Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Цивільний захист у закладах освіти: складаємо мобілізаційний план
»
Взяти участь Всі події

Семестрова контрольна робота з хімії для 9-го класу

Хімія

Для кого: 9 Клас

09.01.2019

1004

20

0

Опис документу:
Методична розробка містить диферинційовані завдання з хімії для учнів 9 го класу, відповідні чинній навчальній програмі з хімії 2019-2019. Складено у 2х варіантах. Містить різні види тестових завдань та завдання з відкритими відповідями.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Тематичний контроль з теми «Розчини», 9 клас

І варіант

1. Класифікуйте об’єкти за видами дисперсних систем:

1) емульсія а) вода з питною содою

2) істинний розчин б) молоко

3) аерозоль в) туман. (1,5 бали)

2. Класифікуйте електроліти за силою:

1) сильні; а) H2SO4 ; в) NH4OH;

2) слабкі. б) NaCl; г) H2CO3. (2 бали)

3. Вкажіть неправильне твердження:

1) розчини широко використовують у виробничих процесах;

2) суспензії – це зависі, в яких частинки твердої речовини розподілені в рідині;

3) під час розчинення речовин завжди виділяється тепло;

4) абсолютно нерозчинних речовин у природі немає. (2 бали)

4. Вставте пропущені слова.

Молекула води утворена … зв’язками і має … форму. (2 бали)

5. Знайдіть відповідність:

а) катіони; 1) SO42-; 4) Li+; 5) Zn2+;

б) аніони. 2) Cu2+; 3) I-. (2 бали)

6. Які ознаки свідчать про хімічну складову природи процесу розчинення:

а) дифузія частинок розчиненої речовини;

б) зміна забарвлення під час розчинення деяких речовин;

в) зменшення об’єму розчину при змішуванні окремих рідин? (3 бали)

7. Розчинність кисню у воді збільшується при:

а) підвищенні температури; в) пониженні температури;

б) підвищенні тиску; г) пониженні тиску. (2 бали)

8. З наведеного переліку випишіть формули електролітів, у водних розчинах яких містяться йони SO42-. Напишіть відповідні рівняння дисоціації:

а) Na2SO4; б) BaSO4; в) H2SO4 ; г) Al2(SO4)3; д) PbSO4. (5 балів)

9. Яка з реакцій йонного обміну відбувається? Напишіть відповідне рівняння реакції в молекулярному і йонному виглядах.

а) Mg(NO3)2 + KCl →

б) Mg(NO3)2 + KОН (2,5 бали)

10. Взаємодії яких речовин відповідає скорочене йонне рівняння :

SO32- + 2H+SO2 + H2O

а) натрій сульфіту та хлоридної кислоти;

б) калій сульфіту та силікатної кислоти;

в) сульфітної кислоти та калій гідроксиду?

Відповідь підтвердіть молекулярним та повним йонним рівнянням реакції. (4 бали)

11. Ідентифікуйте речовини А, Б, В, напишіть рівняння реакцій за схемою перетворень. Наведіть йонні рівняння реакцій. (схема на дошці) (6 балів)

12. Чи є насиченим при температурі 20 С º розчин, у 270 г якого міститься 70 г калій хлориду, якщо розчинність KCl при цій температурі дорівнює 35 г у 100 г води?

а) так; б) ні. (4 бали)

13. У воді масою 120 г розчинили натрій хлорид масою 30 г. Яка масова частка солі в одержаному розчині?

(4 бали)

Тематичний контроль з теми «Розчини», 9 клас

ІІ варіант

1. Класифікуйте об’єкти за видами дисперсних систем:

1) емульсія а) столовий оцет

2) істинний розчин б) кисіль

3) аерозоль в) туман. (1,5 бали)

2. Класифікуйте електроліти за силою:

1) сильні; а) HClO4 ; в) HNO3;

2) слабкі. б) H2S; г) KNO3. (2 бали)

3. Вкажіть неправильне твердження:

1) розчини – це однорідна система;

2) з підвищенням температури розчинність газів збільшується;

3) розчинювала речовина може перебувати в будь-якому агрегатному стані;

4) мінеральні води – це розчини солей у воді. (2 бали)

4. Вставте пропущені слова.

У молекулі води на атомі Оксигену зосереджений … заряд, а на атомах Гідрогену - … заряд, тому молекула води є …. (2 бали)

5. Знайдіть відповідність:

а) катіони; 1) F-; 4)Al3+; 5) Mg2+;

б) аніони. 2) CO32-; 3)OH-. (2 бали)

6. Які ознаки є спільними для розчинів і сумішей:

а) не мають сталого складу;

б) можна розділити фізичними способами;

в) утворення супроводжується тепловими ефектами? (3 бали)

7. Розчинність водню у воді збільшується при:

а) підвищенні температури; в) пониженні температури;

б) підвищенні тиску; г) пониженні тиску. (2 бали)

8. З наведеного переліку випишіть формули електролітів, у водних розчинах яких містяться йони Cu2+. Напишіть відповідні рівняння дисоціації:

а) Cu(OH)2; б) Cu(NO3)2 ; в) CuS ; г) CuSO4; д) CuCl2. (5 балів)

9. Яка з реакцій йонного обміну відбувається? Напишіть відповідне рівняння реакції в молекулярному і йонному виглядах.

а) Ba(NO3)2 + Na2SO4

б) Ba(NO3)2 + НCl(2,5 бали)

10. Взаємодії яких речовин відповідає скорочене йонне рівняння :

H+ + OH- H2O

а) сульфатної кислоти та цинк гідроксиду;

б) хлоридної кислоти та арґентум нітрату;

в) нітратної кислоти та барій гідроксиду?

Відповідь підтвердіть молекулярним та повним йонним рівнянням реакції. (4 бали)

11. Ідентифікуйте речовини А, Б, В, напишіть рівняння реакцій за схемою перетворень. Наведіть йонні рівняння реакцій. (схема на дошці) (6 балів)

12. Чи є насиченим при температурі 20 С º розчин, у 80 г якого міститься 30 г магній сульфату, якщо розчинність MgSO4 при цій температурі дорівнює 60 г у 100 г води?

а) так; б) ні. (4 бали)

13. Які маси солі та води необхідно взяти для приготування розчину калій сульфату масою 240 г з масовою часткою солі 12%? (4 бали)

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.