Стаття «Театралізована діяльність в днз як засіб розвитку креативності дошкільників з акцентом на дітей з особливим потребами»

Опис документу:
В умовах перехідного періоду освіти до нових креативних технологій особистісно зорієнтованого виховання посилюється погреба в розвитку творчих здібностей, розкритті творчого потенціалу, формуванні художньо-естетичних цінностей особистості. Художній розвиток дітей, актуалізація закладених в них природою здібностей і задатків сприяє вмінню самоорганізуватися, приймати елементарні рішення, виявляти творчу активність, ініціативність, оригінальність в різних видах творчої діяльності.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Доповідь на тему:

«Театралізована діяльність в днз як засіб розвитку креативності дошкільників з акцентом на дітей з особливим потребами»

Підготувала: вихователь

Бондаренко Т.Д.

В умовах перехідного періоду освіти до нових креативних технологій особистісно зорієнтованого виховання посилюється погреба в розвитку творчих здібностей, розкритті творчого потенціалу, формуванні художньо-естетичних цінностей особистості. Художній розвиток дітей, актуалізація закладених в них природою здібностей і задатків сприяє вмінню самоорганізуватися, приймати елементарні рішення, виявляти творчу активність, ініціативність, оригінальність в різних видах творчої діяльності. Саме творчий підхід до справи є однією із умов виховання активної життєвої позиції особистості. Велика увага надається цьому питанню в державних законодавчих актах, що стосуються освіти, оскільки розвиток творчого потенціалу дитини є актуальною проблемою сучасності. Дана проблема знайшла широке обгрунтування в Національній доктрині розвитку освіти, Законі України «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», у Базовому компоненті дошкільної освіти в Україні, в Концепції розвитку інклюзивного навчання.

В останні роки в системі вітчизняної освіти, зокрема спеціальної, відбуваються

суттєві зміни. У спеціальних дошкільних навчальних закладах для дітей із порушеннями мовлення ці зміни стосуються обов’язкового освітнього рівня і змісту навчання. Ідеологія освіти дітей із вадами мовлення виникла на грунті сучасного розуміння прав людини.

В спеціальній дошкільній педагогіці відомо багато авторських методик, спрямованих на корекцію мовлення за допомогою різних засобів, але сучасному етапу розвитку системи освіти притаманні пошук і розробка нових технологій навчання і виховання дітей.

Театралізована діяльність має великі корекційні можливості. Діти, які приймають в ній участь, знайомляться з навколишнім світом в усьому його різноманітті через образи, кольори, звуки, а вміло поставлені запитання спонукають їх думати, аналізувати, робити висновки. Розумовий розвиток тісно пов’язаний з удосконаленням мовлення. В процесі роботи над виразністю реплік персонажів активізується словник дитини, удосконалюється звукова культура мовлення, інтонації. Роль, яку виконує дитина, репліки, які вона промовляє, ставлять дитину перед необхідністю правильно, чітко, зрозуміло висловлюватись, у неї покращується діалогічне мовлення.

Театралізовані ігри діти полюбляють найбільше. В сучасних педагогіці і психології відмічається вплив гри на психічний розвиток дитини: формування здібностей, свідомості, моральних норм та правил поведінки, емоційного розвитку. Гра може змінити ставлення дитини до себе, самопочуття, способи спілкування з однолітками. Психотерапевтичний механізм сценічних ігор полягає у визначенні ролей для учасників. Роль може розкрити в дитині потенційний комунікативний ресурс. Улюблені герої стають зразками для наслідування. Саме здатність дитини до такої ідентифікації із улюбленим персонажем дозволяє педагогам через театралізовану діяльність позитивно впливати на дітей [2, с. 256].

Театралізовану діяльність в корекції мовлення слід розглядати як сукупність методик, побудованих на застосуванні даного виду мистецтва у вільній символічній формі. Її основними функціями є:

  • Кагарсистична (очищення, звільнення від негативних станів).

  • Регулятивна (зняття нервово-психологічної напруги, регуляція психосоматичних процесів, моделювання позитивного психоемоційного стану).

  • Комунікативно-рефлекторна (корекція порушень спілкування, формування адекватної поведінки, самооцінки).

Театралізована діяльність дітей старшого дошкільного віку із вадами мовлення містить у собі наступні розділи:

  • ігри-драматизації;

  • ляльковий театр;

  • ігри-подання (спектаклі).

Як стверджував Л.С. Виготський, драматизація, заснована на дії, що здійснюється самою дитиною, найбільш близько, дієво і безпосередньо пов'язує художню творчість з особистими переживаннями та сприяє розвитку мовлення (монолог, діалог) [4, с. 62].

Драматизація об'єднує ігри та вправи, спрямовані на розвиток дихання і свободи мовного апарату, вміння володіти правильною артикуляцією, чіткою дикцією, різноманітною інтонацією, логікою і орфоепією. Сюди, також, включаються гри зі словом, розвиваючі зв'язне мовлення, творчу фантазію, вміння складати невеликі оповідання і казки, підбирати найпростіші рими.

Дані вправи діляться на три види:

- дикційні та інтонаційні;

- творчі (зі словом),

- дихальні та артикуляційні.

В корекційній роботі з дітьми старшого дошкільного віку завжди необхідно спиратися на їх емоційний світ, пізнавальний інтерес. Саме тому є важливим використання віршів у дитячих театралізованих іграх та вправах. Віршований текст як ритмічно організоване мовлення активізує організм дитини в цілому, сприяє розвитку її голосового апарату. Вірші не лише впливають на формування чіткої, грамотної мови, а й знаходять емоційний відгук в душі дитини, роблять захоплюючими різні ігри та завдання. Особливо подобаються дітям діалогічні вірші. Говорячи від імені певної діючої особи, дитина розкріпачується та вільно спілкується з партнером. На наступному етапі з вірша можна створити міні-виставу і розіграти її у формі етюдів. Крім того, розучування віршів розвиває пам'ять та інтелект.

Дитина, засвоюючи свою роль у виставі та потрапляючи до конкретного уявного

середовища, проявляє активність і зацікавленість до участі в театралізованій діяльності, незважаючи на обмежені мовленнєві можливості.

Прийняття дитиною ролі улюбленого персонажа - дуже істотна передумова розвитку процесів розуміння іншої людини, яка надає їй можливість спробувати різні способи взаємодії з людьми, що виконують іншу роль: дитина починає розуміти, що таке рольова поведінка. У тісному взаємозв'язку між дією в ролі персонажа і своїми особистісними характеристиками і комунікативними якостями дитині надається зразок поведінки. Так збагачуються її уявлення про сутність соціальних взаємодій між людьми, долаються нелогічність поведінки, а також емоційна нестабільність.

Театралізована діяльність дітей містить елементи самих різних видів творчості:

словесні, духовні, музичні, образотворчі. Відмітна особливість драматичної форми -

поєднання артиста, глядача, декоратора в одній особі, тобто театральне творчість має

характер синтезу, у процесі якого опосередковано коригуються психофізичні, емоційні, мовленнєві процеси [4, с. 142].

Театралізована розвиваюча середа для дитини із порушеннями мовлення забезпечує комплекс психолого-педагогічних умов, що сприяють емоційному благополуччю, її саморозвитку, задоволенню провідних вікових потреб; максимальної корекції, компенсації порушень розвитку мови, супутніх порушень (рухових, емоційних). А також попереджає вторинні відхилення: цілеспрямований соціально-емоційний розвиток, формування механізмів свідомої регуляції власної поведінки і взаємодії з оточуючими, пізнавальні потреби.

До створення театралізованого середовища слід залучати не лише фахівців, а й

батьків, які завжди активно беруть участь у виготовленні елементів декорацій, атрибутів, пошитті костюмів, складанні афіш і запрошень. Звичайно, найвдячнішими глядачами дитячих вистав виступають саме вони.

Театралізована діяльність дітей із вадами мовлення має свої особливості. Тому, розподіляючи роль у грі-драматизації, слід враховувати мовні можливості кожної дитини в певний період логопедичної роботи. Дуже важливо надати можливість виступити кожній дитині хоча б з найменшою промовою, щоб дати можливість, перевтілюючись відволіктися від мовного дефекту або продемонструвати правильну мову. Не має значення, яку роль виконує дитина, важливо, що вона створює образ з невластивими їй рисами, вчиться долати мовні труднощі і вільно вступати до творчого процесу.

Діти охочіше і активніше займаються на логопедичних індивідуальних заняттях: вчаться гарчати « як ведмедик», «дзижчати як бджола», «шипіти як гусак». Та найвищий ступінь в театралізованій діяльності - участь дітей у виставах.

Застосування театралізованої діяльності як засобу корекції емоційної та комунікативної сфери дітей старшого дошкільного віку із вадами мовлення робить позитивний вплив на розвиток емоційної експресивності, експресивної мови, уяви, формування основ образного мислення на етані підготовки дітей до подальшого життя. Спостерігається значне підвищення мовленнєвої активності та комунікативної спрямованості мовлення, використання різних типів комунікативних висловлювань (звернення - спонукання, звернення-запитання, звернення - повідомлення); оволодіння смисловим аспектом людської міміки, природничих і експресивних жестів, використання їх у практиці спілкування, розвиток звязного мовлення.

Отже, використання театралізованої діяльності в розвиваючому процесі дозволяє в цілому підвищити рівень графічної, ігрової діяльності та комунікативної компетентності. Таким чином, вона повинна використовуватися в роботі з дітьми, так як сприяє навичкам активної та творчої колективної взаємодії. В процесі створення і реалізації ігрового задуму знаходять свої відображення уявлення дітей про навколишній світ, та їх відношення до тієї чи іншої проблемної ситуації. Оволодіння навичками мімічної, пантомімічної, мовленнєвої виразності сприяє розвитку творчого потенціалу дітей і підвищенню рівня їх соціальної адаптації.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Географічні задачі»
Довгань Андрій Іванович
36 годин
590 грн
395 грн

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.