! В а ж л и в о
Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!

«Шляхи реалізації інтегрованого навчання в початковій школі».

Опис документу:
Актуальність ідеї інтегрованого навчання в тому, що вона є оптимальною для сучасного етапу розвитку національної школи, адже на даному етапі є ускладнення змісту освіти, зростання обсягу необхідної інформації та зменшення часу, відведеного для її засвоєння. В Україні принцип інтеграції проголошений основним принципом реформування освіти поряд з принципами гуманізації та демократизації.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися
Опис презентації окремими слайдами:
Шляхи реалізації інтегрованого навчання в 1 класі НУШ Виступ на засіданні методичного об’єднання вчителів початкової школи
Слайд № 1

Шляхи реалізації інтегрованого навчання в 1 класі НУШ Виступ на засіданні методичного об’єднання вчителів початкової школи

Найголовніше завдань школи – всебічний розвиток та виховання особистості через формування в учнів бажання і вміння вчитися, повноцінних мовленнєвих...
Слайд № 2

Найголовніше завдань школи – всебічний розвиток та виховання особистості через формування в учнів бажання і вміння вчитися, повноцінних мовленнєвих, читацьких, обчислювальних умінь і навичок відповідно до пізнавальних можливостей дітей молодшого шкільного віку. Державний стандарт початкової загальної освіти

Актуальність ідеї інтегрованого навчання Інтегроване навчання є оптимальним для сучасного етапу розвитку національної школи, адже на даному етапі є...
Слайд № 3

Актуальність ідеї інтегрованого навчання Інтегроване навчання є оптимальним для сучасного етапу розвитку національної школи, адже на даному етапі є ускладнення змісту освіти, зростання обсягу необхідної інформації та зменшення часу, відведеного для її засвоєння. В Україні принцип інтеграції проголошений основним принципом реформування освіти поряд з принципами гуманізації та демократизації.

Важливість інтеграції знань у прогресивній педагогіці
Слайд № 4

Важливість інтеграції знань у прогресивній педагогіці

Серед сучасних дослідників, які опікуються цією проблемою, можна назвати Т. Браже, О. Гільзову, М. Масол, О. Савченко, Н. Сердюкову, О. Сухаревську...
Слайд № 5

Серед сучасних дослідників, які опікуються цією проблемою, можна назвати Т. Браже, О. Гільзову, М. Масол, О. Савченко, Н. Сердюкову, О. Сухаревську, В. Фоменка та ін. Закон України «Про освіту» Актуальність проблеми пошуку раціональних шляхів інтеграції різних дисциплін у процесі початкового навчання посилюється також у зв’язку з перевантаженістю школярів навчальними предметами, тематичною однорідністю навчальних дисциплін, необхідністю формування цілісного світогляду у взаємозв’язку його елементів.

Мені сумно… Але ж! Що?Як? Чому? Де? Вчителеві сучасної школи необхідно налаштуватися на пізнання разом з учнями світу * цілісним * різнобарвним * б...
Слайд № 6

Мені сумно… Але ж! Що?Як? Чому? Де? Вчителеві сучасної школи необхідно налаштуватися на пізнання разом з учнями світу * цілісним * різнобарвним * багатогранним * несподіванним

Сутність та особливості інтегрованого навчання Інтеграція – це процес пристосування й об’єднання розрізнених елементів в єдине ціле за умови їхньої...
Слайд № 7

Сутність та особливості інтегрованого навчання Інтеграція – це процес пристосування й об’єднання розрізнених елементів в єдине ціле за умови їхньої цільової та функціональної однотипності. Інтегроване навчання – це необхідний дидактичний засіб, за допомогою якого можливо створити в учнів цілісну картину світу.

- Мета інтегрованого навчання -Ущільнити знання; опанувати значний за обсягом навчальний матеріал за період уроку, досягти цілісностізнань; -розвив...
Слайд № 8

- Мета інтегрованого навчання -Ущільнити знання; опанувати значний за обсягом навчальний матеріал за період уроку, досягти цілісностізнань; -розвивати здібності учнів; -об'єднати споріднені матеріали кількох предметів навколо однієї теми; -виховувати креативну особистість, готову до творчого пошуку. Сутність та особливості інтегрованого навчання

Сутність та особливості інтегрованого навчання Переваги інтеграційної форми навчання -Незвичайність. -Достатньо велика активність учнів. -Створення...
Слайд № 9

Сутність та особливості інтегрованого навчання Переваги інтеграційної форми навчання -Незвичайність. -Достатньо велика активність учнів. -Створення позитивного емоційного настрою в учнів. -Формування інтересу до предмета. -Отримання навичок спільної діяльності.

Сутність та особливості інтегрованого навчання Задача вчителя початкових класів
Слайд № 10

Сутність та особливості інтегрованого навчання Задача вчителя початкових класів

Інтегрований урок – це урок, який проводиться з метою розкриття загальних закономірностей, законів, ідей, теорій,відображених у різних науках і від...
Слайд № 11

Інтегрований урок – це урок, який проводиться з метою розкриття загальних закономірностей, законів, ідей, теорій,відображених у різних науках і відповідних їм навчальних предметах. Сутність та особливості інтегрованого навчання Інтегрований урок можна характеризувати за такими  ознаками: Наявність підстави для інтеграції (проблема, теорія, метод або об'єкт вивчення); Інтегрований підхід до відбору змісту освіти: знань, умінь, ціннісних орієнтацій на основі різних форм осягнення дійсності; Вибір адекватної форми проведення уроку, що забезпечує розвиток різних сфер особистості школярів.

Інтеграція предметів
Слайд № 12

Інтеграція предметів

  Форми інтеграції:
Слайд № 13

  Форми інтеграції:

Методичні принципи об'єднання предметів Опора на знання з багатьох предметів. Взаємозв'язок у змісті окремих дисциплін. Зближення однорідних предме...
Слайд № 14

Методичні принципи об'єднання предметів Опора на знання з багатьох предметів. Взаємозв'язок у змісті окремих дисциплін. Зближення однорідних предметів. Розвиток загальних рис для низки предметів. Для проведення інтегрованих уроків необхідно: а) проаналізувати програми початкової школи з різних навчальних предметів; б) виявити однакові теми; в) об'єднати їх з позиції провідної ідеї та провідних положень.

Загальні вимоги до уроку Навчальні вимоги : - раціоналізація інформаційного навчання уроку, оптимізація інтегрованого змісту з урахуванням соціальн...
Слайд № 15

Загальні вимоги до уроку Навчальні вимоги : - раціоналізація інформаційного навчання уроку, оптимізація інтегрованого змісту з урахуванням соціальних і особистих потреб; - раціональне поєднання різноманітних форм і методів; -   творчий підхід до формування структури уроку; -   забезпечення оперативного зворотного зв’язку. Виховні вимоги : -   визначення виховних можливостей навчального матеріалу, діяльності на урок; -    постановку тільки тих виховних завдань, які органічно витікають із цілей і змісту навчальної роботи; -   формування життєво необхідних якостей: охайності, відповідальності, самостійності, уважності, чесності, колективізму та ін; -   увага і гуманне відношення до учнів, до тримання вимог педагогічного такту, співробітництво зі школярами і зацікавленість у інших успіхах. Розвивальні вимоги : -   формування і розвиток в учнів позитивних мотивів навчально-пізнавальної діяльності, інтересів, творчої ініціативи і активності; -вивчення та врахування рівня розвитку і психологічних особливостей учнів, проектування «зони найближчого розвитку»; - проведення інтегрованого уроку на випереджаючому рівні, стимулювання нових якісних змін у розвитку.

ІІ. За етапами навчальної діяльності: Вступні інтегровані уроки. Інтегровані уроки первинного ознайомлення з матеріалом. Інтегровані уроки формуван...
Слайд № 16

ІІ. За етапами навчальної діяльності: Вступні інтегровані уроки. Інтегровані уроки первинного ознайомлення з матеріалом. Інтегровані уроки формування понять, вивчення законів і правил. Інтегровані уроки застосування знань на практиці. Класифікація інтегрованих уроків І. За дидактичною метою: Інтегровані уроки засвоєння нових знань. Інтегровані уроки формування практичних умінь і навичок. Інтегровані уроки узагальнення та систематизації знань. Інтегровані контрольні уроки.

Тематичний та діяльнісний підходи
Слайд № 17

Тематичний та діяльнісний підходи

Діяльнісний підхід Сучасне навчальне середовище – ЦЕ Середовище дослідження і створення нового, середовище інтегрованого навчання. Саме в такому се...
Слайд № 18

Діяльнісний підхід Сучасне навчальне середовище – ЦЕ Середовище дослідження і створення нового, середовище інтегрованого навчання. Саме в такому середовищі вчитель може повноцінно формувати в учнів навички ХХІ ст.

Тематичний підхід Моделі тематичного навчання 1. Поєднання предметного та інтегрованого навчання (тематичні дні, проектний тиждень з методиками нав...
Слайд № 19

Тематичний підхід Моделі тематичного навчання 1. Поєднання предметного та інтегрованого навчання (тематичні дні, проектний тиждень з методиками навчання учнів на основі їх запитів та проблемного навчання). 2. Інтегроване навчання за тематичними тижнями. 3. Інтегроване навчання за тематичними блоками.

Розвивально-продуктивний тематичний підхід
Слайд № 20

Розвивально-продуктивний тематичний підхід

Горизонтальні й вертикальні міжпредметні зв’язки.
Слайд № 21

Горизонтальні й вертикальні міжпредметні зв’язки.

Горизонтальні міжпредметні зв’язки.
Слайд № 22

Горизонтальні міжпредметні зв’язки.

Вертикальні міжпредметні зв’язки.
Слайд № 23

Вертикальні міжпредметні зв’язки.

Таким чином, враховуючи висновки сучасних науковців дослідження розвитку особистості в процесі навчання і виховання, основою педагогічного процесу ...
Слайд № 24

Таким чином, враховуючи висновки сучасних науковців дослідження розвитку особистості в процесі навчання і виховання, основою педагогічного процесу є  інтегративно-діяльнісний підхід, який своїм результатом формує пошукову активність учнів. Відомо, що притаманна людині форма пошукової активності – це її духовність. А саме формування духовності людини  – і є основною метою сучасної освіти. Основа педагогічного процесу в НУШ

Метою інтегрованого курсу «Я досліджую світ» є формування в учнів цілісної картини світу в процесі опанування соціального досвіду. Він охоплює сист...
Слайд № 25

Метою інтегрованого курсу «Я досліджую світ» є формування в учнів цілісної картини світу в процесі опанування соціального досвіду. Він охоплює систему знань про природу і суспільство, ціннісні орієнтації в різних сферах життєдіяльності, способи дослідницької діяльності. Інтегрований курс має сприяти розвитку наукової і технологічної грамотності учнів на основі набуття конкретного досвіду вирішення проблем. Інтегрований курс « Я досліджую світ» у 1 класі

Американські школи використовують Inquiry-based learning — навчання-дослідження на основі запитів учнів. Навчання на основі запитів – процес констр...
Слайд № 26

Американські школи використовують Inquiry-based learning — навчання-дослідження на основі запитів учнів. Навчання на основі запитів – процес конструювання учнями знань шляхом формулювання власних запитань та пошуку відповідей на них Інтегрований курс « Я досліджую світ» у 1 класі

Для навчання , що базується на запитах учнів потрібно: • комфортне навчальне середовище ( учитель створює середовище, у якому учні можуть вільно ви...
Слайд № 27

Для навчання , що базується на запитах учнів потрібно: • комфортне навчальне середовище ( учитель створює середовище, у якому учні можуть вільно висловлювати свої думки, обговорювати та конструктивно обговорювати ідеї один одного; середовище, у якому поважають думки одне одного і не бояться говорити); • керівництво та підтримка вчителя (учні самостійно вибирають шлях, яким вони підуть для пошуку відповідей на запитання. Завдання вчителя — підтримати їх на цьому шляху); • розуміння вчителем рівня підготовки дітей (вчитель має передбачити труднощі в учнів і способи їхнього подолання); • відкритість та спонтанність (при плануванні навчання учитель уявляє орієнтовні учнівські запитання, але він має бути відкритим до формулювання власних спонтанних запитань, які стимулюють обговорення в класі або підтримувати дитячі запити, які можуть не співпадати з його ідеями).

Інтегрований курс « Я досліджую світ» у 1 класі В залежності від особливостей запиту розрізняють: • структурований (учитель формулює проблему чи за...
Слайд № 28

Інтегрований курс « Я досліджую світ» у 1 класі В залежності від особливостей запиту розрізняють: • структурований (учитель формулює проблему чи запитання та подає зразок його вирішення); • закритий (учитель називає проблему, стимулює учнів формулювати власні запити для розв’язання, заохочує самостійно шукати рішення); • відкритий (учні формулюють питання, визначають, що потрібно знати, збирати, як аналізувати дані, пропонувати результати, повідомляти результати й оцінювати дослідження).

Увага! Не всі запитання мають спиратися на факти; запитання мають бути спрямовані на об’єктивні чинники; навчання на основі запитів завжди має почи...
Слайд № 29

Увага! Не всі запитання мають спиратися на факти; запитання мають бути спрямовані на об’єктивні чинники; навчання на основі запитів завжди має починатися з непростої цікавої задачі. Інтегрований курс « Я досліджую світ» у 1 класі Види запитань заснованих на запитах: • запитання для висновків (спонукають учнів робити висновки на основі отриманої інформації); • запитання з інтерпретації (спрямовані на те, щоб учні пояснювали інформацію та розуміли її значення); • запитання, які потребують передачі інформації; • запитання для гіпотез ( змушують учнів прогнозувати та перевіряти свої знання).

Інтегрований курс « Я досліджую світ» у 1 класі Етапи дослідження: 1.«Зацікавлююсь». 2.«Що я знаю про це?» – учитель пропонує учням пригадати те, щ...
Слайд № 30

Інтегрований курс « Я досліджую світ» у 1 класі Етапи дослідження: 1.«Зацікавлююсь». 2.«Що я знаю про це?» – учитель пропонує учням пригадати те, що вони знають у зв’язку із записаною ситуацією і що може допомогти її зрозуміти. 3.«Запитую» – учні повинні ставити запитання стосовно проблеми і виявити ті, які найкраще підходять для її дослідження і вирішення. 4.«Знаходжу можливі відповіді» – учні в групах шукають відповіді на свої запитання, організовують перше дослідження, роблять відкриття, обговорюють результати та обґрунтовують ідеї.

Інтегрований курс « Я досліджую світ» у 1 класі Етапи дослідження: 5.«Ставлю нові запитання». 6.«Шукаю нову інформацію» – після відповіді учні можу...
Слайд № 31

Інтегрований курс « Я досліджую світ» у 1 класі Етапи дослідження: 5.«Ставлю нові запитання». 6.«Шукаю нову інформацію» – після відповіді учні можуть подумати про те, чи завжди це відбувається саме таким чином, а якщо ні – які ще можуть бути варіанти. 7.«Створюю». Учитель може: запропонувати учням створити продукт на основі ідеї дослідження; організувати обговорення ідей, щодо вирішення проблеми 8.«Дискутую, презентую» – у процесі навчання на основі запиту учні ставлять запитання, які спонукають до дій, що створюють додаткові запитання або ідеї.

Інтегрований курс « Я досліджую світ» у 1 класі Компоненти навчання, заснованого на запитах: • запитання пов’язані з темою, яку потрібно дослідити ...
Слайд № 32

Інтегрований курс « Я досліджую світ» у 1 класі Компоненти навчання, заснованого на запитах: • запитання пов’язані з темою, яку потрібно дослідити (постановка завдання); • проведення дослідження та пошук інформації для відповідей на запитання; • аналіз отриманих результатів та їх обговорення в групах; •роздуми про те, що було вивчено (наслідки/висновки) і як це відбувалося.

ВИСНОВКИ 1. Інтеграція є одним із провідних напрямів перетворень в сучасній школі і усунення протиріч між невпинно зростаючим обсягом знань та здат...
Слайд № 33

ВИСНОВКИ 1. Інтеграція є одним із провідних напрямів перетворень в сучасній школі і усунення протиріч між невпинно зростаючим обсягом знань та здатністю їх засвоєння. 2.Інтегрованим уроком називається будь-який структурований урок, для досягнення мети якого використовуються знання, вміння та висновки інших предметних галузей знань.

ВИСНОВКИ 3.Інтегровані уроки доцільно проводити тоді, якщо зміст навчального матеріалу містить міжпредметні зв’язки, а головною метою такого уроку ...
Слайд № 34

ВИСНОВКИ 3.Інтегровані уроки доцільно проводити тоді, якщо зміст навчального матеріалу містить міжпредметні зв’язки, а головною метою такого уроку є опанування системою знань і цінностей, «занурення» в певну культурну епоху, діалог з нею, осягнення картини світу і людини в поняттях, символах, образах, моделях буття. 4.Типова освітня програма з предмета «Я досліджую світ» дає змогу вчителеві самостійно обирати й формувати інтегрований та автономний спосіб подання змісту із освітніх галузей Стандарту, добирати дидактичний інструментарій, орієнтуючись на індивідуальні пізнавальні запити і можливості учнів (рівень навченості, актуальні стани потреб, мотивів, цілей, сенсорного та емоційно-вольового розвитку).

Дякую за увагу!
Слайд № 35

Дякую за увагу!

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Селф-коучинг (самонаставництво) як технологія професійного розвитку педагога Нової української школи»
Вікторія Вікторівна Сидоренко
36 годин
590 грн
590 грн

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації (лист МОН № 4/2181-19 від 30.09.2019 р.).

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Підвищення кваліфікації: як створити дієвий механізм
Підвищення кваліфікації: як створити дієвий механізм
Підвищення кваліфікації: вчителі самі вирішуватимуть, де навчатись
Підвищення кваліфікації: вчителі самі вирішуватимуть, де навчатись