступінь – 3-4 бали (виражений середньо);

ІІІ ступінь – 5-6 балів (явно виражена).

 1. Гнучкість, пристосовність.

Порахувати загальну суму балів за відповіді дитини в пунктах 6, 7, 22. Кількість набраних балів відповідає ступеню виразності гнучкості поведінки дитини:

І ступінь – 0-1 бал (виражений слабко);

ІІ ступінь – 2 бали (виражений середньо);

ІІІ ступінь – 3 бали (виражений явно).

 1. Допитливість.

Порахувати загальну суму балів за відповіді дитини в пунктах 4, 12, 18. Кількість набраних балів відповідає ступеню виразності допитливості дитини:

І ступінь – 0-1 бал (виражений слабко);

ІІ ступінь – 2 бали (виражений середньо);

ІІІ ступінь – 3 бали (виражений явно).

 1. Наполегливість.

Підрахувати загальну суму балів за відповіді дитини в пунктах 10, 14, 23. Кількість набраних балів відповідає ступеню виразності наполегливості дитини:

І ступінь – 0-1 бал (виражений слабко);

ІІ ступінь – 2 бали (виражений середньо);

ІІІ ступінь – 3 бали (виражений явно).

 1. Відомості про сімейну обстановку.

Підрахуйте загальну суму балів за відповіді дитини в пунктах 3, 15, 17, 20. Кількість набраних балів відповідає ступеню сприятливого впливу сімейної обстановки для розвитку творчих нахилів дитини:

І ступінь – 0-1 бал (мало сприяє);

ІІ ступінь – 2 бали (сприяє середньо);

ІІІ ступінь – 3 бали (явно сприяє).

ТЕСТ «ЗДІБНОСТІ ДО СЛОВОТВОРЕННЯ»

Мета: виявити рівень мовленнєвого розвитку учня, багатство його словникового запасу.

Вік учнів: 7-10 років

Обладнання: аркуші паперу, ручки.

Інструкція: учневі пропонується скласти якнайбільше нових слів з якого-небудь слова, що містить великий набір літер, (наприклад, «електростанція»). Час на виконання завдання – 5 хвилин.

Головна умова: використовувати двічі од дюну й ту саму букву в новому слові не можна. Завдання подається на окремому аркуші, на якому дитина записує й свої слова.

Обробка отриманих результатів.Для оцінки творчої здатності дитини необхідно підрахувати кількість вірно складених слів.

9 слів і більше – Високий рівень розвитку;

7-8 слів – Середній рівень;

6 слів і менше – Низький рівень.

ТЕСТ «ЛОГІЧНА ТА МЕХАНІЧНА ПАМ'ЯТЬ»

Мета: виявити рівень розвитку логічної та механічної пам’яті учня.

Вік учнів: від 14 років.

Обладнання: чисті аркуші паперу, ручки.

Інструкція: з інтервалом у 2 секунди вчитель зачитує слова. Учень уважно слухає, а потім по пам’яті записує друге слово кожної пари.

Наприклад: Кінь – підкова (учень має записати слово «підкова»)

 1. Учитель читає пари логічно пов’язаних слів:

Замок – ключ Слива – компот

Корова – молоко Лялька - грати

Щітка – черевик Коріння – дерево

Віхола – зима Коріння – дерево

Перо – птах Коріння – дерево

Лак – ніготь Коріння – дерево

Літера – книга Коріння – дерево

Квиток – автобус Сірник - вогонь

Чай – чашка Комір – сорочка

 1. Учитель читає пари слів, логічно не пов’язаних:

Дім – склянка Ложка - собака

Квітка – масло Голка - курка

Хмара – стілець Пташка - повінь

Дощ – глечик Олівець – таксі

Стрічка – цукор Очі - вітрильник

Клей – картопля Торт - скло

Панчохи – персик Метелик – книга

Обробка отриманих результатів.

Підрахувати кількість записаних учнем слів. Кожне слово дорівнює одному балу.

Кількість записаних слів із першого завдання визначає обсяг логічної пам’яті учня, а другого завдання – механічної пам’яті.

Якщо кількість відтворених слів по кожному завданню дорівнює 7 і більше – в учня достатній рівень логічної й механічної пам’яті.

Індексація:

Більше 12 балів – високий рівень

9-11 балів – Вище за середній;

6-8 балів – Середній рівень;

4-5 балів – Нижче за середній;

менше 3 балів – Низький рівень

ТЕСТ «ЛОГІЧНЕ МИСЛЕННЯ УЧНЯ»

Мета: дослідити здатності учня до уяви й словесно-логічного мислення: уміння правильно й повно відповідати на запитання, бачити причинно-наслідкові зв’язки.

Вік учнів: 6-13 років.

Обладнання: роздруковані бланки опитувальника, чисті аркуші паперу, ручки.

Інструкція: учню пропонують пофантазувати на тему: «Що відбудеться, якщо ?». Завдання дитини – дати якомога більше повних й оригінальних відповідей на поставлені запитання:

Що відбудеться, якщо дощ буде лити, не припиняючись?

Що відбудеться, якщо всі тварини почнуть говорити?

Що відбудеться, якщо всі гори раптом стануть цукровими?

Що відбудеться, якщо в тебе виростуть крила?

Що відбудеться, якщо сонце не зайде за обрій?

Що відбудеться, якщо оживуть всі казкові герої?

Що відбудеться, якщо люди зможуть читати думки одне одного?

Обробка отриманих результатів.

Чим більше докладно й детально відповідатиме учень, тим краще у нього розвинені образне мислення та уява.

Для оцінювання результатів слід враховувати:

 1. Фактор часу (час, витрачений на роздуми):

5 хвилин – 1 бал;

4 хвилини – 2 бали;

3 хвилини – 3 бали;

2 хвилини – 4 бали;

1 хвилина – 5 балів;

 1. Активність уяви:

Оригінальна докладна відповідь з елементами гумору – 5 балів;

Незвичайна відповідь з елементами фантазії – 4 бали;

Банальна відповідь («нічого не буде», «такого не буває» та ін.) – 2 бали;

Відповідь не по суті або зустрічним запитанням, відмова від відповіді – 1 бал.

Максимальна кількість балів – 10 (фактор часу та оригінальність відповіді). Чим менше балів набере дитина, тим більше вона потребує спеціальних занять з розвитку уяви й творчого мислення.

ТЕСТ «ОБДАРОВАНІСТЬ УЧНЯ»

Мета: виявити творчі та інтелектуальні здібності й задатки учня 6-10 років.

Респонденти: батьки учня.

Обладнання: роздруковані бланки опитувальника.

Інструкція: відповідаючи на запитання тесту, батьки помічають пункти, що підтверджують здібності дитини.

 1. Ваша дитина навчилася читати рано, до шестирічного віку:

А) самостійно – 7 балів;

Б) із чиєюсь допомогою – 5 балів.

 1. Читає багато, причому швидко – 2 бали.

 2. Сама або з чиєюсь допомогою зацікавилася довідниками, словниками, енциклопедіями – 2 бали.

 3. Легко навчилася читати, але зазнає труднощів при читанні – 1 бал.

 4. Потайлива, не любить, коли втручаються в її справи, має друзів старших за віком – 2 бали.

 5. Воліє розмовляти зі старшими – 2 бали.

 6. Ставить багато складних запитань, чим дивує або розгублює дорослих - 2 бали.

 7. У неї завжди готові відповіді навіть на дуже несподівані запитання – 1 бал.

 8. Іноді неуважна, але завжди вміє зробити правильні узагальнення (скажімо, після перегляду кінофільму, телевізійної передачі або спостерігаючи за чим-небудь) – 2 бали.

 9. Із задоволенням вступає в бесіду про навколишній світ, дає свою оцінку різним явищам – 1 бал.

 10. Із невдоволенням ставиться до одноманітних, повсякденних справ (прибирання, миття підлоги і посуду, виконання навчальних завдань, що не вимагають більших зусиль) – 1 бал.

 11. Чутлива до будь-якої несправедливості, якщо навіть це не стосується її особисто.

 12. Любить жартувати, має почуття гумору – 2 бали.

 13. Має багатий словниковий запас і вміло використовує в розмові різні терміни – 2 бали.

 14. Любить складні ігри (шахи та ін..), що вимагають певної кмітливості – 2 бали.

 15. Рано зацікавився тим, що вивчають у старших класах – 1 бал.

 16. Віддає перевагу різноманітним заняттям, причому любить усе робити самостійно – 2 бали.

 17. ЇЇ цікавлять запитання світобудови й усе, що стосується давньої історії – 2 бали.

 18. Навчається без особливих зусиль, швидко охоплює матеріал і має свою думку з багатьох питань – 2 бали.

 19. У неї розвинене почуття сприйняття музики, прикладного мистецтва, навколишнього середовища, у всьому шукає гармонію – 2 бали.

Обробка отриманих результатів.

Підрахувати суму балів по тих позиціях, які найбільше відповідають рисам характеру й схильностям конкретно дитини.

Набрана сума не перевищує 9 балів. Варто подумати про активізацію занять із дитиною в плані загального розвитку. Необхідно розширити їй можливості для «проби сил» у різних областях, тому що її здібності ще не виявилися.

10-13 балів. Дитина має певні здібності, необхідно подбати про спеціальний розвиток його можливостей.

Більше 14 балів. Дитину відрізняє неординарність. Їй необхідна спеціальна програма навчання й розвитку, а також консультація із психологом.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Сертифікат від «Всеосвіти» відповідає п. 13 постанови КМУ від 21 серпня 2019 року № 800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133)

Обрати Курс або Вебінар.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.


Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!