Соціальні функції освіти та особливості їх реалізації в закладу професійної (професійно-технічної) освіти

Опис документу:
Дана робота присвячена соціалізації молоді в умовах становлення громадянського суспільства. Доведено, що участь молодих людей у суспільному житті сприяє їх соціальній інтеграції, допомагає їм долати не лише свої особисті проблеми та труднощі, але й виклики сучасного суспільства. Проблема соціалізації молоді завжди була актуальною. Особливого значення набула за умов нестабільного соціально-економічного розвитку сучасної України, відсутності у неї стійких життєвих орієнтирів. Саме це й визнач

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

АНОТАЦІЯ

Дана робота присвячена соціалізації молоді в умовах становлення громадянського суспільства. Доведено, що участь молодих людей у суспільному житті сприяє їх соціальній інтеграції, допомагає їм долати не лише свої особисті проблеми та труднощі, але й виклики сучасного суспільства. Проблема соціалізації молоді завжди була актуальною. Особливого значення набула за умов нестабільного соціально-економічного розвитку сучасної України, відсутності у неї стійких життєвих орієнтирів. Саме це й визначило актуальність даної теми.

Тому вважаємо за доцільне звернутися до досвіду соціалізації молоді, який був накопичений громадськими об’єднаннями та його трансформації у сучасних умовах.

Соціалізація молодого покоління в наші дні відбувається під впливом тих світових, планетарних процесів, які набрали силу відносно недавно: екологічних, демографічних, економічних, військово-політичних. У наші дні доля кожної людини залежить від загального стану справ на нашій планеті, від тих тенденцій, які характерні для світової економіки та політики. На сучасному етапі трансформування життя суспільства існує нагальна потреба не лише в поглибленій фаховій підготовці молоді, а й у розширенні світогляду, культивуванні сучасного професійного мислення, високої освіченості, індивідуального усвідомлення значення загальнолюдських цінностей. Вирішення цих питань можливо різними шляхами, одне з них - це залучення молоді до суспільної діяльності. Тому потрібно створити умови для того, щоб молодь була готова до горизонтальної та вертикальної соціальної мобільності. [2]

Метою роботи є обґрунтування трудової соціалізації молоді як виховної форми роботи, що сприяє успішній адаптації учнівської молоді до сучасного життя і праці на прикладі ДНЗ «Сєверодонецький професійний будівельний ліцей».

Завдання цієї роботи:

 • визначити основні соціальні проблеми, які виникають в процесі соціальної адаптації учнівської молоді;

 • розкрити, як розвиток соціального партнерства та об’єднання добровільних ініціатив молоді сприяють соціалізації особистості;

 • обґрунтувати доцільність досвіду діяльності волонтерського загону ДНЗ «Сєвєродонецького професійного будівельного ліцею» в умовах сучасних викликів;

 • з’ясувати особливості соціалізації та психологічної адаптації незайнятого дорослого населення під час опанування робітничою професією у ДНЗ «Луганський центр професійної освіти Державної служби зайнятості».

Об’єктом дослідження є процес організації роботи волонтерського загону в закладі професійної (професійно-технічної) освіти (далі ЗП(ПТ)О).

Інновація досвіду полягає в тому, що проблема соціалізації учнівської молоді в таких громадських об’єднаннях, як і волонтерські загони, недостатньо відображена в науковій та педагогічній літературі, тому даний досвід організації роботи загону в канікулярний період дасть поштовх для вивчення цього питання, з метою наукового обґрунтування доцільності даної форми роботи для соціалізації молоді.

У роботі розкриті питання стану основних соціальних проблем, які виникають в процесі соціальної адаптації молоді. У теоретичній частині представлені принципи й функції основних соціальних проблем системи освіти і як приклади апробації досвіду основних досягнень діяльності волонтерського загону ДНЗ «Сєверодонецького професійного будівельного ліцею» та психологічної адаптації незайнятого населення під час опанування робітничою професією у ДНЗ «Луганський центр професійної освіти Державної служби зайнятості».

Апробація досвіду проходила на базі ДНЗ «Сєверодонецький професійний будівельний ліцей».

Зміст

Вступ ...........……………………………………………………………………. 5

І. Теоретична частина …………………………………………………………. 7

1.1. Соціальні функції системи освіти та її принципи………………………. 7

1.2. Теоретичні основи волонтерського руху у вітчизняній і зарубіжній практиці.....................................................................................................................13

1.3. Соціалізація молоді та її ціннісні орієнтири……………………………..13

ІІ. Практична частина…………………………………………………………...15

2.1. Особливості соціалізації учнівської молоді та психологічного супроводу цього процесу в ЗП(ПТ)О........................................................................................15

2.2. Специфіка роботи ЗП(ПТ)О.........................................................................29

2.2.1. Підготовчий етап........................................................................................34

2.2.2. Основний етап.............................................................................................37

2.2.3. Результати трудового семестру.................................................................39

2.2.4. Зміст, форми та методи виховної роботи у волонтерському загоні......40

2.2.5. Підсумковий етап........................................................................................43

Висновки ………………………………………………………………………...45

Список використаної літератури ……………………………………………....47

Додатки……………………………………………………………………….….50

Вступ

В. Шекспір писав: «Увесь світ — театр. У ньому жінки, чоловіки — всі актори. І кожен не одну грає роль. Сім дій у п’єсі тій: немовля, школяр, юнак, коханець, солдат, суддя, старий!»

У театрі всі ролі визначені, а в реальному житті? Хто режисер сценаріїв театру життя? Третину свого життя людина навчається жити у світі складних суспільних відносин. У театрі ролі грають актори. Ми — актори театру життя. Суспільство чекає від нас бездоганної акторської гри, щоб за необхідності «зробити з каменяра філософа».

Тому метою сучасного освітнього процесу є не тільки сформувати необхідні компетенції, надати ґрунтовні знання з різних предметів, але й формувати громадянина, духовно й морально зрілу особистість, готову протистояти викликам глобалізації життя.

Цілком очевидно, що всі народи завжди прагнуть виховати своїх дітей чесними, сміливими, працелюбними. Відмінності тут лише в тому, як реально здійснюється їх соціалізація. Проблематика соціалізації сьогодні полягає в тому, що поява нових і радикальна зміна традиційних каналів соціалізації підростаючих поколінь у сучасному суспільстві призвели до збільшення кількості молодих людей, що ведуть асоціальний, аморальний спосіб життя [4].

Соціалізацію особистості в Україні останніми десятиліттями слід розглядати на фоні трансформаційних процесів, що відбуваються в соціальному та економічному житті.

У сучасних умовах, коли поширюються можливості вільного самовизначення й самоформування індивіда, його самоорганізації та самоуправління, роль соціалізації зростає.

Політична та економічна реформи в нашому суспільстві диктують необхідність формування нової людини - людини з розвиненим почуттям власної гідності. Така людина усвідомлює самоцінність власної особистості, сумлінно ставиться до своїх не відчужених прав, несе відповідальність за те, що відбувається з нею самою і з оточуючою її дійсністю. Сучасні суспільні процеси загострюють чимало молодіжних проблем, зокрема: безробіття, значна економічна та соціальна залежність від батьків, поганий стан здоров’я, зростання рівня соціальних відхилень; втрата ідеалів, соціальної перспективи, життєвого оптимізму. Молоде покоління шукає надійні соціальні орієнтири. Руйнація традиційних форм соціалізації підвищила особисту відповідальність молоді за свою долю, поставивши її перед необхідністю вибору життєвого шляху, і цей вибір став визначатися не здібностями й інтересами молодої людини, а конкретними обставинами [5].

Сучасне виробництво також сьогодні пред'являє високі запити до майбутніх робітників. У сьогоденних соціально-економічних умовах вимоги до спеціалістів невпинно зростають. Сьогодні суспільству потрібні не просто спеціалісти, а професіонали, що володіють навиками організації праці, відповідальності за свій вибір, вміння знайти себе у непростих економічних умовах.

Вітчизняна педагогіка має унікальний й до кінця неоціненний досвід дієвого підвищення ефективності соціалізації молоді, у становленні їх як особистостей та спеціалістів. Мова йде про молодіжні об’єднання, завдяки яким значна кількість молоді отримала можливість розширити сферу соціальної взаємодії та виконати якісно нові соціальні ролі.

Останнім часом спостерігаються цікаві процеси у формуванні напрямів діяльності громадських молодіжних об'єднань. Діяльність громадських об’єднань створює умови для вибору молоддю сфери діяльності відповідно до своїх інтересів і здібностей, для формування в неї готовності до виконання різноманітних соціальних функцій.

І. Теоретична частина.

1.1.Соціальні функції системи освіти та її принципи.

Сутність системи освіти як соціального інституту полягає насамперед у її соціальних функціях.

Соціальна функція освіти – це роль, яку соціальний інститут виконує стосовно потреб суспільства або його частини.

Більшість українських соціологів традиційно виділяють наступні функції освіти. 

Функція професійної соціалізації, тобто підготовки кваліфікованих кадрів для всіх сфер суспільного життя. Щодо даної функції то за прогнозами ЮНЕСКО, рівень національного добробуту, що відповідає вищим світовим стандартам, досягнуть лише ті країни, працездатне населення яких на 40 - 60 % становитимуть люди з вищою освітою.

Виховна функція освіти полягає у формуванні за допомогою цілеспрямованої діяльності у підростаючих поколінь певних рис, світогляду, визнання домінуючих у даному суспільстві норм поведінки, ціннісних орієнтацій, тобто у в підготовці майбутніх поколінь до виконання ними певних соціальних обов'язків.

Освіта також виконує й функцію соціального контролю, нагляду за дитячою, підлітковою та частково юнацькою віковими групами.

Функція соціального захисту поширює потенційні соціальні можливості людини у професійному та особистому самовизначенні, особливо за ринкових умов.

Гуманістична функція підкреслює її ціннісні аспекти у предметі діяльності та суб'єктивно - об'єктивному змісті.

Урбаністична функція розкриває вплив освіти на міграційні процеси. Демографічна функція підкреслює вагомість культурно-освітніх факторів у демографічних процесах у державі. Освіта виконує й ряд інших функцій.

Соціологія досліджує соціальні принципи освіти, на яких побудовані освітянські системи сучасності. Вони полягають у наступному [1]:

 1. Принцип загальності освіти, або демократизації школи визначає доступність освіти для будь-яких соціальних та етнічних верств населення.

 2. Принцип безперервності освіти демонструє наслідування, вертикальний та горизонтальний зв'язки між усіма ступенями навчання, стимулює до підвищення кваліфікації.

 3. Принцип освіти широкого профілю тяжіє до гуманітарного змісту навчання, його фундаменталізації та багатопрофільності.

 4. Принцип поєднання навчання з вихованням посилює гуманістичний компонент освіти, відображає координацію дій через школу, всіх навчальних, виховних, культурних, комунікаційних та інших соціальних інститутів та їх впливу на особу.

 5. Принцип інтенсифікації нагромадження знань вимагає від сучасної системи освіти переробки наукової, економічної та соціально-політичної інформації, її ретельного відбору відповідно до потреб навчання, а значить й певної структурної мобільності та механізмів внутрішнього самооновлення.

 6. Принцип полі культурності освіти відображає певні аспекти побудови плюралістично-інтегрованих освітніх систем у етнічно неоднорідних суспільствах.

 7. Принцип інституційної рефлексії, означає здатність системи освіти до соціальної та змістової адаптації під впливом науково-технічного та соціального прогресу.

 8. Принцип випереджаючого розвитку освіти закладається у порівнянні з динамікою соціального руху, він активно відстоюється сучасною соціологією як провідний фактор соціогенезу освіти.

 9. Принцип інноваційності в освіті. Сучасна наука вважає за доцільне сполучити з принципами зваженого консерватизму у освітянській політиці для збереження інституційної цілісності та ціннісних надбань у освіті.

 10. Принцип елітарності набуває нового змісту, що пов'язане як з якісним відбором учнів за рівнем їх здібностей і таланту, так і з диверсифікацією формалізованих інститутів, що становлять структуру системи освіти.

1.2. Теоретичні основи волонтерського руху у вітчизняній і зарубіжній практиці.

Волонтер (від лат. voluntarius – воля, бажання; від англ. voluntary – добровільний, доброволець, йти добровільно) – це особа, яка за власним бажанням допомагає іншим. У багатьох словниках термін «волонтер» часто трактується як «особа, яка добровільно вступила на війському службу». Нині волонтерство майже не пов`язане із військовою службою. Воно розвивається, орієнтуючись на надання допомоги всім, хто її потребує.

Волонтер – це фізична особа, яка добровільно здійснює благодійну, неприбуткову та вмотивовану діяльність, ща має суспільно крисний характер.

Вітчизняний науковець З.П. Бондаренко, аналізуючи підходи до визначення волонтерства, яке вітчизняними та зарубіжними науковоцями оттожнюється із поняттям «добровільна діяльність», зазначає, що дослідники тлумачать сутність данного феномена як: благодійність, що здійснюється з фізичними особами на засадах неприбуткової діяльності, без заробітної платні, просування по службі, заради добробуту та процвітання спільнот і суспільства загалом; добровільницьку діяльність, засновану на ідеях безкорисливого служіння гуманним ідеалам людства, не маючи цілей отримання прибутку, одержавння оплати чи кар`єрного зросту; отримання всебічного задоволення особистих і соціальних потреб шляхом надання допомоги іншим людям; основу функціонування громадських організацій, форму громадської активності населення; національну ідею милосердя та благодійності. Волонтер – доброволець, громадянин, що бере участь у вирішенні соціально значимих проблем у формі безоплатної праці [4].

У світовій практиці найголовнішою ознакою волонтерства є те, що волонтер частину свого вільного (особистого) часу, сил, енергії, знань, досвіду добровільно (без примусу та вказівок «згори») витрачає на здійснення діяльності, яка є корисною людям і суспільству загалом.

Волонтерська діяльність – індивідуальна чи колективна - це спосіб підтримки, піклування, надання допомоги членам громади; взаємодії між людьми для спільного вироблення нових шляхів вирішення проблем, які виникають. Це створює можливості для навчання та розвитку впродовж життя кожної людини.

У загальній декларації волонтерів, прийнятій на XVI Всесвітній конференцій волонтерів у 2001 р. в Амстердамі (Нідерланди), визначено такі принципи діяльності волонтерів:

- визнання права на закріплення за всіма чоловіками, жінками та дітьми, незалежно від їхньої раси, віросповідання, фізичних особливостей, відповідного соціального та матеріального становища;

- поважання гідності й культури всіх людей;

- надання допомоги, безкоштовних послуг особисто чи організовано в дусі партнерства та братерства;

- визнання рівності важливості особистих і колективних потреб, сприяння їх забезпеченню;

- перетворення волонтерства на елемент набуття нових знань і навичок, удосконалення здібностей, стимулюючи при цьому ініціативу та творчість людей, надаючи кожному можливість бути творцем, а не користувачем, спостерігачем.

На думку вітчизняного науковця Н. Заверико [6] історія волонтерства в Україні нараховує понад сто років. Першою вітчизняною волонтерсською організацією був Червоний Хрест, який організував добровільний запис у сестри милосердя для роботи в шпиталях та лікарнях для бідних.

Волонтерство – це одна із підвалин громадського суспільства. Без участі волонтерів важко уявити громадські організації й благодійність взагалі, без них унеможливлюється якісний суспільний контроль за діями влади та бізнесу.

Для України, як і для всього світу, волонтерство є актуальним і важливим з різних причин. По-перше, як свідчить благодійний досвід використання праці волонтерів, це ефективний спосіб вирішення складних проблем окремої людини, суспільства та довкілля, які часто виникають на грунті недостатньої турботи держави про суспільне благо. По-друге, волонтерство приносить у соціальну сферу нові, як правило, творчі та сміливі ідеї щодо вирішення найгостріших і найскладніших проблем. Тому саме завдяки йому без хвилинні, на перший погляд, ситуації знаходять своє вирішення. По-третє, волонтерство - це спосіб, за допомогою якою кожний представник суспільства може брати участь у покращенні якості життя.

У незалежній Україні розвиток волонтерського руху датується початком 90-х рр. XX ст., коли було створено службу під назвою “Телефон Довіри», де працювали волонтери (доброчинний «Телефон Довіри» в Одесі).

У 1991-1992 рр. у зв`язку з розвитком соціально-педагогічної роботи все активніше почали говорити про важливість волонтерства у суспільстві. Із 1992 р. в Україні починає активно розвиватися мережа соціальних служб для молоді (ниві – центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді). Головна мета їхньої діяльності – реалізація державної молодіжної політики та завдань, окреслених у Декларації «Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні» (15.12.1992 р., № 2859) і Закон України «Про сприяння становленню та соціальному розвитку молоді в Україні» (нині – центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді) спричинило активний розвиток волонтерського руху.

Однією із перших державних організацій був Всеукраїнський громадський центр «Волонтер», заснований на початку 1995 р. Основними завданнями ВГЦ «Волонтер» визначено:

- сприяння розвитку волонтерського руху в Україні;

- здійснення та захист прав і свобод, задоволення соціальних та культурних інтересів громадян – членів Центру;

- сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні;

- створення умов для саморозвитку членів Центру як особистостей, членів суспільства, громадян України;

- вивчення та обробка кращого міжнародного та вітчизняного досвіду з питань волонтерського руху;

- визначення засад волонтерського руху в Україні, участь у розробці нормативно – законодавчої бази з цього питання.

Нині в Україні організація роботи волонтерів у державних і громадських організаціях виходить на якісно новий рівень. Порівняно з минулими роками актуалізується питання менеджменту волонтерських програм, відпрацьовуються механізми залучення волонтерів до різних напрямів соціально-педагогічної діяльності. У деяких громадських організаціях серед співробітників є людина, яка займає посаду менеджера волонтера. Цей спеціаліст повністю відповідає за набір, підписання угод, постановку завдань і відслідкування результатів діяльності волонтерів.

Отже, сьогодні в кожній області, кожному місті та майже кожному селищі нашої держави є хоча б одна група волонтерів, ведеться робота по вдосконалення нормативно-законодавчої бази у галузі благодійної діяльності та волонтерства, що свідчить про визнання українським суспільством важливості волонтерської діяльності та проведення до християнських цінностей милосердя та благодійності. Це є доказом того, що милосердя та благодійність залишаються незмінними атрибутами життя людини в сучасних соціокультурних умовах.

1.3. Соціалізація молоді та її ціннісні орієнтири.

У зв’язку із переходом до якісно нового рівня розвитку суспільства та ринкових відносин ставляться високі вимоги до таких якостей особистості як ініціатива і заповзятливість, здатність до самостійного прийняття рішень і відповідальності, готовність до ризику, уміння користуватися свободою вибору в альтернативних ситуаціях, готовність і здатність до адаптації в умовах динамічного і мінливого життя, високий рівень мотивації щодо досягнення життєвого успіху.

В Україні сьогодні спостерігається наявна тенденція до посилення егоїстичних мотивів у молодіжному середовищі, відчутна перевага матеріальних мотивів. Тривожною тенденцією є усунення на другий план колективістських цінностей (допомога іншим людям, сприяння розвитку суспільства тощо). Тому державна політика сьогодні щодо молоді в Україні повина бути спрямована на формування суспільно активної особистості, здатної вирішувати завдання з державотворення та гідно протистояти всім викликам та загрозам, які можуть спричинятися наслідками соціально- економічної ситуації у світовому товаристві та в Україні зокрема. Практичне вирішення цього питання пов’язане із реальним залученням молоді в активне суспільне життя. Залучення молоді до активного суспільного життя повинно бути тісно пов`язане з діяльністю закладів освіти як одним із головних агентів активної соціалізації молоді [3].

Для того щоб процес формування молоді відбувався адекватно суспільним процесам, необхідно визначити її роль та місце в суспільстві, зясувати труднощі, проблеми, які стоять перед нею. Йдеться про вибір професії, життєвого шляху, самовизначення, професійну мобільність тощо. Не менш актуальними є проблеми здоровя, освіти молоді, спілкування її з дорослими й однолітками [2].

Механізм соціалізації молоді має первинно базуватися на тому, що кожний молодий громадянин має розглядатися винятково як суб’єкт громадсько-корисної діяльності. На сучасному етапі ми можемо спостерігати, що соціальні й економічні механізми сприяють витісненню молоді зі сфери виробництва й корпоративного сектора у сферу споживача й кримінальні структури. При цьому виникають нові соціальні й культурні суперечності, серед яких виявляються руйнування системи цінностей і відсутність етичних, життєвих і соціальних орієнтирів, невиправдані амбіції і потреби молоді, високі запити молодих людей до рівня якості свого життя, але при цьому низька активність при досягненні озвучених позицій.

У ДНЗ «Сєверодонецький професійний будівельний ліцей» було вивчено питання щодо мотивації та соціальних орієнтацій здобувачів освіти. Один з результатів опитування поданий у вигляді порівняльної таблиці ціннісних орієнтацій здобувачів освіти та педагогів (дивись у додатку табл. 1).

Респондентами були здобувачі освіти 3 курсу ДНЗ «Сєверодонецький професійний будівельний ліцей» та викладачі старше 40 років. Результати опитування показали, що молодь пов’язує свої цілі із матеріальним споживанням (мати свою квартиру, заробити багато грошей, подорожувати тощо), а бажання мати хорошу сім’ю, виховати добре дітей і т. ін. відходить на другий план.

Цей результат дає підставу зробити висновок, що одним з головних місць серед соціальних орієнтирів здобувачів освіти займає матеріальне становище. Дійсно, останнім часом можна відзначити суттєве звуження кола інтересів молодого покоління. Сучасній молоді вже не так важлива гідна освіта й саморозвиток, як це було років двадцять чи тридцять тому. Однак саме тепер можна говорити про те, що соціальними орієнтирами для них є значно більшою мірою саме матеріальні блага, ніж духовні.

Сучасна молодь у більшості випадків цікавиться компютерними іграми, дискотеками (клубами) - всебічними розвагами. І тільки менше в процентному співвідношенні займається спортом і приділяє увагу своєму здоровю, замислюючись про майбутнє. Молодь не цікавиться, не запитує, не шукає, не займається. Зникли черги в бібліотеках, спортивних та наукових гуртках. Молодь не знає, заради чого вона живе й намагається заповнити цю порожнечу асоціальними проявами.

Тому все суспільство повинно вийти на шлях боротьби з негативом, який ми маємо в молодіжному середовищі, але боротись треба не силою примусу та заборон, а шляхом поступового переконання.

Перед молодим поколінням сьогодні відкрито багато можливостей: можна навчатись у різних навчальних закладах, відкривати свою справу, знайомитись з новими країнами тощо. Для реалізації цих можливостей молода людина відчуває потребу в трудовій соціалізації. Незважаючи на те, що літні канікули – найкраща пора для відпочинку, чимало здобувачів освіти, навпаки, шукає можливості попрацювати.  

Поєднання навчання в закладі освіти з роботою на підприємстві під час канікул, або в позаурочний час молоді дає можливість на практиці перевірити рівень навчальної підготовки зі спеціальності, отримати психологічну перевагу за рахунок придбання соціальних звязків у певному професійному співтоваристві, а також засвоїти роль дорослого та задовольнити свої матеріальні потреби.

Особливістю освітнього процесу сьогодні є те, що процес включення здобувачів освіти в суспільне життя відбувається не тільки через навчальну діяльність та професійну підготовку, але й шляхом розвитку соціальної активності, формування досвіду соціальної взаємодії у позанавчальній діяльності. Однією з можливих форм роботи у цьому напрямі стали молодіжний рух – специфічні об’єднання, що упродовж 60-80- х рр. XX ст. надавали майбутнім спеціалістам широкі можливості для активної соціалізації, самореалізації та особистісного розвитку. Це дивовижні колективи молодих хлопців та дівчат, які самовідданою працею залишали добрий слід на землі, поєднуючи навчання з легендарним «третім трудовим семестром». Це була справжня школа життя, професійності, лідерства, товариськості й взаємовиручки [7].

Таким прикладом може стати досвід організації волонтерського руху в ДНЗ «Сєверодонецький професійний будівельний ліцей» .

Волонтерська діяльність – це довготривалий процес, який не обмежується конкретними термінами, але за короткий проміжок часу молодь здатна своєю активністю розв’язати дуже багато суспільних проблем.

ІІ. Практична частина.

2.1. Особливості соціалізації учнівської молоді та психологічного супроводу цього процесу в ЗП(ПТ)О.

Сьогодні модно використовувати прислівя, приказки та інші крилаті вирази у своїй промові. Одним з таких прикладів, які можна сьогодні часто почути, є наступна фраза: «Все нове - це добре забуте старе».

Як кажуть, «все - минуще і йде, тільки музика вічна». Що це означає? Сенс в тому, що все в житті йде не по прямій лінії, а по колу. Всі події повторюються, приходять і зникають на час, щоб знову повернутися.

Ми використовуємо досвід попередніх поколінь, видозмінюємо його і подаємо як новий продукт. Нічого поганого в тому, що все нове - це добре забуте старе, немає. Не кожній людині дано щось придумати самому - це притаманне тільки окремим, обдарованим особистостям, тому інші вимушені використовувати чужий досвід.

Саме тому ми вже достатньо довгий час намагаємось зберегти та поліпшити найкращий досвід ,який має місце в процесі навчання та виховання молоді.

Державний навчальний заклад «Сєверодонецький професійний будівельний ліцей» щороку реалізує проект «Вторинної зайнятості молоді» через організацію роботи волонтерського загону, реалізація якого відбувається в канікулярний період та триває від двох до трьох місяців.

Законодавча база України достатньо багата на закони, які спрямовують молодіжну політику в державі , а саме: Закон України «Про дитячі та молодіжні організації», «Про професійно-технічну освіту», «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю» тощо [8]. Законодавча база створює умови для формування соціальної активності молоді та обрати форми роботи, які будуть сприяти соціалізації особистості. Одним з можливих засобів соціалізації молоді в закладі освіти - волонтерський рух, який є одним з напрямків діяльності учнівського самоврядування. 

Волонтерський рух сприяє створенню умов для забезпечення організованого та змістовного дозвілля, самореалізації творчої особистості, патріотичному вихованню молоді, попередженню асоціальної поведінки та негативних явищ у молодіжному середовищі. Окрім того, участь у волонтерському русі дає можливість активно залучатися до процесів розбудови нашої держави, відтворення та збереження її культурної спадщини, вивчення історії та примноженню багатств країни. Саме молодь є надійним потенціалом суспільства, який призводить до позитивних зрушень [9].

Ідея створення волонтерського загону «Милосердя» на базі ДНЗ «Сєверодонецький професійний будівельний ліцей» виникає за ініціативою учнівського самоврядування ліцею. Вона була реалізована у 2010 році з метою об’єднання та мобілізації добровільних зусиль здобувачів освіти для створення позитивних змін в учнівському середовищі та спільного вирішення загальних проблем виховання.

Формування волонтерського загону спочатку відбувалося на базі окремих груп ліцею , а потім переросло у добровільний волонтерський рух із числа всіх бажаючих здобувачів освіти ліцею, де потенційні волонтери мали змогу набувати необхідні знання та навички, брати активну добровільну участь в ліцейних, міських акціях, заходах та проектах .

Волонтерським загоном протягом навчального року ініціюється та реалізується ряд заходів, спрямованих на вирішення основних виховних завдань. Заслуговують на увагу такі форми роботи, як виховні години, тематичні лінійки, круглі столи, акції «Милосердя», уроки мужності, пам’яті, проведення акції «Чисте довкілля», організація тематичних виставок, випуск стіннівок. Не забувають волонтери й про ветеранів праці. Їх вітають з Днем працівника освіти, Восьмим березня тощо. Все, що робить волонтерський загін, є максимально корисним для суспільства. Волонтерська діяльність здатна охопити всі сфери суспільного життя. За період свого існування загін виріс від конкретних благодійних справ до розробки реалізацій власних соціальних проектів та участі в проектах регіонального рівня.

Динаміка розвитку волонтерського руху в закладі освіти з моменту створення загону «Милосердя» свідчить про постійний пошук членами загону нових напрямів, форм та технологій участі у вирішенні соціальних проблем, розширенні діапазону цієї участі та звязків з волонтерами інших закладів освіти.( Діаграма.1)

Саме таким новітнім напрямком діяльності загону з 2013 року став проект «Вторинної зайнятості молоді», який успішно реалізується волонтерським загоном в третьому трудовому семестрі щороку.

Діаграма 1

Динаміка розвитку волонтерського руху

ДНЗ «Сєверодонецький професійний будівельний ліцей»

Молодіжний рух протягом усього періоду існування ДНЗ «Сєверодонецький професійний будівельний ліцей» не припиняв своєї діяльності, лише в певний період не відігравав важливу роль. Молодіжний рух у закладі освіти сьогодні-це один із засобів соціалізації особистості.

Проблемі соціалізації молоді в закладі освіти приділяється особлива увага, оскільки молодь є найбільш незахищеним прошарком суспільства, найбільш чуттєво реагує на зміни в суспільстві. Постійне перебування у соціальному середовищі вимагає від людини дотримання певних соціальних норм і правил поведінки. Тому стає необхідним постійно направляти процеси соціалізації у правильне русло. В рамках лише навчального процесу це не можливо, тому все більшого значення набуває соціалізація учнівської молоді у позанавчальній діяльності. Одним із таких способів можна вважати залучення здобувачів освіти до самоврядування.

Учнівське самоврядування є універсальною формою активності здобувачів освіти (на основі взаємодії з педагогами), яку можна з однаковим успіхом вважати засобом життя учнівського колективу, прикладом творчої самореалізації особистості, так і ефективним засобом соціалізації, тобто органічного входження в соціум. Самоврядування забезпечує участь здобувачів освіти у різноплановій, різноманітній та глибоко змістовній роботі закладу освіти , залучає їх до управління справами колективу, допомагає усвідомити свої права та обов’язки, формує почуття керівника спочатку у групі, а потім в ліцеї, місті, державі.

Самоврядування в закладі освіти здійснюється відповідно до Закону України «Про молодіжні та дитячі громадські організації, Закон України “Про соціальну роботу з дітьми та молоддю” від 21.06.01 №25580111 та Статуту організації учнівського самоврядування ДНЗ «Сєверодонецький професійний будівельний ліцей»[10].

Слід зазначити, що ця система не є сталою. Тому все, що написано нижче, не претендує на те, щоб бути методикою або інструкцією, це — результат творчої діяльності великого учнівського та педагогічного колективу.

Самоврядування може розвиватися практично в усіх сферах діяльності. Воно розвивається швидше там, де найбільш яскраво виражена сфера інтересів здобувачів освіти. Ми взяли інтереси останніх, пов'язаних зі сферою їх майбутньої діяльності- будівництвом.

Звернули увагу, що завдяки активній діяльності та розвитку самоврядування, здобувачі освіти виявляють бажання працювати під час канікул. Їх мотиви – самореалізація, професійна підготовка.

Цей період в освітньому процесі можна назвати «третій трудовий семестр». Організацію роботи для здобувачів освіти в канікулярний період можна вважати нововведенням. Графіком навчального процесу не передбачено обов’язкової зайнятості здобувачів освіти в канікулярний період, але вони бажають брати участь в ремонтних роботах та працювати на базових підприємствах, на яких проходять виробничу практику.

Традиційно заклади освіти згідно вимогам «Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу» готують до нового навчального року навчальні приміщення. Як правило, завжди бувають проблеми в ремонті будівель, які належать закладу освіти, особливо бракує робочої сили, тому що за штатним розкладом не завжди передбачено робітників, які будуть виконувати ремонтні роботи. Саме волонтерська діяльність може допомагати вирішити завдання закладу освіти у підготовці його до нового навчального року.

Вихованці ліцею власноруч покращують побутові умови, здійснюючи ремонти всіх рівнів складності, спираючись на принципи волонтерства (добровільна діяльність, яка внутрішньо мотивована).

Перед волонтерами стоїть завдання не тільки трудового спрямування, але й завдання фізичного розвитку, зміцнення здоровя, залучення кожного з членів загону до суспільного життя, формування організаторських навичок, виховання почуття відповідальності, товариства, колективізму.

Стаючи членами таких загонів, здобувачі освіти отримують не тільки можливість заробляти, але й оволодівати певними і трудовими навичками, брати участь у цікавих формах організованого дозвілля, розширювати коло друзів і знайомих та ін. Все це сприяє не тільки соціальному та професійному самовизначенню підлітків і молодих людей, а й в цілому більш ефективної їх соціалізації.

У нашій країні для зареєстрованих безробітних професійне навчання здійснюється за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. Це унікальна можливість для громадян пройти підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації, що передбачені статтями 7 та 7-1 Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» [3], отримати свідоцтво державного зразка кваліфікованого працівника безкоштовно, щоб надалі мати затребувану на ринку праці професію, гарантований дохід після працевлаштування, кращі гарантії соціального захисту порівняно з безробітними, що самостійно займаються пошуком себе, освіти та роботи.

Робота практичного психолога в ЛЦПТО ДСЗ побудована на роботі з різними віковими категоріями та особами різного цільового складу, а саме: слухачі, які навчаються в центрі, в тому числі учасники АТО, внутрішньо переміщені особи, особи з інвалідністю (люди з особливими потребами), викладачі та штатні працівники.

Безробітні, що здобувають нову професію в центрі професійно-технічної освіти державної служби зайнятості, це зазвичай дорослі люди, які вже мають певний життєвий і професійний досвід, сформувалися як особистості, а більшість з них вже пережили ситуацію втрати робочого місця й неможливості знайти нове.

Втрачаючи роботу, людина в насамперед втрачає не тільки засоби до існування, а й цілий комплекс важливих зв’язків із соціальною реальністю, що, безумовно, призводить до виникнення різних негативних емоційних станів. Після втрати роботи людина може відчувати втрату перспективи, сумувати за своїми колегами та «ритуалом» щоденного відвідування роботи. У багатьох безробітних почуття безнадії зростає після кожної невдалої спроби влаштуватися на роботу. Розгубленість, депресія, страх, непотрібність, зміна соціального статусу, звичного рівня життя й колишніх соціальних зв’язків, збільшення неорганізованого часу, нерозуміння значення власної активності у вирішенні кризової ситуації, матеріальні труднощі – ось далеко неповний перелік змін психологічного стану безробітних.

Останнім часом серед публікацій психологічного спрямування переважають емпіричні дослідження соціального самопочуття різних категорій безробітних. Науковці С.Л. Дановський, А.М. Дьомін, Е.Ю. Мандрикова визначали, що для клієнтів центру зайнятості, більшість яких становлять безробітні, характерні такі загально особистісні якості:

 • високий рівень тривожності й неспокою;

 • конформність та песимістичність;

 • консервативність і відокремленість;

 • знижені комунікативні здібності, часті сумніви і підозрілість, зумовлені низькою самооцінкою, складностями адаптації до мінливих умов праці;

 • висока ригідність відносно професійних уподобань, переважання екстернального локусу контролю, тобто схильність приписувати результати діяльності зовнішнім факторам.

Професійне навчання для безробітних – це ще й шлях подолання актуальних психологічних проблем, засіб виходу зі сформованої й негативно сприйнятої ситуації. Під час навчання безробітних необхідна їх психологічна підтримка, формування активної життєвої позиції, мотивації до праці. У процесі навчання доросла людина – рівноправна з учителем, тому традиційні педагогічні методи навчання не можуть створювати оптимальних умов для професійного розвитку. Враховуючи вищезазначене, у навчальних закладах державної служби зайнятості широко впроваджуються активні методи навчання: імітаційна гра, рольове моделювання майбутньої діяльності, тренінг, «мозковий штурм» тощо. Під час проведення цих занять педагоги виконують функції консультантів, керівників, а здобувачі освіти - активних суб'єктів навчальної діяльності.

У групах навчаються в середньому 15 осіб різного віку, статі, місця проживання, набутого життєвого та професійного досвіду тощо. Психологічний супровід здобувачів освіти Центру полягає в створюванні необхідних умов для адекватного розуміння особистістю життєвої ситуації, прискоренні адаптації до нових умов та завдань, які поставлені перед нею, пошуку ресурсів на реалізацію себе в навчальному процесі та подоланні певних труднощів, зміцненні і захисту їхнього психічного здоров’я.

Психолог ДНЗ «Луганського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості» Галина Тарасюк

Однією із суттєвих форм роботи виступає психологічне консультування.

Психологічне консультування — комплекс короткострокових заходів, які здійснюються психологом і спрямовані на надання отримувачу послуг інформації з психологічних питань, емоційної підтримки, допомоги в прийнятті усвідомлених рішень та оцінці власних психологічних ресурсів для зміни поведінки, на розвиток відповідальності за власну поведінку, самосвідомості та зміну ставлення до проблеми, підвищення стресостійкості та психологічної культури.

Практичний психолог у закладі освіти не виступає в ролі арбітра, викладача або наставника, доречніша роль фахівця, який здатний вислухати, почути, проаналізувати, допомогти зробити висновки та сприяти будуванню кроків розв’язання проблем. Разом з тим людина мусить виплеснути накопичений негатив, що порушує емоційну складову її поведінки, у правильне річище. Для цього практичний психолог застосовує ряд психологічних технік, вправ, методів, напрямів та принципів практичного значення психологічної науки.

Мета психологічного консультування - допомогти людям у досягненні почуття благополуччя, полегшити переживання стресу, підвищити їх здатність знаходити вихід зі складних ситуацій і самим приймати рішення.

Велика увага приділяється вразливій категорії слухачів, а саме: учасникам АТО,ООС та внутрішньо переміщеним особам.

Понад п’ять років на сході України тривають бойові дії, разом з тим, як наслідок, є збільшення чисельності осіб, які потребують соціальної та психологічної реабілітації. Кількісні параметри цієї категорії постійно збільшуються. Реабілітація має важливе значення не тільки для безпосередніх учасників цих страшних подій, а й для всього суспільства. Невизначеність тривалості конфлікту та безпосередня близькість до місця бойових дій підриває психологічне здоров’я всіх мешканців Луганщини. Тому створення ефективної системи профілактики, психологічної корекції та реабілітації є вкрай необхідною.

Практичний психолог центру постійно бере участь у навчанні практикам подолання посттравматичного стресу колег з Ізраїлю, Америки та підвищує професійний рівень. За потреби та бажанням слухачів надається допомога у перенаправленні до інших спеціалістів, медиків. Наприклад, на засадах соціального партнерства Луганський центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості співпрацює з Центром травмотерапії та проектом «Психологічна стабілізація постраждалих від конфлікту в Україні», що реалізується на Луганщині.

Формою надання психологічного супроводу в даному закладі, окрім психологічного консультування, виступає психологічна діагностика — оцінка актуального психологічного стану та індивідуально-психологічних особливостей отримувача послуг, контроль за його психічним станом, визначення потреби та оптимальних методів психологічної реабілітації, оцінка умов, якості навчання.

Індивідуальна картка складається на кожного здобувача освіти, що проходить професійне навчання. Результати обстеження, а саме: рівень самооцінки особистості, життєві установки й мотиви, домінуючий спосіб вирішення конфліктів, рівень мотивації у професійній діяльності з рекомендаціями доводяться до відома здобувача освіти індивідуально. Принципами обстеження насамперед є добровільність та конфіденційність. З прикладом оформлення індивідуального обстеження можна ознайомитись у Додатку 1.

З метою об’єктивного оцінювання якості обслуговування фахівців центрів зайнятості, набутої професійної підготовки, умов навчання та проживання слухачів, проводиться анонімне анкетування, яке включає три етапи: вступне, проміжне та випускне. Анкетування в групах курсів цільового призначення, за якими навчання триває не більше 10 днів, проводиться одноразово.

У перший день навчання проводиться вступне анонімне анкетування щодо відстеження ефективності роботи фахівців центрів зайнятості, рівня поінформованості щодо умов, терміну та інших важливих складових професійного навчання та планування працевлаштування слухачів. Аналіз анонімного анкетування виявляє брак інформування за окремими категоріями та дозволяє більш якісно освітлювати та акцентувати увагу здобувачів освіти на необхідній інформації щодо освітніх послуг Державної служби зайнятості.

Проміжне та випускне анкетування проводиться з метою оцінювання якості теоретичного та практичного навчання, організації проживання, а також з метою збору побажань поліпшення умов. Саме на цьому етапі важлива умова повної анонімності.

Результати аналізу в процентному співвідношенні доводяться до відома на засіданнях педагогічних рад адміністрації, викладацькому складу задля своєчасного відреагування.

Інформування отримувача послуг для формування розуміння закономірностей функціонування людської психіки та поведінки людей в екстремальних умовах, надання самодопомоги та першої психологічної допомоги іншим особам, а також готовності та бажання отримувати професійну психологічну допомогу в разі потреби – ця робота ведеться в рамках психологічної просвіти. Превентивне виховання, метою якого є формування орієнтації на здоровий спосіб життя та захист психічного здоров’я, профілактика алкоголізму, наркоманії, СНІДу й злочинності серед слухачів центру, запобігання торгівлі людьми, відбувається через індивідуальні та групові консультації, семінари та тренінги у співпраці з представниками Управління поліції, центрів психосоціальної допомоги, міжнародних організацій та ін.

Групова робота проводиться в перші дні професійного навчання кожного колективу з метою прискорення адаптації до нових умов навчання та згуртування у формі тренінгу «Будьмо знайомі». Створення позитивного психологічного клімату, згуртованості колективу різного віку з різних місць, атмосфери довіри та мистецтво самопрезентації– це те, над чим працюють учасники тренінгу.

Приклади методів роботи практичного психолога в ЛЦПТО ДСЗ

Пісочна арт-терапія

Робота з асоціативними картками

Методи розстановок

Арт-терапія з асоціативними картками

Групова рольова гра

Елементи музичної терапії

Пісочна арт-терапія

Мистецтво самопрезентації, як правильно «продати» себе, може стати в нагоді у різний ситуаціях, а особливо під час співбесіди при працевлаштуванні. Часом перші хвилини знайомства стають вирішальними, тому важливо не проґавити «ефект першого враження».

Тестове завдання, що пропонується виконати кожному.

Уявіть, що ви опинились у ліфті разом зі своїм майбутнім керівником. Вам їхати разом на 25 поверх. Є всього 2 хвилини, щоб розповісти про себе те, що повинно зацікавити потенційного шефа. Почніть свою розповідь!

Більшість людей губляться, запинаються або зовсім замовкають. Спонтанний вимушений монолог про наші досягнення вводить у ступор. Вправи, практика дозволяють подолати невміння або небажання подати себе в кращому світлі й справити враження.

Арт-терапія допомогає людям візуально висловити емоції і страхи, які вони не можуть висловити за допомогою звичайних засобів, дає їм відчуття контролю над цими почуттями, емоційну розрядку. Також створення матеріального твору підвищують впевненість у собі й активізують почуття власної гідності. Малюнки «Оця футболка- мій характер», «Я – це квітка», «Чим я пишаюсь» та інші полегшують роботу над представленням та усвідомленням самоцінності.

Малюнки на тренінговому занятті-знайомстві «Оця футболка- мій характер»

Взаємодія між учасниками тренінгів та залучення до командної роботи сприяють згуртуванню колективу слухачів та доброзичливому ставленню один до одного, мінімізують кількість конфліктів. В умовах гри набагато швидше колектив однієї групи стає командою, відбувається усвідомлення кожним учасником своєї ролі, функцій у групі; розвиваються комунікативні навички, вміння домовлятися та знаходити компроміси. Створення сприятливого психологічного клімату, згуртованого колективу – це важлива робота не тільки практичного психолога, педагогів, але й кожного здобувача освіти.

Вправа на взаємодію учасників тренінгового заняття

Взаємодія команд над спільним малюнком

Така форма психологічного супроводу як психокорекція проводиться за умови, випадку, якщо в результаті психодіагностики або консультування виявлено відхилення від норми в поведінці або психічному розвитку людини. З огляду на це, психолог створює програму корекційної роботи. Корекційні заняття проводяться індивідуально або в групі протягом тривалого часу. Метою таких занять може бути, наприклад, подолання дефіциту уваги, корекція емоційних реакцій на конкретні події, розвиток самоконтролю тощо.

Основними методами психокорекційної роботи зі здобувачами освіти та співробітниками Центу є арт-терапія, метод ненасильницького спілкування та символдрама.

2.2. Специфіка роботи ЗП(ПТ)О.

Волонтерський рух для молодих людей є невичерпним джерелом небуття громадянської освіти, можливістю вчитися та сприяти розвитку солідарності в країні можливістю реалізувати себе у служінні суспільству. Молодий волонтер завдяки соціальній діяльності, набуває практичні життєві орієнтири, досвід, оволодіває мистецтвом життєтворчості, саморозвитку особистості.

Ідея створення волонтерського загону власне не є новою, але досвід практичної роботи підтверджує, що діяльність таких об’єднань молоді економічно виправдана, дає позитивний виховний ефект, має популярність у молодіжному середовищі, допомагає у вирішенні матеріальних проблем і сприяє фізичному й духовному оздоровленню молодих людей. Діяльність здобувачів освіти у волонтерському загоні допомагає їм ґрунтовніше ознайомитися з майбутньою професією, реально відчути вимоги, які висуваються суспільством до спеціаліста певного профілю. Трудова діяльність дозволяє тісніше поєднувати розвиток трудової та суспільної активності із закріпленням професійних навиків та вмінь у процесі самостійної роботи в ролі спеціаліста [12].

З метою організації волонтерської діяльності в канікулярний період, в ДНЗ «Сєверодонецький професійний будівельний ліцей» була опрацьована та розглянута відповідна нормативно-правова база координаційною радою в складі: директора закладу освіти, заступника директора з навчально-виробничої роботи, заступника директора з виховної роботи, старшого майстра, куратора учнівського самоврядування та голови учнівського самоврядування.( мал..1)

Мал. 1 - основні документи

Відповідно були розроблені внутрішні документи, як регламентують роботу волонтерського загону в канікулярний період (мал. 2).

Мал. 2 - основні документи

Сучасна молодь – це люди, які часто не мають досвіду роботи, але мають велике бажання працювати й розвиватися у професійному плані. Але саме з працевлаштуванням молоді ,яка ще навчається, традиційно пов’язані такі проблеми, як відсутність досвіду або його недостатній рівень, тому роботодавці найчастіше пропонують некваліфіковану роботу або взагалі відмовляють. Проект волонтерського загону щодо вторинної зайнятості молоді має можливість рішати проблеми молодіжної трудової соціалізації.

Участь волонтерського загону у трудовому семестрі створює унікальний досвід підготовки фахівців, коли формування професійного рівня здобувача освіти максимально наблизилося до реального життя.

Членами волонтерського загону можуть бути здобувачі освіти будь-якого віку, які навчаються в ліцеї.

Головним мотивом участі у волонтерській діяльності - це можливість самоствердження ,бажання нового спілкування, бажання знайти нових друзів, можливість здобути нових навичок і знань та проведення власного дозвілля.
Шлях до волонтерського загону достатньо простий (схема1) .

Мета діяльності волонтерського загону в канікулярний період полягає в органічному поєднанні виробничої діяльності й виховання. Волонтерський загін виступає певним соціальним утворенням, метою і завданням якого є організація праці здобувачів освіти у справі виконання будівельних робіт, оздоровлення його учасників та сприяння їх соціальній активності.

Щодо виховного завдання загону, то воно вирішується стихійно, у процесі участі у виробничій та суспільній роботі.

Робота із підлітками та молоддю в літній період, незважаючи на численні труднощі, є одним з важливих засобів забезпечення продуктивної соціалізації підростаючого покоління. Процес залучення здобувачів освіти до виробничих відносин у волонтерському загоні впливає на професійне самовизначення, а також на економічне виховання молоді й полягає у тому, що вони практично дізнаються про виробничий план, трудову дисципліну, про заробітну плату, про ставлення до суспільної власності. Тому дуже важливо організувати роботу загону, враховуючи вимоги та потреби суспільства.

Діяльність волонтерського загону – це не лише праця, але й дружній колектив, корисна діяльність й активний відпочинок здобувачів освіти. Не підлягає сумніву те, що праця молодих людей у волонтерському загоні — це ефективно реалізована суспільно-корисна ініціатива, яка прискорює процес трудової та соціальної адаптації, виконує роль своєрідної профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі, сприяє морально-патріотичному вихованню, оволодінню професійних навиків, фінансовій забезпеченості молодої людини [13]. Як свідчить досвід, їх цікавлять ті види роботи, які безпосередньо повязані із майбутньою професією, при цьому перевага належить індивідуальній роботі або роботі у невеликих групах. Учні підліткового віку люблять працювати в колективі, зокрема разом з дорослими. Це дисциплінує підлітка, вчить витривалості, організованості, привчає контролювати себе за вимогами колективу, орієнтуватися на кращі зразки праці старших.

На роль виховання учнів у колективі звертав увагу В. Сухомлинський: «Життя і праця в колективі є школою становлення буквально всіх рис особистості... Від того, які ідеї лежать в основі трудових, духовних, морально-естетичних взаємовідносин між членами колективу як людської спілки, залежить становлення понять і уявлень особистості про добро і зло, про обов’язок і справедливість, честь і гідність». Волонтерський загін - це міцно згуртований колектив з яскраво вираженим «відчуттям плеча» [16].

Діяльність волонтерськіх загонів беруть на себе функцію економічної соціалізації, спрямовують молодь у базисні виробничі відносини. Уникаючи кричущих гасел і закликів, пояснюючи потрібність і важливість роботи, зацікавлюючи матеріально, можна ефективно стимулювати інтерес сучасної молоді до трудової діяльності, максимально підвищити її активність. Молоді буде надана можливість не тільки отримати додатковий заробіток, а й чітко усвідомити своє місце в житті суспільства.

Як правило, організація третього трудового семестру має три етапи: підготовчий, основний, підведення підсумків. (дивись у додатку табл. 2)

2.2.1. Пдготовчий етап

Організацією діяльності волонтерського загону може займайматись адміністрація закладу освіти, зацікавлені будівельні компанії та активісти учнівського самоврядування .

В організації роботи волонтерського загону ДНЗ «Сєвєродонецький професійний будівельний ліцей» бере участь адміністрація згідно нормативно –правових документів, які регулюють відносини, пов'язані з провадженням волонтерської діяльності в ліцеї, згідно яких визначені основні принципи організації загону, а саме:

- волонтерський загін формується на добровільних засадах;

- чисельність загону не повинна перевищувати 30 осіб, що оптимізує процес управління;

- для керівництва загоном та вирішення його внутрішніх питань формується актив, до складу якого входять енергійні ініціативні здобувачі освіти із розвиненими організаторськими навичками та навичками господарювання;

- очолює загін командир, який є справжнім лідером у сфері обраної загоном діяльності, який відзначається глибоким пізнанням у питаннях вирішення групових та індивідуальних завдань, що складають предмет виробничої діяльності;

- куратор призначається з числа педагогів наказом директора (враховуючи неповнолітній вік здобувачів освіти);

- загін повинен поєднувати такі основні напрямки: трудова діяльність, оздоровлення, соціально –корисна діяльність .

Структура волонтерського загону визначається «Положенням про діяльність волонтерського загону ДНЗ «Сєвєродонецький професійний будівельний ліцей» та має певні особливості :

Координатор руху – педагог;

  • Командир загону – здобувач освіти;

  • Бригадир з числа учнів та викладачів;

  • Майстер загону із числа викладачів;

  • Члени загону/

Кожен член загону має дотримуватись відповідних обов'язків. Розподіл доручень між членами загону здійснюється з урахуванням їх вікових особливостей, інтересів і здібностей, рівня загальноосвітньої підготовки, організаторських даних. Виконуючи тимчасові або постійні доручення , у них формується досвід суспільних відносин — соціальний досвід.

Процес набуття здобувачами освіти професійних компетентностей здійснюється під постійним наглядом наставників, які діляться з учнівською молоддю своєю майстерністю, спонукають до розвитку творчого підходу до своєї справи.

Невід’ємним елементом волонтерського загону вважається спеціальна символіка й форма, які відіграють важливу психологічну роль, бо сприяють мобілізації бойового духу членів загону, дають можливість привернути увагу оточуючих та стимулювати прагнення якісно працювати й приносити відчутну користь суспільству. Члени загону користуються символікою, коли активно займаються суспільно- корисною діяльністю (дивись у додатку табл.3).

Що потрібно зробити, щоб стати учасником трудового семестру ?

 • Написати заяву;

 • Заповнити анкету ;

 • Пройти співбесіду з організаторами , прослухати обов’язковий інструктаж з охорони праці, профілактики травматизму, запобігання нещасним випадкам, дотримання санітарногігієнічних вимог, а також з надання невідкладної долікарської допомоги;

 • Пройти медичний огляд, заповнити санітарну книжку при необхідності;

 • Отримати направлення на роботу ( за угодою партнерів);

 • Оформити страховий поліс.

Перелік документів, необхідних для працевлаштування на підприємства партнерів.

- паспорт;

- санітарна книжка або медична довідка;

- письмова згода одного з батьків або особи, що його замінює (для неповнолітніх);

Партнери ДНЗ «Сєвєродонецький професійний будівельний ліцей»

ООО «Промхіммонтаж», ООО «Автомобіліст», ПП «Лоніс», «ТанаІр-С», Сєверодонецький домобудівельний комбінат, Севєродонецкий завод будівельних конструкцій та матеріалів, «Оргмін», «ДоброБУТ» .

Роботи, які виконуються за період трудового семестру

Учасники молодіжного волонтерського загону залучаються до виконання будівельних робіт у закладі освіти, в інших випадках виконують роботи відповідно до профілю спеціальності, за якою навчається учасник загону.

Працюють на об’єктах партнерів згідно укладених угод.

Моральне та матеріальне заохочення

Застосовуються такі форми морального та матеріального заохочення членів волонтерського загону як нагородження грамотами та отримання премій. (мал.1) Розподіл матеріального заохочення відбувається з урахуванням ступеню участі кожного члена загону у виробничому процесі та розраховується згідно Положення про преміювання з економії стипендіального фонду №1 від 01.09.17р. Дані про виходи на роботу фіксуються в табелі (табель – документ в якому фіксується кількість відпрацьованих днів) майстром, а також ним враховується якість роботи. Здобувачі освіти, які працюють на виробництві, отримують заробітну плату на підприємствах згідно угод.

Мал.1. Нагородження грамотами майстрів директором концерну.

2.2.2. Основний етап.

Волонтерський загін орієнтований на будівельні роботи , що дає здобувачам освіти можливість закріпити знання із теоретично-навчальної бази. До обіду передбачена трудова діяльність, після обіду - дозвілля .

Член загону сам може вибрати, якою роботою він може зайнятися: роботи по благоустрою території ,ремонтні роботи господарських приміщень, дрібний ремонт в аудиторіях тощо.

Маємо наступні переваги:

 • посилення мотивації учнів до отримання знань;

 • переконання у правильній професійній орієнтації;

 • відмінний шанс бути фінансово незалежним та самостійним;

 • можливість набуття навичок роботи в колективі та корпоративної відповідальності;

 • сприятлива адаптація до дорослого життя.

Активна діяльність у волонтерському русі відкриває для молоді великі перспективи (схема 2).

Схема 2. Сходинки успіху.

Виробнича діяльність загону здійснюється на підставі Статуту Державного навчального закладу «Сєверодонецький професійний будівельний ліцей», а також угод, укладених між представниками промислово-будівельного концерну «Луганськбуд» та Державним навчальним закладом «Сєверодонецький професійний будівельний ліцей» в особі керівника Гречишкина Бориса Яковича та керівників будівельних організацій.

Інноваційним в роботі волонтерського загону Сєвєродонецького ліцею є те, що з 2015 року він починає співпрацювати з будівельно-промисловим Концерном "Луганськбуд", предметом діяльності якого є виконання будівельних та ремонтних робіт, виробництво матеріалів і конструкцій. 

Замовником робіт, які виконує загін, може бути підприємство, установа або організація будь-якої форми власності. В даному випадку партнером закладу освіти ДНЗ «Сєверодонецький професійний будівельний ліцей» виступає концерн «Луганськбуд». До його складу входить 12 будівельних компаній : ООО «Промхіммонтаж», ООО «Автомобіліст», ООО «Авіценна», ПП «Лоніс» , ПП «ТанаІр-С», ОАО «Рубіжанськхімбуд», Сєверодонецький домобудівельний комбінат, Лисичанський ЗБІ, Севєродонецький завод будівельних конструкцій і матеріалів, «Оргмін» й «ДоброБУТ» тощо.

В порядку та на умовах, визначених в укладених Договорах, Виконавець зобов'язується за завданням Замовника виконати роботу, а Замовник зобов'язується прийняти та оплатити послуги. Ідеальний варіант співпраці, коли волонтери починають працювати разом із фахівцями, а потім приступають до самостійної роботи.

Позитивною якістю трудової діяльності є те, що здобувачі освіти під час виробничої діяльності не тільки отримують професійні навички, але й випробувують себе в ролі командира, старшого помічника, волонтера тощо , тим самим випробувавши себе в тих соціальних ролях ,які його очікують у дорослому житті.

З метою підвищення професійної компетентності здобувачів освіти будівельні роботи проводяться з використанням новітніх технологій.

Завдяки успішній співпраці з німецькою компанією «Хенкель-Баутехнік»,
поступово зміцнюється матеріально-технічна база закладу, що дає можливість з високою якість проводити ремонтні роботи.

Так силами членів волонтерського загону загону щороку проводяться: 

 • ремонтно-будівельні та підсобні роботи щодо впорядкування будівель закладу освіти;

 • упорядкування території закладу освіти;

 • співпраця з промислово-будівельним концерном «Луганськбуд»;

 • шефська допомога ветеранам та закладам освіти міста.

2.2.3. Результати трудового семестру.

Загальна кількість здобувачів освіти, які отримали можливість працевлаштуватися влітку завдяки співпраці з концерном «Луганськбуд», становить близько 30 осіб, решта, близько 20 осіб працює в закладі освіти, виконуючи ремонтні роботи . Обсяг виконаних робіт достатньо великий (діаграма 2). Під час будівельних робіт здобувачі освіти опановують додаткові професії, а саме монтажник, електрик, муляр тощо. Члени волонтерського загону, як правило, працюють у трудових бригадах разом з педагогами та техпрацівниками, допомагають у ремонтних роботах та у благоустрої території ліцею.

Шефська робота полягає у наданні всебічної допомоги ветеранам педагогічної праці. Волонтери безкоштовно ремонтували приміщення, виконували господарські роботи (дивись у додатку табл.4).

Діаграма 2

2.2.4. Зміст, форми та методи виховної роботи у волонтерському загоні.

Фундаментальним завданням виховання в волонтерському загоні є соціалізація, соціальна адаптація підростаючого покоління, тобто поступове залучення молодої людини в систему суспільних і творчих відносин. Виховання ефективне тоді, коли наставник і учень разом створюють матеріальні й культурні цінності, набувають вмінь та навичок у процесі формування стосунків. Слід зауважити, що успішне формування особистості в сучасному закладі освіти може здійснюватися тільки на основі поєднання навчально-виховної роботи з трудовою діяльністю.

Виховна робота в загоні включає розумне поєднання відпочинку, спорту з оздоровчою діяльністю. У зв’язку з тим що заклад освіти має гуртожиток, члени загону можуть перебувати в ньому цілодобово.

Зміст, форми й методи роботи волонтерського загону визначаються педагогічним колективом і будуються за принципом самоврядування з урахуванням національних та культурно-історичних традицій, особливостей соціально-економічного розвитку регіону. Педагогічний колектив самостійно визначає приоритетні напрямки діяльності загону (схема. 2).

1ОСНОВН НАПРЯМКИ РОБОТИ ОБЗ

Схема 2. Напрямки діяльності

Незважаючи на величезну зайнятість і важку працю, волонтери знаходять можливість і для розширення власного кругозору, підвищення свого культурного рівня. Організація змістовного дозвілля учасників волонтерського загону сприяє всебічному розвитку. Необхідно передбачити всі можливості для самоствердження та саморозвитку членів загону, розвитку їхньої самодіяльності, ініціативи й творчості. Для цього складаються перспективний план на трудовий семестр та план-сітка заходів.

Рекомендується проводити фізкультурно-оздоровчу, туристичну, екологічну роботу, спортивні змагання з волейболу та футболу, вчитись ставити намети, розводити вогнище, долати перешкоди, орієнтуватися на місцевості, куховарити, тощо. Належна увага приділялася профорієнтаційній роботі з учнями шкіл, з цією метою волонтери відвідують пришкільні оздоровчі табори. Детально знайомлять із професіями майбутнього, що будуть актуальними в перспективі.

План-сітка на липень

  1. «Шашковий турнір»

02.07 «Зустріч з партнерами»

03.07 «На екскурсію»


04.07 Акція«Чисте довкілля»

05.07 «Конкурс кашеваров»

06.07 Акція«Чисте довкілля»

07.07 «Свято Івана Купала

08.07 «Пазлопад»

09.07«Зустріч з партнерами»

10.07 «Шефська робота»

11.07 Профорієнтаційна робота»

12.07 «Профорієнтаційна робота»

13.07«На екскурсії»

14.07 «Шаховий турнір»

15.07«Свято туриста»

16.07 Відвідування міські заходи

17.07 «Профорієнтаційна робота»

18.07 «Шефська робота»

19.07 «Засідання штабу»

20.07 Відвідування міські заходи

Волонтерський загін має за мету виховання юнаків та дівчат у дусі шановливого ставлення до праці, формування в них високих моральних якостей, почуття патріотизму.

Велике значення в роботі з молоддю має відзначення державних та народних свят, що припадають на літній період (святкування Дня Конституції Української держави (28 червня), Дня незалежності України (24 серпня), Зелених свят, свята Івана Купала тощо) .

Як правило ці свята припадають на той період коли здобувачі освіти на канікулах, тому інформованість про ці свята молодь отримує стихійно через засоби масової інформації.

Мал.3. Територія діяльності волонтерського загону «МИЛОСЕРДЯ»

Все, що сприяло змістовному і цікавому життю у волонтерському загоні стало результатом чіткої, обдуманої роботи колективу педагогів ліцею. Кожен день для членів загону був насичений новими подіями, враженнями, почуттями. За час сумісної роботи та відпочинку, здобувачі освіти (представники різних груп) краще пізнали один одного, навчилися працювати у колективі, дізналися багато цікавого, розкрили свої таланти та вподобання, усвідомили важливість здорового способу життя (табл.5). Участь молоді в даному проекті формує в молодіжному середовищі нові підходи до можливостей соціального самоутвердження особистості у наш час.

Таблиця 5

Показники суспільно-корисної діяльності волонтерського загону «Милосердя»

Термін

Розважальні програми та конкурси

Екскурсії

Спортивні заходи

Волонтерська та благодійна діяльність

липень

10

2

5

1

серпень

10

1

3

1

2.2.5. Підсумковий етап.

Обговорення діяльності волонтерського загону «Милосердя» ДНЗ «Сєверодонецький професійний будівельний ліцей» в засобах масової інформації підтверджує його суспільну значимість (табл..6).

Сьогодні рух волонтерських загонів - це школа трудового і цивільно-патріотичного виховання молоді, формування лідерських якостей молодих громадян. Волонтерські загони беруть участь в реалізації найважливіших загальнонаціональних проектів, дозволяють придбати додаткові професійні навички, пройти практичну школу майбутнього фахівця, підготувати учнівську молодь до самостійного вступу в соціально-економічні відносини на ринку праці.

Таблиця 6.

Назва матеріалу

Категорія

Назва періодичного видання або

веб-сторінки

Фотофакт

«Допомога ветерану».

Стаття

Газета «Сєвєродонецькі вісті»

23.09.13 р.

Оздоровча компанія у Сєвєродонецьку

Круглий стіл на СТВ

СТВ СТК

12.09.14 р.

http://stv.ua

«Досвід упровадження волонтерського загону».

Стаття

СС

Журнал «Профтехосвіта»

січень 2014р. № 1

«Будівельний загіняк армійське братство» ..

стаття

Газета «Сєвєродонецькі вісті»

20.09.10 р.


«Евріка» – послання майбутньому поколінню. .

Стаття

Газета «Сєвєродонецькі вісті»

12.10.15 р.

ВИСНОВКИ

Аналізуючи результати проведеного дослідження, можна зробити такі висновки.

1. Під час вивчення основних соціальних проблем, які виникають в процесі соціальної адаптації учнівської молоді було проведено опитування і отриманий результат, який показав, що з головних місць серед соціальних орієнтирів здобувачів освіти займає матеріальне становище. Дійсно, останнім часом можна відзначити суттєве звуження кола інтересів молодого покоління. Сучасній молоді вже не так важлива гідна освіта й саморозвиток, як це було років двадцять чи тридцять тому. Однак саме тепер можна говорити про те, що соціальними орієнтирами для них є значно більшою мірою саме матеріальні блага, ніж духовні.

2. Доведено, що розвиток соціального партнерства та об’єднання добровільних ініціатив молоді дуже позитивно сприяють соціалізації особистості. Учасники молодіжного волонтерського загону залучаються до виконання будівельних робіт у закладі освіти, в інших випадках виконують роботи відповідно до профілю спеціальності, за якою навчається учасник загону. Працюють на об’єктах партнерів згідно укладених угод. Здобувачі освіти, які працюють на виробництві, отримують заробітну плату на підприємствах згідно угод.

Творчий потенціал і соціальний ресурс молоді є одним з найважливіших основ модернізації суспільства. В умовах нових світових впливів назріла гостра необхідність посиленої уваги до молоді з боку держави, розробки системного, ретельно вивіреного, науково обґрунтованого і довготермінового плану дій, результати якого стануть відчутні в близькій перспективі. Перспективи збереження й нагромадження такого потенціалу нерозривно пов'язані зі здійсненням комплексу заходів з освіти й виховання молоді. Варто враховувати, що досягнення молодими людьми економічної самостійності, реалізація її творчого потенціалу, розвиток підприємницької активності, формування в них світогляду громадянина-патріота, творця майбутнього своєї країни багато в чому обумовлено наявністю підтримки й проведенням активної політики з боку держави.

3. Узагальнення досвіду діяльності волонтерського загону ДНЗ «Сєвєродонецького професійного будівельного ліцею» в умовах сучасних доводить, що використання закладами системи ПОН волонтерської діяльністю спонукає приймати участь в реалізації найважливіших загальнонаціональних проектів, дозволяють придбати додаткові професійні навички, пройти практичну школу майбутнього фахівця, підготувати учнівську молодь до самостійного вступу в соціально-економічні відносини на ринку праці, а також пройти школу трудового і цивільно-патріотичного виховання молоді, формування лідерських якостей молодих громадян.

4. Розглянуті особливості соціалізації та психологічної адаптації незайнятого дорослого населення під час опанування робітничою професією у ДНЗ «Луганський центр професійної освіти Державної служби зайнятості». Основною метою функціонування психологічної служби стає соціально-психологічне забезпечення процесу реформування освіти на всіх її рівнях з захистом психічного здоров’я всіх учасників навчально-виховного процесу. Конкретними завданнями психологічної служби на рівні тих, хто навчається, стає супровід та допомога відповідно до їхніх вікових особливостей та курсу навчання, в оволодінні засобами саморозуміння, самоприйняття й всебічного розвитку в умовах продуктивного спілкування з педагогічним та учнівським колективами. Психологічний супровід педагогів вимагає від фахівців психологічної служби допомогу в прийнятті нових умов навчання, змін ролей, допомогу в оволодінні технікам профілактики професійного вигорання та підвищення психологічної пружності й життєстійкості.

Отже, можна зробити висновок, що волонтерська діяльність в Україні, хоча і не стала масовою, проте є такою, що дозволяє говорити про неї як про суспільне явище та як про важливу складову діяльності в ЗП(ПТ)О. Взагалі ж, волонтерство є запорукою успішного процвітання нашої країни. А волонтери - першопрохідці, які вказують шлях до просування. І якщо ви ще не волонтер, значить, не усвідомили всіх принад волонтерського життя, тож, як гласить народна мудрість: „краще пізніше ніж ніколи”.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України; головний ред. В. Г. Кремень. – Київ: Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.

 2. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії боулінгу (цькуванню)» (підписаний Президентом України 16.01.2019 р.)

 3. Закон України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» (№1533-ІІІ від 02.03.2000) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/go/1533-14

 4. Бондаренко З.П. Організація волонтерської роботи майбутніх соціальних педагогів в умовах вищого навчального закладу: дис. Канд. Пед. Наук: 13.00.05 / Зоя Петрівна Бондаренко._К., 2008. – 247 с.

 5. Закон України «Про освіту» [електронний ресурс] / Закон України «Про вищу освіту» // Відомості Верховної Ради (ввр), 2017, № 38-39, ст.380 – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2145-19/page

 6. Заверико Н.В. Організація роботи служби волонтерів: метод. реком. / Заверико Н.В. – Запоріжжя: ЗДУ, 2005. – 28 с.

 7. Концепції національного виховання студентської молоді (2009 р.);

 8. Кремень В. Г. Світ знання: людина, наука, освіта / В. Г. Кремень. - Київ: Знання України, 2016. - 87 с.

 9. Молчанова А.О. Організаційні засади педагогічної взаємодії викладача професійного навчального закладу з суб`єктами освітнього процесу // Післядипломна освіта в Україні, К., 2016.- № 1.- С.54-57.

 10. Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні. /Нац. акад. пед. наук України ; за заг. ред. В. Г. Кременя. — К. : Пед. думка, 2016. — 448 с. — (До 25-річчя незалежності України).

 11. Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012–2021 роки.–Режим доступу : http://guonkh.gov.ua/contents/16/1517/Attaches/4455.pdf

 12. Управління розвитком професійного навчального закладу: праксеологічні засади: навч. посіб. / Л. М. Сергеєва, Т. О. Лукіна, Ю. С. Красильник, О. В. Пащенко, Т. І. Стойчик, В. О. Купрієвич; /за наук. ред. Л. М. Сергеєвої, Т. О. Лукіної. – Київ: Ліра-К, 2017. – 124 с.

 13. Професійна освіта як складова забезпечення кваліфікованого кадрового потенціалу України: проблеми та шляхи вирішення: матеріали парлам. слухань у Верховній Раді України 1 червня 2016 року // Верховна Рада України, Комітет з питань науки і освіти. — Київ: Парлам. вид-во, 2016. —320 с. — (Серія «Парламентські слухання»).

 14. Хомич Л. О. Взаємозв’язок процесів соціалізації і виховання особистості / Л. О. Хомич // Педагогічна і психологічна науки в Україні. – К. : Педагогічна думка, 2007. – Т. 5. – С. 350–356. 5

 15. Молодь в умовах становлення Незалежності України (1991-2011 роки): щоріч. доп. Президенту України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України про становище молоді в Україні / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Державний інститут розвитку сімейної та молодіжної політики; [редкол.: О.В.Бєлишев (голова) та ін.]. – К., 2011. – 276 с. // Електронний ресурс. – Режим доступу: http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/7106.

 16. Луганск: Світлиця, 1998. – 256 с. 13. Коляда І.А. студентські будівельні загони: до історії патріотичного руху студентської молоді в УРСР (1962–1989 рр.) / I.A. Коляда, Р.С. Ралко // Краєзнавство. – 2012. – № 2. 14. Коляда І.А. Студентський будівельний загін КДПІ ім. О. М. Горького.

 17. Закон України "Про волонтерську діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 42, ст. 435.

 18. Менеджмент волонтерських груп від А до Я: навч.-метод. посібник / За ред. Т.Л. Лях; авт.- кол. З.П. Бондаренко, Т.В. Журавель, Т.Л. Лях та ін. – К. : Версо-04, 2012. – 288 с.

 19. Закон України «Про соціальну роботу з сім`ями, дітьми та молоддю» від 21.06.2001 № 2558-III http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T012558.html

 20. Ящук І. П, Сівак Н. А. Залучення молоді до волонтерської діяльності. Методичний посібник / І. П. Ящук, Н. А. Сівак. – Хмельницький : ХГПА, 2012. – 136 с.

 21. Вайнілович Н.А. чинники формування мотивації людини до здійснення волонтерської діяльності. [Електронний ресурс]: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/2863.

 22. Гірченко О. Л., Перетятько В. А. Дослідження компоненту духовності в структурі ціннісних орієнтацій волонтерів. [Електронний ресурс]: http://visnyk.chnpu.edu.ua/download/ vs126/12.pdf.

 23. Лях Т. Л. Види мотивації до волонтерської діяльності. [Електронний ресурс]: http://www.stattionline.org.ua/pedagog/80/14128-vidi-motivaci%D1%97-do-volontersko%D1%97- diyalnosti.html.

 24. Сухомлинський В. О. Народження громадянина / В. О. Сухомлинський. - М. : „Молода гвардія”. - 1971. - 270 с.

ДОДАТКИ

Таблиця 1

Показники ціннісних орієнтацій старшого і молодшого покоління

Ціннісні орієнтації

Педагоги ДНЗ «СПБЛ»

Здобувачі освіти ДНЗ «СПБЛ»

Особисте фінансове становище в теперішньому часі і майбутньому залежить від мене

70%

40%

Ризик дає шанс стати успішним в житті

40%

60%

Матеріального благополуччя людина повинна добиватися сама

40%

70%

Необхідно проявляти гуманність і надавати допомогу людям

60%

50%

Тільки на цікаву роботу варто витратити велику частину життя

50%

50%

Для досягнення своєї мети необхідно переступати через свою совість і моральні принципи

20%

60%

Фінансове благополуччя головне в житті

60%

30%

Таблиця 2.

Зміст етапів формування трудового загону

Підготовчий (організаційний)

Триває: травень -червень

Основний (робочий)

Триває: липень-серпень

На засіданні учнівського комітету в травні вирішуються питання організації роботи загону згідно положення та складається протокол

Виконання загоном виробничих завдань, передбачених укладеним трудовим договором з підприємствами партнерами.

Формується керівництво

Виконання загоном ремонтних робіт в ліцеї.

Затвержується символіка (табл..3)

Суспільно-корисна діяльність, волонтерська діяльність, фізкультурно-оздоровча діяльність.

Членами загону можуть бути учні, які успішно виконали навчальну програму, добровільно проявивши бажання бути членом загону та написали заяву на ім’я директора закладу освіти.

Навчально-виробнича діяльність: навчання бійців загону основним навичкам будівельної професії поза межами програми.

Прийом в члени загону здійснюється учнівським комітетом в індивідуальному порядку на основі особистої заяви та наявності медичної довідки

Мас-медійні заходи: популяризація роботи в волонтерського загону в періодичних виданнях та соцмережах.

Проходження первинної інструкції з техніки безпеки та охорони праці.

Обов’язкове страхування учасників будівельного загону(страхова компанія «Аско»)

Режим роботи загону

Підйом – 7.00;

Зарядка – 7.00-7.25;

Сніданок – 7.40-8.00;

П 'ятихвилинка – 8.00-8.10;

Виробнича діяльність – 8.10-13.00;

Обідня перерва– 13.00-14.00;

Суспільно-корисна діяльність,

спортивно-оздоровчі заходи 14.00-19.00

Виробнича діяльність – 15.00-17.00;

(для тих, хто працює на виробництві)

Вечеря – 19.00-19.30;

Культурно-масові заходи – 19.30-21.45;

Відбій – 22.30

Таблиця 3

Символіка волонтерського загону

п/п

Назва

Атрибути

Назва загону

« МИЛОСЕРДЯ»

Гімн

На мотив пісні "Бах творит"

1 куплет

Мой любимый город,

Забыв во сне дневную суету,

Спит во власти сонной тишины,

Скрыв во мрак немую красоту.

Лишь город луч озарит,

И гимн труду строителей звучит!

Припев: Мы – творцы! И только звёзды

Смотрят вниз, роняя слёзы.

Мы – творцы!

2 куплет

Ты сердцем слушай,

И сам поймёшь ты всё без лишних слов.

Как среди песков он начинался -

Из Лисхимстроя - славный город твой.

Вдруг свет волшебный озарит,

Когда над городом опять звучит!

Припев: Мы – творцы! И только звёзды

Смотрят вниз, роняя слёзы.

Мы – творцы!

Емблема


Прапор

Форма


Корпоративний кодекс

ГОЛОВНИЙ СЛОГАН: Будуємо майбутнє разом!

ГОЛОВНА ЦІННІСТЬ: Наші взаємо відносини.

ГОЛОВНА МЕТА: Сприяння розвиткові суспільства через навчання висококваліфікованих майстрів-будівельників і виховання громадянина України – носія національних цінностей та загальнолюдських надбань.

СТРАТЕГІЯ: наші однолітки тільки тоді навчаться найкращому, коли ми самі станемо для них прикладом.

Таблиця 4.

Результати виконаних робіт за один трудовий семестр

п/п

Напрямок роботи

Фотофакт

Кількість обєктів

Вартість виконаних робіт (грн.)

Внутрішні ремонтні

роботи в ліцеї

2,3 поверхи

1000грн

Зовнішні ремонтні

роботи в ліцеї


1 приміщення

500 грн.

Ремонтні роботи в гуртожитку

10 кімнат, 2 коридора

1000 грн.

Ремонтні роботи в аудіторіях

5 аудиторий

1000грн.

Ремонтні роботи в майстернях


1 майстерня укладання плитки

3000грн.

Роботи з благоустрою


Теріторія навчального закладу

100грн

Благодійні творчі роботи по оздобленню приміщень


3

поверх

200грн.

Роботи на підприємствах портнерів «ДоброБУТ»


1 під’їзд

3000грн.

9.

Роботи на підприємствах портнерів Сєверодонецький домобудівельний комбінат

1 приміщення, демонтаж

2000грн

Додаток 1

ПРОТОКОЛ №

індивідуального діагностичного обстеження

ДНЗ «Луганський центр

професійно-технічної освіти

державної служби зайнятості»

Дата (строки) проведення

Слухач

Група

Мета обстеження вивчення самооцінки, мотивації професійної діяльності, визначення домінуючого способу вирішення конфлікту.

Хто звернувся

Тематика звернення (запит) вивчення особистісних якостей слухачів

Зміст проведеної роботи:

Методика

Що вивчається

Результат

Проективна методика «Чоловічки на дереві

Життєві установки, мотивації

.

Опитувальник Кеннета Томаса «Визначення способів регулювання конфліктів»

Визначення домінуючого способу вирішення конфліктів

1. Суперництво -

2. Співпраця -

3. Компроміс -

4. Уникнення – 5.Пристосування -

Інтегральна самооцінка особистості

«Хто я в цьому світі»

Вивчення рівня самооцінки особистості

«Мотивація професійної діяльності» методика К. Замфір

Визначення рівня мотивації особистості у професійній діяльності (внутрішня мотивація ВМ, зовнішня позитивна (ЗПМ) і зовнішня негативна (ЗНМ))

ВМ ЗНМ ЗПМ

ВМ =

ЗПМ =

ЗНМ =

Висновки:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Рекомендації:

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з ХІМІЇ залишилося:
0
4
міс.
1
7
дн.
0
1
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!