Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«Реалізація професійної діяльності та розвиток цифрової компетентності педагога через обмін методичними матеріалами в цифрових бібліотеках»

Стаття "Діти з особливими потребами в інклюзивному освітньому просторі дошкільної освіти"

Дошкільна освіта

Для кого: Дошкільнята (3-4 роки), Дошкільнята (4-5 років), Дошкільнята (5-6 років)

21.04.2021

110

2

0

Опис документу:
Проектування інклюзивної освітньої середовища є найважливішим фактором успішності впровадження практики інклюзивної освіти та передбачає забезпечення виконання вимог до умов здобуття освіти всіма дітьми. Інклюзивне освітнє середовище є характеристикою інклюзивного освітнього простору.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Доступна та якісна дошкільна освіта: універсальний дизайн як засіб забезпечення природовідповідного розвитку дітей

Діти з особливими потребами в інклюзивному освітньому просторі дошкільної освіти

Актуальність питання

Під освітнім середовищем (або середовищем освіти) В.А. Ясвін пропонує розуміти систему впливів та умов формування особистості за заданим зразком, а також можливостей для її розвитку, що містяться в соціальному та просторово-предметному оточенні . Проектування інклюзивної освітньої середовища є найважливішим фактором успішності впровадження практики інклюзивної освіти та передбачає забезпечення виконання вимог до умов здобуття освіти всіма дітьми. Інклюзивне освітнє середовище є характеристикою інклюзивного освітнього простору.

Аналіз літератури показав, що адаптація освітнього середовища передбачає створення в закладах освіти, що реалізують інклюзивну практику, спеціальних умов, що гарантують можливість:

досягнення планованих результатів освоєння адаптованої (індивідуальної) освітньої програми

створення середніх комплексів шляхом об 'єднання середніх ресурсів (предметних, просторових, організаційно-смислових, соціально-психологічних);

використання звичайних і специфічних критеріїв оцінювання "академічних" досягнень дитини з особливими потребами, що відповідають її особливим освітнім потребам;

адекватної оцінки динаміки розвитку життєвої компетенції дитина з особливими потребами спільно всіма учасниками освітнього процесу, включаючи і працівників закладу і батьків (їх законних представників);

індивідуалізації освітнього процесу щодо дітей з особливими потребами;

цілеспрямованого розвитку можливостей дітей з особливими потребами комунікації та взаємодії з однолітками;

виявлення та розвитку здібностей, що навчаються з особливими потребами систему клубів, секцій, студій та гуртків, організацію суспільно-корисної діяльності, в тому числі соціальної практики, використовуючи можливості закладів додаткового освіти дітей та молоді;

включення дітей з особливими потребами до доступних їм інтелектуальних та творчі змагання, творчість і проектно-дослідницьку діяльність;

включення дітей з особливими потребами, їх батьків (законних представників) у проектування та розвиток внутрішнього освітнього середовища, а також формування та реалізацію індивідуальних освітніх маршрутів, що навчаються;

використання в освітньому процесі сучасних науково-обґрунтованих та достовірних корекційно-розвиваючих технологій, адекватних особливим освітнім потребам дітей з особливими потребами;

взаємодії в мережевому освітньому просторі різних закладів освіти з метою продуктивної використання накопиченого педагогічного досвіду навчання дітей з особливими потребами і створених для цього ресурсів.

На думку П.І. Третьякова, освітнє середовище покликане виконувати такі функції:

- пропедевтико-реабілітаційну (підтримання впевненості тих, хто навчається до себе, зняття психологічних комплексів, формування позитивних установок і орієнтирів);

- корекційно-компенсаторну (подолання педагогічної занедбаності, дезадаптивних форм поведінки).

Основними принципами побудови освітнього середовища, в тому числі й інклюзивною, виступають наступні позиції:

 • принцип поваги до потреб дитини, обумовлених віковими особливостями та соціальними завданнями (добір обладнання, матеріалів, видів і форм дитячої взаємодії);

 • принцип поваги до думки дитини (врахування результатів опитування батьків і спостережень за діяльністю дітей, вивчення їх нахилів, видів активності, найбільш значущих місць у освітньому просторі тощо);

 • принцип функціональності середовища (привабливість і варіативність матеріалів та обладнання, з яких діти можуть самостійно створити для себе оточення);

 • принцип випереджального характеру навчання (приблизно 15% ресурсів мають бути орієнтовані на дітей старшого віку, що забезпечує можливість перенесення засвоєних способів діяльності в нові, нетипові умови);

 • принцип динамічності (процес побудови освітньої середи (один-два місяці) замінюється процесами насичення та реорганізації: заміна окремих середніх ресурсів, переміщення їх на нові просторові позиції, введення нових смислових, стилевих і відносних елементів)

Створення освітнього середовища передбачає обов'язковий облік освітніх цілей, вікових особливостей дітей, їх освітніх потреб та вимог до моделювання освітніх середовищ.

Здійснення практик інклюзивної освіти передбачає забезпечення безбар'єрної, адаптивної, розвиваючої, особистісно орієнтованого освітнього середовища для кожного, хто навчається.

Характеристика ресурсів ОО в умовах інклюзивної освіти

Стосовно дітей з особливостями психофізичного розвитку кожна група освітніх ресурсів (предметних, просторових, організаційно-змістовних, соціально-психологічних) певним чином модифікується. Ця модифікація обумовлена специфічністю особливих освітніх потреб кожної категорії дітей та спрямована на створення умов, "полегшуючих процеси сприйняття навколишнього, осмислення отриманої інформації, пересування і просторової орієнтування, планування та реалізації різних видів взаємодії ".

Групи ресурсів

Зміст

Предметні

Обсяг, освітленість, кольорове рішення приміщень, відповідність їх санітарно-гігієнічним вимогам;

розмір і функціональність меблів;

об 'єкти з вираженими та/або посиленими істотними і розпізнавальними ознаками (розмір, яскравість кольору, товщина контурів тощо);

колекції сенсорних еталонів;

предметні колекції відповідно до програми навчання;

об'єкти з привнесеними деталями пристосованого характеру (озвучений м'яч);

навчальні матеріали та обладнання, оснащене спеціальними пристосуваннями (закладки, мітки, розлініювання, фіксатори);

інформація, подана дитині у доступній формі (великим шрифтом, на аудіокасеті або відеокасеті, з допомогою системи Брайля, жестів, спеціальних символів);

спеціальні комп'ютерні програми;

засоби індивідуальної корекції (фіксуючі, оптичні, слухові тощо);

засоби забезпечення кращої видимості об'єктів (наближення, підсвічування, контурування, фонування)

Просторові

подіуми, обмежувальні лінії, турнікети;

сигнальні опори, що допомагають орієнтуватися на робочому поле, робочому місці, в закритому і відкритому просторі;

структурування простору (виділення різноманітних функціональних зон);

організація безпечних маршрутів;

сигнали, що направляють рух

Організаційно-змістовні

Побудова життєдіяльності дітей відповідно до денного ритмом (кожна частина доби зі своїми атрибутами), тижневим ритмом (чітке структурування таких сфер життєдіяльності, як побут, навчання, вільний час), річним ритмом (цикл щорічно повторюваних подій);

дозування навантаження (інтелектуального, фізичного,

зорової, тактильної, слухової та ін.);

плани, алгоритми, пам'ятки;

правила, що регулюють взаємодію та відносини з навколишніми

Соціально-психологічні

Співпраця з дітьми;

висока емоційна насиченість усіх видів взаємодії;

ситуації успіху;

шефство;

активна оціночна діяльність всіх учасників освітнього процесу;

сприятливий зовнішній вигляд дитини;

сприятливий соціальний статус дитини,

здатність бачити сильні сторони дитини,

наявність бажання і вміння взаємодіяти з дитиною,

адекватні установки щодо ставлення до дітей з особливими потребами з боку педагогів, персоналу, здорових дітей, батьків;

адекватні конкретній ситуації мотиви взаємодії,

зразок поведінки педагогів щодо ставлення до дітей з особливими потребами;

приклади досягнень людей з особливими потребами,

словник, за допомогою якого описуються люди з особливими потребами та їх проблеми;

наявність серед співробітників закладу освіти людей

з особливими потребами,

постійна презентація різноманітних критеріїв оцінки людини.

В інклюзивному освітньому просторі слід використовувати зонування освітнього середовища, розуміючи, що кожна зона являє собою комплекс монофункціональних (які забезпечують вирішення вузького кола освітніх завдань) та поліфункціональних (які забезпечують вирішення різноманітних освітніх завдань) ресурсів середовища.

В умовах закладу освіти можуть виділятися наступні зони:

 • сенсорного розвитку (сенсорні куточки, килимки, сенсорні сади);

 • розумового розвитку (математичні, мовленнєві, історичні тощо);

 • мовленнєвого розвитку (мовленнєві куточки);

 • творчості (сцена, подіум, малювальна стіна, майстерня та ін.);

 • руховий активності (гірки, дробини, турніки, канати, мати, м 'які стінки);

 • відпочинку і усамітнення ("психологічні норки", "будиночки", "намети" тощо).

Розсадка дітей та зонування освітнього середовища інклюзивної освіти в умовах закладів дошкільної освіти

Розсадка дітей та зонування освітнього середовища обумовлюються цілями і завданнями освітнього процесу.

Варіанти розсадки показано на малюнках.

Концепція універсального дизайну. Огляд нормативної бази

Концепція проектування універсального дизайну вже тривалий час поширена в архітектури. Згідно з нею, проектування споруд від початку має враховувати все специфічні потреби людей з особливими потребами і задовольняти їх. Сучасні універсально спроектовані споруди є наразі доступними людям з особливими потребами, пристосовані до їхніх специфічних потреб, те саме стосується ретельно продуманого дизайну інтер’єрів, побутових пристрої тощо. Водночас у процесі їх побутової експлуатації з’ясувалася, що крім цього всі ці проектні новації надають непередбачувані переваги широкому загалу користувачів. Зрізані бордюри, наприклад, виконуючи свою функцію полегшення руху людям з особливими потребами.

Рон Мейс, який з дитинства був хворий на поліомієліт. Він спільно з групою архітекторів, інженерів і дизайнерів запропонував рішення, що дає змогу зробити середовище безпечним і зручним для всіх – універсальний дизайн. Головне в універсальному дизайні, на думку розробників, все те, що проектується і виробляється, має бути таким, щоб цим могла скористатися кожна людина, тобто необхідно уникати штучних бар’єрів там, де їх можна уникнути.

Універсальний дизайн є економічно ефективним підходом, адже задовольняє потреби всіх користувачів уже на початковому етапі розробки та проектування і виключає майбутні нераціональні витрати. Універсальний дизайн потрібний усім, а особливо:

батькам із малолітніми дітьми;

дітям у школах;

пацієнтам у лікарнях;

дітям до 7-ми років;

людям літнього віку;

людям з інвалідністю;

вагітним жінкам;

людям з надмірною масою тіла;

людям низького чи високого зросту;

будь-якій людині, якщо у певний період часу вона менш уважна або менш

мобільна;

педагогам, які мають інвалідність і хочуть займатися улюбленою справою;

батькам, які мають інвалідність;

Безумовно, важливою умовою інклюзивної освіти є безбар’єрне освітнє середовище, зокрема архітектурна доступність закладу освіти повинна забезпечуватися:

фізичною можливістю і зручністю потрапляння до закладу освіти;

фізичною безпекою при пересуванні в закладі освіти, прилеглою територією, під час отримання освітніх послуг;

можливістю вільного отримання інформації про заклад освіти й освітні послуги, що надаються; вільною навігацію (орієнтуванням) у закладі освіти та прилеглою територією.

Вимоги щодо доступності визначаються ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд», які є обов’язковими для закладів освіти.

Універсальний дизайн у сфері освіти – дизайн предметів, навколишнього середовища, освітніх програм і послуг, що забезпечує їх максимальну придатність для використання всіма особами без необхідної адаптації чи спеціального дизайну.

Водночас універсальний дизайн охоплює не лише питання будівництва, проектування, реконструкції приміщення і території закладів освіти, але й включає такі питання освітнього процесу, як навчальні плани та програми, методи навчання, оцінювання результатів навчання дітей з ООП.

Універсальної моделі освіти (УМО), спрямованої на створення навчальних програм, що були б гнучкими і врахували б потреби всіх дітей. УМО забезпечує розробку адаптованих навчальних програм на трьох принципах, що відповідають трьом фундаментально важливим компонентам навчання і трьом різним центрам навчання в мозку: розпізнавальному, стратегічному та емоційному. Загальна рекомендація щодо цих трьох принципів полягає в необхідності вибирати цілі, методи, механізми оцінювання та матеріали таким чином, щоб звести до мінімуму існуючі бар’єри і забезпечити максимальну гнучкість.

На наступному занятті розглянемо принципи універсального дизайну

Нормативна база щодо проектування інклюзивного освітнього простору в закладах дошкільної освіти

Закон України від 05.06.2014 року № 1324-18 «Про внесення змін до деяких законів України про освіту щодо організації інклюзивного навчання»

У всіх типах дошкільних навчальних закладів при реалізації права дітей на дошкільну освіту враховуються особливі освітні потреби у навчанні і вихованні кожної дитини, у тому числі дітей з особливими освітніми потребами відповідно до принципів інклюзивної освіти.

У Додатку до листа МОН України від 30.07.2020 № 1/9-411 означено Інструктивно-методичні рекомендації «Щодо організації діяльності закладів дошкільної освіти у 2020/2021 навчальному році» .У минулому навчальному році до Міністерства освіти і науки України надходило чимало звернень з різних питань. Найбільше — щодо організації освітнього процесу в інклюзивних групах. Звертаємо увагу, що відповідно до висновку інклюзивно-ресурсного центру (ІРЦ), індивідуальної програми реабілітації дітей з інвалідністю (за наявності), результатів психологопедагогічного вивчення дитини, команда психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами (ООП) розробляє індивідуальну програму розвитку (ІПР) дитини з ООП. Індивідуальна програма реабілітації розробляється на навчальний рік на основі програм, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для ЗДО, з відповідною їх адаптацією або модифікацією до особливих освітніх потреб дитини, погоджується батьками дитини (законними представниками дитини), затверджується директором ЗДО, та переглядається тричі на рік (у разі потреби частіше) з метою її коригування.

Примірний перелік додаткових психолого-педагогічних і корекційнорозвиткових занять (послуг) для осіб з особливими освітніми потребами у закладах освіти та Перелік фахівців, які проводять (надають) додаткові психолого-педагогічні і корекційно-розвиткові заняття (послуги) з особами з особливими освітніми потребами у закладах освіти, визначено у додатках Порядку та умовах надання субвенції. Цивільно-правові договори укладаються між фахівцями, які проводять психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові заняття (послуги), та ЗДО або відповідним органом управління освітою. Придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку дітей з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в інклюзивних групах, здійснюється відповідно до Типового переліку спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку осіб з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних та спеціальних класах (групах) закладів освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 23.04.2018 № 414 (зі змінами). Необхідно зауважити, що наказ Міністерства освіти і науки України від 17.04.2019 № 423 «Про затвердження Типового переліку спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних та спеціальних групах закладів дошкільної освіти» втратив чинність.

Невід’ємною складовою організації освітнього простору для дітей з ООП в умовах закладу освіти є забезпечення універсального дизайну та розумного пристосування будівель, приміщень та прибудинкових територій, в тому числі створення ресурсної кімнати. У зв’язку з цим Міністерством освіти і науки України підготовлено та направлено до регіональних органів управління освітою лист від 25.06.2020 № 1/9-348 «Щодо створення інклюзивного освітнього середовища в закладах дошкільної освіти», в якому викладено рекомендації щодо створення інклюзивного освітнього середовища, зокрема універсального

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Вітаємо зі святом працівникі́в осві́ти

та даруємо 100 грн

кешбеку!

Кешбеком можна оплатити 50% вартості будь-яких цифрових товарів та послуг на порталі «Всеосвіта»

Отримати кешбек можна з 1 до 14 жовтня 24 жовтня та використати протягом всього місяця.