Тема: Практична робота№1.Дослідження якісного складу солей

Хімія

Для кого: 11 Клас

31.03.2021

1156

10

0

Опис документу:
Мета: навчитись встановлювати якісний склад солей дослідним шляхом; вдосконалювати навички планування, постановки хімічного експерименту, встановлювати закономірності, складати рівняння йонного обміну. Тип уроку: практична робота Обладнання: штатив з пробірками, піпетки Реактиви: індикаторний папір, розчин ферум(II)сульфату, ферум(III)хлориду, барій хлориду, лугу, амоній хлориду,натрій карбонату, натрій сульфату, натрій силікату, хлоридна кислота.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Тема: Практична робота№1.Дослідження якісного складу солей

Мета: навчитись встановлювати якісний склад солей дослідним шляхом; вдосконалювати навички планування, постановки хімічного експерименту, встановлювати закономірності, складати рівняння йонного обміну.

Тип уроку: практична робота

Обладнання: штатив з пробірками, піпетки

Реактиви: індикаторний папір, розчин ферум(II)сульфату, ферум(III)хлориду, барій хлориду, лугу, амоній хлориду,натрій карбонату, натрій сульфату, натрій силікату, хлоридна кислота.

Хід уроку:

1.Організаційний момент.

2.Актуалізація теоретичних знань

3.Мотивація навчально-пізнавальної діяльності

У двох пробірках насипані речовини у кристалічному стані, наприклад

натрій хлорид і калій хлорид. Проблемне питання: як визначити де яка речовина? Визначаємо за кольором полум’я. Катіон Натрію – жовтий колір, катіон Калію – фіолетовий.

Отже, ми сьогодні пригадаємо, як розпізнавати за допомогою якісних реакцій потрібні нам речовини.

4. Виконання практичної роботи

1.Інструктаж з техніки безпеки .

Учні по черзі називають правила техніки безпеки під час виконання практичної роботи.

2.Виконання практичної роботи:

Хід роботи:

Задача 1. У двох пробірках містяться розчини ферум (II) сульфату та ферум (III) хлориду. Доведіть експериментально вміст кожної пробірки.

1. ПЛАНУВАННЯ ЕКСПЕРИМЕНТУ

Ферум (II) сульфат складається з катіонів Феруму Fe2+, а Ферум (III) хлорид складається з катіонів Феруму Fe3+. Щоб визначити вміст кожної пробірки, достатньо провести досліди, що виявлять наявність цих йонів.

2. ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРИМЕНТУ

Додаємо до вмісту кожної пробірки розчину лугу. Спостерігаємо в першій пробірці утворення осаду блідо-зеленого кольору, який із часом стає більш рудим, а в другій пробірці — осаду жовтого (або рудого, іржавого чи бурого) кольору.

Рівняння реакцій, що відбуваються в першій пробірці:

FeSO4 + 2KOH = Fe(OH)2↓ + K2SO4

(блідо-зелений)

4Fe(OH)2↓+ O2 + 2H2O = 4Fe(OH)3↓

(бурий)

Рівняння реакції, що відбувається в другій пробірці:

FeCl3 + 3KOH = Fe(OH)3↓ + 3KCl

(бурий)

ВИСНОВОК

Ознака якісної реакції на катіони Fe2+ — утворення блідо-зеленого осаду Fe(OH)2, який із часом стає більш рудим Fe(OH)3 унаслідок окиснення киснем повітря, тому в першій пробірці міститься розчин ферум (II) сульфату. Ознака якісної реакції на катіони Феруму Fe3+ — утворення бурого осаду Fe(OH)3, тому в другій пробірці міститься розчин ферум (III) хлориду. Проведеним експериментом визначили вміст кожної пробірки.

Задача 2. У пробірці міститься розчин солі: амоній хлориду. За допомогою якого реагенту можна довести наявність катіону NH4+

1. ПЛАНУВАННЯ ЕКСПЕРИМЕНТУ

Амоній хлорид складається з катіонів амонію NH4+ та хлорид-іонів Cl

2. ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРИМЕНТУ

1. Додаємо до вмістимого пробіроки розчин лугу. Виявлення катіонів амонію NH4+ ґрунтується на леткості амоніаку. У cередину пробірки обережно, не торкаючись стінок і рідини, вносимо зволожений індикаторний папірець. Спостерігаємо посиніння індикаторного папірця пробірці.

Рівняння реакцій:

NH4Cl + NaOH = NH3↑ + NaCl + H2O

3. ВИСНОВОК

Про наявність в розчині катіонів амонію NH4+ свідчить посиніння індикаторного папірця.

Задача 3. У трьох пробірках є розчини солей: натрій карбонат, натрій сульфат, натрій силікат. Використовуючи лише барій хлорид та хлоридну кислоту, визначте якісний склад кожної речовини.

1. ПЛАНУВАННЯ ЕКСПЕРИМЕНТУ

Натрій карбонат складається з карбонат-іонів СО32+, натрій сульфат — з сульфат-іонів SO42-, а натрій силікат — з силікат-іонів SiO32-. Щоб визначити якісний склад кожної речовини, достатньо провести досліди, що виявлять наявність цих йонів.

2. ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРИМЕНТУ

Оскільки з кожною речовиною необхідно провести щонайменше дві реакції, то вміст кожної пробірки розділяємо на дві порції.

1. Реактивом на карбонат-іони CO32- і силікат-іони SiO32- є катіони Гідрогену H+, що містяться в хлоридній кислоті HCl, яку додаємо до вмістимого пробірок першої порції. Спостерігаємо, що в першій пробірці виділяється вуглекислий газ, а в третій — випадає білий аморфний пластівчастий осад.

Na2СO3 + 2HCl = 2NaCl + H2O + CO2↑

Na2SiO3 + 2HCl = 2NaCl + H2SiO3↓

2. Реактивом на cульфат-іони SO42- є катіони Барію Ва2+, що містяться в розчині солі барій хлориду, яку додаємо до вмістимого другої пробірки другої порції. Спостерігаємо утворення білого осаду, що не розчиняється в кислотах.

Na2SO4 + BaCl2 = 2NaCl + BaSO4↓

3. ВИСНОВОК

У разі додавання хлоридної кислоти до карбонатів, виділяється вуглекислий газ, тому в першій пробірці міститься натрій карбонат, а — до силікатів, утворюється аморфний пластівчастий осад, тому в третій пробірці міститься натрій силікат. У разі додавання барій хлориду до сульфатів, утворюється білий осад, нерозчинний в кислотах, тому в другій пробірці міститься натрій сульфат. Проведені експерименти доводять якісний склад солей Натрію.

3.Зробити узагальнюючий висновок.

5.Підбиття підсумків уроку та закріплення знань

1. Якісними реакціями називають такі реакції, що дозволяють відповісти на запитання «Чи міститься певна речовина або йон у дослідженому зразку?».

2. Якісні реакції - це звичайні хімічні реакції, що відбуваються досить швидко й перебіг яких супроводжується певними візуальними змінами, які називають ознаками якісних реакцій.

3. Ознаками якісних реакцій є зміна забарвлення розчину, утворенням осаду певного кольору або з виділенням газу, який також може мати (чи не мати) забарвлення або запах.

6.Інструктаж з домашнього завдання

Опрацювати параграф 38, підготуватися до виконання практичної роботи № 2.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.