Роздаткові матеріали "Основи" 8 клас

Хімія

22.10.2021

35

1

0

Опис документу:

Даний матеріал можна використовувати на уроках хімії як роздатковий, або як опорний конспект при вивченні теми "Основи" дистанційною формою навчання у 8 класі. Матеріал складається з опорного конспекту, що описує загальну характеристику, номенклатуру, класифікацію основ, та їх фізичні властивості. Опорний конспект "Хімічні властивості основ" містить опис загальних хімічних властивостей із прикладами та завданнями.

Оберіть документ з архіву для перегляду:
Перегляд
матеріалу
Отримати кодПерегляд
матеріалу
Отримати код

Na2O+ H2O=

CaO+ H2O=

MgO+ H2O=

Cr2O3+ H2O=

BaO+ H2O=

K2O+ H2O=

CuO+ H2O=

Al2O3+ H2O=

MnO+ H2O=

NiO+ H2O=

Fe2O3+ H2O=

Li2O+ H2O=

ZnO+ H2O=

Cr2O3+ H2O=

PbO+ H2O=
Перегляд
матеріалу
Отримати код

ОСНОВИ

М е(ОН)n (загальна формула)


метал гідроксогрупа індекс, що показує кількість гідроксогруп та

дорівнює валентності Ме

Основи – це складні речовини, що складаються з атомів металів (Ме) та однієї, або декількох гідроксогруп (ОН)Номенклатура основ

Валентність Ме, що утворює основу

Правило складання назви основи

Приклади

Стала

Назва металу+ слово «гідроксид»

NaOН – натрій гідроксид

Ca(OН)2 – кальцій гідроксид

Змінна

Назва металу+ валентність (в дужках) + слово «гідроксид»

FeH)2 –ферум (IІ) гідроксид

FeH)3–ферум (IІІ) гідроксид

Класифікація

ОСНОВИ (гідроксиди)

Розчинні за розчинністю (у воді) Нерозчинні

(луги) FeH)3, Cu(OH)2, Pb(OH)2

NaOH, KOH, LiOH


за основністю (кількістю гідроксогруп)

однокислотні

NaOH, КОН

двокислотні

Ca(OH)2 та ін..

трикислотні

Fe(OH)3 та ін..

чотирикислотні

Ti(OH)4 та ін..


Фізичні властивості

Забарвлення деяких основ:

а) кальцій гідроксид;

б) купрум (ІІ) гідроксид;

в) ферум (ІІІ) гідроксид;

г) нікол (ІІ) гідроксид;

д) β-кобальт (ІІ) гідроксид

За нормальних умов усі луги — тверді речовини білого кольору, милкі на дотик, їдкі, роз’їдають шкіру, тканини, папір, не мають запаху. Нерозчинні основи — тверді, здебільшого кристалічні, речовини різного кольору без запаху, не милкі на дотик.

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Хімічні властивості ОСНОВ

Хімічні властивості гідроксидів металів багато в чому залежать від того, до якої групи вони належать — до лугів чи до нерозчинних основ.


ЗАГАЛЬНІ ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ЛУГІВ

1.  Розчини лугів змінюють забарвлення індикаторів.

Фактично індикатор реагує на наявність гідроксидних груп, що містяться в розчині будь якого лугу. При цьому протікає хімічна реакція з утворенням нового продукту, ознакою протікання якої є зміна забарвлення речовини.


Зміна забарвлення індикаторів у розчинах лугів

Індикатори

Колір індикатора в середовищі

Нейтральному

Кислому

Лужному

Лакмус

Фіолетовий

Червоний

Синій

Фенолфталеїн

Безбарвний

Безбарвний

Малиновий

Метиловий оранжевий

Помаранчевий

Рожевий

Жовтий2. Луги взаємодіють з кислотами, утворюючи сіль і воду.

Реакції обміну між лугами і кислотами називають реакціями нейтралізації.

Наприклад, при взаємодії натрій гідроксиду з нітратною кислотою утворюється натрій нітрат і вода:

NaOH+HNO3=NaNO3+H2О

 

3. Луги взаємодіють з кислотними оксидами, утворюючи сіль і воду.

Наприклад, при взаємодії кальцій гідроксиду з карбон(IV) оксидом (вуглекислим газом), утворюється кальцій карбонат і вода:

Ca(OH)2+CO2=CaCO3↓+H2О

 

4. Луги можуть взаємодіяти з розчинними у воді солями.  

Зверни увагу!

Реакція обміну між основою і сіллю можлива лише у тому випадку, якщо обидві вихідні речовини є розчинними у воді, а в результаті реакції утворюється хоча б одна нерозчинна речовина (випадає осад).

Наприклад, при взаємодії калій гідроксиду з купрум(II) сульфатом утворюється калій сульфат і купрум(II) гідроксид, який випадає в осад:

2KOH+CuSO4=K2SO4+Cu(OH)2

 

При взаємодії кальцій гідроксиду з натрій карбонатом утворюється кальцій карбонат (осаді натрій гідроксид:

Ca(OH)2+Na2CO3=CaCO3↓+2NaOH

 5. Малорозчинні луги при нагріванні розкладаються на оксид металу і воду.

Наприклад, якщо нагріти кальцій гідроксид, утворюється кальцій оксид і водяна пара:

Ca(OH)2= CaO+H2O↑ЗАГАЛЬНІ ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ НЕРОЗЧИННИХ ОСНОВ

1. Нерозчинні основи взаємодіють з кислотами, утворюючи сіль і воду.

Наприклад, при взаємодії купрум(II) гідроксиду з сульфатною кислотою утворюється купрум(II) сульфат і вода:

Cu(OH)2+H2SO4=CuSO4+2H2O

 

2. Деякі нерозчинні основи можуть взаємодіяти з деякими кислотними оксидами, утворюючи сіль і воду.

Наприклад, при взаємодії купрум(II) гідроксиду з сульфур(IV) оксидом утворюється купрум(II) сульфіт і вода: t°

Cu(OH)2+SO2= CuSO3+H2O

 

3. Нерозчинні основи при нагріванні розкладаються на оксид металу і воду.

Наприклад, ферум(III) гідроксид при нагріванні розкладається на ферум(III) оксид і воду: t°

2Fe(OH)3= Fe2O3+3H2O


ЗАВДАННЯ:

  1. Допишіть схеми реакцій і складіть хімічні рівняння:

К OH+N2O5=

NaOH+H2S=

Ba(OH)2+K2SO4=

LiOH+NiCl=

Mg(OH)2+SO3=

Ca(OH)2+H3PO4=

Ni(OH)2+HNO3=

Bi(OH)3=t

  1. Напишіть рівняння реакцій (якщо вони можливі) між

основами (у лівому стовбчику) і солями (у правому стовбчику):

калій гідроксид кальцій карбонат

манган (ІІ) гідроксид ферум (ІІІ) нітрат

барій гідроксид натрій сульфат

  1. За допомогою яких реакцій можна здійснити перетворення, позначені стрілками

L i2O LiOH Li2SO4

C a(OH)2 CaO CaBr2

  1. Яка кількість речовини магній гідроксиду вступає в реакцію із 12,6г нітратної кислоти?

  2. Яка маса осаду утвориться в результаті взаємодії 22,4г калій гідроксиду з достатньою кількістю манган (ІІ) хлориду?

Перегляд
матеріалу
Отримати код

1. Розчинні і нерозчинні основи мають спільну властивість – реагують з кислотами, утворюючи сіль і воду:
NaOH + HCl = NaCl + H2O;  
Cu(OH)2 + 2HCl = CuCl2 + 2H2O.
Тип реакції – обміну, нейтралізації.

Під час взаємодії багатооснóвних кислот з гідроксидами можуть утворюватися кислі солі:
KOH + H2SO4 = KHSO4 + H2O;
Ca(OH)2 + 2H2SO4 = Ca(HSO4)2 + 2H2O.

Під час взаємодії багатокислотних гідроксидів з однооснóвними кислотами можуть утворюватися оснóвні солі:
Ca(OH)2 + HCl = CaOHCl + H2O (основа в надлишку);
CaOHCl + HCl = CaCl2 + H2O.

2. Луги реагують з кислотними оксидами, утворюючи середню або кислу сіль при надлишку чи нестачі лугу відповідно:
2NaOH + CO2 = Na2CO3 + H2O;
NaOH + CO2 = NaНCO3.

Для нерозчинних основ такі реакції не характерні.

3 Луги взаємодіють із розчинними солями малоактивних металічних елементів, утворюючи нову сіль і нерозчинну основу:
2KOH + FeCl2 + Fe(OH)2↓ + 2KCl.
Луги можуть взаємодіяти із розчинними солями активних металічних елементів, якщо в результаті реакції утворюється нерозчинна сіль:
K2SO4 + Ba(OH)2 = 2KOH + BaSO4↓.

Луги взаємодіють з кислими солями утворюючи середні солі: KHSO4 + KOH = K2SO4 + H2O.

Для нерозчинних основ такі реакції не характерні.

4. Майже всі основи (крім гідроксидів Натрію і Калію, лужних металів) у результаті нагрівання легко розкладаються на оксид і воду:
Cu(OH)2 = CuO + H2O.

Хімічні властивості основ

Способи добування основ

Розчинних

Нерозчинних

Meакт + H2O → MeOH + H2
(Meакт)xOy + H2O → Me(OH)n

(Meм.акт)хRy + МеOH = MexRy + Me(OH)n

Електроліз розчинів солей: 2NaCl + 2H2O = H2 + Cl2 + 2NaOH
де Меакт. – активний метал, Мем.акт. – малоактивний метал.

1. Розчинні гідроксиди (луги) можна добути взаємодією активних металів та їх оксидів з водою:

2Na + 2H2O = 2NaOH + H2↑;
Na
2O + H2O = 2NaOH.

2. Взаємодією розчинів солей з лугами можна також використати для добування деяких розчинних основ. Якщо на розчини солей натрію, літію та деяких інших металів подіяти гідроксидом барію або кальцію, то внаслідок реакції утвориться розчинна основа і нерозчинна сіль, яку можна легко відокремити від розчину:

Na2CO3 + Ca(OH)2 = 2NaOH + CaCO3↓;
Li
2SO4 + Ba(OH)2 = 2LiOH + BaSO4↓.

3. Луги можна добути електролізом водних розчинів солей.

4. Нерозчинні гідроксиди можна добути реакцією обміну між сіллю (найчастіше сіллю малоактивного металічного елемента) та лугом у розчині:

FeCl3 + 3NaOH = 3NaCl + Fe(OH)3↓.

Практичне застосування деяких основ

NaOH – у великій кількості використовується у нафтовій промисловості для очищення нафтопродуктів переробки нафти, в миловарній, паперовій, текстильній промисловостях, у виробництві штучного шовку та в ряді інших виробництв. Кипятінням деревини з NaOH добувають целюлозу. Обробка бавовняних тканин натрій гідроксидом поліпшує їх здатність до фарбування. Натрій гідроксид – важливий реактив у аналітичній хімії.

КОН – застосовують у миловарній промисловості для виготовлення рідкого мила. Внаслідок великої гігроскопічності його використовують як осушувач, для вбирання вуглекислого газу, у хірургії для припікання, як вихідний продукт для добування різних солей калію.

Ca(OH)2  відомий під назвою «гашене вапно», широко використовують у будівництві. Суміш гашеного вапна з піском і водою називають вапняним розчином і використовують для скріплення цегли під час мурування цегляних стін, а також як штукатурка. Вапняний розчин твердне спочатку внаслідок випаровування води, а потім – внаслідок вбирання гашеним вапном з повітря вуглекислого газу й утворення кальцій карбонату. Ca(OH)використовують для добування хлорного вапна [Са(ОН)+ Сl→ CaOCl+ H2O]. Як «вапняну воду» застосовують для білення, у медицині проти опіків або як протиотруту при отруєннях сульфатною чи оксалатною кислотами.

Ba(OH)2 – насичений водний розчин відомий як «баритова вода», є важливим лабораторним реактивом для виявлення СО2, йонів SO42– та СO32– та відносно дешевою розчинною основою.

NH4OH – один з найважливіших хімічних реактивів, розбавлений розчин якого «нашатирний спирт» застосовують як слабку основу в хімічній практиці, у медицині, домашньому господарстві.

Завдання для самоконтролю

1. Закінчіть рівняння реакцій, які відображають хімічні властивості основ і спосіб їх добування:
а) KOH + HCl → …               д) Zn(OH)2 + HCl → …
б) KOH + CO2 → …               е) Zn(OH)2   …
в) KOH + FeCl2 → …             є) CaO + H2O → …
г) K + H2O → …                    ж) CuCl2 + KOH → …

2. Зобразіть хімічними рівняннями такі процеси: а) реакція натрій гідроксиду з фосфор(V) оксидом; б) нейтралізація ферум(III) гідроксиду нітратною кислотою; в) розкладання алюміній гідроксиду; г) взаємодія кальцій гідроксиду з карбон(IV) оксидом.

3.*  Здійсніть перетворення: MgMgOMg(OH)2 MgCl2Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Нещодавно завантажили