Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Методичні ігри для урізноманітнення уроків природничого циклу
»
Взяти участь Всі події

Роль хімії у створенні нових матеріалів

Хімія

14.01.2019

3892

170

0

Опис документу:
з’ясувати: роль хімії в житті суспільства; значення у створенні нових матеріалів; проаналізувати позитивний та негативний вплив хімічної промисловості; згадати суть понять «речовина», «матеріал», «тіло»; розкрити і з’ясувати суть понять «хімізація, композиційні матеріали»
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Урок з хімії 10 клас

Тема: Роль хімії у створенні нових матеріалів.

Мета:

освітня: 1. з’ясувати роль хімії в житті суспільства;

2. значення у створенні нових матеріалів;

3. проаналізувати позитивний та негативний вплив хімічної промисловості;

4. згадати суть понять «речовина», «матеріал», «тіло»;

5. розкрити і з’ясувати суть понять «хімізація, композиційні матеріали»

розвиваюча: розвивати вміння:

1. критично мислити;

2. самостійно застосовувати знання в різних ситуаціях;

3. проявляти уяву та творчість;

4. вільно висловлювати ідеї та думки;

5. працювати в парах і групах;

6. мислити;

4. робити висновки.

виховна: виховувати:

1. формування наукового світогляду;

2. розуміння зрослої ролі хімії у розв’язанні проблем людства.

Тип уроку: формування й удосконалення вмінь і навичок.

Хід уроку

Форми роботи

І. Мотивація учбової діяльності.

Оскільки дана тема являється логічним завершенням курсу хімії, то найкращим буде провести мотивацію у вигляді технології «мозкова атака»:

 • Поясніть, що спільного між поняттями «речовина», «матеріал», «тіло» і чим вони відрізняються?

 • Назвіть відомі Вам традиційні матеріали.

 • Де вони застосовуються?

 • Які групи матеріалів найбільше використовуються в промисловості?

 • Який позитивний чи негативний вплив хімізації на навколишнє середовище?

 • Які хімічні речовини є основою виробництва різних матеріалів?

Учителем пропонується класу скласти асоціативне дерево, що буде відображати позитивні та негативні сторони хімізації господарства.

Хімізація – це використання хімічних процесів і хімічних методів аналізу практичної діяльності людини і передусім у сфері матеріального виробництва.

Хімізація господарства

позитивні наслідки

негативні наслідки

 1. виготовлення мінеральних та

органічних добрив

 1. способів захисту

рослин

 1. нові матеріали:

а) хімічні волокна

б) вибухові речовини

в) мийні засоби

г) пластмаси

д) лікарські речовини

е) фарби

є) гума

 1. застосування хімічних процесів у різних галузях:

а) енергетика

б) будівництво

в) електроніка

г) металургія

д) авіація

е) медицина

є) сільське господарство

ж) легка промисловість

з) побут

 1. забруднення навколишнього середовища:

а) гідросфери

б) атмосфери

в) літосфери

 1. як наслідок:

а) смог

б) кислотні дощі

в) озонові дірки

г) парниковий ефект

Бесіда з класом за запитаннями

Запис у словник

ІІ. Оголошення теми і мети уроку.

Запис на дошці

ІІІ. Вивчення матеріалу теми.

У вивченні теми «Роль хімії в житті суспільства» треба буде з’ясувати значення хімії в практичній діяльності людини, зокрема:

 • у створенні нових матеріалів;

 • у розв’язанні проблеми сировини для хімічних та інших виробництв, у відкритті нових видів сировини;

 • розв’язання енергетичної проблеми: збереження і раціональне використання нафти, газу, вугілля, ядерного палива, енергії Сонця та води, інших джерел енергії на Землі;

 • розвитку побутової хімії, як окремої галузі промисловості;

 • розв’язання екологічної проблеми, заощадження чистоти повітря, водойм, ґрунту, здоров’я людини.

Розглядається внесок хімії у створенні матеріалів.

Матеріалице речовини, що застосовуються для виготовлення різних фізичних тіл.

Вчитель записує на дошці слово «Матеріали», скеровує роботу так, щоб в кінці уроку учні змогли зробити класифікацію матеріалів і привести приклади.

?

Матеріали

? ?

Створюється спільний проект. Робота в малих групах.

Клас поділяється на 4 групи. Кожна група має завдання: дослідити використання матеріалів у різних галузях господарства:

електроніка транспорт

І група ІІІ група

будівництво сільське господарство

легка промисловість медицина

ІІ група ІV група

металургія побут

Кожна група отримує інструктивну картку, за якою буде доповідати перед класом.

Інструктивна картка І групи:

Електроніка

Будівництво

 • виготовлення кабелів

 • леговані сталі

Згадати:

 1. Реакції полімеризації

а) етилену

полім.

nCH2 = CH2 ?

б) пропілену

полім.

?

CH3

в) хлорвинилу

полім.

?

Cl

 • скло

 • цемент, бетон

 • лаки, фарби

Згадати:

 1. Реакції, що лежать у виробництві скла.

Сировина: Na2 CO3 – сода

CaCO3 – вапняк

SiO2пісок

cпл

Na2CO3 + SiO2 ?

cпл

CaCO3 + SiO2?

 1. Керамічне виробництво:

вироби з глини

порцеляна фаянс

K2OAl2O3 ∙ 6 SiO2 ?

 1. Склад цементу:

CaO (64 – 67%); SiO2 (21 – 24%);

Al2O3 (4 – 7%)

 1. Що таке бетон?

Висновок: які матеріали застосовуються в енергетиці та будівництві?

Постановка цілей при вивченні теми

Запис у словник

Робота в малих групах

Інструктивна картка ІІ групи:

Легка промисловість

Металургія

 • синтетичний каучук

 • синтетичне волокно

 • барвники

 • папір

Згадати:

 1. Реакції, що лежать в основі виробництва:

а) капрону - ?

б) лавсану - ?

 • коксування

 • відновлення металів

 • добування чавуну, сталі

Згадати:

 1. Основні реакції добування чавуну:

C + O2 → ?

CO2 + С → ?

Fe2O3 + CO → ?

Fe + C → ?

Fe + CO → ?

 1. Основні реакції добування сталі:

2C + O2 → ?

недост.

Fe + O2 → ?

FeO + C → ?

FeO + Si → ?

FeO + Mn → ?

FeO + P → ?

 1. Відновлення металів з їх оксидів:

NiO + C → ?

Fe3O4 + CO → ?

MoO + H2 → ?

Висновок: які матеріали застосовуються в електроніці та металургії?

Інструктивна картка ІІІ групи:

Транспорт

Сільське господартво

 • паливо

 • масла

 • автомобільні шини

Згадати:

  1. Реакції, що лежать в основі виготовлення синтетичного каучуку - ?

  2. Перегонка нафти:

фракції

бензин Cх - Cy ? лігроїн ?

гас ? газойль ?

мазут ?

 • мінеральні добрива

 • засоби захисту рослин

Згадати:

 1. добрива:

а) нітратні - ?

б) фосфатні - ?

в) комбіновані - ?

 1. засоби захисту рослин:

а) гексахлоробензен - ?

б) гексахлоран - ?

Висновок: які матеріали застосовуються в авіації та сільському господарстві?

Інструктивна картка ІV групи:

Медицина

Побут

 • ліки

 • антисептики

 • медична апаратура

 • продукти харчування

 • синтетичні миючі засоби

 • парфуми

 • побутові прилади (пластмаси)

Згадати:

 1. Реакції, що лежать в основі виготовлення маргарину:

Триолеїн + ? → Тристеарин

 1. Реакцію добування мила:

Тристеарин + NaOH → ?

Тристеарин + КOH → ?

Висновок: які матеріали застосовуються в медицині та побуті?

Завдання до груп. Метод «Навчаючи вчуся»:

 1. висловлювати свої думки з приводу застосування матеріалів у різних галузях народного господарства по плану інструктивної картки;

 2. якщо щось незрозуміло, то запитати у вчителя, а також перевірити, чи правильно зрозуміли інформацію;

 3. підготуватися до передачі цієї інформації у доступній формі;

 4. написати рівняння реакцій, що застосовуються в хімії для добування різних речовин, користуючись завданням інструктивної картки;

 5. учасникам груп доповісти, зробити висновки про матеріали, що застосовуються в різних галузях сільського господарства.

Наприкінці роботи кожна група звітує, записує на дошці певні положення, висновки про те, які матеріали застосовуються в певній галузі.

Після заслуховування доповідей всіх груп учні повертаються до слова «Матеріали», яке було написане на дошці на початку уроку. роблять висновок про якість матеріалів.

композити

Матеріали

металічні неметалічні

Складають опорний конспект.

Опорний конспект

 1. Металічні матеріали

 1. Метали: чисті, надчисті.

 2. Сплави: на основі заліза: чавун, сталь;

на основі міді: бронза, латунь, мельхіор;

на основі алюмінію: дюралюміній, сілуміни.

 1. Неметалічні матеріали:

 1. органічні:

а) синтетичні полімери: поліетилен, поліпропілен,

формальдегіди, смоли, полівілхлорид;

б) синтетичні волокна: капрон, нейлон, нітрон, лавсан;

в) каучуки: бутадієновий, ізопреновий.

 1. неорганічні:

а) скло звичайне;

б) кераміка: глина, фаянс, порцелян, цегла;

в) цемент, бетон, залізобетон.

 1. Композити – речовини, що складаються з пластичної матриці та наповнювача:

а) металокераміка (кермети);

б) гумоволокнисті композиційні матеріали; в) ліки.

Виконання завдання

Запис у зошити

Запис у словник

ІV. Робота з підручником.

Робота з підручником

Нові методи добування матеріалів:

 1. порошкова металургія – створення матеріалів, які неможливо добути методом плавки;

 2. методи добування композитів:

а) відновлення матеріалів бором та карбідом бору;

б) відновлення оксидів металів силіцієм.

Робота з підручником

Запис в словник

V.Закріплення. Рефлексія.

  • Що нового ти почув на уроці?

  • Чи сподобався тобі урок?

  • Що, на твою думку, є матеріалом ХХІ століття? Чому?

  • Чи важливим є розвиток порошкової металургії?

  • Чи знаєш ти ще якісь не згадані на уроці матеріали? Аргументуй свою відповідь.

V. Домашнє завдання:

Повторити виробництва:

а) сульфатної кислоти

б) нітратної кислоти

в) добування Ме. Сплави.

г) мінеральні добрива

д) силікатна промисловість

Підготувати доповіді:

І група – Сировина хімічної промисловості. Застосування сировини.

ІІ група – Мінеральна сировинна база України. Джерела сировини.

ІІІ група – Основні завдання хімії в розв’язанні сировинних проблем.

Безвідходні виробництва.

Запис у щоденники

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.