Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Методичні ігри для урізноманітнення уроків природничого циклу
»
Взяти участь Всі події

ТЕМИ "КІЛЬКІСТЬ РЕЧОВИНИ. РОЗРАХУНКИ ЗА ХІМІЧНИМИ ФОРМУЛАМИ"

Хімія

Для кого: 8 Клас

12.04.2021

139

5

0

Опис документу:
Завдання 1. Позначте число Авогадро: А. 0,602 • 1023 Б. 12,04 • 1023 В. 6,02 • 1023 Г. 1,806 • 1023 Завдання 2. Сформулюйте визначення молярної маси. Молярна маса – це фізична величина, що дорівнює відношенню маси речовини до її кількості. Завдання 3. Позначте назву кількості речовини: А. молярна маса Б. Ро В. Ню Г. Моль
Перегляд
матеріалу
Отримати код

ТЕМИ "КІЛЬКІСТЬ РЕЧОВИНИ. РОЗРАХУНКИ ЗА ХІМІЧНИМИ ФОРМУЛАМИ"

Завдання 1. Позначте число Авогадро:

А. 0,602 • 1023

Б. 12,04 • 1023

В. 6,02 • 1023

Г. 1,806 • 1023

Завдання 2. Сформулюйте визначення молярної маси. Молярна маса – це фізична величина, що дорівнює відношенню маси речовини до її кількості.

 

Завдання 3. Позначте назву кількості речовини:

А. молярна маса

Б. Ро

В. Ню

Г. Моль

Завдання 4. Позначте об’єм водню (н.у.) кількістю речовини 1 моль:

А. 2,24 л

Б. 22,4 л

В. 24,2 л

Г. 24,4 л

Завдання 5. Обчисліть та позначте, якій кількості речовини відповідає кисень масою 128 г:

А. 2,2 моль

Б. 4,4 моль

В. 4,0 моль

Г. 5,0 моль

Дано: m(O2)=128 г. Знайти: v(О2) - ?

Розв’язання: 

v= m/М, де М=Mr г/моль.

Мr2)=2•Ar(O)=2•16=32; M(O2)=32 г/моль;

v(О2)=128 г : 32 г/моль=4 моль.

 

Завдання 6. Обчисліть та позначте об’єм вуглекислого газу (н.у.) кількістю речовини 0,25 моль: 

А. 11,2 л

Б. 22,4 л

В. 20,2 л

Г. 5,6 л

Дано: v(СO2)=0,25 моль. Знайти: V(CО2) - ?

Розв’язання:

І спосіб

З формули v=V/VM, де VM - постійна величина і за н.у. дорівнює 22,4 л/моль,

знаходимо  V=v•VM ;

V(СО2)=0,25 моль • 22,4 л/моль = 5,6 л.

ІІ спосіб

1 моль вуглекислого газу займає об'єм 22,4 л, тоді

0,25 моль вуглекислого газу займуть об'єм х л.

Складаємо пропорцію та розв'язуємо її.

1 моль / 0,25 моль = 22,4 л / х л, звідси

х л • 1 моль = 22,4 л • 0,25 моль,

х = (22,4 л • 0,25 моль) : 1 моль,

х = 5,6 л.

II рівень

Завдання 1. Обчисліть та позначте, якій кількості речовини відповідає кальцій оксид масою 112г:

А. 2 моль

Б. 4 моль

В. 2,2 моль

Г. 2,5 моль

Дано: m(СаO)=112 г. Знайти: v(СаО) - ?

Розв’язання:

v=m/М, де М=Mr г/моль;

Мr(СаО)=Ar(Ca)+Ar(O)=40+16=56; M(CaO)=56 г/моль;

v(СаО)=112 г: 56 г/моль=2 моль.

 

Завдання 2. Обчисліть та позначте число молекул в азоті кількістю речовини 0,5 моль:

А. 6,02 • 1023

А. 3,01 • 1023

А. 1,505 • 1023

А. 1,806 • 1023

Дано: v(N2)=0,5 моль. Знайти N(N2)-?

Розв’язання:

І спосіб

З формули v=N/NА, де NА – стала Авогадро і дорівнює 6,02•1023моль-1

знаходимо N=v•NА

N(N2)=0,5•6,02•1023 =3,01•1023 молекул

ІІ спосіб

В 1 моль азоту міститься 6,02•1023 молекул, тому

в 0,5 моль азоту будуть міститися х молекул

Складаємо пропорцію та розв'язуємо її.

1 моль / 0,5 моль = 6,02•1023молекул / x молекул;

х молекул • 1 моль = 0,5 моль • 6,02•1023молекул, звідси

х = (0,5 моль • 6,02•1023молекул) : 1 моль

х =3,01•1023 молекул.

 

Завдання 3. Обчисліть та позначте, якій кількості речовини відповідають 1,8•1023 молекул амоніаку:

А. 2 моль

Б. 3 моль

В. 2,2 моль

Г. 2,5 моль

Дано: N(амоніаку)=1,8•1023. Знайти: v(амоніаку)-?

Розв’язання:

І спосіб

v=N/NА, де NА – стала Авогадро і дорівнює 6,02•1023моль-1≈6•1023моль-1;

v(амоніаку)=1,8•1023 : 6•1023=0,3 моль

ІІ спосіб

В 1 моль міститься 6 • 1023молекул, тоді

в х моль буде міститися 1,8 • 1023молекул.

Складаємо пропорцію та розв'язуємо її.

1 моль : х моль=6•1023молекул : 1,8•1023молекул, звідси

х моль • 6•1023молекул = 1 моль • 1,8•1023молекул,

х=(1 моль • 1,8•1023молекул) : 6•1023молекул

х=0,3 моль

 

Завдання 4. Обчисліть та позначте, який об’єм займе вуглекислий газ СO2 (н.у.) масою 88г:

А. 22,4 л

Б. 44,8 л

В. 33,6 л

Г. 28,4 л

Дано:  m(СO2)=88 г. Знайти: V(CО2) - ?

Розв’язання:

1. v=m/М, де М=Mr г/моль;

Мr(СО2)=Ar(C)+2•Ar(O)=12+2•16=44; M(CO2)=44 г/моль; 

v(CО2)=88 г : 44 г/моль = 2 моль.

2. З формули v=V/VМ, де VМ - постійна величина і за н.у. дорівнює 22,4 л/моль, знаходимо V=v•VМ.  

V(CО2)=2 моль • 22,4 л/моль = 44,8 л

 

Завдання 5. Обчисліть та позначте, якій кількості речовини відповідає водень об’ємом 3,36 л (н.у.): 

А. 0,2 моль

Б. 0,15 моль

В. 0,5 моль

Г. 0,35 моль

Дано:  V(Н2)=3,36 л. Знайти v(Н2) - ?

Розв’язання:   

І спосіб

v=V/VM, де VM - постійна величина і за н.у. дорівнює 22,4 л/моль.

v(Н2)=3,36 л : 22,4 л/моль = 0,15 моль.

ІІ спосіб.

1 моль водню займає об'єм 22,4 л, тоді

х моль водню займуть об'єм 3,36 л

Складаємо пропорцію та розв'язуємо її.

1 моль / х моль = 22,4 л / 3,36 л, звідси

х моль • 22,4 л = 1 моль • 3,36 л,

х= (1 моль • 3,36 л) : 22,4 л

х = 0,15 моль.

 

Завдання 6. Обчисліть та позначте відносну густину хлору за воднем:

А. 35,5

Б. 30,5

В. 25

Г. 37,5

Знайти: DH2(Cl2) - ?

Розвязання:  

D=Mr(Cl2)/Mr(H2); 

Mr(H2)=2•Ar(H)=2•1=2

Mr(Cl2)=2•Ar(Cl)=2•35,5=71  

DH2(Cl2)=71:2=35,5

 

Завдання 7. Обчисліть та позначте відносну молекулярну масу кисню, якщо відносна густина його за метаном - 2.

А. 16

Б. 64

В.32

Г.8

Відомо: DCH4(O2)=2

Знайти: Mr(O2) - ?

Розв’язання:  

DCH4(O2)=Mr(О2)/Mr(СH4), тому Mr(О2)/Mr(СH4)=2, звідси Mr(О2)=2•Mr(СH4)

Mr(СH4)=Ar(C)+4•Ar(H)=12+4•1=16. Отже, Mr2)=2•16=32 

ІІІ рівень

Завдання 1. Позначте число Авогадро:

А. 0,602 • 1023

А. 12,04 • 1023

А. 6,02 • 1023

А. 1,806 • 1023

Завдання 2. Установіть відповідність між кількістю речовини та числом структурних частинок:

А. 0,25 моль.

Б. 5 моль. 

 

1. 3,01 • 1024.

2. 1,205 • 1023.

3. 1,505 • 1023.

Дано:  А. v=0,25 моль, Б. v=5 моль.

Знайти: N - ?

Розв’язання: 

І спосіб.

З формули v=N/NА, де NА – стала Авогадро і дорівнює 6,02•1023моль-1, знаходимо N=v•NА.

А. N=0,25 моль • 6,02•1023моль-1= 1,505•1023;

Б. N=5 моль • 6,02•1023моль-1= 30,1•1023=3,01•1024.

ІІ спосіб.

А. В 1 моль речовини міститься 6•1023 структурних частинок (с.ч.), тоді

    в 0,25 моль речовини буде міститися х структурних частинок (с.ч.)

    Складаємо пропорцію та розв'язуємо її.

    1 моль / 0,25 моль=6,02●1023 с.ч. / x с.ч., звідси

    х с.ч. • 1 моль = 0,25 моль • 6,02•1023 с.ч.;

    х=(0,25 моль • 6,02•1023с.ч.) : 1 моль

    х =1,505•1023 структурних частинок.

Б. В 1 моль міститься 6,02•1023 структурних частинок (с.ч.), тоді

    в 5 моль буде міститися х структурних частинок (с.ч.)

    Складаємо пропорцію та розв'язуємо її.

    1 моль / 5 моль=6,02•1023с.ч. : x с.ч., звідси

    х с.ч. • 1 моль =5 моль • 6,02•1023 с.ч.

    х = (5 моль • 6,02•1023с.ч.) : 1 моль

    х =30,1•1023 с.ч. =3,01•1024 структурних частинок.

 

Завдання 3. Обчисліть та позначте масу кальцій гідроксиду Са(ОН)2 кількістю речовини 1,5моль:

А. 110

Б. 74

В. 111

Г.113

Відомо: v(Са(OН)2)=1,5 моль.

Знайти: m(Са(OН)2)-?

Розв’язання:

З формули v=m/М, де М=Mr г/моль, знаходимо m=v•М.

Мr(Са(OН)2)=Ar(Ca)+2•Ar(O)+2•Ar(H)=40+2•16+2•1=74;

M(Са(OН)2)=74 г/моль;  

m(Са(OН)2)=1,5 моль • 74 г/моль = 111 г.

 

Завдання 4. Обчисліть та позначте кількість речовини алюміній нітрату Аl(NO3)3 масою 191,7 г:

А. 0,5 моль

0,7 моль

0,9 моль

0,4 моль

Відомо: m(Аl(NO3)3)=191,7 г.  

Знайти: v(Аl(NO3)3) - ?

Розв’язання: v=m/М, де М=Mr г/моль.

Мr(Аl(NO3)3)=Ar(Al)+3•Ar(N)+9•Ar(O)=27+3•14+9•16=213;

M(Аl(NO3)3)=213 г/моль;

v(Аl(NO3)3)=191,7 г : 213 г/моль=0,9 моль.

 

Завдання 5. Установіть відповідність між формулами речовин, значеннями молярної маси та значеннями їх маси кількістю речовини 1,25 моль:

А. Fe2O3

Б. MgCl2

 

1. 95 г/моль

2. 160 г/моль

3. 97 г/моль

І. 145,5 г

ІІ. 118,75 г

ІІІ. 200 г

Розв’язання:

З формули v=m/М, де М=Mr г/моль, знаходимо m=v•М. 

А. Мr(Fе2О3)=2•Ar(Fe)+3•Ar(O)=2•56+3•16=160;

    М(Fе2О3)=160 г/моль;

    m(Fе2О3)=1,25 моль • 160 г/моль = 200 г.

Б. Мr(MgСl2)=Ar(Mg)+2•Ar(Cl)=24+2•35,5=95;

   М(MgСl2)=95 г/моль;

   m(MgСl2)=1,25 моль • 95 г/моль = 118,75 г.

 

Завдання 6. Обчисліть та вкажіть відносну молекулярну масу газу, відносна густина якого за воднем становить 32.

А. 60

Б. 80

В. 62

Г. 64

Відомо: DH2(газу)=32. Знайти: Mr(газу)-?

Розв’язання:

DН2(газу)=Mr(газу)/Mr(H2), тому Mr(газу)/Mr(H2)=32, звідси Mr(газу)=32•Mr(H2).

Mr(H2)=2•Ar(H)=2•1=2. Отже, Mr(газу)=32•2=64

IV рівень

Завдання 1. Позначте число, відповідно, йонів кальцію та хлору в кальцій хлориді СаСl2 кількістю речовини 0,75 моль:

А. 43,15 • 1022 і 90,3 • 1023.

В. 4,515 • 1023 і 9,03 • 1023.

Б. 45,15 • 1022 і 9,03 • 1023.

Г. 45,15 • 1022 і 90,3 • 1023.

Відомо: v(СaCl2)=0,75 моль.

Знайти: N(Ca)-? N(Cl)-?

Розв’язання: 

Одна формульна одиниця  кальцій хлориду СaCl2 містить 1 йон кальцію і 2 йони хлору, тому в 0,75 моль кальцій хлориду буде міститися 0,75 моль йонів Кальцію і 0,75 моль•2=1,5 моль йонів Хлору. 

З формули v=N/NА, де NА – стала Авогадро і дорівнює 6,02•1023моль-1,

знаходимо N=v•NА.

N(Са)=0,75 моль • 6,02•1023 моль-1=4,515•1023.

N(Сl)= 1,5 моль • 6,02•1023 моль-1= 9,03•1023.

 

Завдання 2. Позначте послідовність ваших дій для обчислення нітроген (ІV) оксиду кількістю речовини 2,25 моль. Укажіть результат:

A. Записати числове значення та поставити розмірність.

Б. Обчислити молярну масу сполуки.

B. Написати хімічну формулу.

Г. Обчислити масу заданої кількості речовини.

А.

2

Б.

3

В.

1

Г.

4

Дано: v(NО2)=2,25. Знайти: m(NО2) -?

Розв’язання:

з формули v=m/М, де М=Mr г/моль, знаходимо m=v•М.

Мr(NО2)=Ar(N)+2•Ar(O)=14+2•16=46;

М(NО2)=46 г/моль;

m(NО2)=2,25 моль • 46 г/моль=103,5 г.

 

Завдання 3. Установіть відповідність між числом структурних частинок газу та їх об’ємом (н.у.):

А. 9,03•1023

Б. 1,204•1024

 

1. 44,8 л

2. 33,6 л

3. 4,48 л

Відомо:  А. N(газу)=9,03•1023 ; Б. N(газу)=1,204•1023

Знайти: V(газу)-?

Розв’язання:

І спосіб.

v=N/NА, де NА – стала Авогадро і дорівнює 6,02•1023моль-1.

А. v=9,03•1023 / 6,02•1023 моль-1 = 1,5 моль

Б. v=1,204•1023 / 6,02•1023моль-1 = 0,2 моль

З формули v=V/VM , де VM – постійна величина і за н.у. дорівнює 22,4 л/моль, знаходимо V=v•VM.

А. V(газу) =1,5 моль • 22,4 л/моль = 33,6 л.

Б. V(газу) =0,2 моль • 22,4 л/моль = 4,48 л.

ІІ спосіб.

Оскільки в 1 моль газу міститься 6,02•1023 структурних частинок і 1 моль газу займає об’єм 22,4 л (за н.у.),

то в об’ємі 22,4 л міститься 6,02• 1023 структурних частинок (с.ч.).

А. 6,02•1023 структурних частинок (с.ч.) міститься у об'ємі 22,4 л, тоді

   9,03•1023 структурних частинок (с.ч.) буде міститися у об'ємі х л.

   Складаємо пропорцію та розв'язуємо її.

   6,02•1023с.ч. / 9,03•1023с.ч. = 22,4 л / х л, звідси

   х л • 6,02•1023с.ч.=22,4 л • 9,03•1023с.ч.,

   х = (22,4 л • 9,03•1023с.ч.) : 6,02•1023с.ч.

   х = 33,6 л

Б. 6,02• 1023 структурних частинок (с.ч.) міститься у об'ємі 22,4 л, тоді

   1,204•1023 структурних частинок (с.ч.) міститься у об'ємі х л.

   Складаємо пропорцію та розв'язуємо її.

   6,02•1023с.ч. / 1,204•1023с.ч.=22,4 л / х л, звідси

    х л • 6,02•1023с.ч. =22,4 л • 1,204•1023с.ч.

    х = (22,4 л • 1,204•1023с.ч.) : 6,02•1023с.ч. 

    х = 4,48 л

 

Завдання 4. Установіть відповідність між масами нітроген (ІІІ) оксиду, кількістю речовини та об’ємами (н.у.):

А. 15,2 г

Б. 456 г

1. 0,2 моль

2. 5 моль

3. 6 моль

І. 134,4 л

ІІ 4,48 л

ІІІ 112 л

Відомо:  А. m(N2О3)=15,2 г; Б. m(N2О3)=456 г.

Знайти: v(N2О3)-? V(N2О3)-?

Розв’язання:

v=m/М, де М=Mr г/моль.

Мr(N2О3)=2•Ar(N)+3•Ar(O)=2•14+3•16=76

М(N2О3)=76 г/моль;  

А. v(N2О3)=15,2 г : 76 г/моль = 0,2 моль. 

Б. v(N2О3)=456 г : 76 г/моль = 6 моль.

З формули v=V/VM , де VM – постійна величина і за н.у. дорівнює 22,4 л/моль, знаходимо V=v•Vm.

А. V(N2O3)=0,2 моль • 22,4 л/моль = 4,48 л.

Б. V(N2O3)=6 моль • 22,4 л/моль = 134,4 л.

 

Завдання 5. Установіть відповідність між хімічними формулами газів та їх відносними густинами за неоном:

A. SO3.

Б. H2S.

B. C3H8.

Г. NO2

1. 2,3.

2. 4.

3. 2,2.

4. 1,7.

Розвязання:

D=Mr(газу)/Mr(Ne). Mr(Ne)=Ar(Ne)=20

А. Mr(SO3)=Ar(S)+3•Ar(O)=32+3•16=80. DNe(SO3)=80:20=4

Б. Mr(H2S)=2•Ar(H)+Ar(S)=2•1+32=34.   DNe(H2S)=34:20=1,7

В. Mr(C3H8)=3•Ar(C)+8•Ar(H)=3•12+8•1=44. DNe(C3H8)=44:20=2,2

Г. Mr(NO2)=Ar(N)+2•Ar(O)=14+2•16=46. DNe(NO2)=46:20=2,3

 

Завдання 6. Установіть послідовність характеристик нітроген (ІII) оксиду: відносна молекулярна маса - молярна маса - густина - відносна густина за повітрям - відносна  густина за карбон (ІІ) оксидом - маса 1 моль - обєм 1 моль - молярний обєм:

А. 22,4

л

Б. 76

г/моль

В. 2,714

Г. 3,393

г/л

Ґ. 2,620

Д.76

Е. 22,4

г/моль

Є. 76

г

Розв’язання:

Д. Mr(N2О3)=2•Ar(N)+3•Ar(O)=2•14+3•16=76;

Б. M(N2О3)=76 г/моль;

Г. v=m/М і v=V/VМ, прирівняємо ліві і праві частини рівностей, отримаємо m/M=V/VМ, звідси m/V=M/VМ. Оскільки ρ=m/V, то отримаємо, що ρ=M/VМ, де VМ- постійна величина і за н.у. дорівнює 22,4 л/моль.  

   ρ=76 г/моль : 22,4 л/моль=3,393 г/л;

Ґ. Dповітря(N2О3)= Mr(N2О3)/Mr(повітря)=76:29=2,620;

В. DСО(N2О3)= Mr(N2О3)/Mr(СО)=76:28=2,714, де Mr(СО)=12+16=28;

Є. Маса 1 моль N2О3 дорівнює 76 г;

А. Об’єм 1 моль 22,4 л;

Е. Молярний об’єм VМ=22,4 л/моль.

Д.

Б.

Г.

Ґ.

В.

Є.

А.

Е.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.