Сьогодні відбувся
Вебінар:
«
Дислексія: як подолати труднощі та підвищити успішність в навчанні
»
Взяти участь Всі події

Робочий зошит "Розчини" (9 клас)

Увага! Автор матеріалу забороняє відтворення, передрук або розповсюдження іншим способом цього матеріалу з сайту «ВСЕОСВІТА» (тексти, фото, відео тощо). Дозволяється лише гіперпосилання на сам матеріал.

Хімія

Для кого: 9 Клас

20.10.2021

120

4

0

Опис документу:

При створенні робочого зошита з хімії я мала за мету зібрати та упорядкувати інформаційні матеріали, покращити ефективність уроку; визначити фактори впливу на підвищення якості знань, умінь і навичок учнів; формувати основи хімічної культури та творчих здібностей школярів, раціонально використовувати час уроку; активізувати пізнавальний інтерес дітей та збільшити частку самостійної роботи учнів; спонукати школярів до пошуку нової інформації; замінити репродуктивні види діяльності продуктивними.

Перегляд
матеріалу
Отримати код
РОБОЧИЙ ЗОШИТ

З ХІМІЇ

9 КЛАС

І СЕМЕСТР

___________________

___________________У рок 3

Тема: Розчини. Поняття про дисперсні системи, колоїдні та істинні розчини.


М ета: сформулювати, що всі речовини, які перебувають у живому і неживому світі – це певні системи, абсолютно чистих речовини на Землі не існує; дати поняття про дисперсні системи, колоїдні та істині розчини.Дисперсні системи – це ___________________________

(робота з підручником)


У рок 4

Тема: Розчини і його компоненти.


Мета: охарактеризувати розчини та його компоненти


Буквений диктант (запропоновані слова розчинів, учні пишуть біля слова букву, якщо це істинний розчини букву "І", якщо суспензія – букву "С" )

Молоко_____, чай____, сталь____, каламутна вода_____, кров____, олія з водою____, зубна паста____, суп____, заливне_____, мармелад____, кава_____.____________________________________________________________________________________________________________________________________

Пам‘ятка

Розчин

Розчин – це гомогенна система, яка складається з двох або більше компонентів: розчинника, розчинених речовин і продуктів їх взаємодії. Розчинник – кількісно переважає і перебуває в тому агрегатному стані, що і розчин, який утворюється. Розчинювана речовина – може перебувати у будь-якому агрегатному стані. Гомогенність розчинів обумовлена тим, що під час їх утворення внаслідок взаємодії з розчинником розчинена речовина подрібнюється до молекулярного або атомного рівня.

Стійкість розчину визначається розміром розподілених частинок

10 – 9 м

Розчини електролітів, неелектролітів; молекулярні, істинні

10 – 7 м

Колоїдні розчини

10 – 4 -

10 – 5 м

Суспензії(тверді в рідкому); емульсії(рідкі в рідкому).Урок 5

Тема: Вода як розчинник. Будова молекули води, поняття про водневий зв‘язок.


Мета: охарактеризувати воду як універсального розчинника; поняття диполь; сформулювати водневий зв‘язок, асоціати.


Перевірка домашнього завдання


1. Будова молекули води (модель води)

Молекули води являють собою диполі (грецьке слово – два полюси).

– т

+Гідрогени розміщенні під кутом 104,50


Вода полярний розчинник

2. Водневий зв‘язок – зв‘язок між атомами Гідрогену, які зв‘язані з атомом електронегативного елемента однієї молекули та значно електронегативними елементами другої молекули.

Схематично відобразити водневий зв‘язок

Сторінка для допитливих

Дисоціація води.

Вода – слабкий електроліт (малодисоційована сполука)

Н2О ↔ Н+ + ОН- або 2Н2О ↔ Н3О+ + ОН-, де Н3О+ - іон гідроксонію

В 1 л води за t = 220С дисоціює 10-7 моль води, утворюється 10-7 моль/л іонів Н+ 10-7 моль/л іонів ОН- .

[H+] = [OH-] = 10-7 моль/л, де [ ] – рівноважна концентрація іонів

[H+]

=

10-7 моль/л

Нейтральний розчин

>

Кислий розчин

<

Лужний розчин

Кислотність середовища найчастіше виражають не концентрацією іонів Гідрогену, а водневим показником рН – від'ємним логарифмом концентрації іонів Гідрогену:

рН = - Іg[H+] або [H+] = 10 –рН

[H+] моль/л

100

10-1

10-2

10-3

10-4

10-5

10-6

10-7

10-8

10-9

10-10

10-11

10-12

10-13

10-14

Збільшення кислотності

рН

Збільшення лужності →

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Реакція розчину сильно кисла

Слабко кисла

Слабко лужна

Сильно лужна

Нейтральна

Урок 6

Тема: Розчинність, її залежність від різних чинників. ЛР №1. Виявлення іонів Н+ і ОН- у розчині.


Мета: сформулювати розчинність; охарактеризувати фактори, які впливають на розчинність; виховувати уважність та спостережливість під час лабораторного досліду.

Розчинність

Розчинність – характеризує здатність речовин розчинятися. Є речовини, які змішуються між собою в будь-яких співвідношеннях, наприклад вода та спирт; тверді речовини, більшість газів і рідких речовин розчиняються у воді в певних співвідношеннях, так, при 200С у воді масою 100 г може розчинитися сульфат міді(ІІ), маса якого не перевищує 20,7 г.

- Розчин, у якому речовина більше не розчиняється за даної температури, називаються насиченими.

- Розчин, у якому речовина ще може розчинятися за даної температури, називаються ненасиченими.

- Розчин, в якому за певної температури речовини більше, ніж у насиченому розчині, називаються перенасиченими(сахароза).


Емпіричне правило "Подібне розчиняється в подібному"

 • від їх природи.

Як правило, речовини іонної природи (солі, луги) або речовини, молекули яких є полярними(кислоти) , добре розчиняються у полярних розчинниках, наприклад у воді. Також у воді добре розчині ті органічні речовини, які добре нею змочуються, тобто гідрофобні частини (спирти, карбонові кислоти); гідрофільні – це такі речовини, які не змочуються водою(олія, жири, нафта), ті речовини добре розчинні у неполярних розчинниках.

 • від температури.

Розчинність більшості твердих речовин із підвищенням температури збільшується, а розчинність газів, навпаки, зменшується з підвищенням температури. Якщо налити в стакан холодної води і поставити на стіл, через деякий час на його стінках з'являться бульки газу, це пояснюється тим, що при збільшенні температури розчинність газів у воді зменшилася і вони виділилися.

 • від тиску.

Тиск впливає лише на розчинність газів, який підлягає закону Генрі:

з підвищенням парціального тиску розчинність газів зростає;

при зниженні температури розчинність газів зростає.

Якщо відкрити пляшку з мінеральною водою, де оксид карбону(ІV) розчинено за умов підвищеного тиску, тиск у пляшці знизиться, розчинність газу зменшиться і він виділиться з розчину – вода ніби закипить.


Процес розчинення:

розчинення

Розчинювальна речовина Речовина у розчині + або – Q кДж

кристалізаціяУрок 7

Тема: Типи розчинів за вмістом розчиненої речовини


Мета: дати характеристику розчинам за вмістом розчиненої речовини.

"Хоча в природі не існує абсолютно нерозчинних речовин"

Хімічний диктант

 1. Які бувають системи.____________________

 2. Як називаються однорідні системи?________

 3. Як називаються неоднорідні системи? ______

 4. Суспензій – це ___________________________

 5. Колоїдні розчини – це ____________________

 6. Назвати елементи розчину.________________

 7. Молекули води являють собою _____________

 8. Вода – це ________ розчинник.

 9. Н азвати фактори, що впливають на розчинення речовини.Урок 8

Тема: Теплові явища, що супроводжують розчинення речовин. Фізико-хімічна суть процесу розчинення.


Мета: сформулювати теплові явища, що супроводжують розвинення речовини; дати поняття процесам екзо- та ендотермічний; охарактеризувати фізико-хімічну суть процесу розчинення з фізичної, хімічної та сучасної теорій.


Перевірка Д/З

Теплові явища при розчиненні

Якщо сума енергії гідратації всіх іонів більша за енергію, необхідну для розриву зв‘язків між йонами, то розчинення супроводжується виділенням теплоти. Цей процес називається екзотермічний (+Q КДж)

Якщо сума енергії гідратації всіх іонів менша за енергію, необхідну для розриву зв‘язків між йонами, то розчинення супроводжується поглинанням теплоти. Цей процес називається

ендотермічний ( – Q КДж)


Розчинення – це складний фізико-хімічний процес, під час якого відбувається взаємодія між частинками розчинника (вода) і речовиною, що розчиняється


Фізико-хімічна суть процесу розчинення


Розчинення

Фізична теорія

Розчинення – це

____________________


Розчини – це

____________________


Хімічна теорія

Розчинення – це

_________________

Сучасна теорія_

Розчинення – це

____________________________________________

Розчини – це

____________________________________________Теплові ефекти під час розчинення.

Утворення багатьох розчинів супроводжується тепловими ефектами, так, під час розчинення у воді лугів або кислот теплота виділяється, а під час розчинення багатьох солей – поглинається. Сучасна теорія розчинів розглядає розчинення як сукупність таких процесів:

1) взаємодія розчинника з частками розчиненої сполуки – сольватація;

2) руйнування структури розчиненої речовини – руйнування кристалічних ґраток – іонізація;

3) розподіл сольватованих часток у об'ємі розчинника – дифузія.

1-ий процес – утворення зв'язків – супроводжується виділенням теплоти (позитивний тепловий ефект). 2-й – руйнування зв'язків – відбувається з поглинанням теплоти (негативний тепловий ефект). Залежно від співвідношення значень цих теплових ефектів процес розчинення речовини може бути екзо- або ендотермічними.


Розчинення є фізико-хімічним процесом. Розчини мають властивості механічних сумішей і хімічних сполук. Виняток становить газоподібні розчини, які є механічними сумішами.Урок 9

Тема: Поняття про кристалогідрати


Мета: дати поняття про кристалогідрати


Хімічний диктант

 1. Назвати теорії процесу розчинення____________

 2. Розчинення згідно фізичної теорії – це _________

 3. Розчини по фізичній теорії – це _______________

 4. Розчинення по хімічній теорії – це ____________

 5. Розчини по сучасній теорії – це _______________

 6. Отже (висновок) розчинення – це _____________

Кристалогідратами називають кристалічні речовини, до складу яких входить певне число молекул води(кристалізаційна вода):

мідний купорос – CuSO4•5H2O,

гіпс - CаSO4•2H2O тощо.

Урок 10

Тема: Кількісний склад розчину. Масова частка розчиненої речовини.

Мета: охарактеризувати, що будь-яка система має кількісний та якісний склад; сформулювати масову частку розчиненої речовини.

Характеристика розчинів.

Кількісна характеристика

Якісна характеристика

Масова частка:

m1(маса розчиненої речовини)

ω = ----------------------------------------

m2(загальна маса розчину)

якщо кількість розчиненої речовини відносять до загального об'єму розчину, то йдеться про концентрацію

Молярна концентрація:

υ(речовини)

С = -------------------- , моль/л

V(розчину)

Якщо йдеться про насичений розчин, то використовують коефіцієнт розчинності – визначається масою речовини, яка здатна розчинитися в 100 г води за певної температури.

При 180С в 100 г Н2О – 35,9 г кухонної солі; коефіцієнт розчинності NаСІ = 35,9

( R180(NаСІ) = 35,9.


Розведений: відносно малий вміст розчиненої речовини.

Концентрований: відносно високий вміст розчиненої речовини. Умовні поняття: концентровані розчини – 98% Н2SO4,

38% НСІ.

Насичений, ненасичений, пересичений розчини.

Урок 12

Практична робота № 1

Тема: Приготування розчину солі з певною масовою часткою розчиненої речовини


Мета: самостійно; вивчити кількісний склад розчину

Обладнання:_____________

Реактиви:_______________


ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ
У кабінеті хімії речовини не слід куштувати!

Підпис у журналі по техніці безпеки


Хід роботи

 1. Практична робота з підручника.

 2. Визначення маси розчиненої речовини за відомою масовою часткою її в розчині.


Умова задачі

Розв‘язок

Варіант 1

Для лікування виразок застосовують (як зовнішнє) гіпертонічні розчини з масовими частками хлориду натрію 3%, 5%, і 10%. Які маси хлориду натрію треба розчинити у воді масою 100 г, щоб добути такі розчини? (відповідь: ≈3,09 г, ≈5,26 г, і ≈11,11 г)


Варіант 2

На консервних заводах засолюють огірки в розчині з масовою часткою кухонної солі 5%. Обчисліть, яку масу солі води треба взяти, щоб утворився розсіл масою 16000 кг. (відповідь: 800 кг, 15200 кг)


У розчині об‘ємом 1 л міститься нітрат натрію масою 42,5 г. обчисліть молярну концентрацію нітрату натрію у цьому розчині. (відповідь: 0,5 моль/л)


Для боротьби із шкідниками сільського господарства застосовують розчин мідь (ІІ) сульфату. Які маси мідного купоросу і води необхідно взяти для виготовлення розчину масою 200 кг з масовою часткою сульфату міді (ІІ) 5%? (відповідь: 15,625 кг і 184,375 кг)


Висновок

 1. Розчин – це … . (варіант 1) Розчинювальна речовина – це … (варіант 2)

 2. Записати процес розчинення речовини. (варіант 1)

 3. Записати процес кристалізації. (варіант 2)

 4. Кристалогідрати – це … .

 5. Що характеризує якісний склад розчину?Урок 11

Тема: Обчислення масової частки і маси розчиненої речовини в розчині.


Мета: повторити з учнями кількісний та якісний склад розчинів; навчити учнів знаходити масову частку і масу розчиненої речовини в розчині та використання масової частки на практиці.


"Мозковий штурм"

 1. Що таке розчин? _____________________________

 2. З який компонентів складається розчин? _________

 3. Як утворюється його маса? ____________________

 4. У вас на столі два розчини, цукор у воді. Вони різні. Чому?_______________________________________

 5. Як їх можна розпізнати?________________________

 6. Для розпізнання розчинів у лабораторіях існують ____________________ характеристики: __________, _________________.


Кількісний склад розчину

  • Масова частка розчиненої речовини виражається в частках до одиниці або у відсотках:

  • Часто користуються розчинами, виміряними в одиницях об‘єму. При розрахунках слід пам‘ятати:

  • Як ви думаєте, чому не псуються консервовані огірки і томати взимку?

Завдання творче. Візьміть рецепт консервування овочів у мами. Оформіть його на окремому листку і порахуйте масову частку солі і цукру, що входить до складу маринаду.Урок 13

Контрольна робота № 1


Урок 14

Тема: Електролітична дисоціація. Електроліти та неелектроліти.


Мета: дати поняття електролітична дисоціація; охарактеризувати електроліти і неелектроліти.


Електролітична дисоціація – це розщеплення електроліту на йони у водному розчині або розплаві.


  • Які ви знаєте види іонів? ______________

У розчині струм переносять йони. Тому електролітами є речовини, які дисоціюють на йони значною мірою. Такими є іонні кристали і багато молекул із полярними зв‘язками.В ода диполь – + -


Механізм дисоціації

Зобразити схему електролітичної дисоціації сполуки з йонним зв‘язком (NaCI) у водному розчині.
Електроліти - __________________________

Неелектроліти - __________________________


Урок 15

Тема: Електролітична дисоціація кислот, основ, солей у водних розчинах.


Мета: сформулювати електролітичну дисоціацію кислот, основ, солей у водних розчинах.


Кислоти, основи або луги, солі з погляду електролітичної дисоціації

Кислоти

Основи або луги

Кислоти – це сполуки, які під час дисоціації утворюють катіони гідрогену та аніони кислотного залишку.

НСІ ↔ Н+ + СІ - ;

Н2SO4H+ + H SO4-(І ступінь);

H SO4- H+ + SO42- (ІІ ступінь);

Н2SO4 2H+ + SO42- (сумарно)

Основи або луги – це сполуки, які під час дисоціації утворюють катіони металів і гідроксид-іони.

NaOHNa+ + OH-

Ca(OH)2CaOH+ + OH-

(І ступінь);

CaOH+Ca2+ + OH-

(ІІ ступінь);

Ca(OH)2Ca2+ + 2OH-

(сумарно)

Солі

Солі – сполуки, які під час дисоціації утворюють катіони металу та аніони кислотного залишку.

Середні солі:

Na2SO4 2Na+ + SO42-

Кислі солі:

KH SO4 K+ + HSO4-

HSO4- H+ + SO42-

KH SO4 K+ +H+ + SO42-

Основні солі

СаОНСІ ↔ CaOH+ + СІ-

CaOH+ Ca2+ + OH-

СаОНСІ ↔ Ca2++OH- + СІ-
Урок 16

Тема: Ступінь дисоціації. Сильні і слабкі електроліти.


Мета: дати поняття ступінь дисоціації; охарактеризувати сильні і слабкі електроліти.


"мозковий штурм"

 1. Що спільного утворюють кислоти при дисоціації у воді? _________________________

 2. Як розрізняють кислоти за силою? __________

 3. Основи утворюють при дисоціації у воді ______

 4. Сильні основи називаються _____________

 5. Солі при дисоціації у воді утворюють ________ металу та ________ кислотного залишку, з яких вони побудовані у __________ стані.

Усі солі є сильними електролітами


  • Кількісно процес дисоціації характеризується ступенем дисоціації (α-альфа).

, де nчисло молекул, що розпалися;

N - загальне число молекул, внесених у розчин


Слабкі електроліти ( <<1)

Дисоціюють на іони частково.

 1. Кислоти: Н2СО3, Н2S, HNO2, H2SiO3;

 2. Основи, нерозчинні у воді, а також NH4OH.

Середньої сили електроліти

H2SO3; H3PO4

Сильні електроліти ( )

Дисоціюють на іони повністю

1) H2SO4; HNO3; НСІ; НІ; НВr;

2) луги – гідроксиди лужних і лужно-земельних металів;

3) розчини майже усіх солей.


Ця класифікація є умовною, тому що ступінь дисоціації залежить від концентрації розчиненої речовини, температури, наявності інших розчинених речовин.


Урок 17

Тема: Реакції обміну між розчинами електролітів, умови їх перебігу. Йонні рівняння.


Мета: охарактеризувати реакції обміну між розчинами електролітів, умови їх перебігу; дати поняття йонні рівняння.

Реакції обміну між розчинами електролітів.

Реакції іонного обміну – хімічні реакції, що відбуваються у розчинах електролітів за участю іонів без зміни ступенів окиснення елементів.

Реакції нейтралізації – це реакція йонного обміну між кислотою та лугом.

Правило Бертолле: умови перебігу реакцій іонного обміну ідуть "до кінця".

Коли утворюються речовини, які практично не дисоціюють і залишають сферу реакцій:

 1. Осад → нерозчинні або малорозчинні сполуки;

 2. Летка речовина (газ) → леткі кислоти: НСІ, НF, HBr, HI, H2S, HNO3 ;

 3. Слабкі електроліти → Н2О, СН3СООН.

Приклад.

  • Взаємодія натрій сульфату з барій хлоридом (реакція іонного обміну).

1) Молекулярне рівняння:

_______________________________________________

2) Повне йонне рівняння (заряди ставляться після цифри у верхній частині):

_______________________________________________

3) Скорочена йонна форма:

_______________________________________________

  • Взаємодія кальцій карбонату з хлоридною кислотою (реакція нейтралізації).

1) Молекулярне рівняння:

_______________________________________________

2) Повне йонне рівняння:

_______________________________________________

3) Скорочена йонна форма:

_______________________________________________

 • Формули слабких електролітів, осадів і газів залишаються у молекулярній формі.

 • Хімічна суть реакції йонного обміну наочно передається її рівнянням, записаним у йонній формі

 • Таблиця розчинності кислот, основ та солей.

Гідроліз солей

  • На парті стоять розчини трьох солей: NaCI, СН3СООNa, MgCI2 та індикатори. Порозливайте їх у пробірки та до однієї додайте фенолфталеїн, а в другу – лакмус. Що спостерігається?

  • Розчин солі, утворений сильною кислотою та сильною основою не гідролізують, середовище нейтральне.

  • Розчин солі, утворений слабкою кислотою та сильною основою гідролізують, середовище лужне.

  • Розчин солі, утворений сильною кислотою та слабкою основою гідролізують, середовище кисле.

  • Гідроліз солей завжди відбувається тоді, коли їх іони реагують з водою, утворюючи слабкі (малодисоційовані) електроліти.

  • Гідроліз – це взаємодія іонів солі з водою, яка приводить до утворення слабкого електроліту.

  • Гідроліз супроводжується зміною середовища, воно стає або лужним, або кислим.

  • Тобто гідроліз – це реакція обмінного розкладу між різними речовинами та водою

  • Гідролізують органічні сполуки: складні естери, жири, вуглеводи, білки і неорганічні – солі, галогени, галогеніди тощо.

  • Гідроліз жирів супроводжується з утворенням мила та гліцерину.

Травлення їжі – процес розщеплення складних органічних речовин на прості сполуки, здатні всмоктуватися і засвоюватися організмом, але крім розщеплення складних органічних речовин цілий ряд хімічних реакцій відбувається і з мінеральними речовинами перед їх засвоєнням – одним із тих типів хімічних реакцій, які відбуваються у травленні і є реакція гідролізу.

 1. Гідроліз солей – це хімічна взаємодія молекул води з іонами слабкого електроліту, що входить до складу солі, в результаті якої утворюється малодисоційовані іони (молекули) і змінюється реакція середовища; або гідроліз солі, що утворена слабкою основою та сильною кислотою:

СuCI2 = Сu2++CI-

I стадія: Сu2+2О = СuОН+ +Н+

ІІ стадія: СuОН+ + Н2О = Сu(ОН)2 +Н+

Сумарно: СuCI2 + Н2О ↔ СuОНСІ + НСІ

2. Гідроліз солей – зворотний процес взаємодії катіона або аніона з протилежно зарядженими іонами води; або сіль, утворена сильною основою й слабкою кислотою : Na2CO3↔ 2Na++ СО32-

Сумарно: Na2CO3+ Н2О ↔NaHCO3+ NaOH

I стадія: СО32- + Н2О = HCO3- +OH-

ІІ стадія: HCO3- + Н2О = H2CO3 +OH-. Реакція, обернена до реакції нейтралізації.

3. Гідролізу піддаються розчинні солі, до складу яких входять іони слабких електролітів, тобто сіль утворена слабкою основою та кислотою й ця реакція є необоротною.

4. Гідроліз солі, утвореною сильною основою й сильною кислотою неможливий, тому що утворюються сильні електроліти!!!

Гідроліз проходить переважно до утворення малодисоційованих іонів, а не молекул.

5. Гідроліз солей підвищується з розведенням розчину водою або його нагріванням ( і навпаки).

Дослід. Налити в пробірку 1 мл ацетату натрію і добавити 1-2 краплі розчину фенолфталеїну. Збовтати вміст пробірки і звернути увагу на колір розчину. Нагріти.

 • Як впливає температура на ступінь гідролізу?

 1. Гідроліз солей відноситься до іонних процесів, тому його суть точніше утворюють іонні рівняння:

Меn+ + HOH ↔ МеОН (n-1)+ + H+

- кисле середовище

Rn- + HOH ↔ HR(n-1) - + OH-

- лужне середовище

МеR + HOHMeOH (n-1)+ + HR(n-1) -

- нейтральне, слабокисле або слаболужнеУрок 18

Лабораторна робота № 2,3,4.

Досліди: реакції обміну в розчинах електролітів з випаданням осаду, виділенням газу, з утворенням води


Протокол оформлення лабораторних робіт


Лабораторна робота

Тема: Реакції обміну між розчинами електролітів, умови їх перебігу.


Мета: _________________________

Обладнання: штатив з пробірками

Реактиви: сульфатна кислота, натрій гідроксид, індикатор: фенолфталеїн, натрій карбонат, соляна кислота, барій хлорид.


ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ

 1. Кислоти та луги – їдкі речовини.

 2. Барій хлорид подразнює слизову оболонку носа та викликає бронхіт – токсичний.

З правила по техніці безпеки ознайомився (ла). Підпис у журналі по ТБ


Хід роботи

1. Проробити досліди реакції обміну між розчинами електролітів та заповнити таблицю.

Дослід 1

У натрій гідроксиду додати ФФ та трохи сульфатної кислоти, спостерігати, що відбувається.

Дослід 2

До розчину натрій карбонату додати соляної кислоти.

Дослід 3

До хлориду барію додати трохи сульфатної кислоти.

Реагенти

Рівняння реакції

Висновки

Молекулярне

Йонне повне

Йонне скорочене

Сульфатна кислота+ФФ+натрій гідроксид

Натрій карбонат+соляна кислота

Барій хлорид+сульфатна кислота

(записати формулами)


2. Здійснити хімічне перетворення:

СО32-→СаСО3→Са2+→СаSO4

Zn2+Zn(OH)2ZnO22-


Урок 19

Практична робота № 2.

Реакції йонного обміну в розчинах електролітів. (з підручника)


У рок 20

Тема: Класифікація хімічних реакцій

за різними ознаками.


Мета: охарактеризувати хімічні реакції

за різними ознаками.

Перевірка Д/З

Електроліти

Характерні спільні іони

Характерні властивості

Кислоти

________________

Діють на індикатори: лакмус – _________; фенолфталеїн – ___________;метиловий оранжевий – _______; реагують з іонами ОН з утворенням ______

Н + + ОН - → Н2О

Основи (луги)

________________

Діють на індикатори: лакмус – _________, фенолфталеїн – _________, метиловий оранжевий – ________; реагують з іонами Н + з утворенням ________

Н + + ОН - → Н2О

Солі

_______________

Спільні хімічні властивості___________

Заповніть схему назвами типів хімічних реакцій

п/п

Тип хімічної реакції

Поняття

Приклад

1

А+Б=АБ

АБ+СВ=АБСВ

_________________:1. Окислення

2А+О2=2АО2

АБСВ=АБ+С+В

_______________3

АБ+С=АС+Б

________________4

АБ+СВ=СБ+АВ

_______________:1. Нейтралізація

АОН+НВ=АВ+Н2О5

Процес _________

А+О2=СО22ОПроцес________

Глюкоза+О2= =СО22ОПроцес _________

СО22О=глюкоза+О2
Урок 21

Тема: Оборотні і необоротні реакції.


Мета: охарактеризувати оборотні і необоротні реакції, дати поняття хімічна рівновага.

Здійснити хімічне перетворення (робота в парах)

За напрямком проходження реакції хімічні реакції бувають двох типів:

Необоротні реакції

_______________

Приклад

___________

Оборотні реакції

______________

_____________

Хімічна рівновага

- стан системи, за якою швидкість прямої реакції дорівнює швидкості зворотної реакції.

Стан хімічної рівноваги характеризується константою рівноваги К – відношення констант швидкостей прямої реакції та зворотної:

aA+bBcC+dD, тоді константа рівноваги має вигляд:

, де квадратні душки означають рівноважна концентрація.Принцип Ле Шательє

Якщо умови, за яких система знаходиться в рівновазі, змінити, рівновага зміщується в напрямку процесів, які протидіють цій зміні.

Урок 22

Тема: Окисно-відновні реакції.


Мета: дати поняття ступінь окислення, окисник, відновник, процеси окислення та відновлення; охарактеризувати окисно-відновні реакції, як один типів реакції.

Задачі із збірника задач


Реакції, під час яких змінюються ступені окислення елементів, що входять до складу реагуючих речовин, називаються окисно-відновними.

Ступінь окислення (С.О.) називається умовний заряд атома в речовині (таке саме число як і валентність хімічного елемента у речовині), обчислений у припущенні, що вона складається з йонів.

(заряд С. О. ставиться перед числом у верхній частині)


Ступінь окиснення

Позитивні

Проміжні

Негативні

Всі метали, Гідроген, із змінною валентністю неметали.

Прості речовини, тобто С. О.=0, О20

Неметали

Процес віддачі електронів речовинами – це окиснення.

Е0nе-→Е+n

Речовини, які в процесі реакції віддають електрони, називаються відновниками. (всі метали, - nе- - окиснення, відновники )


Процес речовинами приймання електронів називається відновленням.

Е20+4е-→2Е-2

Речовини, які приймають електрони, називаються окисниками. (неметали, +4евідновлення, окисники)


Електроліз –

о кисно-відновні реакції, що відбуваються на електродах під час пропускання електричного струму через розчин або розплав електроліту.К (–) Cu CI2 (+) А

Сu2+ СІ2- →Cu2++2CI-

Kt An

Cu2++2eCu – процес на катоді

2СІ- - 2е-→СІ2 – процес на аноді

СuCI2 Cu+CI2Урок 23

Тема: Складання рівнянь найпростіших окисно-відновних реакцій, добір коефіцієнтів.


Мета: навчити учнів складати найпростіші окисно-відновні реакції; сформулювати добір коефіцієнтів за допомогою електронного балансу напівреакції.


Визначити С.О. елементів у речовинах (робота з картками)


Складання рівнянь окисно-відновних реакцій

Застосовують два методи складання цих рівнянь: електронного балансу та електронно-іонних напівреакцій. Два методи відрізняються лише за 4 пунктами наведеної послідовності операцій:

 1. записати формули речовин, що вступають у реакцію;

 2. визначити, яка з них виявляє окисні, а яка – відновні властивості. Для цього знайти за формулами речовин С. О. всіх елементів і згідно з їх положенням у періодичній системі визначити, які з них мають вищі С. О., які – нижчі;

 3. записати формули речовин, що змінюють С. О.;

 4. скласти електронні (методи електронного балансу або 2-ий тип)процесів окиснення та відновлення. Підібрати коефіцієнти в цих схемах так, щоб загальне число електронів, які віддає відновник, дорівнювало загальному числу електронів, що приєднує окисник;

 5. розставити коефіцієнти в молекулярному рівнянні реакції. Навести приклад.

Метод електронного балансу


Е0 – 2е-→Е+2 4 2 – відновник, процес окиснення

Е20+4е-→2Е-2 2 1 – окисник, процес відновлення

Перевірка: помножити число відданих електронів на коефіцієнт, щоб вийшло число прийнятих: 2*2=4


Електроліз, горіння, фотосинтез, дихання, травлення, обмін речовин – усі ці процеси є окисно-відновними

Урок 24

Контрольна робота № 2


Урок 25

Тема: Тепловий ефект реакції. Екзотермічні та ендотермічні.


Мета: дати поняття тепловому ефекту реакції; охарактеризувати енергетику хімічних реакцій: екзотермічні та ендотермічні реакції як один із типів реакцій, які зв‘язані з теплотою.


Завдання по окисно-відновних реакціях (картки)


Тепловий ефект реакції – це теплота, яка виділяється при взаємодії кількостей речовин, що дорівнюють їх стехіометричним коефіцієнтам у рівнянні реакції.

Тепловий ефект реакції позначають ∆Н, кДж (Н – від англійського – теплота)

Е кзотермічні (теплота виділяється, Q>0)


Для екзотермічних реакцій значення ∆Н – від‘ємне, бо система витрачає енергію, віддаючи її у зовнішнє середовище


Е

система

ндотермічні (теплота поглинається, Q<0)Для ендотермічних реакцій значення ∆Н – додатнє, бо система набуває енергії, вбираючи її із навколишнього середовища

Як правило, реакції з позитивним тепловим ефектом перебігають самовільно

Урок 26

Тема: Термохімічне рівняння.


Мета: дати поняття термохімічне рівняння; навчити розрізняти термохімічні рівняння та використовувати їх для знаходження ∆Н, кДж.


Хімічний диктант

 1. За тепловим ефектом хімічні реакції поділяються на ________________________________________

 2. При екзотермічних реакціях тепло____________, а при ендотермічних __________

 3. Для езотермічних реакціях значення ∆Н, кДж __

 4. Чому для ендотермічних реакціях ∆Н, кДж має додатнє значення? _________________________

Термохімічне рівняння – хімічне рівняння, в якому вказано тепловий ефект реакції та зазначені агрегатні стани речовин.

1. За зміною числа вихідних і кінцевих речовин розрізняють такі реакції:

Сполучення

Розкладу

Заміщення

Обміну

2. За зміною ступенів окиснення елементів, які входять до складу реагуючих речовин:

Окисно-відновні реакції та реакції, що відбуваються без зміни ступенів окислення-відновлення

3. За виділенням та поглинанням енергії:

Екзотермічні реакції

Ендотермічні реакції

4. Залежно від реагентів розрізняють реакції:

Галогенування

Нітрування

Гідрування (або гідрогенізації)

гідратації

5. Залежно від природи часток, які беруть участь у реакції (молекули. Йони або радикали):

Молекулярні

Йонні

Ланцюгові або радикальні

6. За типом енергетичної дії на речовину:

Термохімічні

Електрохімічні (електроліз)

Фотохімічні (фотосинтез)

7. Залежно від фазового стану середовища реакції:

Гомогенні

Гетерогенні

8. За наявністю каталізатора:

Каталітичні

Некаталітичні

Одна й та ж реакція за різними ознаками може належати до різних типів


Урок 27

Практична робота № 3.

Розв‘язування експериментальних задач (з підручника)


Урок 28

Тема: Швидкість хімічної реакції, залежність швидкості реакції від різних чинників.


Мета: охарактеризувати швидкість хімічної реакції; сформулювати залежність швидкості реакції від різних факторів.


Задачі.

 1. Термохімічне рівняння реакції горіння сірки має вигляд: S+O2 = SO2H= - 297 кДж. Розрахуйте масу сірки, яка згоріла, якщо при цьому виділяється 10,8 кДж теплоти.

 2. Визначіть кількість теплоти, що витрачається на добування 560 кг негашеного вапна за термохімічним рівнянням: СаСО3=СаО+СО2 ∆Н=157 кДж.


Швидкість хімічної реакції визначається кількістю речовини, що прореагувала в одиниці об‘єму за одиницю часу і виражається звичайно у моль/(л∙с).
Закінчить речення.

На швидкість хімічної реакції впливають_____

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Каталізатор – це речовина, яка беручи участь у проміжних перетвореннях, змінює швидкість реакції, але сама по закінченні реакції залишається хімічно незмінною. У хімічному рівнянні каталізатор вказують над знаком "=". Зміна швидкості реакції за наявності каталізаторів – це каталіз.

Інгібітор – це каталізатор, який сповільнює реакцію.

Каталізатор селективний, тобто має властивість прискорювати лише одну певну реакцію або групу однотипних реакцій.

Енергія, яку слід надати одному молю реагуючої речовини, щоб усі її молекули стали активними, називається енергією активізації реакції.

аА+bB=dD

Швидкість хімічної реакції прямо пропорційна добутку концентрацій реагуючих речовин, якщо реакція відбувається в результаті попарних зіткнень молекул

Кінетичне рівняння:

, де с(А) і с(В) – молярні концентрації речовин А і В; а, в – стехіометричні коефіцієнти в хімічному рівнянні; k – константа швидкості.

Найскладніші хімічні реакції в організмі людини відбуваються з великими швидкостями при невисокій температурі (нижчій від 400С) лише завдяки наявності особливих каталізаторів – ферментів.

Правила Вант-Гоффа

Стосується із збільшенням температури:

, де v(t1), v(t2) – швидкості реакції при зазначених температурах; γ – температурний коефіцієнт швидкості реакції 9вимова: гамма).

За правилом Вант-Гоффа підвищення температури на кожні 100С призводить до зростання швидкості більшості реакцій в два-чотири рази.


Урок 29

Лабораторна робота № 5.

Протокол оформлення

Тема: Вплив площі поверхні контакту реагентів, концентрації і температури на швидкість реакції цинку з хлоридною кислотою


Мета: _______________________________

Обладнання: штатив з пробірками, піпетка, сухий спирт, сірники.

Реактиви: хлоридна кислота, цинк у гранулах та порошкоподібний, вода.

ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ

1. Кислоти – їдкі речовини.

З ТБ я ознайомився (ла), підпис у журналі по техніці безпеки.


Хід роботи

 1. Провести реакцію заміщення та заповнити таблицю.

Дії виконання

Спостереження

Висновки

…+…= сіль +…↑

Назвати газ, який виділяється

1. Тип реакції ___________ - це ______________

Гетерогенна реакція – це ____________, назвати тверду речовину_____, рідку ________

Вплив площі поверхні реагентівВплив концентрації хлоридної килотиВплив температуриКаталізатор – це ___________________________

Інгібітори – це ____________________________

"Живі" каталізатори – це ____________________


Розрахуйте швидкість хімічної реакції А+В=Д, якщо початкова концентрація А була 0,3 моль/л, а через 20 с стала 0,25 моль/л. усі вказані речовини – гази, об‘єм реакційного простору – постійний.

Підсумковий урок за І семестр

 1. Буквений диктант (запропоновані слова розчинів, учні пишуть біля слова букву, якщо це істинний розчини букву "І", якщо суспензія – букву "С" ). Молоко_____, чай____, сталь____, каламутна вода_____, кров____, олія з водою____, зубна паста____, суп____, заливне_____, мармелад____, кава_____.

 2. Які бувають системи.____________________

 3. Як називаються однорідні системи?________

 4. Як називаються неоднорідні системи? ______

 5. Суспензій – це ___________________________

 6. Колоїдні розчини – це ____________________

 7. Назвати елементи розчину.________________

 8. Молекули води являють собою _____________

 9. Вода – це ________ розчинник.

 10. Назвати фактори, що впливають на розчинення речовини.

 11. Назвати теорії процесу розчинення____________

 12. Розчинення згідно фізичної теорії – це _________

 13. Розчини по фізичній теорії – це _______________

 14. Розчинення по хімічній теорії – це ____________

 15. Розчини по сучасній теорії – це _______________

 16. Що таке розчин? __________________________

 17. З який компонентів складається розчин? ______________________________________

 18. Як утворюється його маса? __________________

 19. У вас на столі два розчини, цукор у воді. Вони різні. Чому?_______________________________

 20. Як їх можна розпізнати?_____________________

 21. Для розпізнання розчинів у лабораторіях існують __________________характеристики: _________, _________________.

 22. Що спільного утворюють кислоти при дисоціації у воді? ___________________________________

 23. Як розрізняють кислоти за силою? __________

 24. Основи утворюють при дисоціації у воді ______

 25. Сильні основи називаються __________________

 26. Солі при дисоціації у воді утворюють ________ металу та ________ кислотного залишку, з яких вони побудовані у __________ стані.

 27. За тепловим ефектом хімічні реакції поділяються на ________________________________________

 28. При екзотермічних реакціях тепло____________, а при ендотермічних _______________________

 29. Для езотермічних реакціях значення ∆Н, кДж __________________________________________

 30. Чому для ендотермічних реакціях ∆Н, кДж має додатнє значення? _________________________

 31. Типи хімічних реакцій.

І Вказати реакції, що належать до типу заміщення:

1. горіння магнієвої стрічки

2. у розчин СuSO4 занурено залізну монету

3. спалювання фосфору у кисні.

4. взаємодія цинку з соляною кислотою

5. взаємодія заліза з сіркою

32.

Задачі на розчини

 1. Приготувати 50 г 2%-ного розчину хлориду калію.

 2. Скільки солі і води треба взяти для приготування 250 г 3%-ного розчину сульфіду заліза?

Задачі на розчини

 1. Приготувати 30 г 1%-ного розчину поташу.

 2. Скільки г солі і води потрібно для приготування 300 г 15%-ного розчину солі?

Задачі на розчини

 1. Приготувати 35 г 1%-ного розчину сульфату калію.

 2. Скільки г солі і води треба взяти для приготування 150 г 1,6% розчину хлориду цинку?ДодаткиРЯД АКТИВНОСТІ МЕТАЛІВ,

РЯДОМ НАПРУГ(РЯДОМ БЕКЕТОВА)

KCaNaMgAlZnFeNiSnPb(H)CuHgAgAu


ВИТИСКУВАЛЬНИЙ РЯД КИСЛОТ


НNO3

H2SO4

HCI↑→

H2SO3↑→

H2CO3↑→

H2S↑→

H2SiO3


H3PO4- СИЛА КИСЛОТ ЗМЕНШУЄТЬСЯ

- ЛЕТКІСТЬ КИСЛОТ ЗРОСТАЄ (↑)


Р ЯД АКТИВНОСТІ НЕМЕТАЛІВ

Загадки

їду – їду, нема сліду.

Не живе, а рухається, Не срібло, а блищить.

Не кінь, а біжить, не ліс, а шумить. Хто на світі найсильніший? Текло, текло й лягло під скло.

Чи знаєте ви, що...

...опромінюючи чисту воду ультразвуком, можна одержати гідрогені пероксид?

...у Світовому океані на кожного жителя планети припадає близько З млн т води?

...якби висота земної кори була всюди однакова, то планета вкрилася б шаром води заввишки 2 400 м?

...звук у воді поширюється у п'ять разів швидше, ніж у повітрі? ...в Антарктиді сконцентровано 87 % льодових запасів планети, а середня товщина льоду становить 2,5 км?

...теоретично в абсолютно чистій воді такий поверхневий натяг, що по ній можна ходити, кататися на ковзанках? Але практично абсолютно чисту воду ще ніхто у світі не одержав. ... під чотирьохсотметровим шаром антарктичного льоду розташоване море, глибина якого — близько 200 м, на його воду понад 120 тис. років не попадало сонячне світло, але дивно те, що в ній виявлено життя — ракоподібні тварини та одноклітинні рослини діатомеї?

...підвищення температури води в гарячих джерелах — ознака землетрусу, який наближається?

...цінні породи дерев сушать у воді? Для цього крізь воду, в якій знаходиться дерево, пропускають електрострум, який у деревині проходить швидше, ніж у воді, і тому деревина виділяє надлишок вологи у воді.

 • в Австрії на шестиметровій глибині знайдено водопровід часів Рим­ської імперії, довжина якого 15 км? Вода в ньому виявилась чисті­шою і смачнішою, ніж у сучасних водопроводах Європи.

 • ...використання води як пального не забруднює навколишнє сере­довище? Одержаний із води водень — джерело палива.

 • ...роль пилки може виконувати вода? Сильний струмінь води під тиском ріже навіть метал.

 • .. .найбільшу кількість радіоактивних речовин містять тумани і мряка?

Вікторина

 1. Хто перший науково обґрунтував склад води? (А. Л. Лавуазьє)

 2. Хто здійснив розклад електрострумом? (X. Деві, він установив в ма­сові співвідношення Оксигену й Гідрогену)

 3. Хто визначив об'ємні співвідношення Оксигену й Гідрогену у воді? (Ж. Л. Гей-Люссак)

 4. Яким розплавленим металом можна заморозити воду? {Ртуттю, С=-39°С)

 5. Який колір має чиста вода? (У товстому шарі світло-блакитний)

 6. Яка вода стає каламутною, якщо на неї подихати? (Вапнякова)

 7. Чи корисно пити чисту воду? (Відносно чистою водою хіміки вважа­ють дистильовану воду. Вона шкідлива для організму, бо не містить корисних солей і газів. Вона вимиває з клітин шлунка і кишечника солі, що входять до складу клітинного соку. Це спричиняє захворювання)

 8. Із яких сухих речовин можна одержати воду, не спалюючи їх?
  (Із кристалогідратів — кристалізаційну воду)

 9. Який спирт готується з води? (З амоніакової води готується наша­тирний спирт)

 1. Хто та як уперше визначив хімічний склад води? Синтезом чи аналі­зом? (Синтезом, а потім аналізом; визначив Лавуазьє)

 2. Чому лід плаває на воді? (Густина льоду менша за густину води)

 3. Коли тепліше на березі річки: тоді, коли утворюється лід, чи коли він тане? (Тоді, коли утворюється, бо при цьому виділяється теплота.
  А коли лід тане — теплота вбирається)

Ґете писав, що природа не визнає жартів, вона завжди правдива, завжди серйозна, завжди сувора; вона завжди права, помиля­ється ж люди.

Вода, в тебе немає ні смаку, ні запаху,

тебе неможливо описати,

тобою насолоджуються, не відаючи,

що ти таке. Не можна сказати,

що ти потрібна для життя: ти саме життя…

Антуан де Сект-Екзюпері


Вміст води в організмі людини, %


1

Головний мозок, біла речовина й сіра речовина

83,79

2

Спинний мозок

74,8

3

Нирки

82

4

Серце

79

5

Легені

79

6

М'язи

75

7

Шкіра

72

8

Печінка

70

9

Скелет

46

10

Зубна емаль

0,2

11

Плазма крові

92

12

Склоподібне тіло ока

99

13

Слина

99,4

14

Підшлунковий сік

99,5


Використання води для виробництва продуктів

Виробництво

Кількість, т

Потреба води, т

Кам'яне вугілля

1

5

Сталь

1

25

Цемент

1

5

Папір

1

100-400

Алюміній

1

1200

Пластмаса

1

3

Тканини

100

25

Джерела забруднення водойм

Види забруднення

Приклади

Забруднювачі-інфекції

Бактерії та віруси, що містяться у ви­кидах у воду відходів біогенного по­ходження (стічних водах)

Мінеральні речовини

Добрива (нітрати, фосфати)

Органічні речовини

Отрутохімікати, гніт, бензин, масло машинне

Неорганічні промислові відходи

Солі, кислоти, луги

Теплове забруднення

Теплі води, що використовуються для роботи заводів, електростанцій, пралень


 1. Як розв‘язувати задачі на обчислення масової частки і маси розчиненої речовини в розчині?

Розв‘язування задач цього типу зводиться до обчислень:

 • масової частки розчиненої речовини: ω (омега) або W(дубль-ве)

виражається у частках одиниці або у відсотках:

 • маси розчиненої речовини: m(реч.) – г, кг;

 • маси розчину: m(розч.) – г, кг;

 • маси води: m(Н2О) - г, кг;

ρ(Н2О)=1г/мл

Для розрахунків слід користуватися формулами:

 1. Як розв‘язувати задачі з використанням правила змішування (правила діагоналей)?

Розв‘язування задач цього типу полягає в одержанні розчину із заданою масовою часткою розчиненої речовини такими шляхами:

 • змішування двох розчинів з відомими масовими частками;

 • змішування розчину з водою;

 • змішування розчину з сухою речовиною;

 • розчинення сухої речовини у воді.

Масова частка сухої речовини – це 100 %, а масова частка речовини у воді –це 0%.

 1. Як розв‘язувати задачі з використанням насичених розчинів?

Якщо йдеться про насичений розчин, то використовують коефіцієнт розчинності – визначається масою речовини, здатної розчинитися в 100 г води за даної температури:

 1. Як розв‘язувати задачі з використанням поняття «кристалогідрати»?

Кристалогідрати мають у складі кристалів хімічно зв‘язану воду. Тому їх умовно можна розглядати як розчини, що містять певну масову частку безводної речовини.

Наприклад.

СuSO4∙5H2O – мідний купорос (купрум(ІІ) сульфат пентагідрат);

FeSO4∙7H2Oзалізний купорос (ферум(ІІ) сульфат гептагідрат);

СaSO4∙2H2Oгіпс (кальцій сульфат дигідрат);

Na2CO3∙10H2Oсода кристалічна (натрій карбонат декагідрат).
 1. Як розв‘язувати задачі з використанням густини розчину


Густина – це фізична величина, яка дорівнює відношенню маси тіла до його об‘єму. При кількісній характеристиці розчинів використовують поняття "густина розчину" ( - ро)

вимірюється в г/см3, г/мл;

1 см3=1 мл

При розрахунках використовують формули:


 1. Як розв‘язувати задачі з використанням молярної концентрації?

вимірюється в моль/л

1 л = 1000 мл

При розрахунках користуються формулами:

Для позначення молярної концентрації використовується символ М, наприклад:

1 М – одномолярний розчин (С = 1 моль/л);

2 М – двомолярний розчин (С = 2 моль/л);

0,1 М – децимолярний розчин (С = 0,1 моль/л);

0,01 М – сантимолярний розчин (С = 0,01 моль/л);

0,001 М – мілімолярний розчин (С = 0,001 моль/л);

0,2 М – дводецимолярний розчин (С = 0,2 моль/л).

7. Як розв‘язувати задачі, за умовою яких розчинена речовина є газом?

Розв‘язування задач цього типу полягає в тому, що за умовою дано об‘єм розчиненої речовини. Для знаходження масової частки речовини в розчинні потрібно об‘єм газу перевести в масові одиниці вимірювання.

Відповідність одиниць вимірювання:

г/моль відповідає л/моль; кг/моль відповідає м3/моль.

8. Як розв‘язувати задачі, за умовою яких розчинювана речовина хімічно взаємодіє з водою?

Розв‘язування задач цього типу полягає в тому, що речовина, яку розчиняють, вступає в реакції з одним із компонентів розчину (як правило з водою).

Алгоритм розв‘язування

 1. За рівнянням хімічної реакції зробити розрахунки маси речовини, яка буде утворювати з водою розчин.

 2. Врахувати утворення додаткової кількості розчиненої речовини.


9. Як розв‘язувати задачі на обчислення маси та кількості речовини йонів у розчині?

Електроліти (солі, кислоти, основи) у водних розчинах дисоціюють на йони: катіони (з додатним зарядом) та аніони (з від‘ємним зарядом). Сильні електроліти повністю дисоціюють на іони, слабкі електроліти у водних розчинах поряд із йонами містять недисоційовані молекули. Кількісно цей процес характеризується ступенем дисоціації (альфа). Виражається у частках або відсотках.

10. Як розв‘язувати задачі за рівнянням реакції, які відбуваються у розчині?

Хімічне рівняння кількісно характеризує участь у реакції тільки чистих речовин. Тому, якщо за умовою задачі речовина подана у вигляді розчину, то для кількісних розрахунків за хімічними рівняннями слід знайти масу чистої речовини в розчині.

Формули для розрахунків11. Як класифікують окисно-відновні реакції (ОВР)

ОВР – реакції, що протікають зі зміною ступеня окиснення реагентів. Отже, щоб таку реакцію визначити, треба обчислити ступінь окиснення елементів, що реагують.

ОВР – це єдиний взаємопов‘язаний процес. Не буває реакцій тільки окисних або тільки відновних. Тому ці процеси характеризуються так:

а) відновник – віддає електрони, відновлює, а сам окислюється;

б) окисник – приймає електрони, окиснює, а сам відновлюється.

І. Міжмолекулярна ОВР

У цьому випадку окисник і відновник будуть у складі різних молекул.

ІІ. Внутрішньомолекулярна ОВР

У такому випадку окисник і відновник будуть у складі однієї молекули.

ІІІ. Диспропорціонування

У такому випадку той самий елемент одночасно буде і окисником, і відновником.
69


Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Увага! Автор матеріалу забороняє відтворення, передрук або розповсюдження іншим способом цього матеріалу з сайту «ВСЕОСВІТА» (тексти, фото, відео тощо). Дозволяється лише гіперпосилання на сам матеріал.