Семінар для вчителів на тему " “Педагогіка партнерства як один із факторів взаємодії учасників освітнього процесу”

Опис документу:
Семінар з елементом майстер-класу та інноваційни формами роботи, знайомить вчителів з технологією педагогіки партнерства, її основними ідеями, положеннями, формами і методами навчання, шляхами реалізації. Формує практичні навички побудови партнерських взаємин учасників освітнього процесу на прикладі методу «Світове кафе" + Презентація.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися
Опис презентації окремими слайдами:
Тема: Педагогіка партнерства як один із факторів взаємодії учасників освітнього процесу
Слайд № 1

Тема: Педагогіка партнерства як один із факторів взаємодії учасників освітнього процесу

"Раз добром нагріте серце вік не прохолоне" (Тарас Шевченко)
Слайд № 2

"Раз добром нагріте серце вік не прохолоне" (Тарас Шевченко)

Термін "педагогіка співробітництва" з’явився після публікації Маніфесту "Педагогіка співробітництва", що був підписаний у Передєлкіно у 1986 році р...
Слайд № 3

Термін "педагогіка співробітництва" з’явився після публікації Маніфесту "Педагогіка співробітництва", що був підписаний у Передєлкіно у 1986 році робочою групою, до складу якої увійшли 7 відомих педагогів-новаторів: С. М. Лисенкова, В. Ф. Шаталов, І. П. Волков, В. А. Караковський, М. П. Щетинин, Є. М. Ільїн, Ш. А. Амонашвілі. Засновником педагогіки співробітництва вважається С. Соловейчик разом із В. Матвєєвим (редактором "Учительської газети")

Основне завдання педагогіки співробітництва: "…зробити дитину нашим (дорослих – учителів, вихователів, батьків) добровільним соратником, співробітн...
Слайд № 4

Основне завдання педагогіки співробітництва: "…зробити дитину нашим (дорослих – учителів, вихователів, батьків) добровільним соратником, співробітником, однодумцем у своєму ж вихованні, освіті, навчанні, становленні, зробити її рівноправним учасником педагогічного процесу, дбайливим і відповідальним за цей процес, за його результати" ( Ш. А. Амонашвілі)

Розглянемо основні ідеї педагогіки співпраці: ідея зміни ідея важкої мети (С. Лисенкова, В. Шаталов) ідея опори (Є. Ільїн, І. Іванов, С. Лисенкова,...
Слайд № 5

Розглянемо основні ідеї педагогіки співпраці: ідея зміни ідея важкої мети (С. Лисенкова, В. Шаталов) ідея опори (Є. Ільїн, І. Іванов, С. Лисенкова,  В. Шаталов) ідея навчання без примусу (Ш. Амонашвілі, С. Лисенкова, В. Шаталов) ідея вільного вибору (Ш. Амонашвілі, І. Волков, С. Лисенкова, В. Шаталов) ідея випередження (І. Волков, С. Лисенкова, Б. Никитин, В. Шаталов) ідея великих блоків (І. Волков, П. Ерднієв, І. Іванов, В. Шаталов, М. Щетинин) ідея відповідної форми (І. Волков, Є. Ільїн, В. Шаталов) ідея самоаналізу (Ш. Амонашвілі, Є. Ільїн, І. Іванов, В. Караковський, В. Шаталов, М. Щетинин) ідея інтелектуального фону класу (І. Волков, С. Лисенкова, В. Шаталов, М. Щетинин) ідея колективного творчого виховання (І. Іванов, В. Караковський, М. Щетинин) ідея співпраці з батьками ідея особистісного підходу до дитини ідея співробітництва вчителів

Характеристика педагогічніої технології ( за Селевко Г. К.) : за рівнем застосування: загальнопедагогічна; за філософською основою: гуманістична; з...
Слайд № 6

Характеристика педагогічніої технології ( за Селевко Г. К.) : за рівнем застосування: загальнопедагогічна; за філософською основою: гуманістична; за орієнтацією на особистісні структури: усебічно гармонійна; за змістом: навчаюча+виховна, гуманістична, загальноосвітня, прониклива; за типом управління: система малих груп; за організаційними формами: академічна+клубна, індивідуальна+групова, диференційована; за підходом до дитини: гуманно-особистісна, суб'єкт- суб'єктна; за переважаючим методом: проблемно-пошукова, творча, діалогічна, ігрова; за категорією тих, кого навчають: масова (всі категорії)

Загальні положення педагогіки співробітництва: Учитель і його учень (учні) – ділові партнери у досягненні мети. Основа співробітництва – контракт з...
Слайд № 7

Загальні положення педагогіки співробітництва: Учитель і його учень (учні) – ділові партнери у досягненні мети. Основа співробітництва – контракт з точно визначеними обов'язками, термінами, результатами, санкціями і фінансуванням. Мета учня – опанувати важливий для нього предмет вивчення. Мета педагога – допомогти йому в реалізації мети. Відповідальність: 50% відповідальності учня, 50% - педагога. Стимули: для учня – його наміри, для педагога – винагорода. Організація процесу: максимальна самостійність учня, втручання педагога лише тоді, коли учень потребує допомоги. Постійне формування узагальнених алгоритмів вирішення завдань. Упровадження дієвих стимулів самомотивації. Максимальна опора на індивідуальні особливості. Використання найновіших засобів, що можуть сприяти прискоренню процесу. Забезпечення нешкідливості процесу та збереження здоров'я учня. Забезпечення індивідуального розпорядку дня. Створення комфортних умов

Головна мета навчання в співробітництві – навчатися разом, а не просто щось виконувати гуртом основним методом співробітництва є навчальний діалог.
Слайд № 8

Головна мета навчання в співробітництві – навчатися разом, а не просто щось виконувати гуртом основним методом співробітництва є навчальний діалог.

Форми навчання: колективно-групова робота; колективна творча робота; робота в мікрогрупах; робота в змінних групах; ігрова діяльність. єдність відн...
Слайд № 9

Форми навчання: колективно-групова робота; колективна творча робота; робота в мікрогрупах; робота в змінних групах; ігрова діяльність. єдність відносин співпраці та нових методик, розрахованих на співпрацю з дітьми, і становить суть педагогіки співробітництва.

Нові ролі педагога роль фасилітатора (від англ. facilitate – полегшувати, сприяти), той, хто підтримує дитину в її навчальній діяльності через педа...
Слайд № 10

Нові ролі педагога роль фасилітатора (від англ. facilitate – полегшувати, сприяти), той, хто підтримує дитину в її навчальній діяльності через педагогічну взаємодію, допомагає, надихає; роль тьютора (від англ.  tutor — учитель), той, хто індивідуально працює з інтересом дитини – виявляє освітні запити, проектує освітню діяльність, організує рефлексію, проектує наступні кроки в освіті

Два шляхи реалізації педагогіки партнерства: Перший – «романтичний» – «віддавши серце дітям». Учитель наближується до дитини за рахунок великої люб...
Слайд № 11

Два шляхи реалізації педагогіки партнерства: Перший – «романтичний» – «віддавши серце дітям». Учитель наближується до дитини за рахунок великої любові і поваги до неї, «схиляється до її рівня». Другий – розподілу функцій вчителя та учня і організація їх співпраці. У функції вчителя входить ретельно підготувати вдома для дитини навчальне завдання (задачу), продумати в деталях хід його вирішення різними групами учнів тощо. Функція учня – на добровільних засадах прийняти запропоновану вчителем задачу як свою і самостійно її вирішувати. У такому випадку обидва учасники навчання і виховання – вчитель і учень – рівноправні, вони – суб'єкти діяльності.

На що треба звернути увагу педагогу, впроваджуючи принципи педагогіки партнерства у свою практичну діяльність? 1. Шкільне освітнє середовище – це п...
Слайд № 12

На що треба звернути увагу педагогу, впроваджуючи принципи педагогіки партнерства у свою практичну діяльність? 1. Шкільне освітнє середовище – це простір дитинства, який будується на засадах: рівності, діалогізму, співрозвитку, прийняття. 2. Переосмислення ролі вчителя вимагає від нього оновлення професійного мислення і відповідних цілеспрямованих дій: постійний аналіз власної педагогічної діяльності;орієнтацію на самоосвіту; відстеження результативності своєї роботи через систему моніторингу та самомоніторингу. 3. Школа має ініціювати нове, ґрунтовне залучення родини у побудові освітньої траєкторії дитини; учні, батьки та вчителі, об’єднані спільними цілями й прагненнями, є добровільними та зацікавленими прибічниками, рівноправними учасниками освітнього процесу, відповідальними за результат.

Існує сім послідовних кроків в навчанні цьому вмінню до співробітництва: 1) допоможіть учням усвідомити, навіщо треба те чи інше уміння, навичка; 2...
Слайд № 13

Існує сім послідовних кроків в навчанні цьому вмінню до співробітництва: 1) допоможіть учням усвідомити, навіщо треба те чи інше уміння, навичка; 2) намагайтесь, щоб учні зрозуміли, що являють собою вміння, навички, з чого складаються і як їх сформувати; 3) організуйте необхідну і достатню інформацію для формування необхідної навички; 4) переконайтесь, що кожен учень отримує інформацію про те, наскільки правильно він виконує завдання щодо оволодіння навичкою, вмінням; 5) стимулюйте учнів, щоб вони допомагали один одному під час практики; 6) створюйте ситуації, в яких учні обов’язково сягнуть позитивних результатів; 7) стимулюйте подібну практику до тих пір, поки учні не відчують потребу в постійному її застосуванні

Сутність педагогіки співробітництва полягає в демократичному та гуманному ставленні до дитини, забезпеченні їй права на вибір, на власну гідність, ...
Слайд № 14

Сутність педагогіки співробітництва полягає в демократичному та гуманному ставленні до дитини, забезпеченні їй права на вибір, на власну гідність, на повагу, права бути такою, якою вона є, а не такою, якою хоче її бачити вчитель.

Вправа «Шкала оцінювання» 0 - «Педагогіки партнерства в нашій школі не існує», 100 - «Вся педагогічна діяльність в нашій школі побудована на принци...
Слайд № 15

Вправа «Шкала оцінювання» 0 - «Педагогіки партнерства в нашій школі не існує», 100 - «Вся педагогічна діяльність в нашій школі побудована на принципах педагогіки партнерства» 0________________________100

Вправа «Молекули-хаос»
Слайд № 16

Вправа «Молекули-хаос»

Вправа «Партнери» на об’єднання та партнерську взаємодію
Слайд № 17

Вправа «Партнери» на об’єднання та партнерську взаємодію

БЛОК №2 «Світове кафе» або «Українська кав’ярня» «Світове кафе» — всесвітньо відома технологія, яка дозволяє залучити у процес обговорення учасникі...
Слайд № 18

БЛОК №2 «Світове кафе» або «Українська кав’ярня» «Світове кафе» — всесвітньо відома технологія, яка дозволяє залучити у процес обговорення учасників та створити майданчик для рефлексії отриманого досвіду, планування і створення нових творчих ідей і продуктів. — це дуже простий процес взаємодії, спрямований на широкий обмін думками, ідеями й досвідом.

Для чого використовується? Для пробудження й виявлення колективного інтелекту, який перевершує будь-яку окрему теорію або інтелект будь-якого окрем...
Слайд № 19

Для чого використовується? Для пробудження й виявлення колективного інтелекту, який перевершує будь-яку окрему теорію або інтелект будь-якого окремого учасника процесу (обмін знаннями); для дослідження учасниками питань, що мають важливе значення; для знаходження розв'язків; для створення можливостей виявлення нових оригінальних ідей; для стимулювання осмисленої взаємодії між виступаючими й аудиторією; для стимулювання активності учасників; для обміну досвідом (кейси) і думками

Що потрібно? Достатньо велике приміщення чи простір, виходячи з очікуваного числа учасників (бажано створити невимушену атмосферу); Столи (або фліп...
Слайд № 20

Що потрібно? Достатньо велике приміщення чи простір, виходячи з очікуваного числа учасників (бажано створити невимушену атмосферу); Столи (або фліп-чарти) та стільці навколо них, виходячи з очікуваного числа учасників (рекомендується 6-12 стільців навколо кожного стола); Покажчики обговорюваних тем на кожному столі (фліп-чарті); Великі аркуші та фломастери для ведення нотатків.

Учасники: Організатор (модератор) – визначає мету організації «кафе», параметри важливі для досягнення цілей «кафе», проблемне питання та запитання...
Слайд № 21

Учасники: Організатор (модератор) – визначає мету організації «кафе», параметри важливі для досягнення цілей «кафе», проблемне питання та запитання які ведуть до вирішення проблеми, кількість раундів з пересадками, забезпечує учасників інформацією, керує роботою «Світового кафе», може формувати список хранителів тем ,інструктує хранителів тем та учасників. Хранителі тем (фасилтатори) - особи, які працюють у групах, модерують обговорення (розповідають про свій досвід, роблять презентацію ідеї чи продукту), заохочують присутніх до обговорення та дискусії і ведуть записи. Вимоги до хранителя: вміти слухати і формулювати, інтегрувати думки інших, не нав’язувати свою позицію, бути готовим взяти на себе відповідальність за результат обговорень. Гості«Світового кафе» - учасники, що працюють в групах.

Методика „Світове кафе” До початку сесії: Організатор (модератор) Визначає мету Визначає проблемне питання формує список хранителів тем Під час сес...
Слайд № 22

Методика „Світове кафе” До початку сесії: Організатор (модератор) Визначає мету Визначає проблемне питання формує список хранителів тем Під час сесії: Вступ організатора чи модератора, що розкриває правила проведення обговорення. Обрання хранителів тем ( якщо вони не визначені завчасно організатором) Робота „за столиками кафе” Обмін столиками (3-4 переходи по 3- 15 хв.) Презентація результатів кожного столу Підбиття підсумків

Рекомендації/Помилки Відведіть не менш як 60 хвилин. Найкращі результати одержують за участі більш як12 слухачів. Метод «світового кафе» менш корис...
Слайд № 23

Рекомендації/Помилки Відведіть не менш як 60 хвилин. Найкращі результати одержують за участі більш як12 слухачів. Метод «світового кафе» менш корисний для передачі інформації лише в одному напрямі Іноді нове запитання, що дає можливість глибше досліджувати проблему, задають у ході останнього раунду обговорень. Можна назвати: кафе знань, стратегічне кафе, кафе відкриттів тощо. Періодично нагадуйте учасникам, щоб вони записували й схематично представляли основні ідеї.

Майстер-клас «Світове кафе» Проблемне питання: «Якими принципами має керуватися суб’єкт відносин для того щоб відносини стали партнерськими?» Суб’є...
Слайд № 24

Майстер-клас «Світове кафе» Проблемне питання: «Якими принципами має керуватися суб’єкт відносин для того щоб відносини стали партнерськими?» Суб’єкти відносин: 1. Учень - учень 2. Учитель - учень 3. Учитель - батько 4. Учитель – учитель «4 зони» від Ю. Б. Гіппенрейтер. Зелена зона - «Можна»- все те, що дозволяється робити «партнеру» на його власний розсуд або за бажанням Жовта зона - «Можна, але не завжди» - дії, в яких надається відносна свобода, Дозволяється діяти за власним вибором, але в межах визначених обмежень. Помаранчева зона - «Можна лише іноді» - дії, які в цілому нами не схвалюються, але через особливі обставини зараз допускаються Червона зона - «Не можна» - дії, неприйнятні ні за яких обставин. Це наші категоричні «не можна», де не може бути винятків.

Сформувати 12 заповідей партнерства
Слайд № 25

Сформувати 12 заповідей партнерства

Сформувати 12 заповідей партнерства Легко входити в контакт із дітьми. Зацікавлювати нестандартними ситуаціями, рольовими іграми, проблемними запит...
Слайд № 26

Сформувати 12 заповідей партнерства Легко входити в контакт із дітьми. Зацікавлювати нестандартними ситуаціями, рольовими іграми, проблемними запитаннями. Швидко орієнтуватися в нестандартних ситуаціях. Вислуховувати відповіді та особисту думку дітей уважно, зацікавлено. Доброзичливо відноситись до учнів. Стримувати свої емоції. Вміти керувати емоціями своїми та учнів. Добре володіти програмовим матеріалом. Вільно володіти мовою спілкування. Виявляти зацікавленість до висловлювань учнів. Тактовно підтримувати бесіду в межах обговорюваної теми. Вибудовувати з батьками партнерські відносини.

"Раз добром нагріте серце вік не прохолоне" (Тарас Шевченко)
Слайд № 27

"Раз добром нагріте серце вік не прохолоне" (Тарас Шевченко)

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

До ЗНО з ІСПАНСЬКОЇ МОВИ залишилося:
0
3
міс.
0
4
дн.
2
3
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!