Семінар-практикум для педагогічних працівників «Формування гендерної культури особистості».

Опис документу:
Мета: Сприяти формуванню гендерної культури педагогічних працівників. Може проводитись практичним психологом з педагогічними працівниками в дошкільному, загальноосвітньому, вищому навчальному закладі.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Семінар-практикум

для педагогічних працівників

«Формування гендерної культури особистості».

Мета: Сприяти формуванню гендерної культури педагогічних працівників.

1.Актуальність проблеми формування гендерної культури у дошкільнят.

Мета: Розширити уявлення педагогів про особливості статевого виховання дітей.

Хід: Важливою частиною загальнолюдської системи виховання дітей є статеве виховання. У всі часи людство приділяло велику увагу підготовці хлопчиків та дівчаток до самостійного життя, враховуючи етнічні, родинні та особистісні особливості. Від того, як було поставлене статеве виховання, залежало формування особистості дитини, що в подальшому впливало на її життя.

Проте, практика дошкільного виховання мало враховувала статеві особливості дітей. Проблема статевого виховання не знаходила відображення в жодній із програм розвитку дошкільників, особливо не відзначалась у змісті і формах роботи з дітьми та батьками. Тому з цієї проблеми розроблено мало теоретичних матеріалів та існує дефіцит матеріалів для практичного використання. В них простежується різноплановість у вирішенні проблем статевого виховання. Недостатня увага до проблем статевого виховання в сім’ї та дошкільному навчальному закладі , неадекватність їх висвітлення та доступність інформації у засобах масової інформації, аморальні приклади окремих членів суспільства впливають на статеве виховання дітей негативно, породжуючи відхилення у статевому розвитку.

В сучасних програмах розвитку, навчання та виховання дітей раннього та дошкільного віку статевому вихованню приділяється велика увага. В Базовому компоненті дошкільної освіти дається таке визначення статевого виховання:

Статеве виховання – це вплив на психічний і фізичний розвиток хлопчика і дівчинки з метою оптимізації їх діяльності, пов’язаної з відносинами представників різної статі, з формуванням статево рольової позиції.

Найбільш виразні відмінності, що повинні визначати індивідуалізацію освітньо-виховного процесу в дитячому садку, пов’язані саме із статтю дітей.

Стать – це сукупність тілесних, фізіологічних, поведінкових, соціальних ознак, на підставі яких людину вважають чоловіком (хлопчиком) або жінкою (дівчинкою). Категорія статі – це категорія, в якій дитина посилює своє “Я” та “Я” інших людей, особливості стосунків, культури та поведінки, діяльності тощо. Стать впливає на всі аспекти життєдіяльності. Тому насущною проблемою сьогодення є викоренення безстатевого виховання дітей.

Проблема статевого виховання повинна відображатись в роботі дитячого садка з дітьми, батьками та педагогічними працівниками. Лише спільні зусилля сім’ї та дошкільного навчального закладу забезпечать успіх у статевому вихованні дитини дошкільного віку. Щоденно взаємодіючи, дорослі забезпечують якість статевого виховання в дошкільному дитинстві, яке є фундаментом статевого розвитку в шкільному віці та тстатевого формування дорослої людини.

2.Інформаційний вісник «Гендерна піраміда».

Мета:Ознайомити зі змістом понять «гендер», «гендерна ідентичність», «гендерні ролі», «гендерна культура», «гендерна рівність», «гендерні стереотипи», «андрогінія», «андрогенна особистість», «маскулінність», «фемінність».

Стимульний матеріал: Додаток №1 «Гендерна піраміда», додаток №2 «Поняття гендерної піраміди», 9 аркушів паперу, ручки, скотч.

Хід: Доброго дня !

Сьогодні ми з Вами будемо спілкуватись на тему, яка стосується чоловічої та жіночої статі. Спочатку розглянемо поняття, які безпосередньо стосуються цієї теми. Учасники сидять у 3 групах. Кожна з груп отримає визначення понять. Завдання: ознайомитись з науковим визначенням понять , переформулювати його, записати на аркуші та ознайомити з цим поняттям всіх учасників.

3. Колаж «Валізи для жінки та чоловіка».

Мета:Розвивати навички виокремлення та аналізу тих позитивних якостей, які є необхідними для самодостатньої особистості, незалежно від статі. Створити умови для ідентифікації себе зі створеними ідеальними образами. Зняти бар’єри традиційного сприйняття гендерних ролей, типово чоловічих та типово жіночих рис, образів для менш жорсткого дотримання гендерних норм.

Стимульний матеріал: Додаток № 3 «Валізи для чоловіка та жінки», додаток №4 «Позитивні та негативні якості чоловіків», додаток №5 «Позитивні та негативні якості жінок», додаток №6 «Позитивні та негативні якості андрогенної особистості», ручки, скотч.

Хід: Наступна вправа допоможе нам зібрати валізи для чоловіка, жінки, а також універсальну валізу. В ці валізи потрібно зібрати чоловічі, жіночі, та спільні риси чоловіків і жінок, але такі, які є необхідними для представників статі ( позитивні якості ), та ті якості, які заважають у житті ( негативні якості ). Адже, у всьому, що існує в світі, є і позитивне, і негативне (зібрані валізи якостей прикріплюються до ватману ).

Зверніть увагу на те, що саме психологічні якості, сприйняття чоловіка і жінки найперше як самодостатніх, впевнених та успішних людей і стали визначальними при складанні валізи.

Дослідження довели ще у 70 роках 20 століття, що людина з типово жіночими та типово чоловічими рисами є найменш адаптивною до умов життя. Психологічна андрогінія виражає високі показники за шкалами маскулінності та фемінності, тому андрогінія пов’язана з високою самоповагою, наполегливістю, ефективним виконанням батьківської ролі, мотивацією досягнень, внутрішнім відчуттям благополуччя. Андрогінна особистість має багатий набір статево рольової поведінки і гнучко використовує його залежно від обставин. Саме тому андрогенна особистість вирізняється високою адаптивністю.

4.Вправа «Гендерні стереотипи».

Мета: Визначити стереотипи чоловіків та жінок у 4 категоріях:

- сімейні та професійні ролі;

- відмінності у змісті праці;

- маскулінність та фемінність;

- зовнішність та фізична привабливість.

Стимульний матеріал: Додаток № 7 «Стереотипи про сімейні та професійні ролі», додаток №8 «Стереотипи про відмінності у змісті праці», додаток № 9 «Стереотипи про маскулінність та фемінність», додаток №10 «Стереотипи про зовнішність та фізичну привабливість», ручки, скотч.

Хід: На жаль, в суспільстві існують гендерні стереотипи. Слово «стереотип» означає «твердий», «відбитий». Гендерні стереотипи – це чіткі уявлення про чоловіків і жінок, які існують в суспільстві.

Розрізняють гендерні стереотипи за 4 категоріями:

- сімейні та професійні ролі;

- відмінності у змісті праці;

- маскулінність та фемінність;

- зовнішність та фізична привабливість.

За допомогою розрахунку «зама, весна, літо, осінь» об’єднайтесь в 4 групи. Працюючи в групах, кожна група висвітліть щодо стереотипів чоловіків та жінок:

1 група: сімейні та професійні ролі;

2 група: відмінності у змісті праці;

3 група: маскулінність та фемінність;

4 група: зовнішність та фізична привабливість.

Представники від груп висвітліть ідеї групи щодо стереотипів чоловіків та жінок.

5.Обговорення «Міфи та реальність про поведінку статей».

Мета: Стимулювати до розрізнення міфів та реальності в оцінці чоловіків та жінок.

Стимульний матеріал: Додаток №11 «Правда та міфи про поведінку чоловіків і жінок», додаток №12 «Висловлення про чоловіків та жінок».

Хід: Прочитайте висловлення та скажіть його розуміння, показавши згоду з ним ( реальність ) чи незгоду ( міф ). Реальність пояснюється певними фізіологічними та психологічними особливостями статей.

6.Тест Сандри Бем.

Мета: визначити міру розвинутості маскулінних, фемінних та андрогенних якостей особистості.

Стимульний матеріал: Додаток №13 «Тест Сандри Бем», папір, ручка.

Хід: Зараз Ви матимете можливість визначити міру розвинутості маскулінних, фемінних та андрогенних якостей Вашої особистості.

7. Вправа «Яблуко».

Мета: Стимулювати до усвідомлення різних типів сприймання однієї інформації.

Хід: Я Вам скажу одне слово, а Ви уявите те, що я Вам скажу. Уявіть яблуко. Яке Ваше яблуко – опишіть 2 словами. У кого співпав опис яблука, у того співпадають типи сприймання та візуалізації інформації. Так, люди вкладають різний зміст в одне і те ж саме слово. Через це можуть виникати непорозуміння між людьми. Тому дуже важливо з’ясовувати правильність інформації у першоджерела. Слід пояснювати, що саме Ви мали на увазі, коли щось говорили і перепитувати, чи правильно Ви зрозуміли те, що вам сказали.

7. Вправа «Плітки».

Мета: Стимулювати до розуміння того, що інформація може трансформуватись в процесі її передчі.

Хід: Пограємо в гру зі словами. Я скажу щось 1 учаснику. Ви передасте по колу те, що я сказала. Потім порівняємо, що я сказала і що почув останній учасник. (Під час передачі інформації останній учасник чекає за дверима, потім порівнюється інформація. Передається інформація: «В селі жила жінка. У неї був син. Він любив їсти зелені яблука.») Так, в процесі передачі, інформація може трансформуватись, тому слід уточнювати інформацію у першоджерела.

8.Підсумок.

Мета: Рефлексія тренінгу.

Хід:Висловіть свою точку зору: чоловіки і жінки однакові чи різні ?

Обґрунтуйте докази. Отже, чоловіки і жінки мають свої відмінності. І лише за умови їх врахування в повсякденному житті можлива взаємодія і гармонія в стосунках між чоловіком та жінкою.

Список використаних літературних джерел:

1.О.М.Кікінеджі, О.Б.Кізь. Формування гендерної культури молоді.

//Практична психологія та соціальна робота за 2007-2008 р.

2.Семінар-практикум для практичних психологів ЖДНЗ

“Формування основ гендерної культури особистості” (22.11.2007 р., ЖДНЗ №30).

Додаток №2 «Поняття до гендерної піраміди».

1 група:

ГЕНДЕР ( від англ. gender - рід) - одне з провідних понять гуманітарних наук, що означає: стать, як соціальна категорія, як стосунки статей у всіх сферах соціального буття. ГЕНДЕР, на відміну від поняття статі (sex), стосується не суто анатомо-фізіологічних властивостей, за якими різняться чоловіки та жінки, а соціально сформованих рис, притаманних «жіночності» (feminity) та мужності (masculinity). Гендер включає соціальні можливості кожної статі в освіті, професійнїй діяльності, доступ до влади, сімейні ролі та репродуктивну поведінку. Є одним з базових вимірів соціальної структури і суспільства. Вперше термін «гендер» у науковий обіг було впроваджено американським психоаналітиком Робертом Столлером. На його думку, гендер - це поняття, що базується на психологічних та культурних поясненнях, незалежних від тих, що тлумачать біологічну стать, тобто зовсім не обов'язково безпосередньо пов'язувати життя жінки з буттям «жіночості», а буття чоловіка - з «мужньою» поведінкою. Такий підхід у розгляді соціальної поведінки людей згодом підтримало багато вчених-соціологів, зокрема феміністичного спрямування. Він отримав назву гендерного та започаткував новий напрям соціальних досліджень - гендерні дослідження. Комплементарні статеві ролі - взаємодоповнення соціальних функцій, що виконують чоловіки та жінки. Ці ролі розглядаються через призму історичного розподілу праці, ґрунтованого на взаємодоповнюваності предметно-інструментальної (чоловічої) та емоційно-експресивної (жіночої) ролей.

ГЕНДЕРНА ІДЕНТИЧНІСТЬ - ідентичність, яка характеризує людину з точки зору її належності до чоловічої чи жіночої статі, усвідомлене прийняття нею взірців мужності і жіночності в культурі. Г.І. є ширшим поняттям, ніж статеворольова ідентичність, оскільки включає в себе рольовий аспект і образ людини загалом. Г.І. не є синонімом поняття «сексуальна ідентичність».

ГЕНДЕРНІ (статеві) РОЛІ- зразки поведінки жінок І чоловіків, які ґрунтуються на традиційних очікуваннях, пов'язаних з їх статтю; сукупність загальноприйнятих норм та правил поведінки людей в конкретній ситуації. Г.Р. відрізняються в суспільствах із різною культурою і змінюються з часом.

2 група:

ГЕНДЕРНА КУЛЬТУРА - сукупність статеворольових цінностей у суспільних відносинах і відповідних до них нормативів поведінки, потреб, інтересів і форм діяльності. Г.К. зумовлена суспільним устроєм, національними шлюбно-сІмейними звичаями і традиціями, релігійними віруваннями.

ГЕНДЕРНА РІВНІСТЬ - справедливий розподіл можливостей для чоловіків та жінок у здобутті освіти, виконанні сімейних і соціальних ролей.

ГЕНДЕРНІ СТЕРЕОТИПИ - набір консервативних, загальноприйнятих норм і суджень, які стосуються статусу жінок і чоловіків, норм їх поведінки, мотивів вчинків і характеру потреб. Г.С. закріплюють існуючі тендерні відмінності і взаємовідносини.

3 група:

АНДРОГІНІЯ, АНДРОГІННА ОСОБИСТІСТЬ - поєднання в індивіді водночас жіночих (фемінних) та чоловічих (маскулгнних) властивостей. А.О. вбирає в себе все найкраще з обох статевих ролей. Концепція андрогінії була запропонована на початку 70-х років XX ст. американським психологом Сандрою Бем. З тих пір дослідженнями доведено, що людина з типово «жіночими» та типово «чоловічими» рисами є найменш адаптивною до умов життя. Психологічна А. виражає високі показники водночас за шкалами маскулінності та фемінності. Виявлено зв'язок андрогінії з високою самоповагою, наполегливістю, ефективним виконанням батьківської ролі, мотивацією до досягнень, внутрішнім відчуттям благополуччя. А.О. має багатий набір статеворольвої поведінки і гнучко використовує його залежно від обставин.

МАСКУЛІННІСТЬ (чоловічість) - система властивостей особистості, які традиційно вважаються чоловічими.

ФЕМІННІСТЬ (жіночність) - сукупність фізичних, психічних та поведінкових властивостей, які очікують від жінки в певному соціумі. Відповідно до традиційних поглядів, це високий ступінь розвитку протилежних маскулінним якостей: пасивності, залежності, підлеглості, слабкості, емоційності, ніжності, тендітності тощо.

Додаток № 7 «Стереотипи про сімейні та професійні ролі».

Стереотипи про сімейні та професійні ролі:

- чоловіків:

- жінок:

Додаток №8 «Стереотипи про відмінності у змісті праці».

Стереотипи про відмінності у змісті праці:

- чоловіків:

 • жінок:

Додаток № 9 «Стереотипи про маскулінність та фемінність».

Стереотипи про маскулінність та фемінність»:

- чоловіків:

- жінок:

Додаток №10 «Стереотипи про зовнішність та фізичну привабливість».

Стереотипи про зовнішність та фізичну привабливість:

- чоловіків:

- жінок:

Додаток №11 «Правда ті міфи в оцінці чоловіків та жінок».

Міфи

Реальність

Одна жінка — баба, дві баби — базар. Жінки — балакучі, язикаті істоти, пліткарки, які не вміють тримати язика за зубами. Справжні чоловіки небагатослівні.

Статевих відмінностей у рівнях вербальної активності дорослих не виявлено. Відмінність простежується лише в змісті спілкування, його експресивності. Жінки більше орієнтовані на передачу ставлення до події, чоловіки - на саму подію. Психологи не зафіксували статевих відмінностей в особливостях спілкування чоловіків та жінок.

Бабина дорога - від печі до порога. Хатня робота, виховання дітей — прерогатива жінок. Чоловік у кращому разі може допоїти дружині. Домашній затишок - справа рук жінки.

Жодна стать не має природних схильностей до опіку вальної, обслуговуючої діяльності. Статево типізований розподіл праці характерний для патріархальних взаємин. Партнерський тип шлюбних стосунків побудований на взаємозамінності виконання сімейних ролей. Виконує домашню роботу не той, хто жіночої статі, а той, хто має вільний час. Морально-психологічний клімат сім'ї залежать від домінуючих настроїв обох - чоловіка та дружини. Маскулінна лінія поведінки чоловіка в сім'ї часто обертається диктатором не тільки над жінкою, а й дітьми.

Чоловіки прагнуть сексу, жінки — кохання. Чоловіки частіше зраджують, ніж жінки. Вони сексуальніші, схильні упадати за кожною спідницею. Жінки люблять вухами, чоловіки - очима.

Об'єктивні психологічні та фізіологічні закономірності сексуального збудження, його суб'єктивний перебіг однаковий у чоловіків та жінок. Чоловіки, на відміну від жінок, проявляють більшу терпимість до позашлюбних та тимчасових сексуальних зв'язків. Якщо більшість чоловіків є гетеросексуальними, то з якою статтю вони зраджують? Як для чоловіків, так і для жінок секс однаково важливий, хоча подвійна зайнятість жінки, яка призводить до хронічної фізичної та психічної перевтоми, може значно притлумлювати статевий потяг. Виховані відповідальними за своє репродуктивне здоров'я (яйцеклітина для запліднення всього одна, а сперматозоїдів -безліч), жінки більше цінують кохання, ніжне ставлення чоловіка як умову статевої близькості. Зарубіжні дослідження дошлюбної та шлюбної сексуальної поведінки чоловіків та жінок засвідчують, що дедалі очевиднішою стає тенденція єдиної статевої моралі, зменшення диференціації статей за принципом подвійного стандарту до моногамних стосунків. Прийняття сексуальної агресивності позитивною чоловічою рисою у сучасному світі зменшує шанси сильної статі на сексуальне партнерство.

Молодість та краса жінки — головна запорука її щастя. Успішність чоловіка визначається, головним чином,високим матеріальним та соціальним статусом.

У різних соціально-економічних та етнокультурних умовах життя жінки віддають перевагу матеріально забезпеченим чоловікам з високим суспільним статусом, а чоловіки — молодості та зовнішній привабливості жінки. Оскільки процес відтворення потомства є досить тривалим у часі, жінки віддають перевагу вибору надійних чоловіків, які можуть запропонувати як матеріальний, фізичний, так і соціальний захист. Звідси психологічне коріння пошанування жіноцтвом соціального статусу та забезпеченості чоловіків. Психологи зазначають, що за категоріями молодості, еротичної привабливості (молоде обличчя, груди, сідниці, струнка статура, пружне тіло тощо) криється природою дана здатність до плідності. Саме символами репродуктивної активності пояснюється орієнтація чоловіка на молодість жінки.

Додаток №12 «Висловлення про чоловіків та жінок».

Жінки - більш альтруїстичні, співчутливі, завжди орієнтовані на надання допомоги, опікувальну діяльність. Чоловіки - більш егоїстичні, товстошкірі, пихаті, нездатні до співпереживання.

Одна жінка — баба, дві баби — базар. Жінки — балакучі, язикаті істоти, пліткарки, які не вміють тримати язика за зубами. Справжні чоловіки небагатослівні.

Жінки емоційніші, вразливіші, мають слабшу нервову систему, тому як щось - у сльози. Слабка стать частіше підвладна психічним розладам, депресивним та тривожним станам, більш схильна до самогубств.

Бабина дорога - від печі до порога. Хатня робота, виховання дітей — прерогатива жінок. Чоловік у кращому разі може допоїти дружині. Домашній затишок - справа рук жінки.

Чоловіки прагнуть сексу, жінки — кохання. Чоловіки частіше зраджують, ніж жінки. Вони сексуальніші, схильні упадати за кожною спідницею. Жінки люблять вухами, чоловіки - очима.

Тільки окремі жінки здатні виконувати провідні ролі у підприємництві, ви­робництві, політиці. Жінкам краще орієнтуватися на підлеглі ролі. Чоловіки краще справляються з ке­рівними посадами і більше розуміються в політиці, економіці, науці.

Додаток №13 «Тест Сандри Бем».

Тест Сандри Бем.

Питальник тесту

Кажуть, що на одну й ту ж ситуацію чоловік та жінка реагують по-різному, а як
думаєте ви? ' * *

 1. Дві людини відкривають коробку цукерок. Одна кладе в рот всю цукерку, інша надкусує, щоб подивитись начинку. Хто ця остання - чоловік чи жінка?

 2. У компанії зайшла мова про те, що багато хто відмовився би полетіти на Місяць. Одна з присутніх людина згодилась із цим, інша заперечила: «Не вірю. Я, наприклад, хочу полетіти!». Ким були сказані ці слова?

3. Подружжя ввечері дивиться телевізор, у сусідній кімнаті спить дитина, яка захворіла. Один з подружжя говорить: «Не хвилюйся. Справи покращуються!». Хто помітив схвильованість одного з подружжя?

 1. Подружжя обідає в ресторані. Один з них вибирає страву з незнайомою екзотичною назвою, інший - добре відому. Хто цікавий гурман - чоловік чи жінка?

 2. На полицях крамниці зліва виставлені вироби-новинки, на поличках справа – вже відома продукція. Хто з подружжя зацікавиться новинками?

6. Бензин у легковому автомобілі закінчується. Одне з подружжя пропонує заправитись на найближчій станції, другий хоче потрапити до наступної, де ввічливіший обслуговуючий персонал. Хто пропонує зачекати?

 1. Подружжя розшукує будинок приятеля. Один з них пропонує запитати у
  перехожих, інший каже: знайдемо самі. Хто не хоче питати?

8. На зупинці незнайомий автомобіліст говорить подружжю, яке сидить у машині: «У вас, начебто, спускає колесо!» Водій відповідає: «Нічого, доберемось і так!» Сидячий разом з водієм не згоден: «Потрібно подивитись, що там таке!» Хто сидить за кермом?

 1. На перехресті перед червоним світлом у трьох рядах зупинились три легкові автомобілі. Коли загоряється зелене світло, один з водіїв прагне стартувати першим, щоб у подальшому стати «лідером» Хто він?

 2. У кінотеатрі показують дуже тяжкий фільм. Хто більше схвильований трагічними сценами - чоловік чи жінка?

Ваші можливі аргументи:

 1. Дружина. Чоловіка не цікавлять такі дрібниці, тим більше, що йдеться про цукерки.

 2. Це може сказати і чоловік, і жінка. Чоловік - щоб показати, що він сміливий, а жінка - щоб підкреслити незалежність своїх суджень.

 3. Чоловік. В екстремальних умовах чоловіки вміють краще вникати в душу жінки, ніж навпаки.

 4. Дружина. Переважна більшість жінок небайдужа до кулінарних секретів і новинок.

 5. Чоловік. Що стосується новинок у виробництві промислових виробів, то чоловік цікавіший.

 6. Чоловік. Він швидше піде на ризик, сподіваючись на «а може». Жінка в подібній ситуації нервувалася б.

 7. Чоловік. Йому не хочеться показати свою безпорадність. Жінці чужа несправжня самовпевненість, тим більше, що вона комунікативніша.

8. Дружина. Психологи одностайні в тому, що технічні неполадки особистого автомобіля більше хвилюють чоловіка, ніж жінку.

9. Чоловік. У нього сильніше розвинутий дух суперництва. Жінка-водій значно обачливіша й обережніша, вона дуже рідко перевищує швидкість, не влаштовує гонки у вуличній транспортній штовханині.

11. І чоловік, і жінка. Психологи встановили, що у чоловіків і жінок багато схожих, навіть однакових емоцій. Різниця лише у формі їх прояву. У даному випадку переживання можуть бути однаковими, але, якщо жінка відверто заллється слізьми, то чоловік лише крадькома змахне непрошену сльозу.

Тепер подивимось, чи здаються вам чоловіки та жінки різними істотами. За кожне співпадати з ключем - 1 бал, за співпадання з відповіддю на останнє питання - 2 бали.

ГЕНДЕР ( від англ. gender - рід) - одне з провідних понять гуманітарних наук, що означає: стать, як соціальна категорія, як стосунки статей у всіх сферах соціального буття. ГЕНДЕР, на відміну від поняття статі (sex), стосується не суто анатомо-фізіологічних властивостей, за якими різняться чоловіки та жінки, а соціально сформованих рис, притаманних «жіночності» (feminity) та мужності (masculinity). Гендер включає соціальні можливості кожної статі в освіті, професійнїй діяльності, доступ до влади, сімейні ролі та репродуктивну поведінку. Є одним з базових вимірів соціальної структури і суспільства. Вперше термін «гендер» у науковий обіг було впроваджено американським психоаналітиком Робертом Столлером. На його думку, гендер - це поняття, що базується на психологічних та культурних поясненнях, незалежних від тих, що тлумачать біологічну стать, тобто зовсім не обов'язково безпосередньо пов'язувати життя жінки з буттям «жіночості», а буття чоловіка - з «мужньою» поведінкою. Такий підхід у розгляді соціальної поведінки людей згодом підтримало багато вчених-соціологів, зокрема феміністичного спрямування. Він отримав назву гендерного та започаткував новий напрям соціальних досліджень - гендерні дослідження. Комплементарні статеві ролі - взаємодоповнення соціальних функцій, що виконують чоловіки та жінки. Ці ролі розглядаються через призму історичного розподілу праці, ґрунтованого на взаємодоповнюваності предметно-інструментальної (чоловічої) та емоційно-експресивної (жіночої) ролей.

ГЕНДЕРНА ІДЕНТИЧНІСТЬ - ідентичність, яка характеризує людину з точки зору її належності до чоловічої чи жіночої статі, усвідомлене прийняття нею взірців мужності і жіночності в культурі. Г.І. є ширшим поняттям, ніж статеворольова ідентичність, оскільки включає в себе рольовий аспект і образ людини загалом. Г.І. не є синонімом поняття «сексуальна ідентичність».

ГЕНДЕРНІ (статеві) РОЛІ- зразки поведінки жінок І чоловіків, які ґрунтуються на традиційних очікуваннях, пов'язаних з їх статтю; сукупність загальноприйнятих норм та правил поведінки людей в конкретній ситуації. Г.Р. відрізняються в суспільствах із різною культурою і змінюються з часом.

ГЕНДЕРНА КУЛЬТУРА - сукупність статеворольових цінностей у суспільних відносинах і відповідних до них нормативів поведінки, потреб, інтересів і форм діяльності. Г.К. зумовлена суспільним устроєм, національними шлюбно-сІмейними звичаями і традиціями, релігійними віруваннями.

ГЕНДЕРНА РІВНІСТЬ - справедливий розподіл можливостей для чоловіків та жінок у здобутті освіти, виконанні сімейних і соціальних ролей.

ГЕНДЕРНІ СТЕРЕОТИПИ - набір консервативних, загальноприйнятих норм і суджень, які стосуються статусу жінок і чоловіків, норм їх поведінки, мотивів вчинків і характеру потреб. Г.С. закріплюють існуючі гендерні відмінності і взаємовідносини.

АНДРОГІНІЯ, АНДРОГІННА ОСОБИСТІСТЬ - поєднання в індивіді водночас жіночих (фемінних) та чоловічих (маскулінних) властивостей. А.О. вбирає в себе все найкраще з обох статевих ролей. Концепція андрогінії була запропонована на початку 70-х років XX ст. американським психологом Сандрою Бем. З тих пір дослідженнями доведено, що людина з типово «жіночими» та типово «чоловічими» рисами є найменш адаптивною до умов життя. Психологічна А. виражає високі показники водночас за шкалами маскулінності та фемінності. Виявлено зв'язок андрогінії з високою самоповагою, наполегливістю, ефективним виконанням батьківської ролі, мотивацією до досягнень, внутрішнім відчуттям благополуччя. А.О. має багатий набір статеворольвої поведінки і гнучко використовує його залежно від обставин.

МАСКУЛІННІСТЬ (чоловічість) - система властивостей особистості, які традиційно вважаються чоловічими.

ФЕМІННІСТЬ (жіночність) - сукупність фізичних, психічних та поведінкових властивостей, які очікують від жінки в певному соціумі. Відповідно до традиційних поглядів, це високий ступінь розвитку протилежних маскулінним якостей: пасивності, залежності, підлеглості, слабкості, емоційності, ніжності, тендітності тощо.

ГЕНДЕР ( від англ. gender - рід) - одне з провідних понять гуманітарних наук, що означає: стать, як соціальна категорія, як стосунки статей у всіх сферах соціального буття. ГЕНДЕР, на відміну від поняття статі (sex), стосується не суто анатомо-фізіологічних властивостей, за якими різняться чоловіки та жінки, а соціально сформованих рис, притаманних «жіночності» (feminity) та мужності (masculinity). Гендер включає соціальні можливості кожної статі в освіті, професійнїй діяльності, доступ до влади, сімейні ролі та репродуктивну поведінку. Є одним з базових вимірів соціальної структури і суспільства. Вперше термін «гендер» у науковий обіг було впроваджено американським психоаналітиком Робертом Столлером. На його думку, гендер - це поняття, що базується на психологічних та культурних поясненнях, незалежних від тих, що тлумачать біологічну стать, тобто зовсім не обов'язково безпосередньо пов'язувати життя жінки з буттям «жіночості», а буття чоловіка - з «мужньою» поведінкою. Такий підхід у розгляді соціальної поведінки людей згодом підтримало багато вчених-соціологів, зокрема феміністичного спрямування. Він отримав назву гендерного та започаткував новий напрям соціальних досліджень - гендерні дослідження. Комплементарні статеві ролі - взаємодоповнення соціальних функцій, що виконують чоловіки та жінки. Ці ролі розглядаються через призму історичного розподілу праці, ґрунтованого на взаємодоповнюваності предметно-інструментальної (чоловічої) та емоційно-експресивної (жіночої) ролей.

ГЕНДЕРНА ІДЕНТИЧНІСТЬ - ідентичність, яка характеризує людину з точки зору її належності до чоловічої чи жіночої статі, усвідомлене прийняття нею взірців мужності і жіночності в культурі. Г.І. є ширшим поняттям, ніж статеворольова ідентичність, оскільки включає в себе рольовий аспект і образ людини загалом. Г.І. не є синонімом поняття «сексуальна ідентичність».

ГЕНДЕРНІ (статеві) РОЛІ- зразки поведінки жінок І чоловіків, які ґрунтуються на традиційних очікуваннях, пов'язаних з їх статтю; сукупність загальноприйнятих норм та правил поведінки людей в конкретній ситуації. Г.Р. відрізняються в суспільствах із різною культурою і змінюються з часом.

ГЕНДЕРНА КУЛЬТУРА - сукупність статеворольових цінностей у суспільних відносинах і відповідних до них нормативів поведінки, потреб, інтересів і форм діяльності. Г.К. зумовлена суспільним устроєм, національними шлюбно-сІмейними звичаями і традиціями, релігійними віруваннями.

ГЕНДЕРНА РІВНІСТЬ - справедливий розподіл можливостей для чоловіків та жінок у здобутті освіти, виконанні сімейних і соціальних ролей.

ГЕНДЕРНІ СТЕРЕОТИПИ - набір консервативних, загальноприйнятих норм і суджень, які стосуються статусу жінок і чоловіків, норм їх поведінки, мотивів вчинків і характеру потреб. Г.С. закріплюють існуючі гендерні відмінності і взаємовідносини.

АНДРОГІНІЯ, АНДРОГІННА ОСОБИСТІСТЬ - поєднання в індивіді водночас жіночих (фемінних) та чоловічих (маскулінних) властивостей. А.О. вбирає в себе все найкраще з обох статевих ролей. Концепція андрогінії була запропонована на початку 70-х років XX ст. американським психологом Сандрою Бем. З тих пір дослідженнями доведено, що людина з типово «жіночими» та типово «чоловічими» рисами є найменш адаптивною до умов життя. Психологічна А. виражає високі показники водночас за шкалами маскулінності та фемінності. Виявлено зв'язок андрогінії з високою самоповагою, наполегливістю, ефективним виконанням батьківської ролі, мотивацією до досягнень, внутрішнім відчуттям благополуччя. А.О. має багатий набір статеворольвої поведінки і гнучко використовує його залежно від обставин.

МАСКУЛІННІСТЬ (чоловічість) - система властивостей особистості, які традиційно вважаються чоловічими.

ФЕМІННІСТЬ (жіночність) - сукупність фізичних, психічних та поведінкових властивостей, які очікують від жінки в певному соціумі. Відповідно до традиційних поглядів, це високий ступінь розвитку протилежних маскулінним якостей: пасивності, залежності, підлеглості, слабкості, емоційності, ніжності, тендітності тощо.

Додаток № 4 «Позитивні та негативні якості чоловіків».

Позитивні якості чоловіків:

Негативні якості чоловіків:

Додаток № 5 «Позитивні та негативні якості жінок».

Позитивні якості жінок:

Негативні якості жінок:

Додаток № 6 «Позитивні та негативні якості андрогенної особистості».

Позитивні якості андрогенної особистості:

Негативні якості андрогенної особистості:

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Сертифікат від «Всеосвіти» відповідає п. 13 постанови КМУ від 21 серпня 2019 року № 800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133)

Обрати Курс або Вебінар.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.


Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!

Всеосвіті 3 роки!

Святкуємо гучно та з подарунками!

+ 10 подарункових боксів з фірмовими товарами від «Всеосвіти»!

+ 10 подарункових боксів з фірмовими товарами від «Всеосвіти»!

до розіграшу подарунків залишилось
00
00
00
00