Тема "Періодична система хімічних елементів Д.І.Менделеєва. Структура Періодичної системи"

Хімія

Для кого: 7 Клас

24.09.2019

2120

109

0

Опис документу:
Даний урок націлений на те, щоб у учнів сформувати поняття про хімічний елемент; ознайомити учнів із символами й назвами хімічних елементів за сучасною українською номенклатурою; ознайомити зі структурою Періодичної системи і принципами розташування хімічних елементів у таблиці.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Урок з хімії

7 клас

Тема Періодична система хімічних елементів Д.І.Менделеєва.

Структура Періодичної системи

Мета: сформувати поняття про хімічний елемент; ознайомити учнів із символами й назвами хімічних елементів за сучасною українською номенклатурою;

ознайомити зі структурою Періодичної системи і принципами розташування хімічних елементів у таблиці;

навчити користуватися періодичною системою для знаходження інформації про хімічні елементи,

розвивати пам’ять, логічне мислення, просторову уяву, кругозір.

виховувати інтерес до хімії, наполегливість в досягненні мети, толерантність; формувати компетентності: комунікативну, предметну, природничо-наукову.

Обладнання: періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва, використання ІКТ (електронна презентація)

Учні повинні:

 • знати: протони, нейтрони, електрони, період, ряд, група, порядковий номер.

 • розуміти: хімічний елемент, структуру періодичної системи(період, група, головна підгрупа, побічна підгрупа, малий період, великий період).

 • вміти: користуватися періодичною системою для знаходження інформації про елементи.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань

Методи навчання:

пояснювально-ілюстративні – бесіда, розповідь, робота з підручником, з періодичною системою хімічних елементі; складання опорного конспекту;

репродуктивні, частково-пошукові, дослідницькі, ігрові, робота в групах.

Структура уроку:

 1. Організаційний момент 1 хв

 2. Актуалізація знань 5 хв

 3. Мотивація 2 хв

 4. Вивчення нового матеріалу 20 хв

 5. Фізкультхвилинка 1 хв

 6. Узагальнення та систематизація знань 10 хв

 7. Домашнє завдання 2 хв

 8. Підсумок уроку 2 хв

 9. Рефлексія 2 хв

Хід уроку

І. Організаційний етап

Привітання учнів та налаштування їх на активну та творчу роботу.

Інтерактивний прийом «Я вітаю»

Учитель вимовляє: «Я вітаю тих, хто…», додаючи фрази «…вже прокинувся; випив кави; не снідав; у доброму гуморі; хоче спілкуватися» тощо. Після кожної фрази учні, які вважають, що фраза стосується їх, підводяться. Учитель та інші учні їм аплодують.

ІІ.Актуалізація опорних знань учнів

Сьогодні ви набираєте банк знань. Для підвищення результатів пропонується ряд завдань. За всі вірні відповіді ви будете отримувати кольорові фішки.

Завдання 1. Усне опитування : (інтерактивний прийом «мікрофон») (слайд№1)

    1. На які види поділяються речовини?(Чисті та суміші)

    2. Які речовини називаються чистими?(Це речовина, яка складається з частинок певного виду(з однакових атомів чи молекул) і тому має сталі властивості)

    3. Які речовини називаються сумішами?(Це речовина. Яка складається з двох або більше чистих речовин)

    4. Суміш є однорідною, якщо компоненти суміші можна побачити неозброєним оком?(Ні, бо компоненти суміші повинні повністю в ній розчинитися)

    5. Виберіть приклади однорідних сумішей: молоко+газована вода та суміш олії з водою.( молоко+газована вода)

    6. До неоднорідних сумішей можна віднести ґрунт, дощову воду, суміш піску з водою .( суміш піску з водою)

Завдання 2.(слайд№2)

Інтерактивний прийом « Виправ помилки».

Учням пропонуються речення з помилками. Помилки треба знайти та виправити.

1. Речовина складається з молекул, які в свою чергу з протонів (атомів).

2. Атом складається з протонів та електронної оболонки (ядра).

3. Ядро має негативний заряд, електронна оболонка – позитивний (навпаки).

4. До складу ядра входить два види нуклонів, а саме: протони та електрони (нейтрони).

5. Маса протону дорівнює одиниці, заряд – негативний (позитивний).

6. Маса нейтрону дорівнює одиниці, заряд – позитивний (відсутній).

7. Маса протону також дорівнює одиниці, а заряд – відсутній (заряд негативний, маса – відсутня).

8. Найбільш розповсюдженим елементом у Всесвіті є Гелій (Гідроген).

9. Йони мають негативний заряд (і позитивний).

10. Найбільш розповсюдженим елементом на землі є Гідроген (Оксиген).

11. Однакові за будовою протони, єднаючись між собою утворюють хімічний елемент (атоми).

12. Заряд ядра атома обумовлюють електрони (протони).

Завдання 3. (слайд№4)

Інтерактивний прийом «Третій зайвий» (робота в групах)

 1. Сульфур, Нітроген, кисень (Сульфур та Нітроген – хімічні елементи, кисень –

речовина).

2. Протони, нейтрони, Гідроген (протони, нейтрони – нуклони ядра, а Гідроген –

хімічний елемент).

3. Оксиген, водень, Гідроген (Оксиген, Гідроген – хімічні елементи, водень –

речовина).

4. Золото, молоко, повітря (повітря, молоко – суміші, а золото – речовина).

5. Олія з водою, повітря, бульйон (олія з водою, бульйон – неоднорідні суміші,

повітря – однорідна суміш).

6. Гелій, Натрій, молоко (Гелій та Натрій – хімічні елементи, молоко – суміш).

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності

Чи любите ви писати листи? Мабуть так. А що ви вказуєте на конверті? (Прізвище, ім’я, адресу). А навіщо? (Щоб лист дійшов до адресату). Отже, кожна людина має своє прізвище, ім’я, адресу: місто, вулицю, будинок, квартиру.

Чи мають адресу хімічні елементи? Де їх можна знайти, якщо в цьому є потреба? На ці питання ми повинні знайти відповідь сьогодні на уроці.

( Оголошення теми та мети уроку).

ІV. Вивчення нового матеріалу.

Розповідь учителя (метод навчання - словесний)

Хімічний елемент – це різновид атомів з однаковим зарядом ядра.

Найдавніше поняття про елементи повязане з античним філософом Аристотелем, який створив першу картину світу. Згідно з нею всі тіла складаються з різних комбінацій п’яти елементів: землі, води, повітря, вогню й ефіру. І в перекладі з грецької мови слово «елемент» означає «складова частина».

З давніх часів ученим було відомо декілька елементів: золото, срібло, мідь, залізо, олово, свинець сірка., яким люди намагалися дати назви і позначення..

Алхіміки вважали, що в природі існує лише сім металів – за числом відомих на ті часи планет, і ці сім планет пов’язували із середовищем існування людини, її духовним світом, днем тижня, космосом, вони «зашифровували» свої секрети, причому майже в кожного з них був свій набір подібних знаків, відомий лише йому самому.

Першим значним кроком було зображення символів хімічних елементів у Франції. Інженер Жак Анрі Гассефранц та хімік і лікар П’єр Огуст Аде запропонували позначати елементи у вигляді дужок, рисочок, кружечків, у які вписували перші літери французької назви елементів.

У символіці Дальтона атом кожного елемента зображено кружечком. На полі зображення позначено або рисочки або крапочки, або початкові літери англійських назв елементів. Знаки Дальтона хоча й мали певне поширення, але були незручні для користування.

У 1814р. Й.Я. Берцеліус запропонував тільки літерну систему знаків. Знаки елементів складалися або з першої літери їхніх латинських назв, або з першої й котроїсь з наступних літер.

Розглядаючи поняття «хімічний елемент», можна встановити аналогію з літерами. Як із невеликої кількості літер утворюється величезна кількість слів, так із невеликої (трохи більше 100) кількості атомів утворюються мільйони різних речовин. Елемент – це частина цілого. Ми й усе, що нас оточує, утворено хімічними елементами.

Академік О.Є.Ферсман образно назвав хімічні елементи цеглинками Всесвіту, а поет С.Щипачов у вірші «Читаючи Менделєєва» сказав:

Природа має лиш один секрет –

Чи тут, чи там, у Космосу глибинах,

Все: від малих піщинок до планет –

Із елементів складене єдиних.

Усі хімічні елементи мають назви й умовні позначення – хімічні символи. За основу українських назв елементів узяті їхні латинські назви. Назви хімічних елементів записуються з великої літери. Як символи хімічних елементів використовуються перші літери їхніх латинських назв.

Символи та назви елементів – це літери хімічної мови. Цією мовою розмовляють усі хіміки світу. І вам також треба вивчити «алфавіт» хімічної мови, а для початку символи хімічних елементів, які часто зустрічатимуться на уроках хімії.

(Учитель звертає увагу учнів на плакат із назвами та символами елементів або відповідну таблицю в підручнику (ст. 44). Слід уважно розглянути різницю в українських та латинських назвах, вимову символів хімічних елементів, особливо в тих випадках, коли вимова і назва елемента різні.

(Інтерактивний метод «Навчаючись - учу»)

Зараз ми прослухаємо доповідь про поширеність хімічних елементів

Розповідь учениці

Атоми елементів, які зустрічаються в природі, розподілені в ній дуже нерівномірно. У космосі найпоширенішим елементом є Гідроген – перший елемент Періодичної системи. На його частку припадає близько 93 % усіх атомів Всесвіту. Близько 6,9 % складають атоми Гелію – другого елемента Періодичної системи. Решта – 0,1 % припадає на всі інші елементи.

Поширеність хімічних елементів у земній корі значно відрізняється від їхньої поширеності у Всесвіті. У земній корі найбільше атомів Оксигену та Силіцію. Разом з Алюмінієм і Ферумом вони формують основні сполуки земної кори. А Ферум і Нікель – основні елементи, які становлять ядро нашої планети.

В атмосфері найпоширенішим елементом є Нітроген, а в гідросфері – Гідроген.

Живі організми також складаються з атомів різних хімічних елементів. В організмі людини найбільше міститься атомів Карбону, Гідрогену, Оксигену та Нітрогену.

Бліц – турнір

Зараз нам учні повідомлять інформацію про деякі важливі хімічні елементи.

Учень 1. H

Я найперший елемент

В усьому світі – Гідроген,

Аш - у формулі читайте

І прошу:запамятайте –

Я у солях, в кислоті,

Я у річці, у воді.

Учень 2. C

Я – Карбон, або вуглець.

Я –вугілля, олівець.

Маю ще один талант:

Я блищу,бо діамант.

Хоч я шостий, все ж важливий –

Я в усіх живих клітинах.

Учень 3.N

В формулі читайте Ен.

По-латині – Нітроген.

Ми азотом називаєм,

Що в повітрі помічаєм,

У комахах і рослинах,

В наших генах, у клітинах

Учень 4. O

Я скрізь навколо тебе є

Бо кисень - О2- ім’я моє.

Я в деревах, у траві,

В твоїх я жилах, у крові.

Я по-латині – Оксиген.

Учень 5. Na

Я – Натрій,

Я з металами стою,

Хоч мякий, мов масло.

Жовтим полумям горю,

Й довго не погасну.

Я поширений доволі:

В воді, в склі, в кухонній солі.

Учень 6. Mg

В морській воді я проживаю,

На твердість її впливаю,

Тому вона гірка на смак.

Я – Магній- дванадцятий знак!

Учень 7. Si

Я так поширений в природі,

Що після кисню другий йду.

Є у піску, в гірській породі,

Я цар каміння у природі.

Силіцій – звуся по-латині.

Є у рослинах і в тварині!

Учень 8. P

Для рослин я необхідний

І для грунту завжди рідний.

Кольоровий у природі,

Білий в чорний переходить,

Ти червоний фосфор стрів

На коробці сірників!

Я твоєму мозку є,

Фосфор – це ім’я моє!

Учень 9. Си

Справді, без моїх сполук

Цілий світ, немов без рук.

Людям треба мідний дріт,

Щоб у місто і село

Телебачення прийшло.

Це по ньому кожну мить

Електричний струм біжить.

Треба знати назубок:

Стіни в домі зїсть грибок

І підлогу їсть без міри…

Треба купорос тут мідний –

Засіб вірний та солідний.

Учень 10.Нg

Я блискуча і рухлива.

Хоч отруйна, а красива!

Всі мене ось тут назвуть,

Бо «гідраргіум» я, ртуть.

Учень 11. Мg

Магній знають всі з дитинства

Як метал такий іскристий,

Що запалює вогні

В Новий рік й святкові дні

Учень 12. Fe

Хоча метал я і м′який,

Та розповсюджений такий!

У сталі й чавуні міцнію.

Нажаль, в вологості ржавію…

У кров мені шляхи відкрито.

А ще я слухаюсь магніта!

Учень 13. Са

Сріблясто –білий активний метал.

І повітря боїться він дуже.

Є в грунті, у наших кістках,

І у водах підземних потужних.

Кальцій є у зубах білосніжних.

Отакий він метал дивовижний.

Учень 14. S

Із вулканів я зявляюсь, Гербіцид в полях прекрасний,

У воді не розчиняюсь, Хвору шкіру очищаю,

Очищаю нафту, масло, Навіть в пеклі я буваю!

Учень 15. АІ

На кухнях у каструлях наших

у ньому варимо ми кашу,

є в літаках сріблясто-білих,

і потужних, й легкокрилих.

Білий він неначе іній,

й зветься гарно……… (Алюміній - Al)

Учитель. Молодці. Підготувалися добре. А зараз будемо знайомитися з Періодичною системою хімічних елементів Д.І. Менделеєва. Отже, усі відкриті на даний момент хімічні елементи зведені в таблицю – Періодичну систему хімічних елементів Д.І.Менделєєва.

Періодична система елементів – це не просто список хімічних елементів, як може дехто подумати, це класифікація хімічних елементів, основана на особливостях будови їх атомів.

Періодична система містить у собі велику кількість залежностей та закономірностей, і, якщо навчитися її правильно використовувати, вона може стати доброю помічницею на уроках і навіть шпаргалкою.

Періодична система була складена на основі періодичного закону, відкритого в 1869 р. Д.І.Менделєєва. Періодичний закон ми розглянемо пізніше, а Періодичною системою будемо користуватися часто. Перша Періодична система мала всього 63 елементи. Вона відрізнялася від сучасної за виглядом. Зараз Періодична система має 120 елементів. Вона регулярно поповнюється щойно відкритими елементами, і поки вчені не можуть однозначно стверджувати, скільки всього елементів може існувати. На честь Д.І.Менделєєва хіміки називають Періодичну систему його ім’ям.

Працюємо з підручником (фронтальна робота)

Знайдіть, будь ласка, правило. Що називається періодом?

Періоди — це горизонтальні ряди хімічних елементів.

 • Скільки періодів містить періодична система? (Сім ).

 • Чим відрізняються між собою періоди? (Кількістю хімічних елементів, у 1-3 періодах хімічні елементи розташовані в один ряд, в інших – у два ряди).

 • Скільки хімічних елементів містить 1 період? (2).

 • Скільки хімічних елементів містить 2 та 3 періоди? (По 8 елементів).

 • Скільки хімічних елементів містить 4 період? (18 елементів).

Так, дійсно, всього періодів сім. І, II, III — малі періоди, що складаються з одного ряду елементів.

IV, V, VI, VII — великі періоди, що складаються з двох рядів елемен­тів і можуть мати навіть більш ніж два ряди.

            Після розташування періодів один під одним утворилося групи.

Працюємо з підручником.

Знайдіть, будь ласка, правило. Що називається групою?

            Група — вертикальний стовпець елементів. У них зібрані елементи, що мають подібні хімічні властивості, хоча вони можуть відрізнятися за фізичними властивостями.

 • Скільки груп містить періодична система? ( 8).

Так, дійсно, всього груп вісім. Кожна з них поділяється на дві підгрупи:

а) головну, до складу якої входять елементи малих і великих періодів,

б) побічну, яка складається тільки з елементів великих періодів.

Усередині групи елементи поділяються на головну і побічну групу.

Наприклад, Nе знаходиться в І періоді, VIII групі, головній підгрупі.

О — II період, VI група, головна підгрупа.

S — III період, VI група, головна підгрупа.

Так, сьома група складається з головної підгрупи—це підгрупа галогенів: Флуор, Хлор, Бром, Іод, Астат, і побічної, до складу якої входять елементи тільки великих періодів — Манган, Технецій, Реній.

 • До якої підгрупи належать слідуючи хімічні елементи: Сульфур, Фосфор, Хлор, Купрум, Цинк, Алюміній, Селен.

 • Назвіть порядковий номер та масу атома слідуючих хімічних елементів: Гідроген, Літій, Карбон, Флуор, Цинк, Кальцій.

Зверніть увагу на порядок розташування хімічних елементів у другому періоді.

 • Яку закономірність ви помітили? (Маса атома кожного елемента збільшується).

Так, дійсно, у періодах елементи розташовані у порядку збільшення їх атомних мас.

У нижній частині системи винесено два ряди по 14 елементів. Вони об'єднуються в природні родини «лантаноїди» й «актиноїди». Розмі­щення елементів по групах і родинах полегшує їх вивчення. Знаючи бу­дову і властивості одного з них, можна передбачити будову і властивості інших, що входять до цієї групи.

V. Фізкульт хвилинка

VІ. Узагальнення та систематизація знань учнів

1. Чи знайшли ми відповіді на запитання, які ми поставили на початку уроку? (Так).

2. Чи мають адресу хімічні елементи? (Так).

Тож спробуємо написати листа хімічному елементу, але перш за все підпишемо конверт.

3. Що вказують на конверті? (слайд№5)

• Країна (періодична система хімічних елементів Д.І.Менделєєва).

• Область (номер періоду)

• Місто (номер групи)

• Будинок (підгрупа)

• Квартира (порядковий номер)

• Прізвище (назва хімічного елементу)

• Ім’я (символ хімічного елементу)

Завдання 4.

Підпишіть конверт для листа хімічному елементу (групова робота)

І варіант Сульфуру

ІІ варіант Нітрогену

ІІІ варіант Купруму

IV варіант Титан

Завдання№5. (слайд№6)

Знайдіть у Періодичній системі приклади хімічних елементів, які названі на честь учених.

Відповідь:

Кюрій – на честь учених П’єра Кюрі та Марії Склодовської-Кюрі;

Енштейній – на честь Альберта Енштейна;

Фермій – на честь Анрі Ферма;

Менделєєвій – на честь Д.І. Менделєєва;

Резерфордій- на честь Резерфорда;

Борій – на честь Бора.

Нобелій – на честь Альфреда Нобеля;

Лоуренсій – на честь Лоуренса;

Жоліотій – на честь французького фізика Фредерика Жоліо-Кюрі.

Завдання№6. Знайдіть у Періодичній системі приклади хімічних елементів, які названі на честь планет. (слайд №7)

Відповідь:

Паладій – за назвою відкритого астероїда Палада.

Селен – від грецької назви місяця;

Уран – за назвою планети Уран;

Гелій – від латинської назви Сонця;

Нептуній – за назвою планети Нептун;

Плутоній – за назвою планети Плутон;

Телур – за назвою планети Земля (у давньоримській міфології Телурія – мати - Земля).

Завдання№7.

Знайдіть у Періодичній системі приклади хімічних елементів, які названі на

честь географічних об’єктів. (слайд №8)

Відповідь:

Галій – від латинської назви Франції;

Гафній – від давньої латинської назви Копенгагена;

Германій – від назви Німеччини;

Кадмій – від грецької назви Стародавньої фортеці міста Фіви;

Купрум – від грецької назви остова Кіпр;

Рутеній – від латинської назви Росії;

Скандій – за назвою півострова Скандинавія;

Америцій – за назвою частини світу Америка;

Полоній – від латинської назви Польщі.

Каліфорній – за назвою штату Каліфорнія (США);

Дубній – за назвою міста Дубно (РФ);

Берклій – за назвою міста Берклі (США);

Лютецій – від старої латинської назви Парижа «Лютеція».

Завдання№8. (слайд №9)

Відгадайте вислів (оберіть першу літеру в назві хімічного елементу)

(Робота в парах)

I S Ti Si2 N N Si2 K5 Істинний

Cl I Mg I K хімік

Pb O V Si2 N Es N повинен

B U Ti Si2 бути

Ti Es O Rh Es Ti Si2 K O Mg I теоретиком і

Pb Rh AI K Ti Si2 C O Mg практиком

М. Ломоносов

Завдання№9.

Інтерактивний прийом « Дай відповідь….

Коли «Т», він – елемент,

Та врахуй такий момент:

Виправи лиш «Т» на «Р» ─

Деспот править відтепер.

(Титан і тиран)

Два елементи хімічних

Б′ють з мета грами, як дзвін:

З «Х» - елемент металічний,

З «Б» - неметал уже він.

(Хром і Бром)

Коли з «Н» - я радіоактивний

Елемент, який у світі знають.

Коли з «Л» - я гори, що й донині

Азію і Європу розділяють.

(Уран і Урал)

Я благородний, не люблю бурхливих сцен,

Бо я – інертний газ, я навіть сонний.

Та забери від мене букву «Н» -

Відразу стану кораблем Ясона.

(Аргон і «Арго»)

 1. Домашнє завдання.

 1. Опрацювати § підручника (ст. 44) завдання 4-6, 7-8 письмово,

 2. Вивчити напам’ять назви та символи хімічних елементів №1 - №20.

 3. Знайти в додатковій літературі інформацію про історію відкриття та походження назви одного з хімічних елементів. (Подати цю інформацію можна в будь-якому зручному для учнів вигляді: повідомлення, малюнок, вірш, схема, комп’ютерна презентація тощо).

 1. Підбиття підсумків уроку (рефлексія)

Сьогодні на уроці ми з вами довідалися багато нового про хімічний елемент і як висновок можна сказати, що періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва – унікальний довідковий посібник хіміка, що містить відповіді на багато питань про будову атомів, властивості елементів та їх сполук.

Учитель запитує, чи досягнуті очікувані результати, просить підвести підсумок уроку. Чого навчились? Які особисті відкриття зробили?

(Інтерактивний прийом «Метод прес») (слайд №10)

Мені сподобалось….

Мій настрій …..

Я досяг успіху, тому що….

А зараз ми дізнаємося які оцінки ви отримали за свою роботу на уроці. Перерахуйте, будь – ласка, свої кольорові фішки.

Чим більше ми з вами будемо користуватися періодичною системою тим більше в цьому будемо переконуватися. Дякую за урок.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.