Стаття на тему"Застосування інтерактивних технологій у педагогічній діяльності: Впровадження інтегрованих підходів у вивченні природничих наук".

Самоосвіта

10.04.2020

220

0

0

Опис документу:
Питання народності великого значення набуло у часи становлення незалежності України, що відображалося у засвоєнні позитивних традицій національної культури українців. Це питання є досить актуальним і на сучасному етапі, адже саме в школі прищеплюється повага до свого народу, його історії, культури, закладаються основи цілісного внутрішнього світу особистості, її національної самосвідомості, світогляду, характеру.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Застосування інтерактивних технологій у педагогічній діяльності:

Впровадження інтегрованих підходів у вивчення природничих наук.

У поточному навчальному році я поєднав роботу по впровадженню інтерактивних технологій і народознавчих елементів у навчання, про що хочу розповісти детальніше.

Чому саме народознавчі елементи? Здавалося б цим питанням повинні більше перейматися вчителі гуманітарних чи суспільних наук.

Питання народності великого значення набуло у часи становлення незалежності України, що відображалося у засвоєнні позитивних традицій національної культури українців. Це питання є досить актуальним і на сучасному етапі, хоча в багатьох закладах освіти національному вихованню не надають такого значення, як ще декілька років тому. Я вважаю, що національний компонент змісту освіти повинен впроваджуватися комплексно в урочній та позаурочній шкільній діяльності, а не лише при вивченні предметів гуманітарного циклу та проведенні позакласних заходів народознавчого характеру, адже саме в школі прищеплюється повага до свого народу, його історії, культури, закладаються основи цілісного внутрішнього світу особистості, її національної самосвідомості, світогляду, характеру.

На мою думку, шкільні предмети природничого циклу, особливо біологія та природознавство, дозволяють найбільш повно використати такі елементи національної культури як легенди, народні перекази, пісні, прислів’я, прикмети, загадки. Щоб зберегти себе і наступні покоління, мусимо повернутися до своїх прадвічних джерел – відновити втрачені народні традиції у ставленні до природи як джерела буття. Треба намагатися, щоб наші діти відчули і полюбили красу природи, щоб їм була зрозуміла мова природи, щоб кожен з них відчував себе частинкою природи, а не її царем. Святий обов’язок дорослих навчити їх цього. Саме ми, вчителі природничих наук, можемо прививати любов до природи різними методами, в тому числі використовуючи і народознавчі елементи на уроках та у позакласній роботі.

Яким же чином включати народні знання в зміст природничої освіти? У дидактичній літературі виділяють такі основні шляхи використання цього цінного матеріалу на уроках біології та природознавства:

  1. Фрагментарне включення народних знань в зміст програмового матеріалу;

  2. Концентрація народних знань в окремі параграфи та розділи;

  3. Виділення відповідних знань в окремі параграфи, а також включення до змісту програмового матеріалу;

  4. Використання народних знань в процесі позакласної роботи.

Найефективнішим є поєднання третього і четвертого підходів щодо включення народознавчих елементів в зміст біологічної освіти, що особливо вдало можна здійснювати на уроках природознавства у 6 класі, використовуючи підручник В. Ільченка, в якому вміщено «Народний прогностик», поєднано програмовий матеріал з народними знаннями. На уроках біології ми можемо лише фрагментарно включати народні знання в зміст програмового матеріалу, проводячи цілеспрямовану діяльність по їх використанню в позакласній роботі. Особливо ефективним і доцільним є використання народної спадщини (легенд, народних переказів, пісень, прислів’їв, прикмет, загадок) для проведення уроків в 5-7 класах як початкових елементів інтерактивного навчання. Важливо, щоб завдання для дітей були не лише репродуктивного (наприклад: Які ви знаєте рослини-провісники? Про що свідчить поява роси?), а й перетворювально- репродуктивного (Чим характеризується стан відомих вам рослин-провісників перед негодою?) та пошукового характеру (Дайте наукове обґрунтування прикметі «Перед дощем плачуть канни, клен, осокори»).

Однією з інтерактивних технологій, яку я використовую, є впровадження інтегрованих підходів у навчання учнів. Така технологія допомагає формувати цілісні знання про об'єкти, явища і процеси природи, найбільш істотні зв'язки у системі «людина – природа – суспільство», а не фрагментарні, уривчасті знання чи блоки інформації з окремих природничих предметів. Інтегровані підходи здійснюю за допомогою включення матеріалу з іншого предмета (хімії, географії, історії) в зміст уроку, проведення інтегрованих уроків проведення міжпредметних позакласних заходів та екскурсій. На мою думку, в умовах сільської школи, де, як правило, природничі предмети викладає один вчитель, можна залучати учнів до викладення нового матеріалу під час інтегрованих уроків у формі рольової гри.

Використовуючи інтерактивні технології, я відчув, що учні прагнуть нових методів, нового змісту навчання, робота їх стає активнішою і продуктивнішою. Ми, вчителі, повинні поставити собі за мету осучаснити навчальну діяльність, використовувати різні сполучення методів для наповнення освіти новим змістом.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.