Семінар «Взаємозв’язок насичених, ненасичених і ароматичних вуглеводнів»

Опис документу:
Розробка містить повністю готовий матеріал для використання на уроці узагальнення і систематизації знань з теми "Вуглеводні". Пропонується виконувати завдання по блокам:1).Гомологічні ряди, їх характеристика; 2)Характеристика зв’язків;3)Види ізомерії; 4)Загальні і специфічні властивості різних гомологічних рядів вуглеводнів;5)Генетичний зв'язок між вуглеводнями. Роботу на уроці варто організувати як групову навчальну діялььність з перевіркоюз учителем після кожного блоку.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Поурочний план-конспект уроку №

Клас _____________________ Дата________________________

Розділ : Ароматичні вуглеводні. Природні джерела вуглеводнів

Тема уроку: Семінар «Взаємозв’язок насичених, ненасичених і ароматичних вуглеводнів»

Мета уроку:

Навчальна:

Узагальнити і систематизувати знання учнів про насичені, ненасичені і ароматичні вуглеводні, їх класифікацію, гомологічні ряди, електронну будову, довжину зв’язку, валентний кут, гібридизацію, ізомерію, види ізомерії, номенклатуру, фізичні і хімічні властивості, закріпити навички розв’язування задач і вправ з органічної хімії

Розвиваюча:

продовжити розвивати вміння порівнювати, аналізувати, узагальнювати, визначати подібні властивості на прикладі насичених, ненасичених і ароматичних вуглеводнів; розвивати уявлення про класи органічних сполук та взаємозв’язки між ними

Виховна:

формувати вміння працювати з підручником, довідковим матеріалом, таблицями; працювати самостійно і в групах.

Обладнання : періодична система хімічних елементів Д.І.Менделєєва, куле-стержневі моделі, презентація «Номенклатура органічних сполук»

Базові поняття та терміни:

Реакції окиснення, заміщення, приєднання, гідрування, дегідрування, галогенування, гідратації, нітрування, сульфування

Тип уроку: узагальнення і систематизації знань

Вид уроку: семінар

Методи і методичні прийоми:

пояснювально-ілюстративні—бесіда, розповідь, обговорення; наочні—демонстрації, робота з куле-стержневими моделями, практичні—розв’язування задач і вправ

Структура уроку:

І. Організація учнів класу…………………………….2хв.

ІІ. Перевірка д/з……………………………………….10хв.

ІІІ. Актуалізація опорних знань……………………...5хв.

IV. Узагальнення і систематизація знань.…………..70хв.

1)Гомологічні ряди, їх характеристика

2)Характеристика зв’язків

3)Види ізомерії

4)Загальні і специфічні властивості різних гомологічних рядів вуглеводнів.

5)Генетичний зв'язок між вуглеводнями

V. Повідомлення д/з ……………….…….…………..1хв.

VI. Підсумки уроку…………………………………...3хв

Хід уроку

п/п

Зміст уроку

Методи і методичні прийоми

І.

Організація учнів класу

Бесіда

ІІ.

Перевірка д/з

Обговорення

ІІІ.

Актуалізація опорних знань

 1. Які елементи входять до складу всіх вуглеводнів?

 2. Чи можливі перетворення вуглеводів одного ряду на інші?

 3. Що спільного має будова всіх вуглеводнів?

Сократівська бесіда

IV.

Узагальнення і систематизація знань

1).Гомологічні ряди, їх характеристика

1.Класифікація вуглеводнів і гомологічні ряди

2.Дайте визначення гомологічним рядам алканів, алкенів, алкінів, аренів

3.Тип гібридизації, довжина зв’язків і валентний кут для кожного з гомологічних рядів

Алкани

Алкени

Алкіни

Арени

Загальна формула

Суфікс у назві

Зв’язки у молекулі

Тип гібридизації

Довжина зв’язку

Валентний кут

4. Як ви думаєте, чи існують інші гомологічні ряди вуглеводнів?

2)Характеристика зв’язків

1. Які зв’язки називаються сигма і пі?Чим вони різняться? Які хімічні властивості обумовлюють?

2. Поясніть будову молекули метану, етену, етину.

3. У чому специфіка ароматичного зв’язку?Поясніть будову бензину за допомогою різних структурних формул. Яку структуру ви вважаєте оптимальною для пояснення хімічних властивостей?

3)Види ізомерії

Які види ізомерії ви знаєте?Наведіть всі можливі види ізомерії для гомологічних рядів вуглеводнів

Види ізомерії

Алкани

Алкени

Алкіни

Арени

Карбонового скелета

Положення кратних зв’язків

Замісників

Геометрична

Оптична

4)Загальні і специфічні властивості різних гомологічних рядів вуглеводнів.

1.Фізичні властивості представників гомологічних рядів вуглеводнів

2.Загальні хімічні властивості

3.Специфічні хімічні властивості для кожного гомологічного ряду

Порівняння властивостей вуглеводнів

Властивості

Вуглеводні

Насичені

Ненасичені

Ароматичні

Горючість

Термічний розклад

Реакції заміщення

Гідрогенізація

Галогенування

Гідро галогенування

Гідратація

Окиснення калій перманганатом

Взаємодія з бромною водою

Якісна реакція

5)Генетичний зв'язок між вуглеводнями

Завдання

 1. Наведіть структурні формули двох вуглеводнів, які мають однакову кількість атомів у молекулі, але не є ізомерами.

 2. Серед поданих формул виберіть окремо алкани, алкени, алкіни, арени. Усно назвіть їх

С2Н4, С2Н6, С6Н6, С3Н6, С5Н8, С6Н66Н12, С3Н4, С7Н84Н8, С5Н12, С9Н18, С2Н2, С4Н6, СН4, С7Н16.

 1. Що спільного і відмінного у будові молекул пропану, пропену і пропіну?

 2. Порівняйте будову генсану і бензену?

 3. Чим різняться ненасичені і ароматичні вуглеводні?

 4. Порівняйте масові частки Карбону і гексані, гексені, гексині і бензені.

 5. Здійснити перетворення:

1)Метан →етан→етен→етилен →бензен→гексахлорциклогексан

2)CnH2n+1ClCnH2n+2CnH2n-6CnH2n-7Cl

3)C2H2C2H6C6H12C6H6→C6H5NO2

C6H5 -CH2CH3

 1. З н-гексану одержали бензол масою 11,7г.Яку масу н-гексану було використано для реакції?

 2. Газ, що утворився при спалюванні бензену, пропустили крізь надлишок розчину барій гідроксиду. Утворився осад масою 59,1г. обчисліть масу спаленої речовини.

 3. Із ацетилену об’ємом 3,36л одержано бензен об’ємом 2,5мл. Визначте вихід продукту реакції. Густина бензину 0,88г/мл.

 4. При спалюванні 9,75г органічної речовини, відносна густина парів якої за воднем—39, утворилось 33г вуглекислого газу і 6,75г води. Яка структурна формула сполуки.

 5. Скільки грамів бромбензену можна добути при взаємодії 106г бензену і 325г брому, якщо вихід продукту реакції становить 90%?

Слово вчителя :коментар щодо виконання кожного із завдань

Бесіда

Робота з таблицею

Обговорення

Бесіда

Заповнення таблиці

Обговорення

Заповнення таблиці

Робота в групах

Аналіз

Порівняння

Індукція

Розв’язування задач

V.

Повідомлення д/з

1.Повторити §36

2.Виконати завдання 219-221 с.145

3.Підготуватись до контрольної роботи «Взаємозв’язок насичених, ненасичених і ароматичних вуглеводнів»

Повідомлення

VI.

Підсумки уроку

«Найцікавішим на цьому уроці для мене було…»

«Найбільше мені сподобалося працювати з…»

«Я навчився(лася) …»

Методика «Незакінченого речення»

 1. Наведіть структурні формули двох вуглеводнів, які мають однакову кількість атомів у молекулі, але не є ізомерами.

 2. Серед поданих формул виберіть окремо алкани, алкени, алкіни, арени. Усно назвіть їх.

С2Н4, С2Н6, С6Н6, С3Н6, С5Н8, С6Н66Н12, С3Н4, С7Н84Н8, С5Н12, С9Н18, С2Н2, С4Н6, СН4, С7Н16.

 1. Що спільного і відмінного у будові молекул пропану, пропену і пропіну?

 2. Порівняйте будову генсану і бензену?

 3. Чим різняться ненасичені і ароматичні вуглеводні?

 4. Порівняйте масові частки Карбону і генсані, генсені, гексині і бензені.

 5. Здійснити перетворення:

1)Метан →етан→етен→етилен →бензен→гексахлорциклогексан

2)CnH2n+1ClCnH2n+2CnH2n-6CnH2n-7Cl

3)C2H2C2H6C6H12C6H6→C6H5NO2

C6H5 -CH2CH3

 1. З н-гексану одержали бензол масою 11,7г. Яку масу н-гексану було використано для реакції?

 2. Газ, що утворився при спалюванні бензину, пропустили крізь надлишок розчину барій гідроксиду. Утворився осад масою 59,1г. обчисліть масу спаленої речовини.

 3. Із ацетилену об’ємом 3,36л одержано бензин об’ємом 2,5мл. Визначте вихід продукту реакції. Густина бензину 0,88г/мл.

 4. При спалюванні9,75г органічної речовини, відносна густина парів якої за воднем—39, утворилось 33г вуглекислого газу і 6,75г води. Яка структурна формула сполуки.

 5. Скільки грамів бромбензену можна добути при взаємодії 106г бензену і 325г брому, якщо вихід продукту реакції становить 90%?

 1. Наведіть структурні формули двох вуглеводнів, які мають однакову кількість атомів у молекулі, але не є ізомерами.

 2. Серед поданих формул виберіть окремо алкани, алкени, алкіни, арени. Усно назвіть їх.

С2Н4, С2Н6, С6Н6, С3Н6, С5Н8, С6Н66Н12, С3Н4, С7Н84Н8, С5Н12, С9Н18, С2Н2, С4Н6, СН4, С7Н16.

 1. Що спільного і відмінного у будові молекул пропану, пропену і пропіну?

 2. Порівняйте будову генсану і бензену?

 3. Чим різняться ненасичені і ароматичні вуглеводні?

 4. Порівняйте масові частки Карбону і генсані, генсені, гексині і бензені.

 5. Здійснити перетворення:

1)Метан →етан→етен→етилен →бензен→гексахлорциклогексан

2)CnH2n+1ClCnH2n+2CnH2n-6CnH2n-7Cl

3)C2H2C2H6C6H12C6H6→C6H5NO2

C6H5 -CH2CH3

 1. З н-гексану одержали бензол масою 11,7г. Яку масу н-гексану було використано для реакції?

 2. Газ, що утворився при спалюванні бензину, пропустили крізь надлишок розчину барій гідроксиду. Утворився осад масою 59,1г. обчисліть масу спаленої речовини.

 3. Із ацетилену об’ємом 3,36л одержано бензин об’ємом 2,5мл. Визначте вихід продукту реакції. Густина бензину 0,88г/мл.

 4. При спалюванні9,75г органічної речовини, відносна густина парів якої за воднем—39, утворилось 33г вуглекислого газу і 6,75г води. Яка структурна формула сполуки.

 5. Скільки грамів бромбензену можна добути при взаємодії 106г бензену і 325г брому, якщо вихід продукту реакції становить 90%?

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»