Роздаткові матеріали "Кислоти" 8 клас

Хімія

Для кого: 8 Клас

22.10.2021

36

3

0

Опис документу:

Даний матеріал можна використовувати на уроках хімії як роздатковий, або як опорний конспект при вивченні теми "Кислоти" дистанційною формою навчання у 8 класі. Матеріал складається з опорного конспекту, що описує загальну характеристику, номенклатуру, класифікацію кислот, та їх фізичні властивості. Опорний конспект "Хімічні властивості кислот" містить опис загальних хімічних властивостей із прикладами та завданнями. Картки з формулами кислот та роздатковий матеріал для складання хімічних рівнянь

Оберіть документ з архіву для перегляду:
Перегляд
матеріалу
Отримати код

HF

HCl

HNO2

HNO3

H2CO3

H2SiO3

H2S

H2SO3

H2SO4

H3PO4Перегляд
матеріалу
Отримати кодПерегляд
матеріалу
Отримати код

N2O3+ H2O=

Сl2O7+ H2O=

SO2+ H2O=

N2O5+ H2O=

SO3+ H2O=

P2O5+ H2O=

CO2+ H2O=

SiO2(теорет.)+ H2O=

B2O3+ H2O=Перегляд
матеріалу
Отримати код

КИСЛОТИ

Номенклатура

Формула

Хімічна назва

Тривіальна назва

(загальна формула)

Н n(Кисл.зал.)

Гідроген кислотний залишок

індекс, що залежить від валентності кислотного залишку


HF

Фторидна кислота

Плавикова

HCl

Хлоридна кислота

Соляна

HNO2

Нітрітна кислота


HNO3

Нітратна кислота

Азотна

H2CO3

Карбонатна кислота

Вугільна

H2SiO3

Метасілікатна кислота

Кремнієва

H2S

Сульфідна кислота

Сірководнева

H2SO3

Сульфітна кислота

Сірчиста

H2SO4

Сульфатна кислота

Сірчана

H3PO4

Ортофосфатна кислота

Фосфорна


Кислоти – це складні речовини, що складаються з атомів Гідрогену та кислотного залишкуМеталічні Е + О Перехідні Е+ О

Класифікація кислот

За вмістом Оксигену

Безоксигенові

HF, HCl, H2S та ін..

Оксигеновмісні

HNO3, H2CO3, H2SO4, H3PO4 та ін..

За основністю

Одноосновні

HCl, HNO3

Двохосновні

H2CO3, H2S

Трьохосновні

H3PO4

За активністю

Сильні

HCl HNO3 H2SO4

Середньої сили

HF H2SO3 H3PO4

Слабкі

H2S H2CO3 H2SiO3

Фізичні властивості

Агрегатний стан

При нормальних умовах (при температурі C) кислоти можуть бути як твердими речовинами, так і рідинами. Твердою речовиною є ортофосфатна H3PO4, силікатна H2SiO3, оцтова CH3COOH, борна H3BO3, та лимонна кислоти. У рідкому агрегатному стані знаходиться сульфатна H2SO4 і нітратна HNO3 кислоти.
Деякі кислоти взагалі не існують у чистому
вигляді, а являють собою водні розчини.

Наприклад, при розчиненні у воді відповідних газів, утворюється фторидна HF, хлоридна HCl, бромідна HBr, йодидна HI і сульфідна H2S кислоти. У вигляді розбавлених водних розчинів існує сірчиста кислота H2SO3.

Колір

Водні розчини кислот, як правило, є безбарвними.

Запах

Деякі кислоти є леткими і в концентрованому вигляді мають різкий запах.

Наприклад, різкий характерний запах має концентрована нітратна і концентрована хлоридна кислоти. Напевно, ні з чим іншим неможливо переплутати характерний запах оцтової кислоти. Сульфідна кислота H2має специфічний «аромат» сірководню, що нагадує запах тухлих яєць.

Розчинність кислот у воді

У переважній більшості, кислоти добре розчиняються у воді. Практично нерозчинною є силікатна кислота H2SiO3. Погано розчиняється у воді борна кислота H3BO3.


Перегляд
матеріалу
Отримати код

Хімічні властивості КИСЛОТ

Кислоти мають цілу низку загальних хімічних властивостей


1.  Розчини лугів змінюють забарвлення індикаторів.

Фактично індикатор реагує на наявність катіонів Гідрогену, що містяться в розчині будь якої Кислоти.


Зміна забарвлення індикаторів у розчинах кислот

Індикатори

Колір індикатора в середовищі

Нейтральному

Кислому

Лужному

Лакмус

Фіолетовий

Червоний

Синій

Фенолфталеїн

Безбарвний

Безбарвний

Малиновий

Метиловий оранжевий

Помаранчевий

Рожевий

Жовтий2. Взаємодія кислот з металами

Кислоти взаємодіють з металами, що стоять в ряду активності металів лівіше водню. В результаті реакції утворюється сіль і виділяється водень. 

  

  

Можна сказати, що метали, розташовані в ряду активності лівіше, витісняють атоми Гідрогену з кислот.

Наприклад, при взаємодії цинку з сульфатною кислотою утворюється цинк сульфат і виділяється водень:

Zn+H2SO4 розбавлена=ZnSO4+H2


Зверни увагу!

Нітратна кислота і концентрована сульфатна кислота з металами взаємодіє інакше (сіль утворюється, але водень при цьому не виділяється)

Реакцію між простою і складною речовинами, в результаті якої утворюються нові проста і складна речовини, називають реакцією заміщення.

3. Взаємодія кислот з основними і амфотерними оксидами

Кислоти реагують з основними і амфотерними оксидами. У результаті реакції утворюється сіль і вода.

 

Наприклад, при взаємодії основного кальцій оксиду з нітратною кислотою утворюється сіль кальцій нітрат, а при взаємодії амфотерного алюміній оксиду з сульфатною кислотою утворюється сіль алюміній сульфат:

 

CaO+2HNO3=Ca(NO3)2+H2O;

Al2O3+3H2SO4=Al2(SO4)3+3H2O

 

4. Взаємодія кислот з основами і з амфотерними гідроксидами

Кислоти реагують з основами і з амфотерними гідроксидами, утворюючи сіль і воду.

Т ак само, як і в попередньому прикладі, при взаємодії натрій гідроксиду і алюміній гідроксиду з кислотами утворюються відповідні солі:

 

NaOH+HNO3=NaNO3+H2O;

Al(OH)3+3HCl=AlCl3+3H2O

Реакції між кислотами і основами називають реакціями нейтралізації.
5. Взаємодія кислот з солями

Реакції між кислотами і солями можливі, якщо в результаті утворюється практично нерозчинна у воді речовина (випадає осад) або утворюється летка речовина (газ).

  • Кислоти реагують з розчинами солей, якщо в результаті реакції один з продуктів випадає в осад.

Наприклад, при взаємодії розчину сульфатної кислоти з розчином кальцій хлориду в осад випадає кальцій сульфат, а при взаємодії розчину калій силікату з розчином нітратної кислоти в осад випадає силікатна кислота: 


H2SO4+CaCl2=CaSO4↓+2HCl;

K2SiO3+2HNO3=H2SiO3↓+2KNO3


  • Продукт реакції при звичайних умовах, або при нагріванні випаровується.

Наприклад, при дії хлоридної кислоти на ферум(II) сульфід виділяється газ гідроген сульфід:

FeS+2HCl=FeCl2+H2S↑

  • Якщо кислота, яка вступає в реакцію, є сильнішою, за ту кислоту, що утворюється.

Наприклад, хлоридна кислота може витіснити карбонатну з її солі:

 

2HCl+CaCO3→CaCl2+ Н2СО3 (нестійка і розкладається на H2O+CO2)Для того, щоб винести судження про можливість протікання реакції, можна скористатися витискувальним рядом кислот:

H NO3 H2SO4 HCl H2SO3 H2CO3 H2S H2SiO3 H3PO4

У цьому ряду кислота, що знаходиться лівіше, може витіснити з солі кислоту, що знаходиться правіше.


6. Розклад оксигеновмісних кислот

При розкладанні кислот утворюється кислотний оксид і вода. Карбонатна кислота розкладається при звичайних умовах, а сульфітна і силікатна кислоти — при невеликому нагріванні:

H2CO3H2O+CO2↑;

H2SO3t H2O+SO2↑;

H2SiO3t H2O+SiO2


  1. Допишіть схеми реакцій і складіть хімічні рівняння:

Mg+HBr=

BaO+HNO3=

NaOH+H2SO4=

Li2O+H2SO4=

Fe(OH)2+HNO3=

K

ЗАВДАННЯ:2SiO3+H3PO4=

  1. Замість крапок напишіть формули кислот-реагентів, продуктів реакцій і перетворіть схеми на хімічні рівняння:

Fe+….=FeCl2 + …. Al + ….=Al2(SO4)3 + ….

Cr(OH)2 + ….=CrSO4 + …. AgNO3 + ….= AgI + ….

Li2O+….=Li3PO4 + …. KOH + ….=KNO3 + ….

  1. Напишіть рівняння реакцій (якщо вони вібуваються) між розбавленою сульфатною кислотою і такими речовинами:

цинк, срібло, карбон (IV)оксид, барій гідроксид, фторидна кислота, плюмбум(ІІ)нітрат.

  1. Для кожного перетворення напишіть по два хімічні рівняння:

H Cl CaCl2

H 2S K2S

H 3PO4 Ba2(PO4)2

  1. Яка маса сульфатної кислоти потрібна для нейтралізації 8г натрій гідроксиду?

  2. Під час розкладу нітратної кислоти виділилося 11,2л суміші газів (н.у.).

Визначте масу кислоти, що розклалася.

H NO3 (N2O5) + H2O


NO2 O2


Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.