Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Цивільний захист у закладах освіти: складаємо мобілізаційний план
»
Взяти участь Всі події

Тематична контрольна робота з хімії «Нітрогеновмісні органічні сполуки» 10 клас

Хімія

Для кого: 10 Клас

30.03.2020

3067

80

0

Опис документу:
Ця робота стане у нагоді учням 10 класу та студентам І - ІІ курсу , де є викладання хімії. Вчителі та викладачі можуть скористатися цією роботою для перевірки знань студентів та учнів. З неї можна брати завдання і для учніва 11 класу під час підготовки до ЗНО.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Контрольна робота №4

«Нітрогеновмісні органічні сполуки»

Варіант І

  1. Позначте продукти згоряння амінів:

А) СО2, Н2О Б) СО2, Н2О, NH3

В) СО2, Н2О, N2 Г) СО2, Н2О, N

  1. Виберіть сполуку, з якої синтезують анілін

А)  нітробензен Б) нітрогліцерол.

В)  фенол Г) етанол

3. Позначте форму існування амінокислот у нейтральному

середовищі 

А)  катіон Б)  аніон

В)  молекула Г)  біполярний йон

4. Укажіть, за допомогою якої реакції можна довести

наявність пептидного зв’язку в молекулі білка

А ) ксантопротеїнова Б)  гідроліз

В)  біуретова Г) реакція «срібного дзеркала»

5. Формула ароматичного аміну

А)  CH3–NH2                 Б ) СН3–CH2–CH2–NH2

В)  CH3–NH –СН3         Г ) C6H5 –NH2

6. Взаємодії білків, що містять бензенове кільце, з

концентрованою нітратною кислотою з’являється

забарвлення:

А)  синє          Б)  зелене          

 В)  жовте             Г)  фіолетове

7. Укажіть назву органічної речовини, що зображена на

малюнку та розрахуйте її молярну масу:

8. Закінчіть рівняння реакцій, які доводять амфотерні

влстивості аміноцтової кислоти:

NH2– СН2 –СООН + NaOH =

NH2– СН2 –СООН +HCl =

9. Здійснити перетворення:

СН4 → С2Н2 → СН3СНО → СН3СООН →

СН2СООН→ СН2СООН

10. Який об’єм кисню потрібний для спалювання 90г

етиламіну?

11. Під час відновлення нітробензену добули 82,77г аніліну.

Який об’єм водню використали для реакції, якщо вихід

продукту реакції становить 89% від теоретичного?

 Контрольна робота №4

«Нітрогеновмісні органічні сполуки»

Варіант ІІ

  1. Виберіть формулу аміноцтової кислоти:

А) NH2– СН2 –СООН Б) СН3СООН

В) CH3–NH –СН3          Г) CH3NH2                 

2. Яка реакція характерна для амінокислот?

А) гідратація Б) гідрування

В) взаємодія з лугами Г) гідроліз

3. Позначте правильне твердження, що стосується

властивостей амінокислот:

А) Амінокислоти- рідкі та проводять електричний струм;

Б) Амінокислоти- це яскраво забарвлені речовини;

В) Усі амінокислоти при нагріванні сублімують;

Г) Амінокислоти- це кристали, що розчинні у воді

4. Поєднайте функцію білків та речовину з якою вони

пов’язані :

А) Каталітичні 1. ферменти;

Б) Регуляторні 2. гормони;

В) Структурні 3.кератин шерсті, фіброїн

шовку, колаген;

Г) Рухові 4.актин, міозин;

5. Формула ароматичного метиламіна:

А)  CH3NH2                 Б ) СН3CH2CH2NH2

В)  CH3–NH –СН3         Г ) C6H5 –NH2

6. У наслідок дії свіжодобутого купрум (ІІ) гідроксиду

на білок з’являється забарвлення:

А) цегляно-червоне      Б) біле        

 В)  зелене             Г)  фіолетове

7. Укажіть назву органічної речовини, що зображена на

малюнку та розрахуйте її молярну масу:

8. Закінчіть рівняння реакцій, які доводять амфотерні

влстивості аміноцтової кислоти:

NH2– СН2 –СООН + NaOH =

NH2– СН2 –СООН +HCl =

9. Установіть послідовність утворення речовин у ланцюжку

перетворень від ацетилену до аніліну

   С6H52           С6H6         С2H2     С6H52

10. Обчисліть масу дипептиду, який утворюється з

аміноцтової кислоти масою 30г.

11. Обчисліть об’єм вуглекислого газу , який утворюється

при взаємодії аміноцтової кислоти з натрій карбонатом

масою 31,8г. за нормальних умов.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.