Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
PRO-акаунт на «Всеосвіті» як інструмент саморозвитку та професійної самореалізації
»
Взяти участь Всі події

Самостійна робота з теми: "Періодичний закон і періодична система хімічних елементів". (XI варіантів)

Хімія

Для кого: 11 Клас

21.09.2021

1987

64

0

Опис документу:

Матеріал до уроку (Узагальнення і систематизації знань з теми: "Періодичний закон і періодична система хімічних елементів"). Тест розроблено з урахуванням рівня знань учнів. Максимальну кількість балів за тест-10 балів, додаткові +2 бали, учні можуть заробити у разі усного спілкування з вчителем.

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Самостійна робота

За кожну правильну відповідь – 1 бал.

І Варіант

1. Позначте лужний елемент:

А Цезій; Б Літій; В Гідроген; Г Титан.

2. Позначте елемент, ядро атома якого містить 8 нейтронів і 8 протонів:

А S; Б O; В C.

3.Позначте галоген:

А C; Б He; В O; Г F.

4. Позначте елемент, який має більш виражені металічні властивості:

А Магній; Б Стронцій; В Барій.

5. Позначте загальну формулу гідроксидів лужних металів:

А ROH; Б R (OH)2; В R(OH)3.

6. Позначте формулу вищого оксиду хімічного елемента з протонним числом 7:

А R2О; Б R2О5; В RО; Г R2О3.

7. Позначте порядковий номер елементів, що належать до однієї групи:

А 12; Б 20; В 21.

8. Позначте порядкові номери елементів, що здатні утворювати сполуку з воднем типу RH3:

А 5 і 6; Б 7 і 8; В 7 і 15.

9.Позначте протонні числа елементів, що належать до одного періоду:

А 17; Б 18; В 19.

10. Позначте елементи головних підгруп:

А Mg; Б V; В Li; Г Mo.ІI Варіант

1. Позначте лужний елемент:

А Кадмій; Б Францій; В Станум; Г Полоній.

2. Позначте елемент, ядро атома якого містить 16 нейтронів і 16 протонів:

А S; Б O; В C.

3.Позначте галоген:

А N; Б Xe; В I; Г Kr.

4. Позначте елемент, який має більш виражені металічні властивості:

А Берилій; Б Рубідій; В Рутеній.

5. В якій парі обидва хімічні елементи мають на зовнішньому енергетичному рівні по три електрони?

А B і Al; Б Zn і Si; В Mg і Al; Г P і As.

6. Позначте можливі ступені окиснення Карбону:

А А –4; +4 Б –2; +2 В +5; –3 Г –6; +6

7. Чим відрізняються між собою s- i p- орбіталі:

А Розміром; Б Спіном; В Формою; Г Формою та просторовою орієнтацією.

8. Позначте порядкові номери елементів, що здатні утворювати сполуку з воднем типу RH4:

А 4 і 6; Б 6 і 7; В 6 і 14.

9.Позначте протонні числа елементів, що належать до одного періоду:

А 18; Б 19; В 32.

10. Позначте елементи головних підгруп:

А Cs; Б Cd; В K; Г Mn.

ІII Варіант

1. Позначте лужний елемент:

А Калій; Б Стронцій; В Берилій; Г Цинк.

2. Позначте елемент, ядро атома якого містить 33 нейтронів і 33 протонів:

А Cr; Б Hg; В As.

3.Позначте галоген:

А O; Б Br; В Ne; Г Ni.

4. Позначте елемент, який має більш виражені металічні властивості:

А Станум; Б Кальцій; В Полоній.

5. В якій парі обидва хімічні елементи мають на зовнішньому енергетичному рівні по 2 електрони?

А Сa і Al; Б Zn і Ge; В Ba і Be; Г Ba і Fr.

6. Заряд ядра атома визначається:

А числом електронів на зовнішньому енергетичному рівні; Б числом нейтронів; В числом протонів; Г загальним числом протонів та нейтронів.

7. Скільки електронів в атомі Нікелю?

А 8; Б 28; В 59; Г 4.

8. Позначте порядкові номери елементів, що здатні утворювати сполуку з воднем типу HR:

А 25 і 35; Б 35 і 107; В 35 і 53.

9.Позначте протонні числа елементів, що належать до одного періоду:

А 57; Б 79; В 31.

10. Позначте елементи головних підгруп:

А Be; Б La; В Cu; Г Pb.ІV Варіант

1. Позначте лужний елемент:

А Калій; Б Стронцій; В Берилій; Г Цинк.

2. Позначте елемент, ядро атома якого містить 19 нейтронів і 19 протонів:

А Br; Б Si; В K.

3.Позначте галоген:

А F; Б Be; В At; Г Ne.

4. Позначте елемент, який має більш виражені металічні властивості:

А Літій; Б Кальцій; В Вісмут.

5. В якій парі обидва хімічні елементи мають на зовнішньому енергетичному рівні по 6 електронів?

А Cr і Po; Б Os і Ba; В Zr і P; Г Pt і Fe.

6. У якому рядку найбільше неметалічних елементів?

А Al, Au, As; Б S, Se, Sc; В C, Cs, Cr; Г N, Na, Ni.

7. Скільки електронів в атомі Хрому?

А 52; Б 24; В 6; Г 4.

8. Укажіть порядковий номер хімічного елемента Е, який належить до ІІІ періоду періодичної системи й утворює летку сполуку з Гідрогеном складу ЕН3.

А 5; Б 7; В 13; Г 15.

9.Позначте протонні числа елементів, що належать до одного періоду:

А 11; Б 6; В 17.

10. Позначте елементи головних підгруп:

А W; Б Fe; В Bi; Г Rb.V Варіант

1. У періодичній системі хімічних елементів Карбон і Титан належать до:

А одного періоду; Б однієї підгрупи; В однієї групи, але різних підгруп; Г одного періоду, але різних груп.

2. Позначте елемент, ядро атома якого містить 19 нейтронів і 19 протонів:

А Br; Б Si; В K.

3.Позначте інертний газ:

А He; Б N; В O; Г H.

4. Уран, Радій, Торій належать до:

А f-елементів Б d-елементів В p-елементів Г s-елементів

5. Укажіть електронну формулу атома хімічного елемента, хімічна формула вищого оксиду якого ЕO3:

А 1s22s22p63s1; Б 1s22s22p63s23p1; В 1s22s22p63s23p64s2; Г 1s22s22p63s23p4.

6. Позначте, що є спільного в будові атомів Нітрогену та Фосфору?

А однакові заряди атомних ядер; Б однакові радіуси атомів; В однакова кількість енергетичних рівнів; Г однакова кількість електронів на зовнішньому енергетичному рівні.

7. Скільки електронів в атомі Нітрогену?

А 5; Б 14; В 7; Г 2.

8. Позначте елемент, що названий на честь ученого:

А Карбон; Б Джоліотій; В Манган; Г Каліфорній.

9. У якого найбільш виражені неметалічні властивості:

А Нітроген; Б Оксиген; В Карбон.

10. Укажіть елемент, на зовнішньому енергетичному рівні атома якого розташований один електрон:

А P; Б Al; В Cl; Г Na.VI Варіант

1. Укажіть протонне число хімічного елемента, розташованого в 3-му періоді, VIІ групи, головній підгрупі Періодичної системи Д. І. Менделєєва.:

А Сульфур; Б Флуор; В Хлор; Г Бром.

2. Позначте елемент, що належить до родини халькогенів:

А He; Б Cr; В O.

3. Яка пара елементів з однієї групи?

А Al, Si; Б C, Sn; В Ca, As; Г Fe, Ti.

4. Укажіть газ жовто-зеленого кольору:

А Бром; Б Хлор; В Йод.

5. Найактивнішим металом є:

А Fr; Б F; В Na; Г Rn.

6. Визначте одну з тріад елементів, які не відповідають розміщенню їх у ПС згідно атомних мас:

А Co, Ni; Б Sn, Sb; В Rb, Sr; Г H, He.

7. До благородних газів НЕ належить:

А Kr; Б Xe; В Os; Г Ne.

8. Чому елементи І групи називають "лужними"?

А Зустрічаються у вільному стані у водоймах; Б Не взаємодіють з іншими металами;

В Взаємодіють лише з лугами; Г При взаємодії з водою утворюють луги.

9. Валентність елемента у сполуці з Оксигеном є найменшою у формулі:

А SO3; Б Li2O; В P2O3; Г Cl2O5.

10. Укажіть формулу сполуки елемента з Хлором, у якій валентність елемента

є найбільшою.

А VCl2; Б CCl4; В FeCl3; Г NaCl.VII Варіант

1. Позначте елемент, що належить до родини інертних газів:

А Ферум; Б Гелій; В Кобальт; Г Нікель.

2. Укажіть хімічний елемент 3 періоду V групи:

А In; Б Y; В N; Г P.

3.Позначте галоген:

А F; Б Be; В At; Г Ne.

4. Сума індексів у формулі сполуки, утвореної Фосфором, що виявляє вищу

валентність, та Оксигеном, становить:

А 5; В 7; Б 6; Г 3.

5. Укажіть ряд елементів, серед яких є лише металічні елементи.

А Са, Na, F, W; Б Si, K, Li, Fe; В Н, O, N, Cl; Г Ba, Na, Ca, Li.

6. Укажіть правильні твердження щодо рівняння хімічної реакції.

А перелік формул речовин, що беруть участь й утворюються в результаті реакції; Б умовне зображення реакції за допомогою формул і коефіцієнтів; В кількість атомів елементів у правій та лівій частинах рівняння не завжди однакова; Г записуючи рівняння реакції, між правою і лівою частинами необхідно ставити знак рівності.

7. Серед наведених сполук оксидом є:

А Cr; Б ZnSO4; В H2; Г MgCl2.

8. Схарактеризуйте Оксиген.

А у ядрі атома міститься 8 протонів і 8 електронів; Б має сталу валентність ІІ; В посідає ІІІ місце за поширенням у природі; Г містить 16 протонів, 8 електронів і 8 нейтронів.

9. Кількість нейтронів у нукліді 17О становить:

А 9; Б 7; В 8.

10. Хімічний елемент, що за хімічними властивостями найбільш подібний до

As, — це

А Sc; Б B; В Al; Г V.VIII Варіант

1. Сума індексів у формулі сполуки, утвореної Cульфуром, що виявляє вищу

валентність, та Оксигеном, становить:

А 5; Б 4; В 7; Г 3.

2. Хімічний елемент, що виявляє найслабші неметалічні властивості, — це…

А I; Б Cl; В Li.

3. Укажіть s-елементи:

А Na; Б La; В Al; Г P.

4. Укажіть символи атомів металічних хімічних елементів:

А F; Б Se; В Cu.

5. Число неспарених електронів атома Силіцію в незбудженому стані становить:

А 1; Б 2; В 3; Г 4.

6. Однакову кількість енергетичних рівнів мають елементи з протонними числами:

А 15 і 16; Б 7 і 15; В 8 і 16; Г 15 і 33.

7. Визначте число нейтронів у ядрі атома 80Br:

А 45; Б 44; В 43; Г 42.

8. Максимальний ступінь окиснення проявляє хімічний елемент Карбон у сполуці:

А Na2CO3; Б CH3; В Al4C3; Г CO.

9. Виберіть формулу атома елемента, вищий оксид якого має формулу EO2:

А 1s22s2; Б 1s22s22p1; В 1s22s22p3.

10. Символи d-елементів наведено в рядку:

А Li, Na, K; Б Fe, Co, Ni; В Mg, Ca, Sr; Г Ar, Ne, Kr.ІX Варіант

1. Складіть формулу речовини, що містить атоми Сульфуру (VI) і Оксигену.

Формула цієї речовини:

А SO2; Б SO3; В CO2; Г CO.

2. Укажіть символи атомів неметалічних хімічних елементів:

А F; Б Se; В Cu.

3. Який рядок складається з протонних чисел металічних елементів?

А 2, 15, 30; Б 4, 11, 26; В 9, 14, 19; Г 12, 16, 18.

4. На зовнішньому енергетичному рівні атома хімічного елемента, що перебуває в основному стані, число неспарених електронів удвічі менше за число спарених. Назва цього елемента:

А Силіцій; Б Сульфур; В Фосфор; Г Хлор.

5. Який нуклід містить однакове число протонів і нейтронів у ядрі?

А 20Ne; Б 21Ne; В 63Cu; Г 65Cu.

6. Укажіть електронну формулу атома хімічного елемента, хімічна формула вищого оксиду якого ЕO3:

А 1s22s22p63s1; Б 1s22s22p63s23p1; В 1s22s22p63s23p64s2; Г 1s22s22p63s23p4.

7. Скільки електронів в атомі Брому?

А 4; Б 35; В 7; Г 80.

8. Позначте елементи головних підгруп:

А Fe; Б Ne; В Bi; Г Rb.

9.Позначте протонні числа елементів, що належать до одного періоду:

А 82; Б 55; В 47.

10. Позначте елемент, який має більш виражені металічні властивості:

А Кальцій; Б Натрій; В Аргентум.X Варіант

1. Позначте лужний елемент:

А Берилій; Б Аурум; В Гідроген; Г Натрій.

2. Позначте елемент, ядро атома якого містить 7 нейтронів і 7 протонів:

А Ra; Б N; В Li.

3.Позначте халькогени:

А N; Б P; В S; Г O.

4. Позначте елемент, який має більш виражені неметалічні властивості:

А Хлор; Б Бор; В Вісмут.

5. В якій парі обидва хімічні елементи мають на зовнішньому енергетичному рівні по 3 електрони?

А Al і Ac; Б As і Ba; В V і W; Г Br і Ga.

6. Позначте порядкові номери елементів, що здатні утворювати сполуку з воднем типу RH4:

А 4 і 6; Б 6 і 7; В 6 і 14.

7. Скільки електронів в атомі Кадмію?

А 5; Б 48; В 2; Г 112.

8. Укажіть порядковий номер хімічного елемента Е, який належить до VІ періоду періодичної системи й утворює летку сполуку з Гідрогеном складу ЕН3.

А 82; Б 73; В 83; Г 15.

9.Позначте протонні числа елементів, що належать до одного періоду:

А 13; Б 20; В 17.

10. У якому рядку найбільше неметалічних елементів?

А C, Cs, Cr; Б N, Na, Ni; В Al, Au, As; Г S, Se, Sc.XI Варіант

1. Позначте лужнозмельний елемент:

А Калій; Б Цинк; В Кальцій; Г Алюміній.

2. Позначте елемент, ядро атома якого містить 25 нейтронів і 25 протонів:

А Br; Б Mn; В At.

3.Позначте інертний газ:

А O; Б Cl; В Xe; Г Ni.

4. Позначте елемент, який має більш виражені металічні властивості:

А Бор; Б Кальцій; В Вісмут.

5.Позначте протонні числа елементів, що належать до одного періоду:

А 11; Б 6; В 17.

6. Плутоній, Радій, Ганій належать до:

А f-елементів Б d-елементів В p-елементів Г s-елементів

7. В атомі хімічного елемента 6 s-електронів і 11 р-електронів. Скільки електронів на його зовнішньому енергетичному рівні?

А 2; Б 4; В 7; Г 5.

8. Яка пара елементів з однієї групи?

А Al, Si; Б C, Sn; В Ca, As; Г Fe, Ti.

9. В якій парі обидва хімічні елементи мають на зовнішньому енергетичному рівні по 2 електрони?

А Zn і Ge; Б Сa і Al; В Ba і Fr; Г Ba і Be.

10. Позначте елементи побічних підгруп:

А V; Б C; В Sn; Г Pt.Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.